Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dil Bilgisi Soruları

Bana dün akşam gelecek
etmek istediğini söyledi.
E) Ne kadar uğraşsam da bu konuda onu alt etmeyi
beceremedim.
VAF
15. İstanbul'u sevmek kolay, tanımak zordur () zaman
ve emek ister. Tarihî Yarımada'nın sokaklarını adım-
lamak () Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin avlusunda
insan gürültüsünün oluşturduğu miriltıda huzuru his-
setmek (9).
Gülhane Parkı'nda soluklanmak, Moda
sahilinde güneşi batırmak, Üsküdar'da Kız Kulesi'ne
karşı, Boğaz kıyısında çay yudumlamak, Beşiktaş'ta
insan kalabalığına kendini bırakmak (9) Beyazıt, Be-
yoğlu ya da Kadıköy'deki sahaflarda kitaplar arasında
kaybolmak (-)
Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere, aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla ge-
tirilmelidir?
A) () () (.) (!) (...)
BLOG 6).74
C) () () () () (...)
D) 0 0 0 0 0
E) () () (;) (.) (...)
6
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Bana dün akşam gelecek etmek istediğini söyledi. E) Ne kadar uğraşsam da bu konuda onu alt etmeyi beceremedim. VAF 15. İstanbul'u sevmek kolay, tanımak zordur () zaman ve emek ister. Tarihî Yarımada'nın sokaklarını adım- lamak () Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin avlusunda insan gürültüsünün oluşturduğu miriltıda huzuru his- setmek (9). Gülhane Parkı'nda soluklanmak, Moda sahilinde güneşi batırmak, Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı, Boğaz kıyısında çay yudumlamak, Beşiktaş'ta insan kalabalığına kendini bırakmak (9) Beyazıt, Be- yoğlu ya da Kadıköy'deki sahaflarda kitaplar arasında kaybolmak (-) Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere, aşağı- daki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla ge- tirilmelidir? A) () () (.) (!) (...) BLOG 6).74 C) () () () () (...) D) 0 0 0 0 0 E) () () (;) (.) (...) 6
göre belirir. Buna göre bir sanat yapıtıdı değerlendimemiz
III
değer yargılarından çok bireysel beğeniye göre değişkenlik
1
V
gösterir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
"iyelik eki" almamıstır?
in
A) I
B) 11
C) III
D) IV
E V
one
mind once obne
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
-08 vardır?
A) Dostlarımla baş başa yemek yemeyeli bir hayli
zaman oldu.
B) Onunla yıllardır aynı cephede omuz omza müca-
Cadele etmiştiniz.
c) Fukara bir denizciye rast gelirsen süngerlerimden
birkaç tanesini ona ver.
000
DI Peş peşe sıralanmış araçların arasından küçük
adımlarla geçiyordu. 100
Ey Rakibinle teke tek mücadelede ne kadar başarılı-
sin?
00000
Diğer sayfaya geçiniz.
5
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
göre belirir. Buna göre bir sanat yapıtıdı değerlendimemiz III değer yargılarından çok bireysel beğeniye göre değişkenlik 1 V gösterir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi "iyelik eki" almamıstır? in A) I B) 11 C) III D) IV E V one mind once obne 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı -08 vardır? A) Dostlarımla baş başa yemek yemeyeli bir hayli zaman oldu. B) Onunla yıllardır aynı cephede omuz omza müca- Cadele etmiştiniz. c) Fukara bir denizciye rast gelirsen süngerlerimden birkaç tanesini ona ver. 000 DI Peş peşe sıralanmış araçların arasından küçük adımlarla geçiyordu. 100 Ey Rakibinle teke tek mücadelede ne kadar başarılı- sin? 00000 Diğer sayfaya geçiniz. 5
7. Aşağıdakilerin hangisinde "ki"nin yazımı ile ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sanki hiç gitmemiş, hep var gibi sevdim ben seni.
B) Unutulur bir gun herşey, sanma ki bu acılar kalır
yurekle.
Oysa ki ne şehirler düşlemiştim gozlerine karşı
D) Haberi varmış ki bu saatte çıkıp gelmiş sana.
E) Bahçedeki ağaçlan dün gece belediye ekipleri
sokmuş.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
7. Aşağıdakilerin hangisinde "ki"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Sanki hiç gitmemiş, hep var gibi sevdim ben seni. B) Unutulur bir gun herşey, sanma ki bu acılar kalır yurekle. Oysa ki ne şehirler düşlemiştim gozlerine karşı D) Haberi varmış ki bu saatte çıkıp gelmiş sana. E) Bahçedeki ağaçlan dün gece belediye ekipleri sokmuş.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.
B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.
C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.
D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı taşıdık.
E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına
koştuk.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik. B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik. C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık. D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı taşıdık. E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk.
10. Her adım atışta yüreğim sızlar
Sensiz mahsun kaldı bizim sokaklar
mahzun
Artık ne sen varsın ne hatıralar var
Sensiz bomboş kaldı bizim sokaklar
yüklem eksikliği
Yazım yanlışı söz konusudur.
II. Farklı türden sıfatlara yer verilmiştir.
III. Üçüncü dizede anlatım bozukluğu yapılmıştır.
Ik Tamlanan eki düşmüş isim tamlaması vardır.
V. Pekiştirilmiş sözcük belirteç görevinde kullanılmıştır
.
zar bombos
Bu dizelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri
söylenemez?
C) I ve III
)
A) Yalnız 11
B) Yalnız IV
DIWEV
D) IV ve v
EMI ve IV
bizim sokaklarimiz
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
10. Her adım atışta yüreğim sızlar Sensiz mahsun kaldı bizim sokaklar mahzun Artık ne sen varsın ne hatıralar var Sensiz bomboş kaldı bizim sokaklar yüklem eksikliği Yazım yanlışı söz konusudur. II. Farklı türden sıfatlara yer verilmiştir. III. Üçüncü dizede anlatım bozukluğu yapılmıştır. Ik Tamlanan eki düşmüş isim tamlaması vardır. V. Pekiştirilmiş sözcük belirteç görevinde kullanılmıştır . zar bombos Bu dizelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenemez? C) I ve III ) A) Yalnız 11 B) Yalnız IV DIWEV D) IV ve v EMI ve IV bizim sokaklarimiz
1. Tanzimat şiirinde en büyük yenilik içerikte olmuştur. Tan-
zimat şiirleri 19. yüzyılın temel sorunu olan eşitlik, adalet,
geri kalmışlık üzerinedir. Ancak şiirin içeriğinde görülen bu
yenileşme, biçimde karşımıza çıkamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler nite-
liktedir?
UNITE - 3
A) Namık Kemal, fikirlerinden dolayı sürgüne gönderil-
miştir.
B) Ziya Paşa, şiirde fikirleri açısından tutarlı bir duruş ser-
gileyememiştir.
C) Tanzimat II şiiri dönem baskısı nedeniyle karamsar ve
bireysel olmuştur.
D) Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi'nde nazım biçimi ola-
rak kaside içerik olarak hürriyet konusunu seçmiştir.
E) Şinasi, Batı şiirinden derlemeler yapmış ve bunlan ken-
disi çevirmiştir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
1. Tanzimat şiirinde en büyük yenilik içerikte olmuştur. Tan- zimat şiirleri 19. yüzyılın temel sorunu olan eşitlik, adalet, geri kalmışlık üzerinedir. Ancak şiirin içeriğinde görülen bu yenileşme, biçimde karşımıza çıkamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler nite- liktedir? UNITE - 3 A) Namık Kemal, fikirlerinden dolayı sürgüne gönderil- miştir. B) Ziya Paşa, şiirde fikirleri açısından tutarlı bir duruş ser- gileyememiştir. C) Tanzimat II şiiri dönem baskısı nedeniyle karamsar ve bireysel olmuştur. D) Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi'nde nazım biçimi ola- rak kaside içerik olarak hürriyet konusunu seçmiştir. E) Şinasi, Batı şiirinden derlemeler yapmış ve bunlan ken- disi çevirmiştir.
11. (1) Ukulele, uzaktan minik bir gitar görünümünde olan,
1800'lü yıllarda icat edilen dört telli bir enstrümandır.
(II) Akustik ve klasik gitarlarda da olduğu gibi ukulelede
de değişik ses özelliklerine sahip boyutlar bulunmaktadır.
(III) Standart olarak da bilinen soprano ukulele, kullanılan
en yaygın çeşittir. (IV) Diğer bir yaygın çeşit de concert
ukuleledir ve soprano ukuleleye göre daha büyüktür.
(V) Büyüyen boyutu sayesinde ekstra alternatif sesler de
çıkarabilmek bu ukuleleyle mümkündür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede niteleme sıfatı kullanılmıştır.
B) II. cümlede ilgeçe yer verilmiştir.
C) III. cümle belirtisiz isim tamlaması vardır.
D) IV. cümlede üstünlük zarfı vardır.
E) V. cümlede işaret sıfatı kullanılmıştır
sifat
12. Bir salgın hastalık insanların dill
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
11. (1) Ukulele, uzaktan minik bir gitar görünümünde olan, 1800'lü yıllarda icat edilen dört telli bir enstrümandır. (II) Akustik ve klasik gitarlarda da olduğu gibi ukulelede de değişik ses özelliklerine sahip boyutlar bulunmaktadır. (III) Standart olarak da bilinen soprano ukulele, kullanılan en yaygın çeşittir. (IV) Diğer bir yaygın çeşit de concert ukuleledir ve soprano ukuleleye göre daha büyüktür. (V) Büyüyen boyutu sayesinde ekstra alternatif sesler de çıkarabilmek bu ukuleleyle mümkündür. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede niteleme sıfatı kullanılmıştır. B) II. cümlede ilgeçe yer verilmiştir. C) III. cümle belirtisiz isim tamlaması vardır. D) IV. cümlede üstünlük zarfı vardır. E) V. cümlede işaret sıfatı kullanılmıştır sifat 12. Bir salgın hastalık insanların dill
TÜRKÇE
18. Yola çıkacağımızın sabahı erkenden kalkıp hazır-
lamıştım bavulumu. Trenle Eskişehir'e gidecektim.
Buluşma yerimiz Haydarpaşa tren istasyonu. Eminö-
nü'nden bindiğim vapur Kadıköy'e yaklaşırken Hay-
darpaşa'nın etrafını sisler kaplamıştı. Zaman sanki
geriye sarmaya başlamıştı. Nedendir bilinmez, hüzün-
lendiriverir bu istasyon beni? İnsanın hayatındaki en
acı şey sevdiklerinden ayrılmaktır ya, sanki bu gar da
iyi ya da kötü ayrılığa hizmet ettiğinden sinmiştir taş-
larına her bir ayrılığın elemi. Merdivenleri çıkarken tek
tek, kendimi kaptırmıştım telaşa. Vitray camlardan sü-
zülerek içeriye dolan ışıkla aramaya başladı gözlerim
arkadaşımı. Birbirimize doğru ilerlerken aynı ifade var-
dı yüzlerimizde. Yavaşça sordum. Neden tedirginiz?
Bilmem, dedi, tek bir kelimeyle.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Clayları oluş sırasına göre verme
B) Kişileştirmeye yer verme
c) Görsel ögelerden yararlanma
DY Nitelendirmelere başvurma
E karşıtlıklardan yararlanma
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
TÜRKÇE 18. Yola çıkacağımızın sabahı erkenden kalkıp hazır- lamıştım bavulumu. Trenle Eskişehir'e gidecektim. Buluşma yerimiz Haydarpaşa tren istasyonu. Eminö- nü'nden bindiğim vapur Kadıköy'e yaklaşırken Hay- darpaşa'nın etrafını sisler kaplamıştı. Zaman sanki geriye sarmaya başlamıştı. Nedendir bilinmez, hüzün- lendiriverir bu istasyon beni? İnsanın hayatındaki en acı şey sevdiklerinden ayrılmaktır ya, sanki bu gar da iyi ya da kötü ayrılığa hizmet ettiğinden sinmiştir taş- larına her bir ayrılığın elemi. Merdivenleri çıkarken tek tek, kendimi kaptırmıştım telaşa. Vitray camlardan sü- zülerek içeriye dolan ışıkla aramaya başladı gözlerim arkadaşımı. Birbirimize doğru ilerlerken aynı ifade var- dı yüzlerimizde. Yavaşça sordum. Neden tedirginiz? Bilmem, dedi, tek bir kelimeyle. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Clayları oluş sırasına göre verme B) Kişileştirmeye yer verme c) Görsel ögelerden yararlanma DY Nitelendirmelere başvurma E karşıtlıklardan yararlanma
zond
4.
stat
1. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam.
Ik Çoğunlukla günlük konuşmaların işlendiği sohbet
yazılarında senli benli bir anlatım tercih edilir.
III. Toplumsal ve ruhsal bir süreç olan kimlik gelişimi,
isim
ergenle toplumun karşılıklı kabulüyle oluşur.
IX. Üzücü bir ayrılıktan sonra hiç gözyaşlarıyla beraber
"Onsuz yapamıyorum." düşüncesine kapılarak
kendinizi çaresiz hissettiniz mi?
V. Onu bu mahallede herkes çocukluğundan beri
Kimsesiz Yaşar olarak tanıyordu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde zamirden türemiş
sözcükler görevleri bakımından ikişerli eşleştirildiğinde
hangisi dışta kalır?
B) CD)
WE) V
II C)
EV
innel
AX
Dy
na bub
NO
ube
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
zond 4. stat 1. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Ik Çoğunlukla günlük konuşmaların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım tercih edilir. III. Toplumsal ve ruhsal bir süreç olan kimlik gelişimi, isim ergenle toplumun karşılıklı kabulüyle oluşur. IX. Üzücü bir ayrılıktan sonra hiç gözyaşlarıyla beraber "Onsuz yapamıyorum." düşüncesine kapılarak kendinizi çaresiz hissettiniz mi? V. Onu bu mahallede herkes çocukluğundan beri Kimsesiz Yaşar olarak tanıyordu. Yukarıda numaralanmış cümlelerde zamirden türemiş sözcükler görevleri bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? B) CD) WE) V II C) EV innel AX Dy na bub NO ube
16. 1. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
II. Padişahın dahi arkasından kılıç sallarlar.
III. Yalancinin mumu yatsiya kadar yanar
IV. Çağrılmadık yere çörekçi ile börekçi gider
V. Ak akçe kara gün içindir.
Yukarıdaki numaralanmış atasözleriyle ilgili olarak asa-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) I'de ünlem ad tamlamasında tamlanan olduğu için adlas
mıştır.
B) Il'de bağlaç türünde sözcük vardır.
III'te edat kendisinden önce gelen sözcükle öbekleşerek
sifat görevi üstlenmiştir.
D) IV'te bağlaç özne görevindeki sözcükleri bağlamıştur
E) V'te edat ek eylem alarak yüklem olmuştur,
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
16. 1. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. II. Padişahın dahi arkasından kılıç sallarlar. III. Yalancinin mumu yatsiya kadar yanar IV. Çağrılmadık yere çörekçi ile börekçi gider V. Ak akçe kara gün içindir. Yukarıdaki numaralanmış atasözleriyle ilgili olarak asa- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I'de ünlem ad tamlamasında tamlanan olduğu için adlas mıştır. B) Il'de bağlaç türünde sözcük vardır. III'te edat kendisinden önce gelen sözcükle öbekleşerek sifat görevi üstlenmiştir. D) IV'te bağlaç özne görevindeki sözcükleri bağlamıştur E) V'te edat ek eylem alarak yüklem olmuştur,
6. Yoksullarla karşılaşmadan rahat bir kış geçirmek iste-
yenlerle yaşıyoruz. Sözleri dinlenen kimseler bunlar,
sözleri hayatımızı etkiliyor. Biz yoksullaştıkça sanki
netliğini kaybeden bir filmin oyuncusu gibi gözlerine
görünmez oluyoruz. "Ekmek aslanın ağzında" adlı
oyun küçülüyor fakat "Pasta yiyenlerin" sayısı hep
ayni.
Yukarıdaki metinde hangisinin örneği yoktur?
A) Zaman zarfları
BY Zarf görevinde kelime grubu
C) Bir edat grubu tarafından nitelenen birleşik fiil
D) Fiili tamamlamadığı hâlde zarf görevinde kulla-
nilan kelime.
E) Durum anlamı katan zarf fiiller
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
6. Yoksullarla karşılaşmadan rahat bir kış geçirmek iste- yenlerle yaşıyoruz. Sözleri dinlenen kimseler bunlar, sözleri hayatımızı etkiliyor. Biz yoksullaştıkça sanki netliğini kaybeden bir filmin oyuncusu gibi gözlerine görünmez oluyoruz. "Ekmek aslanın ağzında" adlı oyun küçülüyor fakat "Pasta yiyenlerin" sayısı hep ayni. Yukarıdaki metinde hangisinin örneği yoktur? A) Zaman zarfları BY Zarf görevinde kelime grubu C) Bir edat grubu tarafından nitelenen birleşik fiil D) Fiili tamamlamadığı hâlde zarf görevinde kulla- nilan kelime. E) Durum anlamı katan zarf fiiller
DİL BİLGİSİ
1. Bu testte 12 soru vardır.
2. Testin video çözümlerini çözüm bende uygulamasından karekodu oku
izleyebilirsiniz.
3.
Selda
1.
şekil
kulla
Kulle
I.
1. Yıllar yılları kovalamasına rağmen sen hâlâ lise
öğrencisi gibi gencecik görünüyorsun.
1. Soğanlar pembeleştiğinde diğer malzemeleri de
sırayla ekleyelim.
1. Babalarını yakin zamanda kaybeden aile, yaprağın
rüzgârda savrulduğu gibi ne yapacağını bilmiyordu.
TV Kendilerini bir şey sanip insanları küçümsemekte sınır
tanımayanlar, büyük bir yanlış içerisinde olduklarını er
ya da geç anlayacaklardır.
V. Öfkeni dizginlediğinde bu mühim konuyu seninle
tekrardan görüşelim.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde
diğerlerinden fazla ses olayı vardır?
A)! B) II C) IV
D) N
EV
2. 1. Bundan sonra bu savaşta seninle aynı taraftayım.
II. Masadaki sessizliğe bakılırsa herkes aynı fikirde değil
sanirim.
III. Bu konuda benim fikrimi sorarsan ona gereğinden
fazla değer veriyorsun.
IV. Bence hepimiz derin bir nefes alalım ve ardından
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
DİL BİLGİSİ 1. Bu testte 12 soru vardır. 2. Testin video çözümlerini çözüm bende uygulamasından karekodu oku izleyebilirsiniz. 3. Selda 1. şekil kulla Kulle I. 1. Yıllar yılları kovalamasına rağmen sen hâlâ lise öğrencisi gibi gencecik görünüyorsun. 1. Soğanlar pembeleştiğinde diğer malzemeleri de sırayla ekleyelim. 1. Babalarını yakin zamanda kaybeden aile, yaprağın rüzgârda savrulduğu gibi ne yapacağını bilmiyordu. TV Kendilerini bir şey sanip insanları küçümsemekte sınır tanımayanlar, büyük bir yanlış içerisinde olduklarını er ya da geç anlayacaklardır. V. Öfkeni dizginlediğinde bu mühim konuyu seninle tekrardan görüşelim. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden fazla ses olayı vardır? A)! B) II C) IV D) N EV 2. 1. Bundan sonra bu savaşta seninle aynı taraftayım. II. Masadaki sessizliğe bakılırsa herkes aynı fikirde değil sanirim. III. Bu konuda benim fikrimi sorarsan ona gereğinden fazla değer veriyorsun. IV. Bence hepimiz derin bir nefes alalım ve ardından
Gölü'nün
sini çev-
cazibe
e bura-
22. (1) Kayseri, sadece mantı ve pastırmasıyla anılmaktan
daha ötesini hak etmiyor mu? (II) Sinan gibi dünya ça-
pinda bir mimarin, Orta Çağ'da yoksul hastaları müzik
ve suyla iyileştirmeyi vasiyet eden Seiçuklu Prensesi
Gevher Nesibe'nin şehridir Kayseri. (III) Adinda koca-
man bir kayzer gizlidir. (IV) Aynı zamanda Selçuklu
or Devleti'nin başkentlerinden biridir barası. YV) Bizlerden
çok önce burada yaşamış farklı kültürler, bize değerli
geleneklerini miras bırakmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
olarak
mla-
A) I. cümlenin yüklemi, basit zamanlı, birleşik yapılı bir
fiildir.
miş
B) II. cümle devrik, olumlu, bir isim cümlesidir.
C) III. cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması do-
laylı tümleç görevindedir.
D) IV. cümlede farklı türde zamirler vardır.
E) V. cümle basit, kuralli bir fiil cümlesidir.
Sout, belgian
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Gölü'nün sini çev- cazibe e bura- 22. (1) Kayseri, sadece mantı ve pastırmasıyla anılmaktan daha ötesini hak etmiyor mu? (II) Sinan gibi dünya ça- pinda bir mimarin, Orta Çağ'da yoksul hastaları müzik ve suyla iyileştirmeyi vasiyet eden Seiçuklu Prensesi Gevher Nesibe'nin şehridir Kayseri. (III) Adinda koca- man bir kayzer gizlidir. (IV) Aynı zamanda Selçuklu or Devleti'nin başkentlerinden biridir barası. YV) Bizlerden çok önce burada yaşamış farklı kültürler, bize değerli geleneklerini miras bırakmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? olarak mla- A) I. cümlenin yüklemi, basit zamanlı, birleşik yapılı bir fiildir. miş B) II. cümle devrik, olumlu, bir isim cümlesidir. C) III. cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması do- laylı tümleç görevindedir. D) IV. cümlede farklı türde zamirler vardır. E) V. cümle basit, kuralli bir fiil cümlesidir. Sout, belgian
5. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
11
In cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
IV
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
sifat görevindedir?
AT
B) II
C) III
DIYEV
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
5. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. 11 In cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; IV Biri benim, biri de serseri kaldırımlar Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sifat görevindedir? AT B) II C) III DIYEV
4.
Suyun akışını seyretmek için kendimizi bu nehrin ki-
yısına attık. Yaklaşık on kişiydik. Hepimiz de doğa tut-
kunu ve doğadaki bir adımı şehirdeki bin adıma tercih
edenlerdeniz. Bu anlayış bizi en uzak noktalara bile
götürüyor. Doğada alınan her nefes bizim için bir ömre
bedel. Ağaçların o mis kokusu hemen hemen hepimizi
mutlu ediyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A Devrik cümleler kullanılmıştır.
B Dezecelendirme ifadesine yer verilmiştir.
Tartışma anlatım biçimi kullanılmıştır.
Oleme yoktur.
+) Niteleyici sözcükler kullanılmamıştır.
Paragraf Soru Báinkin
144
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
4. Suyun akışını seyretmek için kendimizi bu nehrin ki- yısına attık. Yaklaşık on kişiydik. Hepimiz de doğa tut- kunu ve doğadaki bir adımı şehirdeki bin adıma tercih edenlerdeniz. Bu anlayış bizi en uzak noktalara bile götürüyor. Doğada alınan her nefes bizim için bir ömre bedel. Ağaçların o mis kokusu hemen hemen hepimizi mutlu ediyor. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? A Devrik cümleler kullanılmıştır. B Dezecelendirme ifadesine yer verilmiştir. Tartışma anlatım biçimi kullanılmıştır. Oleme yoktur. +) Niteleyici sözcükler kullanılmamıştır. Paragraf Soru Báinkin 144
TÜRKÇE
16. Salonun penceresinden dışarısı görünüyordu: gök-
1
yüzü, ağaçlar, deniz, sahil... Bütün bunların üzerinde
II
kanat çırpan martı sürüleri. Anadolu misafirperverliği-
ni burada tam anlamıyla yaşamak mümkün. Otel, res-
toran ya da bir dükkân... Gittiğiniz her yerde kendinizi
IV
müşteri gibi değil, misafir gibi hissediyorsunuz.
V
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerin-
den hangisi yanlış kullanılmıştır?
ASI B) 11
DY IV E V
B
C)
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
TÜRKÇE 16. Salonun penceresinden dışarısı görünüyordu: gök- 1 yüzü, ağaçlar, deniz, sahil... Bütün bunların üzerinde II kanat çırpan martı sürüleri. Anadolu misafirperverliği- ni burada tam anlamıyla yaşamak mümkün. Otel, res- toran ya da bir dükkân... Gittiğiniz her yerde kendinizi IV müşteri gibi değil, misafir gibi hissediyorsunuz. V Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerin- den hangisi yanlış kullanılmıştır? ASI B) 11 DY IV E V B C)