Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Soruları

19. "Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların
yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin
yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik.
Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak
Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derece-
lerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir
bilen vardır."
(Yusuf, 12:76)
Bu parçadaki ayette "din" kavramı aşağıdaki anlamlar-
dan hangisine karşılık gelmektedir?
A) Kanun
B) Millet
D) Kıyamet
C) Ceza
E) Ahiret
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
19. "Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derece- lerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." (Yusuf, 12:76) Bu parçadaki ayette "din" kavramı aşağıdaki anlamlar- dan hangisine karşılık gelmektedir? A) Kanun B) Millet D) Kıyamet C) Ceza E) Ahiret
DEBİYATI Soru Ban
28. * Edimeli Nazmi
Tatavialı Mahremi
Aydınlı Visali
Yukarıdaki sanatçıların ortak özellikleri aşağıdaki
A) Hikemi üslup temsilcileridir.
B) Sebk-i Hindi tarzının önemli temsilcileridir.
C) Türk-i Basit akımının temsilcileridir.
D) Mesnevi türünün önemli temsilcileridir.
E) Hamse sahipleridir.
13
31.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
DEBİYATI Soru Ban 28. * Edimeli Nazmi Tatavialı Mahremi Aydınlı Visali Yukarıdaki sanatçıların ortak özellikleri aşağıdaki A) Hikemi üslup temsilcileridir. B) Sebk-i Hindi tarzının önemli temsilcileridir. C) Türk-i Basit akımının temsilcileridir. D) Mesnevi türünün önemli temsilcileridir. E) Hamse sahipleridir. 13 31.
Aşağıdaki eser-tür-yazar eşleştirmelerinden hangisi yan-
liştır?
A) Ergenekon - makale - Reşat Nuri Güntekin
B) Dumlupınar Yolunda - şiir - Kemalettin Kamu
C) Dağa Çıkan Kurt - öykü - Halide Edib Adıvar
D) Git Bahar - şiir - Halide Nusret Zorlutuna
E) Çete- roman - Refik Halit Karay
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
Aşağıdaki eser-tür-yazar eşleştirmelerinden hangisi yan- liştır? A) Ergenekon - makale - Reşat Nuri Güntekin B) Dumlupınar Yolunda - şiir - Kemalettin Kamu C) Dağa Çıkan Kurt - öykü - Halide Edib Adıvar D) Git Bahar - şiir - Halide Nusret Zorlutuna E) Çete- roman - Refik Halit Karay
bulunmaktadır.
2. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın
Gelecektir sana va'dettiği günler Hakk'ın
Belki yarın belki yarından da yakın
Bu dizlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yan-
lıştır?
A) Birinci dizede cümlenin ögesi olmayan sözcük vardır.
B) İkinci dizede birden çok yüklem vardır.
C) İkinci cümlede nesne kullanılmıştır.
D) Üçüncü dize iki ögeli cümledir.
E) pördüncü dizede ek eylem almış yüklem vardır.
5.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
bulunmaktadır. 2. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Gelecektir sana va'dettiği günler Hakk'ın Belki yarın belki yarından da yakın Bu dizlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yan- lıştır? A) Birinci dizede cümlenin ögesi olmayan sözcük vardır. B) İkinci dizede birden çok yüklem vardır. C) İkinci cümlede nesne kullanılmıştır. D) Üçüncü dize iki ögeli cümledir. E) pördüncü dizede ek eylem almış yüklem vardır. 5.
A
5. Siyaset felsefesinde bireyin temel haklarının ne olduğu
tartışılagelmiştir. Bu haklardan bazıları sırf insan olmak-
tan, o toplumda yaşayan bir birey olmaktan kaynaklanan
haklardır. Bunlara "kişisel haklar" denir.
A) Kişi dokunulmazlığı
B) Konut dokunulmazlığı
C) Özel hayatın gizliliği
TYT-0
Bu parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?
SCIEN
D) Zorla çalıştırma yasağı
E) Seçilme hakkı
E
A
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
A 5. Siyaset felsefesinde bireyin temel haklarının ne olduğu tartışılagelmiştir. Bu haklardan bazıları sırf insan olmak- tan, o toplumda yaşayan bir birey olmaktan kaynaklanan haklardır. Bunlara "kişisel haklar" denir. A) Kişi dokunulmazlığı B) Konut dokunulmazlığı C) Özel hayatın gizliliği TYT-0 Bu parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden han- gisidir? SCIEN D) Zorla çalıştırma yasağı E) Seçilme hakkı E A
2. Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen aşağıdaki ko-
nulardan hangisi yalnızca Türkiye ile Yunanistan ara-
sındaki bir meseledir?
A) Nüfus mübadelesi
B) Boğazlar'dan gemi geçişleri
C) Yabancı okullar sorunu
D) On İki Ada'nın durumu
E) Dış borçların ödenmesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
2. Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen aşağıdaki ko- nulardan hangisi yalnızca Türkiye ile Yunanistan ara- sındaki bir meseledir? A) Nüfus mübadelesi B) Boğazlar'dan gemi geçişleri C) Yabancı okullar sorunu D) On İki Ada'nın durumu E) Dış borçların ödenmesi
1.
Bir sanat eserinin başka bir sanat dalında yeniden
şekillenmesi konulu bir panele katılan sanatçılar,
konuşmalarının ilk bölümünde, yaptıkları çalışmalarla ilgili
şöyle bilgiler verdiler.
Piyanist Fazıl Say, Metin Altıok'un şiirlerini bestelediğini
ve bunu Metin Altıok Ağıdı albümüyle halka sunduğunu
söyledi.
Şair Ahmet Ertan, Yalçın Gökçebağ'ın pek çok
tablosundan hareketle pek çok şiir kaleme aldığını hatta
en çok sevdiği şiirin bunlardan biri olduğunu özellikle
vurguladı.
Yönetmen Özge Cihan ise Sabahattin Ali'nin Ses adlı
öyküsünün bir tiyatro eseri olarak sahneleneceğini,
Hasan karakterine de Erdal Beşikçi'nin hayat vereceğini
açıkladı.
Ressam İsmail Akça ise olaya biraz esprili yaklaşarak
Sait Faik Abasıyanık'ın Hişt Hişt öyküsünü nasıl yağlı
boya bir tabloya dönüştürdüğünü anlattı.
Buna göre,
1. Edebiyat alanında verilmiş iki eser, dramatik
sanatlardan olan tiyatro ve görsel sanatlardan resimle
ifade edilmiştir.
II. Edebiyat alanında verilmiş bir eser, kendi gibi işitsel
sanatlardan biriyle ifade edilmiştir.
III. Görsel sanatlara dâhil edilecek bir eser, işitsel sanat
dallarından biriyle yeniden hayat bulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) Il ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
1. Bir sanat eserinin başka bir sanat dalında yeniden şekillenmesi konulu bir panele katılan sanatçılar, konuşmalarının ilk bölümünde, yaptıkları çalışmalarla ilgili şöyle bilgiler verdiler. Piyanist Fazıl Say, Metin Altıok'un şiirlerini bestelediğini ve bunu Metin Altıok Ağıdı albümüyle halka sunduğunu söyledi. Şair Ahmet Ertan, Yalçın Gökçebağ'ın pek çok tablosundan hareketle pek çok şiir kaleme aldığını hatta en çok sevdiği şiirin bunlardan biri olduğunu özellikle vurguladı. Yönetmen Özge Cihan ise Sabahattin Ali'nin Ses adlı öyküsünün bir tiyatro eseri olarak sahneleneceğini, Hasan karakterine de Erdal Beşikçi'nin hayat vereceğini açıkladı. Ressam İsmail Akça ise olaya biraz esprili yaklaşarak Sait Faik Abasıyanık'ın Hişt Hişt öyküsünü nasıl yağlı boya bir tabloya dönüştürdüğünü anlattı. Buna göre, 1. Edebiyat alanında verilmiş iki eser, dramatik sanatlardan olan tiyatro ve görsel sanatlardan resimle ifade edilmiştir. II. Edebiyat alanında verilmiş bir eser, kendi gibi işitsel sanatlardan biriyle ifade edilmiştir. III. Görsel sanatlara dâhil edilecek bir eser, işitsel sanat dallarından biriyle yeniden hayat bulmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) Il ve III C) I ve II E) I, II ve III
2. Divan edebiyatının son büyük sanatçısı kabul edilen ____
Mevlana'ya olan bağlılığı ile tanınmıştır. Genç sayılabile-
cek bir yaşta Mevlevi tarikatının şeyhi olan şair tasavvuf-
tan etkilenmiş ve tasavvufî aşkın merhalelerini anlatmak
üzere _ ___ isimli eserini kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?
A) Keçecizâde İzzet Molla - Mihnet-Keşan
B) Nâbî - Hayrabât
C) Fuzuli - Leyla vü Mecnun
D) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
Fuzuli - Şikayetnâme
7-C 8-B 9-E 10-E 11-A 12-D
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
2. Divan edebiyatının son büyük sanatçısı kabul edilen ____ Mevlana'ya olan bağlılığı ile tanınmıştır. Genç sayılabile- cek bir yaşta Mevlevi tarikatının şeyhi olan şair tasavvuf- tan etkilenmiş ve tasavvufî aşkın merhalelerini anlatmak üzere _ ___ isimli eserini kaleme almıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangisi getirilmelidir? A) Keçecizâde İzzet Molla - Mihnet-Keşan B) Nâbî - Hayrabât C) Fuzuli - Leyla vü Mecnun D) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk Fuzuli - Şikayetnâme 7-C 8-B 9-E 10-E 11-A 12-D
IB
23.
Klasisizmde olduğu gibi doğayı sadece aklın denetimine
bağlı ruhsal davranışlar topluluğu olarak düşünmemiştir.
O, Allah tarafından yaratılmış ne varsa hepsini doğanın
içinde düşünmüş ve görmüştür. Dağlar, taşlar, denizler,
eşyalar, hayvanlar ve insanlardan meydana gelen büyük
kompozisyona gözünü çevirmiştir. Doğada ve yaşamda
birbirine zıt ne kadar şey varsa hepsini sanata getiren
bu akım sanatçılarının gücü de bu zıtlığa dayanmaktadır.
Sanatçılar, klasiklerin tersine, Ortaçağ'a dönmüşler, de-
rebeylerin ve şövalyelerin tutkularını, esrarlı şato eğlen-
celerini, korkunç zindanlarını, türlü entrikalarını, cellâtla-
rını, yaşantılarının tümünü sanatın içine doldurmuşlardır.
Bunlardan başka, olayın geçtiği yerin ve zamanın bütün
renkleri, kuvvetli tasvirler içinde sanatı süslemiştir.
Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden
hangisidir?
PⓇ
C) Romantizm
A) Realizm
B) Natüralizm
D) Surrealizm
E) Sembolizm
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
IB 23. Klasisizmde olduğu gibi doğayı sadece aklın denetimine bağlı ruhsal davranışlar topluluğu olarak düşünmemiştir. O, Allah tarafından yaratılmış ne varsa hepsini doğanın içinde düşünmüş ve görmüştür. Dağlar, taşlar, denizler, eşyalar, hayvanlar ve insanlardan meydana gelen büyük kompozisyona gözünü çevirmiştir. Doğada ve yaşamda birbirine zıt ne kadar şey varsa hepsini sanata getiren bu akım sanatçılarının gücü de bu zıtlığa dayanmaktadır. Sanatçılar, klasiklerin tersine, Ortaçağ'a dönmüşler, de- rebeylerin ve şövalyelerin tutkularını, esrarlı şato eğlen- celerini, korkunç zindanlarını, türlü entrikalarını, cellâtla- rını, yaşantılarının tümünü sanatın içine doldurmuşlardır. Bunlardan başka, olayın geçtiği yerin ve zamanın bütün renkleri, kuvvetli tasvirler içinde sanatı süslemiştir. Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? PⓇ C) Romantizm A) Realizm B) Natüralizm D) Surrealizm E) Sembolizm
1. Bir dosyayı okuyan herkesin dosyadaki metinleri anlaması
gerekir. Aynı şey kanun metinleri için de gereklidir. Fakat ga-
riptir ki kanun metinleri o kadar anlaşılabilir yazılmaya gayret
edilmesine rağmen amaçsal yorum, tarihsel yorum, sistematik
yorum vs. gibi altı yedi tane yorum metodu ortaya çıkmışken,
edebi metinlerde de yazılar o kadar kapalı yazılmasına rağmen
anlaşılmayı beklemektedir.
Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi bilimle olan ilişkisin-
den söz edilebilir?
A) Sosyoloji
C) Felsefe
E) Tarih
B) Psikoloji
D) Hukuk
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
1. Bir dosyayı okuyan herkesin dosyadaki metinleri anlaması gerekir. Aynı şey kanun metinleri için de gereklidir. Fakat ga- riptir ki kanun metinleri o kadar anlaşılabilir yazılmaya gayret edilmesine rağmen amaçsal yorum, tarihsel yorum, sistematik yorum vs. gibi altı yedi tane yorum metodu ortaya çıkmışken, edebi metinlerde de yazılar o kadar kapalı yazılmasına rağmen anlaşılmayı beklemektedir. Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi bilimle olan ilişkisin- den söz edilebilir? A) Sosyoloji C) Felsefe E) Tarih B) Psikoloji D) Hukuk
11,
X
1. B 2.A
3.B
III
4.D
5.E 6.B 7.D 8.B 9.E 10.A 11.B 12.E
Arap alfabesiyle yazılmış ve 7500 sözcüğün
açıklaması yapılmış, her sözcüğe İslam öncesi
dönemden Köktürkçe birer örnek verilmiştir.
Türk dilinin kullanım alanını gösteren bir haritaya
sahip eser, Hakaniye Türkçesinin dil ve anlatım
özelliklerini de yansıtmaktadır.
Uygur Türkçesinin en iyi şekilde ortay konduğu ilk
edebî eserdir. -7
W. Türk lehçelerinin ansiklopedik sözlüğü olan eser,
Türkçenin Arapça kadar güçlü olduğunu kanıtlamak
için yazılmıştır.
V. Türk boyları, bu boyların kullandıkları Türkçe
arasındaki farklılıkları ve sözcükleri hakkında bilgi
veren bir kitaptır.
Yukarıdakilerden hangi ikisi Divanu Lugat'it - Türk için
söylenemez?
A. ve II.
D) III. ve IV.
B) I. ve I.
E) IV. ve V.
C) II. ve V.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
11, X 1. B 2.A 3.B III 4.D 5.E 6.B 7.D 8.B 9.E 10.A 11.B 12.E Arap alfabesiyle yazılmış ve 7500 sözcüğün açıklaması yapılmış, her sözcüğe İslam öncesi dönemden Köktürkçe birer örnek verilmiştir. Türk dilinin kullanım alanını gösteren bir haritaya sahip eser, Hakaniye Türkçesinin dil ve anlatım özelliklerini de yansıtmaktadır. Uygur Türkçesinin en iyi şekilde ortay konduğu ilk edebî eserdir. -7 W. Türk lehçelerinin ansiklopedik sözlüğü olan eser, Türkçenin Arapça kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için yazılmıştır. V. Türk boyları, bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları ve sözcükleri hakkında bilgi veren bir kitaptır. Yukarıdakilerden hangi ikisi Divanu Lugat'it - Türk için söylenemez? A. ve II. D) III. ve IV. B) I. ve I. E) IV. ve V. C) II. ve V.
16. Aşağıdakilerden hangisi fantastik eserlere yöneltilen
eleştirilerden biri değildir?
A) Alışılan dünyanın dışında olması
B) Olağanüstülükler üstüne kurulması
C) İnsana aykırılıkların görülmesi
D) Realitenin dışına taşması
E) Tanıdık bir içerikle kurgulanması
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
16. Aşağıdakilerden hangisi fantastik eserlere yöneltilen eleştirilerden biri değildir? A) Alışılan dünyanın dışında olması B) Olağanüstülükler üstüne kurulması C) İnsana aykırılıkların görülmesi D) Realitenin dışına taşması E) Tanıdık bir içerikle kurgulanması
7. Aşağıdakilerin hangisinde verilen yapma destan, kar-
şısındaki şaire ait değildir?
Destan
A) Kaybolmuş Cennet
B) Çılgın Orlando
C)
Kurtarılmış Kudüs
D) Üç Şehitler Destanı
E) İlahi Komedya-
Şair
Milton
Ariosto
Tasso
Faruk Nafiz Çamlıbel
Dante
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
7. Aşağıdakilerin hangisinde verilen yapma destan, kar- şısındaki şaire ait değildir? Destan A) Kaybolmuş Cennet B) Çılgın Orlando C) Kurtarılmış Kudüs D) Üç Şehitler Destanı E) İlahi Komedya- Şair Milton Ariosto Tasso Faruk Nafiz Çamlıbel Dante
nüyle unutulur
blo dens: sy musop ublo daday
12. Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak
yazılan manzum bilmecedir. Halk edebiyatındaki muam-
manın karşılığıdır. Muammadan farkı konusunun daha
geniş olmasıdır. Çoğunlukla soru biçiminde düzenlenir.
En önemli özelliği içinde çözüme ilişkin ipuçlarının bu-
lunmasıdır. Divanların son bölümlerine konur. Eğlendirici
ve öğretici olanların yanı sıra ahlaki ve dinsel olanları da
vardır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi ve
rilmiştir?
A) Musammat
D) Divançe
B) Sır
E) Tehzil
C) Lugaz
2
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
nüyle unutulur blo dens: sy musop ublo daday 12. Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmecedir. Halk edebiyatındaki muam- manın karşılığıdır. Muammadan farkı konusunun daha geniş olmasıdır. Çoğunlukla soru biçiminde düzenlenir. En önemli özelliği içinde çözüme ilişkin ipuçlarının bu- lunmasıdır. Divanların son bölümlerine konur. Eğlendirici ve öğretici olanların yanı sıra ahlaki ve dinsel olanları da vardır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi ve rilmiştir? A) Musammat D) Divançe B) Sır E) Tehzil C) Lugaz 2
A
A
5. Jüpiter
TYT/Türkçe
TYT/Türkçe
33.
A
Yerebatan Sarnıcı; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda
bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Sar-
nıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika
bulunduğundan yapı Bazilika Sarnıcı olarak da
adlandırılır. Sarnica, Ayasofya binasının güneyba-
tısındaki küçük bir binadan girilir. Günümüzde de
içinde su bulunan bu büyük kapalı sarnıç, kentin
su ihtiyacını karşılamak üzere İlk Çağ'da yapılmıştı.
Yerebatan Sarnıcı, VI. yüzyılda İmparator I. Justi-
nianus tarafından yaptırıldı. Sarnıcın suyu 19 km
uzaklıktaki Belgrat Ormanı'ndan Cebeciköy Kemeri
ile getiriliyordu. Sarnıç, Osmanlı Devri'nde de uzun
süre hizmet görmüştür. Suyun içinden yükselen
pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Ye-
rebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Yereba-
tan, oldukça büyüktür: uzunluğu 140 m, genişliği 70
m, yüksekliği 8 m. Bu boyutların içi yaklaşık olarak
80,000 metreküp demektir. Sarnıcın üstü kapalı ol-
duğu için tavanı tutmak üzere 12 sıra hâlinde 336
sütun bulunmaktadır.
A
Bu parçada Yerebatan Sarnıcı ile ilgili olarak
1. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığına
II. Yapısal özelliklerinin neler olduğuna
III. Yapılış amacının ne olduğuna
IV. Ne kadar süre kullanıldığına
V. Başka isimlerle de bilindiğine
yargılarından hangisine ya da hangilerine deği-
nilmemiştir?
A) Yalnız II
D) II ve IV
B) Yalnız IV
C)
giye!!
E) ve V
A
35.
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
A A 5. Jüpiter TYT/Türkçe TYT/Türkçe 33. A Yerebatan Sarnıcı; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Sar- nıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan yapı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Sarnica, Ayasofya binasının güneyba- tısındaki küçük bir binadan girilir. Günümüzde de içinde su bulunan bu büyük kapalı sarnıç, kentin su ihtiyacını karşılamak üzere İlk Çağ'da yapılmıştı. Yerebatan Sarnıcı, VI. yüzyılda İmparator I. Justi- nianus tarafından yaptırıldı. Sarnıcın suyu 19 km uzaklıktaki Belgrat Ormanı'ndan Cebeciköy Kemeri ile getiriliyordu. Sarnıç, Osmanlı Devri'nde de uzun süre hizmet görmüştür. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Ye- rebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Yereba- tan, oldukça büyüktür: uzunluğu 140 m, genişliği 70 m, yüksekliği 8 m. Bu boyutların içi yaklaşık olarak 80,000 metreküp demektir. Sarnıcın üstü kapalı ol- duğu için tavanı tutmak üzere 12 sıra hâlinde 336 sütun bulunmaktadır. A Bu parçada Yerebatan Sarnıcı ile ilgili olarak 1. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığına II. Yapısal özelliklerinin neler olduğuna III. Yapılış amacının ne olduğuna IV. Ne kadar süre kullanıldığına V. Başka isimlerle de bilindiğine yargılarından hangisine ya da hangilerine deği- nilmemiştir? A) Yalnız II D) II ve IV B) Yalnız IV C) giye!! E) ve V A 35.
şairlerden hangisi getirilemez?
A) Abbas Sayar
B) Yaşar Kemal
C) Orhan Pamuk
D) Haldun Taner
E) Adalet Ağaoğlu
24. Sanattan beklenen nedir, diye sormadan edemiyor
insan yeni dönemdeki ürünleri gördükçe. Benim
anladığım sanat insandaki kalıcı, yüce, evrensel ve
değişmez olanlanı anlatmalıdır. akımında bu hep
öne çıkarılmıştır, bu yüzden pek severim Racine
ve Moliere'i. Yeni zamanlarda ----, adıyla ortaya
çıkanlar tutturmuşlar bir "Her şey yaşamda olduğu
gibi olmalıdır." diye. Efendim, her şey gerçekte olduğu
gibi olacaksa sanatçıya ne gerek var, çevreme bakar,
insanların başından geçenleri dinler, kuşları takip
ederim, bundan daha iyi sanat eseri mi olur?
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Klasisizm - realizm
B) Realizm-natüralizm
CHümanizm - realizm
D) Klasisizm - natüralizm
E) Romantizm - parnasizm
Lise Türkçe
Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
şairlerden hangisi getirilemez? A) Abbas Sayar B) Yaşar Kemal C) Orhan Pamuk D) Haldun Taner E) Adalet Ağaoğlu 24. Sanattan beklenen nedir, diye sormadan edemiyor insan yeni dönemdeki ürünleri gördükçe. Benim anladığım sanat insandaki kalıcı, yüce, evrensel ve değişmez olanlanı anlatmalıdır. akımında bu hep öne çıkarılmıştır, bu yüzden pek severim Racine ve Moliere'i. Yeni zamanlarda ----, adıyla ortaya çıkanlar tutturmuşlar bir "Her şey yaşamda olduğu gibi olmalıdır." diye. Efendim, her şey gerçekte olduğu gibi olacaksa sanatçıya ne gerek var, çevreme bakar, insanların başından geçenleri dinler, kuşları takip ederim, bundan daha iyi sanat eseri mi olur? Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Klasisizm - realizm B) Realizm-natüralizm CHümanizm - realizm D) Klasisizm - natüralizm E) Romantizm - parnasizm