Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Özellikleri Soruları

Örnek - 4
>
Şiir sanatının alışılmış biçemini bir yana bırakmış, çok az imgeyle
yetinen, yalın bir şiirdi. Dünyaya çocuksu bakıyor, izlenim taze-
liğini içeriyordu. Bilgeliği, genellikle elden bırakmıyordu. Röne-
sans ile biçimlenen, zaman içinde pek köklü değişimlere karşın
özünü yine sürdüren, bir anlamda klasik diyebileceğimiz şiirin
uzağındaydı. Şiirde, şiirce dışında bir dille de konuşulabileceği-
ni gördü. Bir de şu var: Bu şiirde bence yenilikle gelenek atba-
şı gitti. Yenilik yapıda ve özdedir, gelenekse seste. Sesi, şiirimi-
zin ana damardaki şiirin, çağınca geliştirilmiş, süregelen sesidir.
Kalıcı niteliğinin bir nedeni de budur.
..
Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden han-
gisidir?
hex no rego
A) İkinci Yeniciler melged no B) Garipçiler
C) Hisarcılar
D) Maviciler
ud pimpeg elmil
almost d
E) Beş Hececiler
sipap na eni siqesep elvesto
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
Örnek - 4 > Şiir sanatının alışılmış biçemini bir yana bırakmış, çok az imgeyle yetinen, yalın bir şiirdi. Dünyaya çocuksu bakıyor, izlenim taze- liğini içeriyordu. Bilgeliği, genellikle elden bırakmıyordu. Röne- sans ile biçimlenen, zaman içinde pek köklü değişimlere karşın özünü yine sürdüren, bir anlamda klasik diyebileceğimiz şiirin uzağındaydı. Şiirde, şiirce dışında bir dille de konuşulabileceği- ni gördü. Bir de şu var: Bu şiirde bence yenilikle gelenek atba- şı gitti. Yenilik yapıda ve özdedir, gelenekse seste. Sesi, şiirimi- zin ana damardaki şiirin, çağınca geliştirilmiş, süregelen sesidir. Kalıcı niteliğinin bir nedeni de budur. .. Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden han- gisidir? hex no rego A) İkinci Yeniciler melged no B) Garipçiler C) Hisarcılar D) Maviciler ud pimpeg elmil almost d E) Beş Hececiler sipap na eni siqesep elvesto
while abielly irre:
Örnek - 3
Garip şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Konuşma dilini şiire soktukları
B) Toplumsal yergiye yer verdikleri
C) Halk deyişlerinden yararlandıkları
D) Şiiri, aydın kesimin ilgi alanı içinde değerlendirdikleri
E) O güne kadar şiire girmemiş konuları işledikleri
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
while abielly irre: Örnek - 3 Garip şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Konuşma dilini şiire soktukları B) Toplumsal yergiye yer verdikleri C) Halk deyişlerinden yararlandıkları D) Şiiri, aydın kesimin ilgi alanı içinde değerlendirdikleri E) O güne kadar şiire girmemiş konuları işledikleri
21. Dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şi-
irlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında ve-
rilmiş olamaz?
A) Benim gönlüm bir kelebek
Dolaşıyor çiçek çiçek
Tükenecek ömrü böyle
Bekleyerek, titreyerek
B) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
Dair
DBir gemici tanırım
Kalbini bir limanda bırakmış
Ya kaybolursa
Ağlar çocukluğundaki gibi
5 #ececi
O kadar dolu ki toprağın şanla
Bir değil, sanki bin vatan gibisin
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin
AYT062223
e
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
21. Dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şi- irlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında ve- rilmiş olamaz? A) Benim gönlüm bir kelebek Dolaşıyor çiçek çiçek Tükenecek ömrü böyle Bekleyerek, titreyerek B) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar Çözülen bir demetten indiler birer birer Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler Dair DBir gemici tanırım Kalbini bir limanda bırakmış Ya kaybolursa Ağlar çocukluğundaki gibi 5 #ececi O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil, sanki bin vatan gibisin Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin AYT062223 e
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin Garip akımının özel-
liklerini yansıttığı söylenemez?
A) Bekliyorum
A
Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün olmasın
B) Bir dert ki düşman başına
Gönül yarası desem
Değil
Kıvır kıvırdı
Ekmek parası desem
Dob
Değil
C) Bir evin bir köpeği vardı
Tovive? (0.
Adı Çinçon'du, öldü
100g nepou nobanebili
tibleibeb
nelibs sóa shopinq v/B
ayoria nunA
Biltenia (
Bir de kedisi vardı: Maviş
190
Kayboldu
D) Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
E) Köpükten omuzları birbirine dayanmış
Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış
Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları
A
2
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin Garip akımının özel- liklerini yansıttığı söylenemez? A) Bekliyorum A Öyle bir havada gel ki Vazgeçmek mümkün olmasın B) Bir dert ki düşman başına Gönül yarası desem Değil Kıvır kıvırdı Ekmek parası desem Dob Değil C) Bir evin bir köpeği vardı Tovive? (0. Adı Çinçon'du, öldü 100g nepou nobanebili tibleibeb nelibs sóa shopinq v/B ayoria nunA Biltenia ( Bir de kedisi vardı: Maviş 190 Kayboldu D) Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa bir de Hele tertemizse gönlün E) Köpükten omuzları birbirine dayanmış Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları A 2
22. Orhan Veli ve Cemal Süreya'nın şiir anlayışlarını tiyatral
metin hâlinde sunmak isteyen bir öğrenci kurgusal bir kar-
slaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali
bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir
diyalogdan alınmıştır?
A) Orhan Veli: Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık ver-
mek gerek.
Cemal Süreya: Ben sıradan insanların şiire konu olma-
sını, yaşama sevinçlerini işlemeyi tercih ederim.
B) Orhan Veli: Şiirde anlam kapalı olmalıdır, keşke siz de
bu kadar açık anlatmasaydınız.
Cemal Süreya: Şiir herkes tarafından anlaşılmadıktan
sonra ne önemi var yazmanın?
Orhan Veli: Azizim, şiiri özgürleştirmek, her türlü kural-
dan ve önceden belirlenmiş kalıplardan kurtarmak ge-
rekir.
Cemal Süreya: Ben de dilin alışılmış kalıplarını yıkmak,
söz dizimini zorlamak, değiştirmek taraftanıyım.
D) Orhan Veli: Mecazı, süsü ve yapaylığı şiirden kaldınp
halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalanmayı
tavsiye ederim size.
Cemal Süreya: Divan şiirinden faydalanıyorum, bu ka-
dari bana kâfi, size de tavsiye ederim.
E) Orhan Veli: Üstadım, şiir basit olamaz; zengin benzet-
melerle şiirin derinliğinin olması gerekir.
Cemal Süreya: Hayır üstadım, yanlış düşünüyorsunuz.
Zira şiir açık olmalı, anlam kapalılığı şiiri yorar.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
22. Orhan Veli ve Cemal Süreya'nın şiir anlayışlarını tiyatral metin hâlinde sunmak isteyen bir öğrenci kurgusal bir kar- slaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? A) Orhan Veli: Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık ver- mek gerek. Cemal Süreya: Ben sıradan insanların şiire konu olma- sını, yaşama sevinçlerini işlemeyi tercih ederim. B) Orhan Veli: Şiirde anlam kapalı olmalıdır, keşke siz de bu kadar açık anlatmasaydınız. Cemal Süreya: Şiir herkes tarafından anlaşılmadıktan sonra ne önemi var yazmanın? Orhan Veli: Azizim, şiiri özgürleştirmek, her türlü kural- dan ve önceden belirlenmiş kalıplardan kurtarmak ge- rekir. Cemal Süreya: Ben de dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, söz dizimini zorlamak, değiştirmek taraftanıyım. D) Orhan Veli: Mecazı, süsü ve yapaylığı şiirden kaldınp halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalanmayı tavsiye ederim size. Cemal Süreya: Divan şiirinden faydalanıyorum, bu ka- dari bana kâfi, size de tavsiye ederim. E) Orhan Veli: Üstadım, şiir basit olamaz; zengin benzet- melerle şiirin derinliğinin olması gerekir. Cemal Süreya: Hayır üstadım, yanlış düşünüyorsunuz. Zira şiir açık olmalı, anlam kapalılığı şiiri yorar.
24. Aşağıdaki dizelerden hangisi, Garip şiir anlayışının
özelliklerini yansıtmaktadır?
A) Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider
B) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
Sessiz sedasız mi olacaktım böyle
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mi olacaktım
C) Her an değişiyor, yelken, gül, kanat
Bütün burçlarıyla uzanmış gece
D) Ruhundaki susuzluk engin mesafelere
Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti
Narin kanatlarıyla uçar orman, dag, dere
Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti
E Ellerin bir demet güvercin olarak
Uçursun uzaklara yukarlara sevdamızı
Taşınmaz hiçbir şeyini tutma
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
24. Aşağıdaki dizelerden hangisi, Garip şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır? A) Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri Susandan kaçar da coşana gider B) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım Sessiz sedasız mi olacaktım böyle Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mi olacaktım C) Her an değişiyor, yelken, gül, kanat Bütün burçlarıyla uzanmış gece D) Ruhundaki susuzluk engin mesafelere Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti Narin kanatlarıyla uçar orman, dag, dere Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti E Ellerin bir demet güvercin olarak Uçursun uzaklara yukarlara sevdamızı Taşınmaz hiçbir şeyini tutma
23. "Şairin amacı, duyuşta ve söyleyişte yalınlık olmalı-
dır. Bunun için halkın konuşma dili esas alınmalıdır.
Nazımla şiiri bir tutan anlayış aşılmalıdır. Birer nazım
ögesi olan vezin ve kafiyenin şiirde yeri yoktur. Vezin ve
kafiyeye dayalı olan ahenk de şiirden atılmalıdır. Şiirin
doğallaşmasını engelleyen söz ve anlam sanatlarına
gerek yoktur." diyen bir şairin aşağıdaki dizelerden
hangisini yazması beklenemez?
Bedava yaşıyoruz, bedava
Hava bedava, bulut bedava
B) Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor
Ay doğar kuyulara yalınayak
Telgrafın tellerinde gemi leşleri
(D) Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün olmasın!
E Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
23. "Şairin amacı, duyuşta ve söyleyişte yalınlık olmalı- dır. Bunun için halkın konuşma dili esas alınmalıdır. Nazımla şiiri bir tutan anlayış aşılmalıdır. Birer nazım ögesi olan vezin ve kafiyenin şiirde yeri yoktur. Vezin ve kafiyeye dayalı olan ahenk de şiirden atılmalıdır. Şiirin doğallaşmasını engelleyen söz ve anlam sanatlarına gerek yoktur." diyen bir şairin aşağıdaki dizelerden hangisini yazması beklenemez? Bedava yaşıyoruz, bedava Hava bedava, bulut bedava B) Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgâr esiyor Ay doğar kuyulara yalınayak Telgrafın tellerinde gemi leşleri (D) Bekliyorum Öyle bir havada gel ki Vazgeçmek mümkün olmasın! E Mahallemizde Senden başka ağaç olsaydı Seni bu kadar sevmezdim
4. Müreffeh sınıflan, yaşamak için öyle çalışmaya ihtiyacı
olmayan insanlar teşkil ederler ve o insanlar geçmiş
devirlerin hâkimidirler. O sınıfı temsil eden şiir, lâyık ol-
duğundan daha büyük bir mükemmeliyete erişmiştir.
Fakat yeni şiirin istinat edeceği zevk artık o sınıfın zev
ki değildir. Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşa-
ma hakkını sürekli bir didişmenin sonunda bulmakta-
dir. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır ve onların zey-
kine hitap edecektir. Artık şairene söyleyişlere veda et-
menin zamanı geldi de geçiyor. bile. Süleyman Efen-
di'nin ayağındaki nasırdan söz ettim diye kızıyorlar ba-
na. Ne yapsaydım, binlerce yıldır söylene söylene ka-
bak tadı veren gül ve bülbülden mi söz etseydim?
Bu sözler aşağıdaki gruplardan hangisinin görüşü-
nü yansıtmaktadır?
A) Beş Hececiler
C) Garipçiler
B) Yedi Meş'aleciler
D) İkinci Yeniciler
E) Genç Kalemler
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
4. Müreffeh sınıflan, yaşamak için öyle çalışmaya ihtiyacı olmayan insanlar teşkil ederler ve o insanlar geçmiş devirlerin hâkimidirler. O sınıfı temsil eden şiir, lâyık ol- duğundan daha büyük bir mükemmeliyete erişmiştir. Fakat yeni şiirin istinat edeceği zevk artık o sınıfın zev ki değildir. Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşa- ma hakkını sürekli bir didişmenin sonunda bulmakta- dir. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır ve onların zey- kine hitap edecektir. Artık şairene söyleyişlere veda et- menin zamanı geldi de geçiyor. bile. Süleyman Efen- di'nin ayağındaki nasırdan söz ettim diye kızıyorlar ba- na. Ne yapsaydım, binlerce yıldır söylene söylene ka- bak tadı veren gül ve bülbülden mi söz etseydim? Bu sözler aşağıdaki gruplardan hangisinin görüşü- nü yansıtmaktadır? A) Beş Hececiler C) Garipçiler B) Yedi Meş'aleciler D) İkinci Yeniciler E) Genç Kalemler
26. Aşağıdakilerden hangisi Garip hareketinin özel-
iklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde, toplumsal sorunlara yer verdiler.
B) Şairane söyleyişten uzak durdular.
C) Şiirde uyak düzeni, nazım birimi, ölçü gibi kalıp-
·ları önemsediler.
D) Şiirin konusunu genişleterek sıradan insanların
yaşamlarını da şiire yansıttılar.
E) Şiirde gelenekten koptular.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
26. Aşağıdakilerden hangisi Garip hareketinin özel- iklerinden biri değildir? A) Eserlerinde, toplumsal sorunlara yer verdiler. B) Şairane söyleyişten uzak durdular. C) Şiirde uyak düzeni, nazım birimi, ölçü gibi kalıp- ·ları önemsediler. D) Şiirin konusunu genişleterek sıradan insanların yaşamlarını da şiire yansıttılar. E) Şiirde gelenekten koptular.
282
7. Öncekilerin her çağda ve her ülkede yaşayabilecek ideal
1
insan tipine karşılık, bunlar kendileriyle çağdaş kişileri yahut
||
tarihten çıkardıkları yerli ve millî atalarını anlattılar.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle anlatılmak
istenen edebiyat akımları aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) Klasisizm
B
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sembolizm
Romantizm
peni
||
Romantizm
Realizm
Natüralizm
Sembolizm
Empresyonizm
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
282 7. Öncekilerin her çağda ve her ülkede yaşayabilecek ideal 1 insan tipine karşılık, bunlar kendileriyle çağdaş kişileri yahut || tarihten çıkardıkları yerli ve millî atalarını anlattılar. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle anlatılmak istenen edebiyat akımları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Klasisizm B C) Realizm D) Natüralizm E) Sembolizm Romantizm peni || Romantizm Realizm Natüralizm Sembolizm Empresyonizm
10. Türk dahi bilmez idi ol dilleri
ince yolı ol ulu menzilleri
Bu Garib-nâme anın geldi dile
Kim bu dil ehli dahi ma'nî bile
Türk dilinde ya'ni ma'ni bulalar
Türk ü Tâcik cümle yoldaş olalar
Yol içinde birbirini yirmeye
Dile bakup ma'niyi hor görmeye
Tâ ki mahrum kalmaya Türkler daki
Türk dilinde anlayalar ol Hakk'ı
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Âşık Paşa tarafından yazılmış bir eserden alınmıştır.
B) Türk boylarının barış içinde, birbirini kollayarak yaşama
sını öğütlemektedir.
C) Gerçeğin Türkçe ile anlatılmasının önemini vurgulamış
tır.
D) Divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.
E) Destan türüne örnektir.
PRO502183
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
10. Türk dahi bilmez idi ol dilleri ince yolı ol ulu menzilleri Bu Garib-nâme anın geldi dile Kim bu dil ehli dahi ma'nî bile Türk dilinde ya'ni ma'ni bulalar Türk ü Tâcik cümle yoldaş olalar Yol içinde birbirini yirmeye Dile bakup ma'niyi hor görmeye Tâ ki mahrum kalmaya Türkler daki Türk dilinde anlayalar ol Hakk'ı Bu şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Âşık Paşa tarafından yazılmış bir eserden alınmıştır. B) Türk boylarının barış içinde, birbirini kollayarak yaşama sını öğütlemektedir. C) Gerçeğin Türkçe ile anlatılmasının önemini vurgulamış tır. D) Divan edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır. E) Destan türüne örnektir. PRO502183
6. Bu akıma bağlı yazarlar, pozitivist kurallara dayana-
rak doğayı taklit etme çabası içindedirler. İnsanı belli
koşulların içinde kabul edip onun duygu ve düşünce
dünyasını, yetiştiği doğal ve toplumsal çevrenin etki-
si doğrultusunda çizerler. Onların eserlerinde insan,
kendi yazgısını biçimlendirici, çevre üzerinde değişti-
rici bir güç taşımaz. Bu akımda toplumsal nedenler bir
yana bırakılır, yalnızca yaşananlar nesnel bir biçimde
aktarılır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen edebî akım
aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Natüralizm B) Sembolizm C) Realizm
D) Romantizm E) Klasisizm
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
6. Bu akıma bağlı yazarlar, pozitivist kurallara dayana- rak doğayı taklit etme çabası içindedirler. İnsanı belli koşulların içinde kabul edip onun duygu ve düşünce dünyasını, yetiştiği doğal ve toplumsal çevrenin etki- si doğrultusunda çizerler. Onların eserlerinde insan, kendi yazgısını biçimlendirici, çevre üzerinde değişti- rici bir güç taşımaz. Bu akımda toplumsal nedenler bir yana bırakılır, yalnızca yaşananlar nesnel bir biçimde aktarılır. Bu parçada hakkında bilgi verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? A A) Natüralizm B) Sembolizm C) Realizm D) Romantizm E) Klasisizm
manla
23. Nurullah Ataç, Orhan Veli'nin şiirleri hakkında şunları söyler: "Orhan
veli, şiirlerinin hemen hepsinde sıradan bir hikâye anlatır hem de uzun
bir hikâye, sanki birer hayat. Ancak bu hikâyeleri bütün fazlalıklardan
temizler, bize birkaç satırda özü söyleyiverir. O koca hikâyeyi şiire
koyuverir, sıradan insanı sıradan bir dille dinleyiverirsiniz."
Bu parçadan hareketle Orhan Veli'nin hangi şiir akımının tem-
silcisi olduğunu söyleyebiliriz?
A) Garipçiler
B) II. Yeniciler
C) Toplumcu Gerçekçiler
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler
26. Türkle
ve mi
1. in
C
II.
III.
yar
A)
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
manla 23. Nurullah Ataç, Orhan Veli'nin şiirleri hakkında şunları söyler: "Orhan veli, şiirlerinin hemen hepsinde sıradan bir hikâye anlatır hem de uzun bir hikâye, sanki birer hayat. Ancak bu hikâyeleri bütün fazlalıklardan temizler, bize birkaç satırda özü söyleyiverir. O koca hikâyeyi şiire koyuverir, sıradan insanı sıradan bir dille dinleyiverirsiniz." Bu parçadan hareketle Orhan Veli'nin hangi şiir akımının tem- silcisi olduğunu söyleyebiliriz? A) Garipçiler B) II. Yeniciler C) Toplumcu Gerçekçiler D) Beş Hececiler E) Yedi Meşaleciler 26. Türkle ve mi 1. in C II. III. yar A)
Orhan Veli'ye ait aşağıdaki dizelerden hangisi Garip
akımının şiir anlayışını yansıtmaz?
A) Beni bu güzel havalar mahvetti
Böyle havada istifa ettim
B) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
C) Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket
DŞu şairler sevgililerden beter
Nedir bu adamlardan çektiğim
E) Aldılar, götürdüler
Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
Orhan Veli'ye ait aşağıdaki dizelerden hangisi Garip akımının şiir anlayışını yansıtmaz? A) Beni bu güzel havalar mahvetti Böyle havada istifa ettim B) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar C) Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde Yüzlerde nur, ekinlerde bereket DŞu şairler sevgililerden beter Nedir bu adamlardan çektiğim E) Aldılar, götürdüler Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü
k
on
bir
r
vle
-i,
20. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması kaşların
Ne güzel insan yüzü
Elmacık kemiği ve on parmak
Ya dünyamız bütün bu mevsimler
Bulutlar telli kavak
Ya İstanbul
Bu dizeler Garip şiirine ilişkin aşağıda verilenlerden
hangisine örnek oluşturmaz?
Şiiri, sıradan insanların anlayabileceği açıklık ve basitliğe
indirgeme
B) şiirde imgeye ve kapalı söyleyişe karşı çıkma
Toplumsal aksaklıkları mizahi, nükteli bir dille aktarma
DY Geleneksel şiire, şiirde kalıplaşmış kurallara karşı çıkma
Elçü, uyak ve dörtlük gibi biçimsel unsurları şiir için
gerekli görmeme
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
k on bir r vle -i, 20. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların Alnımızda bitmesi Tane tane olması kirpiklerin Tel tel olması kaşların Ne güzel insan yüzü Elmacık kemiği ve on parmak Ya dünyamız bütün bu mevsimler Bulutlar telli kavak Ya İstanbul Bu dizeler Garip şiirine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisine örnek oluşturmaz? Şiiri, sıradan insanların anlayabileceği açıklık ve basitliğe indirgeme B) şiirde imgeye ve kapalı söyleyişe karşı çıkma Toplumsal aksaklıkları mizahi, nükteli bir dille aktarma DY Geleneksel şiire, şiirde kalıplaşmış kurallara karşı çıkma Elçü, uyak ve dörtlük gibi biçimsel unsurları şiir için gerekli görmeme
ir
le
i,
20. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması kaşların
Ne güzel insan yüzü
Elmacık kemiği ve on parmak
Ya dünyamız bütün bu mevsimler
Bulutlar telli kavak
Ya İstanbul
Bu dizeler Garip şiirine ilişkin aşağıda verilenlerden
hangisine örnek oluşturmaz?
A) Şiiri, sıradan insanların anlayabileceği açıklık ve basitliğe
indirgeme
B) Şiirde imgeye ve kapalı söyleyişe karşı çıkma
Toplumsal aksaklıkları mizahi, nükteli bir dille aktarma
D) Geleneksel şiire, şiirde kalıplaşmış kurallara karşı çıkma
E) Ölçü, uyak ve dörtlük gibi biçimsel unsurları şiir için
gerekli görmeme
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
ir le i, 20. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların Alnımızda bitmesi Tane tane olması kirpiklerin Tel tel olması kaşların Ne güzel insan yüzü Elmacık kemiği ve on parmak Ya dünyamız bütün bu mevsimler Bulutlar telli kavak Ya İstanbul Bu dizeler Garip şiirine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisine örnek oluşturmaz? A) Şiiri, sıradan insanların anlayabileceği açıklık ve basitliğe indirgeme B) Şiirde imgeye ve kapalı söyleyişe karşı çıkma Toplumsal aksaklıkları mizahi, nükteli bir dille aktarma D) Geleneksel şiire, şiirde kalıplaşmış kurallara karşı çıkma E) Ölçü, uyak ve dörtlük gibi biçimsel unsurları şiir için gerekli görmeme