Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Özellikleri Soruları

4. İkinci Yeni şairleri, daha ilk şiirlerinden itibaren ilkeleri
zamanla belirginleşip bir akıma dönüşecek olan yeni bir
şiir dilinin örneklerini vermiştir. Çözülmesi güç imgelerin
kurulması, neredeyse ansiklopedik bilgi isteyen özel bir
söz varlığına yer verilmesi ve sözcük deformasyonlarına
gidilmesi, yerleşik söz diziminin bozulması bu şiir dilinin
en belirgin özelliklerini oluşturmaktadır. Şairler, imge yük-
lü kapalı bir dil kullanarak yüzeysel anlam sınırlarında do-
laşmayan bir şiir dili oluşturmuştur.
Bu sözlerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin
İkinci Yeni'nin şiir anlayışıyla yazıldığı söylenemez?
A) Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin
B) Ilım günleri gelirdi taraçalar
Uzatırdı mevsimölçerlerini
Tıkabasa yaprak arka pencere
İnsan iki kişiyi sevebilir mi
C) Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
"İstanbul'un mermer taşları
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları
Gözlerimden boşanır hicran yaşları"
D) Siz ne iyisiniz, ben sizi bir şeylere benzetiyorum
Bilmem bir testi, bir bakır sahan kolay mı sizinle
Çok rahat bir gökyüzü mü var sizinle
Güneş bir pazartesi olarak mı duruyor burnunuzda
Sen gittiğim o ülkesin varılmıyorsun
Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara
Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
4. İkinci Yeni şairleri, daha ilk şiirlerinden itibaren ilkeleri zamanla belirginleşip bir akıma dönüşecek olan yeni bir şiir dilinin örneklerini vermiştir. Çözülmesi güç imgelerin kurulması, neredeyse ansiklopedik bilgi isteyen özel bir söz varlığına yer verilmesi ve sözcük deformasyonlarına gidilmesi, yerleşik söz diziminin bozulması bu şiir dilinin en belirgin özelliklerini oluşturmaktadır. Şairler, imge yük- lü kapalı bir dil kullanarak yüzeysel anlam sınırlarında do- laşmayan bir şiir dili oluşturmuştur. Bu sözlerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin İkinci Yeni'nin şiir anlayışıyla yazıldığı söylenemez? A) Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe Önümü arkamı bilmiyorum Azaldığını duyup duyup karanlıkta Beni ayakta tutan gözlerinin B) Ilım günleri gelirdi taraçalar Uzatırdı mevsimölçerlerini Tıkabasa yaprak arka pencere İnsan iki kişiyi sevebilir mi C) Oturmuş da bir türkü tutturmuşum: "İstanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları" D) Siz ne iyisiniz, ben sizi bir şeylere benzetiyorum Bilmem bir testi, bir bakır sahan kolay mı sizinle Çok rahat bir gökyüzü mü var sizinle Güneş bir pazartesi olarak mı duruyor burnunuzda Sen gittiğim o ülkesin varılmıyorsun Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un
5. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar,
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını,Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye.
Yukarıdaki şiir hangi şiir anlayışıyla yazılmıştır.
(Orhan Veli Kanık)
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
5. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar, Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi; Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını,Günahkâr da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Yukarıdaki şiir hangi şiir anlayışıyla yazılmıştır. (Orhan Veli Kanık)
4. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Necip Fazıl, "Büyük Doğu" ve "Ağaç" dergilerini
çıkarmıştır.
B) İlk kez Ahmet Haşim tarafından oluşturulan Saf şiir (öz
şiir) anlayışı Cumhuriyet Dönemi'nde de bazı şairlerle
birlikte varlığını devam ettirmiştir.
C) Sezai Karakoç, İkinci Yeni şiir anlayışını, geleneğe ve
İslam düşüncesine bağlayan bir şairdir.
D) Garip Akımı II. Yenicilere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
F) Cumhurivet Edebivatı Milli Edebivatın konu ve söz
bakımından devau niteliğindedir
8. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği
topluluk yanlış eşleştirilmiştir?
A) Cahit Zarifoğlu-Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne
çıkaran şiir
B) Cevdet Kudret - İkinci Yeni
C) Kenan Hulusi Koray - Yedi Meşale
D) Melih Cevdet Anday - Birinci Yeni
E) Edip Cansever - İkinci Yeni
MI NOTE 8
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
4. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Necip Fazıl, "Büyük Doğu" ve "Ağaç" dergilerini çıkarmıştır. B) İlk kez Ahmet Haşim tarafından oluşturulan Saf şiir (öz şiir) anlayışı Cumhuriyet Dönemi'nde de bazı şairlerle birlikte varlığını devam ettirmiştir. C) Sezai Karakoç, İkinci Yeni şiir anlayışını, geleneğe ve İslam düşüncesine bağlayan bir şairdir. D) Garip Akımı II. Yenicilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. F) Cumhurivet Edebivatı Milli Edebivatın konu ve söz bakımından devau niteliğindedir 8. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir? A) Cahit Zarifoğlu-Dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir B) Cevdet Kudret - İkinci Yeni C) Kenan Hulusi Koray - Yedi Meşale D) Melih Cevdet Anday - Birinci Yeni E) Edip Cansever - İkinci Yeni MI NOTE 8
19- Aşağıdaki Edebi guruplar ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A)Ali Canip ve Ziya Gökalp Milli Edebiyatın önemli
kalemlerindendir.
B)Garip Akımında temel prensip: "Ne anlattığın değil nasıl
anlattığındır ve şekilcilik önemlidir."
C) 1.Yeni şiirine tepki olarak 2. yeni şiiri şekillenmiştir.
D) Metafiziği öne çıkaran şiir anlayışında Necip Fazıl Kısakürek
de vardır.
E)1980 sonrası şiirde şairler nostaljik sahnelere ver
vermişlerdir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
19- Aşağıdaki Edebi guruplar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Ali Canip ve Ziya Gökalp Milli Edebiyatın önemli kalemlerindendir. B)Garip Akımında temel prensip: "Ne anlattığın değil nasıl anlattığındır ve şekilcilik önemlidir." C) 1.Yeni şiirine tepki olarak 2. yeni şiiri şekillenmiştir. D) Metafiziği öne çıkaran şiir anlayışında Necip Fazıl Kısakürek de vardır. E)1980 sonrası şiirde şairler nostaljik sahnelere ver vermişlerdir.
S.3
.......
Şairi" unvanıyla bilinir.
> Serbest nazım
➤ Garipçiler
edebiyatımızda "Bayrak
ve toplumcu şiirin öncüleri
akımından etkilenmişlerdir.
S.4
duygudan
etmişlerdir.
➤ Garip hareketinin kurucuları:
çok
...... hitap
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
S.3 ....... Şairi" unvanıyla bilinir. > Serbest nazım ➤ Garipçiler edebiyatımızda "Bayrak ve toplumcu şiirin öncüleri akımından etkilenmişlerdir. S.4 duygudan etmişlerdir. ➤ Garip hareketinin kurucuları: çok ...... hitap
Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrının işine bakın
Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgârı, karı
Ay işığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı.
S.2.Yandaki metin parçasından hareketle şairin bağlı
bulunduğu şiir anlayışını belirleyiniz. Bu
şiir anlayışıyla ilgili özelliklerden beşini yazınız. 15 P
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakın Saadetin adını bile duymamış Tanrının işine bakın Geceyi gündüzü biliyor Dört mevsimi, rüzgârı, karı Ay işığına bayılıyor Ama kötülemiyor karanlığı. S.2.Yandaki metin parçasından hareketle şairin bağlı bulunduğu şiir anlayışını belirleyiniz. Bu şiir anlayışıyla ilgili özelliklerden beşini yazınız. 15 P
muiud
3. Eski bir sevdadan kurtulmuşum,
Artık bütün kadınlar güzel.
Gömleğim yeni, synid nalisio sysvsh (G
Yıkanmışım
Tıraş olmuşum
Sulh olmuş
Bahar gelmiş
Güneş açmış
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
run söylenemez? vrie
onsd
Silbrile ot gibsey slysuglo oo
A) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biriyle yazıl-
mıştır.
B) Dil, sade ve anlaşılırdır.
C) Günlük olaylardan söz edilmiştir.
D) Serbest ölçüye göre yazılmıştır.
E) Birinci Yeni şiir anlayışını yansıtmaktadır. (
DİLİ VE EDEBİYATI
imea 3 (8
E
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
muiud 3. Eski bir sevdadan kurtulmuşum, Artık bütün kadınlar güzel. Gömleğim yeni, synid nalisio sysvsh (G Yıkanmışım Tıraş olmuşum Sulh olmuş Bahar gelmiş Güneş açmış Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi run söylenemez? vrie onsd Silbrile ot gibsey slysuglo oo A) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biriyle yazıl- mıştır. B) Dil, sade ve anlaşılırdır. C) Günlük olaylardan söz edilmiştir. D) Serbest ölçüye göre yazılmıştır. E) Birinci Yeni şiir anlayışını yansıtmaktadır. ( DİLİ VE EDEBİYATI imea 3 (8 E
In Şiiri - VII
1-1
5.
Ömrün gecesinde sükün, aydınlık
Boşanan bir seldi avuçlarından
Bir masal meyvası gibi paylaştık
Mehtabı kırılmış dal uçlarından
II. Ne tuhaftır Ali Rıza ile
Ahmed'in hikâyesi
Birisi köyde oturur
Birisi şehirde
Ve her sabah
Şehirdeki köye gider
Köydeki şehre
Bu metinlerin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağı-
daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) İlk metin öz şiir, ikincisi Garip şiiri geleneğine
aittir.
B) İlk metindeki ahenk ögeleri ikinci metinde
yoktur.
C) İlk metinde parnasizm, ikincide sürrealizm
akımının etkisi vardır.
İlk metinde şiir dili imgeselliğe, ikinci metinde
günlük konuşma dilinin basitliğine dayalıdır.
E) İlk metinde bireysel, ikinci metinde sosyal bir
tema işlenmiştir.
Ağaca bir taş attım
Düşmedi taşım.
Düşmedi taşım.
Taşımı ağaç yedi,
no yedi.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
In Şiiri - VII 1-1 5. Ömrün gecesinde sükün, aydınlık Boşanan bir seldi avuçlarından Bir masal meyvası gibi paylaştık Mehtabı kırılmış dal uçlarından II. Ne tuhaftır Ali Rıza ile Ahmed'in hikâyesi Birisi köyde oturur Birisi şehirde Ve her sabah Şehirdeki köye gider Köydeki şehre Bu metinlerin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağı- daki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) İlk metin öz şiir, ikincisi Garip şiiri geleneğine aittir. B) İlk metindeki ahenk ögeleri ikinci metinde yoktur. C) İlk metinde parnasizm, ikincide sürrealizm akımının etkisi vardır. İlk metinde şiir dili imgeselliğe, ikinci metinde günlük konuşma dilinin basitliğine dayalıdır. E) İlk metinde bireysel, ikinci metinde sosyal bir tema işlenmiştir. Ağaca bir taş attım Düşmedi taşım. Düşmedi taşım. Taşımı ağaç yedi, no yedi.