Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gezi Yazısı Soruları

24. Bu küçük köprülerin altından akan derelerin suyu buz gibi olsa
da hava burada beklediğimizden çok daha sıcaktı.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Üçüncü çoğul kişi iyelik eki almış isim
B) Zarf görevinde kullanılan edat grubu
C) Bulunma durum eki almış sözcük
D) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim
E) Belirtili isim tamlaması
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
24. Bu küçük köprülerin altından akan derelerin suyu buz gibi olsa da hava burada beklediğimizden çok daha sıcaktı. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Üçüncü çoğul kişi iyelik eki almış isim B) Zarf görevinde kullanılan edat grubu C) Bulunma durum eki almış sözcük D) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim E) Belirtili isim tamlaması
.
66 dakika sonra B noktasından 3. kez,
126 dakika sonra C noktasından 5. kez,
3 saat sonra C noktasından 7. kez
x+y+hxthy
geçiyor.
Buna göre Şeyma, A noktasından harekete başladıktan
kaç dakika sonra C noktasından ilk kez geçmiştir?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
E) 24
22+2y + 3x = 66 V
.
10.Elif Öğretmen, Türk dili sınavında öğrencilerinden;
Zarf ve sıfata yer verilen,
Yüklemi çekimli fiil olan
bir cümle kurmalarını istemiştir.
Buna göre öğrencilerin kurduğu aşağıdaki cümleler-
den hangisi öğretmenin belirttiği niteliklere uygundur?
A) Aynur: Anilar, tarihî gerçeklerin öğrenilmesine katkı
sağlar.
B) Burhan: Tarihe işık tutan kaynaklar arasında anılar da
vardır.
Cemil: Anılar, siyasi ve edebî gibi kategorilere ayrılır.
D) Deniz: Anıların insanı sarmasının nedeni oldukça sa-
mimi bir havasının olmasıdır.
E) Ela: Anı yazacak kişinin hafızasının ve gözlem gücü-
nün çok iyi olması gerekir.
endemik
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
. 66 dakika sonra B noktasından 3. kez, 126 dakika sonra C noktasından 5. kez, 3 saat sonra C noktasından 7. kez x+y+hxthy geçiyor. Buna göre Şeyma, A noktasından harekete başladıktan kaç dakika sonra C noktasından ilk kez geçmiştir? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 22+2y + 3x = 66 V . 10.Elif Öğretmen, Türk dili sınavında öğrencilerinden; Zarf ve sıfata yer verilen, Yüklemi çekimli fiil olan bir cümle kurmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin kurduğu aşağıdaki cümleler- den hangisi öğretmenin belirttiği niteliklere uygundur? A) Aynur: Anilar, tarihî gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar. B) Burhan: Tarihe işık tutan kaynaklar arasında anılar da vardır. Cemil: Anılar, siyasi ve edebî gibi kategorilere ayrılır. D) Deniz: Anıların insanı sarmasının nedeni oldukça sa- mimi bir havasının olmasıdır. E) Ela: Anı yazacak kişinin hafızasının ve gözlem gücü- nün çok iyi olması gerekir. endemik
10. İyi bir insan miyim bilmiyorum ama kötü biri olma-
dığıma eminim. O yüzden ben belki kazanamam
ama siz mutlaka kaybedeceksiniz.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik zamanlı bir fiil
B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim
C) Olasılık anlamı taşıyan zarf
D) Ek eylem almış bir isim
E) Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
10. İyi bir insan miyim bilmiyorum ama kötü biri olma- dığıma eminim. O yüzden ben belki kazanamam ama siz mutlaka kaybedeceksiniz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Birleşik zamanlı bir fiil B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim C) Olasılık anlamı taşıyan zarf D) Ek eylem almış bir isim E) Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen
ses olayı yoktur?
A) O soğuk ve yağmurlu akşamın sabaha uzanan sa-
atlerinde, onun fersiz gözlerini usulca örten yoktu.
(Ünsüz yumuşaması)
B) Şimdi de gözlerini aralamış, hâlâ titremeye devam
eden vücudunu dinliyordu. (Ünlü daralması)
C) Pek çok kalpte sevgiyle yâd edilecek izler bırakmış,
çırpıntılı bir ömrün sonunda huzura kavuşmuştu.
(Ünlü düşmesi)
D) Sekiz odalı köşkte ufacık bir merdiven altını kendine
mesken edinmişti, en çok burada rahat ediyordu.
(Ünsüz düşmesi)
E) Hulusi Bey, sabahtan itibaren kitap okumaya baş-
lar; gencecik insanların, özellikle torunlarının hayhuy
içinde yaşamasından rahatsız olurdu. Ünlü türe-
mesi)
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? A) O soğuk ve yağmurlu akşamın sabaha uzanan sa- atlerinde, onun fersiz gözlerini usulca örten yoktu. (Ünsüz yumuşaması) B) Şimdi de gözlerini aralamış, hâlâ titremeye devam eden vücudunu dinliyordu. (Ünlü daralması) C) Pek çok kalpte sevgiyle yâd edilecek izler bırakmış, çırpıntılı bir ömrün sonunda huzura kavuşmuştu. (Ünlü düşmesi) D) Sekiz odalı köşkte ufacık bir merdiven altını kendine mesken edinmişti, en çok burada rahat ediyordu. (Ünsüz düşmesi) E) Hulusi Bey, sabahtan itibaren kitap okumaya baş- lar; gencecik insanların, özellikle torunlarının hayhuy içinde yaşamasından rahatsız olurdu. Ünlü türe- mesi)
O
✓ Çaştani Bey Hikâyesi
✓ Kalyanamkara Papamkara (İyi prens - kötü
prens) Hikâyesi
✓ Aç Pars Hikâyesi
Yukarıdaki hikâyeler Uygur Dönemi eserlerin-
den hangisinin içeriğinde bulunur?
AY Altun Yaruk ✓
B) Sekiz Yükmek
M
C) Irk Bitig
D) Kül Tigin Yazıtı
E) Tonyukuk Yazıtı
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
O ✓ Çaştani Bey Hikâyesi ✓ Kalyanamkara Papamkara (İyi prens - kötü prens) Hikâyesi ✓ Aç Pars Hikâyesi Yukarıdaki hikâyeler Uygur Dönemi eserlerin- den hangisinin içeriğinde bulunur? AY Altun Yaruk ✓ B) Sekiz Yükmek M C) Irk Bitig D) Kül Tigin Yazıtı E) Tonyukuk Yazıtı
18.
İçimde baş veren kaygı dinmez bir türlü
Ya durup dururken sana bir şey olursa
Sen, azgın sular üstüne kurduğum köprü
Toprak yine bildik kokusuyla tüterken
Erir bahar yeliyle dağ başlarında kar
Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi örneklen-
memiştir?
A) Ek eylem
B) Haber kipiyle çekimlenmiş eylem
C) İstek kipiyle çekimlenmiş eylem
D) Basit çekimli eylem
E) Durum fiili
2
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
18. İçimde baş veren kaygı dinmez bir türlü Ya durup dururken sana bir şey olursa Sen, azgın sular üstüne kurduğum köprü Toprak yine bildik kokusuyla tüterken Erir bahar yeliyle dağ başlarında kar Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi örneklen- memiştir? A) Ek eylem B) Haber kipiyle çekimlenmiş eylem C) İstek kipiyle çekimlenmiş eylem D) Basit çekimli eylem E) Durum fiili 2
1.
PEKİŞTİRME
ANALİTİK
A(3, 1)
TÜRKÇE TESTİ
B
TY
29.
ya-
izin
de-
31. "Gerçek" dost,
Halbuki gelip geçenlerin çoğu, bilhassa çocuklar, bu parlak
camekanların önünde durup, orada bir köşeye, ustaca bir
karmakarışıklık içinde yığılmış oyuncaklara gözlerini diki-
Durmak açık
ev
11
bir dille ha
yorlar.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin birden çok ör-
neği yoktur?
Zem
te profili çi
B) Yaklaşma eki
- As Tyelik eki
Bupa
D) Kip eki
Atamlayan eki
olublod
CY
fat
E) Bulunma eki
A)
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
1. PEKİŞTİRME ANALİTİK A(3, 1) TÜRKÇE TESTİ B TY 29. ya- izin de- 31. "Gerçek" dost, Halbuki gelip geçenlerin çoğu, bilhassa çocuklar, bu parlak camekanların önünde durup, orada bir köşeye, ustaca bir karmakarışıklık içinde yığılmış oyuncaklara gözlerini diki- Durmak açık ev 11 bir dille ha yorlar. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin birden çok ör- neği yoktur? Zem te profili çi B) Yaklaşma eki - As Tyelik eki Bupa D) Kip eki Atamlayan eki olublod CY fat E) Bulunma eki A)
-
-
- "Tuyuğ" ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru
değildir?
A) Aruz ölçüsünün "fâilátün – fâilâtün – fâilün” kalıbıyla
yazılır.
BY Aşk, şarap ve tasavvuf konuları dışında yazılmaz
C Tek dörtlükten oluşur.
D) Halk edebiyatındaki maninin etkisiyle ortaya çıkmıştık.
E) Çağatay ve Azeri lehçelerinde yaygın bir türdür.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
- - - "Tuyuğ" ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir? A) Aruz ölçüsünün "fâilátün – fâilâtün – fâilün” kalıbıyla yazılır. BY Aşk, şarap ve tasavvuf konuları dışında yazılmaz C Tek dörtlükten oluşur. D) Halk edebiyatındaki maninin etkisiyle ortaya çıkmıştık. E) Çağatay ve Azeri lehçelerinde yaygın bir türdür.
13. Ettin âzâd bizi olmuş iken zulme esir
Cehlimiz sanki idi kendimize bir zincir
Bir itik-nâmedir insana senin kanûnun
Bildirir haddini sultana senin kanûnun
Sen gibi äkil olan kan dökerek gün mü sürer
Vech-i namusuna ol kan ile düzgün mü sürer
“Şinasi"ye ait bir kasideden alınan bu dizeler ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır?
A) Döneminin zihniyetini yansıtmaktadır.
B) Klasik kasidenin yapısına uymamaktadır.
Sade dili savunan sanatçı, ağır, imgeli ve anlaşılmaz
bir dil kullanmıştır.
Dj Redif ve tam kafiyeye yer verilmiştir.
E) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Doğru
Yanlış
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
13. Ettin âzâd bizi olmuş iken zulme esir Cehlimiz sanki idi kendimize bir zincir Bir itik-nâmedir insana senin kanûnun Bildirir haddini sultana senin kanûnun Sen gibi äkil olan kan dökerek gün mü sürer Vech-i namusuna ol kan ile düzgün mü sürer “Şinasi"ye ait bir kasideden alınan bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır? A) Döneminin zihniyetini yansıtmaktadır. B) Klasik kasidenin yapısına uymamaktadır. Sade dili savunan sanatçı, ağır, imgeli ve anlaşılmaz bir dil kullanmıştır. Dj Redif ve tam kafiyeye yer verilmiştir. E) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru Yanlış
10. "Terkibibent" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
doğru değildir?
A) 5-15 arasında değişen bentlerden oluşur, her bent
5-10 beyitten oluşur.
B) Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa bu türün en önemli örnek-
lerini vermiştir.
Her bendin sonunda şairin mahlası yer alır.
D) Vasıta beyti her bendin sonunda farklıdır.
E) Bentlerin uyak düzeni gazeldeki gibidir
W
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
10. "Terkibibent" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A) 5-15 arasında değişen bentlerden oluşur, her bent 5-10 beyitten oluşur. B) Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa bu türün en önemli örnek- lerini vermiştir. Her bendin sonunda şairin mahlası yer alır. D) Vasıta beyti her bendin sonunda farklıdır. E) Bentlerin uyak düzeni gazeldeki gibidir W
Rûh-bahş oldi Mesîhâ-sifat enfâs-ı bahar
Açdılar dîdelerin hâb-i ademden ezhârs
Taze cân buldı cihan erdi nebatata hayât
Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr
Döşedi yine çemen nat'-ı zümürrüd-fâmin C
Sîm-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gülzâr 6
Yukarıdaki şiir parçasının divan şiiri geleneğiyle yazıldı-
ğını aşağıdakilerden hangisi açıklamaz?
Kaside nazım şekliyle yazılmış olması
B) Doğa güzelliklerinin lirik bir söyleyişle anlatılması
CY Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmesi
Dy Beyit nazım birimiyle oluşturulması
E Aruz ölçüsü ve zengin uyakla ahengin sağlanması
134
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Rûh-bahş oldi Mesîhâ-sifat enfâs-ı bahar Açdılar dîdelerin hâb-i ademden ezhârs Taze cân buldı cihan erdi nebatata hayât Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr Döşedi yine çemen nat'-ı zümürrüd-fâmin C Sîm-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gülzâr 6 Yukarıdaki şiir parçasının divan şiiri geleneğiyle yazıldı- ğını aşağıdakilerden hangisi açıklamaz? Kaside nazım şekliyle yazılmış olması B) Doğa güzelliklerinin lirik bir söyleyişle anlatılması CY Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmesi Dy Beyit nazım birimiyle oluşturulması E Aruz ölçüsü ve zengin uyakla ahengin sağlanması 134
8. Bazen yeni bir hikâye yazmaya başlarım
fakat bir türlü sürdürmeyi başaramam. Ateşin
önünde otururum ve ateşe attığım portakal
kabuklarının çıkardığı mavi alevleri izlerim. Ayakta
dikilip Paris'in çatılarını izler ve düşünürüm.
Endişelenme, daha önce de yazdın; yine
yazacaksın. Tek yapman gereken bir tane doğru
cümle yazmak. Bildiğin en doğru cümleyi yaz.
Böylelikle doğru bir cümle yazarım ve oradan
devam ederim. Bu kolaydır çünkü her daim
bildiğim, gördüğüm ya da birinden duyduğum
doğru bir cümle vardır. Eğer detaylıca yazmaya
başlarsam birini tanıtmayı ya da bir şeyi sunmayı
seversem bütün bu taslağı ya da süslemeleri
olduğu gibi atabileceğimi ve o fik gerçek ve basit
cümleyle başlayabileceğimi fark ederim.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kuralli birleşik fiil vardır,
B) Ek-fiil almış ad soylu sözcük vardır.
9) Birleşik zamanlı birleşik fiil vardır.
D) Birleşik zamanlı fiil vardır.
E) Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil vardır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
8. Bazen yeni bir hikâye yazmaya başlarım fakat bir türlü sürdürmeyi başaramam. Ateşin önünde otururum ve ateşe attığım portakal kabuklarının çıkardığı mavi alevleri izlerim. Ayakta dikilip Paris'in çatılarını izler ve düşünürüm. Endişelenme, daha önce de yazdın; yine yazacaksın. Tek yapman gereken bir tane doğru cümle yazmak. Bildiğin en doğru cümleyi yaz. Böylelikle doğru bir cümle yazarım ve oradan devam ederim. Bu kolaydır çünkü her daim bildiğim, gördüğüm ya da birinden duyduğum doğru bir cümle vardır. Eğer detaylıca yazmaya başlarsam birini tanıtmayı ya da bir şeyi sunmayı seversem bütün bu taslağı ya da süslemeleri olduğu gibi atabileceğimi ve o fik gerçek ve basit cümleyle başlayabileceğimi fark ederim. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuralli birleşik fiil vardır, B) Ek-fiil almış ad soylu sözcük vardır. 9) Birleşik zamanlı birleşik fiil vardır. D) Birleşik zamanlı fiil vardır. E) Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil vardır.
11. Edebiyat tarihçileri, 18. yüzyıl başı romancılarını önceki
kurmaca yazarlardan ayıran temel özelliğin gerçekçilik ol-
duğunu düşünmüşlerdi.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Girişik birleşik bir cümledir.
B) Yan cümlecik nesne göreviyle kullanılmıştır.
C) İlgi zamirine yer verilmiştir.
D) Yüklemi birleşik çekimli geçişli bir fiildir.
E) İki tane yan cümlecik vardır.
4
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
11. Edebiyat tarihçileri, 18. yüzyıl başı romancılarını önceki kurmaca yazarlardan ayıran temel özelliğin gerçekçilik ol- duğunu düşünmüşlerdi. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Girişik birleşik bir cümledir. B) Yan cümlecik nesne göreviyle kullanılmıştır. C) İlgi zamirine yer verilmiştir. D) Yüklemi birleşik çekimli geçişli bir fiildir. E) İki tane yan cümlecik vardır. 4
Dil Bilgisi
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen
sözcüğün örneği yoktur?
A Vengemin anneme ısrarı üstüne köşkte birkaç gece
kalmaya mecbur olmuştuk. (Belgisiz sifat)
B) Arada bir köyüne gidip gelmekle birlikte aslında şehirde
izolasyon ve boya işleri yapar. (Kökteş sözcük)
C) Otobüs, ilk defa böyle bir araç gören köylüler tarafından
çok ilgi görür. (Miktar zarfı)
D) Şehirde kalorifercilik, boyacılık, badanacılık gibi işler
edinen bu köylüler, kent yaşamı cazip gelince köylerine
bir daha dönmez. (lyelik eki)
E) Seyit, annesine uzun zamandır sevdiği Elmas (ile
evlenmek istediğini söyler. (Bağlaç)
edalo
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Dil Bilgisi 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen sözcüğün örneği yoktur? A Vengemin anneme ısrarı üstüne köşkte birkaç gece kalmaya mecbur olmuştuk. (Belgisiz sifat) B) Arada bir köyüne gidip gelmekle birlikte aslında şehirde izolasyon ve boya işleri yapar. (Kökteş sözcük) C) Otobüs, ilk defa böyle bir araç gören köylüler tarafından çok ilgi görür. (Miktar zarfı) D) Şehirde kalorifercilik, boyacılık, badanacılık gibi işler edinen bu köylüler, kent yaşamı cazip gelince köylerine bir daha dönmez. (lyelik eki) E) Seyit, annesine uzun zamandır sevdiği Elmas (ile evlenmek istediğini söyler. (Bağlaç) edalo
DIVAN EDEBİYATI (KARMA)
divan edebiyatında bir şairin beş mesnevisinden oluşan
7
eserlere "hamse" adı verilir. Önemli sanatçılarımızdan Al
Şir Nevai edebiyatımızda ilk hamse örneği veren sanatçı-
mizdir.
Aşağıdakilerden hangisi Ali Sir Nevai'nin hamsesini
oluşturan eserlerden biri değildir?
A) Hayret'ül Ebrar
B) Seba-i Seyyare
C) Sedd-i İskenderi D) Leyla vü Mecnun
E) Mizan'ül Evzan
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
DIVAN EDEBİYATI (KARMA) divan edebiyatında bir şairin beş mesnevisinden oluşan 7 eserlere "hamse" adı verilir. Önemli sanatçılarımızdan Al Şir Nevai edebiyatımızda ilk hamse örneği veren sanatçı- mizdir. Aşağıdakilerden hangisi Ali Sir Nevai'nin hamsesini oluşturan eserlerden biri değildir? A) Hayret'ül Ebrar B) Seba-i Seyyare C) Sedd-i İskenderi D) Leyla vü Mecnun E) Mizan'ül Evzan
DENEME SINAVI 01
15. Emeğe, çabalamaya yer verilmemiş ve salt yeteneklerle
oluşmuş bir yapıt olabileceğine inanmadığım gibi,
yetenekler olmaksızın salt emekle oluşabilecek bir yapıt
olabileceğini de düşünemiyorum.
Böyle söyleyen birinin, bir yapıtın oluşumuyla ilgili
düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğuştan gelen yeteneklerin olabildiğince
kullanılması
B) Farklı yeteneklerden gerektiği ölçüde faydalanılması
C) Çalışma ve çabalamaya öncelik verilmesi
(D) Hem yeteneği hem de çalışmayı gerektirmesi
E) Titiz ve sürekli bir çabaya dayanması
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
DENEME SINAVI 01 15. Emeğe, çabalamaya yer verilmemiş ve salt yeteneklerle oluşmuş bir yapıt olabileceğine inanmadığım gibi, yetenekler olmaksızın salt emekle oluşabilecek bir yapıt olabileceğini de düşünemiyorum. Böyle söyleyen birinin, bir yapıtın oluşumuyla ilgili düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğuştan gelen yeteneklerin olabildiğince kullanılması B) Farklı yeteneklerden gerektiği ölçüde faydalanılması C) Çalışma ve çabalamaya öncelik verilmesi (D) Hem yeteneği hem de çalışmayı gerektirmesi E) Titiz ve sürekli bir çabaya dayanması