Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Gezi Yazısı Soruları

4. Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı
Fuzuli'nin bir şiirinden alınan bu dizelerden aşağıdaki-
Jerden hangisi cıkarılamaz?
A) Bir gazelin matla beytidir.
B) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir.
Kafiye ve redife yer verilmiştir.
0 Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
5) Gerçek yaşama dayalı somut bir konu işlenmiştir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
4. Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı Fuzuli'nin bir şiirinden alınan bu dizelerden aşağıdaki- Jerden hangisi cıkarılamaz? A) Bir gazelin matla beytidir. B) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir. Kafiye ve redife yer verilmiştir. 0 Aruz ölçüsü kullanılmıştır. 5) Gerçek yaşama dayalı somut bir konu işlenmiştir.
9. Leyli ger olaydı bir hayâsız
Ya sen kimi mihrsiz vefasız
Olmazdı ana hemişe cevrin
Kaminca müdam olurdu devrin
Fazl ehline mail olduğundan
İdrak ile kâmil olduğundan
Biçim ve üslup özellikleri dikkate alındığında bu dizele-
rin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir yapıttan
alındığı söylenebilir?
A) Nedim
B) Baki
C) Nefi
D) Fuzuli
E) Sinan Paşa
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
9. Leyli ger olaydı bir hayâsız Ya sen kimi mihrsiz vefasız Olmazdı ana hemişe cevrin Kaminca müdam olurdu devrin Fazl ehline mail olduğundan İdrak ile kâmil olduğundan Biçim ve üslup özellikleri dikkate alındığında bu dizele- rin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir yapıttan alındığı söylenebilir? A) Nedim B) Baki C) Nefi D) Fuzuli E) Sinan Paşa
222.
Hayat bir boş rüyaymış
geçen ibadetler özürlü
eski günler dipdiri
seçkin bir kimse değilim
ismimin baş harflerinde kimliğim
bağışlanmamı dilerim
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söy-
lenmesi doğru değildir?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Teşbih sanatına başvurulmuştur.
C) Dini kavramlara yer verilmiştir.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Günlük dilin söz değerleriyle oluşturulmuştur.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
222. Hayat bir boş rüyaymış geçen ibadetler özürlü eski günler dipdiri seçkin bir kimse değilim ismimin baş harflerinde kimliğim bağışlanmamı dilerim Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söy- lenmesi doğru değildir? A) Serbest ölçüyle yazılmıştır. B) Teşbih sanatına başvurulmuştur. C) Dini kavramlara yer verilmiştir. D) Redif kullanılmıştır. E) Günlük dilin söz değerleriyle oluşturulmuştur.
9.
Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdir
C
Bir gevher-i yektadır iki bahr arasında
Hurşid-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır.
Yukarıdaki dizelerin tür, şekil ve tema özellikleri
dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait
olduğu-söylenebilir?
A) Fuzuli
B) Bâkî
C) Nedim
D) Nefi
E) Nâbî
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
9. Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdir C Bir gevher-i yektadır iki bahr arasında Hurşid-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır. Yukarıdaki dizelerin tür, şekil ve tema özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu-söylenebilir? A) Fuzuli B) Bâkî C) Nedim D) Nefi E) Nâbî
azaltıp azaltmadığı tartışma
erçekten de sera
Ideal comme süreniz
14
dk.
21 Dokiko 5 soniye
nyoung googn
edilenlerin anlamca doğru bit
hâli aşağıdakilerden
3.
zini biraz daha düşürmek için
Öklid'in Elemanlar kitabi platonik cisimlerden
yalnızca beş tane olduğunu kanıtlayarak biter.
. Oysa bazı botanik bahçelerinin muhteşem
kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün
çokgenden oluştuklarını görürüz.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden
1. Canlandırmada biçim dili ang
etmenin yöntemlerinden biri de
kullanımıdır.
II. Zitliklar bugüne kadar pek çok
kullanılan ve kişide gülme hiss
yöntemlerden biridir.
ni azaltmaya çalışan ülkeler
r ama biyoyakıtların
en de sera gazlarının salinimin
hangisidir?
Yukarıda verilen Il numaralı cü
aşağıdakilerden hangisi söyle
A) I. cümlede ifade edilen kon
durumdan söz edilmekted
artışma konusu.
minin gerçekten de sera
zaltıp azaltmadığı
küresel ısınmanın hızini
azları salinimini azaltmaya
Diyokütleye yöneliyor.
i düşürmek için sera nasl.
B) I. cümlede değinilen kavra
yapılmaktadır.
C) I. cümlede anlatılan
olumsuzluktan bahsedil
D) I. cümlede belirtilen ka
örneklenmektedir.
E) 1. cümlede değinilen d
vurgulanmaktadır.
A) Öklid'in Elemanlar kitabi platonik cisimlerden
sadece beş tane olduğunu kanıtlayarak biter ama
botanik bahçelerinin bazı muhteşem kubbelerine
bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden
oluştuklarını görürüz.
B) Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerden
yalnızca beş tane olduğunu kanıtlıyor ancak bazı
botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerine
bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden
oluştuklarını sanırız.
C) Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerin beş
tanesini kanıtlayarak bitmesine rağmen bazı
botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerine
bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden
oluştuklarını görürüz.
Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerden
yalnızca beş tane olduğunu kanıtlayarak bitmesine
rağmen bazı botanik bahçelerinin muhteşem
kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün
çokgenden oluştuklarını görürüz.
E) Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerden
yalnızca beş tane olduğunu kanıtlamakla birlikte
bazı botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerinin
çok sayıda düzgün çokgenden oluştuklarını
görüyoruz.
LİMİT YAYINLARI
4. "Şiir kılavuz olabil
Yüzü sadece buc
dönük. Varlik ve
yaşanan toplum
yorumlanarak y
bilgiler de bir k
Okurun zekâsi
şiirler var karş
de alan birak
101
Bu parçada
nürlore ilisk
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
azaltıp azaltmadığı tartışma erçekten de sera Ideal comme süreniz 14 dk. 21 Dokiko 5 soniye nyoung googn edilenlerin anlamca doğru bit hâli aşağıdakilerden 3. zini biraz daha düşürmek için Öklid'in Elemanlar kitabi platonik cisimlerden yalnızca beş tane olduğunu kanıtlayarak biter. . Oysa bazı botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden oluştuklarını görürüz. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 1. Canlandırmada biçim dili ang etmenin yöntemlerinden biri de kullanımıdır. II. Zitliklar bugüne kadar pek çok kullanılan ve kişide gülme hiss yöntemlerden biridir. ni azaltmaya çalışan ülkeler r ama biyoyakıtların en de sera gazlarının salinimin hangisidir? Yukarıda verilen Il numaralı cü aşağıdakilerden hangisi söyle A) I. cümlede ifade edilen kon durumdan söz edilmekted artışma konusu. minin gerçekten de sera zaltıp azaltmadığı küresel ısınmanın hızini azları salinimini azaltmaya Diyokütleye yöneliyor. i düşürmek için sera nasl. B) I. cümlede değinilen kavra yapılmaktadır. C) I. cümlede anlatılan olumsuzluktan bahsedil D) I. cümlede belirtilen ka örneklenmektedir. E) 1. cümlede değinilen d vurgulanmaktadır. A) Öklid'in Elemanlar kitabi platonik cisimlerden sadece beş tane olduğunu kanıtlayarak biter ama botanik bahçelerinin bazı muhteşem kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden oluştuklarını görürüz. B) Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerden yalnızca beş tane olduğunu kanıtlıyor ancak bazı botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden oluştuklarını sanırız. C) Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerin beş tanesini kanıtlayarak bitmesine rağmen bazı botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden oluştuklarını görürüz. Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerden yalnızca beş tane olduğunu kanıtlayarak bitmesine rağmen bazı botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerine bakınca çok sayıda aynı düzgün çokgenden oluştuklarını görürüz. E) Öklid'in Elemanlar kitabı platonik cisimlerden yalnızca beş tane olduğunu kanıtlamakla birlikte bazı botanik bahçelerinin muhteşem kubbelerinin çok sayıda düzgün çokgenden oluştuklarını görüyoruz. LİMİT YAYINLARI 4. "Şiir kılavuz olabil Yüzü sadece buc dönük. Varlik ve yaşanan toplum yorumlanarak y bilgiler de bir k Okurun zekâsi şiirler var karş de alan birak 101 Bu parçada nürlore ilisk
13. (1) Alaçatı'nın en önemli özelliklerinden biri eski Ege
Kasabası görüntüsünü koruyor olması. (11) Begonvilleriyle
rengârenk kapıların ve pencerelerin süslediği eski
dar sokaklarda yapılan yürüyüşler, çekilen fotoğraflar
Alaçatı'ya gitmek için başlı başına birer sebep. (III) Yaz
sicağına karşı güneşi az görecek şekilde inşa edilen
taş evlerin en büyük özelliği rüzgârı da alacak konumda
tasarlanmış olmaları. (IV) Asırlık evlerin aslına uygun bir
şekilde onarılması, eski sokaklardaki renkli dükkânlar ve
şık kafeler bölgeyi cazip kılan unsurların başında geliyor.
(V) Üstelik “kentsel sit alanı” ilan edildiği için, geleneksel
mimariye uygun olmayan değişikliklerin yapılması da
yasak.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir yazım yanlışı vardır?
A) I B) 11 c) D)
W EW
Die
EN
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
13. (1) Alaçatı'nın en önemli özelliklerinden biri eski Ege Kasabası görüntüsünü koruyor olması. (11) Begonvilleriyle rengârenk kapıların ve pencerelerin süslediği eski dar sokaklarda yapılan yürüyüşler, çekilen fotoğraflar Alaçatı'ya gitmek için başlı başına birer sebep. (III) Yaz sicağına karşı güneşi az görecek şekilde inşa edilen taş evlerin en büyük özelliği rüzgârı da alacak konumda tasarlanmış olmaları. (IV) Asırlık evlerin aslına uygun bir şekilde onarılması, eski sokaklardaki renkli dükkânlar ve şık kafeler bölgeyi cazip kılan unsurların başında geliyor. (V) Üstelik “kentsel sit alanı” ilan edildiği için, geleneksel mimariye uygun olmayan değişikliklerin yapılması da yasak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I B) 11 c) D) W EW Die EN
14. Kasidenin kendi içinde bölümleri vardır. (1) Asıl konuya gir-
meden önce bahar, yaz, savaş tabiat tasvirlerinin yer al-
dığı giriş bölümüne "nesib” (l) konuya giriş için bir vesile
olan bölüme “girizgâh” (III) övülen kişinin yüceliklerinin yer
aldığı bölüme "methiye" (IV) şairin kendisini ve şiirini öv-
düğü bölüme "tegazzûl” (V) şairin adının geçtiği bölüme
"taç" bölümü adı verilir (VI).
Bu parçadaki numaralı bölümlerden hangilerinin ara-
sındaki ifadede bilgi yanlışı vardır?
A) I ile II
B) INle III
C) III ile
D) IV ile V
E) Wile VI
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
14. Kasidenin kendi içinde bölümleri vardır. (1) Asıl konuya gir- meden önce bahar, yaz, savaş tabiat tasvirlerinin yer al- dığı giriş bölümüne "nesib” (l) konuya giriş için bir vesile olan bölüme “girizgâh” (III) övülen kişinin yüceliklerinin yer aldığı bölüme "methiye" (IV) şairin kendisini ve şiirini öv- düğü bölüme "tegazzûl” (V) şairin adının geçtiği bölüme "taç" bölümü adı verilir (VI). Bu parçadaki numaralı bölümlerden hangilerinin ara- sındaki ifadede bilgi yanlışı vardır? A) I ile II B) INle III C) III ile D) IV ile V E) Wile VI
13) Hafta sonu gönlümce dinlenemeyecek miyim evimde?
Bu cümlede geçen "gönlümce" sözcüğüne -ca/ -cel
-ça/ -çe ekinin kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisin-
de görülmektedir?
A) Bence insan doğaya özen göstermelidir.
B) Bilgice üstün kişilere saygı duyarız.
C) Aylarca kömür madeninde çalışmış.
D) Bu konuyu iyice kavramamız gerekiyor.
E) Çocuklar sessizce sınıflarına girdi.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
13) Hafta sonu gönlümce dinlenemeyecek miyim evimde? Bu cümlede geçen "gönlümce" sözcüğüne -ca/ -cel -ça/ -çe ekinin kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisin- de görülmektedir? A) Bence insan doğaya özen göstermelidir. B) Bilgice üstün kişilere saygı duyarız. C) Aylarca kömür madeninde çalışmış. D) Bu konuyu iyice kavramamız gerekiyor. E) Çocuklar sessizce sınıflarına girdi.
7.
Gözlerinin önünde bir oyun, ardında bir oyun.
Dışında ne varsa yeni, ne varsa gerçek.
Yeni manzaralarla gelen yeni duygular
Hani, eski kelimelerle olmasa
İnsanın ömrünce devam edecek.
Bu dizeler için
I. Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması vardır.
II: Bir sıfat birden çok adı nitelemiştir.
III. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem vardır.
IV. Tekrarlı bağlaç kullanılmıştır.
V. Birden çok ilgeç kullanılmıştır.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve v
D) II ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
7. Gözlerinin önünde bir oyun, ardında bir oyun. Dışında ne varsa yeni, ne varsa gerçek. Yeni manzaralarla gelen yeni duygular Hani, eski kelimelerle olmasa İnsanın ömrünce devam edecek. Bu dizeler için I. Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması vardır. II: Bir sıfat birden çok adı nitelemiştir. III. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem vardır. IV. Tekrarlı bağlaç kullanılmıştır. V. Birden çok ilgeç kullanılmıştır. yargılarından hangileri söylenemez? A) I ve II B) I ve III C) III ve v D) II ve IV E) IV ve V
• "Aşağı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ya da
zarf olarak kullanılmamıştır?
A) Satıcı, tablo yüz liradan aşağı olmaz diye tutturdu.
B) Az önce aşağı sokaktan bir patlama duyuldu.
Q Budadığı ağaçtan aşağı inen köylüyle bir süre sohbet ettik.
D) Aşağı katta oturan komuşumuz yeni bir araba satın almış.
E) Kar yağınca kızaklarla bayırdan aşağı kaymak çok keyifliydi.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
• "Aşağı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ya da zarf olarak kullanılmamıştır? A) Satıcı, tablo yüz liradan aşağı olmaz diye tutturdu. B) Az önce aşağı sokaktan bir patlama duyuldu. Q Budadığı ağaçtan aşağı inen köylüyle bir süre sohbet ettik. D) Aşağı katta oturan komuşumuz yeni bir araba satın almış. E) Kar yağınca kızaklarla bayırdan aşağı kaymak çok keyifliydi.
4. • Birçok canlı türünün nesli; doğal afetler, iklim ya da yerküre
değişimleri gibi birçok sebeple tükenmiştir. Dünyanın doğal
bir dengesi olduğu için bazı canlıların yok olması tabii bir
sonuçtur. Ancak insan faktörünün de etkisiyle çoğu canlı
türünün doğada tükenmesi hız kazanmıştır.
Çeşitli markaların kampanyalarında, reklamlarında yer
alan ve soyları tükenmekte olan hayvanlar arasında as-
lanlar, filler ve kaplanlar var. Araştırmacılar, bu hayvanların
medya ve reklam aracılığıyla görünür olmalarının vahşi do-
ğada soylarının da çoğaldığı algısını getirdiğini bunun da
çoğu zaman yanıltıcı olabileceğini söylüyor.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
A) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğu vurgulanmak-
tadır.
B) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermek-
tedirler.
C) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle
açıklamaktadırlar.
D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun-
maktadırlar.
E) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadır-
lar.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
4. • Birçok canlı türünün nesli; doğal afetler, iklim ya da yerküre değişimleri gibi birçok sebeple tükenmiştir. Dünyanın doğal bir dengesi olduğu için bazı canlıların yok olması tabii bir sonuçtur. Ancak insan faktörünün de etkisiyle çoğu canlı türünün doğada tükenmesi hız kazanmıştır. Çeşitli markaların kampanyalarında, reklamlarında yer alan ve soyları tükenmekte olan hayvanlar arasında as- lanlar, filler ve kaplanlar var. Araştırmacılar, bu hayvanların medya ve reklam aracılığıyla görünür olmalarının vahşi do- ğada soylarının da çoğaldığı algısını getirdiğini bunun da çoğu zaman yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? A) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğu vurgulanmak- tadır. B) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermek- tedirler. C) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar. D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun- maktadırlar. E) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadır- lar.
E Aruzun tek kalıbıyla yazılır.
13.
10. Aşağıdaki beyitler, Nefi'nin Bahar Kasidesi'nden alın-
mıştır:
1. Lütf eyle saki nazı ko mey sun ki kalmaz böyle bu
Dolsun sürahi vü sebu boş durmasın peymane hem
II. Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
Açsın bizim de gönlümüz saki medet sun cam-ı Cem
III. Kaldır elin eyle dua buldu kasiden intiha
Şimdi dua etmek sana hem müstahiptir hem ehem
YAYINLARI
IV. Nef'i yeter davayı ko dünya ile kavgayı ko
Eflâke istiğnayı ko hâke yüzün sür lâcerem
1
LİMİT
V. Bir cam sun Allah için bir kâse de ol mah için
SA
Ta meth-i Şahenşah için alam ele levh u kalem
Bu beyitlerden hangisi, söz konusu kasidenin
son bö-
lümünde yer alır?
A)
B) 11
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
E Aruzun tek kalıbıyla yazılır. 13. 10. Aşağıdaki beyitler, Nefi'nin Bahar Kasidesi'nden alın- mıştır: 1. Lütf eyle saki nazı ko mey sun ki kalmaz böyle bu Dolsun sürahi vü sebu boş durmasın peymane hem II. Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem Açsın bizim de gönlümüz saki medet sun cam-ı Cem III. Kaldır elin eyle dua buldu kasiden intiha Şimdi dua etmek sana hem müstahiptir hem ehem YAYINLARI IV. Nef'i yeter davayı ko dünya ile kavgayı ko Eflâke istiğnayı ko hâke yüzün sür lâcerem 1 LİMİT V. Bir cam sun Allah için bir kâse de ol mah için SA Ta meth-i Şahenşah için alam ele levh u kalem Bu beyitlerden hangisi, söz konusu kasidenin son bö- lümünde yer alır? A) B) 11 C) III D) IV E) V
10. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
Insan bir akşamüstü ansızın yorulur
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
Birkaç hayat çıkanr yaşamasından
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Iyelik ve hål eki almış sözcük
B) Isim tamlaması şeklinde oluşmuş birleşik sözcü)
C) Birden fazla filimsi
D) Belirtme sıfatı
E) Yönelme durum eklyle kullanılan edat
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
10. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur Insan bir akşamüstü ansızın yorulur Tutsak ustura ağzında yaşamaktan Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç hayat çıkanr yaşamasından Hangi kapıyı çalsa kimi zaman Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Iyelik ve hål eki almış sözcük B) Isim tamlaması şeklinde oluşmuş birleşik sözcü) C) Birden fazla filimsi D) Belirtme sıfatı E) Yönelme durum eklyle kullanılan edat
İşlemelerin ince noktalarını ancak ondan öğrenebilirsin.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız" sözcüğü yukarıda-
ki "ancak” sözcüğüyle aynı görev ve anlamda kullanılmış-
tır?
A) Yaşına rağmen bu uzun yolu yalnız yürüdü.
B) Toplantı salonuna girdi yalnız oturacak yer bulamadı.
C) Karamsarlık yalnız insanların kapısını daha çok çalıyor.
D Böylesine zor bir yükün altından yalnız o kalkar.
E) Yalnız yaşayan insanları evlerinde ziyaret etmek gerekir.
39
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
İşlemelerin ince noktalarını ancak ondan öğrenebilirsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız" sözcüğü yukarıda- ki "ancak” sözcüğüyle aynı görev ve anlamda kullanılmış- tır? A) Yaşına rağmen bu uzun yolu yalnız yürüdü. B) Toplantı salonuna girdi yalnız oturacak yer bulamadı. C) Karamsarlık yalnız insanların kapısını daha çok çalıyor. D Böylesine zor bir yükün altından yalnız o kalkar. E) Yalnız yaşayan insanları evlerinde ziyaret etmek gerekir. 39
7.
Türkçenin sahip olduğu hazineleri korumanın ve yaşatma-
nin sorumluluğunu duyan bu sanatçımızın yazılarında, ba-
şından beri edebiyat tarihçilerinin oldukça zengin birikimini
görememek için art niyetli birisi olmak gerek.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatını derecelendiren zart
B) İyelik eki almış adil-amir +
C) Zincirleme isim tamlaması +
D) Ayrılma durumundaki sözcükle öbekleşen edat
E) isim-fill, sifat-fil ve zart-fil örneği +
TYT DENEME-1
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
7. Türkçenin sahip olduğu hazineleri korumanın ve yaşatma- nin sorumluluğunu duyan bu sanatçımızın yazılarında, ba- şından beri edebiyat tarihçilerinin oldukça zengin birikimini görememek için art niyetli birisi olmak gerek. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Niteleme sıfatını derecelendiren zart B) İyelik eki almış adil-amir + C) Zincirleme isim tamlaması + D) Ayrılma durumundaki sözcükle öbekleşen edat E) isim-fill, sifat-fil ve zart-fil örneği + TYT DENEME-1
B.
I
TYT / TÜRKÇE
9.
Alafranga eşyalar; bir taraftan geleneksel kültürdeki
dönüşümler, diğer taraftan son iki asırlık
süreçte yaşam mekânlarının neredeyse
1
II
tamamen farklı bir görünüm kazanmasına
III
neden olmuştur. Bu süreçte Osmanlıların asırlarca
evlerini süslemiş eşyaların kullanımı, isimleri, formları ve
IV
işlevleri de değişmiştir ki bu durum modern bireyin
geleneksel maddi kültüre yabancılaşması sonucunu
V
doğurmuştur.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük yapım ve çekim eki almıştır.
B) II. sözcük tamlayan eki almıştır.
C) III. sözcük olumsuzluk eki almıştır.
D) IV. sözcük sifat-fiil eki almıştır.
E) V. sözcük belirtme durum eki almıştır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
B. I TYT / TÜRKÇE 9. Alafranga eşyalar; bir taraftan geleneksel kültürdeki dönüşümler, diğer taraftan son iki asırlık süreçte yaşam mekânlarının neredeyse 1 II tamamen farklı bir görünüm kazanmasına III neden olmuştur. Bu süreçte Osmanlıların asırlarca evlerini süslemiş eşyaların kullanımı, isimleri, formları ve IV işlevleri de değişmiştir ki bu durum modern bireyin geleneksel maddi kültüre yabancılaşması sonucunu V doğurmuştur. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük yapım ve çekim eki almıştır. B) II. sözcük tamlayan eki almıştır. C) III. sözcük olumsuzluk eki almıştır. D) IV. sözcük sifat-fiil eki almıştır. E) V. sözcük belirtme durum eki almıştır.