Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri Soruları

L) ,
Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Söylenmemiş bir destan gibi Anadolu'muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz
11) Yukarıdaki dörtlükte Faruk Nafiz Çamlıbel "Sana uğurlar olsun..." dizesiyle kime seslenir?
A) Yerli sanat anlayışını benimsemeyenlere
B) Hassas ruhlu insanlara
C) Halk edebiyatına bağlı olanlara
D) Ahenge önem veren sanatçılara
E) İmgelere yer vermeyen şairlere
angisi söylenemez?
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
L) , Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Söylenmemiş bir destan gibi Anadolu'muz Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz 11) Yukarıdaki dörtlükte Faruk Nafiz Çamlıbel "Sana uğurlar olsun..." dizesiyle kime seslenir? A) Yerli sanat anlayışını benimsemeyenlere B) Hassas ruhlu insanlara C) Halk edebiyatına bağlı olanlara D) Ahenge önem veren sanatçılara E) İmgelere yer vermeyen şairlere angisi söylenemez?
de'nin
(5)
uyor.
Imış.
le
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi
yanlışlığı vardır? (10)
A) "Han Duvarları" şiirinin şairi Faruk Nafiz
Çamlıbel, memleket edebiyatının öncü
şairlerindendir.
B) "₁
"Anadolu" şiiri ile Anadolu insanının
yoksulluğunu anlatan Mehmet Emin
Yurdakul, şiirlerini soyut, kapalı bir dille
yazmıştır.
C) Kar yağışını betimleyen Elhan-ı Şita şiirini
Cenap Şahabettin yazmıştır.
D) Şiirlerinde ağır bir tercih eden Ahmet
Haşim, nesir eserlerinde açık bir dil
kullanmıştır.
E) Başlangıçta bireysel konuları yazan Tevfik
Fikret sonraları toplumsal konuları işlemiştir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
de'nin (5) uyor. Imış. le Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? (10) A) "Han Duvarları" şiirinin şairi Faruk Nafiz Çamlıbel, memleket edebiyatının öncü şairlerindendir. B) "₁ "Anadolu" şiiri ile Anadolu insanının yoksulluğunu anlatan Mehmet Emin Yurdakul, şiirlerini soyut, kapalı bir dille yazmıştır. C) Kar yağışını betimleyen Elhan-ı Şita şiirini Cenap Şahabettin yazmıştır. D) Şiirlerinde ağır bir tercih eden Ahmet Haşim, nesir eserlerinde açık bir dil kullanmıştır. E) Başlangıçta bireysel konuları yazan Tevfik Fikret sonraları toplumsal konuları işlemiştir.
11. Ey mübârek Anadolu toprağı!
Hani senin bahtiyarlık hukukun,
Hür düşüncen, milli duygun, kanûnun? -
Hani senin yeni ruhlu çocuğun,
Sevgin, neş'en, çalgın, türkü'n, oyunun?
Yukarıda verilen şiir, anlam ve biçim özelliklerine göre
aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Tevfik Fikret
B Mehmet Emin Yurdakul
Direktör Ali Bey
Tanzimat I. dönem
D) Namık Kemal
Cenap Şahabettin
"Sistemiyle kazandırır"
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
11. Ey mübârek Anadolu toprağı! Hani senin bahtiyarlık hukukun, Hür düşüncen, milli duygun, kanûnun? - Hani senin yeni ruhlu çocuğun, Sevgin, neş'en, çalgın, türkü'n, oyunun? Yukarıda verilen şiir, anlam ve biçim özelliklerine göre aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Tevfik Fikret B Mehmet Emin Yurdakul Direktör Ali Bey Tanzimat I. dönem D) Namık Kemal Cenap Şahabettin "Sistemiyle kazandırır"
3. Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) "Cenge Giderken" adlı şiiriyle tanınmış ve "Millî Şair"
unvanını almıştır.
B) Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
C) Bütün şiirlerinde Batılı nazım biçimlerini kullanmıştır.
D) "Toplum için sanat" anlayışını benimsemiş ve kişisel
duygularına şiirlerinde yer vermiştir.
E) Şiirlerinde kolay anlaşılabilen bir dil kullanmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
3. Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "Cenge Giderken" adlı şiiriyle tanınmış ve "Millî Şair" unvanını almıştır. B) Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. C) Bütün şiirlerinde Batılı nazım biçimlerini kullanmıştır. D) "Toplum için sanat" anlayışını benimsemiş ve kişisel duygularına şiirlerinde yer vermiştir. E) Şiirlerinde kolay anlaşılabilen bir dil kullanmıştır.
13-Aşağıdakilerden
hangisi milli edebiyat
anlayışını sürdüren şiirler için söylenemez?
A) Eserlere, Milli Mücadele'nin zafer coşkusu
egemendir.
B) Halk edebiyatı geleneği modern bir anlayışla
devam ettirilmiştir.
C) içe dönük, bireysel bir tavır ile yazılan bu
şiirlerle evrensel insan tecrübesini dile getirilir.
D) Sade bir dille yazılan eserlerde mahalli
söyleyişlere de yer verilir.
E) Saf şiir anlayışında görülen anlamda kapalılık,
derinlik ve çağrışım zenginliği bu şiirlerde
görülmez.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
13-Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat anlayışını sürdüren şiirler için söylenemez? A) Eserlere, Milli Mücadele'nin zafer coşkusu egemendir. B) Halk edebiyatı geleneği modern bir anlayışla devam ettirilmiştir. C) içe dönük, bireysel bir tavır ile yazılan bu şiirlerle evrensel insan tecrübesini dile getirilir. D) Sade bir dille yazılan eserlerde mahalli söyleyişlere de yer verilir. E) Saf şiir anlayışında görülen anlamda kapalılık, derinlik ve çağrışım zenginliği bu şiirlerde görülmez.
1. Şiir, Anadolu edebiyatı anlayışında bir kilometre taşıdır.
Kışla baharın iç içe geçtiği bir mevsimde Orta Anadolu'da
üç gün süren bir yolculuğun hikâyesini anlatır. Orta Ana-
dolu'nun bozkır peyzajı, "vatanın dört bucağı"nı sinesin-
de birleştiren kadim konaklama mekânlarındaki insanlar
ve şair, şiirin temel unsurları olurlar. Söz konusu unsurları
birleştiren "gurbet" duygusudur. Yolculuk sırasında rast-
lanan Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın trajik hikâyesi lirizmi
zirveye taşır.
Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B) Sis
D) Anadolu Notları
A) Elhan-ı Şita
C) Hürriyet Kasidesi
E))Han Duvarları
3
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
1. Şiir, Anadolu edebiyatı anlayışında bir kilometre taşıdır. Kışla baharın iç içe geçtiği bir mevsimde Orta Anadolu'da üç gün süren bir yolculuğun hikâyesini anlatır. Orta Ana- dolu'nun bozkır peyzajı, "vatanın dört bucağı"nı sinesin- de birleştiren kadim konaklama mekânlarındaki insanlar ve şair, şiirin temel unsurları olurlar. Söz konusu unsurları birleştiren "gurbet" duygusudur. Yolculuk sırasında rast- lanan Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın trajik hikâyesi lirizmi zirveye taşır. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisi- dir? B) Sis D) Anadolu Notları A) Elhan-ı Şita C) Hürriyet Kasidesi E))Han Duvarları 3
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'ın Türkçe konusundaki önerilerinden
değildir?
OA. Dilde bulunan yabancı kökenli tüm kelimeler statüsü ne olursa olsun atılmalıdır.
B. Eskiden Türkçe 'de varken unutulmuş, canlılığını yitirmiş kelimelerin diriltilmesi
anlamsız ve gereksizdir.
C. Aynı anlama gelen kelimeler fazlalıktır, bunlardan Türkçe olanlar saklanmalı,
ötekilerden vazgeçilmelidir.
O D. Arapça ve Farsça kurallar da atılmalıdır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'ın Türkçe konusundaki önerilerinden değildir? OA. Dilde bulunan yabancı kökenli tüm kelimeler statüsü ne olursa olsun atılmalıdır. B. Eskiden Türkçe 'de varken unutulmuş, canlılığını yitirmiş kelimelerin diriltilmesi anlamsız ve gereksizdir. C. Aynı anlama gelen kelimeler fazlalıktır, bunlardan Türkçe olanlar saklanmalı, ötekilerden vazgeçilmelidir. O D. Arapça ve Farsça kurallar da atılmalıdır.
mi Şiir (Saf Şiir - Yedi Meşaleciler)
www.pelikankitabevi.com.tr
8.
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.
Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla
Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;
Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.
Yaz, kış yeşil bir saksı itir pencerede;
Bahçende akasyalar açardı baharla.
Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu şairine ait
farklı türde bir eserdir?
A) Ağrı
C) Dağlara
B) Olvido
D) O Böyle İstemezdi
E) Serenad
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
mi Şiir (Saf Şiir - Yedi Meşaleciler) www.pelikankitabevi.com.tr 8. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden, Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen! Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla! Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi, Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi; Güneşin batmasına yakın saatlerde Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz, kış yeşil bir saksı itir pencerede; Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla! Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu şairine ait farklı türde bir eserdir? A) Ağrı C) Dağlara B) Olvido D) O Böyle İstemezdi E) Serenad
Örnek Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde Anadolu ve Türk halkının hemen her kesimi konu edilmiştir.
B) Dilde sadeleşme başlamış, aruz vezni terk edilmiştir.
C) Romanda toplumsal gerçekçilik anlayışı ağırlık kazanmıştır.
D) Şiir, roman ve hikaye gibi türlerde teknik bakımdan zayıflık yaşanmıştır.
E) Tiyatroda gelişme yaşanmış, milli konular işlenmiştir.
Çözüm
Örnek Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden değildir?
A) Arif Nihat Asya
Çözüm
D) Ceyhun Atuf Kansu
B) Kemalettin Kamu
E) Behçet Kemal Çağlar
C) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Örnek Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Eserlerde Anadolu ve Türk halkının hemen her kesimi konu edilmiştir. B) Dilde sadeleşme başlamış, aruz vezni terk edilmiştir. C) Romanda toplumsal gerçekçilik anlayışı ağırlık kazanmıştır. D) Şiir, roman ve hikaye gibi türlerde teknik bakımdan zayıflık yaşanmıştır. E) Tiyatroda gelişme yaşanmış, milli konular işlenmiştir. Çözüm Örnek Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden değildir? A) Arif Nihat Asya Çözüm D) Ceyhun Atuf Kansu B) Kemalettin Kamu E) Behçet Kemal Çağlar C) Ahmet Kutsi Tecer
5. Halk şiiri geleneğine bağlı kalarak yazdığı ölçülü
uyaklı şiirlerde gösterdiği başarıyla tanındı. Şiirle-
rinin çoğu, halk söyleyişi ve biçimi ile yazıldı, "De
nizden Calınmış Ülke'deki şiirler şairin iç yaşanti-
sindaki yoğun duyarlılığı aksettirmektedir. Sonraki
şiirlerinde şair iç dünyası ile bir hesaplaşmaya gir-
miştir. (Ömer zeki Defne
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada hakkında
bilgi verilen sanatçıya ait bir eserdir?
A) Bingöl Çobanları > Kemalettin Kamu
B) Koçyiğit Köroğlu > Ahmet Kuts: Tecer
Kardelenler > Ayşe Kuhn
Omer Bedrettin U.
E) Sarıkız Mermerleri > Omer Bu
DY Yayla Dumani >
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5. Halk şiiri geleneğine bağlı kalarak yazdığı ölçülü uyaklı şiirlerde gösterdiği başarıyla tanındı. Şiirle- rinin çoğu, halk söyleyişi ve biçimi ile yazıldı, "De nizden Calınmış Ülke'deki şiirler şairin iç yaşanti- sindaki yoğun duyarlılığı aksettirmektedir. Sonraki şiirlerinde şair iç dünyası ile bir hesaplaşmaya gir- miştir. (Ömer zeki Defne Aşağıdakilerden hangisi bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçıya ait bir eserdir? A) Bingöl Çobanları > Kemalettin Kamu B) Koçyiğit Köroğlu > Ahmet Kuts: Tecer Kardelenler > Ayşe Kuhn Omer Bedrettin U. E) Sarıkız Mermerleri > Omer Bu DY Yayla Dumani >
19. Önceleri aşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler
yazdi. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı
araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri "Bu Vatan kimin?" adlı eseridir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Zeki Ömer Defne
E) Mithat Cemal Kuntay
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
19. Önceleri aşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdi. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri "Bu Vatan kimin?" adlı eseridir. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir? A) Arif Nihat Asya B) Orhan Şaik Gökyay C) Behçet Kemal Çağlar D) Zeki Ömer Defne E) Mithat Cemal Kuntay