Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri Soruları

La
'w.mania.
Ahmet Rasim Ramazan
*Melih Cevdet Anday
*Haldun Toner H
Yahya Kemal Be
ismet Cel.
Suut Kema
Sevket Ra
9.
Ad
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Aşağıdakilerden hangisi saf şiire örnek olarak gösterilemez?
Su değil, mevsimin havası akan,
Duyduğum yaprağın, dalin sesidir;
Suda yıldızların parıltısıdır
Bu karanlıkta bazı bazı çakan.
B) Gidenler gitti Alişim,
boş kaldı ceketin sağ kolu...
Hadi köyüne döndün diyelim,
tek elle sabanı kavrasan bile
sarı öküz gün görmüştür,
anlar işin içyüzünü.
C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
D) Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah, aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
E) Bir bakır tasta alev şimdi havuz,
Suya saplandı kızıl mızraklar;
Açılıp kıvranarak göklerde
Uçuyor parçalanan bayraklar.
B
11.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
La 'w.mania. Ahmet Rasim Ramazan *Melih Cevdet Anday *Haldun Toner H Yahya Kemal Be ismet Cel. Suut Kema Sevket Ra 9. Ad TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 Aşağıdakilerden hangisi saf şiire örnek olarak gösterilemez? Su değil, mevsimin havası akan, Duyduğum yaprağın, dalin sesidir; Suda yıldızların parıltısıdır Bu karanlıkta bazı bazı çakan. B) Gidenler gitti Alişim, boş kaldı ceketin sağ kolu... Hadi köyüne döndün diyelim, tek elle sabanı kavrasan bile sarı öküz gün görmüştür, anlar işin içyüzünü. C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden D) Ne doğan güne hükmüm geçer, Ne halden anlayan bulunur; Ah, aklımdan ölümüm geçer; Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. E) Bir bakır tasta alev şimdi havuz, Suya saplandı kızıl mızraklar; Açılıp kıvranarak göklerde Uçuyor parçalanan bayraklar. B 11.
Örnek - 2
blh..
nize entje.nu.igeria abeu
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde
eser vermesine rağmen bu akımın içinde yer almamıştır?
ARM HAST
A) Yusuf Akçura
nasvea ev bib
C) Ziya Gökalp
artilli sbriesme leave synüa. A
-uxilbs evimslel-E) A
Lobená sbniss1002 CAVE
log plan
hiras!
Uno tve
B) Mehmet Akif Ersoy
lel ve up
BH D) Hamdullah Suphi
ebnüsünd0
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Örnek - 2 blh.. nize entje.nu.igeria abeu Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde eser vermesine rağmen bu akımın içinde yer almamıştır? ARM HAST A) Yusuf Akçura nasvea ev bib C) Ziya Gökalp artilli sbriesme leave synüa. A -uxilbs evimslel-E) A Lobená sbniss1002 CAVE log plan hiras! Uno tve B) Mehmet Akif Ersoy lel ve up BH D) Hamdullah Suphi ebnüsünd0 E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
10. "Adsız Kitap" adlı kitabındaki şiirler, gençlik
günlerinin ürünüdür. "Deniz Feneri, Özgürlük
Türküsü ve Nazım'dan Meltemler" gibi pek çok
şiir kitabı vardır.
●
●
1926 yılında yazdığı "Sanat" adlı şiiriyle şiir poli-
tikasını ortaya koymuş ve tercihini memleketçi
şiirden yana kullanmıştır.
Yukarıda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerin
hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) Hasan Izzettin Dinamo - Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Arif - Ercüment Berzat Lax
(C) Rifat Ilgaz - Yusuf Ziya Ortaç
D) Nazım Hikmet - Kemalettin Kamu
E) Ceyhun Atif Kansu Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
10. "Adsız Kitap" adlı kitabındaki şiirler, gençlik günlerinin ürünüdür. "Deniz Feneri, Özgürlük Türküsü ve Nazım'dan Meltemler" gibi pek çok şiir kitabı vardır. ● ● 1926 yılında yazdığı "Sanat" adlı şiiriyle şiir poli- tikasını ortaya koymuş ve tercihini memleketçi şiirden yana kullanmıştır. Yukarıda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? A) Hasan Izzettin Dinamo - Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ahmet Arif - Ercüment Berzat Lax (C) Rifat Ilgaz - Yusuf Ziya Ortaç D) Nazım Hikmet - Kemalettin Kamu E) Ceyhun Atif Kansu Ahmet Hamdi Tanpınar
5.
Yurt ve millet sevgisi temalı lirik ve epik şiirler yazmış olan
şair, adını
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."
dizeleriyle duyurmuştur.
Burada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
C) Orhan Şaik Gökyay
B) Mithat Cemal Kuntay
Arif Nihat Asya
E) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5. Yurt ve millet sevgisi temalı lirik ve epik şiirler yazmış olan şair, adını "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizeleriyle duyurmuştur. Burada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahit Külebi C) Orhan Şaik Gökyay B) Mithat Cemal Kuntay Arif Nihat Asya E) Ahmet Kutsi Tecer
Rübap dergisi etrafında toplanan ve millîliğin sadece Genç
Kalemler'e özgü olmadığını savunan
Yunus Emre ve
Mevlana etkisinde şiir yazmışlardır.
-----
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Beş Hececiler
C) Batıcılar
B) Nayiler
D) Nev-Yunaniler
E) Osmanlıcılar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Rübap dergisi etrafında toplanan ve millîliğin sadece Genç Kalemler'e özgü olmadığını savunan Yunus Emre ve Mevlana etkisinde şiir yazmışlardır. ----- Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Beş Hececiler C) Batıcılar B) Nayiler D) Nev-Yunaniler E) Osmanlıcılar
11. Aşağıdaki Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından hangisi ti-
yatro türünde eser vermemiştir?
A) Halide Nusret Zorlutuna
Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Ali Canip Yöntem
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
11. Aşağıdaki Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından hangisi ti- yatro türünde eser vermemiştir? A) Halide Nusret Zorlutuna Refik Halit Karay C) Halide Edip Adıvar Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Ali Canip Yöntem
4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebîyat geleneği-
ni sürdüren şiire örnek gösterilemez?
A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
B) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımızda binbir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
C) Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan
Gözyaşı boşana boşana gider!
(D) Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan bulunur;
Ah, aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
E) İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri
Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz
Ey eski dost yâd edelim eski demleri
Mademki son sadânı dağıtmış, yorulmuşuz!
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebîyat geleneği- ni sürdüren şiire örnek gösterilemez? A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... B) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyarımızda binbir baharı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar C) Yaşamaz ölümü göze almayan Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan Gözyaşı boşana boşana gider! (D) Ne doğan güne hükmüm geçer, Ne hâlden anlayan bulunur; Ah, aklımdan ölümüm geçer; Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. E) İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz Ey eski dost yâd edelim eski demleri Mademki son sadânı dağıtmış, yorulmuşuz!
Aşağıdakilerden hangisi Arif Nihat Asya için söy-
lenemez?
A) Rubai türünün yeni edebiyattaki önemli temsilcile-
rindendir.
B) Millet ve bayrak sevgisini şiirlerinde sıkça kullan-
mıştır.
c) Aruz vezniyle gazeller de yazmıştır.
D) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanma-
miştir.
Nükteleri ve kelime oyunlarıyla kendine özgü bir
tarzı vardır.
palikankitabevi.com.tri
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Aşağıdakilerden hangisi Arif Nihat Asya için söy- lenemez? A) Rubai türünün yeni edebiyattaki önemli temsilcile- rindendir. B) Millet ve bayrak sevgisini şiirlerinde sıkça kullan- mıştır. c) Aruz vezniyle gazeller de yazmıştır. D) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanma- miştir. Nükteleri ve kelime oyunlarıyla kendine özgü bir tarzı vardır. palikankitabevi.com.tri
halarıyla
edebî kişiliğinin yanı sıra soz
da adından söz ettirmiştir. Fakat esas ününü "ilk yerli roman
özelliği taşıyan "Taaşşuk-u Talat ve Fitnat" adlı eseriyle kazan-
mıştır. Bunların dışında "Besa yahut Ahde Vefa", "Seydi Yahya"
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge.
ve "Gåve" adlı tiyatro oyunları da bulunmaktadır.
tirilmelidir?
18. Tanzimat edebiy
PRAK
A) Samipaşazade Sezai
C) Namık Kemal
A) Yedi Meşaleciler
C) II. Yeniciler
19. Millî Edebiyat akımından etkilenen bu topluluk şiire yeni bir so-
luk getirerek günlük konuşma dilini şiire yerleştirmiştir. Bu top-
luluktaki şairlerin çoğu, şiire önce aruzla başlayıp sonra hecey-
le devam etmiştir. Genç Kalemler dergisinin başlattığı akımın
da etkisiyle şiirde millî duyguları, vatan güzelliklerini, memleket
sevgisini işlemişlerdir. Fakat Anadolu'yu pek de yakından tanı-
madıkları için söylemleri gerçekçilikten biraz uzak kalmıştır de-
nilebilir. Bu topluluğa mensup şairlerin Sanat, Çoban Çeşmesi,
Varidat-ı Süleyman, Akından Akına gibi eserleri önemlidir.
Bu parçada söz edilen edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
VIN
E) Şemsettin Sami
gerektiren
B) Muallim Naci
D) İbrahim Şinasi
E) Maviciler
B) I. Yeniciler
D) Beş Hececiler
Diğer sayfaya geçiniz.
Deneme kitapçığının
de kusursuz bir sınav
21
n açıklamayı dik
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
halarıyla edebî kişiliğinin yanı sıra soz da adından söz ettirmiştir. Fakat esas ününü "ilk yerli roman özelliği taşıyan "Taaşşuk-u Talat ve Fitnat" adlı eseriyle kazan- mıştır. Bunların dışında "Besa yahut Ahde Vefa", "Seydi Yahya" Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge. ve "Gåve" adlı tiyatro oyunları da bulunmaktadır. tirilmelidir? 18. Tanzimat edebiy PRAK A) Samipaşazade Sezai C) Namık Kemal A) Yedi Meşaleciler C) II. Yeniciler 19. Millî Edebiyat akımından etkilenen bu topluluk şiire yeni bir so- luk getirerek günlük konuşma dilini şiire yerleştirmiştir. Bu top- luluktaki şairlerin çoğu, şiire önce aruzla başlayıp sonra hecey- le devam etmiştir. Genç Kalemler dergisinin başlattığı akımın da etkisiyle şiirde millî duyguları, vatan güzelliklerini, memleket sevgisini işlemişlerdir. Fakat Anadolu'yu pek de yakından tanı- madıkları için söylemleri gerçekçilikten biraz uzak kalmıştır de- nilebilir. Bu topluluğa mensup şairlerin Sanat, Çoban Çeşmesi, Varidat-ı Süleyman, Akından Akına gibi eserleri önemlidir. Bu parçada söz edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir? VIN E) Şemsettin Sami gerektiren B) Muallim Naci D) İbrahim Şinasi E) Maviciler B) I. Yeniciler D) Beş Hececiler Diğer sayfaya geçiniz. Deneme kitapçığının de kusursuz bir sınav 21 n açıklamayı dik
DEBİYAT
5. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döne-
mi'ne ait değildir?
flour
A) Han Duvarları
B Zavallı Çocuk
C) Gurbet Hikâyeleri
D) Ankara
E)
Topuz
00
FA
O
3VWEG
No/12
nin en başarılı örneklerini ver-
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
DEBİYAT 5. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döne- mi'ne ait değildir? flour A) Han Duvarları B Zavallı Çocuk C) Gurbet Hikâyeleri D) Ankara E) Topuz 00 FA O 3VWEG No/12 nin en başarılı örneklerini ver-
5. I. Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, duy-
gulu şiirler ve memleket şiirleriyle tanınmıştır. (Ahmet
Kutsi Tecer)
6.
II. Edebiyatımızda "bayrak şairi" olarak tanınmış, halk ve
divan şiiri biçimlerinin yanı sıra modern şiir biçimlerini
de kullanmıştır. (Arif Nihat Asya)
III. Millî Mücadele yıllarında şiire başlamış; savaş, aşk ve
özellikle de gurbet şiirleriyle tanınmıştır. (Kemalettin
Kamu)
IV. Döneminde "Anadolu şairi" olarak ünlenmiş, şiirleri-
nin önemli bir bölümü bestelenmiştir. (Ömer Bedrettin
Uşaklı)
V. "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiiriyle tanınan sanatçı, Âşık
Veysel'in Türk edebiyatına tanıtılmasında önemli rol
üstlenmiştir. (Orhan Şaik Gökyay)
Numaralanmış yargıların hangileri ayraç içinde verilen
sanatçıyla uyuşmamaktadır?
A) Yalnız III
B Yalnız IV
D) II ve IV
Sanatçı
kürek
E) III ve V
Eser
Çile
Yalnız V
Edebî Anlayışı
|
0
7. Aruz
Halk
"Ley
Değ
endemik-
Bu
nin
A)
B)
C)
D
The E
8.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5. I. Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, duy- gulu şiirler ve memleket şiirleriyle tanınmıştır. (Ahmet Kutsi Tecer) 6. II. Edebiyatımızda "bayrak şairi" olarak tanınmış, halk ve divan şiiri biçimlerinin yanı sıra modern şiir biçimlerini de kullanmıştır. (Arif Nihat Asya) III. Millî Mücadele yıllarında şiire başlamış; savaş, aşk ve özellikle de gurbet şiirleriyle tanınmıştır. (Kemalettin Kamu) IV. Döneminde "Anadolu şairi" olarak ünlenmiş, şiirleri- nin önemli bir bölümü bestelenmiştir. (Ömer Bedrettin Uşaklı) V. "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiiriyle tanınan sanatçı, Âşık Veysel'in Türk edebiyatına tanıtılmasında önemli rol üstlenmiştir. (Orhan Şaik Gökyay) Numaralanmış yargıların hangileri ayraç içinde verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır? A) Yalnız III B Yalnız IV D) II ve IV Sanatçı kürek E) III ve V Eser Çile Yalnız V Edebî Anlayışı | 0 7. Aruz Halk "Ley Değ endemik- Bu nin A) B) C) D The E 8.
23. Mütareke ve Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında gös
terilen şair: Türk şiirinde "Ana Vatan Şairi", "Gurbet Şa-
iri" olarak da tanınan bir isimdir. Şiire erken yaşlarda
aruz denemeleriyle başlayan sanatçı, şiirlerinde daha
sonra hece ölçüsünü kullanır. İstiklal Savaşı sıraların-
da milli, vatani, ince duygulu şiirleriyle edebi faaliyet-
lerine devam eder. Şairin kalem denemeleri; Büyük
Mecmua, Genç Yolcular, Dergâh, Türk Yurdu, Hayat,
Varlık, Oluş, Kalem, Fikirler ve Ülkü, Hâkimiyet-i Milli-
halk edebiyatından saz şairlerinin dil, ölçü ve biçim
ye, Yenigün gibi dergi ve gazetelerde yayımlanır. Şair,
özelliklerinden yararlanır. Şiirlerinde daha çok "savaş,
yurt sevgisi, gurbet, aşk, kahramanlık ve hicret" tema-
larını işler.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
C) Kemalettin Kamu
B) Ahmet Kutsi Tecer
D) Necati Cumalı
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
23. Mütareke ve Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında gös terilen şair: Türk şiirinde "Ana Vatan Şairi", "Gurbet Şa- iri" olarak da tanınan bir isimdir. Şiire erken yaşlarda aruz denemeleriyle başlayan sanatçı, şiirlerinde daha sonra hece ölçüsünü kullanır. İstiklal Savaşı sıraların- da milli, vatani, ince duygulu şiirleriyle edebi faaliyet- lerine devam eder. Şairin kalem denemeleri; Büyük Mecmua, Genç Yolcular, Dergâh, Türk Yurdu, Hayat, Varlık, Oluş, Kalem, Fikirler ve Ülkü, Hâkimiyet-i Milli- halk edebiyatından saz şairlerinin dil, ölçü ve biçim ye, Yenigün gibi dergi ve gazetelerde yayımlanır. Şair, özelliklerinden yararlanır. Şiirlerinde daha çok "savaş, yurt sevgisi, gurbet, aşk, kahramanlık ve hicret" tema- larını işler. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Behçet Kemal Çağlar C) Kemalettin Kamu B) Ahmet Kutsi Tecer D) Necati Cumalı E) Bedri Rahmi Eyüboğlu Diğer sayfaya geçiniz.
16. Dağınık görünüşüne, mensuplarının belli fikirler etrafında
toplanamayışına ve kısa ömrüne rağmen kalabalık kadrosu,
beyannamesi, kurulamamış da olsa Batı'daki örnekleri gibi
bir sanat derneği olma girişimi nedeniyle pek çok aydının
dikkatini çekmeyi başarmış bir harekettir. Mensuplarının ço-
ğu, daha sonraki yıllarda Türk edebiyatı tarihinde az ya da
çok önemli bir yer almıştır. Basta, Ahmet Hâşim olmak üze-
re "sanatın şahsi ve muhterem oluşu" prensibine uygun ça-
lışmalar yapmışlar ve başka bir edebî akıma girmemişlerdir.
Dağılmalarından sonra bir kısmı savaş yıllarında, bir kısmı
Cumhuriyet'ten sonra olmak üzere pek çoğu Millî Edebiyat
hareketine katılmış; katılmayanlar da dilde sadeleşme akı-
mina az ya da çok ayak uydurmuşlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen
edebî dönem/toplulukta yer almamıştır?
A) Refik Halit Karay
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Tahsin Nâhit
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Mehmet Fuat Köprülü
18.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
16. Dağınık görünüşüne, mensuplarının belli fikirler etrafında toplanamayışına ve kısa ömrüne rağmen kalabalık kadrosu, beyannamesi, kurulamamış da olsa Batı'daki örnekleri gibi bir sanat derneği olma girişimi nedeniyle pek çok aydının dikkatini çekmeyi başarmış bir harekettir. Mensuplarının ço- ğu, daha sonraki yıllarda Türk edebiyatı tarihinde az ya da çok önemli bir yer almıştır. Basta, Ahmet Hâşim olmak üze- re "sanatın şahsi ve muhterem oluşu" prensibine uygun ça- lışmalar yapmışlar ve başka bir edebî akıma girmemişlerdir. Dağılmalarından sonra bir kısmı savaş yıllarında, bir kısmı Cumhuriyet'ten sonra olmak üzere pek çoğu Millî Edebiyat hareketine katılmış; katılmayanlar da dilde sadeleşme akı- mina az ya da çok ayak uydurmuşlardır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen edebî dönem/toplulukta yer almamıştır? A) Refik Halit Karay B) Mehmet Emin Yurdakul C) Tahsin Nâhit D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Mehmet Fuat Köprülü 18.
9. Millî ve dinî konularda toplumu aydınlatmak amacı
ile eserlerini vücuda getiren sanatçı "Hayır, hayal ile
yoktur benim alışverişim / İnan her ne söylemişsem
görüp de söylemişim" dizelerinden anlaşılacağı üze-
re realizmi kendisine ilke edinmiştir. Şiirlerini aruz
ile kaleme alan sanatçı aruzu Türkçeye mükemmel
uygulamıştır. Nazmı nesre yaklaştırmış, Fikret gibi
manzum hikâyeciliğin Türk edebiyatındaki temsilcisi
olmuştur.
A) Yalnız I
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Mehmet Âkif Ersoy
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Cenap Şahabettin
12. Şiirde
"Şiir,
miş
ad
Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
la
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
9. Millî ve dinî konularda toplumu aydınlatmak amacı ile eserlerini vücuda getiren sanatçı "Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne söylemişsem görüp de söylemişim" dizelerinden anlaşılacağı üze- re realizmi kendisine ilke edinmiştir. Şiirlerini aruz ile kaleme alan sanatçı aruzu Türkçeye mükemmel uygulamıştır. Nazmı nesre yaklaştırmış, Fikret gibi manzum hikâyeciliğin Türk edebiyatındaki temsilcisi olmuştur. A) Yalnız I A) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Haşim C) Mehmet Âkif Ersoy D) Mehmet Emin Yurdakul E) Cenap Şahabettin 12. Şiirde "Şiir, miş ad Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdaki- lerden hangisidir? la
idakilerden
ilgill
pelika
Beş Hececiler arasında en çok türde yazan şair
aşağıdakilerden hangisidir?
Yusuf Ziya Ortaç
Enis Behiç Koryürek
Faruk Nafiz Çamlıbel
Orhan Seyfi Orhon
Nalit Fahri Ozansoy
and
asar Nabi Nayır
asfi Mahir Kocatür
Sab
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
idakilerden ilgill pelika Beş Hececiler arasında en çok türde yazan şair aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Ziya Ortaç Enis Behiç Koryürek Faruk Nafiz Çamlıbel Orhan Seyfi Orhon Nalit Fahri Ozansoy and asar Nabi Nayır asfi Mahir Kocatür Sab
5.Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen
lirik şiirler yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk
edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri "Bu Vatan
Kimin?" adlı eseridir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Orhan Şaik Gokyay
C) Behçet Kemal Çağlar D) Zeki Ömer Define
E) Mithat Cemal Kuntay
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5.Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri "Bu Vatan Kimin?" adlı eseridir. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arif Nihat Asya B) Orhan Şaik Gokyay C) Behçet Kemal Çağlar D) Zeki Ömer Define E) Mithat Cemal Kuntay