Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri Soruları

21. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışı çerçeve-
sinde gözleme dayalı bir ilhamla Faruk Nafiz Çamlıbel'in yolun-
dan giden
----; Deniz Sarhoşları (1926), Yayla Dumanı (1934
ve 1945), Sarıkız Mermerleri (1940) adlı kitaplarında topladığı
şiirlerin neredeyse biricik kaynağını, görevi icabı pek çok ye-
rini gezip gördüğü Anadolu manzaraları oluşturur. Memleket
edebiyatı anlayışı içinde değerlendirilmesi gereken bir başka
şair olan
- ise halk şiiri geleneği ile modern dünyayı kucak-
lamaya çalışır. İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan alan
sanatçı; sözcüklere derin, sembolik bir anlam yükler. Şair, "Il-
gaz". "Bu Memleket Böyle Ağlar", "Gül Ey Isparta'nın Pembe
Gülleri" gibi şiirlerin yazarıdır. İlk şiirini 1923 yılında yazmasına
rağmen, şiirlerini "Denizden Çalınmış Ülke" adıyla ancak 1971
yılında kitap haline getirmiştir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi şairlerin adları geti-
rilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel-Ömer Bedrettin Uşaklı
B) Zeki Ömer Deine-Arif Nihat Asya
Ahmet Kutsi Tecer-Kemalettin Kamu
D) Ömer Bedrettin Uşaklı-Zeki Ömer Defne
E) Orhan Şaik Gökyay-Ahmet Kutsi Tecer
Toprak Yayıncılık
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
21. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışı çerçeve- sinde gözleme dayalı bir ilhamla Faruk Nafiz Çamlıbel'in yolun- dan giden ----; Deniz Sarhoşları (1926), Yayla Dumanı (1934 ve 1945), Sarıkız Mermerleri (1940) adlı kitaplarında topladığı şiirlerin neredeyse biricik kaynağını, görevi icabı pek çok ye- rini gezip gördüğü Anadolu manzaraları oluşturur. Memleket edebiyatı anlayışı içinde değerlendirilmesi gereken bir başka şair olan - ise halk şiiri geleneği ile modern dünyayı kucak- lamaya çalışır. İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan alan sanatçı; sözcüklere derin, sembolik bir anlam yükler. Şair, "Il- gaz". "Bu Memleket Böyle Ağlar", "Gül Ey Isparta'nın Pembe Gülleri" gibi şiirlerin yazarıdır. İlk şiirini 1923 yılında yazmasına rağmen, şiirlerini "Denizden Çalınmış Ülke" adıyla ancak 1971 yılında kitap haline getirmiştir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi şairlerin adları geti- rilmelidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel-Ömer Bedrettin Uşaklı B) Zeki Ömer Deine-Arif Nihat Asya Ahmet Kutsi Tecer-Kemalettin Kamu D) Ömer Bedrettin Uşaklı-Zeki Ömer Defne E) Orhan Şaik Gökyay-Ahmet Kutsi Tecer Toprak Yayıncılık
22. Yakup Kadri, edebiyatın hemen her alanında eser vermiş
1
usta bir sanatçıdır. Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri,
Rahmet hikâye türünde; Yaban, Hüküm Gecesi, Ankara,
Nur Baba roman türünde; Okun Ucundan, Erenlerin
III
11
Bağından mensur şiir türünde; Kenan Çobanları, Maske
IV
ve Ruh tiyatro türünde; Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı,
V
Politikada 45 Yıl ani türünde kaleme aldığı eserlerdir.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
22. Yakup Kadri, edebiyatın hemen her alanında eser vermiş 1 usta bir sanatçıdır. Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri, Rahmet hikâye türünde; Yaban, Hüküm Gecesi, Ankara, Nur Baba roman türünde; Okun Ucundan, Erenlerin III 11 Bağından mensur şiir türünde; Kenan Çobanları, Maske IV ve Ruh tiyatro türünde; Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, V Politikada 45 Yıl ani türünde kaleme aldığı eserlerdir. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Oyun yazmaya 1942'de başlayan sanatçı; oyunlarında
ağırlıklı olarak içinde yaşadığı toplumdaki sorunları, çe-
lişkileri, toplumsal değişimlerin etkilerini ve kültürel ça-
tışmaları işlemiştir. Söz gelişi Harput'ta Bir Amerikalı adlı
oyununu Elazığ'dan Amerika'ya göç edenlerden esinle-
nerek yazan sanatçı, bu eserinde aşırı ve bilinçsiz Batı
hayranlığını karikatürize ederek hicvetmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Recep Bilginer
B) Cevat Fehmi Başkut
C) Güngör Dilmen
D) Turan Oflazoğlu
(E) Halit Fahri Ozansoy
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Oyun yazmaya 1942'de başlayan sanatçı; oyunlarında ağırlıklı olarak içinde yaşadığı toplumdaki sorunları, çe- lişkileri, toplumsal değişimlerin etkilerini ve kültürel ça- tışmaları işlemiştir. Söz gelişi Harput'ta Bir Amerikalı adlı oyununu Elazığ'dan Amerika'ya göç edenlerden esinle- nerek yazan sanatçı, bu eserinde aşırı ve bilinçsiz Batı hayranlığını karikatürize ederek hicvetmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Recep Bilginer B) Cevat Fehmi Başkut C) Güngör Dilmen D) Turan Oflazoğlu (E) Halit Fahri Ozansoy
5.
bu
e düs
Aşağıdaki düşünce akımı-temsilci eşleştirmeleri-ya çıkm
nin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Batıcılık - Tevfik Fikret
Osmanlıcılık - Ziya Paşa
Türkçülük - Ali Suavi
islamcılık - Mehmet Akif Ersoy
E) Türkçülük - Yusuf Akçura X
= YAYINLARI
Temsi
Sait H
Eşref
Yayın
Sebi
katip
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
5. bu e düs Aşağıdaki düşünce akımı-temsilci eşleştirmeleri-ya çıkm nin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Batıcılık - Tevfik Fikret Osmanlıcılık - Ziya Paşa Türkçülük - Ali Suavi islamcılık - Mehmet Akif Ersoy E) Türkçülük - Yusuf Akçura X = YAYINLARI Temsi Sait H Eşref Yayın Sebi katip
en önemli özelliklerinden biri de olayların ve
insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi
yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve
bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye
kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün
yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok
fikrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir.
18. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir? (2011)
A) Reşat Nuri Güntekin'in
B) Ömer Seyfettin-in-
C) Refik Halit Karay'ın
D) Sait Faik Abasıyanık'ın
E) Abdülhak Şinasi Hisar'ın
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
en önemli özelliklerinden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fikrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir. 18. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2011) A) Reşat Nuri Güntekin'in B) Ömer Seyfettin-in- C) Refik Halit Karay'ın D) Sait Faik Abasıyanık'ın E) Abdülhak Şinasi Hisar'ın
9.
Yeşil
okulunu bitirip Anadolu'nun bir h
öğretmenlik yapan Şahin öğretmenin, çıka
güçlerle savaştığı idealist tiple dönemin eği
ele alınmıştır. Beni en çok etkileyen eser ise
içerikli bir hikâye sunarken o dönem yaşana
hikâyesini kahraman Ahmet Kerim'le işleyer
Yazar, bu eserinde Osmanlının son zamanla
ve Terakki ile muhaliflerin karşı karşıya gelme
almış, dönemin sosyal ve siyasi sorun-
sermistir D..
Gece
te Em
OPCOS!
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
Eylül hulûl etti. Melûl krizantemler mevsimi hulûl etti.
Ruhuma eylül hulûl etti. Ağır baş, melul krizantemler,
rahiyalarıyla ruhumu melûl etti. Orda, ufuk ta tepelerin
menekşe eşkâli ve deniz sincabî sisler içinde... sermest
ü sayf ve ziya koruya bir "ah" gibi bâd-ı hazan doldu.
Ağaçların arasında korkak, titrek, nalegir, girizân
yapraklar koşuştu. Tabiatın hasret-i neşat ile memlû
göğsünde eşkâli ve elvâni silen namer'i, matemî bir el
dolaştı ve kuşlar uzaklaştı ve mihmân-ı mevsim-i bahar
olan kuşlar uzaklaştı.
İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu
parça Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aşağıdaki
eserlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Bir Serencam
C) Yaban
E) Erenlerin Bağından
B) Panorama
D) Hep O Şarkı
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
9. Yeşil okulunu bitirip Anadolu'nun bir h öğretmenlik yapan Şahin öğretmenin, çıka güçlerle savaştığı idealist tiple dönemin eği ele alınmıştır. Beni en çok etkileyen eser ise içerikli bir hikâye sunarken o dönem yaşana hikâyesini kahraman Ahmet Kerim'le işleyer Yazar, bu eserinde Osmanlının son zamanla ve Terakki ile muhaliflerin karşı karşıya gelme almış, dönemin sosyal ve siyasi sorun- sermistir D.. Gece te Em OPCOS! AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Eylül hulûl etti. Melûl krizantemler mevsimi hulûl etti. Ruhuma eylül hulûl etti. Ağır baş, melul krizantemler, rahiyalarıyla ruhumu melûl etti. Orda, ufuk ta tepelerin menekşe eşkâli ve deniz sincabî sisler içinde... sermest ü sayf ve ziya koruya bir "ah" gibi bâd-ı hazan doldu. Ağaçların arasında korkak, titrek, nalegir, girizân yapraklar koşuştu. Tabiatın hasret-i neşat ile memlû göğsünde eşkâli ve elvâni silen namer'i, matemî bir el dolaştı ve kuşlar uzaklaştı ve mihmân-ı mevsim-i bahar olan kuşlar uzaklaştı. İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu parça Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aşağıdaki eserlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Bir Serencam C) Yaban E) Erenlerin Bağından B) Panorama D) Hep O Şarkı
B
A
B
t-il foyed AYT
O AUT
14. Mizancı Murat'ın - adlı romanında Mansur, Doğu ve
Batı kültürlerini kişiliğinde özümsemiş bir karakter
olarak karşımıza çıkar. Romanın birkaç yerinde
Mansur'un amcası ile yapmış olduğu konuşmalar, iki
ayrı düşüncenin çatışması şeklinde yansıtılır. Amcası,
olumsuz ve ümitsiz ifadeleri ile öne çıkarken Mansur,
inançlı ve heyecanlı cümleler kurar. Mansur'un
"Osmanlı" kimliğini savunarak dilini "Türkçe" olarak
tanımlaması, kavmiyet meselesini reddederek İslam
toplumunun birleştiriciliğini ileri sürmesi, Arap
milliyetçiliği güden Salih Efendi'yi oldukça rahatsız
eder.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Araba Sevdası
B) Müşahedat
C) Turfanda mı yoksa Turfa mı?
D) Sergüzeşt
E) Nimetşinas
Remai = & haali diabl
Phaceli dizellen
2-5 kortlikten musi donesuch
sili konuları
isleyin
B
16.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
B A B t-il foyed AYT O AUT 14. Mizancı Murat'ın - adlı romanında Mansur, Doğu ve Batı kültürlerini kişiliğinde özümsemiş bir karakter olarak karşımıza çıkar. Romanın birkaç yerinde Mansur'un amcası ile yapmış olduğu konuşmalar, iki ayrı düşüncenin çatışması şeklinde yansıtılır. Amcası, olumsuz ve ümitsiz ifadeleri ile öne çıkarken Mansur, inançlı ve heyecanlı cümleler kurar. Mansur'un "Osmanlı" kimliğini savunarak dilini "Türkçe" olarak tanımlaması, kavmiyet meselesini reddederek İslam toplumunun birleştiriciliğini ileri sürmesi, Arap milliyetçiliği güden Salih Efendi'yi oldukça rahatsız eder. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Araba Sevdası B) Müşahedat C) Turfanda mı yoksa Turfa mı? D) Sergüzeşt E) Nimetşinas Remai = & haali diabl Phaceli dizellen 2-5 kortlikten musi donesuch sili konuları isleyin B 16.
Milli Edebiyat Dönem
1. Romanın ana kahramanı Ahmet Celal, bir paşa oğludur.
Yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda
bir kolunu kaybetmiştir. Daha otuz beş yaşına bas-
madan her şeyin bittiğini düşünür. İngilizler, İstanbul'u
işgal edince emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyı-
sındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal'e "el"
gözüyle bakar. İnönü Savaşı'nın kazanılması köylülere
bir şey ifade etmemektedir. Köylülerin bilinçsizliği kar-
şısında kendini sorgular, yıllarca ilgisiz bırakılan köy-
lüleri suçlamaktan vazgeçer çünkü asıl suçlu köylüler
değil, onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta sözü
edilen roman ve bu romanın yazarı bir arada veril-
miştir?
A) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Yeşil Gece- Reşat Nuri Güntekin
C) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
E) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Halide Edip Adıvar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Milli Edebiyat Dönem 1. Romanın ana kahramanı Ahmet Celal, bir paşa oğludur. Yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybetmiştir. Daha otuz beş yaşına bas- madan her şeyin bittiğini düşünür. İngilizler, İstanbul'u işgal edince emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyı- sındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal'e "el" gözüyle bakar. İnönü Savaşı'nın kazanılması köylülere bir şey ifade etmemektedir. Köylülerin bilinçsizliği kar- şısında kendini sorgular, yıllarca ilgisiz bırakılan köy- lüleri suçlamaktan vazgeçer çünkü asıl suçlu köylüler değil, onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta sözü edilen roman ve bu romanın yazarı bir arada veril- miştir? A) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Yeşil Gece- Reşat Nuri Güntekin C) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar E) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Halide Edip Adıvar
21..
Önce Fecriati topluluğuna katılmış, daha sonra Millî
edebiyat anlayışını benimsemiştir. Cumhuriyet döne-
minde de eserler vermiştir.
Roman ve hikâyeleri ile birlikte görevleri esnasında-
ki gözlemlerinden yararlanarak yazdığı diplomasi ve
politika hatıraları belge niteliğinde önemli eserlerdir.
Romanlarında tarihî bir devamlılık oluşturarak
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadarki dönemleri konu
etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yaza-
ra ait eserlerden biridir?
A Sodom ve Gomore
B) Kırık Hayatlar
C) Yaprak Dökümü
D) Mürebbiye
E) Türk'ün Ateşle İmtihanı
23.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
21.. Önce Fecriati topluluğuna katılmış, daha sonra Millî edebiyat anlayışını benimsemiştir. Cumhuriyet döne- minde de eserler vermiştir. Roman ve hikâyeleri ile birlikte görevleri esnasında- ki gözlemlerinden yararlanarak yazdığı diplomasi ve politika hatıraları belge niteliğinde önemli eserlerdir. Romanlarında tarihî bir devamlılık oluşturarak Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadarki dönemleri konu etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yaza- ra ait eserlerden biridir? A Sodom ve Gomore B) Kırık Hayatlar C) Yaprak Dökümü D) Mürebbiye E) Türk'ün Ateşle İmtihanı 23.
ENEME-9
an
sa-
ÇI-
in
Sii-
12. - Edebî yaşamına şiirle başlayan, daha sonra hikâye
ible yazmakta karar kılan Sait Faik Abasıyanık, hikâyeciliği-
Hud mizin edebiyatımızdaki mihenk taşlarındandır. ✔
-vim- Sait Faik, Çehov tarzı olarak bilinen ve olaydan daha
esunçok herhangi bir kesit veya durumu ele alan öykü anla-
Ü- xyışının edebiyatımızdaki en önemli ismidir. bsd ta
sel-Sait Faik'in hikâyelerinde özellikle İstanbul'un her yer-
op de karşımıza çıkabilecek alt tabaka insanlarına, toplum
-yös tarafından önemsenmeyen kişilere, avarelere, serseri-
sigolere çokça rastlanmaktadır.
Xp-Sait Faik, hikâye ve romanlarında özellikle İstanbul'un
-sllucher köşesini mekân olarak seçmiştir ve bundan dolayı
-vos "İstanbul öykücüsü" olarak anılmıştır.
-iday
a-
tle
ak
p-
ne
iş-
e-
u",
sa-
ve
uy-
ģi-
ne-
siz
isi
YINLARI ■
Yukarıdaki cümlelerde edebî kişiliği verilen sanatçı-
nın özelliklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?
gimihev snizi
A) Yazarın Türk hikâyeciliğinin gelişmesinde diğer sa-
natçılara ön ayak olduğu
eleg
B) Roman ve hikâyelerinde İstanbul'un her yeri ve her
ey kesimden insanı işlediği
C) Durum hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki önemli sa-
natçılarından biri olduğu ✓
Son derece sade, sıcak ve içten bir dil kullandığı
itir
EX "İstanbul öykücüsü" olarak tanınan biri olduğu ✓
hoindy iblisl
sigola
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
ENEME-9 an sa- ÇI- in Sii- 12. - Edebî yaşamına şiirle başlayan, daha sonra hikâye ible yazmakta karar kılan Sait Faik Abasıyanık, hikâyeciliği- Hud mizin edebiyatımızdaki mihenk taşlarındandır. ✔ -vim- Sait Faik, Çehov tarzı olarak bilinen ve olaydan daha esunçok herhangi bir kesit veya durumu ele alan öykü anla- Ü- xyışının edebiyatımızdaki en önemli ismidir. bsd ta sel-Sait Faik'in hikâyelerinde özellikle İstanbul'un her yer- op de karşımıza çıkabilecek alt tabaka insanlarına, toplum -yös tarafından önemsenmeyen kişilere, avarelere, serseri- sigolere çokça rastlanmaktadır. Xp-Sait Faik, hikâye ve romanlarında özellikle İstanbul'un -sllucher köşesini mekân olarak seçmiştir ve bundan dolayı -vos "İstanbul öykücüsü" olarak anılmıştır. -iday a- tle ak p- ne iş- e- u", sa- ve uy- ģi- ne- siz isi YINLARI ■ Yukarıdaki cümlelerde edebî kişiliği verilen sanatçı- nın özelliklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır? gimihev snizi A) Yazarın Türk hikâyeciliğinin gelişmesinde diğer sa- natçılara ön ayak olduğu eleg B) Roman ve hikâyelerinde İstanbul'un her yeri ve her ey kesimden insanı işlediği C) Durum hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki önemli sa- natçılarından biri olduğu ✓ Son derece sade, sıcak ve içten bir dil kullandığı itir EX "İstanbul öykücüsü" olarak tanınan biri olduğu ✓ hoindy iblisl sigola
22
EK ÖDEV: VAF 10. Sınıf Türk
sonra, ----.
1. Milli Mücadele yıllarında Tetkik-i Mezalim Heyeti'y-
le memleketi dolaşırken gördüğü manzaralardan
Milli edebiyatın vatanını Anadolu'da bu-
lacağını anlar. Milli Savaş Hikâyeleri'nde ve diğer
eserlerinde hep bu toprakların hikmetini dile getirir.
Sanatkârane ifadeyi hiç bırakmamakla beraber sa-
natçı, üslubunun gücü ile gerçeğin trajedisini birleş-
tirir. Milli Mücadele'nin bir destan olduğuna inanır.
O günlerde yazılmış makalelerini ve hikâyelerini
Ergenekon adı altında toplaması bu arzusunun ifa-
desidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat-
çılardan hangisi getirilmelidir?
A) Refik Halit Karay
B) Ömer Seyfettin
C) Reşat Nuri Güntekin
(D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
3. Konusu
Teselli
nız ce
bize k
sebep
yapac
oyun
vaka
Ferm
Vern
letir
hük
dev
ma
BL
sa
B
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
22 EK ÖDEV: VAF 10. Sınıf Türk sonra, ----. 1. Milli Mücadele yıllarında Tetkik-i Mezalim Heyeti'y- le memleketi dolaşırken gördüğü manzaralardan Milli edebiyatın vatanını Anadolu'da bu- lacağını anlar. Milli Savaş Hikâyeleri'nde ve diğer eserlerinde hep bu toprakların hikmetini dile getirir. Sanatkârane ifadeyi hiç bırakmamakla beraber sa- natçı, üslubunun gücü ile gerçeğin trajedisini birleş- tirir. Milli Mücadele'nin bir destan olduğuna inanır. O günlerde yazılmış makalelerini ve hikâyelerini Ergenekon adı altında toplaması bu arzusunun ifa- desidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat- çılardan hangisi getirilmelidir? A) Refik Halit Karay B) Ömer Seyfettin C) Reşat Nuri Güntekin (D) Halide Edip Adıvar E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 3. Konusu Teselli nız ce bize k sebep yapac oyun vaka Ferm Vern letir hük dev ma BL sa B
5.
İnsanı en yüksek yere yerleştirmekten; hayvanlardan, bitki-
lerden, sulardan, dağlardan çok önemli olduğuna, her şeyin
insan için yaratılıp insana kulluk etmesi gerektiğine inanırmış
gibi yaşamaktan vazgeçelim. Belki o zaman insanın değerini
öğrenir; hayvanla, bitkiyle, suyla, dağla, taşla birlikte bir anla-
mi olduğunu, olabileceğini anlar; belki o zaman insana saygı
duymayı başarırız.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Sifatı derecelendirmiş zarf
C) Edat öbeği
D) Bütün fiilimsi türlerini içeren cümle
E) Zincirleme isim tamlaması
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
5. İnsanı en yüksek yere yerleştirmekten; hayvanlardan, bitki- lerden, sulardan, dağlardan çok önemli olduğuna, her şeyin insan için yaratılıp insana kulluk etmesi gerektiğine inanırmış gibi yaşamaktan vazgeçelim. Belki o zaman insanın değerini öğrenir; hayvanla, bitkiyle, suyla, dağla, taşla birlikte bir anla- mi olduğunu, olabileceğini anlar; belki o zaman insana saygı duymayı başarırız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Belirtili isim tamlaması B) Sifatı derecelendirmiş zarf C) Edat öbeği D) Bütün fiilimsi türlerini içeren cümle E) Zincirleme isim tamlaması
Ani ve roman türlerinde de eserler kaleme alan Yakup
Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet öncesi ve sonrasında
11
hikayeleriyle Milli Edebiyat anlayışı içinde yer alır. Hayat-
tan Hikâyeler ve Türk'ün Kalbi adlı eserlerinde Trablus-
IV
garp ve Balkan Harbi sebebiyle yaşanan felaketler ön pla-
V
na çıkar.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Ani ve roman türlerinde de eserler kaleme alan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet öncesi ve sonrasında 11 hikayeleriyle Milli Edebiyat anlayışı içinde yer alır. Hayat- tan Hikâyeler ve Türk'ün Kalbi adlı eserlerinde Trablus- IV garp ve Balkan Harbi sebebiyle yaşanan felaketler ön pla- V na çıkar. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Renk
Yayınları
7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının
özelliklerinden biri değildir?
A) Türk tarihinde ve ulusal kaynaklara yönelmiştir.
B) Çeviri eserlere ağırlık verilmiştir.
C) Şiirde hece ölçüsü asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
D) Dilde yalınlık ilkesi benimsenmiştir.
E) Yazı dili konuşma dili olsun diye düşünmüşlerdir.
8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ömer Seyfettin'e
ait değildir?
A) Pembe İncili Kaftan
B) Perili Köşk
C) Yüksek Ökçeler
D) Başını vermeyen Şehit
E) Türkçülüğün Esasları
Milli Edebiyat - Il
attain
D) Türkçülüğün Esasları
E) Mürebbiye
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in eserlerinden be
biri değildir?
sbainais
A) Kızıl Elma
B) Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak
C) Malta Mektupları
A) Kendi Gök Kubbemiz
B) Eski Şiirin Rüzgarlarıyla
C) Panorama
D) Aziz İstanbul
E) Eğil Dağlar
10. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal'in eserlerinden
biri değildir?
pus nollos toe reba
9
10
I
I
!MB) Türkçe bağımsız ve yalın olmalıdır.
C) Ulusal ölçümüz hece ölçüsüdür.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Fred D) Yerli ve ulusal değerler işlenmeli taklitten uzak durulmalıdır.
on E) Sanat, çeviri eserlere de kucak açmalıdır.
1
nebove
|
I
I
I
11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'ın ilkelerinden
biri değildir?
1
12. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in eserlerini
oluştururken yararlandığı kaynaklardan biri değildir?
I
1
I
A) Yabancı sözcük ve kurallar dilimizden atılmalıdır.
A) İran tarihi ve efsaneleri
B) Askerlik anılıları
C) Türk gelenek ve görenekleri
D) Kurtuluş Savaşı
in E) Çocukluk anıları
TEST 22
11
EDEBİYAT
13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat akımının
en temsilcisi değildir?
(A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Ömer Seyfettin
D) Celal Sahir Erozanab
E) Yahya Kemal
I 14. Aşağıdakilerden hangi ikisi Ömer Seyfettin'e aittir?
A) Bomba - Semaver
B) İlk Düşen Ak - Memleket Hikayeleri
C) Ant - Küçük Ağa
D) Pembe İncil Kaftan - Diyet
E) Başını Vermeyen Şehit - Sözde Kızlar
12 13 14
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Renk Yayınları 7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir? A) Türk tarihinde ve ulusal kaynaklara yönelmiştir. B) Çeviri eserlere ağırlık verilmiştir. C) Şiirde hece ölçüsü asıl vezin olarak kabul edilmiştir. D) Dilde yalınlık ilkesi benimsenmiştir. E) Yazı dili konuşma dili olsun diye düşünmüşlerdir. 8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ömer Seyfettin'e ait değildir? A) Pembe İncili Kaftan B) Perili Köşk C) Yüksek Ökçeler D) Başını vermeyen Şehit E) Türkçülüğün Esasları Milli Edebiyat - Il attain D) Türkçülüğün Esasları E) Mürebbiye Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in eserlerinden be biri değildir? sbainais A) Kızıl Elma B) Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak C) Malta Mektupları A) Kendi Gök Kubbemiz B) Eski Şiirin Rüzgarlarıyla C) Panorama D) Aziz İstanbul E) Eğil Dağlar 10. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal'in eserlerinden biri değildir? pus nollos toe reba 9 10 I I !MB) Türkçe bağımsız ve yalın olmalıdır. C) Ulusal ölçümüz hece ölçüsüdür. I I I I I I I I I Fred D) Yerli ve ulusal değerler işlenmeli taklitten uzak durulmalıdır. on E) Sanat, çeviri eserlere de kucak açmalıdır. 1 nebove | I I I 11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'ın ilkelerinden biri değildir? 1 12. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in eserlerini oluştururken yararlandığı kaynaklardan biri değildir? I 1 I A) Yabancı sözcük ve kurallar dilimizden atılmalıdır. A) İran tarihi ve efsaneleri B) Askerlik anılıları C) Türk gelenek ve görenekleri D) Kurtuluş Savaşı in E) Çocukluk anıları TEST 22 11 EDEBİYAT 13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat akımının en temsilcisi değildir? (A) Ziya Gökalp B) Ali Canip Yöntem C) Ömer Seyfettin D) Celal Sahir Erozanab E) Yahya Kemal I 14. Aşağıdakilerden hangi ikisi Ömer Seyfettin'e aittir? A) Bomba - Semaver B) İlk Düşen Ak - Memleket Hikayeleri C) Ant - Küçük Ağa D) Pembe İncil Kaftan - Diyet E) Başını Vermeyen Şehit - Sözde Kızlar 12 13 14