Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ses Bilgisine Giriş Soruları

12. Hava ağardı ve biz de dönüş yoluna nasıl varılır diye
düşünmeye başladık; anlaşılan hayatımız artık daha da
zorlaşıyordu.
Bu cümlede, aşağıdaki ses olaylarından hangisinin.
örneği yoktur?
A) Ünsüz değişmesi
B)
Ünlü daralması
C) Yumuşamaya aykırılık
Ünlü aşınması
E)
Ünsüz benzeşmesi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
12. Hava ağardı ve biz de dönüş yoluna nasıl varılır diye düşünmeye başladık; anlaşılan hayatımız artık daha da zorlaşıyordu. Bu cümlede, aşağıdaki ses olaylarından hangisinin. örneği yoktur? A) Ünsüz değişmesi B) Ünlü daralması C) Yumuşamaya aykırılık Ünlü aşınması E) Ünsüz benzeşmesi
endimizi Sınayalım - V
NOT
5. Kirpik Kiprik
Şıkı → Şıkkı
sles
Öpücük
sned
Kaldırım
Yaylım
Yukarıdaki kelimelerle aşağıdaki ses olayları
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
AY Göçüşme
B) Ünsüz düşmesi
C) Ünlü türemesi
D Ünsüz türemesi
E) Ünlü düşmesi
plgepveiA
bowp.gesci rebred
pel rusA (
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
endimizi Sınayalım - V NOT 5. Kirpik Kiprik Şıkı → Şıkkı sles Öpücük sned Kaldırım Yaylım Yukarıdaki kelimelerle aşağıdaki ses olayları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? AY Göçüşme B) Ünsüz düşmesi C) Ünlü türemesi D Ünsüz türemesi E) Ünlü düşmesi plgepveiA bowp.gesci rebred pel rusA (
8. Dikenin
Kalbime battığı bir sonbahar günüdür
Sen elini bulutların içinde gezdirirsin
Bulutlar senin gözlerinin üstünde yürürler
İçini kurtlar kemirir
Bence malumdur
1
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez
Paragrafın Şifresi® - DİLBİLGİSİ
A) İki sözcükte únsüz değişimi Vardır. X
B) Birden fazla sözcükte ünsüz benzeşmesi
görülmektedir.
C) Bir sözcükte hem yumuşama hem benzeşme
vardır.
D) Üç yerde ulama yapılmıştır.
E) Ünsüz
değişimine aykırı üç sözcük
bulunmaktadır.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
8. Dikenin Kalbime battığı bir sonbahar günüdür Sen elini bulutların içinde gezdirirsin Bulutlar senin gözlerinin üstünde yürürler İçini kurtlar kemirir Bence malumdur 1 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez Paragrafın Şifresi® - DİLBİLGİSİ A) İki sözcükte únsüz değişimi Vardır. X B) Birden fazla sözcükte ünsüz benzeşmesi görülmektedir. C) Bir sözcükte hem yumuşama hem benzeşme vardır. D) Üç yerde ulama yapılmıştır. E) Ünsüz değişimine aykırı üç sözcük bulunmaktadır.
19. Kızılırmak'ın turkuaz rengi sularının sarp kayalıklar ara-
sında kendine yol bulduğu Şahinkaya Kanyonu, gizem-
li bir geçit ayrıca. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen bu gizemli ge-
II
çidin uzunluğu yaklaşık olarak 3 km'dir. Günübirlik ge-
II
ziler, foto safariler, yürüyüş, dağcılık, balıkçılık ve ka-
IV
no gibi su sporları için oldukça ideal bir bölge.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde
birden çok ses olayı vardır?
A) I
B) I|
C) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
19. Kızılırmak'ın turkuaz rengi sularının sarp kayalıklar ara- sında kendine yol bulduğu Şahinkaya Kanyonu, gizem- li bir geçit ayrıca. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen bu gizemli ge- II çidin uzunluğu yaklaşık olarak 3 km'dir. Günübirlik ge- II ziler, foto safariler, yürüyüş, dağcılık, balıkçılık ve ka- IV no gibi su sporları için oldukça ideal bir bölge. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok ses olayı vardır? A) I B) I| C) II D) IV E) V
5. deneme
TÜRKÇE TEST
13. BO
ka
A
10. Edebiyat zamana ihtiyaç duyar. Güçlü bir edebi metin
için aklın demlenmesi gerekir. O, kendi vaktini doldur-
duğunda ortaya çıkar. Tembel birisi değium, çoğunlukla
günde en az dört beş saat çalışıyorum, özellikle de ro-
man yazıyorsam hemen hiç ara vermiyorum. Bittikten
sonra da yeniden üzerinde çalışıyorum.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin
birden fazla örneği yoktur?
A Unlü düşmesi
B) Ünlü daralması
c Unsüz benzeşmesi
Dy Unsüz yumuşaması
E) Kaynaştırma
Anlatiya yash bir tür olan öyküde yazar, her şeyden
1
önce bir "anlatıcı ses"e ihtiyaç duyar. Olayları, durum-
har
IK
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
5. deneme TÜRKÇE TEST 13. BO ka A 10. Edebiyat zamana ihtiyaç duyar. Güçlü bir edebi metin için aklın demlenmesi gerekir. O, kendi vaktini doldur- duğunda ortaya çıkar. Tembel birisi değium, çoğunlukla günde en az dört beş saat çalışıyorum, özellikle de ro- man yazıyorsam hemen hiç ara vermiyorum. Bittikten sonra da yeniden üzerinde çalışıyorum. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden fazla örneği yoktur? A Unlü düşmesi B) Ünlü daralması c Unsüz benzeşmesi Dy Unsüz yumuşaması E) Kaynaştırma Anlatiya yash bir tür olan öyküde yazar, her şeyden 1 önce bir "anlatıcı ses"e ihtiyaç duyar. Olayları, durum- har IK
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde za-
man kayması yoktur?
A) Korkularım her geçen gün daha da büyüyor.
B) En kısa zamanda doktora gideceksin.
C) Yeni aldığı konağın duvarlarını sarmaşıklar kapla-
mış.
D) Bizden para istenmediğine göre erken kalkan da-
vetliler, hesabı ödemiş olacak.
E) Orduda göreve teğmen olarak başlıyor ancak yir-
mi beş yıl sonra albay rütbesine erişiyorum.
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin vüklemi cekim
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde za- man kayması yoktur? A) Korkularım her geçen gün daha da büyüyor. B) En kısa zamanda doktora gideceksin. C) Yeni aldığı konağın duvarlarını sarmaşıklar kapla- mış. D) Bizden para istenmediğine göre erken kalkan da- vetliler, hesabı ödemiş olacak. E) Orduda göreve teğmen olarak başlıyor ancak yir- mi beş yıl sonra albay rütbesine erişiyorum. 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin vüklemi cekim
yanlış-
16. Alay eder küçümser eziliriz girsek
Hep paraya saygı camlar
Camların ardı sırnaşık kirli
Yapışkan çarpar
Evimize gidelim
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A Unsüz yumuşaması
BY Unsüz benzeşmesi
C) Ünsüz düşmesi
D) Ünsüz ikizleşmesi
5 Kaynaştırma ünsüzü
ulnız III
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
yanlış- 16. Alay eder küçümser eziliriz girsek Hep paraya saygı camlar Camların ardı sırnaşık kirli Yapışkan çarpar Evimize gidelim Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A Unsüz yumuşaması BY Unsüz benzeşmesi C) Ünsüz düşmesi D) Ünsüz ikizleşmesi 5 Kaynaştırma ünsüzü ulnız III
8.
Kuşakların anlaştığı yerde, ilerlemeden söz edilemez.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz
vumuşaması
C) Kaynaştırma ünsüzü
Di Onsuz benzeşmesi
Ulama
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
8. Kuşakların anlaştığı yerde, ilerlemeden söz edilemez. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz vumuşaması C) Kaynaştırma ünsüzü Di Onsuz benzeşmesi Ulama
> Ne
da
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü ONE
daralması yoktur?
A) Onu ne zaman görsem, içimi bir sevinç Bi
kaplıyor.
B) Hayır diyeceğini bildiğin hâlde neden
Om
israr ettin?
C) Insanların gönlünü nasıl alacağını iyi
biliyorsun.
D) Sahnedeki kadın, oldukça hüzünlü bir
şarkı söylüyor.
E) Annesini özlüyor ve her firsatta ona
mektup yazıyordu.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
> Ne da 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü ONE daralması yoktur? A) Onu ne zaman görsem, içimi bir sevinç Bi kaplıyor. B) Hayır diyeceğini bildiğin hâlde neden Om israr ettin? C) Insanların gönlünü nasıl alacağını iyi biliyorsun. D) Sahnedeki kadın, oldukça hüzünlü bir şarkı söylüyor. E) Annesini özlüyor ve her firsatta ona mektup yazıyordu.
11. Söz de sararır biterken bir aşk
Kediye iyi bak çiçekleri sula
Diyorsam da aldırma sözlerime
Alışkanlık işte başka bir şey değil
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
su-l-a
A) Ünlü düşmesi
By Kaynaştırma ünsüzü
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi
51 örlu daralmast
36
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
11. Söz de sararır biterken bir aşk Kediye iyi bak çiçekleri sula Diyorsam da aldırma sözlerime Alışkanlık işte başka bir şey değil Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? su-l-a A) Ünlü düşmesi By Kaynaştırma ünsüzü C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi 51 örlu daralmast 36
A
TYT
ketap
9. Kedilerin yaptığı hareketlerin çoğunun bir anlamı vardır.
Sırtüstü yatıp yuvarlanan bir kedi, sizin yanınızda kendini
güvende hissediyordur. Doğrudan size bakıp "miyav" diyen
bir kediyse sizden bir şey istiyordur. Gözlerini kısarak
mirliyorsa bu o kedinin mutlu olduğu anlamına gelir.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü daralmask
D Unsüz benzeşmesi
E) Ünsüz yumuşaması
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
A TYT ketap 9. Kedilerin yaptığı hareketlerin çoğunun bir anlamı vardır. Sırtüstü yatıp yuvarlanan bir kedi, sizin yanınızda kendini güvende hissediyordur. Doğrudan size bakıp "miyav" diyen bir kediyse sizden bir şey istiyordur. Gözlerini kısarak mirliyorsa bu o kedinin mutlu olduğu anlamına gelir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz düşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü daralmask D Unsüz benzeşmesi E) Ünsüz yumuşaması
11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamın-
da aynı ses olayı görülmektedir?
A) Bekçi - kitaptan - aşçıda - patiği
B) Bencilliği - amacım - kabuğu - acıkmış
C) Fikrimi - gönlü - akıldan - reddi
D) Besliyor - anlaşılmıyor - yiyecek - bastırıyor
E) Ufacık - küçücük - minicik - biricik
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin tamamın- da aynı ses olayı görülmektedir? A) Bekçi - kitaptan - aşçıda - patiği B) Bencilliği - amacım - kabuğu - acıkmış C) Fikrimi - gönlü - akıldan - reddi D) Besliyor - anlaşılmıyor - yiyecek - bastırıyor E) Ufacık - küçücük - minicik - biricik
10. Hoyrattur bu akşamüstüler daima
Gün, saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığım doldurup her yeri
II
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden
IV
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri
V
Hoyrattur bu akşamüstüler daima
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisin-
de birden çok ses olayı vardır?
A) L. B) 11.
C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
10. Hoyrattur bu akşamüstüler daima Gün, saltanatıyla gitti mi bir defa Yalnızlığım doldurup her yeri II Bir renk çığlığı içinde bahçemizden IV Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan Lavanta çiçeği kokan kederleri V Hoyrattur bu akşamüstüler daima Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisin- de birden çok ses olayı vardır? A) L. B) 11. C) III. D) IV. E) V.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Kaynaştırma ünsüzü
) Ünsüz sertleşmesi
EÚlama
B) Ünlü düşmesi
D) Ünlü daralması
17.Y
15. Ben sanatı düşünsel dünyadan uzak bir kavram ola-
kak görmedim. Sanati felsefeye, felsefeyi sanata dö-
nüştürdüm. Okuru sadece kurgusal bir dünyanın içine
sokmadım, düşünmeye yönelttim, dünyanın her ren-
ginden bir tutam serpiştirdim esere. Söylediğim her
şeye şaşırıyorlardı çünkü her zaman başka bir şekilde
de bakabileceklerini gösterdim. Sanatın en niteliklisi
olan dramı başka türlerin özellikleriyle harmanlayıp
insanların ufkunu genişlettim. İçeriği zenginleştirdim.
tir
na
do
la
olk
ge
ya
dir
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Bu
A) Ünsüz değişimine aykırılık gösteren birden fazla
yo
sözcük
A)
B Ünsüz benzeşmesi
B).
ej Ünlü düşmesi
C)
D) Ünlü daralması
D)
E Ünsüz değişmesi
E)
39
P07
ÜBÜ
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Kaynaştırma ünsüzü ) Ünsüz sertleşmesi EÚlama B) Ünlü düşmesi D) Ünlü daralması 17.Y 15. Ben sanatı düşünsel dünyadan uzak bir kavram ola- kak görmedim. Sanati felsefeye, felsefeyi sanata dö- nüştürdüm. Okuru sadece kurgusal bir dünyanın içine sokmadım, düşünmeye yönelttim, dünyanın her ren- ginden bir tutam serpiştirdim esere. Söylediğim her şeye şaşırıyorlardı çünkü her zaman başka bir şekilde de bakabileceklerini gösterdim. Sanatın en niteliklisi olan dramı başka türlerin özellikleriyle harmanlayıp insanların ufkunu genişlettim. İçeriği zenginleştirdim. tir na do la olk ge ya dir Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu A) Ünsüz değişimine aykırılık gösteren birden fazla yo sözcük A) B Ünsüz benzeşmesi B). ej Ünlü düşmesi C) D) Ünlü daralması D) E Ünsüz değişmesi E) 39 P07 ÜBÜ
gisi
11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi ör-
neklenmiştir?
A) Gitsen de kimseyi bulamazsın oralarda.
B) Apartman girişinde ayaküstü konuştuk biraz.
C) Bir hiç yüzünden en iyi arkadaşın üzdü.
D) Peki, gelirim ben de bu akşam size.
E) Buraya gelen herkesin aynı görüşte olduğuna
eminim.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
gisi 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi ör- neklenmiştir? A) Gitsen de kimseyi bulamazsın oralarda. B) Apartman girişinde ayaküstü konuştuk biraz. C) Bir hiç yüzünden en iyi arkadaşın üzdü. D) Peki, gelirim ben de bu akşam size. E) Buraya gelen herkesin aynı görüşte olduğuna eminim.
28.) Bugünlerde...
Mallarımız arttı, keyfimiz azaldı,
Daha büyük evlerde kalıyoruz ama
Daha küçük ailelerde yaşıyoruz,
Konforumuz arttı ama zamanımız daraldı.
Diplomamız bol ama sağduyumuz az,
Uzmanliklar arttı ama sorunlar çoğaldı.
ilaçlar çoğaldı, hastalıklar arttı.
O
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örne-
ği yoktur?
A) Hece düşmesi +
B) Ünsüz sertleşmesi
c) Ünlü daralması +
D) Ünsüz yumuşamasıt
E) Ünsüz türemesi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
28.) Bugünlerde... Mallarımız arttı, keyfimiz azaldı, Daha büyük evlerde kalıyoruz ama Daha küçük ailelerde yaşıyoruz, Konforumuz arttı ama zamanımız daraldı. Diplomamız bol ama sağduyumuz az, Uzmanliklar arttı ama sorunlar çoğaldı. ilaçlar çoğaldı, hastalıklar arttı. O Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örne- ği yoktur? A) Hece düşmesi + B) Ünsüz sertleşmesi c) Ünlü daralması + D) Ünsüz yumuşamasıt E) Ünsüz türemesi