Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ses Bilgisine Giriş Soruları

1.
Öteki dünyada akşam vakitleri
Fabrikamızın paydos saatinde
Bizi evlerimize götürecek olan yol
Böyle yokuş değilse eğer
Ölüm hiç de fena bir şey değil
Bu dizelerde ünlü uyumlarına aykırı kaç sözcük
vardır?
A) 3
B) 4
5
D) 6
E) 7
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
1. Öteki dünyada akşam vakitleri Fabrikamızın paydos saatinde Bizi evlerimize götürecek olan yol Böyle yokuş değilse eğer Ölüm hiç de fena bir şey değil Bu dizelerde ünlü uyumlarına aykırı kaç sözcük vardır? A) 3 B) 4 5 D) 6 E) 7
(1) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün piya-
saya yeni teknolojilere göre üretilmiş elektrikli ve elektronik
ev aletleri sunuluyor. (II) Bu nedenle elektrikli ev aletleri
alırken aynı işi gören farklı marka ve çeşitteki ev aletleri
incelenip ihtiyaca uygun olanlar seçilmelidir. (III) Elektrikli
ev aletlerinin kullanım biçimi, büyüklüğü, sağladığı fayda-
lar, sağlamlığı ve kullanım ömrü incelenmelidir. (IV) Ciha-
zin servis hizmetleri, fiyatı, kurulumu için harcanacak para
miktarı satıcıdan öğrenilmelidir. (V) Elektrikli ev aletleri
güvenli ve dayanıklı olmalı, aynı zamanda ev ekonomisini
olumsuz etkilememelidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcüğe
yer verilmiştir.
B) II. cümlede ünsüz benzeşmesinin örneği vardır.
C) III. cümlede ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine
örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır.
D) IV. cümlede bir sözcük, türetilirken ünsüz yumuşama-
sına uğramıştır.
E) V. cümlede herhangi bir ses olayı yoktur.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
(1) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün piya- saya yeni teknolojilere göre üretilmiş elektrikli ve elektronik ev aletleri sunuluyor. (II) Bu nedenle elektrikli ev aletleri alırken aynı işi gören farklı marka ve çeşitteki ev aletleri incelenip ihtiyaca uygun olanlar seçilmelidir. (III) Elektrikli ev aletlerinin kullanım biçimi, büyüklüğü, sağladığı fayda- lar, sağlamlığı ve kullanım ömrü incelenmelidir. (IV) Ciha- zin servis hizmetleri, fiyatı, kurulumu için harcanacak para miktarı satıcıdan öğrenilmelidir. (V) Elektrikli ev aletleri güvenli ve dayanıklı olmalı, aynı zamanda ev ekonomisini olumsuz etkilememelidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcüğe yer verilmiştir. B) II. cümlede ünsüz benzeşmesinin örneği vardır. C) III. cümlede ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır. D) IV. cümlede bir sözcük, türetilirken ünsüz yumuşama- sına uğramıştır. E) V. cümlede herhangi bir ses olayı yoktur.
7. Yeşil alanlardan uzakta olmak, stresli bir yaşamı
beraberinde getiriyor. Çünkü doğayı yok eden karmaşık
düzendeki yapılar, algılarımızı etkiliyor ve zihinsel
yorgunluğu yoğun şekilde hissetmemize neden oluyor.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin
örneği yoktur?
AY Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması
E) Ünsüz türemesi
(J) ettes
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
7. Yeşil alanlardan uzakta olmak, stresli bir yaşamı beraberinde getiriyor. Çünkü doğayı yok eden karmaşık düzendeki yapılar, algılarımızı etkiliyor ve zihinsel yorgunluğu yoğun şekilde hissetmemize neden oluyor. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? AY Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz türemesi (J) ettes
Alişılmıştan farklılık göstermek
E) Bir duruma ulaşmaya çalışmak
TYT YÖN
4.
Çepeçevre sedirlerin üstüne sıra sıra ihtiyar kadınlar
dizilmişti. Başlarında beyaz namaz bezleri, buruşuk
yüzleri gerilmiş, gözleri vecd içinde... Ellerinde ren-
gârenk tespihler, parmakları hareket ediyor; soluk
dudakları kımıldıyor, yandan yana hafif hafif vücutları
dalgalanıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünlü daralması
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Alişılmıştan farklılık göstermek E) Bir duruma ulaşmaya çalışmak TYT YÖN 4. Çepeçevre sedirlerin üstüne sıra sıra ihtiyar kadınlar dizilmişti. Başlarında beyaz namaz bezleri, buruşuk yüzleri gerilmiş, gözleri vecd içinde... Ellerinde ren- gârenk tespihler, parmakları hareket ediyor; soluk dudakları kımıldıyor, yandan yana hafif hafif vücutları dalgalanıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz yumuşaması E) Ünlü daralması
Yazım ve Noktalama
Unite: 03 Yazr.
Yazım Kuralları
LOS
2006 TAYFA
Türkçe
EMEL
Büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı kurallar şun-
( 1.
lardır:
• Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar,
saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük
harfle başlar.
• Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kul-
lanılan kelimeler büyük harfle başlar.
UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle
başlar.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bü-
yük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Nene Hatun, Rus işgaline karşı Erzurum'daki
halk direnişinin simgesi hâline gelmiştir.
B) Emine Hanım, yaptığı el işi örgülerle tanınıyor.
C) Çetin Amcam, bir yıl önce Ayvalık'a taşındı.
D) Kaymakam Mustafa Bey, bankacılarla görüştü.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Yazım ve Noktalama Unite: 03 Yazr. Yazım Kuralları LOS 2006 TAYFA Türkçe EMEL Büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı kurallar şun- ( 1. lardır: • Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. • Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kul- lanılan kelimeler büyük harfle başlar. UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bü- yük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Nene Hatun, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiştir. B) Emine Hanım, yaptığı el işi örgülerle tanınıyor. C) Çetin Amcam, bir yıl önce Ayvalık'a taşındı. D) Kaymakam Mustafa Bey, bankacılarla görüştü.
2. Türkçede ekler büyük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir
Stukullanım vardır?
oni
A) Çiçekçiden aldığım karanfiller hemen soldu. A
B) Masada bulunan evrak çantası onunmuş.
C) Ekmek alırken çantasını bakkalda unutmuş.
D) Bugün Türkçe dersinde ekleri işledik.
E) Annesi evde olmadığı için çocuğa o baktı.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
2. Türkçede ekler büyük ünlü uyumuna uyar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir Stukullanım vardır? oni A) Çiçekçiden aldığım karanfiller hemen soldu. A B) Masada bulunan evrak çantası onunmuş. C) Ekmek alırken çantasını bakkalda unutmuş. D) Bugün Türkçe dersinde ekleri işledik. E) Annesi evde olmadığı için çocuğa o baktı.
1. "Doğrusu çalışkan çocuktu, sabahtı akşamdı
demeden çalıştı." cümlesinde ünsüz benzeş-
mesine uğramış kaç sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
1. "Doğrusu çalışkan çocuktu, sabahtı akşamdı demeden çalıştı." cümlesinde ünsüz benzeş- mesine uğramış kaç sözcük vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
5.
Gittikçe kesilir derken sedalar
Gece; bir siyah el gözümü bağlar
Duyarım, içime sığınmış, ağlar
Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz
Prf Yayınlari
Bu dizelerde aşağıda verilenlerin hangisi yoktur?
SOR
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz düşmest
C) Ulama
D) Unsüz yumuşamasına aykırı sözcük
Et Kaynaştırma ünsüzü
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
5. Gittikçe kesilir derken sedalar Gece; bir siyah el gözümü bağlar Duyarım, içime sığınmış, ağlar Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz Prf Yayınlari Bu dizelerde aşağıda verilenlerin hangisi yoktur? SOR A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz düşmest C) Ulama D) Unsüz yumuşamasına aykırı sözcük Et Kaynaştırma ünsüzü
MURAT
MURAT
MURAT
YAYINLARI
KPSS • TÜRKÇE
9) Aşağıdaki cúmlelerin hangisinde aynı sázcükte hem benzeşme
hem de yumusame olmustur?
A) çocuklara küçük yaste sorumluluk bilinci kazandırılmalı.
B) Bir süre oda saskın liĝını gizleyemedi.
c) o, emekli olup gidince bize yer açılır sanırım.
D) Yeter ki sen gel, ben yokluklara da katlanırım.
E) Dersten sonra ne yapmayı dúsünüyorsun ?
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
MURAT MURAT MURAT YAYINLARI KPSS • TÜRKÇE 9) Aşağıdaki cúmlelerin hangisinde aynı sázcükte hem benzeşme hem de yumusame olmustur? A) çocuklara küçük yaste sorumluluk bilinci kazandırılmalı. B) Bir süre oda saskın liĝını gizleyemedi. c) o, emekli olup gidince bize yer açılır sanırım. D) Yeter ki sen gel, ben yokluklara da katlanırım. E) Dersten sonra ne yapmayı dúsünüyorsun ?
A) Yavaşça yaklaşıp bir şeyler fisildadı.
B) Uçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
C) Saat 17.00'de otobüs hareket edecek.
D) Çiçekçi tabelası doğru yazılmalıdır.
E) Kitapçıda deneme kitabımız satışa sunuldu.
2. Kendimiz için ayrı, başkaları için ayrı yaşıyor, ayrı
düşünüyoruz. Böylece bizi yaşatan toplum, bizi
kendimizden kendimiz olmaktan uzaklaştırıyor.
Bu cümlelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
(A) Ünlü düşmesi
B Ünlü daralması
e Ünsüz benzeşmesi
Dr Ulama
Kaynaştırma
3
(1) Dili doðru kullanmak dili gelistirmek dil bilaini
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
A) Yavaşça yaklaşıp bir şeyler fisildadı. B) Uçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. C) Saat 17.00'de otobüs hareket edecek. D) Çiçekçi tabelası doğru yazılmalıdır. E) Kitapçıda deneme kitabımız satışa sunuldu. 2. Kendimiz için ayrı, başkaları için ayrı yaşıyor, ayrı düşünüyoruz. Böylece bizi yaşatan toplum, bizi kendimizden kendimiz olmaktan uzaklaştırıyor. Bu cümlelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (A) Ünlü düşmesi B Ünlü daralması e Ünsüz benzeşmesi Dr Ulama Kaynaştırma 3 (1) Dili doðru kullanmak dili gelistirmek dil bilaini
6.
3.
Gönlündeki çiçekleri
Gözyaşlarıyla beslenir
Ve kurur gider kim bilir
Deniz kızları denizden gelir
Saçlarındaki çiçeklerse
İçilesi sularla beslenir
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?
A) Ünlü düşmesi vardır.
B) Ünsüz yumuşamasına birden fazla örnek var-
dır.
Ünsüz düşmesi de ulama da olmamıştır.
D) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir ek kullanıl-
muştır
.
E) Ünsüz yumuşaması kuralına uymayan bir söz-
cük kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
6. 3. Gönlündeki çiçekleri Gözyaşlarıyla beslenir Ve kurur gider kim bilir Deniz kızları denizden gelir Saçlarındaki çiçeklerse İçilesi sularla beslenir Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si yanlıştır? A) Ünlü düşmesi vardır. B) Ünsüz yumuşamasına birden fazla örnek var- dır. Ünsüz düşmesi de ulama da olmamıştır. D) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir ek kullanıl- muştır . E) Ünsüz yumuşaması kuralına uymayan bir söz- cük kullanılmıştır.
Bazı sözcükler türetilirken ünlü kaybına uğrar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Onun uykuyu çok sevdiğini bilmeyen yoktu.
B) Burnu havada insanlardan uzak dururdu.
C) Omzunda taşıdığı yükü kimse taşıyamazdı.
D) Oğlunu okutmak için saçını süpürge etmişti.
E) Ufkunu genişletmek istiyorsan çok okumalısın.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Bazı sözcükler türetilirken ünlü kaybına uğrar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? A) Onun uykuyu çok sevdiğini bilmeyen yoktu. B) Burnu havada insanlardan uzak dururdu. C) Omzunda taşıdığı yükü kimse taşıyamazdı. D) Oğlunu okutmak için saçını süpürge etmişti. E) Ufkunu genişletmek istiyorsan çok okumalısın.
1. İlacın etkisiyle birkaç saat kesintisiz uyumuşum.
II. Hava koşulları dağcıların tırmanışı sürdürmesini
imkânsız kılıyor.
III. Verdiğim sözü tutmak için elimden geleni yapıyor-
dum.
IV. Şirketimiz yirmi yılı aşkın süredir bu alanda hizmet
veriyor.
V. Yaralılar civardaki hastanelere taşınıyor ama
bazılarına hâlâ ulaşılamadı.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünsüz
sertleşmesine uğramış sözcük bulunmaktadır?
A) I. ve II.
Bll.velV. C) II. ve V.
D) III. ve IV. E) III. ve V.
karekök
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
1. İlacın etkisiyle birkaç saat kesintisiz uyumuşum. II. Hava koşulları dağcıların tırmanışı sürdürmesini imkânsız kılıyor. III. Verdiğim sözü tutmak için elimden geleni yapıyor- dum. IV. Şirketimiz yirmi yılı aşkın süredir bu alanda hizmet veriyor. V. Yaralılar civardaki hastanelere taşınıyor ama bazılarına hâlâ ulaşılamadı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünsüz sertleşmesine uğramış sözcük bulunmaktadır? A) I. ve II. Bll.velV. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) III. ve V. karekök
8.
TYT/Türkçe
12. (1) Yaz
10. XX. yüzyılın sonlarında petrol fiyatlarında yaşanan iki
büyük sıçrama küresel ekonominin stagflasyon (durgunluk
içinde enflasyon) olgusuyla tanışmasına yol açmıştı. O
dönemde petrol fiyatlarındaki sıçrama hem enflasyonu
yükseftmiş hem de özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomiyi
duraklatmıştı. Bu nedenle o zamandan beri petrol
fiyatlarındaki her yükseliş endişe ile izleniyor. Bu endişeye
2008 yılında petrolün varil fiyatı 150 dolara ulaştığında ve
geçen yılın başlarında yine 125 dolar civarına çıktığında
da tanık olmuştuk. Ekonomistler, bu küresel petrol krizinin
niye oluştuğunu açıklamakta zorlanmıştı.
kelime
yapıtın
kavra
yanıts
olara
sana
saye
kenc
(III)
des
(IV
fark
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin
örneği yoktur?
ya
A) Ünsüz değişmest
B) UNü daralması
olc
iliş
C) Ünsüz sertleşmest
D) Ünsüz düşmesi
ar
E) Üntü düşmest
ta
ta
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
8. TYT/Türkçe 12. (1) Yaz 10. XX. yüzyılın sonlarında petrol fiyatlarında yaşanan iki büyük sıçrama küresel ekonominin stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) olgusuyla tanışmasına yol açmıştı. O dönemde petrol fiyatlarındaki sıçrama hem enflasyonu yükseftmiş hem de özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomiyi duraklatmıştı. Bu nedenle o zamandan beri petrol fiyatlarındaki her yükseliş endişe ile izleniyor. Bu endişeye 2008 yılında petrolün varil fiyatı 150 dolara ulaştığında ve geçen yılın başlarında yine 125 dolar civarına çıktığında da tanık olmuştuk. Ekonomistler, bu küresel petrol krizinin niye oluştuğunu açıklamakta zorlanmıştı. kelime yapıtın kavra yanıts olara sana saye kenc (III) des (IV fark Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? ya A) Ünsüz değişmest B) UNü daralması olc iliş C) Ünsüz sertleşmest D) Ünsüz düşmesi ar E) Üntü düşmest ta ta
Öykü ve romandaki toplumcu yaklaşım, Cumhuriyet
Dönemi Türk Edebiyatı'nın 1930'lu yıllarında hız
kazanmıştır. Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri
Ertem'in yapıtlarında yer alan Anadolu köy ve
kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu gerçekçi
roman ve öykünün şekli, bu yaklaşımı benimseyen
diğer yazarlarla birlikte yükselmiştir.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
aşama
yacağı
lumsal
A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşaması D) Ulama
E) Ünsüz düşmesi
zi aşa
Tidak
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Öykü ve romandaki toplumcu yaklaşım, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın 1930'lu yıllarında hız kazanmıştır. Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri Ertem'in yapıtlarında yer alan Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu gerçekçi roman ve öykünün şekli, bu yaklaşımı benimseyen diğer yazarlarla birlikte yükselmiştir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? aşama yacağı lumsal A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ulama E) Ünsüz düşmesi zi aşa Tidak
9.
A
Sürekli yer değiştiren toplumlar "göçebe" diye bilin-
mektedir. Göçebe ya da göçer sözcüğü; eskiden, yal-
nizca, hayvan yetiştiren ve hayvanları otlatmak için
bir otlaktan öbürüne dolaşan insanları tanımlamak
için kullanılırdı. Ama bu sözcük, günümüzde hayvan
beslesin ya da beslemesin, sürekli yer değiştiren tüm
toplulukları kapsar. Göçebeler, genel olarak iki gruba
ayrılır: Avci - toplayıcılar ile çoban göçebeler. Yaklaşık
30 - 100 kişiden oluşan avcı ve toplayıcılar, oldukça iyi
tanıdıkları alanlarda dolaşırlar.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünsüz düşmesi B) Ünlü düşmesi
c) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması
Diğer Sayfaya Geciniz
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
9. A Sürekli yer değiştiren toplumlar "göçebe" diye bilin- mektedir. Göçebe ya da göçer sözcüğü; eskiden, yal- nizca, hayvan yetiştiren ve hayvanları otlatmak için bir otlaktan öbürüne dolaşan insanları tanımlamak için kullanılırdı. Ama bu sözcük, günümüzde hayvan beslesin ya da beslemesin, sürekli yer değiştiren tüm toplulukları kapsar. Göçebeler, genel olarak iki gruba ayrılır: Avci - toplayıcılar ile çoban göçebeler. Yaklaşık 30 - 100 kişiden oluşan avcı ve toplayıcılar, oldukça iyi tanıdıkları alanlarda dolaşırlar. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz düşmesi B) Ünlü düşmesi c) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması Diğer Sayfaya Geciniz