Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Söylev (Nutuk) Nedir? Soruları

vaplayı
X
ismus-
t eder.
Ondo-
msiyeli
beple
ama-
Üçte
göre
a iki
jeo-
cağı
(39. 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplay-
THz.)
Günümüz modern yaşamı onlarca dikkat dağıtıcı geyle.
doludur ve bunların çoğu çalışırken işimize odaklanmami-
zı olumsuz yönde etkiler. lik sırayı ders çalışırken.akilli.te...
lefonlar, iş hayatında ise arka plandaki alakasız konuşma-
lar alır ve çalışma verimini %10'a kadar düşürür. İş alanı
odaklı bilimsel çalışmalarda, metin okutulan katılımcıların
arka plandaki alakasız konuşmaları dinledikleri ve kelime-
lere geri dönüp defalarca okudukları saptanmiştir, Ders
odaklı çalışmalarda ise öğrencilerin sosyal medya, müzik
ile çalışma ve kafe ortamı sesleri kaynaklı olarak verimle-
rinin %2'ye kadar azaldığı görülmüştür. Bilime göre bunun
en iyi çözümü çalışırken ses ve teknoloji molası vermektir.
Dış etkenleri azaltan bir çalışma süreci planlanarak.kon-
santrasyon ve performans arttırılabilir.
39. Bu parçada altı çizili sözle ilgili olarak anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirginliği artırmak
B) Sözü yinelemek
C) Anlamsal özelliğe vurgu yapmak
D) Tespit etmek
E) Sonuç odaklı düşünmek
40. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez
A Ikinci algı hareketi ilk algıyı zayıflatmaktadır. A
B) Ilgili olmayan sesler, odaklanmayı etkilemektedir.
C) Akıllı telefon kullanan kişinin ders çalışma verimi
düşer.
D) Modern çağda çeşitli etkenler odaklanmayı engelle-
mektedir.
E) Odaklanmayı artırmak için ara sıra ses ve teknoloji-
den yoksun olmak gerekmektedir.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
vaplayı X ismus- t eder. Ondo- msiyeli beple ama- Üçte göre a iki jeo- cağı (39. 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplay- THz.) Günümüz modern yaşamı onlarca dikkat dağıtıcı geyle. doludur ve bunların çoğu çalışırken işimize odaklanmami- zı olumsuz yönde etkiler. lik sırayı ders çalışırken.akilli.te... lefonlar, iş hayatında ise arka plandaki alakasız konuşma- lar alır ve çalışma verimini %10'a kadar düşürür. İş alanı odaklı bilimsel çalışmalarda, metin okutulan katılımcıların arka plandaki alakasız konuşmaları dinledikleri ve kelime- lere geri dönüp defalarca okudukları saptanmiştir, Ders odaklı çalışmalarda ise öğrencilerin sosyal medya, müzik ile çalışma ve kafe ortamı sesleri kaynaklı olarak verimle- rinin %2'ye kadar azaldığı görülmüştür. Bilime göre bunun en iyi çözümü çalışırken ses ve teknoloji molası vermektir. Dış etkenleri azaltan bir çalışma süreci planlanarak.kon- santrasyon ve performans arttırılabilir. 39. Bu parçada altı çizili sözle ilgili olarak anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir? A) Belirginliği artırmak B) Sözü yinelemek C) Anlamsal özelliğe vurgu yapmak D) Tespit etmek E) Sonuç odaklı düşünmek 40. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez A Ikinci algı hareketi ilk algıyı zayıflatmaktadır. A B) Ilgili olmayan sesler, odaklanmayı etkilemektedir. C) Akıllı telefon kullanan kişinin ders çalışma verimi düşer. D) Modern çağda çeşitli etkenler odaklanmayı engelle- mektedir. E) Odaklanmayı artırmak için ara sıra ses ve teknoloji- den yoksun olmak gerekmektedir.
8.
Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifadelerle ayraç
içinde verilen kavram uyuşmamaktadır?
22,
Kıymetli Öğretmenlerim; slayttaki resim ve bilgilerden
de anlaşılacağı üzere, sosyal zekâya sahip öğrenciler,
kendilerini doğal lider gördüğünden sosyal ilişki kur-
maktan hoşlanırlar. (sunum)
B) Askerlerim! Ya muzaffer olur gayemize ulaşırız ya da
şehit olarak cennete gideriz. Sizlerden beni takip et-
meyi tercih edenler, peşimden gelsin. (söylev)
COcak 2012-2015 tarihleri arasında Kahramanmaraş ve
Muğla'da psikiyatri polikliniğine adli rapor için yönlen-
dirilen 82 çocuk ve ergenin dosya bilgileri geriye dö-
nük olarak incelendi. (bildiri)
D) Sayın Jüri Üyeleri! "Teknoloji faydalı mıdır, zararlı mı-
dır?" tartışmasında, bizim grubumuz "zararları" üzerin-
de duracaktır. (açık oturum)
E
-
En çok hangi eserinizi seversiniz?
En çok, "Kiralık Konak"la "Yaban"ı severim.
Niçin? (mülakat)
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
8. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifadelerle ayraç içinde verilen kavram uyuşmamaktadır? 22, Kıymetli Öğretmenlerim; slayttaki resim ve bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sosyal zekâya sahip öğrenciler, kendilerini doğal lider gördüğünden sosyal ilişki kur- maktan hoşlanırlar. (sunum) B) Askerlerim! Ya muzaffer olur gayemize ulaşırız ya da şehit olarak cennete gideriz. Sizlerden beni takip et- meyi tercih edenler, peşimden gelsin. (söylev) COcak 2012-2015 tarihleri arasında Kahramanmaraş ve Muğla'da psikiyatri polikliniğine adli rapor için yönlen- dirilen 82 çocuk ve ergenin dosya bilgileri geriye dö- nük olarak incelendi. (bildiri) D) Sayın Jüri Üyeleri! "Teknoloji faydalı mıdır, zararlı mı- dır?" tartışmasında, bizim grubumuz "zararları" üzerin- de duracaktır. (açık oturum) E - En çok hangi eserinizi seversiniz? En çok, "Kiralık Konak"la "Yaban"ı severim. Niçin? (mülakat)
. "Göktürk Abideleri" ile ilgili aşağıdaki yargılar.
dan hangisi yanlıştır?
A Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir ve
1000 Türkçe kelime tespit edilmiştir.
B) 8. yüzyılda Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge
Kağan adına dikilmiş taşlar edebi değer taşı-
mazlar.
C) Tonyukuk Anıtı 725 yılında Vezir Tonyukuk tara-
fından yazılmış ve diktirilmiştir. ✓
D) Kültigin Anıtı 732 yılında Bilge Kağan tarafın-
dan, ölen kardeşi için diktirilmiş ve anıtı Yollug
Tigin yazmıştır.✓
E) Bilge Kağan Anıtı 735 yılında Bilge Kağan öl-
dükten sonra diktirilmiştir. Yazarı Yollug Tigin'dir.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
. "Göktürk Abideleri" ile ilgili aşağıdaki yargılar. dan hangisi yanlıştır? A Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir ve 1000 Türkçe kelime tespit edilmiştir. B) 8. yüzyılda Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş taşlar edebi değer taşı- mazlar. C) Tonyukuk Anıtı 725 yılında Vezir Tonyukuk tara- fından yazılmış ve diktirilmiştir. ✓ D) Kültigin Anıtı 732 yılında Bilge Kağan tarafın- dan, ölen kardeşi için diktirilmiş ve anıtı Yollug Tigin yazmıştır.✓ E) Bilge Kağan Anıtı 735 yılında Bilge Kağan öl- dükten sonra diktirilmiştir. Yazarı Yollug Tigin'dir.
"Ben, Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, bu çağda, tahtıma oturdum. Sözlerimi
sonuna kadar dinle, iyi işit! Bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım! Bütün soyum,
milletim!... Doğuda gün doğusuna, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar olan
yerler içinde yaşayan milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti, bunca ülkeyi düzene soktum.
Oralarda artık kötülük yoktur, kargaşalık yoktur... Ey Türk Milleti! Tatlı sözlere, yumuşak
armağanlara kandınız ve birçoklarınız öldü. Yine yanılırsan ve güneydeki Çogay Ormanına,
Tögültün Ovasına gidip yerleşirsen, ey Türk milleti, öleceksin! "
11. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Söylev
B) Hatıra
C) Makale
D) Mensur Şiir
E) Söyleşi
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
"Ben, Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, bu çağda, tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar dinle, iyi işit! Bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım! Bütün soyum, milletim!... Doğuda gün doğusuna, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar olan yerler içinde yaşayan milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti, bunca ülkeyi düzene soktum. Oralarda artık kötülük yoktur, kargaşalık yoktur... Ey Türk Milleti! Tatlı sözlere, yumuşak armağanlara kandınız ve birçoklarınız öldü. Yine yanılırsan ve güneydeki Çogay Ormanına, Tögültün Ovasına gidip yerleşirsen, ey Türk milleti, öleceksin! " 11. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Söylev B) Hatıra C) Makale D) Mensur Şiir E) Söyleşi
Lider olmak üzerine çeşitli kaynaklardan yazılar okurken küçük
bir liste yapmıştım. Bu listeyi kısaca değerlendirmek istiyorum:
• William James'in "Insan doğasının temel unsuru, beğenilme
tutkusudur." dediğini düşünerek hareket edelim.
• Kişiye hatasını doğrudan söylemek kişinin kendine güveni-
nin kırılmasına sebep olabileceği için hatayı dolaylı olarak
göstermek onun farkında olmadan bu hatadan kurtulması-
na ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olacaktır.
Karşınızdaki kişiye "Bir zamanlar ben böyle bir hata yapmış-
tim, bana şunlara mâl oldu ama sonra dersimi aldım ve ar-
tık aynı hatayı yapmıyorum; sen de şu hatadan ders alırsan
bundan sonra aynı hataları tekrarlamazsın." gibi bir konuş-
ma yaparsanız sizin onu anladığınızı ve çalışmalarını destek-
lediğinizi anlar ve hayata daha sıkı sarılır.
●
●
iyi bir lider isteklerini insanların severek, keyif alarak yap-
malarını sağlar, insanların emir alırken zorlanacağını göz
önünde bulundurarak sorular sorar ve onu bu sorularla yön-
lendirir.
. Bir lider, yapılan hataları nasıl en az hasarla atlatırız diye dü-
şünmelidir; bir yönetici, hatadan dolayı sizi yerin dibine sok-
muyorsa o gerçek bir liderdir.
Yazarın bu önerileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Karşınızdakini eleştirmeyin, kendi hatalarımızdan söz edin.
B) Emir vermek yerine ona bazı sorular sorun.
Konuşmaya içten bir övgü ve iltifatla başlayın.
D) Kimsenin hatasmnryüzüne vurmayın.
E) Insanlara, hatalarını dolaylı yollardan anlatarak gösterin..
6. G
(
Y
(
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
Lider olmak üzerine çeşitli kaynaklardan yazılar okurken küçük bir liste yapmıştım. Bu listeyi kısaca değerlendirmek istiyorum: • William James'in "Insan doğasının temel unsuru, beğenilme tutkusudur." dediğini düşünerek hareket edelim. • Kişiye hatasını doğrudan söylemek kişinin kendine güveni- nin kırılmasına sebep olabileceği için hatayı dolaylı olarak göstermek onun farkında olmadan bu hatadan kurtulması- na ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olacaktır. Karşınızdaki kişiye "Bir zamanlar ben böyle bir hata yapmış- tim, bana şunlara mâl oldu ama sonra dersimi aldım ve ar- tık aynı hatayı yapmıyorum; sen de şu hatadan ders alırsan bundan sonra aynı hataları tekrarlamazsın." gibi bir konuş- ma yaparsanız sizin onu anladığınızı ve çalışmalarını destek- lediğinizi anlar ve hayata daha sıkı sarılır. ● ● iyi bir lider isteklerini insanların severek, keyif alarak yap- malarını sağlar, insanların emir alırken zorlanacağını göz önünde bulundurarak sorular sorar ve onu bu sorularla yön- lendirir. . Bir lider, yapılan hataları nasıl en az hasarla atlatırız diye dü- şünmelidir; bir yönetici, hatadan dolayı sizi yerin dibine sok- muyorsa o gerçek bir liderdir. Yazarın bu önerileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Karşınızdakini eleştirmeyin, kendi hatalarımızdan söz edin. B) Emir vermek yerine ona bazı sorular sorun. Konuşmaya içten bir övgü ve iltifatla başlayın. D) Kimsenin hatasmnryüzüne vurmayın. E) Insanlara, hatalarını dolaylı yollardan anlatarak gösterin.. 6. G ( Y (
4.
Foml
bor
geçirme işlevi (I
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, farklı bir "sözlü anlatım"
yöntemi ile ilgili olabilir?
A) Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu
işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek
Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
B) Romalı Kardeşlerim, susun ve beni dinleyin! Namusum
hakkı için söylüyorum, bana inanın. Düşünme gücünü-
zü işletin ki rahat kararlar verin.
C) Çocuklar! Başarılı olmanız için sizlere teklifim; vaktiy-
le sadece kalemiyle zulme, cesaretle kafa tutan Tevfik
Fikret'e benzemeye çalışın.
D) Görüyorum ki bir an önce silaha sarılmakta acele edi-
yorsunuz. O hâlde askerlerim, pekâlâ ilerleyelim! Önü-
müzde boyun eğdirilecek düşmanlar, kazanılacak şe-
refler, intikamları alınacak yaralar var!
E) Sayın Dinleyiciler, dilimizin özleştirilmesi konusunda
tartışmalara yer verdiğimiz bu programımızın ilkinde,
bu dil tartışmalarına sizlerin de yazı ile katılabileceğini
duyurmuştuk, hatırlayacaksınız.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
4. Foml bor geçirme işlevi (I Aşağıdaki ifadelerden hangisi, farklı bir "sözlü anlatım" yöntemi ile ilgili olabilir? A) Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. B) Romalı Kardeşlerim, susun ve beni dinleyin! Namusum hakkı için söylüyorum, bana inanın. Düşünme gücünü- zü işletin ki rahat kararlar verin. C) Çocuklar! Başarılı olmanız için sizlere teklifim; vaktiy- le sadece kalemiyle zulme, cesaretle kafa tutan Tevfik Fikret'e benzemeye çalışın. D) Görüyorum ki bir an önce silaha sarılmakta acele edi- yorsunuz. O hâlde askerlerim, pekâlâ ilerleyelim! Önü- müzde boyun eğdirilecek düşmanlar, kazanılacak şe- refler, intikamları alınacak yaralar var! E) Sayın Dinleyiciler, dilimizin özleştirilmesi konusunda tartışmalara yer verdiğimiz bu programımızın ilkinde, bu dil tartışmalarına sizlerin de yazı ile katılabileceğini duyurmuştuk, hatırlayacaksınız.
Soylevie ilgili olarak,
a form
#1 Dinleyicileri galeyana getirmek için coşkulu bir dill
kullanılır
Konuşmayı yapan kigye
III
Konuşmacı, alanında uzman olmalidir
IV Yalnız askeri, hukuki ve siyasi konularda gerçekleş
V. Konuşmanın içeriği, biçimi ve nasıl aktaridiği önem-
lidir.
ifadelerinden hangileri söylenemez?
A) I ve Il
B) I ve IV
D) Ill ve IV
C) Il ve Ill
E) IV ve V
Genellikle küçük t-salonda dinleyicilerin karşısında
gerçekleşen ve resmiyetten uzak, samimi
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
Soylevie ilgili olarak, a form #1 Dinleyicileri galeyana getirmek için coşkulu bir dill kullanılır Konuşmayı yapan kigye III Konuşmacı, alanında uzman olmalidir IV Yalnız askeri, hukuki ve siyasi konularda gerçekleş V. Konuşmanın içeriği, biçimi ve nasıl aktaridiği önem- lidir. ifadelerinden hangileri söylenemez? A) I ve Il B) I ve IV D) Ill ve IV C) Il ve Ill E) IV ve V Genellikle küçük t-salonda dinleyicilerin karşısında gerçekleşen ve resmiyetten uzak, samimi
Soru No 6
Hangisi bir hatipte
gereken
nutz3ike a 1913
A) Dinleyicilerin ilgilerini ve tepkilerini göz önünde tutar.
vosinutzlik 4zq1914
ioh
16162
B) Ses tonunu, jest ve hareketlerini, vurgu ve tonlamayı ustaca kullanır.
C) Konuşmasını, belirli bir sosyal tabakanın anlayabileceği dille yapar.
D) Söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahiptir.
lidvvos
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
Soru No 6 Hangisi bir hatipte gereken nutz3ike a 1913 A) Dinleyicilerin ilgilerini ve tepkilerini göz önünde tutar. vosinutzlik 4zq1914 ioh 16162 B) Ses tonunu, jest ve hareketlerini, vurgu ve tonlamayı ustaca kullanır. C) Konuşmasını, belirli bir sosyal tabakanın anlayabileceği dille yapar. D) Söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahiptir. lidvvos
VİP Yayınları
6
20.
●
Bilim adamlarının, alanında uzman kişilerin ya da
araştırmacıların bir araya gelerek bir konunun
belirli bölümlerini ele aldıkları konuşmalardır.
Amaç konuyu tartışmak değil, konuyu olumsuz ve
olumlu yönleriyle değerlendirerek çeşitli yönleriyle
aydınlatmaktır.
Yapılan konuşmaların sonunda konuşmalar ve
alınan kararlar bir kitapçık şeklinde basılarak
kamuoyuyla paylaşılır.
C) Konferans
Bazı özellikleri verilen sözlü anlatım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panel
B) Söylev
D) Münazara
E) Sempozyum
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
VİP Yayınları 6 20. ● Bilim adamlarının, alanında uzman kişilerin ya da araştırmacıların bir araya gelerek bir konunun belirli bölümlerini ele aldıkları konuşmalardır. Amaç konuyu tartışmak değil, konuyu olumsuz ve olumlu yönleriyle değerlendirerek çeşitli yönleriyle aydınlatmaktır. Yapılan konuşmaların sonunda konuşmalar ve alınan kararlar bir kitapçık şeklinde basılarak kamuoyuyla paylaşılır. C) Konferans Bazı özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Panel B) Söylev D) Münazara E) Sempozyum Diğer sayfaya geçiniz.
LER-1 TESTİ
8.
F1 / DENEME-4 B
Kuzeyde Yir Bayırku yerine bu kadar ordu sevk ettim.
Bunca yer kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha
iyisi yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yer-
de Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi
sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek ku-
maşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla
uzak milleti aldatıp öylece yaklaştırırmış.
Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı
ve annem katunu yüceltmiş olan Tanrı, devlet veren Tan-
ri, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye beni o Tanrı
tahta oturttu. Tanrı lütfettiği için, ben de kutlu olduğum
için tahta geçtim.
Günümüz Türkçesiyle verilen bu metinler için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş dö-
nemi ürünüdür.
B) Hoca Ahmet Yesevi'ye ait "Divan-ı Hikmet "ten alın-
mıştır.
C) Dünya edebiyatındaki ilk siyasetnâme örneğidir.
D) İlk yazılı belge, ilk söylev (nutuk) özelliği taşımakta-
dır.
E) "Oğuznâme" adıyla da bilinen Oğuz Kağan
Destanı'na aittir.
AYT
10.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
LER-1 TESTİ 8. F1 / DENEME-4 B Kuzeyde Yir Bayırku yerine bu kadar ordu sevk ettim. Bunca yer kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha iyisi yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yer- de Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek ku- maşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla uzak milleti aldatıp öylece yaklaştırırmış. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı ve annem katunu yüceltmiş olan Tanrı, devlet veren Tan- ri, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye beni o Tanrı tahta oturttu. Tanrı lütfettiği için, ben de kutlu olduğum için tahta geçtim. Günümüz Türkçesiyle verilen bu metinler için aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? A) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş dö- nemi ürünüdür. B) Hoca Ahmet Yesevi'ye ait "Divan-ı Hikmet "ten alın- mıştır. C) Dünya edebiyatındaki ilk siyasetnâme örneğidir. D) İlk yazılı belge, ilk söylev (nutuk) özelliği taşımakta- dır. E) "Oğuznâme" adıyla da bilinen Oğuz Kağan Destanı'na aittir. AYT 10.
6.
Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisyanliştir
A) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin
en önemli eseridir.
B) Dede Korkut, Oğuz boylarının hikâyelerini derli toplu bir bi-
çimde aktaran anlatıcıdır. X
C) Anlatılan hikâyeler ancak XV. yüzyılda yazıya geçirilebil-
miştir.
D Bir ön söz ve 11 hikâyeden oluşan eserde sadece olağa-
nüstü olaylar aktarılmıştır.
E) Hikâyeleri, ülkemizde Orhan Şaik Gökyay ve Muharrem
Ergin yayımlamışlardır.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
6. Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisyanliştir A) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli eseridir. B) Dede Korkut, Oğuz boylarının hikâyelerini derli toplu bir bi- çimde aktaran anlatıcıdır. X C) Anlatılan hikâyeler ancak XV. yüzyılda yazıya geçirilebil- miştir. D Bir ön söz ve 11 hikâyeden oluşan eserde sadece olağa- nüstü olaylar aktarılmıştır. E) Hikâyeleri, ülkemizde Orhan Şaik Gökyay ve Muharrem Ergin yayımlamışlardır.
dinleyicileri bir konuda bilgilendirmeyi amaçlar. Bi-
limsel ve güncel konular işlenebilir. Ses tonu ve vurgu-
lar önemlidir. Dil sade olmalıdır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?
Söylev
B) Konferans
Açık oturum
11
Panel
Münazara
////////
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
dinleyicileri bir konuda bilgilendirmeyi amaçlar. Bi- limsel ve güncel konular işlenebilir. Ses tonu ve vurgu- lar önemlidir. Dil sade olmalıdır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? Söylev B) Konferans Açık oturum 11 Panel Münazara ////////
15.Aşağıdakilerden
hangisi söylev türünün özellikleriyle
ilgili değildir?
A) Düşünsel planla yazılan kısa metinler olması
B) Sözlü anlatıma dayalı bir tür olması
C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılması
D) Dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılması
E) Öğretici metinlerdendir.
ävlevleri ile tanınır?
1
6
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
15.Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özellikleriyle ilgili değildir? A) Düşünsel planla yazılan kısa metinler olması B) Sözlü anlatıma dayalı bir tür olması C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılması D) Dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılması E) Öğretici metinlerdendir. ävlevleri ile tanınır? 1 6
17.Aşağıdakilerin hangisinde söylev türünün Batı'daki
ilk örneklerinin nerede ve kim tarafından yapıldığı
doğru verilmiştir?
A) Yunan edebiyatı-Demosten
B) Latin edebiyatı-Çiçero
C) Fransız edebiyatı-Bossuet
D)İngiliz edebiyatı- Bacon
E) İngiliz edebiyatı-Shakespeare
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
17.Aşağıdakilerin hangisinde söylev türünün Batı'daki ilk örneklerinin nerede ve kim tarafından yapıldığı doğru verilmiştir? A) Yunan edebiyatı-Demosten B) Latin edebiyatı-Çiçero C) Fransız edebiyatı-Bossuet D)İngiliz edebiyatı- Bacon E) İngiliz edebiyatı-Shakespeare
7. Tekrar Testi
20. Aşağıdaki parçalardan hangisinin türü söylev değildir?
A) Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! lyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet,
nice müşkil muharebe ve mücahedeler sonunda ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasib olmuştur.
B) Ey Müslüman cemaatil Ağyar eline geçen Müslüman yurtlarının hâli, bizim için ne tesirli bir ibret levhasıdır. Islam'ın son
sığınağı olan güzel topraklarımızı düşman istilası altında bırakmayalım. Kederi, miskinliği, ihtirası, bölücülüğü büsbü-
tün atarak azme, gayrete, birliğe sarılalım. Cenab-ı Allah, Hak yolunda savaşmak için meydana atılan azim ve iman
sahipleri ile beraberdir.
C) Efendiler! Batının hiçbir zaman bağışlayamayacağımız zalimleri, memleketimiz Türkiye'yi parçalamak, bu topraklarda
yaşayan milletimizin onurunu, bağımsızlığını çiğnemek için verdikleri yüzyıllık kararı en sonunda uygulamaya koyarken
milletimiz bugün dünyaya yayılan inkılaplar ve ihtilaller içinde varlığını koruma gereğinin bilincindedir..
k
Atinalılar; Sokrates'i öldürmekle, şehrinizin bir bilgini öldürmekle kınanmasından başka bir kârınız olmayacaktır.
Hakikatte ben, hiçbir şey bilmiyor olmama rağmen onlar beni âlim sanıyorlar. Hâlbuki biraz daha sabretmiş olsaydınız
istediğiniz doğal olarak gerçekleşecekti. Çünkü görüyorsunuz yaşım çok ilerledi. Ölüm artık bana çok yaklaştı. Şu anda
hepinize değil; yalnız, bana ölüm cezasını verenlere sesleniyorum.
Öncelikle görevimi yerine getireyim. Ey yüce okuyucular! Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak Islam ümmetini
daima bir bayram saadeti içinde bulundursun, âmin. Gelelim şimdi konuya: Bayramda herkesin cebinde bulunur ya,
benim inadına bulunmaz. Dün direktöre yazdım, aldırmadı. Akşama doğru kapıdan dokunaklı bir çehreyle girdim, çak-
madı. Yavaş yavaş yanına sokuldum. Hemen bir iş buldu, yarım saat kadar başından savdı. Sonunda iş amana bindi.
Konuşmaya giriştik.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
7. Tekrar Testi 20. Aşağıdaki parçalardan hangisinin türü söylev değildir? A) Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! lyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet, nice müşkil muharebe ve mücahedeler sonunda ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasib olmuştur. B) Ey Müslüman cemaatil Ağyar eline geçen Müslüman yurtlarının hâli, bizim için ne tesirli bir ibret levhasıdır. Islam'ın son sığınağı olan güzel topraklarımızı düşman istilası altında bırakmayalım. Kederi, miskinliği, ihtirası, bölücülüğü büsbü- tün atarak azme, gayrete, birliğe sarılalım. Cenab-ı Allah, Hak yolunda savaşmak için meydana atılan azim ve iman sahipleri ile beraberdir. C) Efendiler! Batının hiçbir zaman bağışlayamayacağımız zalimleri, memleketimiz Türkiye'yi parçalamak, bu topraklarda yaşayan milletimizin onurunu, bağımsızlığını çiğnemek için verdikleri yüzyıllık kararı en sonunda uygulamaya koyarken milletimiz bugün dünyaya yayılan inkılaplar ve ihtilaller içinde varlığını koruma gereğinin bilincindedir.. k Atinalılar; Sokrates'i öldürmekle, şehrinizin bir bilgini öldürmekle kınanmasından başka bir kârınız olmayacaktır. Hakikatte ben, hiçbir şey bilmiyor olmama rağmen onlar beni âlim sanıyorlar. Hâlbuki biraz daha sabretmiş olsaydınız istediğiniz doğal olarak gerçekleşecekti. Çünkü görüyorsunuz yaşım çok ilerledi. Ölüm artık bana çok yaklaştı. Şu anda hepinize değil; yalnız, bana ölüm cezasını verenlere sesleniyorum. Öncelikle görevimi yerine getireyim. Ey yüce okuyucular! Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak Islam ümmetini daima bir bayram saadeti içinde bulundursun, âmin. Gelelim şimdi konuya: Bayramda herkesin cebinde bulunur ya, benim inadına bulunmaz. Dün direktöre yazdım, aldırmadı. Akşama doğru kapıdan dokunaklı bir çehreyle girdim, çak- madı. Yavaş yavaş yanına sokuldum. Hemen bir iş buldu, yarım saat kadar başından savdı. Sonunda iş amana bindi. Konuşmaya giriştik.
sut <
veser
$
#l
8.
Göktürk Yazıtları ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Moğolistan'daki Orhun Nehri kıvısında yer almak-
tada
B) Türk tarihinin ve edebiyatının yazılı ilk belgesidir.
C) Gerçekçi bir tarih dili ve güçlü bir söylev özelliği
vardır.
D) Sözlü Dönem'e ait sagu ve sav örnekleri yer al-
maktadır.
E) Yabancı etkilerden uzak, yalın bir Türkçeyle ya-
zulmiştır.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
sut < veser $ #l 8. Göktürk Yazıtları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Moğolistan'daki Orhun Nehri kıvısında yer almak- tada B) Türk tarihinin ve edebiyatının yazılı ilk belgesidir. C) Gerçekçi bir tarih dili ve güçlü bir söylev özelliği vardır. D) Sözlü Dönem'e ait sagu ve sav örnekleri yer al- maktadır. E) Yabancı etkilerden uzak, yalın bir Türkçeyle ya- zulmiştır.