Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Söylev (Nutuk) Nedir? Soruları

-
F1 / DENEME-4 B
TESTİ
.
Kuzeyde Yir Bayırku yerine bu kadar ordu sevk ettim.
Bunca yer kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha
iyisi yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yer-
de Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi
sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek ku
maşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla
uzak milleti aldatıp öylece yaklaştırırmış.
Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı
ve annem katunu yüceltmiş olan Tanrı, devlet veren Tan-
ri, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye beni o Tanrı
tahta oturttu. Tanrı lütfettiği için, ben de kutlu olduğum
için tahta geçtim.
Günümüz Türkçesiyle verilen bu metinler için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş dö-
nemi ürünüdür.
BJ Hoca Ahmet Yesevi'ye ait "Divan-ı Hikmet'ten alin-
mıştır.
C Dünya edebiyatındaki ilk siyasetnâme örneğidir.
D) İlk yazılı belge, ilk söylev (nutuk) özelliği taşımakta-
dır.
E) "Oğuznâme" adıyla da bilinen Oğuz kağan
Destanı'na aittir.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
- F1 / DENEME-4 B TESTİ . Kuzeyde Yir Bayırku yerine bu kadar ordu sevk ettim. Bunca yer kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha iyisi yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yer- de Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek ku maşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla uzak milleti aldatıp öylece yaklaştırırmış. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı ve annem katunu yüceltmiş olan Tanrı, devlet veren Tan- ri, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye beni o Tanrı tahta oturttu. Tanrı lütfettiği için, ben de kutlu olduğum için tahta geçtim. Günümüz Türkçesiyle verilen bu metinler için aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? A) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş dö- nemi ürünüdür. BJ Hoca Ahmet Yesevi'ye ait "Divan-ı Hikmet'ten alin- mıştır. C Dünya edebiyatındaki ilk siyasetnâme örneğidir. D) İlk yazılı belge, ilk söylev (nutuk) özelliği taşımakta- dır. E) "Oğuznâme" adıyla da bilinen Oğuz kağan Destanı'na aittir.
Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle
bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda de-
ğişik konuşmacıların önceden hazırlanmış
bir dizi konuşma yapmasıdır. Her konuşma
5 - 20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak
konu, çeşitli yönlerden incelenir, değişik
görüşler ve yorumlar dile getirilir.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Forum
B) Panel
Øs
Sempozyum E) Münazara
Söylev
8.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk) Nedir?
Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda de- ğişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmasıdır. Her konuşma 5 - 20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak konu, çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir. Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Forum B) Panel Øs Sempozyum E) Münazara Söylev 8.