Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lise Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5.
ve Edebiyatı
İşim gereği yaptığım seyahatlerde, dünyanın pek çok ülke-
sinde, ellerinde rehber kitapları ile müze gezen, kapısın-
da sıra bekleyen turistleri ve o ülkenin yerlilerini gördükçe
hayran olmuşumdur. O insanlar müzenin önemini, kültüre
katkısını, tarih ile bağlantı kurma ve düşündürme gücünün
farkındadırlar. Kültür ve sanatın bir arada insana manevi bir
güç kazandırdığını ve haz verdiğini iyi bilirler. Benim bile-
mediğim, biz Türkler bunu ne zaman anlayacağız?
Bu parçaya göre, konuşan kişinin sorduğu soru aşağı-
dakilerden hangisini en az yansıtır?
A) Hayıflanma ve sitemin karıştığı duyguları
B) Yaşanmışlıklardan kaynaklanan bir üzüntüyü
C) Umutsuzluğun neden olduğu bir bunalımı
D) Kendi halkına yönelik bir gelişme umudunu
E) Kültür ve sanatla ilgili olumlu temennileri
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5. ve Edebiyatı İşim gereği yaptığım seyahatlerde, dünyanın pek çok ülke- sinde, ellerinde rehber kitapları ile müze gezen, kapısın- da sıra bekleyen turistleri ve o ülkenin yerlilerini gördükçe hayran olmuşumdur. O insanlar müzenin önemini, kültüre katkısını, tarih ile bağlantı kurma ve düşündürme gücünün farkındadırlar. Kültür ve sanatın bir arada insana manevi bir güç kazandırdığını ve haz verdiğini iyi bilirler. Benim bile- mediğim, biz Türkler bunu ne zaman anlayacağız? Bu parçaya göre, konuşan kişinin sorduğu soru aşağı- dakilerden hangisini en az yansıtır? A) Hayıflanma ve sitemin karıştığı duyguları B) Yaşanmışlıklardan kaynaklanan bir üzüntüyü C) Umutsuzluğun neden olduğu bir bunalımı D) Kendi halkına yönelik bir gelişme umudunu E) Kültür ve sanatla ilgili olumlu temennileri
in de
ar ve
cele-
lara
gisi
nel
re-
15-
5-
i
19.
B) Bir sanat eserinde iyi ya da kötü unsurlar herkesçe
saptanabilir.
C) Okuyucuya yol gösteren eleştirmenlerin kararlarına
kulak asmak gerekir.
D) Sanatseverlerden bazılarının yönlendirilmeye ge-
reksinim duyması hatadır.
E) insan, her zaman kendi değer yargılarına güvenme-
lidir.
Teknoloji, Yunanca sanat ve bilmek sözcüklerinin birle-
şiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun
yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için
gerekli bilgi ve yetenek anlamına gelir. Teknoloji ayrıca
bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç
gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği ola-
rak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten
önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı
yönü olduğu görüşü de vardır. Teknoloji, günümüzde
veri paylaşımının etkin biçimde kullanılarak keşiflere yön
vermesinin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir.
Bu parçada teknolojiyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Gelecekte insanlık için taşıyacağı öneme
B Bilim ve mühendislikten eski olduğuna
CY Kelime olarak kökenine
D) Bilimin uygulama alanı olduğuna
E) Keşifleri etkileyen bir yanı olduğuna
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
in de ar ve cele- lara gisi nel re- 15- 5- i 19. B) Bir sanat eserinde iyi ya da kötü unsurlar herkesçe saptanabilir. C) Okuyucuya yol gösteren eleştirmenlerin kararlarına kulak asmak gerekir. D) Sanatseverlerden bazılarının yönlendirilmeye ge- reksinim duyması hatadır. E) insan, her zaman kendi değer yargılarına güvenme- lidir. Teknoloji, Yunanca sanat ve bilmek sözcüklerinin birle- şiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek anlamına gelir. Teknoloji ayrıca bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği ola- rak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşü de vardır. Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının etkin biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir. Bu parçada teknolojiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Gelecekte insanlık için taşıyacağı öneme B Bilim ve mühendislikten eski olduğuna CY Kelime olarak kökenine D) Bilimin uygulama alanı olduğuna E) Keşifleri etkileyen bir yanı olduğuna Diğer Sayfaya Geçiniz.
11.
1. Onca yıl aralarından su sızmayan bu iki dost şimdi neden
konuşmuyordu?
II. Yeni yönetim sisteminin halk arasında daha çok konuşu-
lacağını belirtmiştiniz.
III. İnsanın ve toplumun gerçeğine yabancı bir yapıt kalıcı
olamaz zaten.
-7.
IV. Jüri üyeleri, yarışmacıyı, yarışmaya renk kattığını söyle-
yerek yerine uğurlar.
V. Eşyaların garanti kapsamında olması müdürü bu sıkıntıdan
kurtaracakmış.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen fiillerle ilgili
olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
l. cümlede, birleşik çekimli, olumsuz bir fiildir.
B) II. cmlede, görülen geçmiş zamanın hikâyesi biçimin-
de
C) III. cümlede, geniş zamanın olumsuz biçimiyle çekimlen-
miştir.
D) IV. cümlede, anlam kayması vardır.
E) V. cümlede, gelecek zamanın rivayeti biçiminde çekim-
lenmiştir.
WTUBE
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
11. 1. Onca yıl aralarından su sızmayan bu iki dost şimdi neden konuşmuyordu? II. Yeni yönetim sisteminin halk arasında daha çok konuşu- lacağını belirtmiştiniz. III. İnsanın ve toplumun gerçeğine yabancı bir yapıt kalıcı olamaz zaten. -7. IV. Jüri üyeleri, yarışmacıyı, yarışmaya renk kattığını söyle- yerek yerine uğurlar. V. Eşyaların garanti kapsamında olması müdürü bu sıkıntıdan kurtaracakmış. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen fiillerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? l. cümlede, birleşik çekimli, olumsuz bir fiildir. B) II. cmlede, görülen geçmiş zamanın hikâyesi biçimin- de C) III. cümlede, geniş zamanın olumsuz biçimiyle çekimlen- miştir. D) IV. cümlede, anlam kayması vardır. E) V. cümlede, gelecek zamanın rivayeti biçiminde çekim- lenmiştir. WTUBE
24.
A
içinde yaşadığımız "zaman"ı anlamak ve ona uymak
zorundayız. Bu da sadece o zamanın içinde yaşamakla
olabilecek bir şey değil. Yani kalkıp da şöyle diyemeyiz:
"Canım, ben o zamanı zaten yaşıyorum! Ayrıca anlamak
için çaba harcayıp çile çekmeye ne gerek var?" Gerek var
hem de çok gerek var. Çünkü kimileri, zamanını gerçek-
ten yaşar; kimileri de kendini yaşamı boyunca bir akışa
bırakmayı, zamanı yaşamak sayar. Oysa bu ikincisinin,
akarsuyun yüzeyinde sürüklenen bir yapraktan hiçbir farkı
yoktur. Zamanı yaşamak, bir bilgi işidir ve bilgi temeline
dayandırmadığımız, düşünce süzgecinden geçirmedi-
ğimiz "zaman", bizim değildir. Sokrates'in dediği gibi:
"Üzerinde düşünülmemiş bir hayat, yaşanmaya değer
bir hayat değildir!"
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A Tanık göstermeye başvurulmuştur.
BY Konuşma havası içinde oluşturulmuştur.
Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
A
D) Mecazlı söyleyişten yararlanılmıştır.
E) Devrik cümlelerden yararlanılmıştır.
26.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
24. A içinde yaşadığımız "zaman"ı anlamak ve ona uymak zorundayız. Bu da sadece o zamanın içinde yaşamakla olabilecek bir şey değil. Yani kalkıp da şöyle diyemeyiz: "Canım, ben o zamanı zaten yaşıyorum! Ayrıca anlamak için çaba harcayıp çile çekmeye ne gerek var?" Gerek var hem de çok gerek var. Çünkü kimileri, zamanını gerçek- ten yaşar; kimileri de kendini yaşamı boyunca bir akışa bırakmayı, zamanı yaşamak sayar. Oysa bu ikincisinin, akarsuyun yüzeyinde sürüklenen bir yapraktan hiçbir farkı yoktur. Zamanı yaşamak, bir bilgi işidir ve bilgi temeline dayandırmadığımız, düşünce süzgecinden geçirmedi- ğimiz "zaman", bizim değildir. Sokrates'in dediği gibi: "Üzerinde düşünülmemiş bir hayat, yaşanmaya değer bir hayat değildir!" Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Tanık göstermeye başvurulmuştur. BY Konuşma havası içinde oluşturulmuştur. Karşılaştırmaya başvurulmuştur. A D) Mecazlı söyleyişten yararlanılmıştır. E) Devrik cümlelerden yararlanılmıştır. 26.
1.
Bu bölümdeki sorular
smavlarda çıkan sorular
paralelinde hazırlanmıştır.
Göz kamaştıran güzellikleriyle insanın ruhunda unutmaya
1
cağı bir etki bırakır Istanbul. Bu etkinin oluşmasında en
etken Boğaz'dır. Öyle ki dünyada eşi benzeri yoktur onun.
11
Bu güzelliği görmeyen ya da bir şekilde duymayan nere-
III
IV
deyse kalmamıştır dense yanlış olmaz.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
AYI. sözcükte ünsüz değişimi vardır.
B) II. sözcükte ünsüz uyumu vardır.
C) III. sözcükte ünsüz türemesi vardır.
DY IV sözcükte kaynaştırma harfi vardır.
E) V. sözcükte ünlü düşmesi vardır.
3.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
1. Bu bölümdeki sorular smavlarda çıkan sorular paralelinde hazırlanmıştır. Göz kamaştıran güzellikleriyle insanın ruhunda unutmaya 1 cağı bir etki bırakır Istanbul. Bu etkinin oluşmasında en etken Boğaz'dır. Öyle ki dünyada eşi benzeri yoktur onun. 11 Bu güzelliği görmeyen ya da bir şekilde duymayan nere- III IV deyse kalmamıştır dense yanlış olmaz. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? AYI. sözcükte ünsüz değişimi vardır. B) II. sözcükte ünsüz uyumu vardır. C) III. sözcükte ünsüz türemesi vardır. DY IV sözcükte kaynaştırma harfi vardır. E) V. sözcükte ünlü düşmesi vardır. 3.
in
ut
15.
1. Çünkü bir tiyatro eserini yüzlerce kişi, aynı salonda,
aynı anda izleyebilir.
II. Tiyatronun anlatım gücü ve toplum üzerindeki etkisi
kitaptakinden biraz fazladır.
III.
Fakat bir kitabın toplu hâlde okunması mümkün
değildir.
IV. Ayrıca tiyatroda oyuncunun yansıttığı bir yüz ifadesi
ve ses tonu vardır.
V. Bu da oyuncunun ve izleyicinin farklı bir atmosfere
girmesini sağlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün
oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir?
ve Il
B) I ve III
C) II ve III
A)
DNII ve IV
EX IV ve V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
in ut 15. 1. Çünkü bir tiyatro eserini yüzlerce kişi, aynı salonda, aynı anda izleyebilir. II. Tiyatronun anlatım gücü ve toplum üzerindeki etkisi kitaptakinden biraz fazladır. III. Fakat bir kitabın toplu hâlde okunması mümkün değildir. IV. Ayrıca tiyatroda oyuncunun yansıttığı bir yüz ifadesi ve ses tonu vardır. V. Bu da oyuncunun ve izleyicinin farklı bir atmosfere girmesini sağlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir? ve Il B) I ve III C) II ve III A) DNII ve IV EX IV ve V
dukça 17. insanın en asil uzvu hangisidir, diye sorsalar hepimizin ve-
receği cevap budur: dimağ! Hâlbuki dimağdan daha yüksek
ve hatta insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hay-
vanlara nazaran üstün bir mevkie çıkaran dimağ değil, sa-
dece elinin başparmağı imiş. Başparmağın diğer parmak-
larla birleşip iş görebilecek bir vaziyette olmasıdır ki insana
unsurlar üzerinde üstünlük imkânını veriyor. Bunu söyleyen
tabiat tarihi ilmidir.
Ahmet Haşim'e ait bir eserden alınan bu parçada aşa-
ğıdaki düzyazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır
basmaktadır?
9 yıllarında
hac yolo
re'ye kada
msiz bir g
".
edine'de gi
î, dini ve s
ağıdakilerd
A) Makale
C) Deneme
E) Hatıra
B) Fıkra
D) Biyografi
Lise Türkçe
Olay Yazıları
dukça 17. insanın en asil uzvu hangisidir, diye sorsalar hepimizin ve- receği cevap budur: dimağ! Hâlbuki dimağdan daha yüksek ve hatta insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hay- vanlara nazaran üstün bir mevkie çıkaran dimağ değil, sa- dece elinin başparmağı imiş. Başparmağın diğer parmak- larla birleşip iş görebilecek bir vaziyette olmasıdır ki insana unsurlar üzerinde üstünlük imkânını veriyor. Bunu söyleyen tabiat tarihi ilmidir. Ahmet Haşim'e ait bir eserden alınan bu parçada aşa- ğıdaki düzyazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? 9 yıllarında hac yolo re'ye kada msiz bir g ". edine'de gi î, dini ve s ağıdakilerd A) Makale C) Deneme E) Hatıra B) Fıkra D) Biyografi
A
ona uymak
e yaşamakla
e diyemeyiz:
ca anlamak
?" Gerek var
mini gerçek-
ca bir akışa
ikincisinin,
hiçbir farkı
gi temeline
geçirmedi-
ediği gibi:
ya değer
kilerden
r.
e
De
TÜRKÇE
Her ne kadar deneme, eleştiri, fıkra ve hikâye türlerinde
eserleri bulunsa da Peyami Safa, romanlarıyla çagdaşlaş
ma sürecindeki Türk romanının gelişimine yardım etmiş-
tir. Özellikle "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Matmazel
Noraliya'nın Koltuğu", "Fatih-Harbiye" ve son olarak
"Yalnızız" romanları onun külliyatında öne çıkan yapıt-
lardır. Bu romanların ortak noktası hiç şüphesiz ki insan
psikolojisinin derinlemesine incelendiği yapıtlar olmala-
ridir. Olaylardan ziyade kahramanların düşüncelerine
önem veren Peyami Safa, bildiğinden hiçbir zaman şaş-
mamış, yapıtlarının estetik boyutunu ihmal etmemiş, öte
yandan kahramanlarının iç dünyasının dehlizlerinde gezin-
tiye çıkmaktan da asla vazgeçmemiştir. İnsanoğlunun içi-
ne düştüğü açmazları, medeniyet karşısındaki bunalımla-
rini, maddeciliğe tapınmalarını, Doğu-Batı arası gelgitlerini
ve geçici hazlara teslim olmalarını romanlarında seçtiği
bir karakterin ağzından okurlara aktararak yapıtlarında
düşünce boyutunu ön plana çıkarmıştır.
26.
Bu parçaya göre, Peyami Safa ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Romanlarında estetik boyutu göz ardı etmeden in-
san psikolojisiyle ilgili tahliller yapmıştır.
B) Farklı yazınsal türlerde eserler kaleme alarak ede-
biyattaki çok yönlülüğünü göstermiştir.
C) insanlarla ilgili olumsuz durumları eserlerindeki kah-
ramanlar aracılığıyla anlatmıştır.
D) Romanla ilgili görüşleri zamanla değişikliğe uğramış,
bu değişiklik doğrultusunda eserler kaleme almıştır.
E) Modernleşme sürecinde, romanlarıyla Türk edebi-
yatına katkıda bulunmuştur.
27. Tarihi, düşünsel, kültürel ve sanatsal değerler bu top-
raklara ve bu toprakların üstünde yasayan insanların
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
A ona uymak e yaşamakla e diyemeyiz: ca anlamak ?" Gerek var mini gerçek- ca bir akışa ikincisinin, hiçbir farkı gi temeline geçirmedi- ediği gibi: ya değer kilerden r. e De TÜRKÇE Her ne kadar deneme, eleştiri, fıkra ve hikâye türlerinde eserleri bulunsa da Peyami Safa, romanlarıyla çagdaşlaş ma sürecindeki Türk romanının gelişimine yardım etmiş- tir. Özellikle "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu", "Fatih-Harbiye" ve son olarak "Yalnızız" romanları onun külliyatında öne çıkan yapıt- lardır. Bu romanların ortak noktası hiç şüphesiz ki insan psikolojisinin derinlemesine incelendiği yapıtlar olmala- ridir. Olaylardan ziyade kahramanların düşüncelerine önem veren Peyami Safa, bildiğinden hiçbir zaman şaş- mamış, yapıtlarının estetik boyutunu ihmal etmemiş, öte yandan kahramanlarının iç dünyasının dehlizlerinde gezin- tiye çıkmaktan da asla vazgeçmemiştir. İnsanoğlunun içi- ne düştüğü açmazları, medeniyet karşısındaki bunalımla- rini, maddeciliğe tapınmalarını, Doğu-Batı arası gelgitlerini ve geçici hazlara teslim olmalarını romanlarında seçtiği bir karakterin ağzından okurlara aktararak yapıtlarında düşünce boyutunu ön plana çıkarmıştır. 26. Bu parçaya göre, Peyami Safa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Romanlarında estetik boyutu göz ardı etmeden in- san psikolojisiyle ilgili tahliller yapmıştır. B) Farklı yazınsal türlerde eserler kaleme alarak ede- biyattaki çok yönlülüğünü göstermiştir. C) insanlarla ilgili olumsuz durumları eserlerindeki kah- ramanlar aracılığıyla anlatmıştır. D) Romanla ilgili görüşleri zamanla değişikliğe uğramış, bu değişiklik doğrultusunda eserler kaleme almıştır. E) Modernleşme sürecinde, romanlarıyla Türk edebi- yatına katkıda bulunmuştur. 27. Tarihi, düşünsel, kültürel ve sanatsal değerler bu top- raklara ve bu toprakların üstünde yasayan insanların
29.
Dünyayı el yordamıyla öğrenmekten çok, onu harfleri
sökerek kavramak ve duyularımı saran karmaşık nes-
neleri adlandırarak düzenlemek önemliydi benim için.
Dış dünya hep vardı; gerçekti ama yaşamak, anlamaya
yetmiyordu. Anlamak için onu sözcükler yoluyla tasarlayıp
kâğıda dökmek gerekiyordu. Diyeceğim.
----.
Bu parça, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) dünyadan, hayatın gerçekliklerinden uzaklaşmak
için bir şeyler yazın
B) yazdıklarım, beni hiç kimsenin bilmediği veya gitme-
diği farklı dünyalara götürüverdi
C) yazmayı bırakıp hayatla ilgili daha somut işlerle ilgi-
lenmeye başlayın
D) yaşadıklarımı yazdıkça dünya ele verdi kendini, önü-
me serilip renk renk açıldı
E ilk anım, annemin yardımıyla sadece doğruları yaz-
dığım ilk metindi
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
29. Dünyayı el yordamıyla öğrenmekten çok, onu harfleri sökerek kavramak ve duyularımı saran karmaşık nes- neleri adlandırarak düzenlemek önemliydi benim için. Dış dünya hep vardı; gerçekti ama yaşamak, anlamaya yetmiyordu. Anlamak için onu sözcükler yoluyla tasarlayıp kâğıda dökmek gerekiyordu. Diyeceğim. ----. Bu parça, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A) dünyadan, hayatın gerçekliklerinden uzaklaşmak için bir şeyler yazın B) yazdıklarım, beni hiç kimsenin bilmediği veya gitme- diği farklı dünyalara götürüverdi C) yazmayı bırakıp hayatla ilgili daha somut işlerle ilgi- lenmeye başlayın D) yaşadıklarımı yazdıkça dünya ele verdi kendini, önü- me serilip renk renk açıldı E ilk anım, annemin yardımıyla sadece doğruları yaz- dığım ilk metindi
27.
Tarihî, düşünsel, kültürel ve sanatsal değerler bu top-
raklara ve bu toprakların üstünde yaşayan insanların
yüreklerine, bilinçlerine yavaş yavaş rengini vererek, sisi
dağıtıp uzaklaştırıyor ve her alanda yeniden söz alıyor.
Bu, gelecek için bir umut elbette. Kaçınılmaz bir gerçek
ise bu renk ve ses bugün, genelde edebiyatımızda, özelde
de öykücülüğümüzde her şeye karşın sağlıklı bir gelişme
gösteriyor. Yazı, kendi topraklarımıza dönüyor ve asıl
renginde yeniden canlanıyor.
Bu parçaya göre, yazarın umutlu olmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyatımızda farklı seslerin artması
BY Yazı faaliyetlerinin aralıksız sürmesi
C) Öykülerimizin, insanımız tarafından kabullenilmesi
D)Birtakım sanatçıların yeni türlere rağbet etmesi
E) Edebiyatımızın yerli bir karaktere bürünmesi
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
27. Tarihî, düşünsel, kültürel ve sanatsal değerler bu top- raklara ve bu toprakların üstünde yaşayan insanların yüreklerine, bilinçlerine yavaş yavaş rengini vererek, sisi dağıtıp uzaklaştırıyor ve her alanda yeniden söz alıyor. Bu, gelecek için bir umut elbette. Kaçınılmaz bir gerçek ise bu renk ve ses bugün, genelde edebiyatımızda, özelde de öykücülüğümüzde her şeye karşın sağlıklı bir gelişme gösteriyor. Yazı, kendi topraklarımıza dönüyor ve asıl renginde yeniden canlanıyor. Bu parçaya göre, yazarın umutlu olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyatımızda farklı seslerin artması BY Yazı faaliyetlerinin aralıksız sürmesi C) Öykülerimizin, insanımız tarafından kabullenilmesi D)Birtakım sanatçıların yeni türlere rağbet etmesi E) Edebiyatımızın yerli bir karaktere bürünmesi Diğer Sayfaya Geçiniz.
TYT DENEME SINAVI
28.
A A
Kuruluşunun yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutlayan,
48 farklı lisanda yayımlanan ve vahşi hayatı konu edinen
bu dergi, dünyanın dört bir yanında çekilen 248 fotoğrafı
bu hafta internet üzerinden satışa çıkaracak.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Dergi, daha fazla insana ulaşmak amacıyla inter-
net üzerinden satışa sunulmuştur.
B) Fotoğrafların satışı, sanal ortamda gerçekleştirile-
cektir.
C) Bu derginin bundan önce en az iki kez kuruluş yıl
dönümü kutlanmıştır.
D Bu derginin en fazla okunduğu ülke, Türkiye'dir.
E) Bu hafta satışa çıkacak olan fotoğraflar, dergi tari-
hinde ilk olma özelliğine sahiptir.
31.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TYT DENEME SINAVI 28. A A Kuruluşunun yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutlayan, 48 farklı lisanda yayımlanan ve vahşi hayatı konu edinen bu dergi, dünyanın dört bir yanında çekilen 248 fotoğrafı bu hafta internet üzerinden satışa çıkaracak. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Dergi, daha fazla insana ulaşmak amacıyla inter- net üzerinden satışa sunulmuştur. B) Fotoğrafların satışı, sanal ortamda gerçekleştirile- cektir. C) Bu derginin bundan önce en az iki kez kuruluş yıl dönümü kutlanmıştır. D Bu derginin en fazla okunduğu ülke, Türkiye'dir. E) Bu hafta satışa çıkacak olan fotoğraflar, dergi tari- hinde ilk olma özelliğine sahiptir. 31.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçının üslubuna
ilişkin olumsuz bir eleştiri söz konusudur?
A) Sanatçı, eserlerinde farklı temaları anlatmış olma-
sına karşın bu konuları oldukça bayağı bir şekilde
dile getirmiştir.
B) Dil anlayışı bakımından çağının çok ötesinde bir sa-
hatçıyken içerik bakımından çağının gerisinde kal-
mıştır.
C) Sanatçının bu yapıtı, tema ve biçem açısından etki-
leyici bir yapıya sahip olduğu için okurlarının beğe-
nisini kazanmıştır.
D) Eserlerindeki kahramanların gerçek yaşamda kar-
şılaştığımız kişiler olması, romanın gücüne güç kat-
mıştır.
E) Sanatçının, sözcükleri bilinen anlamlarının dışında
kullanması anlattıklarına bir zenginlik katmıştır.
9.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçının üslubuna ilişkin olumsuz bir eleştiri söz konusudur? A) Sanatçı, eserlerinde farklı temaları anlatmış olma- sına karşın bu konuları oldukça bayağı bir şekilde dile getirmiştir. B) Dil anlayışı bakımından çağının çok ötesinde bir sa- hatçıyken içerik bakımından çağının gerisinde kal- mıştır. C) Sanatçının bu yapıtı, tema ve biçem açısından etki- leyici bir yapıya sahip olduğu için okurlarının beğe- nisini kazanmıştır. D) Eserlerindeki kahramanların gerçek yaşamda kar- şılaştığımız kişiler olması, romanın gücüne güç kat- mıştır. E) Sanatçının, sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanması anlattıklarına bir zenginlik katmıştır. 9.
sözcük tü-
da so-
zcük-
e
akle-
sme
4. ÜNİTE: SÖZCÜK TÜRLERİ VE
Isim ve İsim Tamlaması
1. "Ertesi gün kahvaltıdan sonra, arkasına yaslanıp 4. 1.
T
uzun uzun sokağı gören pencereye baktı babam."
TV
Yukarıdaki cümlede çizili sözcüklerden han-
gisi isimdir?
AST BYTT
ey in
2. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde:
D) IV
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...
Saydıklarım damla değil denizde.
Hele bir ekinler ekilsin
EV
er
III.
V
5.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
sözcük tü- da so- zcük- e akle- sme 4. ÜNİTE: SÖZCÜK TÜRLERİ VE Isim ve İsim Tamlaması 1. "Ertesi gün kahvaltıdan sonra, arkasına yaslanıp 4. 1. T uzun uzun sokağı gören pencereye baktı babam." TV Yukarıdaki cümlede çizili sözcüklerden han- gisi isimdir? AST BYTT ey in 2. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde: D) IV Kağnılar yollarda, yoncalar dizde... Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin EV er III. V 5.
30.
Bir yıl daha sona eriyor. Çocuklukta, ilk gençlikte zaman
bir türlü geçmez! Ama orta yaştan sonra öyle bir hız kaza-
nır ki! Bir yıl, bir hafta gibidir. Bir de bakarsınız yaşınız
altmışa, yetmişe, belki de seksene varmış! Ne çabuk,
ne kadar çabuk geçti dersiniz. Bir şaşkınlık, bir inanmaz-
lık... Oysa zaman hep aynı hızdadır, saatler hep eskisi
gibi işler. Bir değişen, sizsiniz. Yüzünüz, gövdeniz, kimi
zaman da bellek gücünüz...
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zaman, yaşlılıkta gençliktekinden daha hızlı geçer.
B) Her yaşın kendine özgü bir güzelliği vardır.
C) İnsan yaşlandıkça anılarına daha çok bağlanır.
D) İnsanın fiziksel görünüşü değişse de ruhu hep genç
kalır.
E) Gençlikte zamana yetişme isteği öne çıkar.
33. Ulus
karı
önü
ların
hâl
yap
erb
ya
Br
ya
A
E
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
30. Bir yıl daha sona eriyor. Çocuklukta, ilk gençlikte zaman bir türlü geçmez! Ama orta yaştan sonra öyle bir hız kaza- nır ki! Bir yıl, bir hafta gibidir. Bir de bakarsınız yaşınız altmışa, yetmişe, belki de seksene varmış! Ne çabuk, ne kadar çabuk geçti dersiniz. Bir şaşkınlık, bir inanmaz- lık... Oysa zaman hep aynı hızdadır, saatler hep eskisi gibi işler. Bir değişen, sizsiniz. Yüzünüz, gövdeniz, kimi zaman da bellek gücünüz... Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Zaman, yaşlılıkta gençliktekinden daha hızlı geçer. B) Her yaşın kendine özgü bir güzelliği vardır. C) İnsan yaşlandıkça anılarına daha çok bağlanır. D) İnsanın fiziksel görünüşü değişse de ruhu hep genç kalır. E) Gençlikte zamana yetişme isteği öne çıkar. 33. Ulus karı önü ların hâl yap erb ya Br ya A E
utlayan,
edinen
toğrafı
aşa-
inter-
rile-
yıl
|-
A
31.
TÜRKÇE
Öznel ve gizemli şiirler yazıyordum. Sanatı, seçkinler
arasında bir alışveriş sanıyordum. Belli bir beğeniye
ulaşmamış, belli bir sanat alıcısı düzeyine varmamış
kimselere söyleyecek sözü olmadığını düşünüyordum
şiirlerimin. Oysa artık, insanlar arasındaki köklü ilişkilerden
biri olarak görüyorum şiiri. Şiirim, söyleyeceğim sözlerin
altını çizmeye yarasın bunun için de. Herkes anlasın,
herkese ulaşsın. Şiirlerimi de bu mantık doğrultusunda
oluşturmaya çalışıyorum artık.
Bu parçaya göre, şairin sonradan benimsediği şiir
anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İnsanlar arasındaki ilişkilerden biri olduğunu
düşünmektedir.
B) Her düzeyden okuyucuya ulaşmayı hedeflemektedir.
& Dil ve anlatımda açıklığı, anlaşılırlığı önemsemek-
tedir.
D) Söyleyeceklerini iletmede şiiri bir araç olarak gör-
mektedir.
E) Bireysel ve soyut temalardan beslenmektedir.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
utlayan, edinen toğrafı aşa- inter- rile- yıl |- A 31. TÜRKÇE Öznel ve gizemli şiirler yazıyordum. Sanatı, seçkinler arasında bir alışveriş sanıyordum. Belli bir beğeniye ulaşmamış, belli bir sanat alıcısı düzeyine varmamış kimselere söyleyecek sözü olmadığını düşünüyordum şiirlerimin. Oysa artık, insanlar arasındaki köklü ilişkilerden biri olarak görüyorum şiiri. Şiirim, söyleyeceğim sözlerin altını çizmeye yarasın bunun için de. Herkes anlasın, herkese ulaşsın. Şiirlerimi de bu mantık doğrultusunda oluşturmaya çalışıyorum artık. Bu parçaya göre, şairin sonradan benimsediği şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanlar arasındaki ilişkilerden biri olduğunu düşünmektedir. B) Her düzeyden okuyucuya ulaşmayı hedeflemektedir. & Dil ve anlatımda açıklığı, anlaşılırlığı önemsemek- tedir. D) Söyleyeceklerini iletmede şiiri bir araç olarak gör- mektedir. E) Bireysel ve soyut temalardan beslenmektedir.
(1) Bizim sinema dünyamızda müzisyenlerin canlandır-
dığı filmlerde, gerçekten müzikten anlayan, enstrüman
çalabilen bir oyuncu seçilmez hiçbir zaman. (II) Hâlbuki
yabancı filmlerde, oyuncu bir şeyler çalmasını bilmiyorsa
bir süre ders alır ve öğrenir. (III) Bu da oldukça basit
sahneler çıkarır ortaya. (IV) Onun yerine piyano çalarken
parmaklarını gelişigüzel oynatmak yeterli sayılır. (V) Doğru
olan da budur, bizimkisi işin kolayına kaçmak bence.
Bu parçadaki anlam karışıklığının giderilebilmesi
için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A II. cümle, parçanın son cümlesi olmalıdır.
B) IV. cümleyle II. cümle yer değiştirmelidir.
C) V. cümle, II. cümleden sonra getirilmelidir.
D) III. cümleyle IV. cümle yer değiştirmelidir.
E) IV. cümle, parçadan çıkarılmalıdır.
32.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
(1) Bizim sinema dünyamızda müzisyenlerin canlandır- dığı filmlerde, gerçekten müzikten anlayan, enstrüman çalabilen bir oyuncu seçilmez hiçbir zaman. (II) Hâlbuki yabancı filmlerde, oyuncu bir şeyler çalmasını bilmiyorsa bir süre ders alır ve öğrenir. (III) Bu da oldukça basit sahneler çıkarır ortaya. (IV) Onun yerine piyano çalarken parmaklarını gelişigüzel oynatmak yeterli sayılır. (V) Doğru olan da budur, bizimkisi işin kolayına kaçmak bence. Bu parçadaki anlam karışıklığının giderilebilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A II. cümle, parçanın son cümlesi olmalıdır. B) IV. cümleyle II. cümle yer değiştirmelidir. C) V. cümle, II. cümleden sonra getirilmelidir. D) III. cümleyle IV. cümle yer değiştirmelidir. E) IV. cümle, parçadan çıkarılmalıdır. 32.