Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lise Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
unutmaya
da en
ar onun.
nere-
aşa-
11320 N T THOS LAL
ÖSYM TİPİ
3. Edipler, kendi dönemlerindeki durumların, olayların, an-
layışların, geleneklerin, göreneklerin izlerini ister istemez
yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansı-
tırlar.
Bu cümledeki virgüller kaç farklı görevde kullanılmış-
tır?
A) 1
D) 4
B) 2
C) 3
E) 5
4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Kendimizi ifade ederken doğru sözcükleri seçmeliyiz.
B) Yaptığı bu büyük hatayı er geç fark edecektir.
LC) Üniversite yıllarında küçük odada altı kişi kalırdık.
D) Ders programını hiç aksatmadan uygulardı.
E) Konuyla ilgili bilgiyi bize yetkili biri verecekmiş.
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
unutmaya da en ar onun. nere- aşa- 11320 N T THOS LAL ÖSYM TİPİ 3. Edipler, kendi dönemlerindeki durumların, olayların, an- layışların, geleneklerin, göreneklerin izlerini ister istemez yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansı- tırlar. Bu cümledeki virgüller kaç farklı görevde kullanılmış- tır? A) 1 D) 4 B) 2 C) 3 E) 5 4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Kendimizi ifade ederken doğru sözcükleri seçmeliyiz. B) Yaptığı bu büyük hatayı er geç fark edecektir. LC) Üniversite yıllarında küçük odada altı kişi kalırdık. D) Ders programını hiç aksatmadan uygulardı. E) Konuyla ilgili bilgiyi bize yetkili biri verecekmiş.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecl vurgulan-
mıştır?
A) Ara sıra bu konuda hata yaptığını düşünüyorum.
B)/Bu filmi izlediğimde yaşanmışlıklarıma uzanıyorum.
İnsanlar birbirini anladıkça dostluklar gelişiyor
DAralıksız çalıştığımda kendimi yorgun hissediyorum.
E) Haftalık çalışma planlarımı daima kendim yaparım.
6
Lise Türkçe
Cümlenin Yardımcı Öğeleri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecl vurgulan- mıştır? A) Ara sıra bu konuda hata yaptığını düşünüyorum. B)/Bu filmi izlediğimde yaşanmışlıklarıma uzanıyorum. İnsanlar birbirini anladıkça dostluklar gelişiyor DAralıksız çalıştığımda kendimi yorgun hissediyorum. E) Haftalık çalışma planlarımı daima kendim yaparım. 6
7.
la yapısı türemiş değildir
A) I ve III
D) Ill ve V
B) ve V
zcüklerden hangileri-
O Yalnız PV
E) V ve
İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur fa-
kat dil
doğuştan bilinmez. Çocuk ilk aylarda ağlamalar
11
1
taklitler ve birtakım hareketlerle çevresindekilerle anlaş-
maya çalışır. Zamanla
içinde yaşadığı toplumun dilini
DII, IV ve V
IV
yani ana dilini öğrenir. Daha sonra kulağına gelen seslerin
belli kavramalara, hareketlere
varlıklara karşılık olduğu-
V
olduğunu anlamaya başlar.
Numaralamış virgüllerden hangileri eş görevli sözleri
ayırma göreviyle kullanılmamıştır?
A1, II ve IV
B) I, II ye VI
VI
C) II, III ve V
EIII, V ve VI
VV VI
benli t
dilinin
havas
✓l
Bu p
gida
1
i
10
i
S
A
Lise Türkçe
İletişim ve Ögeleri
7. la yapısı türemiş değildir A) I ve III D) Ill ve V B) ve V zcüklerden hangileri- O Yalnız PV E) V ve İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur fa- kat dil doğuştan bilinmez. Çocuk ilk aylarda ağlamalar 11 1 taklitler ve birtakım hareketlerle çevresindekilerle anlaş- maya çalışır. Zamanla içinde yaşadığı toplumun dilini DII, IV ve V IV yani ana dilini öğrenir. Daha sonra kulağına gelen seslerin belli kavramalara, hareketlere varlıklara karşılık olduğu- V olduğunu anlamaya başlar. Numaralamış virgüllerden hangileri eş görevli sözleri ayırma göreviyle kullanılmamıştır? A1, II ve IV B) I, II ye VI VI C) II, III ve V EIII, V ve VI VV VI benli t dilinin havas ✓l Bu p gida 1 i 10 i S A
lüm.
uşmuştuk.
ü.
k
nç
te-eis
nce
bu-
Örnek:
D
Tüm yapıtları dikkate alınarak Nobel Seçici Kurulu tarafından "gerçe-
ğin bağımsız yorumlayıcısı" diye selamlanan Steinbeck, bu romanın
da -Kaygılarımızın Kışı'nda paranın, hırsın ve açgözlülüğün toplum
üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin sorgulayıcı üslubunu sürdürüyor
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
kim-
Yayınlan A) Dört ögeden oluşmaktadır.
B Zarf tümlecinin açıklayıcısı olan ara söz vardır.
C)Nesnenin içinde bağlaç vardır.
D) Öznenin içinde sifat-fil grubu vard
E) Yüklem türemiş yapılı bir fiildir.
y
1
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
lüm. uşmuştuk. ü. k nç te-eis nce bu- Örnek: D Tüm yapıtları dikkate alınarak Nobel Seçici Kurulu tarafından "gerçe- ğin bağımsız yorumlayıcısı" diye selamlanan Steinbeck, bu romanın da -Kaygılarımızın Kışı'nda paranın, hırsın ve açgözlülüğün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin sorgulayıcı üslubunu sürdürüyor Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? kim- Yayınlan A) Dört ögeden oluşmaktadır. B Zarf tümlecinin açıklayıcısı olan ara söz vardır. C)Nesnenin içinde bağlaç vardır. D) Öznenin içinde sifat-fil grubu vard E) Yüklem türemiş yapılı bir fiildir. y 1
KÖŞE
BİLGİ
mn: Isimlerin önüne
erek kişilerin mes-
an gibi sosyal stati
ardir: Binbaşı Ce
ne: Sfatların 80-
-Omtrak ek
kyapilir: azıcık
ksimsi/eksim
"Niteleme
yollardan
adar olar
aşina ek-
arasına
den biri
an ba-
asina
enir:
Z
ril
Sifat ve Sifat Tu
Aşağıdaki cümlelerdeki pekiştirme sifatia
hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) Simsıcak bir yaz akşamını dalgalarla serinlettik.
Karmakarışık düşüncelerinin içinden çıkması ol-
dukça zor.
e) Kapkara bir suratla karşımıza çıkmıştı.
D) Tertemiz hislerle yaklaşmıştı oysa.
E) Sapsanı başaklar karşılıyordu köyün girişinde
misafirleri.
Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sifat kulla-
nılmıştır?
A) Bu yaşta ameliyat olanlarda hep görülür bu yan
etkiler.
B) Bu durumda hemen ameliyat olmanız gerekiyor."
C) Bu tür riskli ameliyatlarda vicdan azabı çeken
birçok hasta yakını gördük.
D) Kapının önünde bekleyen annem, hıçkırıklara
boğuldu.
E Koridorda yankılanan uğultuların içinden başı-
ni kaldırıp boş boş baktı bize.
B) Ben n
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sifat tamlama-
si kullanılmıştır?
A) Ben sana gülüm derim
Gül sana benzediği için öll
i pozitif değer
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Özellikleri
KÖŞE BİLGİ mn: Isimlerin önüne erek kişilerin mes- an gibi sosyal stati ardir: Binbaşı Ce ne: Sfatların 80- -Omtrak ek kyapilir: azıcık ksimsi/eksim "Niteleme yollardan adar olar aşina ek- arasına den biri an ba- asina enir: Z ril Sifat ve Sifat Tu Aşağıdaki cümlelerdeki pekiştirme sifatia hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur? A) Simsıcak bir yaz akşamını dalgalarla serinlettik. Karmakarışık düşüncelerinin içinden çıkması ol- dukça zor. e) Kapkara bir suratla karşımıza çıkmıştı. D) Tertemiz hislerle yaklaşmıştı oysa. E) Sapsanı başaklar karşılıyordu köyün girişinde misafirleri. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sifat kulla- nılmıştır? A) Bu yaşta ameliyat olanlarda hep görülür bu yan etkiler. B) Bu durumda hemen ameliyat olmanız gerekiyor." C) Bu tür riskli ameliyatlarda vicdan azabı çeken birçok hasta yakını gördük. D) Kapının önünde bekleyen annem, hıçkırıklara boğuldu. E Koridorda yankılanan uğultuların içinden başı- ni kaldırıp boş boş baktı bize. B) Ben n 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sifat tamlama- si kullanılmıştır? A) Ben sana gülüm derim Gül sana benzediği için öll i pozitif değer
şii-
an
an
in
va
e,
li,
e,
ol
OH
32. Ruhsal mekanizmaların sağlıklı gelişimi çocukluk dönemi-
nin temel ihtiyaçlarından birisi. Çocuğa görelik bu meka-
nizmaları göz önüne almak olarak tanımlanırsa, anlatının
çocuğa ulaşmasını sağlamak için önemli bir öge. Örneğin,
ölüm ve hayatın sonluluğu kavramlarını kavramak için yaşı
henüz elverişli olmayan 8 yaşın altındaki bir çocuğun ölüm
kavramının işlendiği bir metinden elde edecekleri sınırlı ya
da kastedilenden farklı olabilir. Diğer yandan, çocuk adı-
na hayal eden, çocuğun hayal edebilirliğini kontrol etmeye
çalışan bir metnin edebî etkisi kadar, geliştirici etkisi de si-
nırlı kalabilir. Çocuk ve ergenin zihninde yeterli çabaya yol
açmayan bir metnin, anlama ya da anlaşılma eksenindeki
zihinsel aktiviteleri doğurmayacağını da düşünebiliriz.
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söy-
lemesi beklenemez?
A) Öyküler, çocukların gelişim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçla-
rina uygun olmalıdır.
B) Yazarlar çocuk edebiyatı ürünlerini üretirken, çocuk
gerçekliğini dikkate almak durumundadır.
C) Kitaplar, hayal güçlerini aştığında onların ilgisini çek-
meyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
D) Bir eserin çocuğa göre olabilmesi için çocuk gerçekli-
ğinin ve yazınsal ölçütlerin eserin içeriğine yansıması
gerekir.
E) Bir eserin edebî niteliği onun çocuğu zihinsel olarak
etkilemesiyle ilgili değildir.
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
şii- an an in va e, li, e, ol OH 32. Ruhsal mekanizmaların sağlıklı gelişimi çocukluk dönemi- nin temel ihtiyaçlarından birisi. Çocuğa görelik bu meka- nizmaları göz önüne almak olarak tanımlanırsa, anlatının çocuğa ulaşmasını sağlamak için önemli bir öge. Örneğin, ölüm ve hayatın sonluluğu kavramlarını kavramak için yaşı henüz elverişli olmayan 8 yaşın altındaki bir çocuğun ölüm kavramının işlendiği bir metinden elde edecekleri sınırlı ya da kastedilenden farklı olabilir. Diğer yandan, çocuk adı- na hayal eden, çocuğun hayal edebilirliğini kontrol etmeye çalışan bir metnin edebî etkisi kadar, geliştirici etkisi de si- nırlı kalabilir. Çocuk ve ergenin zihninde yeterli çabaya yol açmayan bir metnin, anlama ya da anlaşılma eksenindeki zihinsel aktiviteleri doğurmayacağını da düşünebiliriz. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söy- lemesi beklenemez? A) Öyküler, çocukların gelişim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçla- rina uygun olmalıdır. B) Yazarlar çocuk edebiyatı ürünlerini üretirken, çocuk gerçekliğini dikkate almak durumundadır. C) Kitaplar, hayal güçlerini aştığında onların ilgisini çek- meyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. D) Bir eserin çocuğa göre olabilmesi için çocuk gerçekli- ğinin ve yazınsal ölçütlerin eserin içeriğine yansıması gerekir. E) Bir eserin edebî niteliği onun çocuğu zihinsel olarak etkilemesiyle ilgili değildir.
nönüne
al stati
Ce-
an so-
ek-
sim
me
an
4. ÜNİTE: SÖZCÜK TÜRLERİ VE
Sifat ve Sifat Tamlaması
Aşağıdaki cümlelerdeki pekiştirme sıfatlarından
hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) Sımsıcak bir yaz akşamını dalgalarla serinlettik.
5) Karmakarışık düşüncelerinin içinden çıkması ol-
dukça zor.
e) Kapkara bir suratla karşımıza çıkmıştı.
DY Tertemiz hislerle yaklaşmıştı oysa.
E) Sapsarı başaklar karşılıyordu köyün girişinde
misafirleri.
Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sifat kulla-
nılmıştır?
A) Bu yaşta ameliyat olanlarda hep görülür bu yan
etkiler.
B) Bu durumda hemen ampli
4
III.
TV
V
N
la
Lise Türkçe
Ek
nönüne al stati Ce- an so- ek- sim me an 4. ÜNİTE: SÖZCÜK TÜRLERİ VE Sifat ve Sifat Tamlaması Aşağıdaki cümlelerdeki pekiştirme sıfatlarından hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur? A) Sımsıcak bir yaz akşamını dalgalarla serinlettik. 5) Karmakarışık düşüncelerinin içinden çıkması ol- dukça zor. e) Kapkara bir suratla karşımıza çıkmıştı. DY Tertemiz hislerle yaklaşmıştı oysa. E) Sapsarı başaklar karşılıyordu köyün girişinde misafirleri. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sifat kulla- nılmıştır? A) Bu yaşta ameliyat olanlarda hep görülür bu yan etkiler. B) Bu durumda hemen ampli 4 III. TV V N la
Söze ilk kitabınızdan başlamak istiyorum: 1954'te
çıkmıştı, onu aldığım gün cebimde bir sıcaklık his-
sediyordum, zevkle okudum, çok etkilendim.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz sertleşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz düşmesi
9
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Söze ilk kitabınızdan başlamak istiyorum: 1954'te çıkmıştı, onu aldığım gün cebimde bir sıcaklık his- sediyordum, zevkle okudum, çok etkilendim. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünsüz sertleşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi E) Ünsüz düşmesi 9
1.
Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir:
1.
Yüzün sıfâtın Ahmedi imlâ ideliden
Gör kim ne hûb vech ile dîvâne yazmışam
Gönlüm evini işkun içün dutmışam makâm
Genc-i nihânı gör ki ne vîrâne yazmışam
III. Tâ işkuni şehâ varak-i câne yazmışam
Levh-i gönülde aduni cânâne yazmışam
Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-
B) II-H
D) |||- ||- |
E) III-
C) II III-1
Lise Türkçe
Şiirde Ahenk Unsurları
1. Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir: 1. Yüzün sıfâtın Ahmedi imlâ ideliden Gör kim ne hûb vech ile dîvâne yazmışam Gönlüm evini işkun içün dutmışam makâm Genc-i nihânı gör ki ne vîrâne yazmışam III. Tâ işkuni şehâ varak-i câne yazmışam Levh-i gönülde aduni cânâne yazmışam Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II- B) II-H D) |||- ||- | E) III- C) II III-1
6.
Geçmişin yıkıntılarına gizlendi umutlar
I
11
Gönlüme yalnız birkaç puslu anı kaldr
IV
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri-
nin yapısı türemiş değildir?
A) I ve III
B) Il ve V
D) III ve V
yaln
E) IV ve V
Yalnız V
IV-V
9.
7. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur fa-
(1) Y
leri
So
ar
be
O
Lise Türkçe
Kök
6. Geçmişin yıkıntılarına gizlendi umutlar I 11 Gönlüme yalnız birkaç puslu anı kaldr IV V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri- nin yapısı türemiş değildir? A) I ve III B) Il ve V D) III ve V yaln E) IV ve V Yalnız V IV-V 9. 7. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur fa- (1) Y leri So ar be O
7.
Tuz kullanma, yollardaki buzlanma sorununun çözümü
için başvurulan en ucuz yöntemdir.
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak
ulaşılabilir?
A) Tuz, buzlanmayla mücadele dışında da kullanılan
bir maddedir.
B)) Buzlanmayla mücadelede, tuz kullanımından baş-
ka yöntemler de vardır.
C) Tuz, buzlanmayı önlemede yeterli değildir.
D) Buzlanmayı önlemek için tuz kullanılması, yollara
zarar vermez.
E) Tuzdan başka maddeler, buzlanma sorununu çöz-
mede etkili değildir.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
7. Tuz kullanma, yollardaki buzlanma sorununun çözümü için başvurulan en ucuz yöntemdir. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) Tuz, buzlanmayla mücadele dışında da kullanılan bir maddedir. B)) Buzlanmayla mücadelede, tuz kullanımından baş- ka yöntemler de vardır. C) Tuz, buzlanmayı önlemede yeterli değildir. D) Buzlanmayı önlemek için tuz kullanılması, yollara zarar vermez. E) Tuzdan başka maddeler, buzlanma sorununu çöz- mede etkili değildir.
mü
ak
n
10.
D) 1. cümlede ule you
tedir.
E) I. cümlede anlatılan durumun bağlı olduğu koşul açık-
lanmaktadır.
(1) Edebiyatın iliklerine işlemiş bir konudur aşk. (II) Bir-
çok yazar tarafından pek çok şekilde işlense de her kalem-
de farklı demleriyle vuruyor bizi. (III) Bu yüzden de yazar-
larca işlenmekten vazgeçilmiyor. (IV) Her hikâyenin kıyı-
sından, köşesinden sızıveriyor bir şekilde. (V) Sızmasıyla
da vurması bir oluyor okuyucuyu nitelikli yazılarda.
Aşkın tanıtıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, edebiyattaki önemi vurgulanmıştır.
B) II. cümlede, her yazar tarafından aynı biçimde anla-
tıldığı belirtilmiştir.
C) III. cümlede, tema olarak terk edilmediği dile getiril-
miştir.
D) IV. cümlede, her öyküde yer aldığı açıklanmıştır.
E) V. cümlede, okuru etkilediğinden söz edilmiştir.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Özellikleri
mü ak n 10. D) 1. cümlede ule you tedir. E) I. cümlede anlatılan durumun bağlı olduğu koşul açık- lanmaktadır. (1) Edebiyatın iliklerine işlemiş bir konudur aşk. (II) Bir- çok yazar tarafından pek çok şekilde işlense de her kalem- de farklı demleriyle vuruyor bizi. (III) Bu yüzden de yazar- larca işlenmekten vazgeçilmiyor. (IV) Her hikâyenin kıyı- sından, köşesinden sızıveriyor bir şekilde. (V) Sızmasıyla da vurması bir oluyor okuyucuyu nitelikli yazılarda. Aşkın tanıtıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, edebiyattaki önemi vurgulanmıştır. B) II. cümlede, her yazar tarafından aynı biçimde anla- tıldığı belirtilmiştir. C) III. cümlede, tema olarak terk edilmediği dile getiril- miştir. D) IV. cümlede, her öyküde yer aldığı açıklanmıştır. E) V. cümlede, okuru etkilediğinden söz edilmiştir. Diğer Sayfaya Geçiniz.
d
OL
Tele
9-)
(1) Düşünce ve zevk paylaşımı üzerinde yeşeren arkadaşlıklar
içgüdüselmiş gibi görünür fakat bu aldatıcıdır. (II) Çoğu ar-
kadaşlıklar aile üyelerinin ve eşlerin dışında gelişir. (III) Yani
arkadaşlık genetikle ya da neslini devam ettirme amacıyla
açıklanamaz. (IV) Tersine evrimci biyologlar arkadaşlığı kar-
şılıklı faydaya dayandırıyor. (V) Yani sen benim sırtımı kaşır-
san ben de seninkini kaşır, hakkını veririm anlayışına dayalı-
dır.
sözcük vardır.
Bu parçadaki numaralanmış mleler ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, ünsüz benzeşmesi vardır.
BH. cümlede, ünsüz değişimine örnek gösterilecek bir
Loz
III. cümlede, ünlü düsmesine örnek varu
@p
Fra
IV.
IV. cümlede, ulam dir.
V. cümlede, ünsüz türemesi vardır.
1 10
@p
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Özellikleri
d OL Tele 9-) (1) Düşünce ve zevk paylaşımı üzerinde yeşeren arkadaşlıklar içgüdüselmiş gibi görünür fakat bu aldatıcıdır. (II) Çoğu ar- kadaşlıklar aile üyelerinin ve eşlerin dışında gelişir. (III) Yani arkadaşlık genetikle ya da neslini devam ettirme amacıyla açıklanamaz. (IV) Tersine evrimci biyologlar arkadaşlığı kar- şılıklı faydaya dayandırıyor. (V) Yani sen benim sırtımı kaşır- san ben de seninkini kaşır, hakkını veririm anlayışına dayalı- dır. sözcük vardır. Bu parçadaki numaralanmış mleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, ünsüz benzeşmesi vardır. BH. cümlede, ünsüz değişimine örnek gösterilecek bir Loz III. cümlede, ünlü düsmesine örnek varu @p Fra IV. IV. cümlede, ulam dir. V. cümlede, ünsüz türemesi vardır. 1 10 @p
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf kullanmıştır?
A) Bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak?
B) Buna benzer bir ses işitiliyordu.
e) Böyle bir şey bana yakışmaz.
D) Adam iyi bir dedektifmiş..
Ej Bunu yapacak cesaretim yoktu.
Lise Türkçe
İsim
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf kullanmıştır? A) Bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak? B) Buna benzer bir ses işitiliyordu. e) Böyle bir şey bana yakışmaz. D) Adam iyi bir dedektifmiş.. Ej Bunu yapacak cesaretim yoktu.
ri verilen
en
Yanıt Yayınlar
12. Aşağıdaki eserlerden hangisi, karşısında verilen sanatçıya
ait değildir?
A) Malta Geceleri - Süleyman Nazif
B) Hayat ve Kitaplar - Ahmet Şuayb
C) Kıvılcımlı Kül-Hüseyin Siret Özsever
D) Elhan-ı Vatan - Faik Ali Ozansoy
E) Gizli Figanlar - Ali Ekrem Bolayır
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
ri verilen en Yanıt Yayınlar 12. Aşağıdaki eserlerden hangisi, karşısında verilen sanatçıya ait değildir? A) Malta Geceleri - Süleyman Nazif B) Hayat ve Kitaplar - Ahmet Şuayb C) Kıvılcımlı Kül-Hüseyin Siret Özsever D) Elhan-ı Vatan - Faik Ali Ozansoy E) Gizli Figanlar - Ali Ekrem Bolayır
SINLARI
3. Dönemin etkisine ilave olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın
edebiyatta dilin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili net dü-
şünceleri var. Yazar, edebiyatta dilin kendi içinde estetik
güzelliği olan, sanatsal bir şekilde kullanılması gerektiğini
düşünüyor. Bu nedenle eserlerinde uzun, karmaşık cüm-
leler sık sık karşımıza çıkıyor. Üstelik yalnızca kullandı-
ğı dille değil, yaptığı telmihlerle de eserlerini daha yoğun
hâle getiriyor. Hem Osmanlı tarihinin hem de Batı tarihinin
önemli yazarları, ressamları, müzisyenleri, düşünürleri, sık
sık eserlerin anlatıları içine dahil ediliyor. Bunları tanımadan
yazarın tam olarak neyden bahsettiğini anlamak zor olabili-
yor.
Bu parçaya göre Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazılarında-
ki en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı ve pek de kolay çözülmeyen bir dilinin olması
B) Kalıpların dışına çıkmak amacını yansıtması
C) Okurun zamanıyla arasına mesafeler sokması
D) Estetik kaygılarla ve müzikalite gözetilerek yazılması
E) Derin bir tarihsel birikimi içermesi
1
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Sanatçıları
SINLARI 3. Dönemin etkisine ilave olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyatta dilin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili net dü- şünceleri var. Yazar, edebiyatta dilin kendi içinde estetik güzelliği olan, sanatsal bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle eserlerinde uzun, karmaşık cüm- leler sık sık karşımıza çıkıyor. Üstelik yalnızca kullandı- ğı dille değil, yaptığı telmihlerle de eserlerini daha yoğun hâle getiriyor. Hem Osmanlı tarihinin hem de Batı tarihinin önemli yazarları, ressamları, müzisyenleri, düşünürleri, sık sık eserlerin anlatıları içine dahil ediliyor. Bunları tanımadan yazarın tam olarak neyden bahsettiğini anlamak zor olabili- yor. Bu parçaya göre Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazılarında- ki en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı ve pek de kolay çözülmeyen bir dilinin olması B) Kalıpların dışına çıkmak amacını yansıtması C) Okurun zamanıyla arasına mesafeler sokması D) Estetik kaygılarla ve müzikalite gözetilerek yazılması E) Derin bir tarihsel birikimi içermesi 1