Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

Y
29. (1)"Seni affediyorum." sözcüğünü söyleyerek içi-
mizde şu ya da bu kişiye karşı birikmiş nefretlerin
sebep olduğu bütün acı ve sıkıntılardan kolayca
kurtulabiliriz. (II) Çoğu zaman övmeyen fakat her
an eleştirmeye hazır anne-baba, işinize son ve- A
ren kağıdı uzatan adaletsiz patron, sadakatsiz bir R
arkadaş... (III) Bu kişiler, belleğinizden yıllarca
silemeyeceğiniz acıları, nefretleri size yükleyebi-
lir. (IV) Onlara kin besleyebilirsiniz, en kötü şey-
leri söyleyebilirsiniz ya da söylemek istediklerinizi
sürekli kafanızda planlayarak intikam alabilirsiniz. I
(V) Aslında kendimizi çok iyi hissedebilmenin ve N
güçlü olmanın tek yolu onlardan intikam almak ye- V
rine "affettim" sözcüğünü söylemektir onlara.
G
1
Y
E
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) 1. ve II.
) II. ye V.
B) I. ve III.
D) II. ve III.
C) I. ve IV.
EIII. ve V.
JEST
Y
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Y 29. (1)"Seni affediyorum." sözcüğünü söyleyerek içi- mizde şu ya da bu kişiye karşı birikmiş nefretlerin sebep olduğu bütün acı ve sıkıntılardan kolayca kurtulabiliriz. (II) Çoğu zaman övmeyen fakat her an eleştirmeye hazır anne-baba, işinize son ve- A ren kağıdı uzatan adaletsiz patron, sadakatsiz bir R arkadaş... (III) Bu kişiler, belleğinizden yıllarca silemeyeceğiniz acıları, nefretleri size yükleyebi- lir. (IV) Onlara kin besleyebilirsiniz, en kötü şey- leri söyleyebilirsiniz ya da söylemek istediklerinizi sürekli kafanızda planlayarak intikam alabilirsiniz. I (V) Aslında kendimizi çok iyi hissedebilmenin ve N güçlü olmanın tek yolu onlardan intikam almak ye- V rine "affettim" sözcüğünü söylemektir onlara. G 1 Y E Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile- rinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) 1. ve II. ) II. ye V. B) I. ve III. D) II. ve III. C) I. ve IV. EIII. ve V. JEST Y
1. Bizden farklı olanı da sevmek, değer vermek insan olmanın gereğidir.
j. Arkadaşlarına çok değer verir, kaybetmemek için her türlü fedakarlığı
göze alırdı.
k. Öğrenciler arasında ayrım yapmamak, eşit davranmak öğretmenin göre-
vidir.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
1. Bizden farklı olanı da sevmek, değer vermek insan olmanın gereğidir. j. Arkadaşlarına çok değer verir, kaybetmemek için her türlü fedakarlığı göze alırdı. k. Öğrenciler arasında ayrım yapmamak, eşit davranmak öğretmenin göre- vidir.
3.
id mubov bici
Bir daha ne benim ne de başkasının hakkında böyle ko-
nuşma!
AY11TDE21-039
O
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Anlamca çelişen sözcüklere yer verilmesi
Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması
D) Tamlama yanlışı
E) Özne eksikliği
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
3. id mubov bici Bir daha ne benim ne de başkasının hakkında böyle ko- nuşma! AY11TDE21-039 O Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılması B) Anlamca çelişen sözcüklere yer verilmesi Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması D) Tamlama yanlışı E) Özne eksikliği
p.
r.
Teknoloji bağım, şenin Sosyalleşmesini oluyor, onan yairziga iuyor.
29 Ekim yılında ilan edilen Cumhuriyet'imize sahip çıkmalıyız.
Çekimser olduğundan mı bilinmez, resim çektirmekten pek hoşlanmıyor.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
p. r. Teknoloji bağım, şenin Sosyalleşmesini oluyor, onan yairziga iuyor. 29 Ekim yılında ilan edilen Cumhuriyet'imize sahip çıkmalıyız. Çekimser olduğundan mı bilinmez, resim çektirmekten pek hoşlanmıyor.
i.
Ülkemizde yeraltı kaynakları bakımından oldukça önemli madenler banınıyor.
Sevginin etken olduğu ailelerde sorunlar da kolay ve çabuk çözülüyor.
k. Bence bu yüzyılın en büyük keşfi akıllı telefonlardır.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
i. Ülkemizde yeraltı kaynakları bakımından oldukça önemli madenler banınıyor. Sevginin etken olduğu ailelerde sorunlar da kolay ve çabuk çözülüyor. k. Bence bu yüzyılın en büyük keşfi akıllı telefonlardır.
22. (1) Bir sanat eserinin anlaşılmasını sağlamak ve değer-
lendirmek amacıyla kaleme alınan yazılara elestiri de-
nir.(II) Eskiden bu tür yazılara "tenkit", bu alanda sü
rekli eser veren sanatçılara da "münekkit" denirdi.
(III) Günümüz yazın dünyasında ise eleştiri yazarları-
na "eleştirmen" deniyor. (IV) Eleştiri, sanat eserlerini
açıklama ve yargılama sanatı olarak da tanımlanabilir.
(V) Böyle bir durumda, eleştirmen de başkalarının ya-
zılarını yargılamakla kendini görevli sayan bir yazardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
6
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
22. (1) Bir sanat eserinin anlaşılmasını sağlamak ve değer- lendirmek amacıyla kaleme alınan yazılara elestiri de- nir.(II) Eskiden bu tür yazılara "tenkit", bu alanda sü rekli eser veren sanatçılara da "münekkit" denirdi. (III) Günümüz yazın dünyasında ise eleştiri yazarları- na "eleştirmen" deniyor. (IV) Eleştiri, sanat eserlerini açıklama ve yargılama sanatı olarak da tanımlanabilir. (V) Böyle bir durumda, eleştirmen de başkalarının ya- zılarını yargılamakla kendini görevli sayan bir yazardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 6
CEVAP ANAHTARI
SO-
ses
Söz
çin
a-
k
n
2
STYT
6. Gündüzler daha uygun olduğundan gezegen gözle-
mi yapmak için havanın temiz olduğu günler seçilmelidir.
(II) Nem oranının fazla oluşu, güneş ışınlarının daha faz-
la saçılmasına neden olacağından, görüşü de engelle-
yebilir. (III) Ay, gündüzleri Güneş'ten sonra en kolay göz-
lenebilen gök cismidir. (IV) Sabah saatleri, gündüz göz-
lemleri için galiba daha uygundur. (V) Henüz Güneş, at-
mosferi fazla ısıtmadığından gözlemin daha rahat olma
imkânı belirebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlamca kesinlik söz konusudur?
BII
DIV
V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
CEVAP ANAHTARI SO- ses Söz çin a- k n 2 STYT 6. Gündüzler daha uygun olduğundan gezegen gözle- mi yapmak için havanın temiz olduğu günler seçilmelidir. (II) Nem oranının fazla oluşu, güneş ışınlarının daha faz- la saçılmasına neden olacağından, görüşü de engelle- yebilir. (III) Ay, gündüzleri Güneş'ten sonra en kolay göz- lenebilen gök cismidir. (IV) Sabah saatleri, gündüz göz- lemleri için galiba daha uygundur. (V) Henüz Güneş, at- mosferi fazla ısıtmadığından gözlemin daha rahat olma imkânı belirebilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca kesinlik söz konusudur? BII DIV V
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinin
neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Ne kadar eski eşya varsa, tavan aralarına, bodrumlara
attırdı.
B) Her duruşun, tavrın, kımıldanışın, adımın bir anlamı
vardır orada.
C) Sırtını duvara dayamış, tavla oynayan bir adamcağız
vardı orada.
D) Beni Bakan'a tavsiye eden şairden başka kimseyi
tanımadığımı söyledim.
E) Babam, tayların büyüyüp büyümediğini daima bana
sorardı.
10. Osmanlı Devleti'nde yeniliklere ya başlanmamış ya da
yarım bırakılmıştır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden
hangisiyle giderilebilir?
A) "Osmanlı Devleti'nde" yerine "Osmanlıda" getirilerek.
B) "yeniliklere"den önce "yapılacak" getirilerek.
C) "ya da"dan sonra "yenilikler" getirilerek.
D) "bırakılmıştır" yerine "bıraktırılmıştır" getirilerek.
E) "ya da" bağlacı cümleden çıkarılarak.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinin neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır? A) Ne kadar eski eşya varsa, tavan aralarına, bodrumlara attırdı. B) Her duruşun, tavrın, kımıldanışın, adımın bir anlamı vardır orada. C) Sırtını duvara dayamış, tavla oynayan bir adamcağız vardı orada. D) Beni Bakan'a tavsiye eden şairden başka kimseyi tanımadığımı söyledim. E) Babam, tayların büyüyüp büyümediğini daima bana sorardı. 10. Osmanlı Devleti'nde yeniliklere ya başlanmamış ya da yarım bırakılmıştır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A) "Osmanlı Devleti'nde" yerine "Osmanlıda" getirilerek. B) "yeniliklere"den önce "yapılacak" getirilerek. C) "ya da"dan sonra "yenilikler" getirilerek. D) "bırakılmıştır" yerine "bıraktırılmıştır" getirilerek. E) "ya da" bağlacı cümleden çıkarılarak.
8.
Komşumuz Suat; ne olursa olsun, hiçbir konuyla ilgilenmez,
her işe burnunu sokar ve bunu da övünerek anlatırdı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
GOA) Birden fazla yüklem kullanılması
B) Gereksiz yere ara söz kullanılması
C) Yanlış bağlaç kullanılması
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
E) Yüklemin ek eylem almış olması
ua
1
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
8. Komşumuz Suat; ne olursa olsun, hiçbir konuyla ilgilenmez, her işe burnunu sokar ve bunu da övünerek anlatırdı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? GOA) Birden fazla yüklem kullanılması B) Gereksiz yere ara söz kullanılması C) Yanlış bağlaç kullanılması D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması E) Yüklemin ek eylem almış olması ua 1
Min
an
in
e
6. Birçok neden yüzünden bitkilerde bu hastalıkları oluş-
turuyor ve bitkiler kısa sürede kuruyup gidiyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) "Birçok sözcüğü yerine "Bazı" sözcüğü getirilmeli
B) "neden sözcüğü cümleden atılmalı
C) "yüzünden" sözcüğü cümleden çıkarılmalı
D) "oluşturuyor", sözcüğü oluşuyor. biçimine getiril-
meli
*
E) "Bitkilerde" sözcüğü yerine "ürünlerde” sözcüğü
getirilmeli
12. Aşağ
türe
1.3.
A) L
4
8)
C)
D)
As
sa
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Min an in e 6. Birçok neden yüzünden bitkilerde bu hastalıkları oluş- turuyor ve bitkiler kısa sürede kuruyup gidiyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) "Birçok sözcüğü yerine "Bazı" sözcüğü getirilmeli B) "neden sözcüğü cümleden atılmalı C) "yüzünden" sözcüğü cümleden çıkarılmalı D) "oluşturuyor", sözcüğü oluşuyor. biçimine getiril- meli * E) "Bitkilerde" sözcüğü yerine "ürünlerde” sözcüğü getirilmeli 12. Aşağ türe 1.3. A) L 4 8) C) D) As sa
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
Auğu vardır?
A) Her toplumda, yetenekleri keşfedilmeyen birçok in-
san vardır.
Başkalarının tecrübe ve deneyimlerinden yararlanan-
lar işlerinde daha başarılı olurlar.
C) Yeteri kadar aracımız olsaydı bu yolları daha çabuk
açardık.
D) Şirket çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için on-
lara her olanağı sağlıyoruz.
E) Kısa zamanda çok iş yapmak istiyorsanız zamanı ve-
rimli kullanmayı öğrenmelisiniz.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk- Auğu vardır? A) Her toplumda, yetenekleri keşfedilmeyen birçok in- san vardır. Başkalarının tecrübe ve deneyimlerinden yararlanan- lar işlerinde daha başarılı olurlar. C) Yeteri kadar aracımız olsaydı bu yolları daha çabuk açardık. D) Şirket çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için on- lara her olanağı sağlıyoruz. E) Kısa zamanda çok iş yapmak istiyorsanız zamanı ve- rimli kullanmayı öğrenmelisiniz.
cere
Ellm
Sini
öv-.
ini,..
ek.
bir
31
3-
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?
A) Sanatçının gerçekten yaptığı işin hakkını verdiğini
biliyoruz.
B) Kitabın kapağındaki bu fotoğraf, sanatçıyı oldu-
ğundan genç gösteriyor.
C) Bu yapıtın başka çevirilerinin olduğunu da öğren-
dik.
D) Farklı sanat anlayışına sahip sanatçıların yapıtları-
ni da dilimize çevirdi.
E) Dünya edebiyatını çok iyi bilen bir sanatçıydı.
ne
E) S
ar
96. Haval
mik k
güney
Bu c
hang
A) YO
B) Ac
-C) Ni
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
cere Ellm Sini öv-. ini,.. ek. bir 31 3- 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo- zukluğu vardır? A) Sanatçının gerçekten yaptığı işin hakkını verdiğini biliyoruz. B) Kitabın kapağındaki bu fotoğraf, sanatçıyı oldu- ğundan genç gösteriyor. C) Bu yapıtın başka çevirilerinin olduğunu da öğren- dik. D) Farklı sanat anlayışına sahip sanatçıların yapıtları- ni da dilimize çevirdi. E) Dünya edebiyatını çok iyi bilen bir sanatçıydı. ne E) S ar 96. Haval mik k güney Bu c hang A) YO B) Ac -C) Ni
3.
D) "durakta" sözcüğü cümlenin sonuna getirilmelidir.
E) "minibüsler" sözcüğü ile "otobüsler" sözcüğü yer değiştir-
melidir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu var-
dır?
A) Yöneticiler, maçın seyir zevki vermesi dileğinde bulundular.
B) Maçı, altmış bine yakın sporseverin izlemesi bekleniyor.
C) Maçtan önce pek çok ulusal kanal stattan canlı yayın ya-
pıyor.
D) Dev maçın başlamasına sadece yaklaşık yarım saat kaldı.
E) Futbolcular, stada gelirken seyircilerin büyük ilgisiyle kar-
şılaştılar.
reksiz ek kullanılmıştır?
A) I
B) il
6.
vites
C) III
Aşağıdakilerin hangisinde
kaynaklı bir anlatım bozukl
A) Kulağınızla duymadığını
B) Yolun kenarında bana s
C) Dil düşünceyi geliştirir,
D) Çocuk okuldan eve sa
E) Altın bir küheylan gibi
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
3. D) "durakta" sözcüğü cümlenin sonuna getirilmelidir. E) "minibüsler" sözcüğü ile "otobüsler" sözcüğü yer değiştir- melidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu var- dır? A) Yöneticiler, maçın seyir zevki vermesi dileğinde bulundular. B) Maçı, altmış bine yakın sporseverin izlemesi bekleniyor. C) Maçtan önce pek çok ulusal kanal stattan canlı yayın ya- pıyor. D) Dev maçın başlamasına sadece yaklaşık yarım saat kaldı. E) Futbolcular, stada gelirken seyircilerin büyük ilgisiyle kar- şılaştılar. reksiz ek kullanılmıştır? A) I B) il 6. vites C) III Aşağıdakilerin hangisinde kaynaklı bir anlatım bozukl A) Kulağınızla duymadığını B) Yolun kenarında bana s C) Dil düşünceyi geliştirir, D) Çocuk okuldan eve sa E) Altın bir küheylan gibi
görmedim
5. Türk Kurtuluş Savaşı; dünyadaki birçok mazlum milletlere bir
1
11
IV
ışık, bir umut kaynağı olmuştur.
V
A) I
deme
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ge-
reksiz ek kullanılmıştır?
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
görmedim 5. Türk Kurtuluş Savaşı; dünyadaki birçok mazlum milletlere bir 1 11 IV ışık, bir umut kaynağı olmuştur. V A) I deme Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ge- reksiz ek kullanılmıştır? B) II C) III D) IV E) V
12.) Toroslarda evlerinin önünde oturan, komşusuyla dertleşen
yaşlı kadınların resimlerini çektim. (II) Eski, ahşap, kafesli pen-
cereleri olan evleri sanki bu yaşlı kadınlar bekliyordu. (III) Kasa-
banın gençleri gurbete çıkmış, yaşlılar kalmış kapıların önünde.
(IV) Bakışlarından bazen yalnızlığın verdiği hüzün, bazen de
aile yadigârı evleri beklemenin verdiği mutluluk okunuyor bu
yaşlı kadınların. (V) İşte tüm bu bakışların sahibi kadınlar, ma-
kineme ayrıltılı bir şekilde yerleşti.
stiyer
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir an-
latım bozukluğu yapılmıştır?
(A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
12.) Toroslarda evlerinin önünde oturan, komşusuyla dertleşen yaşlı kadınların resimlerini çektim. (II) Eski, ahşap, kafesli pen- cereleri olan evleri sanki bu yaşlı kadınlar bekliyordu. (III) Kasa- banın gençleri gurbete çıkmış, yaşlılar kalmış kapıların önünde. (IV) Bakışlarından bazen yalnızlığın verdiği hüzün, bazen de aile yadigârı evleri beklemenin verdiği mutluluk okunuyor bu yaşlı kadınların. (V) İşte tüm bu bakışların sahibi kadınlar, ma- kineme ayrıltılı bir şekilde yerleşti. stiyer Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir an- latım bozukluğu yapılmıştır? (A) I B) II C) III D) IV E) V
(2.
Lütfen, otobüsler için ayrılan durakta minibüsler bekleme yap-
masin!
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşa-
ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) "minibüsler" sözcüğü "minibüs şoförleri" yapılmalıdır.
(B) bekleme yapmasın" sözü, "beklemesin" şeklinde düzeltil-
melidir.
C) "Lütfen" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
D) "durakta" sözcüğü cümlenin sonuna getirilmelidir.
E) "minibüsler" sözcüğü ile "otobüsler" sözcüğü yer değiştir-
melidir.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
(2. Lütfen, otobüsler için ayrılan durakta minibüsler bekleme yap- masin! Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşa- ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) "minibüsler" sözcüğü "minibüs şoförleri" yapılmalıdır. (B) bekleme yapmasın" sözü, "beklemesin" şeklinde düzeltil- melidir. C) "Lütfen" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. D) "durakta" sözcüğü cümlenin sonuna getirilmelidir. E) "minibüsler" sözcüğü ile "otobüsler" sözcüğü yer değiştir- melidir.