Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

28
e 9. "Bu sınıfın öğrencilerinin davranış bi-
n-
çimlerinde birden fazla bozukluk tespit
edildi." cümlesindeki anlatım bozuk-
luğunun sebebi aşağıdakilerden han-
gisidir?
aşı
cak
ya-
hak,
yo-
faz-
ngel-
e vir-
ynak
A) Dolaylı tümleç eksikliği
B) Ek eylemin yanlış kullanılması
C) Özne- yüklem uyuşmazlığı
DD Gereksiz sözcük kullanımı
E) Mantıksal yanlışlık
10. Aşağıdakilerden hangisinde zamir
eksikliğinden kaynaklanan bir anlam
belirsizliği vardır?
A)
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
28 e 9. "Bu sınıfın öğrencilerinin davranış bi- n- çimlerinde birden fazla bozukluk tespit edildi." cümlesindeki anlatım bozuk- luğunun sebebi aşağıdakilerden han- gisidir? aşı cak ya- hak, yo- faz- ngel- e vir- ynak A) Dolaylı tümleç eksikliği B) Ek eylemin yanlış kullanılması C) Özne- yüklem uyuşmazlığı DD Gereksiz sözcük kullanımı E) Mantıksal yanlışlık 10. Aşağıdakilerden hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği vardır? A)
6.
2aten dikkatlice
degil midir?
Safahat dikkatlice incelenirse görülür ki Mehmet Akif
Ersoy vatanina, bayrağına, toprağına, çok bağlılık dolu-
dur.
incelemek
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişik-
liklerden hangisiyle giderilebilir?
"bağlılık doludur" sözü "bağlıdır yapılarak
"görülür ki" sözü "görülecektir ki yapılarak
"dikkatlice" sözcüğü cümleden atılarak
DY "toprağına" daha sonra "ve" bağlacı getirilerek
EY "bağlılık" sözcüğü cümleden atılarak
B
d
TÜRKÇE
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6. 2aten dikkatlice degil midir? Safahat dikkatlice incelenirse görülür ki Mehmet Akif Ersoy vatanina, bayrağına, toprağına, çok bağlılık dolu- dur. incelemek Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişik- liklerden hangisiyle giderilebilir? "bağlılık doludur" sözü "bağlıdır yapılarak "görülür ki" sözü "görülecektir ki yapılarak "dikkatlice" sözcüğü cümleden atılarak DY "toprağına" daha sonra "ve" bağlacı getirilerek EY "bağlılık" sözcüğü cümleden atılarak B d TÜRKÇE
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ek-
sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
UZ
A) Bu kötü konuşmaları gerek eşin gerekse sen
çok çabuk unutmalısın.
B) Insanın böyle bir düşmanı varsa çok dikkatli ol-
mak zorundadır.
C) Okulun küçük sınıflarını temiz tutmalı, sık sık
havalandırmalıdır.
D) Sanatçı, ülkemize tatil için gelmiş; o zaman ta-
nışmıştık.
KUNA
E) Bu insanların çoğu, köhne ve sağlıklı olmayan
yerlerde yaşıyor.
Z
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ek- sikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? UZ A) Bu kötü konuşmaları gerek eşin gerekse sen çok çabuk unutmalısın. B) Insanın böyle bir düşmanı varsa çok dikkatli ol- mak zorundadır. C) Okulun küçük sınıflarını temiz tutmalı, sık sık havalandırmalıdır. D) Sanatçı, ülkemize tatil için gelmiş; o zaman ta- nışmıştık. KUNA E) Bu insanların çoğu, köhne ve sağlıklı olmayan yerlerde yaşıyor. Z
9. 1. Asker, kapıya dikilen adamdan gizli parolayı söyle-
mesini istedi.
II. Çocukların tek ümidi bu sınavdır ve ondan başarıy-
la çıkmayı arzulamaktadırlar.
III. Olanların bütün aileyi çok üzdüğünü, sebep olanla-
rin cezalandırılmasını istedi.
IV. Onun kitaplarının detaylarındaki ayrıntılar herkesin
ilgisini çekiyordu.
V. Şehrin ortasında inşa edilmekte olan o büyük
mağazanın inşaatı haziran sonu bitecek ve kullanı-
ma geçecekmiş.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlatım bozuk-
luklarının sebepleri bakımından eşleştirilirse hangi-
si dışarıda kalır?
A) I
B) II C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
9. 1. Asker, kapıya dikilen adamdan gizli parolayı söyle- mesini istedi. II. Çocukların tek ümidi bu sınavdır ve ondan başarıy- la çıkmayı arzulamaktadırlar. III. Olanların bütün aileyi çok üzdüğünü, sebep olanla- rin cezalandırılmasını istedi. IV. Onun kitaplarının detaylarındaki ayrıntılar herkesin ilgisini çekiyordu. V. Şehrin ortasında inşa edilmekte olan o büyük mağazanın inşaatı haziran sonu bitecek ve kullanı- ma geçecekmiş. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlatım bozuk- luklarının sebepleri bakımından eşleştirilirse hangi- si dışarıda kalır? A) I B) II C) III D) IV E) V
7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) En iyi hükümdar, sokaktaki adam gibi düşünen-
lerdir.
B) Körler diyarında şaşılar kral olur.
C) Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir.
D) Okunan her kitap, insanın zekâsını geliştirir.
E) Zayıfların kini, dostlukları kadar tehlikelidir.
28-Yazarların kadınlardan kesinlikle daha iyi bildiği tek
gerçek de budur herhalde.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) En iyi hükümdar, sokaktaki adam gibi düşünen- lerdir. B) Körler diyarında şaşılar kral olur. C) Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir. D) Okunan her kitap, insanın zekâsını geliştirir. E) Zayıfların kini, dostlukları kadar tehlikelidir. 28-Yazarların kadınlardan kesinlikle daha iyi bildiği tek gerçek de budur herhalde.
E) Di
6- Aşağıdaki dizelerin hangisinde, gereksiz sözcük
kullanılması nedeniyle bir anlatım bozukluğu
meydana gelmiştir?
A) Çabucak geçiverdi tatlı gençlik yılları da
B) Issızlık çöküyordu hayatın dikenli geçidine
C) Şöhretin o mukaddes çelengini gördüm bugün
D) Kim gelecek benimle korkunç mezara kadar?
E) Zamanında aradım, çok şükür, buldum seni.
801 ilinin o büyüleyici aksamında, vals yapan
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
E) Di 6- Aşağıdaki dizelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanılması nedeniyle bir anlatım bozukluğu meydana gelmiştir? A) Çabucak geçiverdi tatlı gençlik yılları da B) Issızlık çöküyordu hayatın dikenli geçidine C) Şöhretin o mukaddes çelengini gördüm bugün D) Kim gelecek benimle korkunç mezara kadar? E) Zamanında aradım, çok şükür, buldum seni. 801 ilinin o büyüleyici aksamında, vals yapan
erini
ladı.
şur-
rken
ce de
elerin
in te-
) V
18. (1) Sanat eseri doğal nesnelerden farklılık gösterir.
(II) Sanat eseri sanatçının duygularına ve düş gücü-
ne göre ortaya çıkar. (III) Sanat eseri insanın yara-
tıcılığına gerek duymaksızın doğada hazır bulunur.
(IV) Doğal nedenlerle ortaya çıkan görüntüler sanat
eseri sayılamaz. (V) Sanat eseri, insanın yaratıcı gü-
cünün faaliyetiyle oluşur.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) I
B) I
D) IV E) V
IV
C) III D)
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
erini ladı. şur- rken ce de elerin in te- ) V 18. (1) Sanat eseri doğal nesnelerden farklılık gösterir. (II) Sanat eseri sanatçının duygularına ve düş gücü- ne göre ortaya çıkar. (III) Sanat eseri insanın yara- tıcılığına gerek duymaksızın doğada hazır bulunur. (IV) Doğal nedenlerle ortaya çıkan görüntüler sanat eseri sayılamaz. (V) Sanat eseri, insanın yaratıcı gü- cünün faaliyetiyle oluşur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I B) I D) IV E) V IV C) III D)
37. (1) Çocukluğum öyle güzel bir mahallede geçti ki an-
latamam; hayatımın en güzel anıları o zamana ait.
(II) 1975'li yıllar... Ankara'da merkezden hayli uzak,
kuş uçmaz kervan geçmez bir gecekondu mahal-
lesi... (III) Henüz mahalleye su, elektrik, kanalizas-
yon, yol yapılmamış; toz toprak içinde yaşıyoruz.
(IV) Ama herkes mutlu, umutlu; güzel günlere inanı-
yor (M) Cocuklar da öyle. Büyük bir ceviz ağacı var.
Onun altında sabah akşam maç, misket, saklambaç
oynuyor.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangile-
rinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I ve Il
B) Yalnız III
D)-II, III ve V
C) IV ve V
Yalnız V
len bilgiler doğru ve yanlış
leler-
Nitelik Yayıncılık
A) L.de m
11. ba
C) III. e
D) M. s
E) V. d
40. Dil o
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
37. (1) Çocukluğum öyle güzel bir mahallede geçti ki an- latamam; hayatımın en güzel anıları o zamana ait. (II) 1975'li yıllar... Ankara'da merkezden hayli uzak, kuş uçmaz kervan geçmez bir gecekondu mahal- lesi... (III) Henüz mahalleye su, elektrik, kanalizas- yon, yol yapılmamış; toz toprak içinde yaşıyoruz. (IV) Ama herkes mutlu, umutlu; güzel günlere inanı- yor (M) Cocuklar da öyle. Büyük bir ceviz ağacı var. Onun altında sabah akşam maç, misket, saklambaç oynuyor. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangile- rinde anlatım bozukluğu vardır? A) I ve Il B) Yalnız III D)-II, III ve V C) IV ve V Yalnız V len bilgiler doğru ve yanlış leler- Nitelik Yayıncılık A) L.de m 11. ba C) III. e D) M. s E) V. d 40. Dil o
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru
şekillerini yazınız.
Sınıfı kötü bir yemek kokusu kapsamıştı.
Çok sinirli olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
Bu iki elbise arasında model olarak hiçbir ayrıcalık yoktur.
Dedesine bir şey sorarken oldukça çekimser davranıyor.
Çocukların sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır.
Buna benzer bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesine sebep olacak.
Avukat, sanığın suçlu olduğunu savunuyor.
Taşın üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla baktı.
Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut.
Sözcüğün Doğrusu
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız. Sınıfı kötü bir yemek kokusu kapsamıştı. Çok sinirli olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu. Bu iki elbise arasında model olarak hiçbir ayrıcalık yoktur. Dedesine bir şey sorarken oldukça çekimser davranıyor. Çocukların sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır. Buna benzer bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesine sebep olacak. Avukat, sanığın suçlu olduğunu savunuyor. Taşın üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla baktı. Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut. Sözcüğün Doğrusu
Taşın uzer
Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut.
Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak
cümleyi düzeltiniz.
Ağrısız kulak delinir.
Onlara sık sık sevdiğini söylüyor.
Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı.
Sırada bekleyen hastalar içinde ilk odaya ben girdim.
Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.
Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya
başladı.
Yeni eve gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu.
Doğrusu
2
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Taşın uzer Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut. Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak cümleyi düzeltiniz. Ağrısız kulak delinir. Onlara sık sık sevdiğini söylüyor. Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı. Sırada bekleyen hastalar içinde ilk odaya ben girdim. Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi. Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı. Yeni eve gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu. Doğrusu 2
Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun nedenini karşısına belirtiniz.
Şoför durmasaydı ölebilir hatta yaralanabilirdim bile.
Bana verdiği kasetleri ona geri iade ettim.
Yorgun maça çıkınca çok verimsiz oluyorum.
Merdivenlerden aşağı yuvarlanan çocuğun kolu incinmiş.
Evin satıldığından şüphesiz onların da haberi olabilir.
Kardeşimi yanıma çağırıp her şeyi anlattım.
Ayrılığı hiç, yalnızlığı az severim.
Gördüğünüz kalıntılar Selçuklular dönemine aittirler.
Havada beyaz kar taneleri uçuşuyor.
Yan masadakilerin konuşmalarına kulak astı.
Bu plansız yapılaşma şehirleri çirkinletiyor.
Başbakan iki gün içinde tamamlanan hastaneyi hizmete açacak.
Kavgaya karışan birkaç kişileri tanıyorum.
Karadeniz, köpüklü dalgaları ve insanlarıyla bilinir.
O, hep içine kapanık, girişken olmayan çekimser bir insandı.
Arkadaşımın cüzdanı çalınmıştı, çok üzgündü.
Baktığımız ev güzel ancak pek büyük değildi.
Hasta çocuğa bir şey uzattı.
Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz.
Türkiye'de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor.
Tam üç yıla yakın bir zaman insanlık dramı yaşandı burada.
Yeni okula geldim ki ders zili çaldı.
Şoför hatalı sollama yapmış, bütün yolcuların canı burnuna gelmişti.
Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmişti.
Herkes ondan nefret ediyor, onun yüzünü bile görmek istemiyordu.
Ben öğretmenime inanır ve severim.
Özel ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi.
Diyadin dolmuş fiyatları zamlandı.
Sanırım bu denemeden mutlaka 400 puan alırsın.
Yaya yürüyerek okula gelirim.
Ters lale bu yöreye özel bir bitkidir.
Anlatım Bozukluğur
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun nedenini karşısına belirtiniz. Şoför durmasaydı ölebilir hatta yaralanabilirdim bile. Bana verdiği kasetleri ona geri iade ettim. Yorgun maça çıkınca çok verimsiz oluyorum. Merdivenlerden aşağı yuvarlanan çocuğun kolu incinmiş. Evin satıldığından şüphesiz onların da haberi olabilir. Kardeşimi yanıma çağırıp her şeyi anlattım. Ayrılığı hiç, yalnızlığı az severim. Gördüğünüz kalıntılar Selçuklular dönemine aittirler. Havada beyaz kar taneleri uçuşuyor. Yan masadakilerin konuşmalarına kulak astı. Bu plansız yapılaşma şehirleri çirkinletiyor. Başbakan iki gün içinde tamamlanan hastaneyi hizmete açacak. Kavgaya karışan birkaç kişileri tanıyorum. Karadeniz, köpüklü dalgaları ve insanlarıyla bilinir. O, hep içine kapanık, girişken olmayan çekimser bir insandı. Arkadaşımın cüzdanı çalınmıştı, çok üzgündü. Baktığımız ev güzel ancak pek büyük değildi. Hasta çocuğa bir şey uzattı. Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz. Türkiye'de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor. Tam üç yıla yakın bir zaman insanlık dramı yaşandı burada. Yeni okula geldim ki ders zili çaldı. Şoför hatalı sollama yapmış, bütün yolcuların canı burnuna gelmişti. Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmişti. Herkes ondan nefret ediyor, onun yüzünü bile görmek istemiyordu. Ben öğretmenime inanır ve severim. Özel ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi. Diyadin dolmuş fiyatları zamlandı. Sanırım bu denemeden mutlaka 400 puan alırsın. Yaya yürüyerek okula gelirim. Ters lale bu yöreye özel bir bitkidir. Anlatım Bozukluğur
püsi
şe
del
k
3.:
Aşağıdaki cümlelerde mantık yanlışlığı karşısına belirtiniz.
O gelecekle ilgili anılarını kaleme alacak.
Keser tutmayı bırak mühendis bile olamazsın.
Seninle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim.
Yarinin güzel günlerini hasretle anıyorum.
Bu hastalık onu ölüme hatta felce kadar götürür.
Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti.
Birincisi düzenlenen geleneksel bal festivaline hoş geldiniz.
Yasa 120'ye karşı 100 oy ile kabul edildi.
Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız.
Doğrusu
NA
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
püsi şe del k 3.: Aşağıdaki cümlelerde mantık yanlışlığı karşısına belirtiniz. O gelecekle ilgili anılarını kaleme alacak. Keser tutmayı bırak mühendis bile olamazsın. Seninle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim. Yarinin güzel günlerini hasretle anıyorum. Bu hastalık onu ölüme hatta felce kadar götürür. Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti. Birincisi düzenlenen geleneksel bal festivaline hoş geldiniz. Yasa 120'ye karşı 100 oy ile kabul edildi. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız. Doğrusu NA
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Düşmanı tuzağa düşürmek için bir plan kurdular.
BY Her şeye göz yumarak bu işi yürütemezsin.
e) Polis olay yerine varınca, takke düştü, kel göründü.
DY Derslerim zor diye üzülme, bunun üstesinden gelebi-
lirsin.
E) Üzerine ölü toprağı örtülmüş gibi oturuyordu öylece.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Düşmanı tuzağa düşürmek için bir plan kurdular. BY Her şeye göz yumarak bu işi yürütemezsin. e) Polis olay yerine varınca, takke düştü, kel göründü. DY Derslerim zor diye üzülme, bunun üstesinden gelebi- lirsin. E) Üzerine ölü toprağı örtülmüş gibi oturuyordu öylece.
374
Y
(1) Türkçenin tüm güzelliğini göz önüne sererek
Türk halk şiirinin en güzel örneklerini veren Yu-
nus Emre, sevgiyi felsefe hâline getirmiş örnek bir
insandır. (II) Medrese öğrenimi gördüğü, çiftçilik A
yaptığı, tarikat uğruna gurbete çıktığı bilinmekte- R
dir. (III) Hakkında yazılan yapıtlardan, Mevlana ile G
tanıştığı Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaştığı anlaşılmak-
tadır. (IV) Bazı kaynaklarda Yunus Emre'nin, Ana- Y
dolu'ya gelen Türk boylarından birine bağlı olduğu
A
ve 1200'lü yıllarda doğduğu belirtilse de bu kesin Y
değildir, 1320'lerde Eskişehir'de öldüğü yolundaki N
rivayetlerdeki gibi. (V) Ölümünün ardından yüzler- E
ce yıl geçtiği hâlde Yunus Emre'nin nereye gömül- V
düğü hâlâ bulunamamıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
374 Y (1) Türkçenin tüm güzelliğini göz önüne sererek Türk halk şiirinin en güzel örneklerini veren Yu- nus Emre, sevgiyi felsefe hâline getirmiş örnek bir insandır. (II) Medrese öğrenimi gördüğü, çiftçilik A yaptığı, tarikat uğruna gurbete çıktığı bilinmekte- R dir. (III) Hakkında yazılan yapıtlardan, Mevlana ile G tanıştığı Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaştığı anlaşılmak- tadır. (IV) Bazı kaynaklarda Yunus Emre'nin, Ana- Y dolu'ya gelen Türk boylarından birine bağlı olduğu A ve 1200'lü yıllarda doğduğu belirtilse de bu kesin Y değildir, 1320'lerde Eskişehir'de öldüğü yolundaki N rivayetlerdeki gibi. (V) Ölümünün ardından yüzler- E ce yıl geçtiği hâlde Yunus Emre'nin nereye gömül- V düğü hâlâ bulunamamıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Y
R
G
1
(1) Elmalı kurabiye yapmak için elmaların dış ka- A
buğunu soyduktan sonra çekirdek kısmını çıkartıp
rendeleyin. (II) Bir tencereye elmaları ve şekeri ko-
yarak orta ateşte marmelat hâline gelinceye kadar
10-15 dakika pişirin. (III) Sonra da bu malzemeye
ceviz ve tarçın ekleyip karıştırarak marmelati soğu-
maya bırakın. (IV) Hazırladığınız hamurdan ceviz
büyüklüğünde parçalar kopararak top gibi yuvarla-
yın. (V) Yuvarlanan hamuru yassı bir hâle getirerek
harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyup hamuru kapatın.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde gereksiz sözcük kullanımından kaynakla-
nan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.
B) II.
C) III
D) IV. E) V.
Y
A
NEV
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Y R G 1 (1) Elmalı kurabiye yapmak için elmaların dış ka- A buğunu soyduktan sonra çekirdek kısmını çıkartıp rendeleyin. (II) Bir tencereye elmaları ve şekeri ko- yarak orta ateşte marmelat hâline gelinceye kadar 10-15 dakika pişirin. (III) Sonra da bu malzemeye ceviz ve tarçın ekleyip karıştırarak marmelati soğu- maya bırakın. (IV) Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak top gibi yuvarla- yın. (V) Yuvarlanan hamuru yassı bir hâle getirerek harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyup hamuru kapatın. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde gereksiz sözcük kullanımından kaynakla- nan bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III D) IV. E) V. Y A NEV
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Yönetmenliğin bu maddesi hukuka aykırı.
B) En son üç gün önce görüşmüştük onunla bu
konuyu.
C) Sabah onu aradım ama evde bulamadım.
D) Kimsesizleri korumak -bence- devletin görevi.
E) Her mevsimde bir başka güzeldir Çeşme.
A
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Yönetmenliğin bu maddesi hukuka aykırı. B) En son üç gün önce görüşmüştük onunla bu konuyu. C) Sabah onu aradım ama evde bulamadım. D) Kimsesizleri korumak -bence- devletin görevi. E) Her mevsimde bir başka güzeldir Çeşme. A