Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

8.
c
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden
kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Küçük, parkın her tarafını bize temizletirdi.
B) Sarı buğday tarlalarında yük taşırmış abim.
C) Oakşam odasında sessizce ağlıyordu.
D) Ağaçlara zarar veren otları tek tek yoldular.
E) Saçını şu köşedeki berberde kestirdi.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
8. c Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? A) Küçük, parkın her tarafını bize temizletirdi. B) Sarı buğday tarlalarında yük taşırmış abim. C) Oakşam odasında sessizce ağlıyordu. D) Ağaçlara zarar veren otları tek tek yoldular. E) Saçını şu köşedeki berberde kestirdi.
styler
selleri
dula
gibi
irdi.
ek-
lik.
n-
e
teki
yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
A) Bazıları ne insanların düşüncelerine ne de hayallerine
saygılı olmuyor.
B) Teknesine kızı ve iki arkadaşını alan sanatçı Boğaz'a
yöneldi. +
C) Hiç çalışmamasına karşı yüksek puan alması herkesi
şaşırtıyordu. +
D) Boyu, neredeyse babasının boyu kadar olmuştu,
E) Bu durumdan kurtulabilmek için pek çok denenebile-
cek yöntem var.
Aşa
zuk
A)
B
C
HONE
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
styler selleri dula gibi irdi. ek- lik. n- e teki yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu A) Bazıları ne insanların düşüncelerine ne de hayallerine saygılı olmuyor. B) Teknesine kızı ve iki arkadaşını alan sanatçı Boğaz'a yöneldi. + C) Hiç çalışmamasına karşı yüksek puan alması herkesi şaşırtıyordu. + D) Boyu, neredeyse babasının boyu kadar olmuştu, E) Bu durumdan kurtulabilmek için pek çok denenebile- cek yöntem var. Aşa zuk A) B C HONE
7. Ara sıra bizi arar,
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse cümlede anlatım bozukluğu olu-
şur?
A) çeşitli konularda bilgi verirdi
B) belli konularda aydınlatırdı
C) evde miyiz diye yoklardı
D) ziyaret ederdi
E) şaşırtırdı
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7. Ara sıra bizi arar, Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede anlatım bozukluğu olu- şur? A) çeşitli konularda bilgi verirdi B) belli konularda aydınlatırdı C) evde miyiz diye yoklardı D) ziyaret ederdi E) şaşırtırdı
Güzelliğinin aynadaki yankısına hayran olmamak elde
değildi.
18 Zaman zaman onunla çatıştığımız da olur bazen.
Çalışma azmi ile bütün zorlukların üstünden gelmeyi
bildi.
17
19
20 Organizasyonun başarısında o kişinin de parmağı var.
21 Kitaplarını ablasından çok seviyor.
22
Bu zor günümde yanımda olmanız, ayakta durmamda
önemli rol aldı.
23 Yazarın amacı olayları gözler önüne sergilemektir.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Güzelliğinin aynadaki yankısına hayran olmamak elde değildi. 18 Zaman zaman onunla çatıştığımız da olur bazen. Çalışma azmi ile bütün zorlukların üstünden gelmeyi bildi. 17 19 20 Organizasyonun başarısında o kişinin de parmağı var. 21 Kitaplarını ablasından çok seviyor. 22 Bu zor günümde yanımda olmanız, ayakta durmamda önemli rol aldı. 23 Yazarın amacı olayları gözler önüne sergilemektir.
24. Bu yayınevinin geçen yıllar yayımladığı yapıtlarla bu yıl
||
yayımladıkları arasındaki önemli farklar olduğu dikkati-
|||
IV
nizden kaçmamıştır sanırım.
WIDEO
Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış söz-
cüklerden hangisinin cümleden çıkarılmasıyla gideri-
lebilir?
Byll
Cill
DHV
E) V
Saum
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
24. Bu yayınevinin geçen yıllar yayımladığı yapıtlarla bu yıl || yayımladıkları arasındaki önemli farklar olduğu dikkati- ||| IV nizden kaçmamıştır sanırım. WIDEO Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış söz- cüklerden hangisinin cümleden çıkarılmasıyla gideri- lebilir? Byll Cill DHV E) V Saum
10. İyelik ekinin gereksiz kullanılması da bir anlatım bo-
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnek-
zukluğudur.
lendiren bir kullanım söz konusudur?
A) Her zaman başkasını düşünmenin kendini yordu-
ğunu söylüyor.
B) Sürekli birilerine şaka yapması adını şakacıya çı-
kardı.
C) Öyle üst perdeden konuşarak tumturaklı laflar et-
mesini pek beceremem ben.
D) Tercihlerini bir kez daha gözden geçirip hata yap-
madığından emin oldu.
E) Korktuğu başına gelmiş, çantasındaki cam vazo
sarsıntıdan kırılmıştı.
ir
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
10. İyelik ekinin gereksiz kullanılması da bir anlatım bo- Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnek- zukluğudur. lendiren bir kullanım söz konusudur? A) Her zaman başkasını düşünmenin kendini yordu- ğunu söylüyor. B) Sürekli birilerine şaka yapması adını şakacıya çı- kardı. C) Öyle üst perdeden konuşarak tumturaklı laflar et- mesini pek beceremem ben. D) Tercihlerini bir kez daha gözden geçirip hata yap- madığından emin oldu. E) Korktuğu başına gelmiş, çantasındaki cam vazo sarsıntıdan kırılmıştı. ir
7
8
9
yanındaydı.
Birkaç haftadan beri geceleri erken uyuduğumdan
dolayı sabahları erken kalkmakta zorlanmıyorum.
11
Tatile ailesiyle birlikte gitmiş, arkadaşlarıyla birlikte
değil.
Önümüzdeki yıl öğretim görmek için yurt dışına gide-
cek.
10 Mazeretsiz sınava girmeyenlerden rapor istenecekmiş.
Kediciğin bu sevimli hâli, herkesin ona ilgi gösterme-
sine yol açıyordu.
unparak beni büyük bir düş kırıklığına uğrattın,
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7 8 9 yanındaydı. Birkaç haftadan beri geceleri erken uyuduğumdan dolayı sabahları erken kalkmakta zorlanmıyorum. 11 Tatile ailesiyle birlikte gitmiş, arkadaşlarıyla birlikte değil. Önümüzdeki yıl öğretim görmek için yurt dışına gide- cek. 10 Mazeretsiz sınava girmeyenlerden rapor istenecekmiş. Kediciğin bu sevimli hâli, herkesin ona ilgi gösterme- sine yol açıyordu. unparak beni büyük bir düş kırıklığına uğrattın,
11. Şunu iyi bilinki bizim insanımıza yapılan her türlü kötülük
bundan sonra bizi yolumuzdan çeviremez.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledekine
benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Konumu itibarıyla bu tarz risklere gireceğini kesinlikle
hiç sanmıyorum.
B) Ailesinin ona verdiği maddi destekler onun ülke ça-
pında tanınmasına yol açmıştır.
C) Kuru yemiş fiyatlarını bazı toptancılar yükselttirince
eleştiri de kaçınılmaz oldu.
D) Çocuğun bu kadar hızlı yarışmada yarışması ailesi dâ-
hil herkese sürpriz oldu.
E) Onunla on yıldır karşılıklı olarak mesajlaşmamız sizi
şaşırtmasın.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
11. Şunu iyi bilinki bizim insanımıza yapılan her türlü kötülük bundan sonra bizi yolumuzdan çeviremez. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? A) Konumu itibarıyla bu tarz risklere gireceğini kesinlikle hiç sanmıyorum. B) Ailesinin ona verdiği maddi destekler onun ülke ça- pında tanınmasına yol açmıştır. C) Kuru yemiş fiyatlarını bazı toptancılar yükselttirince eleştiri de kaçınılmaz oldu. D) Çocuğun bu kadar hızlı yarışmada yarışması ailesi dâ- hil herkese sürpriz oldu. E) Onunla on yıldır karşılıklı olarak mesajlaşmamız sizi şaşırtmasın.
6
2
3
1
4
Etkinlik 5 Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini yazınız.
Benim çocukluğumda tarlalar böyle yüksek çitlerle
kaplı olmazdı.
Boş zamanlarında huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret
ederdi.
Izmir'e giderken genellikle Akhisar'a da mutlaka uğrar-
dik.
5
Hepimiz biliyoruz ki fedakârlığın anlamı özveri demek-
tir.
Senin yaptığın onca kötülüğe karşılık yine zor anında
yanındaydı.
Bu kadar kısa bir zaman süresinde nasıl hazırlanabili-
rim sınava?
luäumdan!
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6 2 3 1 4 Etkinlik 5 Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini yazınız. Benim çocukluğumda tarlalar böyle yüksek çitlerle kaplı olmazdı. Boş zamanlarında huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederdi. Izmir'e giderken genellikle Akhisar'a da mutlaka uğrar- dik. 5 Hepimiz biliyoruz ki fedakârlığın anlamı özveri demek- tir. Senin yaptığın onca kötülüğe karşılık yine zor anında yanındaydı. Bu kadar kısa bir zaman süresinde nasıl hazırlanabili- rim sınava? luäumdan!
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk-
luğu vardır?
A) Dosyayı enine boyuna incelemeden konuşmaz-
di.
B Gözünü budaktan esirgemez, her çatışmada ön
saflarda yer alırdı.
Yaşlı adam akşam bize geleceğini söyledi.
D) Başkalarının anlattıklarını da dinlemek lazım.
Zabıtanın görevlerinden biri de pazarları denetle-
mektir.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk- luğu vardır? A) Dosyayı enine boyuna incelemeden konuşmaz- di. B Gözünü budaktan esirgemez, her çatışmada ön saflarda yer alırdı. Yaşlı adam akşam bize geleceğini söyledi. D) Başkalarının anlattıklarını da dinlemek lazım. Zabıtanın görevlerinden biri de pazarları denetle- mektir.
sizli-
5.
Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcüğün yanlış
anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu yoktur?
A) Büyük apartmanlar birbirine çok yaklaşık yapılmış.
B) Yurt dışı öğretimi bitince çalışmaya başladı.
C) Yaşantısının son günlerini sıkıntı içinde geçirmişti.
D) Annemin bir ay dinlenip istirahat etmesi gerekiyormuş.
E) Ali Bey sözü dinlenir, nüfuslu bir insandır, ona
güvenebilirsiniz.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
sizli- 5. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? A) Büyük apartmanlar birbirine çok yaklaşık yapılmış. B) Yurt dışı öğretimi bitince çalışmaya başladı. C) Yaşantısının son günlerini sıkıntı içinde geçirmişti. D) Annemin bir ay dinlenip istirahat etmesi gerekiyormuş. E) Ali Bey sözü dinlenir, nüfuslu bir insandır, ona güvenebilirsiniz.
Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı)-I
9. "Başarılı olamamasının nedeni çok çalışmamasından-
dır." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
B) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
C) Aynı anlama gelen ek ve sözcük kullanımı
D) Mantık hatası
M
E) Deyim yanlışlığı
į
13.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı)-I 9. "Başarılı olamamasının nedeni çok çalışmamasından- dır." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı B) Yanlış anlamda sözcük kullanımı C) Aynı anlama gelen ek ve sözcük kullanımı D) Mantık hatası M E) Deyim yanlışlığı į 13.
tro
tro
i düşün-
r.
disi ve
naçlan-
n dev-
2. Aşağıdakilerin hangisinde "Dün gece uyurken gördü-
ğü rüyayı anlattı." cümlesindeki anlatım bozukluğu-
nun benzeri vardır?
A) Şehrimizdeki müze hizmete açıldı.
B) Enflasyonun yükseleceğini savunuyor.
C) İyi resim çekemiyorsun.
D) Gizli sırlarımı kimseye söyleme.
E) Evin bahçesine fidan ekmişler.
DENİZİ
6. "Bayan ga
lesindek
gisiyle g
A) "Gaz
B) "Sor
C) "Birt
D) "ist
E) "Ba
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
tro tro i düşün- r. disi ve naçlan- n dev- 2. Aşağıdakilerin hangisinde "Dün gece uyurken gördü- ğü rüyayı anlattı." cümlesindeki anlatım bozukluğu- nun benzeri vardır? A) Şehrimizdeki müze hizmete açıldı. B) Enflasyonun yükseleceğini savunuyor. C) İyi resim çekemiyorsun. D) Gizli sırlarımı kimseye söyleme. E) Evin bahçesine fidan ekmişler. DENİZİ 6. "Bayan ga lesindek gisiyle g A) "Gaz B) "Sor C) "Birt D) "ist E) "Ba
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu yoktur?
Durakta çok bekledim ancak ne var ki taksi bir türlü
gelmedi.
B) Yolcu otobüsü, yoldaki dönemeç yerinde bir süre
durdu.
C) Sarnıçtan su getirme görevi yine iki kardeşten en kü-
çüğüne düşmüştü.
D) Burası kentin en issiz sokağı olduğu için buradan
geçmeye korkardık.
E) Şirket çalışanlarının aralarındaki mevcut ortaklığın
her durumda devam etmesi gerek.
Prf Yayın
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk- luğu yoktur? Durakta çok bekledim ancak ne var ki taksi bir türlü gelmedi. B) Yolcu otobüsü, yoldaki dönemeç yerinde bir süre durdu. C) Sarnıçtan su getirme görevi yine iki kardeşten en kü- çüğüne düşmüştü. D) Burası kentin en issiz sokağı olduğu için buradan geçmeye korkardık. E) Şirket çalışanlarının aralarındaki mevcut ortaklığın her durumda devam etmesi gerek. Prf Yayın
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı sebepten
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yanına gidiniz, konuşarak ona derdinizi anlatınız.
B) Neşeli, huzurlu, şen bir görünüşü vardı.
C) Havanın sıcaklığı sıfırın altında eksi beş dereceymiş.
D) Çocukların davranış biçimlerinde gariplikler görüldü.
E) Olayların gerçek yüzü kesinlikle araştırmalar sonu-
cunda ortaya çıkacak gibi.
YAYIN DENİZİ
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı sebepten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Yanına gidiniz, konuşarak ona derdinizi anlatınız. B) Neşeli, huzurlu, şen bir görünüşü vardı. C) Havanın sıcaklığı sıfırın altında eksi beş dereceymiş. D) Çocukların davranış biçimlerinde gariplikler görüldü. E) Olayların gerçek yüzü kesinlikle araştırmalar sonu- cunda ortaya çıkacak gibi. YAYIN DENİZİ
5. (1) Ben okurken sıkılacağım, bana eziyet edecek bir kitabı
sırf meclislerde "Evet, ben de okudum." diyebilmek için
okumam. (II) Öncelikle kitabın konusunun ilgimi çekmesi
gerekiyor. (III) Bundan sonra da kullanılan dili önemserim.
(IV) Bugün aydınların birçoğu, ısrarla küçük bir zümrenin an-
layacağı bir dil yaratmaya çalışıyorlar. (V) Bunu yaparken de
ortak yöntemleri sözcüklerle oynamak.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde an-
latım bozukluğu vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
5. (1) Ben okurken sıkılacağım, bana eziyet edecek bir kitabı sırf meclislerde "Evet, ben de okudum." diyebilmek için okumam. (II) Öncelikle kitabın konusunun ilgimi çekmesi gerekiyor. (III) Bundan sonra da kullanılan dili önemserim. (IV) Bugün aydınların birçoğu, ısrarla küçük bir zümrenin an- layacağı bir dil yaratmaya çalışıyorlar. (V) Bunu yaparken de ortak yöntemleri sözcüklerle oynamak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde an- latım bozukluğu vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V