Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlamına Göre Cümleler Soruları

Strali
11. (1) Her insanın yaşamı, onu kendine götüren bir yoldur. (II)
Bu belki bir yol denemesi, bir yol taslağıdır...
(III) Hepimiz aynı derinliklerden çikip geliriz. (IV) Sonra
kendi amacımıza varmak için uğraşıp didiniriz. (V) Belki
hiçbirimiz bu uzun, meşakkatli yolun sonunu göremeyiz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi yapısına
ve anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C)
D) IV
P
E)
2.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Strali 11. (1) Her insanın yaşamı, onu kendine götüren bir yoldur. (II) Bu belki bir yol denemesi, bir yol taslağıdır... (III) Hepimiz aynı derinliklerden çikip geliriz. (IV) Sonra kendi amacımıza varmak için uğraşıp didiniriz. (V) Belki hiçbirimiz bu uzun, meşakkatli yolun sonunu göremeyiz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi yapısına ve anlamına göre diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) D) IV P E) 2.
C) ANLAMINA GÖRE CÜMLELER
Bir cümle anlamına göre olumlu ya da olumsuzdur. Bunun yanında soru, ünlem,
Örnek: İtalya'da en çok hangi yemeği sevdin? (Soru cümlesi)
Arkadaşımın dedesi geçen hafta vefat etmiş. (Olumlu cümle)
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
C) ANLAMINA GÖRE CÜMLELER Bir cümle anlamına göre olumlu ya da olumsuzdur. Bunun yanında soru, ünlem, Örnek: İtalya'da en çok hangi yemeği sevdin? (Soru cümlesi) Arkadaşımın dedesi geçen hafta vefat etmiş. (Olumlu cümle)
4. Eylemin ya da durumun gerçekleşmeyeceği (-me/-ma) ekinin dışında farklı yollarla da anlatılabilir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde eylemin ya da durumun gerçekleşmeyeceği farklı bir biçimle anlatılmıştır?
A) Oldum olası yağmurda yürümeyi sevmem.
C) Her zaman cömert davranmıyor hayat.
B) Pek anlaşamıyoruz üst komşumuzla.
D) Bu film, beni o kadar etkilemiş değil.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
4. Eylemin ya da durumun gerçekleşmeyeceği (-me/-ma) ekinin dışında farklı yollarla da anlatılabilir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde eylemin ya da durumun gerçekleşmeyeceği farklı bir biçimle anlatılmıştır? A) Oldum olası yağmurda yürümeyi sevmem. C) Her zaman cömert davranmıyor hayat. B) Pek anlaşamıyoruz üst komşumuzla. D) Bu film, beni o kadar etkilemiş değil.
uğramadı.
a iyi değil.
er çok tuzsuz
lışma bende yok.
a olumsuz olduğu
a olumlu olabilir.
değilim.
Yapıca
amca
sız değil."
olumsuz
E
ekilce
anlamca
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Aslında, özgürlük dediğiniz şey bu zincirlerin en
sağlam olanıdır.
B) Tahtından indirmek istediğiniz bir zorba ise
önce içinizde ona kurduğunuz tahtı devirin.
C) Güneş, onlar için gölge oluşturan bir şeyden
fazlası değildir.
D) Her şey içinizde devinir, birbirine geçmiş ışık ve
gölge çiftleri gibi.
E) Gölge solup dağıldığında, geride kalan ışık bir
başka ışığın gölgesine dönüşür.
5.
bu gezegende hayat var...
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
uğramadı. a iyi değil. er çok tuzsuz lışma bende yok. a olumsuz olduğu a olumlu olabilir. değilim. Yapıca amca sız değil." olumsuz E ekilce anlamca 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır? A) Aslında, özgürlük dediğiniz şey bu zincirlerin en sağlam olanıdır. B) Tahtından indirmek istediğiniz bir zorba ise önce içinizde ona kurduğunuz tahtı devirin. C) Güneş, onlar için gölge oluşturan bir şeyden fazlası değildir. D) Her şey içinizde devinir, birbirine geçmiş ışık ve gölge çiftleri gibi. E) Gölge solup dağıldığında, geride kalan ışık bir başka ışığın gölgesine dönüşür. 5. bu gezegende hayat var...
u,
bir
el-
K-
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru cümle-
sidir?
A) Cağ kebabı nerede daha güzel yapılıyor?
B) Dün beğenmediğiniz filmi ben mi tavsiye ettim san-
ki?
C) Şiirinizin her dönem değişmesinin nedenini açıklar
mismız?
D) Kış aylarını, yaz aylarından daha çok seven var
mı?
E) Toprak, bir fabrika gibi hiç yılmadan nasıl üretiyor?
237
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
u, bir el- K- 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru cümle- sidir? A) Cağ kebabı nerede daha güzel yapılıyor? B) Dün beğenmediğiniz filmi ben mi tavsiye ettim san- ki? C) Şiirinizin her dönem değişmesinin nedenini açıklar mismız? D) Kış aylarını, yaz aylarından daha çok seven var mı? E) Toprak, bir fabrika gibi hiç yılmadan nasıl üretiyor? 237
13. BERALDE-Neyiniz var, kardeşim?
hell
ARGAN-Ah! Kardeşim, sorma, hiç iyi deği-
lim.
ARGANÇok bitkin bir hâldeyim, inanılma-
yacak kadar.
nevel
BERALDE Vah vah, çok üzüldüm!
süb
ARGAN - Konuşmaya bile kuvvet bulamıyo-
rum kendimde.
BE
er Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden
hangisi yoktur?
Hilandin
Basit cümle
LAS
BÜnlem cümlesi
C) Eksiltili cümle
VP) Olumsuz, isim cümlesi
Birleşik cümle
bula
bulan yovem
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
13. BERALDE-Neyiniz var, kardeşim? hell ARGAN-Ah! Kardeşim, sorma, hiç iyi deği- lim. ARGANÇok bitkin bir hâldeyim, inanılma- yacak kadar. nevel BERALDE Vah vah, çok üzüldüm! süb ARGAN - Konuşmaya bile kuvvet bulamıyo- rum kendimde. BE er Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? Hilandin Basit cümle LAS BÜnlem cümlesi C) Eksiltili cümle VP) Olumsuz, isim cümlesi Birleşik cümle bula bulan yovem
3.
1. Haydi yeğenim Battal
II. Haydi sen evine git
III. Aman, arabalara dikkat et
IV. Ben de okula gideyim
V. Alfabelik öğrenci olayım yeniden
Bu cümlelerden hangileri, "ünlem cümlesi" özelliği
göstermez?
A) I. ile II.
B) I. ile III.
D) III. ile IV.
MEF YAYINCILIK
C) II. ile III.
E) IV. ile V.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. 1. Haydi yeğenim Battal II. Haydi sen evine git III. Aman, arabalara dikkat et IV. Ben de okula gideyim V. Alfabelik öğrenci olayım yeniden Bu cümlelerden hangileri, "ünlem cümlesi" özelliği göstermez? A) I. ile II. B) I. ile III. D) III. ile IV. MEF YAYINCILIK C) II. ile III. E) IV. ile V.
. Aşağıdakilerin hangisinde cümle, anlamca olum-
lu olduğu halde biçimce olumsuzdur?
A) Zamanı dikkatli ve bilinçli kullanırsan sınavda ba-
şarılı olursun.
B) Kitabı açıp şiiri okumaya başladı.
C) Tatilde verilen tüm soruları çözdüm.
D) Bu sofrada yok yok.
E) Bu dergi ve gazeteleri kısa sürede okuyamadım.
8.
St
0
T
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
. Aşağıdakilerin hangisinde cümle, anlamca olum- lu olduğu halde biçimce olumsuzdur? A) Zamanı dikkatli ve bilinçli kullanırsan sınavda ba- şarılı olursun. B) Kitabı açıp şiiri okumaya başladı. C) Tatilde verilen tüm soruları çözdüm. D) Bu sofrada yok yok. E) Bu dergi ve gazeteleri kısa sürede okuyamadım. 8. St 0 T
nold vid unjob shyese obnieignox nhat
10 Kitaplarını kullanma sıklığına göre düzenle-
di. Hangisi işine daha çok yarıyorsa onu baş
ucunda tut, derdi babam. Sözünü dinliyorum.
Zaten dinlemediğim bir sözü hiç olmamıştır.
Okuma alışkanlığı konusunda da her zaman
lider olmuştur. Kitap okumadığını gördüğüm
bir an bile olmamıştır. Kitapları sevdiğim doğ-
rudur ama örnek alınma durumu daha önem-
lidir.
Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden
hangisi yoktur?
A) Sıralı bağımlı cümle
B) Basit cümle
C) iç içe birleşik cümle
D) Girişik birleşik cümle
E) Bağlı cümle
www.pelik-
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
nold vid unjob shyese obnieignox nhat 10 Kitaplarını kullanma sıklığına göre düzenle- di. Hangisi işine daha çok yarıyorsa onu baş ucunda tut, derdi babam. Sözünü dinliyorum. Zaten dinlemediğim bir sözü hiç olmamıştır. Okuma alışkanlığı konusunda da her zaman lider olmuştur. Kitap okumadığını gördüğüm bir an bile olmamıştır. Kitapları sevdiğim doğ- rudur ama örnek alınma durumu daha önem- lidir. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? A) Sıralı bağımlı cümle B) Basit cümle C) iç içe birleşik cümle D) Girişik birleşik cümle E) Bağlı cümle www.pelik-
zda mü-
den biri
ar ses-
ilirken
müzis-
Jukla
-ko-
USI,
el-
er
karekök
comid intteviesa
undle
(1) Arkadaşlarımdan biri, bunun "mektup sanatı"nın
bir örneği olduğunu öne sürdü. (II) Mektubunun
Help Robert Morgan'a teslim edilemeyeceğini bilen kişi,
aslında sözlerini bana yöneltiyordu. (III) Ancak
obu, Amerikan Posta Hizmetlerine duyulan haksız
bir güveni de içeriyordu. (IV) Benim adıma adres
etiketleri ısmarlayan, böyle şatafatlı bir mektup
yazan kişi işini şansa bırakır mı? (V) Belki de gü-
nümüzün kurnaz tilkileri her şeyin her zaman rast
gideceğine inanıyordur.
Mabu
ecekondularda otur-
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi an-
lamına göre ötekilerden farklıdır?
COOTE
A) I
e B) II ute C) III men
D) IV
90. ligeb nupus
E) V
noktalama işaretle-
yanlıştır?
D) IV
E) V
ngisinde yazım yanlışı
17-8 Haziran tarihlerin-
(0
ikinci bir sefer daha ya-
Eylül 2018 Salı günü ha-
ayında kiraz festivali dü-
yünde sıcak bir ağustos
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
zda mü- den biri ar ses- ilirken müzis- Jukla -ko- USI, el- er karekök comid intteviesa undle (1) Arkadaşlarımdan biri, bunun "mektup sanatı"nın bir örneği olduğunu öne sürdü. (II) Mektubunun Help Robert Morgan'a teslim edilemeyeceğini bilen kişi, aslında sözlerini bana yöneltiyordu. (III) Ancak obu, Amerikan Posta Hizmetlerine duyulan haksız bir güveni de içeriyordu. (IV) Benim adıma adres etiketleri ısmarlayan, böyle şatafatlı bir mektup yazan kişi işini şansa bırakır mı? (V) Belki de gü- nümüzün kurnaz tilkileri her şeyin her zaman rast gideceğine inanıyordur. Mabu ecekondularda otur- Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi an- lamına göre ötekilerden farklıdır? COOTE A) I e B) II ute C) III men D) IV 90. ligeb nupus E) V noktalama işaretle- yanlıştır? D) IV E) V ngisinde yazım yanlışı 17-8 Haziran tarihlerin- (0 ikinci bir sefer daha ya- Eylül 2018 Salı günü ha- ayında kiraz festivali dü- yünde sıcak bir ağustos
13:40
1. I.
İmkânsız aşklar peşinde koşmak divan şairleri-
ne acı değil zevk veriyordu.
II.
Özlem ve aşk, ağırlığını ortaya koyduğunda şiir
ortaya çıkar.
II
Aşkın sınırlarını çizmeye, aşkı tarif etmeye çalı-
şan hiç aşık olmamış demektir.
IV. Özlem, sevgi, nefret gibi duyguların birleşimiyle
aşk denilen kavram oluşur.
V.
₪
Aşkın, birçok duyguyu içinde barındırdığı bir
gerçektir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca
birbirine en yakındır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
C) II ve IV
0
IV ve V
=
4. Şair
büy
mi
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kosul anlamı
vardır?
kosul
A Gerekli çabayr sarf ettin mi sonuca ulaşırsın.
Zaman geçtikçe sana daha fazla bağlanıyo-
rum.
C) Onların bu hâlini düşündüğümde üzülüyor-
dum.
D) Artık bahar gelse deyip duruyor.
E) Yarışı birinci olarak bitirse de buna sevin-
mez.
Bu
en
Doktrin Yay
3. Aşağıdakilerin hangisi bir "tanım" cümlesi değil-
dir?
A) Sanat, geçmişte de gelecekte de beğenilen,
A
5
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
13:40 1. I. İmkânsız aşklar peşinde koşmak divan şairleri- ne acı değil zevk veriyordu. II. Özlem ve aşk, ağırlığını ortaya koyduğunda şiir ortaya çıkar. II Aşkın sınırlarını çizmeye, aşkı tarif etmeye çalı- şan hiç aşık olmamış demektir. IV. Özlem, sevgi, nefret gibi duyguların birleşimiyle aşk denilen kavram oluşur. V. ₪ Aşkın, birçok duyguyu içinde barındırdığı bir gerçektir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV C) II ve IV 0 IV ve V = 4. Şair büy mi 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kosul anlamı vardır? kosul A Gerekli çabayr sarf ettin mi sonuca ulaşırsın. Zaman geçtikçe sana daha fazla bağlanıyo- rum. C) Onların bu hâlini düşündüğümde üzülüyor- dum. D) Artık bahar gelse deyip duruyor. E) Yarışı birinci olarak bitirse de buna sevin- mez. Bu en Doktrin Yay 3. Aşağıdakilerin hangisi bir "tanım" cümlesi değil- dir? A) Sanat, geçmişte de gelecekte de beğenilen, A 5
7
1
91
8.
I. Demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine
olanak sağlayacak şekilde liderlerin ve organizasyonların
alternatif kamu politikalar için yarıştıkları rekabetçi politik
sistemdir.
II. Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir
güç sergilememesi demektir.
L
III. Demokrasinin kötü olan bir yönü, çoğunluğun tiranlığına
dönüşmesidir.
IV. Demokrasi, bireysel özgürlüğün sahasını genişletir.
V. Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir.
Numaralanmış cümlelerde altı çizili isim tamlamalarından
hangisi farklı türdedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
1.E 2.E 3.E 4. C 5.A 6.D 7.D 8. A
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
7 1 91 8. I. Demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine olanak sağlayacak şekilde liderlerin ve organizasyonların alternatif kamu politikalar için yarıştıkları rekabetçi politik sistemdir. II. Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güç sergilememesi demektir. L III. Demokrasinin kötü olan bir yönü, çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir. IV. Demokrasi, bireysel özgürlüğün sahasını genişletir. V. Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir. Numaralanmış cümlelerde altı çizili isim tamlamalarından hangisi farklı türdedir? A) I B) II C) III D) IV E) V 1.E 2.E 3.E 4. C 5.A 6.D 7.D 8. A
A) II. B) III.
C) IV.
A) Örnekleme
C) Tanık gösterme
D) V.
15. Yaşlanmak genellikle ihtiyarlamak şeklinde anlaşılı-
yor. Halbuki arada ciddi anlam farkı var. Yaşlanmak
yaş almaktan geliyor. Yetmiş beş yaşındaki insan
da yaşlanıyor beş yaşındaki de. İhtiyarlamaksa
daha farklı bir anlam taşıyor: Kocamakla, köhne-
mekle, elden ayaktan düşmekle ilgili daha çok. Bu
nedenle yirmi beş, otuzlu yaşlarda pek çok ihtiyar
görmekteyiz çevremizde. Yetmiş seksen yaşındaki
gençlerin yanında...
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi
geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
E) VI.
and
E) Öyküleme
B) Tartışma
D) Karşılaştırma
GÖZ KAZAN
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
A) II. B) III. C) IV. A) Örnekleme C) Tanık gösterme D) V. 15. Yaşlanmak genellikle ihtiyarlamak şeklinde anlaşılı- yor. Halbuki arada ciddi anlam farkı var. Yaşlanmak yaş almaktan geliyor. Yetmiş beş yaşındaki insan da yaşlanıyor beş yaşındaki de. İhtiyarlamaksa daha farklı bir anlam taşıyor: Kocamakla, köhne- mekle, elden ayaktan düşmekle ilgili daha çok. Bu nedenle yirmi beş, otuzlu yaşlarda pek çok ihtiyar görmekteyiz çevremizde. Yetmiş seksen yaşındaki gençlerin yanında... Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır? E) VI. and E) Öyküleme B) Tartışma D) Karşılaştırma GÖZ KAZAN
3.
"Denize girse kurutur,
deyimi, aşağıdakilerden han-
gisiyle sürdürülürse deyim açıklanmış olur?
A) hi derdi yokken başına bir sürü dert açar
başladığı hiçbir işi yarıda bırakmaz
yapılması gereken şeylere zaman ayırmaz
D) en büyük zorluklar bile onu yıpratamaz
Exeroygun koşullarda bile başarı gösteremez
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. "Denize girse kurutur, deyimi, aşağıdakilerden han- gisiyle sürdürülürse deyim açıklanmış olur? A) hi derdi yokken başına bir sürü dert açar başladığı hiçbir işi yarıda bırakmaz yapılması gereken şeylere zaman ayırmaz D) en büyük zorluklar bile onu yıpratamaz Exeroygun koşullarda bile başarı gösteremez
-mije obyaneb nid nelig
inys sbmind
nelem
so gangen op
moz Onun
milia.Os
helio
6908
14. Gerçekliğin yeniden üretilmesi sürecinde öznenin
varlığı, çoğu kez bir yanılsama olarak vurgulanır.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
pinoy plevelid nigi lem
(A) Birden fazla yan cümlesi vardır.nev
B) Kurallı bir cümledir. +say remliney
Tek yargı bildiren bir isim cümlesidir. +
D) İsimden isim yapım eki almış birden fazla sözcük
kullanılmıştır. +
E) Biçimce ve anlamca olumlu bir cümledir. +
hid sblulnujo (
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
-mije obyaneb nid nelig inys sbmind nelem so gangen op moz Onun milia.Os helio 6908 14. Gerçekliğin yeniden üretilmesi sürecinde öznenin varlığı, çoğu kez bir yanılsama olarak vurgulanır. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? pinoy plevelid nigi lem (A) Birden fazla yan cümlesi vardır.nev B) Kurallı bir cümledir. +say remliney Tek yargı bildiren bir isim cümlesidir. + D) İsimden isim yapım eki almış birden fazla sözcük kullanılmıştır. + E) Biçimce ve anlamca olumlu bir cümledir. + hid sblulnujo (
si
5-D
II
Ben değilim bunca zamandır beklediğin
Sen
Bilmezler şehrin hangi omuzlarda yükseldiğini
JARDUNGAR
Yok bu dünyada sevmek diye bir şey
IV. Nice kışlar yaşadıysam da baharları görmedim
241
WASHINDIKAN
V. Yaşamımın bir parçası acı ve keder
ANTICA
6-C 7-A
te scone
D) Il ve IV
Ghe
Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangileri yüklemine,
anlamına ve öge dizilişine göre özdeştir?
A) I yel
B) I ve III
OD
10
1.
+
EV ve V
Cve III
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
si 5-D II Ben değilim bunca zamandır beklediğin Sen Bilmezler şehrin hangi omuzlarda yükseldiğini JARDUNGAR Yok bu dünyada sevmek diye bir şey IV. Nice kışlar yaşadıysam da baharları görmedim 241 WASHINDIKAN V. Yaşamımın bir parçası acı ve keder ANTICA 6-C 7-A te scone D) Il ve IV Ghe Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangileri yüklemine, anlamına ve öge dizilişine göre özdeştir? A) I yel B) I ve III OD 10 1. + EV ve V Cve III