Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlamına Göre Cümleler Soruları

mmat
Bağlı cu
D) Rurallı, ad cümlesi
E), Basit cümle
1
non
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre
den farklı bir cümledir?
1(8
diğerlerin
sanatçı
A) Tanzimat Dönemi'nin önemli isimlerinden olan
yeni şiirin sadece Batı'ya değil, milli örneklere de bağ-
lanmasını istemiştir.
B) Realist ve natüralist sanatçıların edebiyatta gözlem v
deneyi benimseyerek gerçekçi eserler vermesi insanları
mutlu etmeye yetmemiştir. 1,
Dünyada her beş saniyede yirmi bir bebek doğuyor, aynı
zamanda dokuz insan dünyaya gözlerini kapıyor.
C)
D) Namık Kemal'in o zamanki yazınsal yenileşme çerçeve.
si içinde tiyatro üzerine görüşleri "Celaleddin Harzem-
şah" adlı tiyatronun ön sözünde yer alır.
"
E) Yazar karakterin iç dünyasına attığı neşterle, onun otuz
sekiz yaşına taşdığı yorgunluğu, sınırlı çırpınışları tüm
ayrıntılarıyla yansıtır.
BX
Saya: 98
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
mmat Bağlı cu D) Rurallı, ad cümlesi E), Basit cümle 1 non 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre den farklı bir cümledir? 1(8 diğerlerin sanatçı A) Tanzimat Dönemi'nin önemli isimlerinden olan yeni şiirin sadece Batı'ya değil, milli örneklere de bağ- lanmasını istemiştir. B) Realist ve natüralist sanatçıların edebiyatta gözlem v deneyi benimseyerek gerçekçi eserler vermesi insanları mutlu etmeye yetmemiştir. 1, Dünyada her beş saniyede yirmi bir bebek doğuyor, aynı zamanda dokuz insan dünyaya gözlerini kapıyor. C) D) Namık Kemal'in o zamanki yazınsal yenileşme çerçeve. si içinde tiyatro üzerine görüşleri "Celaleddin Harzem- şah" adlı tiyatronun ön sözünde yer alır. " E) Yazar karakterin iç dünyasına attığı neşterle, onun otuz sekiz yaşına taşdığı yorgunluğu, sınırlı çırpınışları tüm ayrıntılarıyla yansıtır. BX Saya: 98
1.
Günümüz yazarları, birkaç öykücülükle meşhur olmak
istiyor ancak sanatın dik bir yokuş olduğunu bilmiyorlar.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Şansıl olmayı gerektirdiği
B) Başarının zamana bağlı olduğu
€) Beğenilmek kadar, beğenilmemenin de mümkün ol-
duğu
D) Acele edilmemesi gerektiği
E) Çaba gerektiren bir uğraş olduğu
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1. Günümüz yazarları, birkaç öykücülükle meşhur olmak istiyor ancak sanatın dik bir yokuş olduğunu bilmiyorlar. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı- dakilerden hangisidir? A) Şansıl olmayı gerektirdiği B) Başarının zamana bağlı olduğu €) Beğenilmek kadar, beğenilmemenin de mümkün ol- duğu D) Acele edilmemesi gerektiği E) Çaba gerektiren bir uğraş olduğu
12:02
1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı açısından
diğerlerinden farklıdır?
D)
E)
NY.
A) Sorumluluğu üzerine alan bir polisti.
B) Hiçbir iş yapmamak çok çalışmaktan daha yo-
rucu.
CÜMLE BİLGİS
C) Bunlar bizimdi, ötekiler de sizin olsun.
D) Sınıfta kalmış olabileceğimizi de düşünmeliy-
din.
E)
Bu durumda suçluluk duygusundan kurtulması
imkânsız.
2. "Bende çarşı pazar dolaşacak hal mvar?"
Bu cümleyle, yapı, anlam, yüklemin cinsi açısın-
dan özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B) O da bizim Grup tan değil mi?
Bizde o projeyi gerçekleştirecek para nerede?
C) Bu programın yürüyeceğine gerçekten inanı-
yor musunuz?
|||
4. As
Bu senin yaptığın kaçıncı hata?
Insan en yakınına böyle davranır mı hiç?
=
B
5
rin Yayınları
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
12:02 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı açısından diğerlerinden farklıdır? D) E) NY. A) Sorumluluğu üzerine alan bir polisti. B) Hiçbir iş yapmamak çok çalışmaktan daha yo- rucu. CÜMLE BİLGİS C) Bunlar bizimdi, ötekiler de sizin olsun. D) Sınıfta kalmış olabileceğimizi de düşünmeliy- din. E) Bu durumda suçluluk duygusundan kurtulması imkânsız. 2. "Bende çarşı pazar dolaşacak hal mvar?" Bu cümleyle, yapı, anlam, yüklemin cinsi açısın- dan özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisi- dir? B) O da bizim Grup tan değil mi? Bizde o projeyi gerçekleştirecek para nerede? C) Bu programın yürüyeceğine gerçekten inanı- yor musunuz? ||| 4. As Bu senin yaptığın kaçıncı hata? Insan en yakınına böyle davranır mı hiç? = B 5 rin Yayınları
1
A)
B)
CÜMLE BİLGİS
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı açısından
diğerlerinden farklıdır?
Sorumluluğu üzerine alan bir polisti.
Hiçbir iş yapmamak çok çalışmaktan daha yo-
rucu.
C) Bunlar bizimdi, ötekiler de sizin olsun.
Sınıfta kalmış olabileceğimizi de düşünmeliy-
din.
E)
Bu durumda suçluluk duygusundan kurtulması
imkânsız.
4. Age
li b
2. "Bende çarşı pazar dolaşacak hal m var?"
Bu cümleyle, yapı, anlam, yüklemin cinsi açısın-
dan özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A Bizde o projeyi gerçekleştirecek para nerede?
B) O da bizim Grup tan değil mi?
D) Bu senin yaptığın kaçıncı hata?
E) Insan en yakınına böyle davranır mı hiç?
C) Bu programın yürüyeceğine gerçekten inanı-
yor musunuz?
B
LO
5
oktrin Yayınları
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1 A) B) CÜMLE BİLGİS 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı açısından diğerlerinden farklıdır? Sorumluluğu üzerine alan bir polisti. Hiçbir iş yapmamak çok çalışmaktan daha yo- rucu. C) Bunlar bizimdi, ötekiler de sizin olsun. Sınıfta kalmış olabileceğimizi de düşünmeliy- din. E) Bu durumda suçluluk duygusundan kurtulması imkânsız. 4. Age li b 2. "Bende çarşı pazar dolaşacak hal m var?" Bu cümleyle, yapı, anlam, yüklemin cinsi açısın- dan özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisi- dir? A Bizde o projeyi gerçekleştirecek para nerede? B) O da bizim Grup tan değil mi? D) Bu senin yaptığın kaçıncı hata? E) Insan en yakınına böyle davranır mı hiç? C) Bu programın yürüyeceğine gerçekten inanı- yor musunuz? B LO 5 oktrin Yayınları
PYS
yemegim
E) Önemli bir konuyu ele alan konferans iş dünyasını bir
araya getiriyor.
Lalaludi
ak
Im.
23. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı bir anlatım yardır?
A) Kardeşim bugün şiir okuma yarışmasına katılacağını
söylemişti.
B) Yağmurla başlayan sabahların hayatımdaki en mutlu
zaman dilimleri olduğunu belirtmeliyim.
C) Kötü giden işlerimizin kısa zamanda iyiye gideceğini
söyleyebilir miyiz?
2516
D) Yeni açılan lunaparkta arkadaşlarla doyasıya eğlendik.
E) Babam "Evde oynarken kimseye rahatsızlık vermeyin."
demişti.
Başka Sallal
II. Eserlerinde
III. Eserlerini
yargılarından
A Yalnız I
D
26. Bir yabanci c
rına göre far
ların b
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
PYS yemegim E) Önemli bir konuyu ele alan konferans iş dünyasını bir araya getiriyor. Lalaludi ak Im. 23. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı bir anlatım yardır? A) Kardeşim bugün şiir okuma yarışmasına katılacağını söylemişti. B) Yağmurla başlayan sabahların hayatımdaki en mutlu zaman dilimleri olduğunu belirtmeliyim. C) Kötü giden işlerimizin kısa zamanda iyiye gideceğini söyleyebilir miyiz? 2516 D) Yeni açılan lunaparkta arkadaşlarla doyasıya eğlendik. E) Babam "Evde oynarken kimseye rahatsızlık vermeyin." demişti. Başka Sallal II. Eserlerinde III. Eserlerini yargılarından A Yalnız I D 26. Bir yabanci c rına göre far ların b
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü, eyle-
min yapılış nedenini bildirecek şekilde kullanılmıştır?
A) Bu parfüm için kaç lira ödedin?
B) Bu hediyelerin hepsini senin için aldım.
CSon günlerde sizin için iyi şeyler duymadım.
D) Kalabalıktan bunaldığı için balkona çıkmış.
E) Buraya kadar sadece seni görmek için geldim.
TÜRKÇE
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü, eyle- min yapılış nedenini bildirecek şekilde kullanılmıştır? A) Bu parfüm için kaç lira ödedin? B) Bu hediyelerin hepsini senin için aldım. CSon günlerde sizin için iyi şeyler duymadım. D) Kalabalıktan bunaldığı için balkona çıkmış. E) Buraya kadar sadece seni görmek için geldim. TÜRKÇE
ne göre öte-
n
man
na
an
9.
E) Ekstil Cue
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
Göl kenarındaki otelde birkaç gün kalacağız.
B) Senin ne kadar anlayışlı biri olduğunu bilmez miyim?
C) Bu kadar yakın arkadaşını insan hiçyalnız bırakır mı? +
D) Görmüyor muyum benden bir şeyler sakladığınızı? +
Bize, okuduğu kitapları sürekli anlatırdı. +
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
ne göre öte- n man na an 9. E) Ekstil Cue Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? Göl kenarındaki otelde birkaç gün kalacağız. B) Senin ne kadar anlayışlı biri olduğunu bilmez miyim? C) Bu kadar yakın arkadaşını insan hiçyalnız bırakır mı? + D) Görmüyor muyum benden bir şeyler sakladığınızı? + Bize, okuduğu kitapları sürekli anlatırdı. +
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç için
de verilen antam özelliği ile uyumlu değildir?
A) Bu yıl yağmurun geçen yıla göre daha az
yağacağını düşünelim, bu durumda mahsul
az olacaktır. (Varsayım Cümlesi)
B) Bu projeyi yapsa yapsa yine Onur yapar. (Ön
Yargı Cümlesi)
Bu yıl en çok komedi filmleri hasilat yaptı.
(Karşılaştırma Cümlesi)
D) Sanatçının bu kadar sevilmesi onun halkın
sorunlarını dile getirmesinin doğal sonucu-
dur. (Tanım Cümlesi)
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç için de verilen antam özelliği ile uyumlu değildir? A) Bu yıl yağmurun geçen yıla göre daha az yağacağını düşünelim, bu durumda mahsul az olacaktır. (Varsayım Cümlesi) B) Bu projeyi yapsa yapsa yine Onur yapar. (Ön Yargı Cümlesi) Bu yıl en çok komedi filmleri hasilat yaptı. (Karşılaştırma Cümlesi) D) Sanatçının bu kadar sevilmesi onun halkın sorunlarını dile getirmesinin doğal sonucu- dur. (Tanım Cümlesi)
13. Şu anki faiz getiren, borç tabanlı para yaratma sis-
temimiz sürdürülemez bir ekonomik büyümeyi te-
tiklemektedir.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?
A) Basit, olumlu, kurallı, fiil
B) Sıralı, olumlu, kurallı, isim
C) Basit, olumsuz, kurallı, isim
D) Birleşik, olumlu, kurallı, fiil
E) Birleşik, olumlu, kurallı, isim
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
13. Şu anki faiz getiren, borç tabanlı para yaratma sis- temimiz sürdürülemez bir ekonomik büyümeyi te- tiklemektedir. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisin- de doğru verilmiştir? A) Basit, olumlu, kurallı, fiil B) Sıralı, olumlu, kurallı, isim C) Basit, olumsuz, kurallı, isim D) Birleşik, olumlu, kurallı, fiil E) Birleşik, olumlu, kurallı, isim
3.
1. Kitapçıdan bunları almadan çıkamazsın.A.O'lu
II. Türkü, halk şiirinin ezgili söylenen biçimidir. A.O'
III. Bugün, ısmarlama şiir yazan yoktur demiyorum.
IV. Ağaçlar nisanın ilk haftasında çiçeklenmişti.
AO
V. Kendi yalnızlığına tutunmayı sever insanoğlu. Að
Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca diğerlerin-
den farklıdır?
A) I ve III
D) II ve IV
B) I ve V
E) IV ve V
7.
C) II ve III
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. 1. Kitapçıdan bunları almadan çıkamazsın.A.O'lu II. Türkü, halk şiirinin ezgili söylenen biçimidir. A.O' III. Bugün, ısmarlama şiir yazan yoktur demiyorum. IV. Ağaçlar nisanın ilk haftasında çiçeklenmişti. AO V. Kendi yalnızlığına tutunmayı sever insanoğlu. Að Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca diğerlerin- den farklıdır? A) I ve III D) II ve IV B) I ve V E) IV ve V 7. C) II ve III
4. Günümüzde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli
arabalarının kullanımının artmasından dolayı lityuma olan ilgi
Soptono
de artmaya başladı. Lityum pillerini/bataryalarını şarj etmek için olaydan
tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmektedir. Araştırma-bir sey
lara göre ileride lityum kullanılarak üretilecek olan piller çok hız- Gorilmis.)
li bir şekilde doldurulabilecek; bugün saatler alan bir şarj işle-
mi, belki de birkaç saniye veya dakikada tamamlanabilecek. "Lit-
yum-sülfür pilleri" ile ilgili çalışmalar ise hâlâ devam etmekte.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Saptama (tespit)us sög stables
baimuted Hillsd
Isamsins nelien
BAçıklayıcı bilgiler
Gerekçeli yargı
D) Nesnellik
EKöşula bağlılık - (-se, -so)
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
4. Günümüzde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli arabalarının kullanımının artmasından dolayı lityuma olan ilgi Soptono de artmaya başladı. Lityum pillerini/bataryalarını şarj etmek için olaydan tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmektedir. Araştırma-bir sey lara göre ileride lityum kullanılarak üretilecek olan piller çok hız- Gorilmis.) li bir şekilde doldurulabilecek; bugün saatler alan bir şarj işle- mi, belki de birkaç saniye veya dakikada tamamlanabilecek. "Lit- yum-sülfür pilleri" ile ilgili çalışmalar ise hâlâ devam etmekte. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Saptama (tespit)us sög stables baimuted Hillsd Isamsins nelien BAçıklayıcı bilgiler Gerekçeli yargı D) Nesnellik EKöşula bağlılık - (-se, -so)
A) I
D) T
2.
(1) Güz yavaş yavaş pilinı pırtısını toplamaya durdu ya ne ya-
pour şimdi? (II) Güneşli günlerin tadına doymamış, sarı yeşil
yaprakları muhteşem bir pastel cümbüşüne dönmüş ağaçla-
rin altına oturulup sonbaharın müziği dinlenin (III) Pelitlerin,
palamutların cevizlerin peşinde seken kargalara gülümsenir.
(IV) Kurumuş yapraklardan bir döşek yapılıp üstüne uzanılır
ve doyasıya göğe bakılır. (V) Bulutların yelesine tutunup bi-
linmedik ülkelere doğru seyahate çıkılır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde in-
sana özgü bir nitelik doğaya aktarılmıştır?
A) I ve II
B) ve III
D) III ve V
E) IV ve V
C) II ve IV
5.
May
ları,
yeri
gele
gibi
nun
fif v
Bu
A)
B
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
A) I D) T 2. (1) Güz yavaş yavaş pilinı pırtısını toplamaya durdu ya ne ya- pour şimdi? (II) Güneşli günlerin tadına doymamış, sarı yeşil yaprakları muhteşem bir pastel cümbüşüne dönmüş ağaçla- rin altına oturulup sonbaharın müziği dinlenin (III) Pelitlerin, palamutların cevizlerin peşinde seken kargalara gülümsenir. (IV) Kurumuş yapraklardan bir döşek yapılıp üstüne uzanılır ve doyasıya göğe bakılır. (V) Bulutların yelesine tutunup bi- linmedik ülkelere doğru seyahate çıkılır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde in- sana özgü bir nitelik doğaya aktarılmıştır? A) I ve II B) ve III D) III ve V E) IV ve V C) II ve IV 5. May ları, yeri gele gibi nun fif v Bu A) B
r?
Paraf Yayınları
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Annemin çok sevdiği vazo benim yüzümden param parça
olmuştu.
B) Bu basit sorunlarla kendini boş yere üzüyorsun.
C) Az önce, sana çok benzeyen biri ağır aksak geçti yanı-
mızdan.
D) Hepimiz aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan sıkılmıştık.
E) Minibüse binen yolcular da tek tek aranıyordu.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
r? Paraf Yayınları 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Annemin çok sevdiği vazo benim yüzümden param parça olmuştu. B) Bu basit sorunlarla kendini boş yere üzüyorsun. C) Az önce, sana çok benzeyen biri ağır aksak geçti yanı- mızdan. D) Hepimiz aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan sıkılmıştık. E) Minibüse binen yolcular da tek tek aranıyordu.
nişinolelmão gimnol
Tremenstyds laignerl
3. Aşağıdakilerden hangisi "Basketbol takımımız bu
sene, önceki senelere göre daha başarılı." cümlesiyle
anlamına göre özdeştir?
tiblesimüo lift id ulmulo alm05 JI (83
A) Okuldaki öğrencilerin neşeli çığlıkları bizim evden
bile duyuluyordu.
Didact
201
B) Hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı
ibeln olamaz.
C) Akşam, yatmadan önce kitap okuyacaktım ama
gözlüğümü bulamadım.
D) Unutmayalım ki sadakatin olmadığı bir sevgi uzun
ömürlü olamaz.
E) Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de
başkasına yapma.
TÜRKÇE
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
nişinolelmão gimnol Tremenstyds laignerl 3. Aşağıdakilerden hangisi "Basketbol takımımız bu sene, önceki senelere göre daha başarılı." cümlesiyle anlamına göre özdeştir? tiblesimüo lift id ulmulo alm05 JI (83 A) Okuldaki öğrencilerin neşeli çığlıkları bizim evden bile duyuluyordu. Didact 201 B) Hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı ibeln olamaz. C) Akşam, yatmadan önce kitap okuyacaktım ama gözlüğümü bulamadım. D) Unutmayalım ki sadakatin olmadığı bir sevgi uzun ömürlü olamaz. E) Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. TÜRKÇE
33.
. Ihlamuru nasil tüketmelisiniz?
Ihlamur çayının faydalan nelerdir?
Ihlamur çayının zararlan nelerdir?
• Ihlamur hangi bitki ailesine aittir?
Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu sorular-
dan herhangi biriyle ilişkili değildir?
A) Ihlamur çiçekleri müsilaj içeren bitkilerin içindeki mü-
silajlanın suya geçebilmesi için en az yarım saat, müm-
künse 45 dakika süre gereklidir.
B) Ihlamur, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından
Tilia cinsini oluşturan diman ve yani tropik bölgede yeti-
şen ağaç cinsidir.
C) Ihlamur çayı, yüzyıllardır anksiyete, ağnı, öksürük ve
yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklan tedavi etmek için
kullanılır.
D) Ihlamur fazla tüketildiğinde uykusuzluğa neden olabil-
diği gibi sıcak içilmesi yemek borusuna zarar verir.
E) Ihlamur; çay, tonik veya cilt üzerine uygulama solüs-
yonu ile birlikte bitkisel bir ilaç olmak üzere çok yönlü
kullanılabilir.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
33. . Ihlamuru nasil tüketmelisiniz? Ihlamur çayının faydalan nelerdir? Ihlamur çayının zararlan nelerdir? • Ihlamur hangi bitki ailesine aittir? Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu sorular- dan herhangi biriyle ilişkili değildir? A) Ihlamur çiçekleri müsilaj içeren bitkilerin içindeki mü- silajlanın suya geçebilmesi için en az yarım saat, müm- künse 45 dakika süre gereklidir. B) Ihlamur, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından Tilia cinsini oluşturan diman ve yani tropik bölgede yeti- şen ağaç cinsidir. C) Ihlamur çayı, yüzyıllardır anksiyete, ağnı, öksürük ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklan tedavi etmek için kullanılır. D) Ihlamur fazla tüketildiğinde uykusuzluğa neden olabil- diği gibi sıcak içilmesi yemek borusuna zarar verir. E) Ihlamur; çay, tonik veya cilt üzerine uygulama solüs- yonu ile birlikte bitkisel bir ilaç olmak üzere çok yönlü kullanılabilir.
1
10. 1. operanın yaratıcısıdır
Richard Wagner
11.
III.
IV.
V. Alman besteci
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi
baştan dördüncü olur?
A) I.
yeni tür
müzik dram denen
B) II.
2-4
3
C) III.
4
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1 10. 1. operanın yaratıcısıdır Richard Wagner 11. III. IV. V. Alman besteci Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? A) I. yeni tür müzik dram denen B) II. 2-4 3 C) III. 4 D) IV. E) V.