Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlamına Göre Cümleler Soruları

(1) Yazının icadından çok önce kullanıldığı bilinen
konuşma, yüzyıllar içinde öneminden hiçbir şey
kaybetmemiştir. (II) Antik Yunanların büyük bir tizlikle
ele alıp geliştirdikleri ve iki bin yıldır geniş kapsamlı
çalışma konularından biri olan hitabet sanatının varlığı
ve etki alanı, bunun en somut göstergesidir.
(III) Yunanca özgün adıyla "techne retorik (hitabet
sanatı)". Aristo'nun önemli çalışmalarından Retorik
Sanatında düzenlenmiş bir sanal veya bilim niteliğiyle
yazının ürünü olsa da özünde konuşmayı içerir.
(IV) Önceleri bir topluluğa hitap eime anlamında
kullanılan retorik, zaman içinde farklı anlamlar
kazanmıştır. (V) Böylece yazı, kullanılmaya başlandığı
andan itibaren sözlü kültürü daraltmamış aksine sözlü
hitabın ilkelerini ve bilesenlerini özenle ortaya koymuş;
etkili ve ikna edici bir konuşmanın kurallarını
düzenleyerek sözlü kültürün gelişmesini sağlamıştır.
33. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılanın
A) Relorik kavramının bugünkü Stilla
çalışma hangisidir?
B) Yazılı dönemin başlamasının sözlu kultür üzerinde ne
gibi etkileri olmuştur?
ÖSYM rin yazılı izni olmaksızın
C) Sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki farklılaşma
hangi dönemde derinleşmişt?
D) Antik Yunan medeniyetinin yazı kültürün gelişmesine
hangi katklar olmuştur?
201
E) Yazı dışında sözlü kültürün kavramsallaşması
sağlayan etkenler nelerdir?
35. Bu parendaki
dan mlelerden hep maz.
kişisel yargı arala
okiem angisi
dan ku
BV
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
(1) Yazının icadından çok önce kullanıldığı bilinen konuşma, yüzyıllar içinde öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. (II) Antik Yunanların büyük bir tizlikle ele alıp geliştirdikleri ve iki bin yıldır geniş kapsamlı çalışma konularından biri olan hitabet sanatının varlığı ve etki alanı, bunun en somut göstergesidir. (III) Yunanca özgün adıyla "techne retorik (hitabet sanatı)". Aristo'nun önemli çalışmalarından Retorik Sanatında düzenlenmiş bir sanal veya bilim niteliğiyle yazının ürünü olsa da özünde konuşmayı içerir. (IV) Önceleri bir topluluğa hitap eime anlamında kullanılan retorik, zaman içinde farklı anlamlar kazanmıştır. (V) Böylece yazı, kullanılmaya başlandığı andan itibaren sözlü kültürü daraltmamış aksine sözlü hitabın ilkelerini ve bilesenlerini özenle ortaya koymuş; etkili ve ikna edici bir konuşmanın kurallarını düzenleyerek sözlü kültürün gelişmesini sağlamıştır. 33. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılanın A) Relorik kavramının bugünkü Stilla çalışma hangisidir? B) Yazılı dönemin başlamasının sözlu kultür üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? ÖSYM rin yazılı izni olmaksızın C) Sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki farklılaşma hangi dönemde derinleşmişt? D) Antik Yunan medeniyetinin yazı kültürün gelişmesine hangi katklar olmuştur? 201 E) Yazı dışında sözlü kültürün kavramsallaşması sağlayan etkenler nelerdir? 35. Bu parendaki dan mlelerden hep maz. kişisel yargı arala okiem angisi dan ku BV
4.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir
cümle değildir?
A) Onun ne işler çevirdiğini ben bilmez mi-
yim?
+
B) Buralar daha önce ağaçsız değildi.
C) Bu konuda bazı önerilerim yok değil. +
Bu iş için harcadığınız para fazla değil.
E) Sizi düğüne çağırmayacak değilim. +
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
4. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir cümle değildir? A) Onun ne işler çevirdiğini ben bilmez mi- yim? + B) Buralar daha önce ağaçsız değildi. C) Bu konuda bazı önerilerim yok değil. + Bu iş için harcadığınız para fazla değil. E) Sizi düğüne çağırmayacak değilim. +
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz,
anlamca olumlu bir cümledir?
A) İki Şehrin Hikâyesi, Fransız İhtilali hakkında yazılmış en
etkileyici romandır.
B) Türkçede cümle kuruluşu genel olarak "özne, nesne,
yüklem" şeklindedir
C) Kendi binası içinde ilk tiyatro eserinin sahnelenmesi 1842
tarihindedir
D) Kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde millî
şuur nasıl gelişebilir?
E) Yeryüzündeki hiçbir dil ailesi, Türkçe kadar geniş sahalara
yayılmış değildir.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir? A) İki Şehrin Hikâyesi, Fransız İhtilali hakkında yazılmış en etkileyici romandır. B) Türkçede cümle kuruluşu genel olarak "özne, nesne, yüklem" şeklindedir C) Kendi binası içinde ilk tiyatro eserinin sahnelenmesi 1842 tarihindedir D) Kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde millî şuur nasıl gelişebilir? E) Yeryüzündeki hiçbir dil ailesi, Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir.
Efsane aktör Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı
"John Wick" serisi, ilk olarak altı yıl önce Türk izleyicilerle
tanışmış ve izleyenlerden tam not almıştır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne eksikliği
B Gereksiz söz kullanımı
C) Sözün yanlış yerde kullanilmasi
D) Sıralama hatası
Çatı uyumsuzluğu
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Efsane aktör Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı "John Wick" serisi, ilk olarak altı yıl önce Türk izleyicilerle tanışmış ve izleyenlerden tam not almıştır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne eksikliği B Gereksiz söz kullanımı C) Sözün yanlış yerde kullanilmasi D) Sıralama hatası Çatı uyumsuzluğu
Cümle
şagidaki tabloda verilen cümlelerin özelliklerini belirtilen boşluklara yazınız. (20 Puan)
Yüklemin Yüklemin Anlamına Yapısına
Göre
Yerine Göre Göre
Göre
Öğretmenin amacı konuyu doğru bir
şekilde anlatmakmış.
Yanından oturan ilginç adamı
gözlemliyordu bizim çocuk.
Ya bu deveyi güdeceksin ya bu
diyardan gideceksin.
Ayağı öküz ayağı gibi, beli kurt beli
gibi, göğsü ayı göğsü gibi tüylüydü.
Karşıdakilerin hiçbirini sevmiyor,
onların da kendisini sevmediklerini
biliyordu herhalde,
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Cümle şagidaki tabloda verilen cümlelerin özelliklerini belirtilen boşluklara yazınız. (20 Puan) Yüklemin Yüklemin Anlamına Yapısına Göre Yerine Göre Göre Göre Öğretmenin amacı konuyu doğru bir şekilde anlatmakmış. Yanından oturan ilginç adamı gözlemliyordu bizim çocuk. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Ayağı öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi, göğsü ayı göğsü gibi tüylüydü. Karşıdakilerin hiçbirini sevmiyor, onların da kendisini sevmediklerini biliyordu herhalde,
1.
(1) Cumhuriyetten önceki edebiyat tarihimizde şiir zengini
olarak yaşadık, 1920'li yıllardan bu yana da. (II) Ama, ol-
dum olası, şiir eleştirisi bakımından yoksuluz. All) Bu şiir
eleştirisi yapılmadı, yapılmiyor demek anlamına gelmez.
(IV) Elbette, divan şiirimiz "tezkire" lerde iyi kötü eleştiril-
di. (W) 19. yüzyılın ikinci yarısında, kültürümüz ve edebi-
yatımız sorgulanırken, şiir eleştirisi göz ardı edilmedi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi biçim-
ce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?
A)
B) ||
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1. (1) Cumhuriyetten önceki edebiyat tarihimizde şiir zengini olarak yaşadık, 1920'li yıllardan bu yana da. (II) Ama, ol- dum olası, şiir eleştirisi bakımından yoksuluz. All) Bu şiir eleştirisi yapılmadı, yapılmiyor demek anlamına gelmez. (IV) Elbette, divan şiirimiz "tezkire" lerde iyi kötü eleştiril- di. (W) 19. yüzyılın ikinci yarısında, kültürümüz ve edebi- yatımız sorgulanırken, şiir eleştirisi göz ardı edilmedi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi biçim- ce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir? A) B) || C) III D) IV
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti
koymaya gerek yoktur?
A) Bunca yıldır uğraşıp da nasıl kazanamazsın
B) Ne diye bunları yaptığını bilmediğimi mi zannediyorsun
C) Kaç kişiyle görüşüp anlaştığını öğrendiniz mi
D) Nasıl bize haber vermezsin
E) Ne getirecek ne götürecek zamanla göreceğiz
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti koymaya gerek yoktur? A) Bunca yıldır uğraşıp da nasıl kazanamazsın B) Ne diye bunları yaptığını bilmediğimi mi zannediyorsun C) Kaç kişiyle görüşüp anlaştığını öğrendiniz mi D) Nasıl bize haber vermezsin E) Ne getirecek ne götürecek zamanla göreceğiz
15. “Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında
başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı
için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kitap, egemenliklerini Balkan Yarımadası'na kadar
yaydıkları bilinen Türk kavimlerini ele alıyor.
B) Hristiyanlıkta bulunan kimi dinî ritüellerin başka dinlerde
de olduğunu görebiliriz.
C) Hukukçularımız Medeni Kanun'umuzda kimi eksikliklerin
olduğunu kabul etmektedirler.
D) Boğaziçi Köprü'müzün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
olarak değiştirildi.
E) Milli bayramlarımızda Onuncu Yıl Marşı'mızı okumaktan
gurur duyarız.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
15. “Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Kitap, egemenliklerini Balkan Yarımadası'na kadar yaydıkları bilinen Türk kavimlerini ele alıyor. B) Hristiyanlıkta bulunan kimi dinî ritüellerin başka dinlerde de olduğunu görebiliriz. C) Hukukçularımız Medeni Kanun'umuzda kimi eksikliklerin olduğunu kabul etmektedirler. D) Boğaziçi Köprü'müzün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. E) Milli bayramlarımızda Onuncu Yıl Marşı'mızı okumaktan gurur duyarız.
30. (1) Destanlarda, toplumların geçmişinde derin izler bırakan
birtakım olaylar konu edilir. (II) Genellikle kahramanlık, yiğitlik
ve olağanüstülüklerin anlatıldığı destan türünde öyküleyici
anlatım hâkimdir. (III) Kahramanlar olağanüstü özelliklere
sahip olabilir. (IV) Destanlar oluşumları bakımından doğal
destan ve yapay destan olarak ikiye ayrılır
(V) Dante'nin İlahi
Komedya'sı, Milton'un Kaybolmuş Cennet'i, Tasso'nun Kur-
tarılmış Kudüs'ü doğal destanlara örnek olarak gösterilebilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destan
türüyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
AL
B) II.
C) III.
EXV.
div.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
30. (1) Destanlarda, toplumların geçmişinde derin izler bırakan birtakım olaylar konu edilir. (II) Genellikle kahramanlık, yiğitlik ve olağanüstülüklerin anlatıldığı destan türünde öyküleyici anlatım hâkimdir. (III) Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahip olabilir. (IV) Destanlar oluşumları bakımından doğal destan ve yapay destan olarak ikiye ayrılır (V) Dante'nin İlahi Komedya'sı, Milton'un Kaybolmuş Cennet'i, Tasso'nun Kur- tarılmış Kudüs'ü doğal destanlara örnek olarak gösterilebilir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destan türüyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? AL B) II. C) III. EXV. div.