Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Anlamına Göre Cümleler Soruları

3.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-ecek, -acak" eki
cümleye "gelecek zaman" anlamı katmıştır?
Bu kitaptaki bütün yazıları hemen okuyacaksın.
B Bu dizeler Yahya Kemal'in bir şiirinden olacak.
CBütün üyeler gelince toplantıya başlayacağız.
D) Bu hafta hiçbiriniz kent dışına çıkmayacak.
E) Dün buraya gelip beni soran Birol Bey olacak.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-ecek, -acak" eki cümleye "gelecek zaman" anlamı katmıştır? Bu kitaptaki bütün yazıları hemen okuyacaksın. B Bu dizeler Yahya Kemal'in bir şiirinden olacak. CBütün üyeler gelince toplantıya başlayacağız. D) Bu hafta hiçbiriniz kent dışına çıkmayacak. E) Dün buraya gelip beni soran Birol Bey olacak.
5.
"Savaş, barış, güreş" gibi bazı sözcükler isteş-
lik eki "-ş" almadıkları hâlde isteş eylem kabul
edilir. Çünkü bu eylemlerin gerçekleşmesi için
karşılıklı yapılması gerekir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde
isteşlik söz konusu değildir?
A) Babamın yokluğuna her gün kendimizi biraz
daha alıştırıyoruz.
B) İleride bir gün seninle görüşeceğiz.
Otobüste sürekli dik dik bakıştık.
Ormandaki bütün arılar üzerimize üşüştü.
E) Pazartesi günü satış yapmak üzere anlaştık.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
5. "Savaş, barış, güreş" gibi bazı sözcükler isteş- lik eki "-ş" almadıkları hâlde isteş eylem kabul edilir. Çünkü bu eylemlerin gerçekleşmesi için karşılıklı yapılması gerekir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde isteşlik söz konusu değildir? A) Babamın yokluğuna her gün kendimizi biraz daha alıştırıyoruz. B) İleride bir gün seninle görüşeceğiz. Otobüste sürekli dik dik bakıştık. Ormandaki bütün arılar üzerimize üşüştü. E) Pazartesi günü satış yapmak üzere anlaştık.
Eğitim olgusu; modern insanın yemek içmek kadar
önemli saydığı, toplumsal yaşam için zorunlu kıldığı
konuların başında gelmektedir. İnanç, ideoloji, din,
kültür ya da herhangi bir noktadaki değer sistematiği
olsun, fark etmeksizin eğitimin önemine işaret edil-
mekte, adeta modern insanın hayat akışında eğitimin
kapsamına giren birçok şey kutsanmaktadır. Örneğin
eğitimin insan yaşamı için önemine dikkat çeken bir-
çok toplumdan biri olan Çin toplumuna göre insan bir
yıl sonrası için endişeleniyorsa tohum ekmeli on yıl
sonrası için endişeleniyorsa ağaç dikmeli; yüzlerce
yıl sonrasını düşünüyorsa çocuğunu eğitmelidir. Tıpkı
Çin toplumunda olduğu gibi birçok toplum da eğitim
konusunda telkinde bulunulmakta, eğitimin önemine
ve sürecine dikkat çekilmektedir.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) Koşul cümlesi kullanılmıştır.
B) Genelleme yapılmıştır.
C) Örnekleme yapılmıştır.
D) Karşılaştırma yapılmıştır.
E) Tanımlama yapılmıştır.
Uzew
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Eğitim olgusu; modern insanın yemek içmek kadar önemli saydığı, toplumsal yaşam için zorunlu kıldığı konuların başında gelmektedir. İnanç, ideoloji, din, kültür ya da herhangi bir noktadaki değer sistematiği olsun, fark etmeksizin eğitimin önemine işaret edil- mekte, adeta modern insanın hayat akışında eğitimin kapsamına giren birçok şey kutsanmaktadır. Örneğin eğitimin insan yaşamı için önemine dikkat çeken bir- çok toplumdan biri olan Çin toplumuna göre insan bir yıl sonrası için endişeleniyorsa tohum ekmeli on yıl sonrası için endişeleniyorsa ağaç dikmeli; yüzlerce yıl sonrasını düşünüyorsa çocuğunu eğitmelidir. Tıpkı Çin toplumunda olduğu gibi birçok toplum da eğitim konusunda telkinde bulunulmakta, eğitimin önemine ve sürecine dikkat çekilmektedir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Koşul cümlesi kullanılmıştır. B) Genelleme yapılmıştır. C) Örnekleme yapılmıştır. D) Karşılaştırma yapılmıştır. E) Tanımlama yapılmıştır. Uzew
26. Oğuz zamanında bir yiğit ki evlense ok atardı,
oku nereye düşse orada gelin odası dikerdi.
Yerli kara dağın yıkılmasın. Gölgeli kaba ağa-
cın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kuru-
masın. Kanatlarının ucu kırılmasın.
•
D
• At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Baş esen
olsa börk bulunmaz mi olur? Er malına kıyma-
yınca adı çıkmaz.
A
• Atından indi, arı sudan abdest aldı, ak alnını
yere koydu, iki rekât namaz kıldı. Adı güzel
Muhammed'i yâda getirdi, kara dinli kafire göz
kararttı, haykırdı, at sürdü, karşı vardı, kılıç
vurdu.
C
Dede Korkut Hikâyeleri'nden alınan bu parçalar
aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
AT Atasözü
B) Olağanüstülük
CYDini inanç
D) Dua
E) Gelenek görenek
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
26. Oğuz zamanında bir yiğit ki evlense ok atardı, oku nereye düşse orada gelin odası dikerdi. Yerli kara dağın yıkılmasın. Gölgeli kaba ağa- cın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kuru- masın. Kanatlarının ucu kırılmasın. • D • At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Baş esen olsa börk bulunmaz mi olur? Er malına kıyma- yınca adı çıkmaz. A • Atından indi, arı sudan abdest aldı, ak alnını yere koydu, iki rekât namaz kıldı. Adı güzel Muhammed'i yâda getirdi, kara dinli kafire göz kararttı, haykırdı, at sürdü, karşı vardı, kılıç vurdu. C Dede Korkut Hikâyeleri'nden alınan bu parçalar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? AT Atasözü B) Olağanüstülük CYDini inanç D) Dua E) Gelenek görenek
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz an-
lamca olumlu bir cümledir?
A) Bizim okulun öğrencileri başarısız değil. →
B) Artık ihanetlerden hiç korkmuyorum.
C) Bu işlere yeterince kafa yormadık.
D) Bir kebapçı, bir ülkenin kaderini bu kadar mı değiştirir?
E) Senin gibi palavracının peşine takılıp gidecek değilim.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz an- lamca olumlu bir cümledir? A) Bizim okulun öğrencileri başarısız değil. → B) Artık ihanetlerden hiç korkmuyorum. C) Bu işlere yeterince kafa yormadık. D) Bir kebapçı, bir ülkenin kaderini bu kadar mı değiştirir? E) Senin gibi palavracının peşine takılıp gidecek değilim.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y
azınız.
Işık kaynağından çıkan ışık, varlıklara çarparak gözümüze gelir. Göz ışığı
algılayarak görmemizi sağlar.
O Varlıkları görmemiz için ışığa ihtiyacımız vardır.
Karanlık bir odada mumu gözümüzün önünde bir yerde tutarsak odadaki
eşyaları görebiliriz.
Güneş, Ay 'dan aldığı ışıkla parlak görünür.
Güneş'e çıplak gözle bakmak göz sağlığımızı olumsuz etkiler.
Geceleri karanlık olduğu için çevremizdeki varlıkları göremeyiz.
Bulunduğumuz ortamda ışık miktarı arttıkça görme oranımız da artar.
En güçlü ışık kaynağımız Güneş 'tir.
Ay, doğal ışık kaynağıdır.
Eski çağlarda insanlar ışık kaynağı olarak meşale ve kandilleri kullanırmış.
Geceleri tasarruf için mum ışığında kitap okumalıyız.
Sağlıklı görebilmek için yeteri miktarda ışığa ihtiyaç vardır.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y azınız. Işık kaynağından çıkan ışık, varlıklara çarparak gözümüze gelir. Göz ışığı algılayarak görmemizi sağlar. O Varlıkları görmemiz için ışığa ihtiyacımız vardır. Karanlık bir odada mumu gözümüzün önünde bir yerde tutarsak odadaki eşyaları görebiliriz. Güneş, Ay 'dan aldığı ışıkla parlak görünür. Güneş'e çıplak gözle bakmak göz sağlığımızı olumsuz etkiler. Geceleri karanlık olduğu için çevremizdeki varlıkları göremeyiz. Bulunduğumuz ortamda ışık miktarı arttıkça görme oranımız da artar. En güçlü ışık kaynağımız Güneş 'tir. Ay, doğal ışık kaynağıdır. Eski çağlarda insanlar ışık kaynağı olarak meşale ve kandilleri kullanırmış. Geceleri tasarruf için mum ışığında kitap okumalıyız. Sağlıklı görebilmek için yeteri miktarda ışığa ihtiyaç vardır.
3. Hayatım boyunca pek çok enstrümanla karşı-
laştım
Bu cümle düşüncenin akışına göre,
I. hatta birkaçını sattım
oysa
oysaki piyano çalmayı çok severim
III. ama bağlamanın hayatımda çok özel bir
yeri var
IV. çünkü hayatım, enstrüman satışı ve tamiri
ile geçti
cümlelerinden hangisi ile tamamlanamaz?
A) I ve Il
C) II ve III
B) I ve III
D) III ve IV
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. Hayatım boyunca pek çok enstrümanla karşı- laştım Bu cümle düşüncenin akışına göre, I. hatta birkaçını sattım oysa oysaki piyano çalmayı çok severim III. ama bağlamanın hayatımda çok özel bir yeri var IV. çünkü hayatım, enstrüman satışı ve tamiri ile geçti cümlelerinden hangisi ile tamamlanamaz? A) I ve Il C) II ve III B) I ve III D) III ve IV
12. Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni.
Söz anladım ki uzun hem de pek uzun sürecek.
Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek.
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan.
Ne oldu şimdi acep, kim bilir, zavallı Hasan!
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kurallı isim cümlesi kullanılmıştır.
B) Girişik birleşik isim cümlesi kullanılmıştır.
C) Öznesi ortak bağımlı sıralı cümle kullanılmıştır.
D) Ki'li birleşik olumlu fiil cümlesi kullanılmıştır.
E) Bağımlı sıralı fiil cümlesi kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
12. Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni. Söz anladım ki uzun hem de pek uzun sürecek. Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek. Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan. Ne oldu şimdi acep, kim bilir, zavallı Hasan! Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurallı isim cümlesi kullanılmıştır. B) Girişik birleşik isim cümlesi kullanılmıştır. C) Öznesi ortak bağımlı sıralı cümle kullanılmıştır. D) Ki'li birleşik olumlu fiil cümlesi kullanılmıştır. E) Bağımlı sıralı fiil cümlesi kullanılmıştır.
3. Aşağıdakilerin hangisi birlikte verildiği soruya yanıt verme-
mektedir?
A)
Doğal afetler nelerdir ve ne kadar sürede gerçekleşmekte-
dir?
Doğal afet; genellikle insanların kontrolü dışında gerçekle-
şen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal
kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Bu olaylar, çoğunlukla
kısa sürelerde gerçekleşir. Başladıktan sonra insanlar tarafın-
dan engellenemez
- İnsan kaynaklı afetlerin, doğa kaynaklı doğal afetlerden da-
ha tahrip edici olduğu söylenebilir mi?
Deprem, heyelan, çığ, sel ve don gibi doğa kaynaklı afet-
lerin sonuçları doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kurak-
lık, çevre kirliliği, küresel ısınma gibi daha çok insan kaynaklı
bazı afetlerin sonuçları ise uzun bir zaman sonra dolaylı ola-
rak görülür. Aslında, doğal bir felaketin potansiyel etkisi, ola-
yın büyüklüğüne ve yerine bağlıdır.
insanlar ne tür doğal afetlerle karşılaşmaktadır?
Doğal afetler, "jeolojik" ve "meteorolojik" olmak üzere iki
gruba ayrılır. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da ye-
rin derinliklerinden alan jeolojik doğal afetler; deprem, heye-
lan, yanardağ patlamaları, tsunami gibi olaylardır. Atmosfer-
deki doğa olayları sonucunda meydana gelen meteorolojik
doğal afetler ise sel, firtina, tayfun, kasırga, kuraklık, çığ, eroz-
yon ve su taşkınları gibi olaylardır.
-Bazı doğal afetlerin birbiriyle bağlantılı gerçekleştiği söyle-
niyor, bu konuda ne dersiniz?
Bu, bilimsel bir gerçektir. Bazı doğal afetler arasında ilinti
vardır. Örneğin geçmişte yaşanan bir sel, fay hatları üzerinde
tahribat yaparak günümüzdeki bir depremin başlangıç nok-
tası olabilir. Bu gerçekten hareketle, doğal afet tehdidine ve
etkilerine karşı insanların çoğu zaman savunmasız kaldığını
söyleyebiliriz.
- Doğal afetleri önlemek için neler yapılmalı?
Aslında doğal afetlerin çoğu engellenebilir nitelikte değil-
dir. Ancak küresel ısınma sonucu oluşan seller, çevre kirliliği
gibi daha çok insan kaynaklı felaketler yıllara yayılan sistemli
bir çalışma ve farkındalıkla önlenebilmektedir.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. Aşağıdakilerin hangisi birlikte verildiği soruya yanıt verme- mektedir? A) Doğal afetler nelerdir ve ne kadar sürede gerçekleşmekte- dir? Doğal afet; genellikle insanların kontrolü dışında gerçekle- şen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Bu olaylar, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Başladıktan sonra insanlar tarafın- dan engellenemez - İnsan kaynaklı afetlerin, doğa kaynaklı doğal afetlerden da- ha tahrip edici olduğu söylenebilir mi? Deprem, heyelan, çığ, sel ve don gibi doğa kaynaklı afet- lerin sonuçları doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kurak- lık, çevre kirliliği, küresel ısınma gibi daha çok insan kaynaklı bazı afetlerin sonuçları ise uzun bir zaman sonra dolaylı ola- rak görülür. Aslında, doğal bir felaketin potansiyel etkisi, ola- yın büyüklüğüne ve yerine bağlıdır. insanlar ne tür doğal afetlerle karşılaşmaktadır? Doğal afetler, "jeolojik" ve "meteorolojik" olmak üzere iki gruba ayrılır. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da ye- rin derinliklerinden alan jeolojik doğal afetler; deprem, heye- lan, yanardağ patlamaları, tsunami gibi olaylardır. Atmosfer- deki doğa olayları sonucunda meydana gelen meteorolojik doğal afetler ise sel, firtina, tayfun, kasırga, kuraklık, çığ, eroz- yon ve su taşkınları gibi olaylardır. -Bazı doğal afetlerin birbiriyle bağlantılı gerçekleştiği söyle- niyor, bu konuda ne dersiniz? Bu, bilimsel bir gerçektir. Bazı doğal afetler arasında ilinti vardır. Örneğin geçmişte yaşanan bir sel, fay hatları üzerinde tahribat yaparak günümüzdeki bir depremin başlangıç nok- tası olabilir. Bu gerçekten hareketle, doğal afet tehdidine ve etkilerine karşı insanların çoğu zaman savunmasız kaldığını söyleyebiliriz. - Doğal afetleri önlemek için neler yapılmalı? Aslında doğal afetlerin çoğu engellenebilir nitelikte değil- dir. Ancak küresel ısınma sonucu oluşan seller, çevre kirliliği gibi daha çok insan kaynaklı felaketler yıllara yayılan sistemli bir çalışma ve farkındalıkla önlenebilmektedir.
Cennette bugün gülleri açmış görürüz.
10. Yukandaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yapısına göre basit cümle
B) Anlamına göre olumlu cümle
C) Yüklemin yerine göre kurallı cümle
D) Yüklemin türüne göre fiil cümlesi
E) Cümle türüne göre soru cümlesi
gibi yalnızca yeni bulunan
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Cennette bugün gülleri açmış görürüz. 10. Yukandaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısına göre basit cümle B) Anlamına göre olumlu cümle C) Yüklemin yerine göre kurallı cümle D) Yüklemin türüne göre fiil cümlesi E) Cümle türüne göre soru cümlesi gibi yalnızca yeni bulunan
Türkiye'nin ilk fen lisesi olan Ankara Fen Lisesi, 1964 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda MEB, ODTÜ ve Ford Vak-
1
finin emeği geçmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Doğu Yerleşkesi üzerinde kurulan okulun miman Behruz
Çinici'dir. ODTÜ'yü kuşbakışı gören ormanlık manzarası ile küçük bir üniversiteye benzeyen Ankara Fen Lisesi, iyi
11
bir fen eğitimi almak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Okulun binalanından ODTÜ manzarası tepeden izlenir.
Okulun öğrencileri bu manzarayı izlerken gelecekte ki üniversite hayallerini konuşurlar.
|||
Ankara Fen Lisesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve dil dersleri için laboratuvarlar bulunmaktadır. Burada öğ-
renciler deneyler yapmakta ve projeleri için çalışmaktadır.
Ankara'ya başka illerden gelecek olursanız ve bu okula kayıt yaptınırsanız yurtta kalabilirsiniz. Çünkü Ankara Fen
Lisesinin kızlar ve erkekler için iki ayrı yurdu da bulunmaktadır. Okulun zengin ve geniş kütüphanesini de unutma-
IV
mak gerekir. Ayrıca basketbol ve voleybol sahaları ile bir müzik odası da ilgili öğrencileri beklemektedir. Başka
başka sosyal etkinlikler için neler var derseniz okulun AFLIVA Kültür ve Konferans Salonu'nda; konserler, paneller,
konferanslar düzenlendiğini söylememiz gerekiyor. Gökyüzünde gözlemleri sürdüren Teleskop Atölyesi'ni de ilginç
bulabilirsiniz.
Bu metle "Ankara Fen Lisesi" ile ilgili olarak
aşağıdal herden hangisine değinilmemiştir?
Avi basen eğitimi almak isteyen ogrenciler için
Kuru guna
B Ankara dışından gelen oğrencilerine yurt imkânı
12
sanducina
C) Universelerden yleğim vermesinin nedenine
D) Nezan kurulduğma ve mimanin kim
4.
Yayınevi
Metindeki altı çizili cümleden aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle çıkarılır?
A) Ankara Fen Lisesinde bütün dersler için labora-
tuvar vardır.
B) Ankara Fen Lisesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgi-
sayar dersleri Ingilizce okutulmaktadır.
C) Ankara Fen Lisesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgi-
sayar dersleri Türkçe okutulmaktadır.
(D) Ankara Fen Lisesinde bazı dersler için laboratu-
varlar bulunmaktadır.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Türkiye'nin ilk fen lisesi olan Ankara Fen Lisesi, 1964 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda MEB, ODTÜ ve Ford Vak- 1 finin emeği geçmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Doğu Yerleşkesi üzerinde kurulan okulun miman Behruz Çinici'dir. ODTÜ'yü kuşbakışı gören ormanlık manzarası ile küçük bir üniversiteye benzeyen Ankara Fen Lisesi, iyi 11 bir fen eğitimi almak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Okulun binalanından ODTÜ manzarası tepeden izlenir. Okulun öğrencileri bu manzarayı izlerken gelecekte ki üniversite hayallerini konuşurlar. ||| Ankara Fen Lisesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve dil dersleri için laboratuvarlar bulunmaktadır. Burada öğ- renciler deneyler yapmakta ve projeleri için çalışmaktadır. Ankara'ya başka illerden gelecek olursanız ve bu okula kayıt yaptınırsanız yurtta kalabilirsiniz. Çünkü Ankara Fen Lisesinin kızlar ve erkekler için iki ayrı yurdu da bulunmaktadır. Okulun zengin ve geniş kütüphanesini de unutma- IV mak gerekir. Ayrıca basketbol ve voleybol sahaları ile bir müzik odası da ilgili öğrencileri beklemektedir. Başka başka sosyal etkinlikler için neler var derseniz okulun AFLIVA Kültür ve Konferans Salonu'nda; konserler, paneller, konferanslar düzenlendiğini söylememiz gerekiyor. Gökyüzünde gözlemleri sürdüren Teleskop Atölyesi'ni de ilginç bulabilirsiniz. Bu metle "Ankara Fen Lisesi" ile ilgili olarak aşağıdal herden hangisine değinilmemiştir? Avi basen eğitimi almak isteyen ogrenciler için Kuru guna B Ankara dışından gelen oğrencilerine yurt imkânı 12 sanducina C) Universelerden yleğim vermesinin nedenine D) Nezan kurulduğma ve mimanin kim 4. Yayınevi Metindeki altı çizili cümleden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılır? A) Ankara Fen Lisesinde bütün dersler için labora- tuvar vardır. B) Ankara Fen Lisesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgi- sayar dersleri Ingilizce okutulmaktadır. C) Ankara Fen Lisesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgi- sayar dersleri Türkçe okutulmaktadır. (D) Ankara Fen Lisesinde bazı dersler için laboratu- varlar bulunmaktadır.
Sosyal medya, hızla gelişen yapısı ile gerek dünyada ge-
rekse ülkemizde siyasetten ekonomiye, bilimden sanata,
eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir değişiklik
yaşanmasına sebep olmuştur. Hatta hızla artan kullanıcı
sayısı sebebiyle o kadar güçlü bir etkiye sahip olmuştur ki
8.
siyasal iletişim alanında geleneksel yöntemlerden kaynaklı
birçok zorluğu ve sınırlılığı ortadan kaldırarak zahmetsiz
IV
bir iletişim imkânı sunmuştur
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdaki-
lerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Sifat- edat - bağlaç - zarf
3) Sifat-bağlaç - zarf - sıfat
) Zarf - bağlaç - edat - sifat
Zarf - edat - bağlaç - sıfat
Zarf - sifat - edat - bağlaç
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
Sosyal medya, hızla gelişen yapısı ile gerek dünyada ge- rekse ülkemizde siyasetten ekonomiye, bilimden sanata, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir değişiklik yaşanmasına sebep olmuştur. Hatta hızla artan kullanıcı sayısı sebebiyle o kadar güçlü bir etkiye sahip olmuştur ki 8. siyasal iletişim alanında geleneksel yöntemlerden kaynaklı birçok zorluğu ve sınırlılığı ortadan kaldırarak zahmetsiz IV bir iletişim imkânı sunmuştur Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdaki- lerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Sifat- edat - bağlaç - zarf 3) Sifat-bağlaç - zarf - sıfat ) Zarf - bağlaç - edat - sifat Zarf - edat - bağlaç - sıfat Zarf - sifat - edat - bağlaç
çıkacagim, dedi
14. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle değilsidir? (5p)
A) Yarın gelmeyeceğini söylediler bana.
B) Üç yıl daha beklemeye gerek yok.
C) Sana yalan söylediğim doğru değil.
D) Gemilerin boğazdan geçtiğini deme sakın.
E) Bu saatten sonra ne gelen olur ne giden.
de/da/ta/te ve ki'nin yazımıyla ilgili yanlı
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
çıkacagim, dedi 14. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle değilsidir? (5p) A) Yarın gelmeyeceğini söylediler bana. B) Üç yıl daha beklemeye gerek yok. C) Sana yalan söylediğim doğru değil. D) Gemilerin boğazdan geçtiğini deme sakın. E) Bu saatten sonra ne gelen olur ne giden. de/da/ta/te ve ki'nin yazımıyla ilgili yanlı
5. "Daha önce görmemiştim onu." cümlesinin nitelikleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit
b) Ad cümlesi/olumsuz/devrik/basit
c) Eylem
cümlesi/olumsuz/devrik/birleşik
d) Eylem cümlesi/olumlu/devrik/basit
e) Ad cümlesi/olumlu/kurallı/basit
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
5. "Daha önce görmemiştim onu." cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit b) Ad cümlesi/olumsuz/devrik/basit c) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/birleşik d) Eylem cümlesi/olumlu/devrik/basit e) Ad cümlesi/olumlu/kurallı/basit
7. Aşağıdaki cümelerden hangisi" olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit" şeklinde
verilmiştir?
a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.
b) Onlar, onlardan korkarlar ve kaçarlar.
c) Gökyüzünde sayısız yıldız bulunur, yıldızlar birer ışık huzmesi gibi
görünür.
d) Sen onunla konuşmadıkça seni affetmeyeceğim.
e) Vardır ellerimde sayısız çiçeğin kokusu.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
7. Aşağıdaki cümelerden hangisi" olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit" şeklinde verilmiştir? a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır. b) Onlar, onlardan korkarlar ve kaçarlar. c) Gökyüzünde sayısız yıldız bulunur, yıldızlar birer ışık huzmesi gibi görünür. d) Sen onunla konuşmadıkça seni affetmeyeceğim. e) Vardır ellerimde sayısız çiçeğin kokusu.
18) Onun öykülerinin en belirgin özelliği, aile içi iletişim
sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Olumsuz-kurallı-basit -fiil
B) Olumlu - devrik - birleşik - isim
C) Olumlu-kuralli - sıralı - isim
D) Olumlu-kurallı-birleşik - isim
E) Olumsuz-devrik - birleşik - isim
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
18) Onun öykülerinin en belirgin özelliği, aile içi iletişim sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Olumsuz-kurallı-basit -fiil B) Olumlu - devrik - birleşik - isim C) Olumlu-kuralli - sıralı - isim D) Olumlu-kurallı-birleşik - isim E) Olumsuz-devrik - birleşik - isim