Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Anlamına Göre Cümleler Soruları

5. Yanıt gerektirmeyen ve cümlede çeşitli anlam ilgilerini
vermek amacıyla kullanılan soru cümlelerine sözde soru
cümlesi denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru
cümlesidir?
A) Çok seven kişi sevdiğini özlemez olur mu?
B) Leylekler yazın ne tarafa uçar?
C) Bu soruyu çözemeyen var mı?
D) Kurtarma sınavlarında kaç soruyu cevaplamamız
gerekir?
E) Arkadaşlarının evi buradan çok mu uzak?
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
5. Yanıt gerektirmeyen ve cümlede çeşitli anlam ilgilerini vermek amacıyla kullanılan soru cümlelerine sözde soru cümlesi denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru cümlesidir? A) Çok seven kişi sevdiğini özlemez olur mu? B) Leylekler yazın ne tarafa uçar? C) Bu soruyu çözemeyen var mı? D) Kurtarma sınavlarında kaç soruyu cevaplamamız gerekir? E) Arkadaşlarının evi buradan çok mu uzak?
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı yolla oluş-
muş bir birleşik fiildir?
A) Genç, bu işten de yüzünün akıyla çıktı.
B) Bir öğrensin de aşkı, ağacı o zaman seyredin.
C) Nasıl oldu bilmem ama birden ortadan kayboldu.
D) Sanki bu kıskacın arasına hapsolduk.
E) Telaşa gerek yok, biraz sabredin.
DERRAM
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı yolla oluş- muş bir birleşik fiildir? A) Genç, bu işten de yüzünün akıyla çıktı. B) Bir öğrensin de aşkı, ağacı o zaman seyredin. C) Nasıl oldu bilmem ama birden ortadan kayboldu. D) Sanki bu kıskacın arasına hapsolduk. E) Telaşa gerek yok, biraz sabredin. DERRAM
4.
Cümleler
1 Hey, sen buraya bak
2 Yaşasın, tatile çıkıyoruz
gh 3 Aa, kim varmış burada
Fransa'dan bana ne ge-
tireceksin
4
Soru
cümlesi
Ünlem
cümlesi
✓
✓
L
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi, kendisi-
ne ait olmayan bir anlamla eşleştirilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
4. Cümleler 1 Hey, sen buraya bak 2 Yaşasın, tatile çıkıyoruz gh 3 Aa, kim varmış burada Fransa'dan bana ne ge- tireceksin 4 Soru cümlesi Ünlem cümlesi ✓ ✓ L Yukarıda verilen cümlelerden hangisi, kendisi- ne ait olmayan bir anlamla eşleştirilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz,
biçimce olumludur?
Vaktim olsa aranızda bulunmayı istemez miyim!
B) Henüz yetkililerce bir açıklama yapılmış değil.
C) Toplantıda hiç kimse buna ses çıkarmadı mı?
D) Az kalsın bu tarihi eserleri yurt dışına kaçırıyorlar-
mış.
E) İnsan, kardeşini o tenha sokakta yalnız bırakır mı?
Tostokul
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz, biçimce olumludur? Vaktim olsa aranızda bulunmayı istemez miyim! B) Henüz yetkililerce bir açıklama yapılmış değil. C) Toplantıda hiç kimse buna ses çıkarmadı mı? D) Az kalsın bu tarihi eserleri yurt dışına kaçırıyorlar- mış. E) İnsan, kardeşini o tenha sokakta yalnız bırakır mı? Tostokul
25. Erguvan ağacı İstanbul'un simgelerinden biri... En azından
geçmişte öyleydi. Beton yığınlarının çoğalmadığı dönemleri
yaşayanlar, baharın İstanbul'a erguvan ağaçlarının çiçek aç-
masıyla geldiğini anımsarlar. Bu ağaç baharın gelişiyle kısa
bir an için çiçeklenir. Bu çiçekler narin ve utangaçtır. Sanki
yüzünü eve gelen misafirlerden gizlemek isteyen bir çocuk...
Çiçeklerin dallarda çok kısa bir süre kalması sanki ağacın çi-
çeklerini insanlardan kıskandığı duygusunu verir bize. Ama
kuşlar, arılar, kelebekler için öyle değil. Onlara kol kanat ge-
rer. Yaşama sevinci veren kokusuyla bu dostlarını kendine
çeker. Onları misafir eder cömertçe.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Benzetmeye başvurulduğu
B) Farklı duyulardan yararlanıldığı
v
C) Değişik yapılı cümleler kullanıldığı
D) İnsandan doğaya aktarma yapıldığı
E) Olaya dayalı bir anlatımın yeğlendiği
OTURUM
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
25. Erguvan ağacı İstanbul'un simgelerinden biri... En azından geçmişte öyleydi. Beton yığınlarının çoğalmadığı dönemleri yaşayanlar, baharın İstanbul'a erguvan ağaçlarının çiçek aç- masıyla geldiğini anımsarlar. Bu ağaç baharın gelişiyle kısa bir an için çiçeklenir. Bu çiçekler narin ve utangaçtır. Sanki yüzünü eve gelen misafirlerden gizlemek isteyen bir çocuk... Çiçeklerin dallarda çok kısa bir süre kalması sanki ağacın çi- çeklerini insanlardan kıskandığı duygusunu verir bize. Ama kuşlar, arılar, kelebekler için öyle değil. Onlara kol kanat ge- rer. Yaşama sevinci veren kokusuyla bu dostlarını kendine çeker. Onları misafir eder cömertçe. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Benzetmeye başvurulduğu B) Farklı duyulardan yararlanıldığı v C) Değişik yapılı cümleler kullanıldığı D) İnsandan doğaya aktarma yapıldığı E) Olaya dayalı bir anlatımın yeğlendiği OTURUM
1. Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
II. Bir tel kopar, ahenk ebediyyen kesilir.
III. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
IV. Solgun bir gül oluyor dokununca.
V. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) 1. dize biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cümlesi-
dir.
B) II. dize kurallı, anlamca olumlu ve sıralı bir cümledir.
III. dize biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir isim cümle-
sidir.
IV. dize devrik, olumlu ve yapısına göre girişik birleşik bir
fiil cümlesidir.
EV. dize devrik ve olumlu bir isim cümlesidir.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1. Ne hasta bekler sabahı, Ne taze ölüyü mezar. II. Bir tel kopar, ahenk ebediyyen kesilir. III. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok; Yok bizi arayan, soran kimsemiz. IV. Solgun bir gül oluyor dokununca. V. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. dize biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cümlesi- dir. B) II. dize kurallı, anlamca olumlu ve sıralı bir cümledir. III. dize biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir isim cümle- sidir. IV. dize devrik, olumlu ve yapısına göre girişik birleşik bir fiil cümlesidir. EV. dize devrik ve olumlu bir isim cümlesidir.
3.
Dünyada ne yerim var
Ne adresim
Beni dilediğin yere koy
Artık bilinsin kimliğim
olumlu Emir Cintest)
Bu dizelerde aşağıdaki cümle türlerinden hangisinin ör-
neği yoktur?
Biçimce olumlu anlamca olumsuz cümle
B) Girişik birleşik cümle
Olumlu emir cümlesi
D) Kurallı isim cümlesi
Devrik fiil cümlesi
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. Dünyada ne yerim var Ne adresim Beni dilediğin yere koy Artık bilinsin kimliğim olumlu Emir Cintest) Bu dizelerde aşağıdaki cümle türlerinden hangisinin ör- neği yoktur? Biçimce olumlu anlamca olumsuz cümle B) Girişik birleşik cümle Olumlu emir cümlesi D) Kurallı isim cümlesi Devrik fiil cümlesi
2. Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Bu dert beni iflah etmez, deli eder
Benim dert çekmeye dermanım mı var?
Birleşik cümle
II. Sıralı cümle
III. Bağlı cümle
VSözde soru cümlesi
V. Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle
Bu dizelerde numaralanmış cümle çeşitlerinden
hangisinin örneği yoktur?
C) II
AI
DY IV
E) III
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
2. Dersini almış da ediyor ezber Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler Bu dert beni iflah etmez, deli eder Benim dert çekmeye dermanım mı var? Birleşik cümle II. Sıralı cümle III. Bağlı cümle VSözde soru cümlesi V. Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle Bu dizelerde numaralanmış cümle çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur? C) II AI DY IV E) III
D
Divanu Lugati't-Türk, 9. asırda Kaşgarlı Mahmut
tarafından yazılmıştır. (II) Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk
gramer kitabıdır. (III) Hazırlandığı dönemin dili, edebiyatı,
sosyolojisi ve coğrafyası hakkında önemli bilgiler
sunmaktadır. (IV) Eser, Araplara Türkçeyi öğretmek için
kaleme alınmıştır. (V) Eserde İslamiyet öncesinden alınan
şiir örnekleri, deyim ve atasözleri de yer almaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
AV
BIT
TI
E) IV
4.
84
A
Yuka
hang
A)
B)
C
C
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
D Divanu Lugati't-Türk, 9. asırda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. (II) Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk gramer kitabıdır. (III) Hazırlandığı dönemin dili, edebiyatı, sosyolojisi ve coğrafyası hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. (IV) Eser, Araplara Türkçeyi öğretmek için kaleme alınmıştır. (V) Eserde İslamiyet öncesinden alınan şiir örnekleri, deyim ve atasözleri de yer almaktadır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? AV BIT TI E) IV 4. 84 A Yuka hang A) B) C C
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama, kullanılan deyime
uygun değildir?
A) Sabahleyin uyanır uyanmaz karga tulumba işe gidiyordu.
B) Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir delikanlıydı.
C) Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaştık.
D) Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu.
E) Annesi, bugün yarın gelecek, eli kulağında olmalı.
15. Bir sanatçının
yapıtlarının yetkinliğini, farklılığını yapıtlarının
istir Çünkü aynı konu başka sanatçıla
a
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama, kullanılan deyime uygun değildir? A) Sabahleyin uyanır uyanmaz karga tulumba işe gidiyordu. B) Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir delikanlıydı. C) Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaştık. D) Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu. E) Annesi, bugün yarın gelecek, eli kulağında olmalı. 15. Bir sanatçının yapıtlarının yetkinliğini, farklılığını yapıtlarının istir Çünkü aynı konu başka sanatçıla a
D
Aşağıdakilerin hangisinde "görmek" kelimesinin
anlamı ve kullanımı uyuşmamaktadır?
Anlam
A Anlamak, kavramak,
sezmek
Yapmak, etmek
C) Yüzü bir yöne doğru
olmak, bakmak
Sahne olmak,
geçirmek
E Çok değer vermek
Kullanım
Durumun kötüye git-
tiğini görmek hiç de
zor değildi.
Saatlerdir bahçede
ne iş gördüğünü
anlayamamıştık.
Yeni aldıkları ev de-
nizi görüyordu.
Bir ömürde üç savaş
görmüştü bu adam.
625
Onun gözü paradan
başka bir şey görmez.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
D Aşağıdakilerin hangisinde "görmek" kelimesinin anlamı ve kullanımı uyuşmamaktadır? Anlam A Anlamak, kavramak, sezmek Yapmak, etmek C) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak Sahne olmak, geçirmek E Çok değer vermek Kullanım Durumun kötüye git- tiğini görmek hiç de zor değildi. Saatlerdir bahçede ne iş gördüğünü anlayamamıştık. Yeni aldıkları ev de- nizi görüyordu. Bir ömürde üç savaş görmüştü bu adam. 625 Onun gözü paradan başka bir şey görmez.
1.
Bazı atasözleri inanışları bildirirken bazıları töre ve gele-
nekleri bildirir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi töre ve gelenekleri
bildirenlere örnek gösterilemez?
A) Dost başa bakar, düşman ayağa.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Kızını dövmeyen dizini döver.
D) Kız beşikte, çeyiz sandıkta.
E) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1. Bazı atasözleri inanışları bildirirken bazıları töre ve gele- nekleri bildirir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi töre ve gelenekleri bildirenlere örnek gösterilemez? A) Dost başa bakar, düşman ayağa. B) Akacak kan damarda durmaz. C) Kızını dövmeyen dizini döver. D) Kız beşikte, çeyiz sandıkta. E) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var.
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz
bir cümle değildir?
ohn
A) Gel de böylesine laf anlat.
B) Gel de bu havada ders çalış.
C) Gel de bu hasret bitsin artık.
D) Gel de öylesine değer ver.
Gel de bu sözlere inan.
c
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle değildir? ohn A) Gel de böylesine laf anlat. B) Gel de bu havada ders çalış. C) Gel de bu hasret bitsin artık. D) Gel de öylesine değer ver. Gel de bu sözlere inan. c
8.
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım
Salome'nin Belkıs'ın
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın
Bu dizelerde altı çizili sözde görülen söz sanatı
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yine akşam oldu
Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine
B) Ulur aya karşı kirli çakallar
Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa
C) Bir mumun ardından bekleyen rüzgâr
Işıksız ruhumu sallar da durur
D) Halıları öpe öpe nakış yapar nakış gibi ayaklar
Siz söyleyin insan seve seve ölmez ne yapar
E) Bu çeşmenin üç köşesinden hangisinde su içecek
Senin bahtsız ve mesut Eyyub'un
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
8. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın Bu dizelerde altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Yine akşam oldu Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine B) Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa C) Bir mumun ardından bekleyen rüzgâr Işıksız ruhumu sallar da durur D) Halıları öpe öpe nakış yapar nakış gibi ayaklar Siz söyleyin insan seve seve ölmez ne yapar E) Bu çeşmenin üç köşesinden hangisinde su içecek Senin bahtsız ve mesut Eyyub'un
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlamca olumludur?
A) Çocuklar dışında kimse uyumuyordu.
B) Tek bir ışık bile yakılmamalıydı.
C) Sabahın yarı karanlığında iskele zor seçiliyordu.
D) Bundan söz etmemiş olması olur iş değildi.
E) Şimdiye kadar kimse bana yıldızlardan söz etmemişti.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlamca olumludur? A) Çocuklar dışında kimse uyumuyordu. B) Tek bir ışık bile yakılmamalıydı. C) Sabahın yarı karanlığında iskele zor seçiliyordu. D) Bundan söz etmemiş olması olur iş değildi. E) Şimdiye kadar kimse bana yıldızlardan söz etmemişti.
NIM 7
RAMA
ler Arası Anlam İlişkileri) - 3
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi
söz konusudur?
A) Toprağın üstünde beyaz bir gelin
Uyutur döşünde kardelenleri
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12. Sınıf (A)
Türk Dili ve
Edebiyatı
B) Tekbir Dağları'na düşer ilk cemre
Kristal kristal parlayan karlar
C) Kura ile başlar Hazar turuna
Düşer Ardahan'a bahar cemresi.
D) Her ırmak denize, deniz deryaya
Ömrünce çırpınır ulaşmak için
E) Her geçtiği toprakları emzirir
Ağaçlarda kuşlar yerde insanlar
11. I. Kura çekmek için sizi buraya davet ediyoruz.
II. Işler durgun olduğu için kapatmış dükkânını.
III. Lafı uzatmamak için hemen konuya girmek istiyorum.
IV. Yüksek lisans yapmak için yurt dışına gideceğim.
V. Hafızasını diri tutmak için sürekli kitap okuyor.
Numaralanmış örneklerin hangisinde "için" edati cüm-
leye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
NIM 7 RAMA ler Arası Anlam İlişkileri) - 3 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur? A) Toprağın üstünde beyaz bir gelin Uyutur döşünde kardelenleri Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12. Sınıf (A) Türk Dili ve Edebiyatı B) Tekbir Dağları'na düşer ilk cemre Kristal kristal parlayan karlar C) Kura ile başlar Hazar turuna Düşer Ardahan'a bahar cemresi. D) Her ırmak denize, deniz deryaya Ömrünce çırpınır ulaşmak için E) Her geçtiği toprakları emzirir Ağaçlarda kuşlar yerde insanlar 11. I. Kura çekmek için sizi buraya davet ediyoruz. II. Işler durgun olduğu için kapatmış dükkânını. III. Lafı uzatmamak için hemen konuya girmek istiyorum. IV. Yüksek lisans yapmak için yurt dışına gideceğim. V. Hafızasını diri tutmak için sürekli kitap okuyor. Numaralanmış örneklerin hangisinde "için" edati cüm- leye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?