Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

K
12. Türklerin henüz edebî ürünlerini yazıya geçirmedikleri
dönemlerde dilden dile aktardıkları destan, sagu, koşuklar
başlıca dönemin ürünleridir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin
hangisiyle giderilebilir?
"Türklerin" sözcüğündeki tamlayan eki çıkarılarak
B) "Başlıca" sözcüğü, "ürünleridir" sözcüğünün önüne
getirilerek
C) "Aktardıkları" sözcüğüne edilgenlik eki getirilerek
D) "Dilden dile" sözü cümleden çıkarılarak
E) "Ürünleridir" sözcüğündeki çoğul eki çıkarılarak
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
K 12. Türklerin henüz edebî ürünlerini yazıya geçirmedikleri dönemlerde dilden dile aktardıkları destan, sagu, koşuklar başlıca dönemin ürünleridir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? "Türklerin" sözcüğündeki tamlayan eki çıkarılarak B) "Başlıca" sözcüğü, "ürünleridir" sözcüğünün önüne getirilerek C) "Aktardıkları" sözcüğüne edilgenlik eki getirilerek D) "Dilden dile" sözü cümleden çıkarılarak E) "Ürünleridir" sözcüğündeki çoğul eki çıkarılarak
agir-
dön-
ldım
isti-
An-
m bi-
IV
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen
bilgi yanlıştır?
Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok
durmuşlardır. (Birleşik zamanlı fiil)
B) Mutluluğun parıltısını, kaygıların kaynaşmasını, yaşa-
maktan usanışı hep bu ellerde görürüz. (Geniş zaman
2. çoğul şahsa göre çekimlenmiş fiil).
C) Bu eller değil miydi birçok yeniliğin altına imza atan? (Ek
eylemin görülen geçmiş zamanı)
insan geometri bilmeden de su bentleri yapabilir. (Birle-
şik yapılı fiil) ✓
E) Bilimsel ve sanatsal yapıtlar konusunda övündüğümüz
ne varsa hepsini insan elinin çağlar boyunca yaptığı ha-
reketlere borçluyuz. (Ek eylemin şartı ve ek eylemin ge-
niş zamanı)
ninetve güb ev egnüşüb
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
agir- dön- ldım isti- An- m bi- IV 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen bilgi yanlıştır? Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok durmuşlardır. (Birleşik zamanlı fiil) B) Mutluluğun parıltısını, kaygıların kaynaşmasını, yaşa- maktan usanışı hep bu ellerde görürüz. (Geniş zaman 2. çoğul şahsa göre çekimlenmiş fiil). C) Bu eller değil miydi birçok yeniliğin altına imza atan? (Ek eylemin görülen geçmiş zamanı) insan geometri bilmeden de su bentleri yapabilir. (Birle- şik yapılı fiil) ✓ E) Bilimsel ve sanatsal yapıtlar konusunda övündüğümüz ne varsa hepsini insan elinin çağlar boyunca yaptığı ha- reketlere borçluyuz. (Ek eylemin şartı ve ek eylemin ge- niş zamanı) ninetve güb ev egnüşüb
AND
1.
(1) Büyük dedemin öldüğü dönemde tıp dünyası ne bak-
teri, virüs, patoloji araştırması ne de otopsi yapabilmek
için gerekli teknik yeterlilik ve donanıma sahip değildi. (II)
Ayrıca o dönemde görülen sarılık türleri ve sarılıksız geli-
şen, hepatit virüsüne bağlı ortaya çıkan hastalıklar, şeker
ve kalp hastalıkları Hipokrat döneminden bu yana esrarını
korumaktaydı. (III) Günümüzde bile nedeni bilinmeyen
sarılık hastalığı gelişmektedir. (IV) Bu nedenle, büyük
dedemin ölüm raporu aile içinde hep bir tartışmaya neden
olmuştur. (V) Tipki 1930'lu yıllarda yaygın görülen diğer
hastaların, hastalık nedenlerinin tam saptanmadığı gibi...
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
4.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
AND 1. (1) Büyük dedemin öldüğü dönemde tıp dünyası ne bak- teri, virüs, patoloji araştırması ne de otopsi yapabilmek için gerekli teknik yeterlilik ve donanıma sahip değildi. (II) Ayrıca o dönemde görülen sarılık türleri ve sarılıksız geli- şen, hepatit virüsüne bağlı ortaya çıkan hastalıklar, şeker ve kalp hastalıkları Hipokrat döneminden bu yana esrarını korumaktaydı. (III) Günümüzde bile nedeni bilinmeyen sarılık hastalığı gelişmektedir. (IV) Bu nedenle, büyük dedemin ölüm raporu aile içinde hep bir tartışmaya neden olmuştur. (V) Tipki 1930'lu yıllarda yaygın görülen diğer hastaların, hastalık nedenlerinin tam saptanmadığı gibi... Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 4.
Aşağıdaki cümlelerin anlam ilişkilerini yazınız.
(azımsama, pişmanlık, neden-sonuç)
9- Biraz daha büyüdüğünde istediği yere gidebilir.
(Olasılık Cümlesi) şart
10- Geçen yıl iyi bir fırsatı değerlendirmedim
maalesef. (Pişmanlık Cümlesi)
11- Bu kadar yiyecek yeterli değildi yaşamak için.
(Amaç-Sonuç)?
12- Kütüphaneden aldığını geri getirdiğinde yenisini
alabilirsin. (Koşul-Sonuç)
wwwwww
13- Netlerimi artırmak için çok soru çözüyorum
(Amaç-Sonuç)
14- Tut ki sen her şeyi gördün, okudun, anladın.
(Varsayım Cümlesi)
15- Küçük yaşlarda bazı dostlarımı kırdığım için
üzgünüm. (Pişmanlık)
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerin anlam ilişkilerini yazınız. (azımsama, pişmanlık, neden-sonuç) 9- Biraz daha büyüdüğünde istediği yere gidebilir. (Olasılık Cümlesi) şart 10- Geçen yıl iyi bir fırsatı değerlendirmedim maalesef. (Pişmanlık Cümlesi) 11- Bu kadar yiyecek yeterli değildi yaşamak için. (Amaç-Sonuç)? 12- Kütüphaneden aldığını geri getirdiğinde yenisini alabilirsin. (Koşul-Sonuç) wwwwww 13- Netlerimi artırmak için çok soru çözüyorum (Amaç-Sonuç) 14- Tut ki sen her şeyi gördün, okudun, anladın. (Varsayım Cümlesi) 15- Küçük yaşlarda bazı dostlarımı kırdığım için üzgünüm. (Pişmanlık)
2. Milli Mücadele sürecinde yaşanan;
1.
X
II.
1. İnönü Muharebesi'nden sonra yapılan Londra
Konferansı'ndan bir sonuç çıkmaması,
Moskova Antlaşması ile Batum'un Gürcistan'a bıra-
kılması,
III. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İtilaf
Devletleri'nin yaptığı ateşkes önerilerinin TBMM
tarafından reddedilmesi
gelişmelerinden hangilerinin Misak-ı Milli'den ödün
vermeme politikası doğrultusunda ortaya çıktığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I ve II
Yalnız III
O
53
R
M
A
L
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
2. Milli Mücadele sürecinde yaşanan; 1. X II. 1. İnönü Muharebesi'nden sonra yapılan Londra Konferansı'ndan bir sonuç çıkmaması, Moskova Antlaşması ile Batum'un Gürcistan'a bıra- kılması, III. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin yaptığı ateşkes önerilerinin TBMM tarafından reddedilmesi gelişmelerinden hangilerinin Misak-ı Milli'den ödün vermeme politikası doğrultusunda ortaya çıktığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I ve II Yalnız III O 53 R M A L
6.
Aşağıdakilerin hangisinde "doğru" sözcüğü zarf ola-
rak kullanılmıştır? →
A) Sen doğru sözlü biri olarak tanınıyorsun.
B) Doğruyu sadece sen mi söylersin?
C) Doğru konuş benimle de bozuşmayalım.
D) Doğru zamanda karşılaştık o insanlarla.
E) Doğrusunu isterseniz bu konuyu hiç araştırmadım.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6. Aşağıdakilerin hangisinde "doğru" sözcüğü zarf ola- rak kullanılmıştır? → A) Sen doğru sözlü biri olarak tanınıyorsun. B) Doğruyu sadece sen mi söylersin? C) Doğru konuş benimle de bozuşmayalım. D) Doğru zamanda karşılaştık o insanlarla. E) Doğrusunu isterseniz bu konuyu hiç araştırmadım.
belgisiz sı-
da anlatım
uygun bir
visp
sız olması
hibi olmak
nu büyük
se de asla
Corunlarını
exs palm) 60 (3
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Sanatçının kitapları oldukça güzel ama içeriği pek özgün
değildi.
he para
B) Hiçbiri gida bankası kurulması istemiyor, hazır gıdalarla
beslenmek istiyor.
C) Duvardaki resmin renk uyumu sanatçının ne kadar özgün
olduğunun kanıtıydı.
D) Zor koşullarda bile insanlara yardımcı olup çaresiz bırak-
mıyordu asla. deletesso ud hoder llmeno gi
E) Edebiyat derslerini sabırsızlıkla bekler, tanınmış şairlerin
şiirlerini okurdu.
able
büyüd
pisy helemallep
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
belgisiz sı- da anlatım uygun bir visp sız olması hibi olmak nu büyük se de asla Corunlarını exs palm) 60 (3 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Sanatçının kitapları oldukça güzel ama içeriği pek özgün değildi. he para B) Hiçbiri gida bankası kurulması istemiyor, hazır gıdalarla beslenmek istiyor. C) Duvardaki resmin renk uyumu sanatçının ne kadar özgün olduğunun kanıtıydı. D) Zor koşullarda bile insanlara yardımcı olup çaresiz bırak- mıyordu asla. deletesso ud hoder llmeno gi E) Edebiyat derslerini sabırsızlıkla bekler, tanınmış şairlerin şiirlerini okurdu. able büyüd pisy helemallep
güncel
rıntıya
V
uma-
20TYA NOUL
od
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
yoktur?
stab nalo iğim
ibaigulis inneinu
A) Bağlama çalmasını benden öğrense de şimdi farklı bir kul-
varda kabul ediliyor. inspe
B) Yıllardır istisnasız programima katılırdı.
C) Bu haber sevinç çığlıklarının mateme dönüşmesini sağladı.
D) Köşedeki köpek kulübesinin hüzünlü görüntüsü içimi burktu.
E) Malzemeleri başka bir araçla taşıyacağımı bilmiyordu.
begu nii lemis ünülübö
11. Aşağıd
leden ç
A) Me
C) Artr
DÖyl
E Sac
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
güncel rıntıya V uma- 20TYA NOUL od 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? stab nalo iğim ibaigulis inneinu A) Bağlama çalmasını benden öğrense de şimdi farklı bir kul- varda kabul ediliyor. inspe B) Yıllardır istisnasız programima katılırdı. C) Bu haber sevinç çığlıklarının mateme dönüşmesini sağladı. D) Köşedeki köpek kulübesinin hüzünlü görüntüsü içimi burktu. E) Malzemeleri başka bir araçla taşıyacağımı bilmiyordu. begu nii lemis ünülübö 11. Aşağıd leden ç A) Me C) Artr DÖyl E Sac
7. "Aşkın ve sanatın şehiri Paris'dir." desem yanılmış olmam sanırım. O antika pazarından tutun da St.
Germain'deki sahafların raflarında ki o ilginç keşiflere kadar tüm bunların baş kenti Paris şaşırtıyor
insanı, süprizlerle dolu.
Bu parçadaki yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazınız. (5x1p=5 p.)
√
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7. "Aşkın ve sanatın şehiri Paris'dir." desem yanılmış olmam sanırım. O antika pazarından tutun da St. Germain'deki sahafların raflarında ki o ilginç keşiflere kadar tüm bunların baş kenti Paris şaşırtıyor insanı, süprizlerle dolu. Bu parçadaki yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazınız. (5x1p=5 p.) √
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu vardır?
A) Otobanda hız yapmasını severdi rahmetli.
B) Gözünü kan bürümüş bu adama, biri "Dur." demeli.
C) Onunla gönül bağımız olduğunu düşünenler yanılı-
yorlar.
D) Zor soruları rahat çözebilmesi, dersi iyi dinlemesin-
denmiş.
E) Hepimize, el mi yaman bey mi yaman, diyerek mey-
dan okumaya kalktı.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk- luğu vardır? A) Otobanda hız yapmasını severdi rahmetli. B) Gözünü kan bürümüş bu adama, biri "Dur." demeli. C) Onunla gönül bağımız olduğunu düşünenler yanılı- yorlar. D) Zor soruları rahat çözebilmesi, dersi iyi dinlemesin- denmiş. E) Hepimize, el mi yaman bey mi yaman, diyerek mey- dan okumaya kalktı.
1. Içkiyi az, sigarayı da hiç içmem
4.
2. Düşmanlarınızı kötülemeyin; onlar sizin eserinizdir.
5.
ÖĞELERLE İLGİLİ ANLATIM BOZUKLUKLARI
Yukiem eksikliği, özne eksikliği, ozne-yüklem uyuşmazlı-
ğı yüklemlerdeki kip ve kişi uyumsuzluklan anlatım bo-
zukluğuna yol açar
3. Seyircilerle biz eleştirmenler bir kez daha ters düştü.
Bu açıdan aşağıdaki cümleleri inceleyin ve anlatım
bozukluğunun nedenini açıklayın.
Anlatım bozukluğu olmayan cümleleri işaretleyin.
8.
9.
Bu sıkıntılar, fazla karamsar da olmak istemiyorum ama,
ne zaman bitecekler?
6. Toplantıya, sınıfı temsilen, Rasim, Nesrin ve ben katıldım.
Bazıları, yazık ki, yanlışlarından ders çıkarmayı bilmiyor-
lar.
7. Geçen yaz bizimle gelmek için çok ısrar etmiş, ama koşul-
lar uygun olmadığı için onu götürememiştik
Hiçbiri -Ali Suaviden başka- ülkede bir ayaklanma dü-
şünmemiş padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır
Bu konular, ne olursa olsun, bir daha konuşulmamalıdır.
10. Kitaptaki noktalama yanlışlanı düzeltilecek ve yeniden ba-
sılacak
2
Birden fazla eylemin geçtiği cumlelerde eylemlerden biri-
nin dolay tumleç, diğerinin nesne alması gerektiği halde
bu öğelerden herhangi birinin kullanılmamasi, ayrica fark-
I dolaylı tümleçler alması gereken eylemlerin ayni tumle-
ce bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar
Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun hangi
ogenin eksikliğinden kaynaklandığını belirtin.
Anlatım bozukluğu olmayan cümleleri işaretleyin.
1. Olup bitenlere bu gözle bakmak, bu gözle değerlendirmek
gerekir.
2. Bu dergide ne bulduğunu, neden abone olduğunu
anlamıyorum.
3. Fidanlara gereken bakımı ve özeni gösterip vakti gelince
aşılatın
4. Öğrendiklerimizin yüzde yetmiş beşi, birinci günün sonun-
da unutulur.
5. Arkadaşlannı seviyor ve elinden geldiğince yardım ediyordu.
6. Çantasını çıkardı, kendisine verilen yiyecekleri doldur-
maya başladı.
7. Düşman, kaleyi topa tutmuş, ama girememişti.
8. Bu cümleleri inceleyin ve bir anlatım bozukluğu olup
olmadığını söyleyin
9. Her yerde renk renk çiçekler açmıştı, hepsi bize bahan
mujdelemekteydi.
Cümlenin Oglan-l
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
1. Içkiyi az, sigarayı da hiç içmem 4. 2. Düşmanlarınızı kötülemeyin; onlar sizin eserinizdir. 5. ÖĞELERLE İLGİLİ ANLATIM BOZUKLUKLARI Yukiem eksikliği, özne eksikliği, ozne-yüklem uyuşmazlı- ğı yüklemlerdeki kip ve kişi uyumsuzluklan anlatım bo- zukluğuna yol açar 3. Seyircilerle biz eleştirmenler bir kez daha ters düştü. Bu açıdan aşağıdaki cümleleri inceleyin ve anlatım bozukluğunun nedenini açıklayın. Anlatım bozukluğu olmayan cümleleri işaretleyin. 8. 9. Bu sıkıntılar, fazla karamsar da olmak istemiyorum ama, ne zaman bitecekler? 6. Toplantıya, sınıfı temsilen, Rasim, Nesrin ve ben katıldım. Bazıları, yazık ki, yanlışlarından ders çıkarmayı bilmiyor- lar. 7. Geçen yaz bizimle gelmek için çok ısrar etmiş, ama koşul- lar uygun olmadığı için onu götürememiştik Hiçbiri -Ali Suaviden başka- ülkede bir ayaklanma dü- şünmemiş padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır Bu konular, ne olursa olsun, bir daha konuşulmamalıdır. 10. Kitaptaki noktalama yanlışlanı düzeltilecek ve yeniden ba- sılacak 2 Birden fazla eylemin geçtiği cumlelerde eylemlerden biri- nin dolay tumleç, diğerinin nesne alması gerektiği halde bu öğelerden herhangi birinin kullanılmamasi, ayrica fark- I dolaylı tümleçler alması gereken eylemlerin ayni tumle- ce bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun hangi ogenin eksikliğinden kaynaklandığını belirtin. Anlatım bozukluğu olmayan cümleleri işaretleyin. 1. Olup bitenlere bu gözle bakmak, bu gözle değerlendirmek gerekir. 2. Bu dergide ne bulduğunu, neden abone olduğunu anlamıyorum. 3. Fidanlara gereken bakımı ve özeni gösterip vakti gelince aşılatın 4. Öğrendiklerimizin yüzde yetmiş beşi, birinci günün sonun- da unutulur. 5. Arkadaşlannı seviyor ve elinden geldiğince yardım ediyordu. 6. Çantasını çıkardı, kendisine verilen yiyecekleri doldur- maya başladı. 7. Düşman, kaleyi topa tutmuş, ama girememişti. 8. Bu cümleleri inceleyin ve bir anlatım bozukluğu olup olmadığını söyleyin 9. Her yerde renk renk çiçekler açmıştı, hepsi bize bahan mujdelemekteydi. Cümlenin Oglan-l
B Akdeniz kıyıları ya
C) Kiy şehirleri turizm sezonuna yönelik hazır
sürdürüyor.
D) Kıyıda köşede kalmış üç beş parça eşyayı da topladı.
E Çocuk, bankın kıyısına sıkışarak oturdu.
3. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zarfla
sağlanmıştır?
Srotrentives
A) Bu soru karşısındaki telaşınız neden kaynaklanıyor?
B) Buradan karşıya kaç dakikada yüzersin?
C) Parayı hesaba hangi gerekçeyle yatırdınız?
D) Ne zaman döneceğimizi biliyor musunuz?
E) Cevabımı verdiğim hâlde niye ısrar ediyorsunuz?
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
B Akdeniz kıyıları ya C) Kiy şehirleri turizm sezonuna yönelik hazır sürdürüyor. D) Kıyıda köşede kalmış üç beş parça eşyayı da topladı. E Çocuk, bankın kıyısına sıkışarak oturdu. 3. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Srotrentives A) Bu soru karşısındaki telaşınız neden kaynaklanıyor? B) Buradan karşıya kaç dakikada yüzersin? C) Parayı hesaba hangi gerekçeyle yatırdınız? D) Ne zaman döneceğimizi biliyor musunuz? E) Cevabımı verdiğim hâlde niye ısrar ediyorsunuz?
33
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Yapısı bozuk sözcük kullanımı
E) Mantıksal tutarsızlık
16. Kimse evde ne yaptığınızla ilgilenmez, nasıl girip
çıktığınızla ilgilenir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun neden-
leri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?
A) Özne eksikliği - gereksiz sözcük kullanımı
B) Söz dizimi yanlışlığı - nesne eksikliği
C) Dolaylı tümleç eksikliği - tamlama yanlışlığı
D) Nesne eksikliği - çatı uyuşmazlığı
E) Özne eksikliği - dolaylı tümleç eksikliği
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
33 C) Özne-yüklem uyumsuzluğu D) Yapısı bozuk sözcük kullanımı E) Mantıksal tutarsızlık 16. Kimse evde ne yaptığınızla ilgilenmez, nasıl girip çıktığınızla ilgilenir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun neden- leri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş- tir? A) Özne eksikliği - gereksiz sözcük kullanımı B) Söz dizimi yanlışlığı - nesne eksikliği C) Dolaylı tümleç eksikliği - tamlama yanlışlığı D) Nesne eksikliği - çatı uyuşmazlığı E) Özne eksikliği - dolaylı tümleç eksikliği
Aşağıdakilerin hangisinde zamir olan -ki kullanıl- 94.
mıştır?
A) Sendeki eserleri bir boşluğunda bana da getirirsen
k
sevinirim.
B) Elinde getirdiği şey bizim buralardakilerdendi.
C) Konuya girişindeki heyecan konu ilerledikçe kay-
boldu.
D) Sevdiği insanlardaki istek bir türlü ona yansımadı.
E Odanın en geniş yerindeki koltuğu bize getirdi.
www.
B
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdakilerin hangisinde zamir olan -ki kullanıl- 94. mıştır? A) Sendeki eserleri bir boşluğunda bana da getirirsen k sevinirim. B) Elinde getirdiği şey bizim buralardakilerdendi. C) Konuya girişindeki heyecan konu ilerledikçe kay- boldu. D) Sevdiği insanlardaki istek bir türlü ona yansımadı. E Odanın en geniş yerindeki koltuğu bize getirdi. www. B
1.
Masal / Fabl Türü
Masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Olaya dayalı; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağı-
za, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişile-
rin başından geçen olağan dışı olayları anlatan sa-
natsal metinlerdir.
B) Olayların hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş za-
manda geçtiği masallarda, yer ve zaman belirsizdir.
C) Manzum olarak kaleme alınan masallarda, anlatım-
da söylenmesi güç kelimelere, ayrıntılı betimlemele-
re yer verilmez.
D) Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik
gibi evrensel değerler yer alır; dinî ve millî ögelere
yer verilmez.
E) Genellikle bir tekerleme ile başlayan masalların,
söyleyeni belli değildir ve bu ürünler halkın ortak
edebî ürünleri arasında yer alır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
1. Masal / Fabl Türü Masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Olaya dayalı; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağı- za, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişile- rin başından geçen olağan dışı olayları anlatan sa- natsal metinlerdir. B) Olayların hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş za- manda geçtiği masallarda, yer ve zaman belirsizdir. C) Manzum olarak kaleme alınan masallarda, anlatım- da söylenmesi güç kelimelere, ayrıntılı betimlemele- re yer verilmez. D) Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerler yer alır; dinî ve millî ögelere yer verilmez. E) Genellikle bir tekerleme ile başlayan masalların, söyleyeni belli değildir ve bu ürünler halkın ortak edebî ürünleri arasında yer alır.
abirle
ni
ektedir?
emek
argiya
önce
e
1,
herkesin
ve
luğunu
unya
da ve
31. Film yapmak mektubu şişenin içine koyup denize atmak
gibidir. Kime ulaşacağını bilemezsiniz. Dalgalar ve rüzgâr
nereye götürürse oraya gider fakat kime ulaşırsa ulaşsın bir
önem oluşturmalıdır o kişi için. Benim için en önemli soru her
zaman filmi ne için yaptığım olmuştur. Hangi insanlık
durumuna neşteri vuracağımı belirlemek yani. ...Bu sorunun
cevabını bulduysam artık anlatacağım hikâyede olaylar,
yüzler, mekânlar değişebilir, fark etmez. En önemli sebebin
ne olduğunu bulmak da öyle kolay bir şey değil, hem de hiç
kolay değildir bunu bulmak.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir
yönetmenin düşüncesi olabilir?
A) İyi bir yönetmen olabilmek için önce çok iyi bir hikâye
yazarı olmak lazımdır.
B) Bir yönetmen, kendisine yönelik beklentileri göz önüne
almak zorundadır.
Sinemada teknoloji çok ilerledi, teknik kaliteyi
sağlamadan bir film çekemezsiniz.
D) Benim sinema anlayışım filmi hangi amaçla çekeceğimi
belirleme üzerine kuruludur.
(1)
Sa
Toplumun yaşadığı sorunlara çözümler önermektir benim
yönetmenliğimin anahtarı.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
abirle ni ektedir? emek argiya önce e 1, herkesin ve luğunu unya da ve 31. Film yapmak mektubu şişenin içine koyup denize atmak gibidir. Kime ulaşacağını bilemezsiniz. Dalgalar ve rüzgâr nereye götürürse oraya gider fakat kime ulaşırsa ulaşsın bir önem oluşturmalıdır o kişi için. Benim için en önemli soru her zaman filmi ne için yaptığım olmuştur. Hangi insanlık durumuna neşteri vuracağımı belirlemek yani. ...Bu sorunun cevabını bulduysam artık anlatacağım hikâyede olaylar, yüzler, mekânlar değişebilir, fark etmez. En önemli sebebin ne olduğunu bulmak da öyle kolay bir şey değil, hem de hiç kolay değildir bunu bulmak. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir yönetmenin düşüncesi olabilir? A) İyi bir yönetmen olabilmek için önce çok iyi bir hikâye yazarı olmak lazımdır. B) Bir yönetmen, kendisine yönelik beklentileri göz önüne almak zorundadır. Sinemada teknoloji çok ilerledi, teknik kaliteyi sağlamadan bir film çekemezsiniz. D) Benim sinema anlayışım filmi hangi amaçla çekeceğimi belirleme üzerine kuruludur. (1) Sa Toplumun yaşadığı sorunlara çözümler önermektir benim yönetmenliğimin anahtarı.