Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Ben ve kardeşim hafta sonları markette çalışıyoruz.
B) Badem ağaçları mart başında çiçek açtılar.
C) Lisedeyken birkaç oyunda bana da rol vermişlerdi.
D) Bugün işten erken çıkabilirsem arkadaşıma uğrayacağım.
E) Çocuklar her gün aynı yemeği yemekten bıkmışlardı.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Ben ve kardeşim hafta sonları markette çalışıyoruz. B) Badem ağaçları mart başında çiçek açtılar. C) Lisedeyken birkaç oyunda bana da rol vermişlerdi. D) Bugün işten erken çıkabilirsem arkadaşıma uğrayacağım. E) Çocuklar her gün aynı yemeği yemekten bıkmışlardı.
2. Halk arasında takıntı veya saplantı diye de adlandinian obses-
yon, kişinin elinde olmadan aklına gelen ve aşırı rahatsızlık
veren düşüncelerdir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağı-
daki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?
A) "diye de" yerine "olarak" kelimesi getirilmeli.
B) "adlandırılan" yerine "bilinen" kelimesi getirilmeli.
C) "kişinin" kelimesi cümleden çıkarılmalı.
D) "elinde olmadan" yerine "istem dışı" sözü getirilmeli.
E) "aşırı"dan önce "ona" zamiri getirilmeli.
Yanıt Yayınları
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
2. Halk arasında takıntı veya saplantı diye de adlandinian obses- yon, kişinin elinde olmadan aklına gelen ve aşırı rahatsızlık veren düşüncelerdir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağı- daki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır? A) "diye de" yerine "olarak" kelimesi getirilmeli. B) "adlandırılan" yerine "bilinen" kelimesi getirilmeli. C) "kişinin" kelimesi cümleden çıkarılmalı. D) "elinde olmadan" yerine "istem dışı" sözü getirilmeli. E) "aşırı"dan önce "ona" zamiri getirilmeli. Yanıt Yayınları
1.
Bu yılki sınav sonuçlarına göre okulumuzdan beş öğrencinin
ilk yüze girerek büyük bir başarı elde etmiştir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
B) Dolaylı tümleç eksikliğinden
C) Öznenin gereksiz yere tamlayan eki almasından
D) Sayı sıfatının gereksiz kullanılmasından
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
1. Bu yılki sınav sonuçlarına göre okulumuzdan beş öğrencinin ilk yüze girerek büyük bir başarı elde etmiştir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından B) Dolaylı tümleç eksikliğinden C) Öznenin gereksiz yere tamlayan eki almasından D) Sayı sıfatının gereksiz kullanılmasından E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından
Turk Dili ve Edebiyatı / 11. Sınıf
11. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuklu-
ğu vardır?
60 A) Annem tatlı sesiyle ninniler mırıldandi.
B) Söylediklerimi dinlemiyor gibiydi.
nist. C) Bugüne kadar parasına güvendi, yan gelip yattı.
D) Yıllarca gazetecilik yaptı, çok tecrübeli biriydi.
E) Herkese inanmazdı, dinlemezdi bile.
12. Yolcular, 10 Aralık 1943 yılında gemilerle
||
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Turk Dili ve Edebiyatı / 11. Sınıf 11. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuklu- ğu vardır? 60 A) Annem tatlı sesiyle ninniler mırıldandi. B) Söylediklerimi dinlemiyor gibiydi. nist. C) Bugüne kadar parasına güvendi, yan gelip yattı. D) Yıllarca gazetecilik yaptı, çok tecrübeli biriydi. E) Herkese inanmazdı, dinlemezdi bile. 12. Yolcular, 10 Aralık 1943 yılında gemilerle ||
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Genç yönetmenin adını bir yıl öncesine kadar kimse
duymamıştı, şimdi onu herkes tanıyor.
B) Bildik konuları öykülerinde farklı bir bakış açısıyla ve şiirsel
bir dille anlatıyor.
C) Düzenli spor yapanlar hem kilo almıyor hem sağlığını
koruyor.
D) Bazıları eleştirinin yazınsal bir tür olduğunu bir türlü kabul
etmiyor.
E) Başlıca amacımız olimpiyatlarda madalyalar kazanmamız
ve ülkemizin adını yurt dışında duyurmaktır.
Yanıt Yayınları
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Genç yönetmenin adını bir yıl öncesine kadar kimse duymamıştı, şimdi onu herkes tanıyor. B) Bildik konuları öykülerinde farklı bir bakış açısıyla ve şiirsel bir dille anlatıyor. C) Düzenli spor yapanlar hem kilo almıyor hem sağlığını koruyor. D) Bazıları eleştirinin yazınsal bir tür olduğunu bir türlü kabul etmiyor. E) Başlıca amacımız olimpiyatlarda madalyalar kazanmamız ve ülkemizin adını yurt dışında duyurmaktır. Yanıt Yayınları
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmenin
imkânı yok.
B) Öteden beri siyasi ve ekonomi alanlarında gazete yazarları
bile magazin konularına yönelebiliyor.
C) Eskiden yaz mevsimini bekleyen insanlar şimdi her
mevsim dondurma yiyebiliyor.
D) Karşımdaki insanı, benim gibi düşünmese bile dikkatle
dinlerim.
E) Tarihi çok eskilere dayanan bu oyunun kuralları oldukça
basitmiş.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmenin imkânı yok. B) Öteden beri siyasi ve ekonomi alanlarında gazete yazarları bile magazin konularına yönelebiliyor. C) Eskiden yaz mevsimini bekleyen insanlar şimdi her mevsim dondurma yiyebiliyor. D) Karşımdaki insanı, benim gibi düşünmese bile dikkatle dinlerim. E) Tarihi çok eskilere dayanan bu oyunun kuralları oldukça basitmiş.
ANLATIM BOZUKL
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük,
cümlede olması gereken yerde değildir?
B)
A) İşte onlar bu olumsuz şartlarda futbolcu yetiştiriyor.
Amatör kulüplerimiz çok zor şartlar altında ayakta
kalmaya çalışıyorlar.
C) Bakanlık bu seçkin alt yapıya önem veren
kulüplerimize destek olmalıdır.
D) Onların ne sosyal tesisleri, var, ne de çalışma sahası
var.
E) Önemli olan, onlara saygı duymak ve sahip çık-
maktır.
5.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
ANLATIM BOZUKL Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümlede olması gereken yerde değildir? B) A) İşte onlar bu olumsuz şartlarda futbolcu yetiştiriyor. Amatör kulüplerimiz çok zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyorlar. C) Bakanlık bu seçkin alt yapıya önem veren kulüplerimize destek olmalıdır. D) Onların ne sosyal tesisleri, var, ne de çalışma sahası var. E) Önemli olan, onlara saygı duymak ve sahip çık- maktır. 5.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen anlatım bozukluğu
sebebi, karşısındaki cümlede yapılmamıştır?
A) lyelik eki eksikliği: Geç kalacağı endişesiyle kapıya hızlıca
yöneldi ve atkısını, kabanını kaşla göz arasında giydi.
B) Çatı uyuşmazlığı: Romanlarını yazmaya başlarken çok
büyük hazırlıklar yapılırdı.
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu: Karanlığa kalmadan sen ve
Gül, bu yoldan güvenle gidersin.
D) Ek eylem eksikliği: Bu güzel satırların sahibi bence son
derece mütevazı ve kaba biri değildir.
E) Nesne eksikliği: O, sessizliğin gücüne yürekten inanır ve
savunurdu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdakilerden hangisinde verilen anlatım bozukluğu sebebi, karşısındaki cümlede yapılmamıştır? A) lyelik eki eksikliği: Geç kalacağı endişesiyle kapıya hızlıca yöneldi ve atkısını, kabanını kaşla göz arasında giydi. B) Çatı uyuşmazlığı: Romanlarını yazmaya başlarken çok büyük hazırlıklar yapılırdı. C) Özne-yüklem uyumsuzluğu: Karanlığa kalmadan sen ve Gül, bu yoldan güvenle gidersin. D) Ek eylem eksikliği: Bu güzel satırların sahibi bence son derece mütevazı ve kaba biri değildir. E) Nesne eksikliği: O, sessizliğin gücüne yürekten inanır ve savunurdu.
8.
I. Sınav sorumlusu sınav materyallerini teslim ettik-
ten sonraki tavrı öğretmenleri üzdü.
II. Yazılarını teslim ettikten sonra gitti.
III. Sınav salonuna bakım yapıldı, olabildiğince ay-
dınlık olması sağlandı.
IV.
Kitapçıklara yeni sorular ekleyerek öğrencilere
dağıttık.
V. Sahildeki balık çiftlikleri hem biyolojik hem görü-
nüm yönünden kirlilik yaratıyor.
Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlatım bozuk-
luklarının hangisinin örneği yoktur?
A) Tamlayan eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Tamlanan eksikliği
D) Tamlanan eki eksikliği
E) Özne eksikliği
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
8. I. Sınav sorumlusu sınav materyallerini teslim ettik- ten sonraki tavrı öğretmenleri üzdü. II. Yazılarını teslim ettikten sonra gitti. III. Sınav salonuna bakım yapıldı, olabildiğince ay- dınlık olması sağlandı. IV. Kitapçıklara yeni sorular ekleyerek öğrencilere dağıttık. V. Sahildeki balık çiftlikleri hem biyolojik hem görü- nüm yönünden kirlilik yaratıyor. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlatım bozuk- luklarının hangisinin örneği yoktur? A) Tamlayan eksikliği B) Nesne eksikliği C) Tamlanan eksikliği D) Tamlanan eki eksikliği E) Özne eksikliği
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır
A) Sence çağdaş bir yazar, eski bir konuyu açık se-
çik anlatmayı hasıl başarmıştır?
B) Üçyüz sayfalık bo-comanda ne bir olay ne de bir
kahraman bulabilirsiniz.
C) Bir işe yaramayacağını bildiği halde boşuna def
terlerine büyük harflerle özdeyişleri yazıyor.
D) Gerek ruh gerekse beden yönünden hep huzur-
suzluk içinde oldum.
E) Sonbaharın yağmurlarıyla içime işleyen hüzün,
beni şiddetli bir deprem gibi sarsti,
Difer Rout
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo- zukluğu vardır A) Sence çağdaş bir yazar, eski bir konuyu açık se- çik anlatmayı hasıl başarmıştır? B) Üçyüz sayfalık bo-comanda ne bir olay ne de bir kahraman bulabilirsiniz. C) Bir işe yaramayacağını bildiği halde boşuna def terlerine büyük harflerle özdeyişleri yazıyor. D) Gerek ruh gerekse beden yönünden hep huzur- suzluk içinde oldum. E) Sonbaharın yağmurlarıyla içime işleyen hüzün, beni şiddetli bir deprem gibi sarsti, Difer Rout
12. Gazetelerimizde yayımlanan bazı haberleri anlamakta güç
lük çekiyorum. Haberi hazırlayan muhabirlerin Türkçeyi ger-
çekten bilmediklerini düşündürecek derecede anlamsız
cümlelerle sundukları haberin aslını öğrenmeye çalışıyo-
rum. Haber metnindeki sözler öylesine hatalı diziliyor ki
kimin mağdur, kimin suçlu olduğu birbirine giriyor. Üstelik
olayın neden gerçekleştiği de tamamen muamma.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada sözü edi-
lenlere örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur?
A) Avcılar'da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk oto-
büsü, ağaca ve çöp konteynerine çarparak durabildi.
B) Arjantin'de geçtiğimiz gün bir markette yaşanan soygun-
da 4 silahlı soyguncu güvenlik kameralarına yansıdı.
C) Gaziantep'te ev eşyası yüklü traktör römorkuna binen
bir kişi, can güvenliğini hiçe sayarak eşyaların üzerinde
seyahat etti.
D) Ankara'da belediye otobüsünün yavaş gitmesine neden
olduğu iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından oto-
büsten indirildi.
E) Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar, aniden
bastıran yağmurun ardından Karasu Limanı yakınların-
da denizde hortum oluştuğunu fark etti.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
12. Gazetelerimizde yayımlanan bazı haberleri anlamakta güç lük çekiyorum. Haberi hazırlayan muhabirlerin Türkçeyi ger- çekten bilmediklerini düşündürecek derecede anlamsız cümlelerle sundukları haberin aslını öğrenmeye çalışıyo- rum. Haber metnindeki sözler öylesine hatalı diziliyor ki kimin mağdur, kimin suçlu olduğu birbirine giriyor. Üstelik olayın neden gerçekleştiği de tamamen muamma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada sözü edi- lenlere örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur? A) Avcılar'da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk oto- büsü, ağaca ve çöp konteynerine çarparak durabildi. B) Arjantin'de geçtiğimiz gün bir markette yaşanan soygun- da 4 silahlı soyguncu güvenlik kameralarına yansıdı. C) Gaziantep'te ev eşyası yüklü traktör römorkuna binen bir kişi, can güvenliğini hiçe sayarak eşyaların üzerinde seyahat etti. D) Ankara'da belediye otobüsünün yavaş gitmesine neden olduğu iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından oto- büsten indirildi. E) Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar, aniden bastıran yağmurun ardından Karasu Limanı yakınların- da denizde hortum oluştuğunu fark etti.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda deyim
kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var-
dir?
A) Bu sözler kulağına küpe olsun, bir daha hata yapma.
B) Halk indirim yapan marketlere hücum etti.
C) Bunca saat beklemekten artık ağaç olmuştu.
D) Pazarın keyfini çıkarmak için saat ona doğru uyanmıştı.
E) Tartıştığı esnafların dükkanına bir daha ayak basmazdı.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda deyim kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var- dir? A) Bu sözler kulağına küpe olsun, bir daha hata yapma. B) Halk indirim yapan marketlere hücum etti. C) Bunca saat beklemekten artık ağaç olmuştu. D) Pazarın keyfini çıkarmak için saat ona doğru uyanmıştı. E) Tartıştığı esnafların dükkanına bir daha ayak basmazdı.
HIJ
SVET
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk-
luğu vardır?
A) Bu resmin ne anlattığını size kelimelerle ifade
edebilseydim onu resmetmeme gerek kalmazdı.
B) Ne yazık ki bir önceki kuşak bu konuda esneklik
gösteremiyor.
C) Kendi gerçeğini ifade etmek ile onu herkesin ger-
çeği hâline getirmek tamamen farklıdır.
D) Söylenmek istenen şey ne olursa olsun, elbette
onu anlatacak bir tek sözcük, canlandıracak bir
tek eylem yeterli olabilir.
E) Gözlemlerinde dikkatli olan insanlar, konuşma-
larında da dikkatli olmalıdır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
HIJ SVET Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk- luğu vardır? A) Bu resmin ne anlattığını size kelimelerle ifade edebilseydim onu resmetmeme gerek kalmazdı. B) Ne yazık ki bir önceki kuşak bu konuda esneklik gösteremiyor. C) Kendi gerçeğini ifade etmek ile onu herkesin ger- çeği hâline getirmek tamamen farklıdır. D) Söylenmek istenen şey ne olursa olsun, elbette onu anlatacak bir tek sözcük, canlandıracak bir tek eylem yeterli olabilir. E) Gözlemlerinde dikkatli olan insanlar, konuşma- larında da dikkatli olmalıdır.
gibliaxle meblDY (8
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığın-
dan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kitabın üçüncü ve beşinci bölümü daha irdeleyici bir
zihinle okunmalıdır.
B) Herkes seninle alay ediyor ve sen kimseye tepki gös-
termiyorsun.
C) Sessiz deniz üzerinde büyük gölgeler kımıldanıyordu.
D) Sosyal ve ekonomik özellikleri açısından gidilmesi ge-
uboreken ülkelerden biridir.
E) Bense hiçbir şeyi önemsemeden bir saattir yürüyor-
dum.
4
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
gibliaxle meblDY (8 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığın- dan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Kitabın üçüncü ve beşinci bölümü daha irdeleyici bir zihinle okunmalıdır. B) Herkes seninle alay ediyor ve sen kimseye tepki gös- termiyorsun. C) Sessiz deniz üzerinde büyük gölgeler kımıldanıyordu. D) Sosyal ve ekonomik özellikleri açısından gidilmesi ge- uboreken ülkelerden biridir. E) Bense hiçbir şeyi önemsemeden bir saattir yürüyor- dum. 4
Paylaşım Yayınlari
Mo
10. Anadolu'nun fethini ve bu fetihlerdeki kahramanları
anlatan Türk destanlarındandır. Destanın kahramanı,
11. yüzyılda yaşamış Türk devlet adamıdır. Destanda bu
devlet adamının hayatı, savaşları, Anadolu'daki bazı
şehirleri fethetmesi ve çeşitli kerametleri anlatılmaktadır.
12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen destan, 13. yüzyılda
yazıya geçirilmiştir. Destanda anlatılan olayların tarihî
gerçeklere uygun olması, kahramanlarının yaşamış Türk
beyleri olmaları nedeniyle destan, uzun süre tarih kitabı
olarak nitelendirilmiştir.
Bu parçada sözü edilen Türk destanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satuk Buğra Han Destanı
B) Manas
Destanı
Destanı
C) Danişmend Gazi Destanı
Battal Gazi Destanı
E) Timur Destanı
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Paylaşım Yayınlari Mo 10. Anadolu'nun fethini ve bu fetihlerdeki kahramanları anlatan Türk destanlarındandır. Destanın kahramanı, 11. yüzyılda yaşamış Türk devlet adamıdır. Destanda bu devlet adamının hayatı, savaşları, Anadolu'daki bazı şehirleri fethetmesi ve çeşitli kerametleri anlatılmaktadır. 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen destan, 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Destanda anlatılan olayların tarihî gerçeklere uygun olması, kahramanlarının yaşamış Türk beyleri olmaları nedeniyle destan, uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir. Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Satuk Buğra Han Destanı B) Manas Destanı Destanı C) Danişmend Gazi Destanı Battal Gazi Destanı E) Timur Destanı
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta-
lama işareti eksikliğinden kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A Seni tanımak bile benim için gururdu.
BO, akşam sporuna gelemeyecekmiş.
Zaman her şeyin ilacı, dedi adam sakin bir ses
tonuyla.
D) Tu ki istediğin üniversiteye giremedin.
E Genç öğretmenine şüpheyle yaklaştı bu defa.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta- lama işareti eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A Seni tanımak bile benim için gururdu. BO, akşam sporuna gelemeyecekmiş. Zaman her şeyin ilacı, dedi adam sakin bir ses tonuyla. D) Tu ki istediğin üniversiteye giremedin. E Genç öğretmenine şüpheyle yaklaştı bu defa.