Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dil Bilgisi Soruları

e
m
8. Konarsan gule kon, dikene konma
Eski düşmanların dost olur sanma
Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
doğrudur?
A) Hem geçişli hem geçişsiz fiile yer verilmiştir.
B) Ek eylem kullanılmamıştır.
LOVE Eylemlerin hepsi emir kipiyle çekimlenmiştir.
D) Farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir.
E) Oluş fiillerine yer verilmiştir.
3D yayınları
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
e m 8. Konarsan gule kon, dikene konma Eski düşmanların dost olur sanma Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Hem geçişli hem geçişsiz fiile yer verilmiştir. B) Ek eylem kullanılmamıştır. LOVE Eylemlerin hepsi emir kipiyle çekimlenmiştir. D) Farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir. E) Oluş fiillerine yer verilmiştir. 3D yayınları
2. Aşağıdakilerin hangisinde edat da bağlaç da
yoktur?
AY
A) Bu işte inan ki benim hiçbir etkim yok.
B) Senden önce hayatıma girenlerin adı geçmez
artık.
C) Bir kere daha düşün derim ben, hemen karar
verme.
Sulzimarchnally
DY Sen bütün varlığınla ailemize aitsin.
E) Oraya ister trenle git ister arabayla, fark etmez.
AYDIN YAYINLARI
5.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
2. Aşağıdakilerin hangisinde edat da bağlaç da yoktur? AY A) Bu işte inan ki benim hiçbir etkim yok. B) Senden önce hayatıma girenlerin adı geçmez artık. C) Bir kere daha düşün derim ben, hemen karar verme. Sulzimarchnally DY Sen bütün varlığınla ailemize aitsin. E) Oraya ister trenle git ister arabayla, fark etmez. AYDIN YAYINLARI 5.
Elektra
Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor
musun?
Koro
Gençliğini acılardan uzak
Mutluluk içinde geçiren ve bir gün
Zeus'un yardımcı kılavuzluğuyla
Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes'i
düşün
38.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Dram B) Komedi C) Trajedi
D) Vodvil
E) Fars
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Elektra Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor musun? Koro Gençliğini acılardan uzak Mutluluk içinde geçiren ve bir gün Zeus'un yardımcı kılavuzluğuyla Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes'i düşün 38.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? A) Dram B) Komedi C) Trajedi D) Vodvil E) Fars
ele alarak
ğında
-?
6. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan!
Dakika düşelim, senelik paydan!
Zindanda dakika farksız aydan
Karıştır çayını zaman erisin
Köpük köpük, duman duman erisin!
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
108067 mm0SY
A) Geçişli yüklem
Sifat-fiil
vbs ninsois2
167164
C) Bulunma durum eki
D) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
279llor
FRIGGE
E) Belirteç görevinde kullanılmış ikileme
mbisy Xemo sirgime
sbmi
sbrihs minst:
baliosy aimeru.
hutod sbmuhs mine8:
mui (sbmithsi minsa:
digey igehid ev
en deed shmhé mine8:
Tab/ubs08
simis ixe xilevi ob u lod bli sbmihel mined: 1
bnav xosa
nevelsoni nish
Ha
GL
Sa
B
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
ele alarak ğında -? 6. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan! Dakika düşelim, senelik paydan! Zindanda dakika farksız aydan Karıştır çayını zaman erisin Köpük köpük, duman duman erisin! Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 108067 mm0SY A) Geçişli yüklem Sifat-fiil vbs ninsois2 167164 C) Bulunma durum eki D) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil 279llor FRIGGE E) Belirteç görevinde kullanılmış ikileme mbisy Xemo sirgime sbmi sbrihs minst: baliosy aimeru. hutod sbmuhs mine8: mui (sbmithsi minsa: digey igehid ev en deed shmhé mine8: Tab/ubs08 simis ixe xilevi ob u lod bli sbmihel mined: 1 bnav xosa nevelsoni nish Ha GL Sa B
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, basit çekimli türemiş yapılı bir eylemdir?
A) Eve döndüğümüzde güneş
doğuyordu.
B) Yıllardır
görüşmediğimiz
dostlarla sohbet ettik.
C) Okul günlerinde
D) O andaki
E) Dün akşamki toplantı oldukça neşeli geçti.
yaptığımız
yaramazlıkları anlattı.
tavırlarımızla küçük çocuklara benziyorduk.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, basit çekimli türemiş yapılı bir eylemdir? A) Eve döndüğümüzde güneş doğuyordu. B) Yıllardır görüşmediğimiz dostlarla sohbet ettik. C) Okul günlerinde D) O andaki E) Dün akşamki toplantı oldukça neşeli geçti. yaptığımız yaramazlıkları anlattı. tavırlarımızla küçük çocuklara benziyorduk.
25. Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir hâl gelirse
Onu, yâd ellere açıcı olma
anned
sd
dir Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz değişimi
B) Kökte ünlü değişimi
C) Kaynaştırma ünsüzü
✓
✓
D) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
E) Ünsüz türemesi
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
25. Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir hâl gelirse Onu, yâd ellere açıcı olma anned sd dir Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz değişimi B) Kökte ünlü değişimi C) Kaynaştırma ünsüzü ✓ ✓ D) Ünsüz yumuşamasına aykırılık E) Ünsüz türemesi
Türkçe
12. Türkiye'de roman, Avrupa'da olduğu gibi toplumsal
koşullar sonucu doğmuş bir anlatı türü değildir ama
Batı'dan ithal ettiğimiz romanın bizde aldığı şekli ve
yüklendiği işlevi anlamak için hem geleneksel hikâye
türümüze hem de tarihsel ve toplumsal koşullara bak-
mamız gerekir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sifatla nitelenmiş ad tamlaması
B) Zarf-fiil
C) Birden çok edat
D) Ek-eylem
E) Hem iyelik hem hâl eki almış ad
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Türkçe 12. Türkiye'de roman, Avrupa'da olduğu gibi toplumsal koşullar sonucu doğmuş bir anlatı türü değildir ama Batı'dan ithal ettiğimiz romanın bizde aldığı şekli ve yüklendiği işlevi anlamak için hem geleneksel hikâye türümüze hem de tarihsel ve toplumsal koşullara bak- mamız gerekir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sifatla nitelenmiş ad tamlaması B) Zarf-fiil C) Birden çok edat D) Ek-eylem E) Hem iyelik hem hâl eki almış ad
6.
Küresel ısınmanın ve insan kaynaklı diğer değişimlerin do-
ğal çevre ve insan yaşamındaki etkilerini iyiden iyiye his-
setmeye başladığımız şu dönemde, bilim insanları üstlerine
düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyorlar.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sıra-
sıyla verilmiştir?
A) Zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne -
yüklem
B) Nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - zarf
tümleci - yüklem
C) Zarf tümleci - Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
D) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - zarf tümleci - yüklem
E) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) -
yüklem
00
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
6. Küresel ısınmanın ve insan kaynaklı diğer değişimlerin do- ğal çevre ve insan yaşamındaki etkilerini iyiden iyiye his- setmeye başladığımız şu dönemde, bilim insanları üstlerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyorlar. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sıra- sıyla verilmiştir? A) Zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - yüklem B) Nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - zarf tümleci - yüklem C) Zarf tümleci - Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem D) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - zarf tümleci - yüklem E) Nesne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - yüklem 00
●
"Özne - Yüklem" öge dizilişine sahip olması
Ek fiil almış yükleminin bulunması
●
Öznesinin yalın hâlde bir isim olması
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda verilen özel
liklerin hepsini içermektedir?
A) Ben, konularımı çevremde ve görüp dinlediklerimder
çıkarırım.
B) Ülkede turistlerin ilgisini çeken doğa güzelliklerinin en
önemlilerinden biri Keieteur Çağlayanı'dır.
C) Böcekler otları kemirirken veya ısırırken birtakım pro-
teinler serbest kalır.
D) Sanat, insanoğlunun kendi eserlerindeki en saf ve en
berrak görüntüsüdür.
Rodos Heykeli, yıkılmadan önce yalnızca elli altı yıl
ayakta kalabildi.
to
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
● "Özne - Yüklem" öge dizilişine sahip olması Ek fiil almış yükleminin bulunması ● Öznesinin yalın hâlde bir isim olması Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda verilen özel liklerin hepsini içermektedir? A) Ben, konularımı çevremde ve görüp dinlediklerimder çıkarırım. B) Ülkede turistlerin ilgisini çeken doğa güzelliklerinin en önemlilerinden biri Keieteur Çağlayanı'dır. C) Böcekler otları kemirirken veya ısırırken birtakım pro- teinler serbest kalır. D) Sanat, insanoğlunun kendi eserlerindeki en saf ve en berrak görüntüsüdür. Rodos Heykeli, yıkılmadan önce yalnızca elli altı yıl ayakta kalabildi. to
Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları
açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu. 5,0
Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden han-
gisiyle özdeştir?
A) Babam bu üç katlı daireleri seksen metrekarelik kü-
çük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı.
B) O çardakla barakanın yanında, içinde kocaman kır-
mızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı.
C) Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni
moda sitelerin birinde; sessiz sakin, huzur içinde ya-
şamaktayım.
D) Sobalarda yakılan odun kokusu; insana, sığınacağı
bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi.
E) Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla
ilerlerken farlarımız, önümüzdeki çayırı olduğu gibi
aydınlatıyordu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu. 5,0 Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden han- gisiyle özdeştir? A) Babam bu üç katlı daireleri seksen metrekarelik kü- çük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı. B) O çardakla barakanın yanında, içinde kocaman kır- mızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı. C) Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni moda sitelerin birinde; sessiz sakin, huzur içinde ya- şamaktayım. D) Sobalarda yakılan odun kokusu; insana, sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi. E) Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla ilerlerken farlarımız, önümüzdeki çayırı olduğu gibi aydınlatıyordu.
3.
"Sonra" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
hugio plebeim
A) Siz önden gidin, sonra onlar da size katılacak.
B) Bir saat kadar işim var, sonra sizinle ilgileneceğim.
C) Önce soru cümlesi, sonra paragraf okunur.
numa Det
D) Anahtarınızı unutmayın, sonra dışarda kalırsınız.
E) Hastaneye uğrarsınız, sonra da bana gelirsiniz.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
3. "Sonra" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? hugio plebeim A) Siz önden gidin, sonra onlar da size katılacak. B) Bir saat kadar işim var, sonra sizinle ilgileneceğim. C) Önce soru cümlesi, sonra paragraf okunur. numa Det D) Anahtarınızı unutmayın, sonra dışarda kalırsınız. E) Hastaneye uğrarsınız, sonra da bana gelirsiniz.
Denem
15. Ahmet Hamdi Tanpınar gerek lezzeti emsalsiz
üslubu gerekse düşünceleriyle Modern Türk
edebiyatının en önemli yazar ve şairlerindendir.
Şiir, Tanpınar'ın kendisinin de açıkça dile
getirdiği gibi, kaleme aldığı bütün edebi türlerin
temelinde yer alır. Hatta şaire göre, yazdığı
bütün hikâye ve romanlar, bir şiir çekirdeğinden
doğmuş, bir şiir düşüncesinden hareketle varlık
kazanmıştır. Dolayısıyla Tanpınar, bütün ömrü
boyunca hep bir şair olarak bilinmek istemiştir.
Bunun yanında tabii ki zaman şairi olarak...
Zaman kavramı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın
şiirlerinin derin tasarımını oluşturan kurucu
izleklerinden biridir. Şairin şiirindeki zaman
algısının, sayılara, saatlere bölünebilen
matematiksel bir zamanın ötesinde, şiir
öznesinin kozmosla birleşme arzusuyla yüklü
olduğu ontolojik bir zaman olduğu
görülmektedir. Tanpınar'ın bu zaman
kavrayışının oluşmasında edebiyatın ve sanatın
yanı sıra, felsefenin, özellikle de Henri
Bergson'un düşüncelerinin büyük bir etkisi
bulunmaktadır. Türkiye'de Sezgicilik olarak
bilinen bu felsefî yaklaşıma göre, insan
varoluşunun kaynağında bulunan asıl zaman,
mekânsal ya da çizgisel zaman değil; içsel bir
zamandır. Bergson'a göre, bu içsel zamanın
bilincine ancak filozofun, metafiziğin yöntemi
olarak gördüğü felsefi sezgiyle varılabilir.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
A) Tanpınar yazın sahasındaki türler içinde şiiri
öncelemiştir.
B) Zaman kavramı, iç ve dış dünyanın niceliksel
unsurlarının birleşiminden oluşur.
C) Tanpınar, üslubuyla yetkinliği yakalamış
çağdaş Türk edebiyatının önemli
şairlerinden biridir.
D) Zaman, Tanpınar'da günlük kullandığımız
zamanın dışında içsel bir özellik taşır.
Sezgicilik düşüncesinde insanın
varoluşunun temelinde içsel zaman vardır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Denem 15. Ahmet Hamdi Tanpınar gerek lezzeti emsalsiz üslubu gerekse düşünceleriyle Modern Türk edebiyatının en önemli yazar ve şairlerindendir. Şiir, Tanpınar'ın kendisinin de açıkça dile getirdiği gibi, kaleme aldığı bütün edebi türlerin temelinde yer alır. Hatta şaire göre, yazdığı bütün hikâye ve romanlar, bir şiir çekirdeğinden doğmuş, bir şiir düşüncesinden hareketle varlık kazanmıştır. Dolayısıyla Tanpınar, bütün ömrü boyunca hep bir şair olarak bilinmek istemiştir. Bunun yanında tabii ki zaman şairi olarak... Zaman kavramı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinin derin tasarımını oluşturan kurucu izleklerinden biridir. Şairin şiirindeki zaman algısının, sayılara, saatlere bölünebilen matematiksel bir zamanın ötesinde, şiir öznesinin kozmosla birleşme arzusuyla yüklü olduğu ontolojik bir zaman olduğu görülmektedir. Tanpınar'ın bu zaman kavrayışının oluşmasında edebiyatın ve sanatın yanı sıra, felsefenin, özellikle de Henri Bergson'un düşüncelerinin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Türkiye'de Sezgicilik olarak bilinen bu felsefî yaklaşıma göre, insan varoluşunun kaynağında bulunan asıl zaman, mekânsal ya da çizgisel zaman değil; içsel bir zamandır. Bergson'a göre, bu içsel zamanın bilincine ancak filozofun, metafiziğin yöntemi olarak gördüğü felsefi sezgiyle varılabilir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A) Tanpınar yazın sahasındaki türler içinde şiiri öncelemiştir. B) Zaman kavramı, iç ve dış dünyanın niceliksel unsurlarının birleşiminden oluşur. C) Tanpınar, üslubuyla yetkinliği yakalamış çağdaş Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. D) Zaman, Tanpınar'da günlük kullandığımız zamanın dışında içsel bir özellik taşır. Sezgicilik düşüncesinde insanın varoluşunun temelinde içsel zaman vardır.
S
Sözcüğün Yapısı Denemesi
S
Dikkat:
yillarda gerçekleştirdiği sınavlarda en çok tercih
Bu testte yer alan sorular, ÖSYM'nin son
ettiği soru tiplerinden oluşturulmuştur.
1.
Suyun altında biraz fazla kaldığımızda hemen göğüs kafesi-
11
1
your
mizde bir basınç oluşur, kendimizi dar bir yere sıkışmış gibi
IV
hisseder ve yoğun bir endişe duyarız.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakı-
mından ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) II
DHV
E) V
i cüsseli h
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
S Sözcüğün Yapısı Denemesi S Dikkat: yillarda gerçekleştirdiği sınavlarda en çok tercih Bu testte yer alan sorular, ÖSYM'nin son ettiği soru tiplerinden oluşturulmuştur. 1. Suyun altında biraz fazla kaldığımızda hemen göğüs kafesi- 11 1 your mizde bir basınç oluşur, kendimizi dar bir yere sıkışmış gibi IV hisseder ve yoğun bir endişe duyarız. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakı- mından ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) II DHV E) V i cüsseli h
5. İşaret zamirleri, kendinden önceki cümlenin yerini
tutabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama-
yı örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Sonuç olumlu da olsa olumsuz da olsa hep ar-
kandayım, bunu sakın unutma!
B) Buralara ekilecek ürünler çok su isteyecektir.
C) Bu haber, salondaki herkesi bir an şaşırttı.
D) Sağa dönün, orada karşınıza bir bina çıkacak.
E) Bizi son güne kadar destekleyen bir taraftarı-
mız var, burada da onları görmek istiyoruz.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
5. İşaret zamirleri, kendinden önceki cümlenin yerini tutabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama- yı örneklendiren bir kullanım vardır? A) Sonuç olumlu da olsa olumsuz da olsa hep ar- kandayım, bunu sakın unutma! B) Buralara ekilecek ürünler çok su isteyecektir. C) Bu haber, salondaki herkesi bir an şaşırttı. D) Sağa dönün, orada karşınıza bir bina çıkacak. E) Bizi son güne kadar destekleyen bir taraftarı- mız var, burada da onları görmek istiyoruz.
8. 1. Âleme ta'n eder yanına varsan
Seni yanıltır bir mesele sorsan
Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan
Câmîye gelir de erkân beğenmez
II. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde
Sonra seni kaybetmek hemen her yerde
Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak
Yapayalnız kalmak iskelelerde
Bu şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) I. şiir, satirik şiir örneğidir.
B) II. şiir, mâni tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
C) II. şiirde, tezattan yararlanılmıştır.
D) II. şiir, halk edebiyatı biçim ve geleneğini yansıt-
maktadır.
E) I. şiir, divan edebiyatında hiciv adını alır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
8. 1. Âleme ta'n eder yanına varsan Seni yanıltır bir mesele sorsan Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan Câmîye gelir de erkân beğenmez II. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde Sonra seni kaybetmek hemen her yerde Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak Yapayalnız kalmak iskelelerde Bu şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. şiir, satirik şiir örneğidir. B) II. şiir, mâni tipi uyak düzeniyle yazılmıştır. C) II. şiirde, tezattan yararlanılmıştır. D) II. şiir, halk edebiyatı biçim ve geleneğini yansıt- maktadır. E) I. şiir, divan edebiyatında hiciv adını alır.
10. Aynı türden bir varlığı karşılayan adlara "tekil adlar".
birden çok varlığı karşılayan adlara "çoğul adlar" denir.
Aşağıdakilerin hangisinde aynı cümlede hem-tekil
hem de çoğul adın altı doğru çizilmiştir?
1
XA) Mahallemizin en sevilen isimlerinden biridir Ayhan
Goğul isim.
Efendi. Shem topluluk hem de tekil isimdır.
B) Ayşe Öğretmen, ödevlerimizi yapmadığımız için azar-
ladı bizi.isim değil
's
Disim değil
C) Yirmi dört yaşında ordularımızın başına geçmiş Fatih
Sultan Mehmet.
Zopluluk ismi
D) Birkaç gün sonra tatile gidecektim ki işlerim uzadı.
tekil
E) Mitolojiye göre, abihayat suyunu içenler ölümsüz
olur.
tekil
bilim dalı
Steril
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
10. Aynı türden bir varlığı karşılayan adlara "tekil adlar". birden çok varlığı karşılayan adlara "çoğul adlar" denir. Aşağıdakilerin hangisinde aynı cümlede hem-tekil hem de çoğul adın altı doğru çizilmiştir? 1 XA) Mahallemizin en sevilen isimlerinden biridir Ayhan Goğul isim. Efendi. Shem topluluk hem de tekil isimdır. B) Ayşe Öğretmen, ödevlerimizi yapmadığımız için azar- ladı bizi.isim değil 's Disim değil C) Yirmi dört yaşında ordularımızın başına geçmiş Fatih Sultan Mehmet. Zopluluk ismi D) Birkaç gün sonra tatile gidecektim ki işlerim uzadı. tekil E) Mitolojiye göre, abihayat suyunu içenler ölümsüz olur. tekil bilim dalı Steril