Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dil Bilgisi Soruları

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Z
10. Evetro, mesela Bir Eski Sokak Sesi, Çınarlı'nın
Houslip
hallic "Ürperdim, içim titredi o hikâyeyi okurken." dediği
vidoid
eserim İlk hikâyem de o, Tarık Buğra'nın benden
110 10900
||
Hamis inheo Hinsväg mot eledigin
habersiz gönderdiği eser Ama bu arada Nursel
IV
-sishion insbinge enchey nelisad god abegiaqu
Si Duruel'in adını anmam lazım, benim arkadaşımdı üni-
versiteden. Öykülerim olduğunu öğrenince :
00000
en
"Okuyayım nasıl hikâyelermiş?" dedi. () 000
000006
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yerinde kullanılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
-es nys obisxoH nalo taabs blebyexual ne nin'synoqst TT
snuzuyu au nnslys xos () inslo sb linaday ne sonam
dibexionsląslob inhelseteyol xile nnsinsani () JÕUBY
16x ninyo Xinslov elyhetine nilee ninabe ev
-shiqsy abisi () nelys gul üpüblüho sivinemtex sud ov
nabisiys 1000 ev () noisitoe liegen () helzüyünüyo
12.
Baunt
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
NOKTALAMA İŞARETLERİ Z 10. Evetro, mesela Bir Eski Sokak Sesi, Çınarlı'nın Houslip hallic "Ürperdim, içim titredi o hikâyeyi okurken." dediği vidoid eserim İlk hikâyem de o, Tarık Buğra'nın benden 110 10900 || Hamis inheo Hinsväg mot eledigin habersiz gönderdiği eser Ama bu arada Nursel IV -sishion insbinge enchey nelisad god abegiaqu Si Duruel'in adını anmam lazım, benim arkadaşımdı üni- versiteden. Öykülerim olduğunu öğrenince : 00000 en "Okuyayım nasıl hikâyelermiş?" dedi. () 000 000006 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V -es nys obisxoH nalo taabs blebyexual ne nin'synoqst TT snuzuyu au nnslys xos () inslo sb linaday ne sonam dibexionsląslob inhelseteyol xile nnsinsani () JÕUBY 16x ninyo Xinslov elyhetine nilee ninabe ev -shiqsy abisi () nelys gul üpüblüho sivinemtex sud ov nabisiys 1000 ev () noisitoe liegen () helzüyünüyo 12. Baunt
ya-
ampilap evernetzog inibns
12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde parantez içindeki
açıklama beyitteki kullanımlarla örtüşmez?
A) Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan.
(Tamlayanı isim-fiil olan bir ad tamlaması vardır.)
B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
(Birleşik fiil kullanılmıştır.)
000
St
C) Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
id teng2
(Hece düşmesi ve ünsüz yumuşamasına aykırılık olan
bir sözcük kullanılmıştır.)
D) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
0001
(Ek eylem alarak yüklem olmuş bir sifat tamlaması
vardır.)
E) Dünyada (sevilmiş ve seven nafile bekler UY
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
(Bütün sifat-fiiller adlaşmış sifat-fiil olarak kullanılmış-
tır.)
1
IVB)
B
A
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
ya- ampilap evernetzog inibns 12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde parantez içindeki açıklama beyitteki kullanımlarla örtüşmez? A) Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan. (Tamlayanı isim-fiil olan bir ad tamlaması vardır.) B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. (Birleşik fiil kullanılmıştır.) 000 St C) Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. id teng2 (Hece düşmesi ve ünsüz yumuşamasına aykırılık olan bir sözcük kullanılmıştır.) D) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu! 0001 (Ek eylem alarak yüklem olmuş bir sifat tamlaması vardır.) E) Dünyada (sevilmiş ve seven nafile bekler UY Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. (Bütün sifat-fiiller adlaşmış sifat-fiil olarak kullanılmış- tır.) 1 IVB) B A
9. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti (" ")
ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) isimleri niteleyen sözcüklere "sifat" denir.
"Kimseye acımayın!" diye bağırıyordu.
Arkadaşınız "Bana da ayırın." dedi.
"Ağlayan göz, yumuşak bakar!" sözü çok doğ-
ruymuş.
Kapının üstünde "Girmeyiniz" yazıyordu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
9. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti (" ") ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? A) isimleri niteleyen sözcüklere "sifat" denir. "Kimseye acımayın!" diye bağırıyordu. Arkadaşınız "Bana da ayırın." dedi. "Ağlayan göz, yumuşak bakar!" sözü çok doğ- ruymuş. Kapının üstünde "Girmeyiniz" yazıyordu.
5. Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
Sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır.
• Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra
kullanılır.
Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak
için konur.
• Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları
birbirinden ayırmak için kullanılır.
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu
açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Nokta
B) Üç Nokta
C) İki Nokta
D) Virgül isi
E) Kesme İşareti
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
5. Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır. • Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir? A) Nokta B) Üç Nokta C) İki Nokta D) Virgül isi E) Kesme İşareti
1.
Dilimizde sert (tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere
gelen ekler sert (tonsuz) ünsüzle başlar.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu ku-
rala uymaz?
A) Etrafıma dikkatlice baktım, onun gelmeyeceğini
o an anladım.
B) Burası seçkin insanların yoğun olarak geldiği
bir mekan.
C) Beni anlaşılamayacak derecede karmaşık olan
bir üçgen içine aldılar.
D) Bana ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor.
E) Hayattaki son günlerini burada geçirmek kendi
seçtiği bir karar.
4.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
1. Dilimizde sert (tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere gelen ekler sert (tonsuz) ünsüzle başlar. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu ku- rala uymaz? A) Etrafıma dikkatlice baktım, onun gelmeyeceğini o an anladım. B) Burası seçkin insanların yoğun olarak geldiği bir mekan. C) Beni anlaşılamayacak derecede karmaşık olan bir üçgen içine aldılar. D) Bana ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor. E) Hayattaki son günlerini burada geçirmek kendi seçtiği bir karar. 4.
Melly
12. Yazıldığı dönemdeki hayatı en ince ayrıntısına kadar yansı-
1
tan eserler her dönemde okunur. İnsanı öncelemeyen sa-
||
jeur
nat eseri ise uzun ömürlü olmaz. İnsandan kopuk bir eser,
IV
sizi kısa süreliğine etkilese bile bu etki geçicidir. Dili ne ka-
|||
dar akıcı olursa olsun okur, yaşama ait bir şeyler bulmak is-
ter okuduğu eserde. Çoğu zaman da kendini arar satırlar
V
arasında.
Bych.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerin-
den farklı bir ek almıştır?
A)
B) II
C) I
D){V
E) V
14.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Melly 12. Yazıldığı dönemdeki hayatı en ince ayrıntısına kadar yansı- 1 tan eserler her dönemde okunur. İnsanı öncelemeyen sa- || jeur nat eseri ise uzun ömürlü olmaz. İnsandan kopuk bir eser, IV sizi kısa süreliğine etkilese bile bu etki geçicidir. Dili ne ka- ||| dar akıcı olursa olsun okur, yaşama ait bir şeyler bulmak is- ter okuduğu eserde. Çoğu zaman da kendini arar satırlar V arasında. Bych. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerin- den farklı bir ek almıştır? A) B) II C) I D){V E) V 14.
2021-TYTA
19. 1962'de çıkan Tütünler Islak kitabında yer alan Terziler
Geldiler şiiri, kentleşme olgusunun modern bireyin...
dünyasında meydana getirdiği huzursuzluğu ver
yabancılaşmayı zengin imgelemle felsefi bir arka plan)
içinde işleyen şiirlerden biridir
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Özne ve yüklemden oluşmuştur
Feat
By Catısına göre etkendir.
C) Sifat tamlaması kullanılmıştır
O
Yüklem ek fiil almış bir zamirdir.
E) Anlamca olumlu, yapısına göre birleşiktir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
2021-TYTA 19. 1962'de çıkan Tütünler Islak kitabında yer alan Terziler Geldiler şiiri, kentleşme olgusunun modern bireyin... dünyasında meydana getirdiği huzursuzluğu ver yabancılaşmayı zengin imgelemle felsefi bir arka plan) içinde işleyen şiirlerden biridir Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Özne ve yüklemden oluşmuştur Feat By Catısına göre etkendir. C) Sifat tamlaması kullanılmıştır O Yüklem ek fiil almış bir zamirdir. E) Anlamca olumlu, yapısına göre birleşiktir.
15 Oğuz Atay'ın bilinç akışı tekniğiyle yazdığı Tehlikeli
Oyunlar adlı romanını anlamaya çalışmak, anlatmak
ve incelemek için belki sayfalarca yazmak ve kitabı
defalarca okumak gerekir.
Bu cümlede, aşağıdaki sözcük gruplarının hangi-
sinin örneği yoktur?
A) Sifat tamlaması
B) İsim tamlamasi
İsim-fiil grubu
D) Zarf-fiil grubu
E) Sifat-fiil grubu
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
15 Oğuz Atay'ın bilinç akışı tekniğiyle yazdığı Tehlikeli Oyunlar adlı romanını anlamaya çalışmak, anlatmak ve incelemek için belki sayfalarca yazmak ve kitabı defalarca okumak gerekir. Bu cümlede, aşağıdaki sözcük gruplarının hangi- sinin örneği yoktur? A) Sifat tamlaması B) İsim tamlamasi İsim-fiil grubu D) Zarf-fiil grubu E) Sifat-fiil grubu
Qeen
Ben Sakarya'da bir kavak ağacıyım, yel eser inlerim
1
11
Sakarya ağlayıp gider, ben Sakarya'yı beklerim
|||
Selamsız duran Çavuş Barakmuslu'dan
Ah başıma gelenler, yapraklarim, gözlerim
JV
1 x
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisinde-
ki "-ım" eki görevleri bakımından ikişerli eşleştirilirse
hangisi dışta kalır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Qeen Ben Sakarya'da bir kavak ağacıyım, yel eser inlerim 1 11 Sakarya ağlayıp gider, ben Sakarya'yı beklerim ||| Selamsız duran Çavuş Barakmuslu'dan Ah başıma gelenler, yapraklarim, gözlerim JV 1 x Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisinde- ki "-ım" eki görevleri bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) I B) II C) III D) IV E) V
B
B
Türkçe
15. 1. Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yi-
tirecek hiçbir şeyi yoktur artık.
II. Yanlış ve doğrularını bilen ve özür dileyebilen insan
olmak, gelişmek için oldukça önemlidir.
III. Bir şeyi gerçekten istersen onu gerçekleştirmek için
bütün evren senin için iş birliği yapar.
IV. Konuyla alakalı sorular sormak, karşımızdakinin dü-
şüncelerindeki mantık hatalarını ortaya çıkarır.
V. Sosyal açıdan utangaç ve içine kapanık insanlar, ya-
kın arkadaşlarına daha sadık ve düşkündürler.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi
doğrudur?
A) I. cümlede basit, türemiş ve birleşik isim kullanılmıştır.
B) II. cümlede adlaşmış sıfatlara yer verilmiştir.
C) III. cümlede belirsizlik ifade eden tüm sözcükler sıfat
görevindedir.
D) IV. cümlede hem edat hem bağlaç vardır.
E) V. cümlede miktar zarfı fiilin miktarını belirtmiştir.
AYDIN YAYINLARI
16
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
B B Türkçe 15. 1. Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yi- tirecek hiçbir şeyi yoktur artık. II. Yanlış ve doğrularını bilen ve özür dileyebilen insan olmak, gelişmek için oldukça önemlidir. III. Bir şeyi gerçekten istersen onu gerçekleştirmek için bütün evren senin için iş birliği yapar. IV. Konuyla alakalı sorular sormak, karşımızdakinin dü- şüncelerindeki mantık hatalarını ortaya çıkarır. V. Sosyal açıdan utangaç ve içine kapanık insanlar, ya- kın arkadaşlarına daha sadık ve düşkündürler. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) I. cümlede basit, türemiş ve birleşik isim kullanılmıştır. B) II. cümlede adlaşmış sıfatlara yer verilmiştir. C) III. cümlede belirsizlik ifade eden tüm sözcükler sıfat görevindedir. D) IV. cümlede hem edat hem bağlaç vardır. E) V. cümlede miktar zarfı fiilin miktarını belirtmiştir. AYDIN YAYINLARI 16
9.
- 10. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK
CEVAPLAYINIZ.
Arif, Ferhunde, Mete, Nermin, Pelin, Rasim, Selin,
Mehmet, Yasin adında dokuz öğrencinin evini birbiri
ne bağlayan sokak ile ilgili bilinenler şunlardır:
Arif'in evinden Ferhunde, Mete ve Nermin'in evi-
ne gidilebilir.
Ferhunde ve Mete'nin evinden Pelin'in evine gidi-
lebilir.
Nermin'in evinden Selin'in evine gidilebilir.
evinden
Mete'nin evinden Rasim'in evine gidilebilir.
Mehmet ve Yasin'in evlerinden Mete'nin evine
gidilebilir.
Bütün yollar gidişli gelişlidir.
Bu bilgilere göre Arif'in evinden Yasin'in evine
gitmek isteyen bir kişi her eve bir kez uğramak
koşulu ile bu iki evin dışında en çok kaç farklı
eve uğrayabilir?
A) 2 B) 3
C) 4 D) 5
E) 6
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
9. - 10. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Arif, Ferhunde, Mete, Nermin, Pelin, Rasim, Selin, Mehmet, Yasin adında dokuz öğrencinin evini birbiri ne bağlayan sokak ile ilgili bilinenler şunlardır: Arif'in evinden Ferhunde, Mete ve Nermin'in evi- ne gidilebilir. Ferhunde ve Mete'nin evinden Pelin'in evine gidi- lebilir. Nermin'in evinden Selin'in evine gidilebilir. evinden Mete'nin evinden Rasim'in evine gidilebilir. Mehmet ve Yasin'in evlerinden Mete'nin evine gidilebilir. Bütün yollar gidişli gelişlidir. Bu bilgilere göre Arif'in evinden Yasin'in evine gitmek isteyen bir kişi her eve bir kez uğramak koşulu ile bu iki evin dışında en çok kaç farklı eve uğrayabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Türkçe
12. Ünlü düşünür Konfüçyüs'e, "Eğer bir ülkede yönetici
olsaydınız, ilk iş olarak ne yapmak isterdiniz?" diye bir
soru sormuşlar.
Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangi-
sinde verilmiştir?
pils A) Özne- nesne - yüklem
SB) Dolaylı tümleç - nesne - yüklem
C) Dolaylı tümleç - özne - yüklem
Hiyo
D) Nesne - yüklem
E) Zarf tümleci - Özne - yüklem
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Türkçe 12. Ünlü düşünür Konfüçyüs'e, "Eğer bir ülkede yönetici olsaydınız, ilk iş olarak ne yapmak isterdiniz?" diye bir soru sormuşlar. Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangi- sinde verilmiştir? pils A) Özne- nesne - yüklem SB) Dolaylı tümleç - nesne - yüklem C) Dolaylı tümleç - özne - yüklem Hiyo D) Nesne - yüklem E) Zarf tümleci - Özne - yüklem
KURUL YAYINCILIK
14. (1) Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde
gelen şartlarından biri okumaktır. (11) Yüzyılların deneme
ve araştırma ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü
bir insan olmak için çok okumalıyız. (III) Okul kitaplarıyla
yetinmemeliyiz. (IV) Uygarlık bizden önceki kuşakların bi-
riktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. (V) Biz, uygarlığa o
kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede hem edat hem bağlaca yer verilmiştir.
Jotai
B) II. cümlede birden fazla isim-fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlede isim tamlamasına yer verilmiştir.
D) IV. cumlede zarf kullanılmıştır.
LTV cümlede amir ve sifat kullanılmıştır.
Okul kilopla
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
KURUL YAYINCILIK 14. (1) Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri okumaktır. (11) Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalıyız. (III) Okul kitaplarıyla yetinmemeliyiz. (IV) Uygarlık bizden önceki kuşakların bi- riktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. (V) Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede hem edat hem bağlaca yer verilmiştir. Jotai B) II. cümlede birden fazla isim-fiil kullanılmıştır. C) III. cümlede isim tamlamasına yer verilmiştir. D) IV. cumlede zarf kullanılmıştır. LTV cümlede amir ve sifat kullanılmıştır. Okul kilopla
TYT Deneme Sınavı
27.
Tekneden biraz açılıyor ve sonra kendimi Ölüdeniz'in ya-
kınlarında Akdeniz'in derinliklerine bırakıyorum. Denizin
dibi baştan başa su yosunlarıyla kaplı. Adeta bir yosun de-
nizi var. Bu yosun denizinin bazı bölümlerinde gözüme dev
koridorlar çarpıyor.
Bu parçada
1. Zincirleme isim tamlaması
II. Belirtili isim tamlaması
III. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
IV. Belirtisiz isim tamlaması
V. Tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan sifat tamla-
masi
tamlamalardan hangisi ya da hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Yalnız V
D) III ve V
E) I ve V
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
TYT Deneme Sınavı 27. Tekneden biraz açılıyor ve sonra kendimi Ölüdeniz'in ya- kınlarında Akdeniz'in derinliklerine bırakıyorum. Denizin dibi baştan başa su yosunlarıyla kaplı. Adeta bir yosun de- nizi var. Bu yosun denizinin bazı bölümlerinde gözüme dev koridorlar çarpıyor. Bu parçada 1. Zincirleme isim tamlaması II. Belirtili isim tamlaması III. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması IV. Belirtisiz isim tamlaması V. Tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan sifat tamla- masi tamlamalardan hangisi ya da hangileri yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız III Yalnız V D) III ve V E) I ve V
96.
Ya Tahammül Ya Sefer adlı eser, "İnsanoğlu, içindeki
tatminsizliği nasıl aşar?" sorusunu araştırır. Asırlar bo-
yu, yazarların ve şairlerin dile getirdiği bu soru, geçmiş
yıllarda toplumumuzda kendini gösteren sosyal mese-
leler dolayısıyla yeniden işlenmeye başlandı.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A Birleşik isim kullanılmıştır.
B) Dönüşlülük zamirine yer verilmiştir.
C) İlgeç bulunmaktadır.
D) Soru zarfı kullanılmamıştır.
E) İşaret zamirine yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
96. Ya Tahammül Ya Sefer adlı eser, "İnsanoğlu, içindeki tatminsizliği nasıl aşar?" sorusunu araştırır. Asırlar bo- yu, yazarların ve şairlerin dile getirdiği bu soru, geçmiş yıllarda toplumumuzda kendini gösteren sosyal mese- leler dolayısıyla yeniden işlenmeye başlandı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A Birleşik isim kullanılmıştır. B) Dönüşlülük zamirine yer verilmiştir. C) İlgeç bulunmaktadır. D) Soru zarfı kullanılmamıştır. E) İşaret zamirine yer verilmiştir.
15. Bu sabah mutluluğa aç pencereni
Bir güzel arın dünkü kederinden
Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden
Çocuğum uzatır ellerini
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Ünsüz değişimine uğramış sözcük
B) İşaret zamiri
C) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem
D) lyelik eki
E) Sifat yapan -ki
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
15. Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzatır ellerini Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ünsüz değişimine uğramış sözcük B) İşaret zamiri C) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem D) lyelik eki E) Sifat yapan -ki