Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dil Bilgisi Soruları

E) V. cümlede, işaret zamir
8. Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmadan
önce bakıp tanımayı öğrenir. Gerçekten de bizce gormek-
le ilgili her şey öne çıkıyor hayatta. Hani hepimizin bodiği
bir tartışma vardır; "Sanat eserlerinin bir kısmı taklidi içe-
rir, gerçeğinin bir taklidini." diye. Bunu, portre için de
doğru bir tanım görebiliriz, değil mi?
Bu parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangilerine
örnek vardır?
A) Şahıs zamiri - Soru zamiri
BDönüşlülük zamiri - Şahıs zamiri
C) İşaret zamiri - Soru zamiri
D) Donüşlülük zamiri - Belgisiz zamir
E) İşaret zamiri - Belgisiz zamir
b
A
E
12-
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
E) V. cümlede, işaret zamir 8. Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Gerçekten de bizce gormek- le ilgili her şey öne çıkıyor hayatta. Hani hepimizin bodiği bir tartışma vardır; "Sanat eserlerinin bir kısmı taklidi içe- rir, gerçeğinin bir taklidini." diye. Bunu, portre için de doğru bir tanım görebiliriz, değil mi? Bu parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangilerine örnek vardır? A) Şahıs zamiri - Soru zamiri BDönüşlülük zamiri - Şahıs zamiri C) İşaret zamiri - Soru zamiri D) Donüşlülük zamiri - Belgisiz zamir E) İşaret zamiri - Belgisiz zamir b A E 12-
10. Uluabat Gölü'ne uzanan yeşil bir yarımada üzerine
kurulmuş balıkçı kadınlarıyla ünlü Gölyazı, antik
||
kalıntıları, tarihi evleri ve kuş türleriyle sıra dışı bir
|||
göl köyü. Tarihin fışkırdığı köyde, hayatın kaderini
IV
gölün ölgün ve puslu suları çiziyor.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I, gövdeden türemiştir.
B) II, hem iyelik eki hem hâl eki almıştır.
III, çokluk 3. şahıs iyelik eki almıştır.
D) IV, yansıma bir sözcükten türemiştir.
E) V, fiil kökünden türemiştir.
4
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
10. Uluabat Gölü'ne uzanan yeşil bir yarımada üzerine kurulmuş balıkçı kadınlarıyla ünlü Gölyazı, antik || kalıntıları, tarihi evleri ve kuş türleriyle sıra dışı bir ||| göl köyü. Tarihin fışkırdığı köyde, hayatın kaderini IV gölün ölgün ve puslu suları çiziyor. V Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I, gövdeden türemiştir. B) II, hem iyelik eki hem hâl eki almıştır. III, çokluk 3. şahıs iyelik eki almıştır. D) IV, yansıma bir sözcükten türemiştir. E) V, fiil kökünden türemiştir. 4
i
6. Her misra bilenmiş bir bıçak gibi
Yüreğime vurup vurup çıkıyor
Kanımla renklenirken sevda çiçekleri
Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla belgisiz sifat
B) Birden fazla edat
Birden fazla niteleme sıfatı
D) Birden fazla somut ad
E) Birden fazla belirteç
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
i 6. Her misra bilenmiş bir bıçak gibi Yüreğime vurup vurup çıkıyor Kanımla renklenirken sevda çiçekleri Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Birden fazla belgisiz sifat B) Birden fazla edat Birden fazla niteleme sıfatı D) Birden fazla somut ad E) Birden fazla belirteç
D
2
D
Tak Di I Batameme siiavi
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf yoktur?
A. Oğul babasından daha iyi biri olmazsa, ikisi de başarısızlığa uğramış demektir.
B. Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
C. Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler.
D. Dün yaptığınız şey, size hâlâ çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir.
E. İleri bak, yoksa kendini arkada bulursun.
1012
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
D 2 D Tak Di I Batameme siiavi Soru 1 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf yoktur? A. Oğul babasından daha iyi biri olmazsa, ikisi de başarısızlığa uğramış demektir. B. Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan, yeni okyanuslar keşfedemez. C. Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. D. Dün yaptığınız şey, size hâlâ çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir. E. İleri bak, yoksa kendini arkada bulursun. 1012
ARA KUTU
TAPLARI
+
?
SS)
11. Bugün hâlâ daracık sokaklarında çocukların oynadığı, in-
sanların birbirlerinin hayatlarından haberdar olduğu, acı-
ları ve sevinçleri paylaşarak ortak bir belleğe dönüştüren
mahallelerin bulunduğu kentler, geleceğe dair umutları
diri tutan mekânlar olarak varlığını koruyor. Yıkmak yerine
iyileştirmeyi esas alan, nasıl daha iyi var edebileceğine
odaklanan bu mahalle kültürü, gelecekte de şehri yaşa-
nabilir kılacak.
ne-as 11
INFORMAL YAYINLARI KARA KUTU YAYIN
BÖLÜM 2
TEST-1
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok.
tur?
A) Ünlü düşmesi
C) Únsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünlü türemesi
(2020-KPSS)
2₁
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
ARA KUTU TAPLARI + ? SS) 11. Bugün hâlâ daracık sokaklarında çocukların oynadığı, in- sanların birbirlerinin hayatlarından haberdar olduğu, acı- ları ve sevinçleri paylaşarak ortak bir belleğe dönüştüren mahallelerin bulunduğu kentler, geleceğe dair umutları diri tutan mekânlar olarak varlığını koruyor. Yıkmak yerine iyileştirmeyi esas alan, nasıl daha iyi var edebileceğine odaklanan bu mahalle kültürü, gelecekte de şehri yaşa- nabilir kılacak. ne-as 11 INFORMAL YAYINLARI KARA KUTU YAYIN BÖLÜM 2 TEST-1 Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok. tur? A) Ünlü düşmesi C) Únsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünlü türemesi (2020-KPSS) 2₁
0
7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisinde yapım eki, tür değişikliğine yol açmıştır?
A) Genç adam, gönlünü bir güzele kaptırmıştı.
A
B) Özgün bir romanın etkileyeceği kitle çok geniştir.
C) Yorulursan bile bir işi yarıda bırakma.
D) Senin sorularının cevabını ben veremem.
E) lyi meslek sahibi olmanız, çok çalışmanıza bağlıdır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
0 7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yapım eki, tür değişikliğine yol açmıştır? A) Genç adam, gönlünü bir güzele kaptırmıştı. A B) Özgün bir romanın etkileyeceği kitle çok geniştir. C) Yorulursan bile bir işi yarıda bırakma. D) Senin sorularının cevabını ben veremem. E) lyi meslek sahibi olmanız, çok çalışmanıza bağlıdır.
26. Gök bilimi ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımın-
da, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay
sözcükleri büyük harfle başlar.
Bu cümledeki altı çizili öge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dolaylı tümleç
B) Nesne
C) Özne
D) Zarf tümleci
E) Yüklem
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
26. Gök bilimi ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımın- da, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle başlar. Bu cümledeki altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı tümleç B) Nesne C) Özne D) Zarf tümleci E) Yüklem
14. I. Tenha bir ucunda gecenin bir sır gibi
II. Ömrün gecesinde ve kader rüzgârında
III. Fısıldanan adın kardeş, dost ve sevgili
IV. Durgun havuzların süsü ten rengi çiçek
V. Bir mevsim cümbüşü içinde süzülerek
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde sıfat tamlaması
yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
Y
D) I ve Ill
✓
E) IV ve W
So
B
15 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim tamlaması
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
14. I. Tenha bir ucunda gecenin bir sır gibi II. Ömrün gecesinde ve kader rüzgârında III. Fısıldanan adın kardeş, dost ve sevgili IV. Durgun havuzların süsü ten rengi çiçek V. Bir mevsim cümbüşü içinde süzülerek Yukarıdaki dizelerin hangilerinde sıfat tamlaması yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III Y D) I ve Ill ✓ E) IV ve W So B 15 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim tamlaması
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ağız" sözcüğü
yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ağzının kenarında derin bir yara izi vardi.
B) Yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınır.
C) Sonradan gelen adam, kimsenin ağzını açmasına fırsat
vermiyordu.
D) Neden kırıldığını öğrenmek için ağzını aradım.
E) Yol ağzına geldiğimizde büyük bir kalabalıkla
karşılaştık.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ağız" sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır? A) Ağzının kenarında derin bir yara izi vardi. B) Yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınır. C) Sonradan gelen adam, kimsenin ağzını açmasına fırsat vermiyordu. D) Neden kırıldığını öğrenmek için ağzını aradım. E) Yol ağzına geldiğimizde büyük bir kalabalıkla karşılaştık.
10. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma
adlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır?
A) Halit Akçatepe'yi tüm Türkiye Hababam Sınıfı'ndaki
"Güdük Necmi" karakteriyle tanıdı ve çok sevdi.
B) Bu alışveriş merkezinin projesini yüksek mimar olan
büyük dayım Akif çizdi.
C) Üst komşumuz Antepli Şahin amca geçenlerde öyle bir
çiğ köfte yaptı ki hepimiz adeta parmaklarımızı yedik.
D) Akşam özel misafirlerimiz olduğunu Aşçıbaşı Ömer
Efendi'ye haber ederseniz sevinirim.
E) Bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyunca
doğumda emeği geçen tüm doktor ve hemşirelere
baklava ikram etti.
12.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
10. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar. Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Halit Akçatepe'yi tüm Türkiye Hababam Sınıfı'ndaki "Güdük Necmi" karakteriyle tanıdı ve çok sevdi. B) Bu alışveriş merkezinin projesini yüksek mimar olan büyük dayım Akif çizdi. C) Üst komşumuz Antepli Şahin amca geçenlerde öyle bir çiğ köfte yaptı ki hepimiz adeta parmaklarımızı yedik. D) Akşam özel misafirlerimiz olduğunu Aşçıbaşı Ömer Efendi'ye haber ederseniz sevinirim. E) Bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyunca doğumda emeği geçen tüm doktor ve hemşirelere baklava ikram etti. 12.
I. Güneş doğarken ayakta olmak, en güzel
duygulardan biridir.
II. Dertlerine derman olacak biriydi ama
umursamaz bir tavrı vardı.
III. İlk sorudan sonra ne yapacağını bileme-
diğini belirtti.
IV. Memlekete yazın gittiğimiz için yazı iple
çekerdim.
V. Puslu ir kış günü, kar lastiklerimizi de
takarak yola çıkmıştık.
16. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi-
sinde isim tamlaması da sifat tamlaması
da yoktur?
A) II. B) V.
C) IV. D) III.
E) I.
-
38
19. F
ar
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
I. Güneş doğarken ayakta olmak, en güzel duygulardan biridir. II. Dertlerine derman olacak biriydi ama umursamaz bir tavrı vardı. III. İlk sorudan sonra ne yapacağını bileme- diğini belirtti. IV. Memlekete yazın gittiğimiz için yazı iple çekerdim. V. Puslu ir kış günü, kar lastiklerimizi de takarak yola çıkmıştık. 16. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi- sinde isim tamlaması da sifat tamlaması da yoktur? A) II. B) V. C) IV. D) III. E) I. - 38 19. F ar
Öttü yine can bülbülü
Derdi onun gül değil mi
Verilen I ve II. dizedeki isim tamlamasının türleri
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru veril-
miştir?
A) Takısız isim tamlaması - belirtili isim tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması - belirtisiz isim tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması - belirtili isim tamlaması
D) Belirtisiz isim tamlamasi - takısız isim tamlamasi
E) Belirtili isim tamlaması - belirtili isim tamlaması
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Öttü yine can bülbülü Derdi onun gül değil mi Verilen I ve II. dizedeki isim tamlamasının türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru veril- miştir? A) Takısız isim tamlaması - belirtili isim tamlaması B) Belirtili isim tamlaması - belirtisiz isim tamlaması C) Belirtisiz isim tamlaması - belirtili isim tamlaması D) Belirtisiz isim tamlamasi - takısız isim tamlamasi E) Belirtili isim tamlaması - belirtili isim tamlaması
3. Yarın ölecekmişsin gibi yaşa, sonsuza dek yaşayacakmış
gibi öğren.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş fiil
B) Basit fiil
C) Zaman belirteci
D) Birden çok ilgeç
E) Gelecek zamanın rivayeti
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
3. Yarın ölecekmişsin gibi yaşa, sonsuza dek yaşayacakmış gibi öğren. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Türemiş fiil B) Basit fiil C) Zaman belirteci D) Birden çok ilgeç E) Gelecek zamanın rivayeti
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemine göre
ötekilerden farklıdır?
A) Hakikatte bu senin kendinle kavgandır.
B) Hafızasını tekrar tekrar yokladı.
C) Öteki hastalıklar bunun vücuttaki görünüşleridir.
D) Çocuğun yüzü oldukça solgundu.
E) Belki de ondan ayrılmaktı beni ağlatan.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemine göre ötekilerden farklıdır? A) Hakikatte bu senin kendinle kavgandır. B) Hafızasını tekrar tekrar yokladı. C) Öteki hastalıklar bunun vücuttaki görünüşleridir. D) Çocuğun yüzü oldukça solgundu. E) Belki de ondan ayrılmaktı beni ağlatan.
5.
te
Aşağıdakilerden hangisi Isim cümlesi de-
ğildir?
A) Sizin tek göreviniz ders çalışmaktı.
B) Akıllı kişi, zamanını iyi değerlendirendir.
C) Bu, bütün dünya tarihini etkileyen bir göç-
tũ.
D)
Sizinkisiçağın gerisinde kalan sığ bir gö
rüştü.
E) Al bu ben kokan mendili, ey sevgili!
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
5. te Aşağıdakilerden hangisi Isim cümlesi de- ğildir? A) Sizin tek göreviniz ders çalışmaktı. B) Akıllı kişi, zamanını iyi değerlendirendir. C) Bu, bütün dünya tarihini etkileyen bir göç- tũ. D) Sizinkisiçağın gerisinde kalan sığ bir gö rüştü. E) Al bu ben kokan mendili, ey sevgili!
13. (1) içinde yaşadığımız çağı sevmiyorum, sevemiyorum.
(II) Teknoloji ilerledikçe yaşamımızı hızlandırdı. (Hiz-
landırdıkça da yalnızlaştırdı. (IV) Körelmiş birer yaşam
sürdürüyoruz aslında. (V) Aynı evin içerisinde bile mesa-
feler var neredeyse.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yükle-
minin türüne göre diğerlerinden farklıdır
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
13. (1) içinde yaşadığımız çağı sevmiyorum, sevemiyorum. (II) Teknoloji ilerledikçe yaşamımızı hızlandırdı. (Hiz- landırdıkça da yalnızlaştırdı. (IV) Körelmiş birer yaşam sürdürüyoruz aslında. (V) Aynı evin içerisinde bile mesa- feler var neredeyse. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yükle- minin türüne göre diğerlerinden farklıdır A) I B) II C) III D) IV E) V