Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Divan Şiiri Özellikleri Soruları

de
•ve
6.
Bende yok sabr u sükûn sende vefâdan zerre
İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere
Yukarıdaki dizelerde şair Nâbî, iki olumsuzluk eki olan "n" ve
"bi" yi düşündürerek okura beytin şairinin kendisi olduğunu bul-
Yukarıda örneklenen söz kalıplarının halk ve divan edebi-
yatlarındaki karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
ücü
durmayı hedeflemiştir
.
Yancik
arini
A) Tekerleme-muamma
B) Tekerleme-siyer
C) Mani - Tügaz
D) Bilmece-tahmis
Et Bilmece-muamma
E
ma-
na-
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
de •ve 6. Bende yok sabr u sükûn sende vefâdan zerre İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere Yukarıdaki dizelerde şair Nâbî, iki olumsuzluk eki olan "n" ve "bi" yi düşündürerek okura beytin şairinin kendisi olduğunu bul- Yukarıda örneklenen söz kalıplarının halk ve divan edebi- yatlarındaki karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ücü durmayı hedeflemiştir . Yancik arini A) Tekerleme-muamma B) Tekerleme-siyer C) Mani - Tügaz D) Bilmece-tahmis Et Bilmece-muamma E ma- na-
13. Divan edebiyatının hazır malzemesi ve belli konular et-
rafında kodlanmış değişmez motifleri vardır. Sevgilinin
saçından, gözünden, boyundan bahsedilmeye başlan-
dığında arkasından neler söyleneceği, bunların ne şe-
kilde niteleneceği, nelere benzetileceği tahmin edilebi-
lir. Yani sevgili ile, tabiat ile ilgili bir kavramın zihinde
başkaca neleri hatırlatacağı, çağrıştıracağı önceden
belirlenmiştir. Her motifin bağlı olduğu başka motifler
bulunmaktadır. Bu birbirine bağlı unsurlar, divan şiirinde
kavramların birbirleriyle olan ilişki yumağını oluşturur.
Bu parçada sözü edilen divan edebiyatı unsuru aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) İmge
B) Edebî sanatlar
C) Söyleyici
D) Mazmun
E) Mahlas
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
13. Divan edebiyatının hazır malzemesi ve belli konular et- rafında kodlanmış değişmez motifleri vardır. Sevgilinin saçından, gözünden, boyundan bahsedilmeye başlan- dığında arkasından neler söyleneceği, bunların ne şe- kilde niteleneceği, nelere benzetileceği tahmin edilebi- lir. Yani sevgili ile, tabiat ile ilgili bir kavramın zihinde başkaca neleri hatırlatacağı, çağrıştıracağı önceden belirlenmiştir. Her motifin bağlı olduğu başka motifler bulunmaktadır. Bu birbirine bağlı unsurlar, divan şiirinde kavramların birbirleriyle olan ilişki yumağını oluşturur. Bu parçada sözü edilen divan edebiyatı unsuru aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) İmge B) Edebî sanatlar C) Söyleyici D) Mazmun E) Mahlas
51. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, didaktik şiire öz
nitelik taşımaz?
A) Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip)
B) Divân-ı Hikmet (Ahmet Yesevî)
C) Risaletü'n-Nushiyye (Yunus Emre)
D) Su Kasidesi (Fuzûlî)
E) Hayriyye (Nâbi)
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
51. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, didaktik şiire öz nitelik taşımaz? A) Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip) B) Divân-ı Hikmet (Ahmet Yesevî) C) Risaletü'n-Nushiyye (Yunus Emre) D) Su Kasidesi (Fuzûlî) E) Hayriyye (Nâbi)