Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düşünceyi Geliştirme Yolları Soruları

(1) Arilar polen ve nektar kaynağı olarak çiçekli bit-
kileri ziyaret etmektedir. (II) Arılar beslenmelerinde
protein kaynağı olarak polenden faydalanırken, bal
üretimi için çiçek nektarlarından faydalanmaktadır.
(III) Arıcılıkta yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek
birçok faktöre bağlıdır. (IV) Güçlü bir arı kolonisi ve
arı bitkileri açısından zengin bir flora verimi etkile-
yen faktörlerin başında gelmektedir. (V) Bu nedenle
bitkisel kaynaklardan en etkin şekilde yararlanmayı
sağlayacak bölgelerin tespit edilmesi ve floral ka-
pasitelerinin belirlenmesi, arı ürünlerinin üretiminde
verimi ve kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de noktalama yanlışı vardır?
A) 1 B) II C) IN DIVE) V
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
(1) Arilar polen ve nektar kaynağı olarak çiçekli bit- kileri ziyaret etmektedir. (II) Arılar beslenmelerinde protein kaynağı olarak polenden faydalanırken, bal üretimi için çiçek nektarlarından faydalanmaktadır. (III) Arıcılıkta yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek birçok faktöre bağlıdır. (IV) Güçlü bir arı kolonisi ve arı bitkileri açısından zengin bir flora verimi etkile- yen faktörlerin başında gelmektedir. (V) Bu nedenle bitkisel kaynaklardan en etkin şekilde yararlanmayı sağlayacak bölgelerin tespit edilmesi ve floral ka- pasitelerinin belirlenmesi, arı ürünlerinin üretiminde verimi ve kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin- de noktalama yanlışı vardır? A) 1 B) II C) IN DIVE) V
Elvanlar'da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmi yan-
mış, perişan, herkes fersiz ve şaşkin gözlerle kamyon de-
nen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu. Herke-
sin ruhunda sonu gelmeyen ezilişin, açlığın, her günün
gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu ümitsizlik ve ilgisiz-
lik vardı. Onun için kimse Uşak'a kadar gelmek istemiyor-
du. Parayı ne yapacaklardı? Ne alirdi ki? Yalnız zayif yüz-
lü bir ihtiyar, hâlsiz bir sesle, “Ben İnay'a kadar yolu bili-
yorum. Fakat beni Uşak'a götürürseniz ve bana orada bir
okka tuz verirseniz gelirim." dedi. Akşam karanlığı basar-
ken kamyon mırıldanarak, homurdanarak Anadolu'nun is-
siz, yolsuz çöllerine daldı. Kamyonda İstanbul gazeteci-
leri vardı. Düşmanın bir benzeri olmayan zulümlerinin kül-
leri ve facia sahnesi üstünde inceleme yapacaklar, ben
cephenin, düşmanın zulüm raporunu hazırlarken onlar da
ajansla Türk'ün felaketini dünyaya bildireceklerdi.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Milk? Edebiyat'ın dil ve içerik özelliklerini yansıtmaktadır
.
antara
B) Anlatímında betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır.
a) Olay öyküsü özelliği taşıyan bir öyküden alınmıştır.
di Anlatıcı, eserin kişileri arasında yer almaktadır.
En Bilinç akışı yöntemi kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Elvanlar'da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmi yan- mış, perişan, herkes fersiz ve şaşkin gözlerle kamyon de- nen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu. Herke- sin ruhunda sonu gelmeyen ezilişin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu ümitsizlik ve ilgisiz- lik vardı. Onun için kimse Uşak'a kadar gelmek istemiyor- du. Parayı ne yapacaklardı? Ne alirdi ki? Yalnız zayif yüz- lü bir ihtiyar, hâlsiz bir sesle, “Ben İnay'a kadar yolu bili- yorum. Fakat beni Uşak'a götürürseniz ve bana orada bir okka tuz verirseniz gelirim." dedi. Akşam karanlığı basar- ken kamyon mırıldanarak, homurdanarak Anadolu'nun is- siz, yolsuz çöllerine daldı. Kamyonda İstanbul gazeteci- leri vardı. Düşmanın bir benzeri olmayan zulümlerinin kül- leri ve facia sahnesi üstünde inceleme yapacaklar, ben cephenin, düşmanın zulüm raporunu hazırlarken onlar da ajansla Türk'ün felaketini dünyaya bildireceklerdi. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Milk? Edebiyat'ın dil ve içerik özelliklerini yansıtmaktadır . antara B) Anlatímında betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır. a) Olay öyküsü özelliği taşıyan bir öyküden alınmıştır. di Anlatıcı, eserin kişileri arasında yer almaktadır. En Bilinç akışı yöntemi kullanılmıştır.