Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Soruları

18/ Batih düşünürlerin düşünce eserlerinin Osmanlı toplu
muna tanıtılmasını önemsemiş ve bu yönde hem ken
disi çalışmalar yapmış hem de etrafındaki aydınları bu
doğrultuda teşvik etmiştir. Ayrıca Tanzimat'ta moda
haline gelmiş olan siyasi tartışmalara girmek yerine
toplumu eğitme amacını gütmüştür. "Osmanlıyı okutan
adam" olarak anılmasına vesile olmuştur. Batıyı halka
anlatırken tenkit süzgecinden geçirmiş ve birebir taklit-
ten kurtulmuştur. Doğu ve Batı medeniyetinin sentezini
eserlerindeki kahramanlar üzerinden anlatmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Sami Paşazade Sezal
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Diğer sayfaye geçini
h
20,
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
18/ Batih düşünürlerin düşünce eserlerinin Osmanlı toplu muna tanıtılmasını önemsemiş ve bu yönde hem ken disi çalışmalar yapmış hem de etrafındaki aydınları bu doğrultuda teşvik etmiştir. Ayrıca Tanzimat'ta moda haline gelmiş olan siyasi tartışmalara girmek yerine toplumu eğitme amacını gütmüştür. "Osmanlıyı okutan adam" olarak anılmasına vesile olmuştur. Batıyı halka anlatırken tenkit süzgecinden geçirmiş ve birebir taklit- ten kurtulmuştur. Doğu ve Batı medeniyetinin sentezini eserlerindeki kahramanlar üzerinden anlatmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Sami Paşazade Sezal B) Ahmet Mithat Efendi C) Mehmet Rauf D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Abdülhak Hamit Tarhan Diğer sayfaye geçini h 20,
Fransız edebiyatına aşırı hayranlık, tamamen Fransız
taklidi bir edebiyat meydana getirme
bu p
Memleketin yaşayışıyla ilgisiz bir salon edebiyatı oluş-
turma
Edgo
Abiga
Tamamıyla yapay, zorlama ve hatta uydurma bir dil kul-
lanma
Kapalılık, anlaşılmazlık
Bu olumsuz eleştirilerin yapıldığı edebî dönem aşağı-
dakilerden hangisidir?
B) Tanzimat Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
A) Divan edebiyati
Edebiyatı
C)
Servetifünun
Edebiyatı
amindan sahneler sunulur.
azılan uzun öykü nite-
k örneklerini ve-
ve Mizanci
E) Cumhuriyet
K roman olarak kabul edilen eseri bu dönem-
Türk edebiyatında psikoloji ögelerinin
vştır.
kilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
çada numaralanmış bölümlerle ilgili olarak aşa-
I. de sözü edilen eserler İntibah ve Cezmi adlı roman-
ardy
de göndermede bulunan roman Sergüzeşt adlı
dir.
Araba Sevdası ve Turfanda mı yoksa Turfa mı?
nlardan söz edilmiştir.
im Naci'nin bir eseri hakkında bilgi veril-
romanın özellikleri verilmişti
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Fransız edebiyatına aşırı hayranlık, tamamen Fransız taklidi bir edebiyat meydana getirme bu p Memleketin yaşayışıyla ilgisiz bir salon edebiyatı oluş- turma Edgo Abiga Tamamıyla yapay, zorlama ve hatta uydurma bir dil kul- lanma Kapalılık, anlaşılmazlık Bu olumsuz eleştirilerin yapıldığı edebî dönem aşağı- dakilerden hangisidir? B) Tanzimat Edebiyatı D) Milli Edebiyat A) Divan edebiyati Edebiyatı C) Servetifünun Edebiyatı amindan sahneler sunulur. azılan uzun öykü nite- k örneklerini ve- ve Mizanci E) Cumhuriyet K roman olarak kabul edilen eseri bu dönem- Türk edebiyatında psikoloji ögelerinin vştır. kilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? çada numaralanmış bölümlerle ilgili olarak aşa- I. de sözü edilen eserler İntibah ve Cezmi adlı roman- ardy de göndermede bulunan roman Sergüzeşt adlı dir. Araba Sevdası ve Turfanda mı yoksa Turfa mı? nlardan söz edilmiştir. im Naci'nin bir eseri hakkında bilgi veril- romanın özellikleri verilmişti
1. "Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası
vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve
yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün
arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada
gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana istirap veren her şey senin
eserindir." diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki
dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir?
A) Toplum yararını ön planda tutarak halka yönelen Tanzimat
döneminde
B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını incelemeye yönelen
Edebiyat-ı Cedide döneminde
C) 1908'den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini bir süre daha
sürdüren Fecr-i Ati döneminde
D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen Milli Edebiyat
döneminde
E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni boyutlar kazandığı
Cumhuriyet döneminde
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
1. "Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana istirap veren her şey senin eserindir." diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir? A) Toplum yararını ön planda tutarak halka yönelen Tanzimat döneminde B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını incelemeye yönelen Edebiyat-ı Cedide döneminde C) 1908'den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini bir süre daha sürdüren Fecr-i Ati döneminde D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen Milli Edebiyat döneminde E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde
Türk Dili ve Edebiyat
Türü
23.
Eser
Hikaye
Sahnenin Dışındakiler
ve
le-
in-
je
hir
ak
Roman
Tütün Zamani
Deneme
Beş Şehir
Tiyatro
Keşanlı Ali Destani
Roman
Anayurt Oteli
n
k
1
Bu tabloda verilerreserlerle ilgili olarak aşağıdaki-
leden hangisi yahlıştır?
A) Tiyatro eserinin kahramanı Zilha; Ali'nin, amcasını
öldürdüğünü zannetmektedir.
B) Verilen yapıtlardan ikisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a
aittir.
C) Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan roman, mo-
dernizmi esas alan anlayışla yazılan romandan
daha önce yazılmıştır.
D) Sahnenin Dışındakiler eserinin türü hikâye değil ro-
mandır.
E) Tiyatro oyunu ile Beş Şehir denemesinin yazarı
aynı sanatçıdır.
CAP
tring Tik
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Türk Dili ve Edebiyat Türü 23. Eser Hikaye Sahnenin Dışındakiler ve le- in- je hir ak Roman Tütün Zamani Deneme Beş Şehir Tiyatro Keşanlı Ali Destani Roman Anayurt Oteli n k 1 Bu tabloda verilerreserlerle ilgili olarak aşağıdaki- leden hangisi yahlıştır? A) Tiyatro eserinin kahramanı Zilha; Ali'nin, amcasını öldürdüğünü zannetmektedir. B) Verilen yapıtlardan ikisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. C) Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan roman, mo- dernizmi esas alan anlayışla yazılan romandan daha önce yazılmıştır. D) Sahnenin Dışındakiler eserinin türü hikâye değil ro- mandır. E) Tiyatro oyunu ile Beş Şehir denemesinin yazarı aynı sanatçıdır. CAP tring Tik
3.
Türk dünyası edebiyatı şiiri ile ilgili olarak,
I. Toplumun sorunları ve beklentileri dile getiril-
miştir.
II. Ana dili bilinci ile ortak bir lehçe kullanılarak
eserler verilmiştir.
III. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde yaşayan
şairler tarafından ortaya konmuştur.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
31
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
3. Türk dünyası edebiyatı şiiri ile ilgili olarak, I. Toplumun sorunları ve beklentileri dile getiril- miştir. II. Ana dili bilinci ile ortak bir lehçe kullanılarak eserler verilmiştir. III. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde yaşayan şairler tarafından ortaya konmuştur. bilgilerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III 31
AYT EDEBIYAT
08
28.
27. Mezarlıktan dönen köylüler, ellerinde kalan bu lira-
larla merkebi ne yapacaklarını, bu emri nasıl yeri-
ne getireceklerini kestiremiyorlar, asmanın altında
birleşip söyleşiyorlardı. Nihayet, bir defa kazaya
varıp hâkimden danışmaya karar verdiler. Hafta
içinde Hüsmen merkebi yanına alıp yola çıkacaktı.
Hayvan, bir ehemmiyet kesbetmişti: önüne bol
yem dökülüyor, misir sapları yığılıyordu. Köylüler
sık sık hatırlıyorlar: "Boz eşek suya götürüldü mü?
Arpası döküldü mü?" diye birbirlerinden soruyor-
lardı. Bir sabah Hüsmen Hoca'yı alaca karanlıkta
hep birden değirmenin önüne kadar götürdüler,
selametlediler. Boz eşek, Hoca'nın merkebine
bağlı, kuyruğunu oynatarak ferah, yüksüz, arkada
gidiyor; yeni doğan sırma telli bir güneş, palanının
soluk keçesini kadife gibi parlatıyordu. Bu, ne
uzun, ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan
fışkırmış pirinç başakları ile arklar boyunca giden
kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez
olunca kurak, düz bir toprak, iki gün hiçbir köye,
hiçbir değirmene, hattâ iki cılız söğüdün gölgele-
diği bir su başına bile uğramadan, issiz, kavruk,
devam edip gidiyordu. Sonra dik kayalı bir yokuş,
korkunç bir boğaz aşılıyor, tepesine yaklaştıkça
serin bir rüzgârla beraber látif bir manzara başlı-
yordu.
Bu metin parçası içerik ve dil özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisi
tarafından yazılmış olabilir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Refik Halit Karay
C) Mehmet Rauf
D) Ahmet Haşim
E) Ziya Gökalp
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
AYT EDEBIYAT 08 28. 27. Mezarlıktan dönen köylüler, ellerinde kalan bu lira- larla merkebi ne yapacaklarını, bu emri nasıl yeri- ne getireceklerini kestiremiyorlar, asmanın altında birleşip söyleşiyorlardı. Nihayet, bir defa kazaya varıp hâkimden danışmaya karar verdiler. Hafta içinde Hüsmen merkebi yanına alıp yola çıkacaktı. Hayvan, bir ehemmiyet kesbetmişti: önüne bol yem dökülüyor, misir sapları yığılıyordu. Köylüler sık sık hatırlıyorlar: "Boz eşek suya götürüldü mü? Arpası döküldü mü?" diye birbirlerinden soruyor- lardı. Bir sabah Hüsmen Hoca'yı alaca karanlıkta hep birden değirmenin önüne kadar götürdüler, selametlediler. Boz eşek, Hoca'nın merkebine bağlı, kuyruğunu oynatarak ferah, yüksüz, arkada gidiyor; yeni doğan sırma telli bir güneş, palanının soluk keçesini kadife gibi parlatıyordu. Bu, ne uzun, ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan fışkırmış pirinç başakları ile arklar boyunca giden kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez olunca kurak, düz bir toprak, iki gün hiçbir köye, hiçbir değirmene, hattâ iki cılız söğüdün gölgele- diği bir su başına bile uğramadan, issiz, kavruk, devam edip gidiyordu. Sonra dik kayalı bir yokuş, korkunç bir boğaz aşılıyor, tepesine yaklaştıkça serin bir rüzgârla beraber látif bir manzara başlı- yordu. Bu metin parçası içerik ve dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yazılmış olabilir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Refik Halit Karay C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim E) Ziya Gökalp
GÜMÜŞ TEST 5
1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1. dönem romanının
özelliklerinden biri değildir?
A) Uzun ve gereksiz tasvirlere yer verilmiştir.
B) Teknik açıdan oldukça kusurludur.
C) "Yanlış Batılılaşma, cariyelik, esir ticareti" sıkça işlenen
konulardır.
D) Klasisizm akımı etkilidir.
E) Yazarlar, kişiliğini gizlemez.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
GÜMÜŞ TEST 5 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1. dönem romanının özelliklerinden biri değildir? A) Uzun ve gereksiz tasvirlere yer verilmiştir. B) Teknik açıdan oldukça kusurludur. C) "Yanlış Batılılaşma, cariyelik, esir ticareti" sıkça işlenen konulardır. D) Klasisizm akımı etkilidir. E) Yazarlar, kişiliğini gizlemez.
5.
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş'esiyle bu akşam zildedir
Bu şiirde altı çizili sözle yapılan söz sanatı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Teshis
BTeşbih
D) Mecazımürsel
C) Tezat
E) İstiare
BENIM HOCAM
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
5. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir İspanya neş'esiyle bu akşam zildedir Bu şiirde altı çizili sözle yapılan söz sanatı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Teshis BTeşbih D) Mecazımürsel C) Tezat E) İstiare BENIM HOCAM
ek
n-
11. Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'le ilgili verilen aşağıda-
ki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Hem bireysel hem toplumsal nitelikli yapıtlar vermiş-
lerdir.
B) Fütürizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Şiir dışındaki türlerde de yapıtları vardır.
D) Sanat anlayışları ve düşünceleriyle geniş kesimleri
etkilemişlerdir.
li
a
E) Düşünce ayrılıkları nedeniyle aralarında sert tartış-
malar yaşanmıştır
.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
ek n- 11. Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'le ilgili verilen aşağıda- ki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Hem bireysel hem toplumsal nitelikli yapıtlar vermiş- lerdir. B) Fütürizm akımından etkilenmişlerdir. C) Şiir dışındaki türlerde de yapıtları vardır. D) Sanat anlayışları ve düşünceleriyle geniş kesimleri etkilemişlerdir. li a E) Düşünce ayrılıkları nedeniyle aralarında sert tartış- malar yaşanmıştır .
adlı makaleyi yazmıştır.
şiirde ise
Süleyman Nazif İstanbul'un işgali üzerine
Servet-i Fünun Döneminde roman ve hikâyede.
akımları etkili olmuştur.
Bu dönem sanatçıları
Bu dönemde halka seslenmek istemedikleri için
.
tartışması yaşamıştır.
türü gelişme göstermemiştir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
adlı makaleyi yazmıştır. şiirde ise Süleyman Nazif İstanbul'un işgali üzerine Servet-i Fünun Döneminde roman ve hikâyede. akımları etkili olmuştur. Bu dönem sanatçıları Bu dönemde halka seslenmek istemedikleri için . tartışması yaşamıştır. türü gelişme göstermemiştir.
6.590,0
Batılı anlamda ilk tiyatro eserinin yazarı
Sahnelenen ilk tiyatro eserinin yazarı
Aruzla ilk manzum tiyatro eserinin yazarı
Cumhuriyet Dönemi'nde heceyle ilk tiyatronun yazarı
Epik tiyatronun kurucusu
5-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A-Yusuf Ziya Ortaç B-Namık Kemal
C-Halit Ziya Uşaklıgil D- Şinasi
E-Abdülhak Hamit Tarhan
399,00
lortirilmistim
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
6.590,0 Batılı anlamda ilk tiyatro eserinin yazarı Sahnelenen ilk tiyatro eserinin yazarı Aruzla ilk manzum tiyatro eserinin yazarı Cumhuriyet Dönemi'nde heceyle ilk tiyatronun yazarı Epik tiyatronun kurucusu 5-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A-Yusuf Ziya Ortaç B-Namık Kemal C-Halit Ziya Uşaklıgil D- Şinasi E-Abdülhak Hamit Tarhan 399,00 lortirilmistim
11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet
Dönemi'nde eser vermemiştir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Reşat Nuri Güntekin
ex Yakup Kadri Karaosmanoğlu
DY Abdülhak Hamit Tarhan
Ey Ömer Seyfettin
12. Iice dönük kiniliði
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde eser vermemiştir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Reşat Nuri Güntekin ex Yakup Kadri Karaosmanoğlu DY Abdülhak Hamit Tarhan Ey Ömer Seyfettin 12. Iice dönük kiniliði
22. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulan bir
eserdir. Allah'a yakarışla başlanan kitaba, peygamber ve
halifelerin övgüleriyle devam edilir. Ardından hükümdara
övgüler düzülür. Yazarı, eserin yazılış sebebini açıklar ve
hoşgörü ile bağışlanmayı ister. Bundan sonra hükümdar,
vezir, vezirin oğlu ve kardeş diye andığı dostu arasındaki
konuşmalarla hikâyeye girişilir. Olay anlatımının sınırlı
tutulduğu, soru cevap biçiminde düzenlenmiş konuşmalar;
hayatın amacı ve değeri, insanlık erdemleri, iyi bir hüküm-
darın ilke, amaç ve sorunları, ölümlü hayatın asıl amacı,
dünyanın kötüye gidişi gibi temalarda yoğunlaşır. Konuş-
malara katılanlar, zamanları, yerleri ve gerçeklikleri olma-
yan soyut, düşsel ve ideal tiplerdir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Divanû Lügati't-Türk
B) Kutadgu Bilig
C) Makâlât
D) Divan-ı Hikmet
E) Atabetü'l-Hakayık
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
22. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulan bir eserdir. Allah'a yakarışla başlanan kitaba, peygamber ve halifelerin övgüleriyle devam edilir. Ardından hükümdara övgüler düzülür. Yazarı, eserin yazılış sebebini açıklar ve hoşgörü ile bağışlanmayı ister. Bundan sonra hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve kardeş diye andığı dostu arasındaki konuşmalarla hikâyeye girişilir. Olay anlatımının sınırlı tutulduğu, soru cevap biçiminde düzenlenmiş konuşmalar; hayatın amacı ve değeri, insanlık erdemleri, iyi bir hüküm- darın ilke, amaç ve sorunları, ölümlü hayatın asıl amacı, dünyanın kötüye gidişi gibi temalarda yoğunlaşır. Konuş- malara katılanlar, zamanları, yerleri ve gerçeklikleri olma- yan soyut, düşsel ve ideal tiplerdir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Divanû Lügati't-Türk B) Kutadgu Bilig C) Makâlât D) Divan-ı Hikmet E) Atabetü'l-Hakayık
A
9.
Etil: Kipçak illerindeki bir ırmağın adıdır. Bulgar Denizi'ne dő-
külür, bir kolu Rus diyarına gider. Şu parçada da geçmektedir.
Etil suvi akaturur
Kaya tübi kakaturur
Balık telim bakaturur
Kölüng takı küşerür
Kagut: Kavut. Darıdan yapılan bir yemektir. Bu, şu suretle
yapılır: Dari kaynatılır, kurutulur, sonra dövülür.
Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri
B Mecalisü'n Nefais
C) Diyan-ü Lügati't Türk
D) Divan-ı Hikmet
E) Kutadgu Bilig
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
A 9. Etil: Kipçak illerindeki bir ırmağın adıdır. Bulgar Denizi'ne dő- külür, bir kolu Rus diyarına gider. Şu parçada da geçmektedir. Etil suvi akaturur Kaya tübi kakaturur Balık telim bakaturur Kölüng takı küşerür Kagut: Kavut. Darıdan yapılan bir yemektir. Bu, şu suretle yapılır: Dari kaynatılır, kurutulur, sonra dövülür. Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Dede Korkut Hikâyeleri B Mecalisü'n Nefais C) Diyan-ü Lügati't Türk D) Divan-ı Hikmet E) Kutadgu Bilig
Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat tarihi üzerine yapılan çalışmalar önem
kazanmıştır.
B) Eserlerde öz kültüre ait değerleri ortaya çıkara-
rak toplumun ve edebî çevrelerin bilinçlenmesi
amaçlanmıştır.
C) Deneme ve biyografi türlerinin en başarılı ör-
nekleri bu dönemde kaleme alınmıştır.
D) Yeni Lisan hareketiyle oluşan sade ve yapma-
ciksız dil anlayışını savunmuşlardır.
E) Toplumsal meselelerin ele alındığı sohbet, ma-
kale, fıkra türünde eserler verilmiştir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Edebiyat tarihi üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. B) Eserlerde öz kültüre ait değerleri ortaya çıkara- rak toplumun ve edebî çevrelerin bilinçlenmesi amaçlanmıştır. C) Deneme ve biyografi türlerinin en başarılı ör- nekleri bu dönemde kaleme alınmıştır. D) Yeni Lisan hareketiyle oluşan sade ve yapma- ciksız dil anlayışını savunmuşlardır. E) Toplumsal meselelerin ele alındığı sohbet, ma- kale, fıkra türünde eserler verilmiştir.
2.
Dergi
ve gazeteler her dönemde olduğu gibi Milli Edebiyat
Dönemi'nde de önemli bir rol oynamıştır. Sanatçıların eser-
lerini, fikirlerini ve sanat anlayışlarını kamuoyuna aktarma-
lanında gazete ve dergilerin katkısı yadsınamaz. Bir gazete
veya derginin başlangıcı Türk edebiyatında çoğu zaman yeni
bir devrin başlangıcı da olmuştur ve yayım hayatının sona
ermesi o edebiyat devrinin de sonu olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat
Dönemi'nde yayımlanan dergilerden biri değildir?
A) Çocuk Bahçesi
B) Yeni Mecmua
C) Genç Kalemler
D) Türk Yurdu
E)
Tercüme Mecmuası
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
2. Dergi ve gazeteler her dönemde olduğu gibi Milli Edebiyat Dönemi'nde de önemli bir rol oynamıştır. Sanatçıların eser- lerini, fikirlerini ve sanat anlayışlarını kamuoyuna aktarma- lanında gazete ve dergilerin katkısı yadsınamaz. Bir gazete veya derginin başlangıcı Türk edebiyatında çoğu zaman yeni bir devrin başlangıcı da olmuştur ve yayım hayatının sona ermesi o edebiyat devrinin de sonu olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nde yayımlanan dergilerden biri değildir? A) Çocuk Bahçesi B) Yeni Mecmua C) Genç Kalemler D) Türk Yurdu E) Tercüme Mecmuası