Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilimsi Nedir? Soruları

TYT
KONU
SINAVI
1.
Fiil kök yahut gövdelerinden türedikleri hâlde fiillerin
aldığı kip ve kişi eklerini almayan; cümlede isim, sifat,
zarf görevlerinde kullanılan ve yan cümlecik kurabilen
sözcüklere fiilimsi denir.
Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktur?
A) Her zaman edebî eserleri okumaya özen gösterirdi.
B) Dolma biraz fazla baharatlı olmuş, bu yüzden
bazıları yiyememişti.
C) Öğretmenimiz, çalışmaya her şeyden daha çok
önem verirdi.
D) Uzun bir süre sonra bahçedeki ağacın altında
dinlenmeye karar verdi.
TÜRK
E) Nefes nefese kalan çocuk heyecanla anlatmaya
başladı.
3.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
TYT KONU SINAVI 1. Fiil kök yahut gövdelerinden türedikleri hâlde fiillerin aldığı kip ve kişi eklerini almayan; cümlede isim, sifat, zarf görevlerinde kullanılan ve yan cümlecik kurabilen sözcüklere fiilimsi denir. Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktur? A) Her zaman edebî eserleri okumaya özen gösterirdi. B) Dolma biraz fazla baharatlı olmuş, bu yüzden bazıları yiyememişti. C) Öğretmenimiz, çalışmaya her şeyden daha çok önem verirdi. D) Uzun bir süre sonra bahçedeki ağacın altında dinlenmeye karar verdi. TÜRK E) Nefes nefese kalan çocuk heyecanla anlatmaya başladı. 3.
13. Kalbimde gizli bir sevgi mi arar,
Gözlerime bakıp dalan gözlerin?
Aklıma gelmeyen bilmece sorar,
Beni hülyalara salan gözlerin,
Aşka inanmayan o yalan gözlerin.
Yukarıdaki dizelerde kaç yan cümlecik vardır?
A) üç
B) dört
C) beş
D) altı
E) yedi
ALTIN ANA
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
13. Kalbimde gizli bir sevgi mi arar, Gözlerime bakıp dalan gözlerin? Aklıma gelmeyen bilmece sorar, Beni hülyalara salan gözlerin, Aşka inanmayan o yalan gözlerin. Yukarıdaki dizelerde kaç yan cümlecik vardır? A) üç B) dört C) beş D) altı E) yedi ALTIN ANA
ne
le
8.
İsteseydi rakibini daha ilk rauntta yere serebilirdi.
(yeterlilik)
leahid no
nereol /
II. Bulutların yoğunluğuna bakılırsa/akşama yağmur
a Vakşar
yağabilir. (olasılık)
III. Gelirken bana da bir gazete alıverir misin? (rica)
IV. Güzelim kitapları bir köşeye fırlatıvermişler. (çabuk-
luk)
V. Bu türküler halkımızın dilinde yüzyıllardır söylene-
gelmiştir. (sürerlik)
yüzyıl
Numaralanmış cümlelerdeki birleşik fiillerden han-
gisi, ayraç içindeki anlamı yansıtmamaktadır?
A) I
IV
B) II
C) III
E) V
Zafer Yayınları
21
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
ne le 8. İsteseydi rakibini daha ilk rauntta yere serebilirdi. (yeterlilik) leahid no nereol / II. Bulutların yoğunluğuna bakılırsa/akşama yağmur a Vakşar yağabilir. (olasılık) III. Gelirken bana da bir gazete alıverir misin? (rica) IV. Güzelim kitapları bir köşeye fırlatıvermişler. (çabuk- luk) V. Bu türküler halkımızın dilinde yüzyıllardır söylene- gelmiştir. (sürerlik) yüzyıl Numaralanmış cümlelerdeki birleşik fiillerden han- gisi, ayraç içindeki anlamı yansıtmamaktadır? A) I IV B) II C) III E) V Zafer Yayınları 21
46. Osmani Döneminde başnakkaşık yapan Levinin lakab
Farsça renk ve boya anamina gelen "Tev" kelimesinden gel-
mekte olup Trenkerte upraşan anlamına gelir. Resimlerinde
perspektife ve resmetgi insanların işilik özellikkenni yansıt
maya versionem, resimdeki renk ve kompozisyon uyumu,
Osmani minyatürü için oldukça önemli bir yeniliktir. Minyatü
ründe konulan yaşanan ve zevk duyulan Aleme çevirmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Niteleme sifatini belirten zart
8) Tamlayanian bagama görevinde bağaç
C) Yöneme durumuyla kullanılan adat
17 tabu
any thakanda
43. 1 0
Aşağ
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
46. Osmani Döneminde başnakkaşık yapan Levinin lakab Farsça renk ve boya anamina gelen "Tev" kelimesinden gel- mekte olup Trenkerte upraşan anlamına gelir. Resimlerinde perspektife ve resmetgi insanların işilik özellikkenni yansıt maya versionem, resimdeki renk ve kompozisyon uyumu, Osmani minyatürü için oldukça önemli bir yeniliktir. Minyatü ründe konulan yaşanan ve zevk duyulan Aleme çevirmiştir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) Niteleme sifatini belirten zart 8) Tamlayanian bagama görevinde bağaç C) Yöneme durumuyla kullanılan adat 17 tabu any thakanda 43. 1 0 Aşağ
49. Sanatçının yazı zekâsı; bir metnin içinde mutlaka alt metinler
bulunmasını, okuyanların bu metinden etkilenerek ona özen-
mek istemelerini, birkaç sorunu ve davayı aynı anda ele alma-
yı, zaman geçişi yapmak ya da metinde diyaloglar ilerlerken iç
sesin olayın akışına katılması gibi edebiyatta yapılmamış yen-
liklere kapı açmayı ele alır. O nedenle de eser, döneminde ya
zılan daha basit ve sade bir dil ile metin alışkanlığı varken ken-
di retoriğini içeren ve izleği Batı'dan alınma değil sanatçısına
ait yani orijinal bir reçeteye uyan şekilde yazılmak istenmiş ve
öyle yazılmıştır.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Önce çekim eki sonra yapım eki almış sözcük vardır.
B) Cümleye benzetme anlamı katan bir edat kullanılmıştır.
C) Birleşik yapılı basit zamanlı fiile yer verilmiştir.
D) Yönelme ekiyle birleşen edat öbeği sıfat görevindedir
E) İsim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil örneklerine yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
49. Sanatçının yazı zekâsı; bir metnin içinde mutlaka alt metinler bulunmasını, okuyanların bu metinden etkilenerek ona özen- mek istemelerini, birkaç sorunu ve davayı aynı anda ele alma- yı, zaman geçişi yapmak ya da metinde diyaloglar ilerlerken iç sesin olayın akışına katılması gibi edebiyatta yapılmamış yen- liklere kapı açmayı ele alır. O nedenle de eser, döneminde ya zılan daha basit ve sade bir dil ile metin alışkanlığı varken ken- di retoriğini içeren ve izleği Batı'dan alınma değil sanatçısına ait yani orijinal bir reçeteye uyan şekilde yazılmak istenmiş ve öyle yazılmıştır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Önce çekim eki sonra yapım eki almış sözcük vardır. B) Cümleye benzetme anlamı katan bir edat kullanılmıştır. C) Birleşik yapılı basit zamanlı fiile yer verilmiştir. D) Yönelme ekiyle birleşen edat öbeği sıfat görevindedir E) İsim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil örneklerine yer verilmiştir.
13. Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde
değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılmaktadır.
Bu durum büyük ölçüde, tüketiciler arasında
sağlıklı gıda tüketimi ve çevreyi korumaya yönelik
verilen önemin giderek artmasının bir sonucudur.
Bu gelişmelere bağlı olarak organik tarım ve gıda
ürünlerinin ticaret hacmi de özellikle Batı Avrupa,
Kuzey Amerika ve Okyanusya'da hızla büyümektedir.
Organik üretim açısından çok elverişli ekolojik şartlara
ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ülkemizin,
dünya organik ürün ve gida pazarındaki payı maalesef
çok düşüktür.
Bu parçadaki altı çizili eylemsilerin çeşitleri hangi
seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) isim-fiil - zarf-fiil - sifat-fiil
B) zarf-fiil-sifat-fiil - isim-fiil
C) sifat-fiil - zarf-fiil - isim-fiil
D) zarf-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil
E) zarf-fiil - sifat-fiil- sifat-fiil
BUDE
B) II.
IL
D) E
16. C
b
S
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
13. Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılmaktadır. Bu durum büyük ölçüde, tüketiciler arasında sağlıklı gıda tüketimi ve çevreyi korumaya yönelik verilen önemin giderek artmasının bir sonucudur. Bu gelişmelere bağlı olarak organik tarım ve gıda ürünlerinin ticaret hacmi de özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya'da hızla büyümektedir. Organik üretim açısından çok elverişli ekolojik şartlara ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ülkemizin, dünya organik ürün ve gida pazarındaki payı maalesef çok düşüktür. Bu parçadaki altı çizili eylemsilerin çeşitleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? A) isim-fiil - zarf-fiil - sifat-fiil B) zarf-fiil-sifat-fiil - isim-fiil C) sifat-fiil - zarf-fiil - isim-fiil D) zarf-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil E) zarf-fiil - sifat-fiil- sifat-fiil BUDE B) II. IL D) E 16. C b S
1.
Türkçe
FAAL YAYIN
Kuzeyde Asur'a, güneyde Babil'e kadar uzanan antik
diyar Mezopotamya, pek çok kişinin aşina olmadığı bir
bölgedir. Bazı yönleri elbetteki İncil'le olan
bağlantılarından dolayı iyi bilinmektedir: Ninova ve
11
Babil'in ihtişamı Asur savaşçılarının kana susamış
|||
doğaları, Babilli kâhinlerin büyü güçleri, zengin
ve kudretli tüccarları, şatafatlı ve şehvetli yaşam
tarzları... Rölyeflerin koruyucuları, tam da onlara
yaraşır şekilde muazzamdır: beş bacakları varken
IV
V
Fiilimsi
bukleleri
bile estetik görünen, kafalarında mükemmel
olan ve dizginli devasa kanatlı boğalar ve aslanlar.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi şöylenemez?
AV. sözcük, zarf-fiil eki almış bir fiilimsidir.
B) IV. sözcük, sifat-fiil örneğidir.
LCHT sözcük, adlaşmış sifat-fiil değildir.
D) . sözcük, şimdiki zaman anlamı taşır.
E) sözcük, olumsuzluk eki almış bir fiilimsidir.
3 ve 4. soruları
3.
Türk masal
Tekerleme
geliştirildi
çevresine
gider. M
kırk ge
oluştu
kazar
bu ta
çoğ
ken
4.
Bu
isi
A
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. Türkçe FAAL YAYIN Kuzeyde Asur'a, güneyde Babil'e kadar uzanan antik diyar Mezopotamya, pek çok kişinin aşina olmadığı bir bölgedir. Bazı yönleri elbetteki İncil'le olan bağlantılarından dolayı iyi bilinmektedir: Ninova ve 11 Babil'in ihtişamı Asur savaşçılarının kana susamış ||| doğaları, Babilli kâhinlerin büyü güçleri, zengin ve kudretli tüccarları, şatafatlı ve şehvetli yaşam tarzları... Rölyeflerin koruyucuları, tam da onlara yaraşır şekilde muazzamdır: beş bacakları varken IV V Fiilimsi bukleleri bile estetik görünen, kafalarında mükemmel olan ve dizginli devasa kanatlı boğalar ve aslanlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi şöylenemez? AV. sözcük, zarf-fiil eki almış bir fiilimsidir. B) IV. sözcük, sifat-fiil örneğidir. LCHT sözcük, adlaşmış sifat-fiil değildir. D) . sözcük, şimdiki zaman anlamı taşır. E) sözcük, olumsuzluk eki almış bir fiilimsidir. 3 ve 4. soruları 3. Türk masal Tekerleme geliştirildi çevresine gider. M kırk ge oluştu kazar bu ta çoğ ken 4. Bu isi A
2B DENEME SINAVI
22. (1) Sabah kalkmış, erkenden üstünü giyinip kimseye görün-
meden evden çıkmaya çalışıyor gibiydi. (II) Yavaşça odadan
çıkıp merdivenlere yöneldi, sessiz ve küçük adımlarla mer-
divenleri inmeye başladı. (III) Dolmuş vaktini kaçırmak iste-
mediği için telaşlı bir hâlde son basamağa adım atacakken
ayağı takıldı ve öylece yere kapaklandı. (IV) Babası ona sü-
rekli okuma, diyordu ve onu çalıştırıp duruyordu. (V) Akşam
evlerinin önüne gelince durdu, buna mecbur olduğu için her
gün böyle yapacaktı.
töd
Verilen parçada numaralanmış cümleler için verilen yar-
gilardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır.
B) II. cümlede, zarf-fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlede, sifat-fiil eki almış bir sözcük kalıplaşarak
fiilimsi özelliğini yitirmiştir.
D) IV. cümlede, isim-fiil almış bir sözcük bulunmaktadır.
E) V. cümlenin yüklemi, çekimli eylemdir.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
2B DENEME SINAVI 22. (1) Sabah kalkmış, erkenden üstünü giyinip kimseye görün- meden evden çıkmaya çalışıyor gibiydi. (II) Yavaşça odadan çıkıp merdivenlere yöneldi, sessiz ve küçük adımlarla mer- divenleri inmeye başladı. (III) Dolmuş vaktini kaçırmak iste- mediği için telaşlı bir hâlde son basamağa adım atacakken ayağı takıldı ve öylece yere kapaklandı. (IV) Babası ona sü- rekli okuma, diyordu ve onu çalıştırıp duruyordu. (V) Akşam evlerinin önüne gelince durdu, buna mecbur olduğu için her gün böyle yapacaktı. töd Verilen parçada numaralanmış cümleler için verilen yar- gilardan hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. B) II. cümlede, zarf-fiil kullanılmıştır. C) III. cümlede, sifat-fiil eki almış bir sözcük kalıplaşarak fiilimsi özelliğini yitirmiştir. D) IV. cümlede, isim-fiil almış bir sözcük bulunmaktadır. E) V. cümlenin yüklemi, çekimli eylemdir.
12. Merdiven boşluğunu çevreleyen yeni giriş salonunda dur-
dular. Paslanmaz çelik ya da camdan yapılmış kapı ve ka-
binler, Viktorya Dönemi kırmızı kiremitleriyle çevrelenmiş;
bu da oldukça uyumsuz bir görünüm yaratmıştı. Tuğlalar,
Viktorya Dönemi geleneğinin biber kırmızısını taşıdıkların-
dan pek bir ateşli görünüyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
AMşaret zamiri
Bisim-fiil
C) Bağlaçlar
D) Zincirleme ad tamlaması
E) Zarflar
A
R
M
A
L
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
12. Merdiven boşluğunu çevreleyen yeni giriş salonunda dur- dular. Paslanmaz çelik ya da camdan yapılmış kapı ve ka- binler, Viktorya Dönemi kırmızı kiremitleriyle çevrelenmiş; bu da oldukça uyumsuz bir görünüm yaratmıştı. Tuğlalar, Viktorya Dönemi geleneğinin biber kırmızısını taşıdıkların- dan pek bir ateşli görünüyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? AMşaret zamiri Bisim-fiil C) Bağlaçlar D) Zincirleme ad tamlaması E) Zarflar A R M A L
3. DENEME KA PLUS
18. Fiilimsiler; fiil kök veya gövdelerinden türeyip cümle içinde isim, sifat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.
Buna göre,
1. Çırpmadan serilen çamaşırlar, daha kırışık duruyor.
X
II. Bu filmin ilk gösterimi için herkesi davet etmişler. X
III. Firmamız adına, geliştirdiğiniz proje için teşekkür ediyorum.
IV. Bu dolabı doluyken taşıyamazsınız, diyerek çalışanları uyardı.
cümlelerinin hangilerinde altı çizili sözcük fiilimsidir? C +
)
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve II.
D) Ive IV.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
3. DENEME KA PLUS 18. Fiilimsiler; fiil kök veya gövdelerinden türeyip cümle içinde isim, sifat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Buna göre, 1. Çırpmadan serilen çamaşırlar, daha kırışık duruyor. X II. Bu filmin ilk gösterimi için herkesi davet etmişler. X III. Firmamız adına, geliştirdiğiniz proje için teşekkür ediyorum. IV. Bu dolabı doluyken taşıyamazsınız, diyerek çalışanları uyardı. cümlelerinin hangilerinde altı çizili sözcük fiilimsidir? C + ) A) I ve II. B) I ve III. C) II ve II. D) Ive IV.
SÜPERVİZÖR
9. Insanoğlunun yaptığı bir kötülük, hiç hesaplanmayan bir
zararın yüzyıllar boyunca sürmesine neden olabilir.
3 B
B
Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Sifat-fiillerden biri, üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır.
t
B) Zarf-fiil eki almış sözcük, zaman zarfı olarak
kullanılmıştır. +
C) Birleşik yapılı birden fazla isim görülmektedir.
t
D) Yüklem, yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil özelliği
göstermektedir.
+
E) Isim-fiil türündeki sözcükte durum eki vardır.
11.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
SÜPERVİZÖR 9. Insanoğlunun yaptığı bir kötülük, hiç hesaplanmayan bir zararın yüzyıllar boyunca sürmesine neden olabilir. 3 B B Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sifat-fiillerden biri, üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. t B) Zarf-fiil eki almış sözcük, zaman zarfı olarak kullanılmıştır. + C) Birleşik yapılı birden fazla isim görülmektedir. t D) Yüklem, yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil özelliği göstermektedir. + E) Isim-fiil türündeki sözcükte durum eki vardır. 11.
imsiler
10. (1) Sonra otuz yaşlarında, elli yaşında gibi memuriyette
çalışan bir adamcağız gördüm. (II) Geçenlerde biri da
ha onu görüp bana sormuştu, kimdi, unuttum. (III) Elin-
den düşürmediği bir evrak çantasıyla suratını asarak ya-
nımıza geldi. (IV) Hatta bir aralık nereye böyle diyecek
olduk, baktık ki suratı bozuk, vazgeçtik. (V) Yanımızdan
geçerken "Müsaade buyurun." deyince adama dikkatli
baktık.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ay-
ni türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
A) 1
B) II
11. Parası varsa verir
C) II
D) IV
E) V
1.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
imsiler 10. (1) Sonra otuz yaşlarında, elli yaşında gibi memuriyette çalışan bir adamcağız gördüm. (II) Geçenlerde biri da ha onu görüp bana sormuştu, kimdi, unuttum. (III) Elin- den düşürmediği bir evrak çantasıyla suratını asarak ya- nımıza geldi. (IV) Hatta bir aralık nereye böyle diyecek olduk, baktık ki suratı bozuk, vazgeçtik. (V) Yanımızdan geçerken "Müsaade buyurun." deyince adama dikkatli baktık. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ay- ni türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır? A) 1 B) II 11. Parası varsa verir C) II D) IV E) V 1.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kulla-
nılmamıştır?
A) Başarıya adım adım ulaşılır, biraz daha sabret-
melisiniz.
B) Kamp alanındaki izci sayısı gittikçe artıyordu.
CYKöyün karşı yamacındaki kaynaktan akan su gi-
derek azalıyor.
D) Senin bana verdiğin öğütleri gün geçtikçe daha
iyi anlıyorum.
6.
EX Yavaş yavaş konuşurken birden sinirlenmesi
hepimizi şaşırttı.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kulla- nılmamıştır? A) Başarıya adım adım ulaşılır, biraz daha sabret- melisiniz. B) Kamp alanındaki izci sayısı gittikçe artıyordu. CYKöyün karşı yamacındaki kaynaktan akan su gi- derek azalıyor. D) Senin bana verdiğin öğütleri gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. 6. EX Yavaş yavaş konuşurken birden sinirlenmesi hepimizi şaşırttı.
1.
Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini uygulamasının
sağladığı faydalar arasında orduya lojistik destek
sağlanması da sayılır.
Bu cümlede kaç adet eylemsi adı vardır?
A) 1
roles im
B) 2
IM SED
miv
Miner
C) 3
D) 4
E) 5
Z KAZAN
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında orduya lojistik destek sağlanması da sayılır. Bu cümlede kaç adet eylemsi adı vardır? A) 1 roles im B) 2 IM SED miv Miner C) 3 D) 4 E) 5 Z KAZAN
11. Mutlu olmanın vaktidir şimdi
Memlidenog neb
Güzel günler ümit etmenin zamanı
ovo (O
Kimseye, hiçbir şeye aldırmadan hem de
Müzik nağmeleri bir yandan
onsmo
uvio/0/(0
Yüreğinde çoşku ise öbür yandan
Umut dolu çiçekler açarken içinde 16x
blob Kelebekler uçuşuyor dört bir yandais (3
Gülen yüzlerde acı yok
Bu dizelerde kaç adet eylemsi vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
dsbe
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
11. Mutlu olmanın vaktidir şimdi Memlidenog neb Güzel günler ümit etmenin zamanı ovo (O Kimseye, hiçbir şeye aldırmadan hem de Müzik nağmeleri bir yandan onsmo uvio/0/(0 Yüreğinde çoşku ise öbür yandan Umut dolu çiçekler açarken içinde 16x blob Kelebekler uçuşuyor dört bir yandais (3 Gülen yüzlerde acı yok Bu dizelerde kaç adet eylemsi vardır? A) 1 B) 2 C) 3 dsbe D) 4 E) 5
10. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye
Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Belirtili isim tamlaması
B Belgisiz sifat
Tekrarlı bağlaç
D) Unvan sifati
E) Fiilimşi
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
10. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını Günahkâr da sayılmazdı Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Belirtili isim tamlaması B Belgisiz sifat Tekrarlı bağlaç D) Unvan sifati E) Fiilimşi