Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilimsi Nedir? Soruları

Sözcük Türleri
KOLAY SORULAR
1. Hindistan'da bir kişi Ganj Nehri'nin kıyısın-
da gezinirken suyun üstünde yüzen bir pet şişe
buldu (II) Sıradan görünen bu pet şişenin içinde
bir elektronik devrenin bulunduğunu fark edince
merakla onu kurcalamaya başladı. (U) Devre-
ye takılı olan sim kartı telefonuna yerleştirerek
günlerce İnternet'te dolaştı. (IV) Birkaç ay ücret-
siz İnternet'in keyfini çıkaran bu kimse, bir süre
sonra olayın gerçek yüzünün ne olduğunu an-
ladı. Nehirde karşılaştığı şişe, uzmanlarca
sudaki kirliliği ölçmek üzere yürütülen projenin
bir parçasıydı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde isim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil örneği
vardır?
A) I
B) II C) III
D) IV E) V
2021 / MSÜ
3. Japonya'd
O
ğimiz Mei
lerini dün
disiplin, t
yaptığı is
IV
mindeki
uğurda
Bu par
nin tür
A) I
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
Sözcük Türleri KOLAY SORULAR 1. Hindistan'da bir kişi Ganj Nehri'nin kıyısın- da gezinirken suyun üstünde yüzen bir pet şişe buldu (II) Sıradan görünen bu pet şişenin içinde bir elektronik devrenin bulunduğunu fark edince merakla onu kurcalamaya başladı. (U) Devre- ye takılı olan sim kartı telefonuna yerleştirerek günlerce İnternet'te dolaştı. (IV) Birkaç ay ücret- siz İnternet'in keyfini çıkaran bu kimse, bir süre sonra olayın gerçek yüzünün ne olduğunu an- ladı. Nehirde karşılaştığı şişe, uzmanlarca sudaki kirliliği ölçmek üzere yürütülen projenin bir parçasıydı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin han- gisinde isim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil örneği vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 2021 / MSÜ 3. Japonya'd O ğimiz Mei lerini dün disiplin, t yaptığı is IV mindeki uğurda Bu par nin tür A) I
1.
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kıs
Dilimizin çocukluğumdan beri sevmediğim, alışamadığım
takılarından biri olmuştur "vari" çünkü eklendiği sözcüğü
yavanlaştırıyor gibi gelir bana.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İki yargıyı bağlayan bağlaç
B) Ayrılma durumuyla kullanılan edat
Olumsuzluk bildiren fiilimsi
1
D) Birinci çoğuliyelik eki almış isim
E) Belirtme durumu eki almış zamir
2. (1) Takvim sayfalarını süsleyen, üzeri karla kaplı kayıkla-
rin, sandalların bulunduğu kış fotoğraflarından derinder
etkilendiğimdo dobo ufocik bir cocuktum (1) O güns
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kıs Dilimizin çocukluğumdan beri sevmediğim, alışamadığım takılarından biri olmuştur "vari" çünkü eklendiği sözcüğü yavanlaştırıyor gibi gelir bana. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İki yargıyı bağlayan bağlaç B) Ayrılma durumuyla kullanılan edat Olumsuzluk bildiren fiilimsi 1 D) Birinci çoğuliyelik eki almış isim E) Belirtme durumu eki almış zamir 2. (1) Takvim sayfalarını süsleyen, üzeri karla kaplı kayıkla- rin, sandalların bulunduğu kış fotoğraflarından derinder etkilendiğimdo dobo ufocik bir cocuktum (1) O güns
13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir
öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zi-
hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla
öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan
sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara
kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş-
masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka-
lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim
kurumları zekâ oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ-
renme kavramıyla entegre ediyorlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç
fiilimsi türünün de örneği vardır?
A) I
BYII
C) III
DIV
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zi- hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş- masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka- lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları zekâ oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ- renme kavramıyla entegre ediyorlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türünün de örneği vardır? A) I BYII C) III DIV E) V
in
TYT/ TÜRKÇE
13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir
grenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. () Zi-
hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla
öğrenimdia (III) Boynin bilinçli düşürme ve karar almadan
sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara
kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş-
masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka-
lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim
kurumları zeka oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ-
renme kavramıyla entegre ediyorlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç
fillimsi türünün de örneği vards?
A) I
B) II
C) III
D) IV
B) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
in TYT/ TÜRKÇE 13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir grenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. () Zi- hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdia (III) Boynin bilinçli düşürme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş- masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka- lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları zeka oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ- renme kavramıyla entegre ediyorlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fillimsi türünün de örneği vards? A) I B) II C) III D) IV B) V
C) III. so
D) IV. sözcük, belirteç görevin
E) V.sözcük, birden çok çekim eki almış isimdir.
Yalnızlık korkusu ile ölüm korkusundan büsbütün kurtulmuş,
toplum içgüdüsünü yenmiş bir kişi bulunur da o başkalarını
severse ancak onun sevgisi gerçek bir sevgi, yalın bir sevgi
olabilir. Bizimki bir yalandır, kendimizin de irkildiğimiz asıl
yüzümüzü kendimizden de saklayan bir perdedir.
19. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) İsim fiil kullanılmıştır.
B) Birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır.
C) Ulaç kullanılmıştır.
D) Fiilimsi ile isim tamlaması yapılmıştır.
E) İyelik eki almış sifat fiil yoktur.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
C) III. so D) IV. sözcük, belirteç görevin E) V.sözcük, birden çok çekim eki almış isimdir. Yalnızlık korkusu ile ölüm korkusundan büsbütün kurtulmuş, toplum içgüdüsünü yenmiş bir kişi bulunur da o başkalarını severse ancak onun sevgisi gerçek bir sevgi, yalın bir sevgi olabilir. Bizimki bir yalandır, kendimizin de irkildiğimiz asıl yüzümüzü kendimizden de saklayan bir perdedir. 19. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İsim fiil kullanılmıştır. B) Birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır. C) Ulaç kullanılmıştır. D) Fiilimsi ile isim tamlaması yapılmıştır. E) İyelik eki almış sifat fiil yoktur.
50. (1) Müthiş bir karamsarlıkla kaplı olduğumdan değil, sadece ge
nel bir "eh, meh" hâli sinmiş sanırım üzerime. (II) Yıllar önce
sine kıyasla çok daha zor nutkum tutuluyor, şaşırma hissimin
önemli bir kısmını yitirmişim gibi. (III) Bir filmde, kitapta ya da
mūzikte yakama yapışan ve beni sarsan bir kendi başınalığ
görmekte zorlanıyorum. (IV) "Evet, güzelmiş!" diyorum ve son
ra hiçbir şey olmamış gibi yaşamıma devam ediyorum. (V) Oy
sa eskiden yaşamım, beni etkisine almış o eserle beraber ku
çülür, sıkışır, yoğunlaşır ve günlerce aynı cümleleri, notalar
tekrarlayıp dururdum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı ç
zili sözcükler türce özdeştir?
A) I
B) H
C) III
comerto t
C
D) JV EWV
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
50. (1) Müthiş bir karamsarlıkla kaplı olduğumdan değil, sadece ge nel bir "eh, meh" hâli sinmiş sanırım üzerime. (II) Yıllar önce sine kıyasla çok daha zor nutkum tutuluyor, şaşırma hissimin önemli bir kısmını yitirmişim gibi. (III) Bir filmde, kitapta ya da mūzikte yakama yapışan ve beni sarsan bir kendi başınalığ görmekte zorlanıyorum. (IV) "Evet, güzelmiş!" diyorum ve son ra hiçbir şey olmamış gibi yaşamıma devam ediyorum. (V) Oy sa eskiden yaşamım, beni etkisine almış o eserle beraber ku çülür, sıkışır, yoğunlaşır ve günlerce aynı cümleleri, notalar tekrarlayıp dururdum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı ç zili sözcükler türce özdeştir? A) I B) H C) III comerto t C D) JV EWV
3.
UNURDANTSA
Yakın bir arkadaşının denizde boğularak hayatını kay-
betmesi üzerine suda boğulma olaylarını bir nebze de
olsa azaltmak isteyen Tom Agapiades tarafından geliş-
tirilen Kringii, özellikle su sporları ile ilgilenenler veya
yüzmeyi bilmeyenler için tasarlanan cankurtaran des-
tek cihazı.
SA
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ulama
Ünlü düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
3. UNURDANTSA Yakın bir arkadaşının denizde boğularak hayatını kay- betmesi üzerine suda boğulma olaylarını bir nebze de olsa azaltmak isteyen Tom Agapiades tarafından geliş- tirilen Kringii, özellikle su sporları ile ilgilenenler veya yüzmeyi bilmeyenler için tasarlanan cankurtaran des- tek cihazı. SA Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ulama Ünlü düşmesi D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz düşmesi
8.
Zarf-fiillerin kiminde zaman, kiminde durum anlamı ön
plandadır.
Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan zarf-fiilde
diğerlerinden farklı bir anlam ön plandadır?
A) Yeterince çalışmadan istediği başarıya
ulaşamayacağını sen de biliyorsun.
B) Minik kedi, koşa koşa annesinin yanına gitti.
C) Muhtar buraya gelince hemen bana haber ver,
demişti.
D) Ağlamaklı bir hâlde çıktığı sahneden gülerek
iniyordu.
E) Gerektiği kadar emek vermeksizin istediğin noktaya
gelemeyeceğini bilmelisin.
foun
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
8. Zarf-fiillerin kiminde zaman, kiminde durum anlamı ön plandadır. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan zarf-fiilde diğerlerinden farklı bir anlam ön plandadır? A) Yeterince çalışmadan istediği başarıya ulaşamayacağını sen de biliyorsun. B) Minik kedi, koşa koşa annesinin yanına gitti. C) Muhtar buraya gelince hemen bana haber ver, demişti. D) Ağlamaklı bir hâlde çıktığı sahneden gülerek iniyordu. E) Gerektiği kadar emek vermeksizin istediğin noktaya gelemeyeceğini bilmelisin. foun
polimal
12.
I. Görülesi yerlerle dolu bu bölge, demişti seyahat
rehberimiz.
II. Görür görmez bunun diğer bilgisayardan farklı
olduğunu anladım.
III. Yeni bir işe başlayalı üç ay olmuş ama bize haber
vermemiş.
IV. Zavallı adamı ölesiye dövmüş ve ağaçlık bir alana
bırakmışlar.
V. Her zaman için tartışmadan uzak dur, diye öğüt
vermişti.
VI. Kendi elleriyle hazırladığı sarmadan bize ikram
etti.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağ-fiil
kullanılmamıştır?
A) I ve II
B) Il ve V
D) IV ve VI
C) III ve IV
E) I, V ve VI
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
polimal 12. I. Görülesi yerlerle dolu bu bölge, demişti seyahat rehberimiz. II. Görür görmez bunun diğer bilgisayardan farklı olduğunu anladım. III. Yeni bir işe başlayalı üç ay olmuş ama bize haber vermemiş. IV. Zavallı adamı ölesiye dövmüş ve ağaçlık bir alana bırakmışlar. V. Her zaman için tartışmadan uzak dur, diye öğüt vermişti. VI. Kendi elleriyle hazırladığı sarmadan bize ikram etti. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağ-fiil kullanılmamıştır? A) I ve II B) Il ve V D) IV ve VI C) III ve IV E) I, V ve VI
TYT/TÜRKÇE
Belge Gand
13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir
öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zi-
hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla
öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan
sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara
kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş-
masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka-
lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim
kurumlan zeka oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ-
renme kavramıyla entegre ediyorlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç
fiilimsi türünün de örneği vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V
15. (1/Dar yol
kıyılarında
lışıyordu.
bir aydınl
lalar sem
caksız ta
Bu par
isim ta
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
TYT/TÜRKÇE Belge Gand 13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zi- hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş- masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka- lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumlan zeka oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ- renme kavramıyla entegre ediyorlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türünün de örneği vardır? A) I B) II C) III D) IV E)V 15. (1/Dar yol kıyılarında lışıyordu. bir aydınl lalar sem caksız ta Bu par isim ta
10.
1. Mona Roza, siyah güller, ak güller
Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak
Kanadı kırık kuş merhamet ister
Ah, senin yüzünden kana batacak
Mona Roza, siyah güller, ak güller
II. Ulur aya karşı kirli çakallar
Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa
Mona Roza, bugün bende bir hâl var
Yağmur iğri iğri düşer toprağa
Ulur aya karşı kirli çakallar.
III. Açma pencereni perdeleri çek
Mona Roza seni görmemeliyim
Bir bakışın ölmem için yetecek
Anla Mona Roza, ben bir deliyim
Açma pencereni perdeleri çek.
IV. Zambaklar en ıssız yerlerde açar
Ve vardır her vahşi çiçekte gurur
Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr
Işıksız ruhumu sallar da durur
Zambaklar en ıssız yerlerde açar.
Numaralanmış dizelerden hangilerinde eylemsi
kullanılmıştır?
A) I ve II
D) II ve IV
onu Değerlendirme Sınavı - 15
B) I ve III
polimal
C) II ve III
E) III ve IV
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
10. 1. Mona Roza, siyah güller, ak güller Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Roza, siyah güller, ak güller II. Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa Mona Roza, bugün bende bir hâl var Yağmur iğri iğri düşer toprağa Ulur aya karşı kirli çakallar. III. Açma pencereni perdeleri çek Mona Roza seni görmemeliyim Bir bakışın ölmem için yetecek Anla Mona Roza, ben bir deliyim Açma pencereni perdeleri çek. IV. Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ve vardır her vahşi çiçekte gurur Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Numaralanmış dizelerden hangilerinde eylemsi kullanılmıştır? A) I ve II D) II ve IV onu Değerlendirme Sınavı - 15 B) I ve III polimal C) II ve III E) III ve IV
TYT
KONU
SINAVI
Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için
1
II
|||
kapıya vurmadan geri dönmüşsün; bilmez misin, kalp
IV
V
kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur, o ancak içeriden açılır.
Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerden
hangileri fiilimsidir?
A) I ve II
9.
D) III ve IV
B) II ve III
E) IV ve V
ona Roza, siyah güller, ak güller
eyve'nin gülleri ve beyaz yatak
TÜR
C) II ve IV
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
TYT KONU SINAVI Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için 1 II ||| kapıya vurmadan geri dönmüşsün; bilmez misin, kalp IV V kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur, o ancak içeriden açılır. Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir? A) I ve II 9. D) III ve IV B) II ve III E) IV ve V ona Roza, siyah güller, ak güller eyve'nin gülleri ve beyaz yatak TÜR C) II ve IV
Nitelik Ye
lış
er- 40. Dil öğretiminde amaç, dört önemli davranışı
1
ş
kazandırmaktır. Bunlar: okuma, yazma, dinleme,
|||
||
konuşmadır. Bir dili iyi kavrayabilmek için de çok
okumak, anlatılanları kavrayabilmek için de iyi
IV
bir dinleyici olmak gerekir. Okumak, dinlemek bize
birikim; yazmak ve konuşmak ise birikimlerimizi
V
aktarmamızı sağlar.
Parçada numaralanmış bölümlerdeki noktalama
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
C) III
D) IV
A) I
B) II
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
Nitelik Ye lış er- 40. Dil öğretiminde amaç, dört önemli davranışı 1 ş kazandırmaktır. Bunlar: okuma, yazma, dinleme, ||| || konuşmadır. Bir dili iyi kavrayabilmek için de çok okumak, anlatılanları kavrayabilmek için de iyi IV bir dinleyici olmak gerekir. Okumak, dinlemek bize birikim; yazmak ve konuşmak ise birikimlerimizi V aktarmamızı sağlar. Parçada numaralanmış bölümlerdeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? C) III D) IV A) I B) II E) V
4.
"-me / -ma" eki isim-fill ski iken "-madan / -meden" eki
zari-fiil ekidir.
Aşağıdakilerin hangisinde farklı tür bir eylemsi
kullanılmıştır?
A) Çalışmadan kimseye zarar gelmez, demişti.
B) Görüşmeden çok olumlu sonuçlar aldık, diyord
C) Küçük kardeşi yüzmeden geldiğini söylüyordu.
D) Bilgilendirmeden sonra öğrenciler rahatlamışt
E) Tarihi yerleri gezmeden köyümüze dönmeme
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
4. "-me / -ma" eki isim-fill ski iken "-madan / -meden" eki zari-fiil ekidir. Aşağıdakilerin hangisinde farklı tür bir eylemsi kullanılmıştır? A) Çalışmadan kimseye zarar gelmez, demişti. B) Görüşmeden çok olumlu sonuçlar aldık, diyord C) Küçük kardeşi yüzmeden geldiğini söylüyordu. D) Bilgilendirmeden sonra öğrenciler rahatlamışt E) Tarihi yerleri gezmeden köyümüze dönmeme
URKÇE
Fiilimsilerin fiil kök ve gövdesinden türemesi gerekir.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük
fiilimsidir?
A) Çocuğun elinde uzunca bir sopa vardı.
B) Dedem, kalınca bir kitap okuyordu.
C) Ne az ne çok, kararınca çalışmak gerekir.
D) Aklınca bize bir ders vermek istemiş.
E) Bizi arayınca çok mutlu olduk.
3.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
URKÇE Fiilimsilerin fiil kök ve gövdesinden türemesi gerekir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? A) Çocuğun elinde uzunca bir sopa vardı. B) Dedem, kalınca bir kitap okuyordu. C) Ne az ne çok, kararınca çalışmak gerekir. D) Aklınca bize bir ders vermek istemiş. E) Bizi arayınca çok mutlu olduk. 3.
Eylemler kip ve kişi eki alırken eylemsiler bu ekleri
almaz.
Aşağıdakilerden hangisinde "oku-" sözcüğü eylemsi
olarak kullanılmamıştır?
A) Bir süre dinlendikten sonra elindeki kitabı sessizce
okumaya başladı.
B) Geçen hafta bayiden aldığı dergiyi okumadan
arkadaşına verdi.
C) Kitabın tamamını okumadan değerlendirme
yapmamalısın.
D) Aldığı son kitabı okuyup kütüphaneye bağışladı.
E) İçeriğinden gerekli faydayı elde edemeyeceğin
kitapları okumamalısın.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
Eylemler kip ve kişi eki alırken eylemsiler bu ekleri almaz. Aşağıdakilerden hangisinde "oku-" sözcüğü eylemsi olarak kullanılmamıştır? A) Bir süre dinlendikten sonra elindeki kitabı sessizce okumaya başladı. B) Geçen hafta bayiden aldığı dergiyi okumadan arkadaşına verdi. C) Kitabın tamamını okumadan değerlendirme yapmamalısın. D) Aldığı son kitabı okuyup kütüphaneye bağışladı. E) İçeriğinden gerekli faydayı elde edemeyeceğin kitapları okumamalısın.