Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Fiilimsi Nedir? Soruları

nez
ecekmiz.
m.
bir
315
E
10. (1) Anadolu Selçuklularının Arapça ve Farsça ağırlıklı
dillerinin aksine Osmanlı'nın kullandığı dil oldukça sadeydi.
Bu nedenle kuruluş döneminin tarihçiliği de okuyanların
zevk almasına ve eğitimine hizmet eder nitelikteydi.
HT) Bu geleneği kuruluş döneminde devam ettiren
Osmanlılar, gazavatname şeklinde tarihsel eserler
yazmışlar ve yüksek sesle okunan bu eserlerle
padişahların edebî zevkine hitap etmişlerdir. (V) 14.
yüzyılın başındaki tarih yazımında, halkın çoğunluğunu
oluşturan Türkmenlerin de etkisiyle Türkçe ön plana
çıkmıştı Osmanlı tarihi hakkında ilk Türkçe eser,
Ahmedi'nin Dâsitân-i Tevârih-i Mülûk-i Âl-i adını taşıyan
İskendername'sidir ve Ahmedî'nin yazdığı bu manzum
eser, daha sonraki dönemlerde tarihi eser yazan bütün
Osmanlı müelliflerine kaynak oluşturması bakımından
önemlidir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
birden fazla fiilimsi yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
nez ecekmiz. m. bir 315 E 10. (1) Anadolu Selçuklularının Arapça ve Farsça ağırlıklı dillerinin aksine Osmanlı'nın kullandığı dil oldukça sadeydi. Bu nedenle kuruluş döneminin tarihçiliği de okuyanların zevk almasına ve eğitimine hizmet eder nitelikteydi. HT) Bu geleneği kuruluş döneminde devam ettiren Osmanlılar, gazavatname şeklinde tarihsel eserler yazmışlar ve yüksek sesle okunan bu eserlerle padişahların edebî zevkine hitap etmişlerdir. (V) 14. yüzyılın başındaki tarih yazımında, halkın çoğunluğunu oluşturan Türkmenlerin de etkisiyle Türkçe ön plana çıkmıştı Osmanlı tarihi hakkında ilk Türkçe eser, Ahmedi'nin Dâsitân-i Tevârih-i Mülûk-i Âl-i adını taşıyan İskendername'sidir ve Ahmedî'nin yazdığı bu manzum eser, daha sonraki dönemlerde tarihi eser yazan bütün Osmanlı müelliflerine kaynak oluşturması bakımından önemlidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V
15. (1) Bir melodi duyduğumuzda beynin işitmeden sorumlu
bölgesi etkinleşir. (II) Melodiyi zihnimizde canlandırdığı-
mızda da işitsel bir dış uyarıcı olmamasına rağmen bey-
nin aynı bölgesi etkinleşir. (III) Ayrıca araştırmalar şarkı
dinletilen katılımcıların beyinlerinde, işitmeden sorumlu
bölgenin şarkıya ara verildiğinde de etkin olduğunu gös-
teriyor. (IV) Yani beynimiz şarkıyı duymaya devam edi-
yormuşuz gibi davranıyor. (V) Bu nedenle beyinde işitsel
verilerin değerlendirildiği bölge ile bellek, özellikle de
kısa süreli bellek arasında bir bağlantı olduğu düşünülü-
yor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
isim-fiil, zarf-fiil, sifat-fiil örneği vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
15. (1) Bir melodi duyduğumuzda beynin işitmeden sorumlu bölgesi etkinleşir. (II) Melodiyi zihnimizde canlandırdığı- mızda da işitsel bir dış uyarıcı olmamasına rağmen bey- nin aynı bölgesi etkinleşir. (III) Ayrıca araştırmalar şarkı dinletilen katılımcıların beyinlerinde, işitmeden sorumlu bölgenin şarkıya ara verildiğinde de etkin olduğunu gös- teriyor. (IV) Yani beynimiz şarkıyı duymaya devam edi- yormuşuz gibi davranıyor. (V) Bu nedenle beyinde işitsel verilerin değerlendirildiği bölge ile bellek, özellikle de kısa süreli bellek arasında bir bağlantı olduğu düşünülü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil, zarf-fiil, sifat-fiil örneği vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
i
1
5. Günler kısaldı, Kanlıca'nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Fiilimsi kullanılmıştır.
B) Belirtili isim tamlaması vardır.
C) Birleşik isim vardır.
D) Basit isim vardır.
E Ikileme isim görevinde kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
i 1 5. Günler kısaldı, Kanlıca'nın ihtiyarları Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Fiilimsi kullanılmıştır. B) Belirtili isim tamlaması vardır. C) Birleşik isim vardır. D) Basit isim vardır. E Ikileme isim görevinde kullanılmıştır.
2. Avanos Dağları'nın eteklerinden ve Kızılırmak
yataklarından topladığı yağlı ve yumuşak toprağı, b'li os
eledikten sonra suyla yoğurarak hamur yapıyor.
Z
bsn
Bu cümlenin belirtili nesnesinde
aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Sifat-fiil
fil
B) Bağlaç
D) Bağ-fil
C) Sifat tamaması
akoraması
E) sim tamlaması
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
2. Avanos Dağları'nın eteklerinden ve Kızılırmak yataklarından topladığı yağlı ve yumuşak toprağı, b'li os eledikten sonra suyla yoğurarak hamur yapıyor. Z bsn Bu cümlenin belirtili nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sifat-fiil fil B) Bağlaç D) Bağ-fil C) Sifat tamaması akoraması E) sim tamlaması
6. "-acak, -ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
Real zun
A) Istediğimiz kitaplar yarın gelecek, diyordu.
per geleer
B) Yarın, satılacak eşyaları belirleyelim.
C) Akacak kan damarda durmaz, demişler.
D) Ben, gezilecek yerlerin bir listesini yapayım.
E) Köylüler yüksek maaşla çalışacak bir çoban arıyordu.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
6. "-acak, -ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Real zun A) Istediğimiz kitaplar yarın gelecek, diyordu. per geleer B) Yarın, satılacak eşyaları belirleyelim. C) Akacak kan damarda durmaz, demişler. D) Ben, gezilecek yerlerin bir listesini yapayım. E) Köylüler yüksek maaşla çalışacak bir çoban arıyordu.
Belge
TYT / TÜRKÇE
13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir
öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zi-
hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla
öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan
sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara
kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş-
masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka-
lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim
kurumları zekâ oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ-
renme kavramıyla entegre ediyorlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç
fiilimsi türünün de örneği vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
Belge TYT / TÜRKÇE 13. (1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zi- hinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel becerilerin oluş- masını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların ka- lıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları zekâ oyunlarını eğitim sistemlerine eğlenerek öğ- renme kavramıyla entegre ediyorlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türünün de örneği vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
uğu
ya-
nla
BV-
15
13.
Gün ortasında yazlık sinemanın arka duvanından at-
lar, orada kendim kuranm hışırtılı sessizliğimi. Yeşilli
mavili sandalyelerin arasında, geceden kalmış ve öğle
güneşiyle gevremiş milyonlarca çekirdek kabuğunun
ortasına yayılır, ılık güneşin ensemi yakmasına göz
yumardım.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B)
İşaret zamiri
C)
Belirtisiz isim tamlaması
D)
Dönüşlülük zamiri
1
E)
Zarf-fiil
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
uğu ya- nla BV- 15 13. Gün ortasında yazlık sinemanın arka duvanından at- lar, orada kendim kuranm hışırtılı sessizliğimi. Yeşilli mavili sandalyelerin arasında, geceden kalmış ve öğle güneşiyle gevremiş milyonlarca çekirdek kabuğunun ortasına yayılır, ılık güneşin ensemi yakmasına göz yumardım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Niteleme sıfatı B) İşaret zamiri C) Belirtisiz isim tamlaması D) Dönüşlülük zamiri 1 E) Zarf-fiil
L
sanatçılardan biriydi. (II) Yaşadığı süre boyunca sade-
(1) Vincent Van Gogh, yaşarken değeri anlaşılamayan
ce bir resmi, satın alınmaya değer bulundu. (III) Yanlış
seçimleri nedeniyle ruhsal bunalıma girdi ve hep melan-
kolik bir hayat yaşadı. (IV) Uzun zaman farklı ülkelere
seyahat etti fakat bunların hiçbirinde aradıği huzuru bu-
lamadı. (V) Tüm bunlara rağmen fırçasından yansıyan
binlerce eseriyle yüzyıllar sonra da olsa adından söz
ettirmeyi başardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
fiilimsi yoktur?
A)X
B)
C) III
D) V
P
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
L sanatçılardan biriydi. (II) Yaşadığı süre boyunca sade- (1) Vincent Van Gogh, yaşarken değeri anlaşılamayan ce bir resmi, satın alınmaya değer bulundu. (III) Yanlış seçimleri nedeniyle ruhsal bunalıma girdi ve hep melan- kolik bir hayat yaşadı. (IV) Uzun zaman farklı ülkelere seyahat etti fakat bunların hiçbirinde aradıği huzuru bu- lamadı. (V) Tüm bunlara rağmen fırçasından yansıyan binlerce eseriyle yüzyıllar sonra da olsa adından söz ettirmeyi başardı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? A)X B) C) III D) V P E) V
13
GÜNE
4
33. Işık yayan diyot anlamına gelen LED (Light Emitting Dio-
de) teknolojisi; temelde yarı iletken forma sahip, ışık ya-
yan bir devre elemanı olarak tanımlanıyor. LED lambala-
rının yaygın kullanım alanlarından biri de otomobiller. Far
olarak kullanılan LED'lerin halojen ve xenon ampullerden
ayrılan birçok özelliği bulunuyor. Sarı ışık üreten halojen
ampullerin aksine beyaz bir ışık üreten LED lambalar, çok
daha az enerji tüketiyor. Bu da otomobiller için daha az
yakıt tüketimi anlamına geliyor. LED'lerin halojen ve xe-
non'lara göre daha uzun ömürlü oldukları herkesçe bili-
nen bir gerçek. Patlama riski de olmayan LED lambaların
ömru genellikle arabaların ömrüyle eş değer.
Bu parçada LED lambalarıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemistir?
A) Kullanım süresinin ne kadar olduğuna
B) Beyaz ışığının yakıt tüketimini azalttığına
Türlerinden ayrılan yönlerinin bulunduğuna
DAit olduğu aygıta ekonomik katkı sağladığına
E Elektrik akımını tam olarak iletmediğine
34. Son yıllarda yapılan araştırmalar, akademik başarıya ulaşa-
bilmek için anne-babasından güven verici gori bild
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
13 GÜNE 4 33. Işık yayan diyot anlamına gelen LED (Light Emitting Dio- de) teknolojisi; temelde yarı iletken forma sahip, ışık ya- yan bir devre elemanı olarak tanımlanıyor. LED lambala- rının yaygın kullanım alanlarından biri de otomobiller. Far olarak kullanılan LED'lerin halojen ve xenon ampullerden ayrılan birçok özelliği bulunuyor. Sarı ışık üreten halojen ampullerin aksine beyaz bir ışık üreten LED lambalar, çok daha az enerji tüketiyor. Bu da otomobiller için daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor. LED'lerin halojen ve xe- non'lara göre daha uzun ömürlü oldukları herkesçe bili- nen bir gerçek. Patlama riski de olmayan LED lambaların ömru genellikle arabaların ömrüyle eş değer. Bu parçada LED lambalarıyla ilgili aşağıdakilerden han- gisine değinilmemistir? A) Kullanım süresinin ne kadar olduğuna B) Beyaz ışığının yakıt tüketimini azalttığına Türlerinden ayrılan yönlerinin bulunduğuna DAit olduğu aygıta ekonomik katkı sağladığına E Elektrik akımını tam olarak iletmediğine 34. Son yıllarda yapılan araştırmalar, akademik başarıya ulaşa- bilmek için anne-babasından güven verici gori bild
fiil kul-
10. Halkın diline yerleşmiş kelimelerin köklerini aramaya
lüzum yoktur. Hele bu türlü kelimeleri dilimizden atarak
yerlerine Türkçenin gramerine, ahengine, zevkine uyma-
yan birtakım kelimeler icat etmek mektep ve devlet diliyle
halk ve edebiyat dili arasında bir ikiliğin doğmasına sebep
olmuştur. Bu türlü hareketlere son verilmelidir.
Yukarıdaki parçada kaç eylemsi kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
fiil kul- 10. Halkın diline yerleşmiş kelimelerin köklerini aramaya lüzum yoktur. Hele bu türlü kelimeleri dilimizden atarak yerlerine Türkçenin gramerine, ahengine, zevkine uyma- yan birtakım kelimeler icat etmek mektep ve devlet diliyle halk ve edebiyat dili arasında bir ikiliğin doğmasına sebep olmuştur. Bu türlü hareketlere son verilmelidir. Yukarıdaki parçada kaç eylemsi kullanılmıştır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
kulla-
du.
duk.
kir.
12. Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Sus deyip adınla başlıyorum
Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır?
B) 3
C) 4
D) 5
A) 2
E) 6
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
kulla- du. duk. kir. 12. Ne vakit bir yaşamak düşünsem Bu kurtlar sofrasında belki zor Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden Ne vakit bir yaşamak düşünsem Sus deyip adınla başlıyorum Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır? B) 3 C) 4 D) 5 A) 2 E) 6
mlamasının
eri süsleme-
r açık olur.
pildi.
= ne de gü-
anmayın.
10. Yârin dudağından getirilmiş
II.
Bir katre alevdir bu karanfil.
III. Ruhum acısından bunu bildi!
IV. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer,
V. Kızgın kokusundan kelebekler,
VI. Gönlüm ona pervane kesildi.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A) I ve IV
B) !! ve !!!
D) III ve V
C) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
mlamasının eri süsleme- r açık olur. pildi. = ne de gü- anmayın. 10. Yârin dudağından getirilmiş II. Bir katre alevdir bu karanfil. III. Ruhum acısından bunu bildi! IV. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer, V. Kızgın kokusundan kelebekler, VI. Gönlüm ona pervane kesildi. Yukarıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi vardır? A) I ve IV B) !! ve !!! D) III ve V C) III ve IV E) IV ve V
73
6.
I. Yolumuz azaldı, biraz daha dayanmaya çalış.
II. Yemek yapma sanatını öğrenmek zordur.
III. Sabri Bey'i dinlemeye birçok kişi gelmiş.
IV. Ona, sözünü ettiği kitabın yazarını sormayı unutmuşum.
V. Bakma sen onun yükseklerden atıp tuttuğuna.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde -ma, -me" eki
farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
73 6. I. Yolumuz azaldı, biraz daha dayanmaya çalış. II. Yemek yapma sanatını öğrenmek zordur. III. Sabri Bey'i dinlemeye birçok kişi gelmiş. IV. Ona, sözünü ettiği kitabın yazarını sormayı unutmuşum. V. Bakma sen onun yükseklerden atıp tuttuğuna. Numaralanmış cümlelerin hangisinde -ma, -me" eki farklı bir görevde kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
ma
MÍ{
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?
A) Yemekten sonra alışveriş yapmayı düşünüyoruz.
B) Böyle havalarda gezmeyi seviyorum.
C) Trafik tıkanınca eve geç kaldım.
Gerçekten de burası görülesi yerlerdenmiş.
E) Çocuklar karneleriyle evlerine güle oynaya gittiler.
6. "Gözl
Yuka
dan
A)
B
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
ma MÍ{ 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır? A) Yemekten sonra alışveriş yapmayı düşünüyoruz. B) Böyle havalarda gezmeyi seviyorum. C) Trafik tıkanınca eve geç kaldım. Gerçekten de burası görülesi yerlerdenmiş. E) Çocuklar karneleriyle evlerine güle oynaya gittiler. 6. "Gözl Yuka dan A) B
-fi-
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır?
Eline aldığı iş üzerinde delicesine çalışır.
B) Çocukken haftalar bana asırdı, diyor şair.
C) Ben sana boyalı duvara yaslanma, demiştim.
Sonucu görmeden bir şey söyleyemem.
Elmadan yarım yerine tam bir kurt çıkması iyidir.
A) Ive
5. 1.
CAP
II.
III
1
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
-fi- 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır? Eline aldığı iş üzerinde delicesine çalışır. B) Çocukken haftalar bana asırdı, diyor şair. C) Ben sana boyalı duvara yaslanma, demiştim. Sonucu görmeden bir şey söyleyemem. Elmadan yarım yerine tam bir kurt çıkması iyidir. A) Ive 5. 1. CAP II. III 1
14. Sabah kalkmış erkenden üstünü giyinip kimseye görün-
meden evden çıkmaya çalışıyor gibiydi. (II) Yavaşça odadan
çıkıp merdivenlere yöneldi, sessiz ve küçük adımlarla mer-
divenleri inmeye başladı. (III) Dolmuş vaktini kaçırmak iste-
mediği için telaşlı bir hâlde son basamağa adım atacakken
ayağı takıldı ve öylece yere kapaklandı. (IV) Babası ona sü-
rekli okuma, diyordu ve onu çalıştırıp duruyordu. (V) Akşam
evlerinin önüne gelince durdu, buna mecbur olduğu için her
gün böyle yapacaktı.
Verilen parçada numaralanmış cümleler için verilen yar-
gilardan hangisi yanlıştır?
4. cümlede, farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır.
B. cümlede, zarf-fiil kullanılmıştır.
O cümlede, sifat-fiil eki almış bir sözcük kalıplaşarak
fiilimsi özelliğini yitirmiştir.
D) IV. cümlede, isim-fiil almış bir sözcük bulunmaktadır.
E) V. cümlenin yüklemi, çekimli eylemdir.
17.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
14. Sabah kalkmış erkenden üstünü giyinip kimseye görün- meden evden çıkmaya çalışıyor gibiydi. (II) Yavaşça odadan çıkıp merdivenlere yöneldi, sessiz ve küçük adımlarla mer- divenleri inmeye başladı. (III) Dolmuş vaktini kaçırmak iste- mediği için telaşlı bir hâlde son basamağa adım atacakken ayağı takıldı ve öylece yere kapaklandı. (IV) Babası ona sü- rekli okuma, diyordu ve onu çalıştırıp duruyordu. (V) Akşam evlerinin önüne gelince durdu, buna mecbur olduğu için her gün böyle yapacaktı. Verilen parçada numaralanmış cümleler için verilen yar- gilardan hangisi yanlıştır? 4. cümlede, farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. B. cümlede, zarf-fiil kullanılmıştır. O cümlede, sifat-fiil eki almış bir sözcük kalıplaşarak fiilimsi özelliğini yitirmiştir. D) IV. cümlede, isim-fiil almış bir sözcük bulunmaktadır. E) V. cümlenin yüklemi, çekimli eylemdir. 17.