Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Temsilcileri Soruları

22. Yazdıkları şiirler genellikle alaya alınır; ama bu "üçlü" du-
rumdan hiç de şikayetçi değillerdir
. Şiir yazma işini başta
nasıl şakaya aldıklarını ve eğlendiklerini "Biz üç arkadaş
şiir yazarken nasıl şaka ediyorduk, bilemezsiniz... Dün-
yayı şakaya aliyorduk. Gerçekten devrimci bir şiir oldu-
ğunu sonradan anladım. Çünkü bu şiir, alaydan çıkmıştı.
Alay etmezseniz hiçbir şey çıkaramazsınız. Biz düpedüz
alay ettik." sözleriyle dile getirmektedir
.
Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde yer
almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisinden bah-
settiği söylenebilir?
A) Yedi Meşaleciler
B) II. Yeni
C) Maviciler
D) Garipçiler
E) Toplumcu Gerçekçiler
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
22. Yazdıkları şiirler genellikle alaya alınır; ama bu "üçlü" du- rumdan hiç de şikayetçi değillerdir . Şiir yazma işini başta nasıl şakaya aldıklarını ve eğlendiklerini "Biz üç arkadaş şiir yazarken nasıl şaka ediyorduk, bilemezsiniz... Dün- yayı şakaya aliyorduk. Gerçekten devrimci bir şiir oldu- ğunu sonradan anladım. Çünkü bu şiir, alaydan çıkmıştı. Alay etmezseniz hiçbir şey çıkaramazsınız. Biz düpedüz alay ettik." sözleriyle dile getirmektedir . Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde yer almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisinden bah- settiği söylenebilir? A) Yedi Meşaleciler B) II. Yeni C) Maviciler D) Garipçiler E) Toplumcu Gerçekçiler
294. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımına bağlı sanatçı-
lar için söylenemez?
A) Şiirlerinde halk deyişlerinden yararlanmışlardır.
B) Günlük konuşma diliyle şiirler yazmışlardır.
C) Şiirde o güne kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır.
D) Şiirde alışılmış kurallara karşı çıkmışlardır.
E) Şiirlerinde soyut ve mecazlı söyleyişlere yer vermişler-
dir
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
294. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımına bağlı sanatçı- lar için söylenemez? A) Şiirlerinde halk deyişlerinden yararlanmışlardır. B) Günlük konuşma diliyle şiirler yazmışlardır. C) Şiirde o güne kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır. D) Şiirde alışılmış kurallara karşı çıkmışlardır. E) Şiirlerinde soyut ve mecazlı söyleyişlere yer vermişler- dir
3.
us
q
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye
Yukarıdaki şiir biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığın-
da aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ece Ayhan
C) Orhan Veli Kanık
D) Ziya Osman Saba
E) Mehmet Akif Ersoy
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
3. us q Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını Günahkâr da sayılmazdı Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Yukarıdaki şiir biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığın- da aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Ece Ayhan C) Orhan Veli Kanık D) Ziya Osman Saba E) Mehmet Akif Ersoy