Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Temsilcileri Soruları

14. Orhan Veli'nin dili sadedir. Şiirlerinin bir kısmi
ölçüsüz ve yaksızdır. Geleneksel şiirle, edebî
tu
sanatlarla, şairanelikle bağını koparmıştır. Söz-
111
cükleri ayıklamış, genellikle seçkin bir üslup kul-
lanmıştır. Kimi şiirlerinde alay sezilir.
IV
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden han-
gisi bilgi yanlışlığına yol açmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.:
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
14. Orhan Veli'nin dili sadedir. Şiirlerinin bir kısmi ölçüsüz ve yaksızdır. Geleneksel şiirle, edebî tu sanatlarla, şairanelikle bağını koparmıştır. Söz- 111 cükleri ayıklamış, genellikle seçkin bir üslup kul- lanmıştır. Kimi şiirlerinde alay sezilir. IV V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden han- gisi bilgi yanlışlığına yol açmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.:
4. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının ardından
Almanya, Osmanlı yönetimine savaşa katılması yönünde
yoğun bir baskı uygulamıştır.
Almanya'nın bu politikasıyla aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenemez?
A) Yeni cephelerin açılmasını sağlayarak yükünü hafiflet-
meyi
B) Osmanlı Devleti'nin Turancılık politikası için askerî des-
tek sağlamayı
Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmayı
D Halifelik makamı üzerinden İngiliz sömürgelerinde karı-
şıklıklar çıkarmayı
E) Osmanlı topralarındaki yer altı kaynaklarını kullanmayı
sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
4. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının ardından Almanya, Osmanlı yönetimine savaşa katılması yönünde yoğun bir baskı uygulamıştır. Almanya'nın bu politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Yeni cephelerin açılmasını sağlayarak yükünü hafiflet- meyi B) Osmanlı Devleti'nin Turancılık politikası için askerî des- tek sağlamayı Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmayı D Halifelik makamı üzerinden İngiliz sömürgelerinde karı- şıklıklar çıkarmayı E) Osmanlı topralarındaki yer altı kaynaklarını kullanmayı sayfaya geçiniz.
D) IV. cümlede, sifat tamaması bulunmaktadır.
E) V. cümlede, belirtisiz ad tamlaması vardır.
10. (1) İsmi kurtuluş savaş ile özdeşleşen yazarlarımızdan
Yakup Kadri'nin en meşhur romanlarından Ankara, Milli
Mücadele yıllarında geçer. (II) Kocası Ahmet Nazif bey
ile birlikte Ankara'ya geçen Selma Hanım'ı merkeze
koyan roman, bu yıllarda Ankara'da nasıl bir hayat
yaşandığını gösterir. (III) Ancak Ankara, yanlızda bir
"Kurtuluş Savaşı Romanı" değildir. (IV) Üç kısım üze-
rinden sunulan romanın ikinci bölümü Cumhuriyet'in
ilan edildiği yıllarda "Milli Mücadele Ruhunun" yavaş
yavaş kaybolmasını, insanların yapılan devrimleri yanlış
anlamasını eleştiren bir başyapıttır. (V) Son bölüm ise
Türkiye'nin geleceği ile ilgili ütopik bir portre sunar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir
yanlışlık yapılmıştır.
B) II. cümlede, unyan adlarının yazımıyla ilgili bir yan-
lışlık vardir.
C) III. cümlede, göçüşmeden kaynaklı bir yazım yanlışı
vardır.
yolm?
6) v. cümlede, ayrı yazılması gereken bir sözcük
bitişik yazılmıştır.
E) V. cümlede, herhangi bir yazım yanlışı yoktur.
UĞUR
4
1
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
D) IV. cümlede, sifat tamaması bulunmaktadır. E) V. cümlede, belirtisiz ad tamlaması vardır. 10. (1) İsmi kurtuluş savaş ile özdeşleşen yazarlarımızdan Yakup Kadri'nin en meşhur romanlarından Ankara, Milli Mücadele yıllarında geçer. (II) Kocası Ahmet Nazif bey ile birlikte Ankara'ya geçen Selma Hanım'ı merkeze koyan roman, bu yıllarda Ankara'da nasıl bir hayat yaşandığını gösterir. (III) Ancak Ankara, yanlızda bir "Kurtuluş Savaşı Romanı" değildir. (IV) Üç kısım üze- rinden sunulan romanın ikinci bölümü Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda "Milli Mücadele Ruhunun" yavaş yavaş kaybolmasını, insanların yapılan devrimleri yanlış anlamasını eleştiren bir başyapıttır. (V) Son bölüm ise Türkiye'nin geleceği ile ilgili ütopik bir portre sunar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. B) II. cümlede, unyan adlarının yazımıyla ilgili bir yan- lışlık vardir. C) III. cümlede, göçüşmeden kaynaklı bir yazım yanlışı vardır. yolm? 6) v. cümlede, ayrı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazılmıştır. E) V. cümlede, herhangi bir yazım yanlışı yoktur. UĞUR 4 1
22. Benim de mi düşüncelerim olacaktı?
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım?
Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?
mill
Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir
aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Attilâ İlhan
C) Ilhan Berk
E) Orhan Veli Kanık
B) Nâzım Hikmet
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
22. Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? mill Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? A) Attilâ İlhan C) Ilhan Berk E) Orhan Veli Kanık B) Nâzım Hikmet D) Faruk Nafiz Çamlıbel
24. 1.
II.
III.
----, 1940'lardaki toplumsal gerçekçi şairler kuşağı-
nın en önemli temsilcisi olarak siyasal ve ideolojik
sorunları "Sınıf", "Yaşadıkça" ve "Devam" şiirlerin-
de yalın bir dille ortaya koymuş ancak şiirleri sakın-
calı bulunduğundan toplatılmıştır. (Rıfat Ilgaz)
iki arkadaşıyla birlikte 1.Yeni hareketinin için-
de yer almış, sonraları "ileri götüren sanat" olarak
nitelediği bir şiir anlayışı yolundan da gitmiş, bunu
Perçemli Sokak adlı yapıtında ortaya koymuştur.
(Orhan Seyfi Orhon)
"İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Ya-
karış ve Menziller" adlı şiirlerinde dinsel inançları
çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı,
umut ve sevgilerini yansıtmış; kimi zaman da ger-
çeküstü ögelere temas etmiştir. (Cahit Zarifoğlu)
IV. ----, "Duvar", "Yağmur Kaçağı" gibi eserleriyle şii-
re yeni bir ses, kendine özgü bir duyarlık getirmiş,
1952 1956 yılında çıkarmış olduğu "Mavi" adlı
dergiyle Maviciler hareketinin öncüsü olmuştur.
(Attila İlhan)
V. ----, kurallı biçimlerden serbest biçimlere farklı ola-
nı denemiş, çeşitli anlam katmanlarında dolaşıp
şiirlerinde sürekli bir gelişim içinde olmuş, "Havaya
Çizilen Dünya", "Çocuk ve Allah" şiirlerinde farkını
ortaya koymuştur. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
Yukarıda boş bırakılan yerlerden hangisine ayraç
içinde belirtilen şair getirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV. XV.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
24. 1. II. III. ----, 1940'lardaki toplumsal gerçekçi şairler kuşağı- nın en önemli temsilcisi olarak siyasal ve ideolojik sorunları "Sınıf", "Yaşadıkça" ve "Devam" şiirlerin- de yalın bir dille ortaya koymuş ancak şiirleri sakın- calı bulunduğundan toplatılmıştır. (Rıfat Ilgaz) iki arkadaşıyla birlikte 1.Yeni hareketinin için- de yer almış, sonraları "ileri götüren sanat" olarak nitelediği bir şiir anlayışı yolundan da gitmiş, bunu Perçemli Sokak adlı yapıtında ortaya koymuştur. (Orhan Seyfi Orhon) "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Ya- karış ve Menziller" adlı şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıtmış; kimi zaman da ger- çeküstü ögelere temas etmiştir. (Cahit Zarifoğlu) IV. ----, "Duvar", "Yağmur Kaçağı" gibi eserleriyle şii- re yeni bir ses, kendine özgü bir duyarlık getirmiş, 1952 1956 yılında çıkarmış olduğu "Mavi" adlı dergiyle Maviciler hareketinin öncüsü olmuştur. (Attila İlhan) V. ----, kurallı biçimlerden serbest biçimlere farklı ola- nı denemiş, çeşitli anlam katmanlarında dolaşıp şiirlerinde sürekli bir gelişim içinde olmuş, "Havaya Çizilen Dünya", "Çocuk ve Allah" şiirlerinde farkını ortaya koymuştur. (Fazıl Hüsnü Dağlarca) Yukarıda boş bırakılan yerlerden hangisine ayraç içinde belirtilen şair getirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. XV.
?
11. I. Yeni şairleri, şiirde biçimsel kısıtlamaları tamamen reddederler. Yani ölçü, uyak ve birime karşı gelirler. Ayrıca söz
sanatlarına yer vermezler.
Aşağıdaki dizelerden hangileri bu özellikleri yansıtmamaktadır?
A) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi.
Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.
Nedir bu benim çilem?
Hesap bilmem,
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imam bayıldı.
Dokunur.
C) Sokakta giderken kendi kendime
Gülümsediğimin farkına vardığım anlarda
İnsanların beni deli zannedeceğini düşünüp
Gülümsüyorum...
D) Geceleri arpa boyu büyüdüm,
Adam oldum elim ekmek tuttu.
Bütün sevdiklerim öldü.
Günler su gibi geçti.
E) Bekliyorum,
Öyle bir havada gel ki,
Vazgeçmek mümkün olmasın!
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
? 11. I. Yeni şairleri, şiirde biçimsel kısıtlamaları tamamen reddederler. Yani ölçü, uyak ve birime karşı gelirler. Ayrıca söz sanatlarına yer vermezler. Aşağıdaki dizelerden hangileri bu özellikleri yansıtmamaktadır? A) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Nedir bu benim çilem? Hesap bilmem, Muhasebede memurum En sevdiğim yemek imam bayıldı. Dokunur. C) Sokakta giderken kendi kendime Gülümsediğimin farkına vardığım anlarda İnsanların beni deli zannedeceğini düşünüp Gülümsüyorum... D) Geceleri arpa boyu büyüdüm, Adam oldum elim ekmek tuttu. Bütün sevdiklerim öldü. Günler su gibi geçti. E) Bekliyorum, Öyle bir havada gel ki, Vazgeçmek mümkün olmasın!
32.
ense nou" Imilneg testet jeizes
Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendir-
melerden hangisi yanlıştır? X
Garip Akımı ya da I. Yeni adı verilen şiir anlayışının en
büyük sanatçısıdır.
B) Şiir dışında öykü ve roman da yazmıştır.
jeten, yalın, gerçekçi, esprili ve yergili bir söyleyişi var-
dır.
D) Edebî sanatlara, imgeye, şairane söyleyişe karşıdır.
E) Çocukluk, özgürlük, deniz, İstanbul ve toplum sorunları
konularında yoğunlaşmıştır.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
32. ense nou" Imilneg testet jeizes Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendir- melerden hangisi yanlıştır? X Garip Akımı ya da I. Yeni adı verilen şiir anlayışının en büyük sanatçısıdır. B) Şiir dışında öykü ve roman da yazmıştır. jeten, yalın, gerçekçi, esprili ve yergili bir söyleyişi var- dır. D) Edebî sanatlara, imgeye, şairane söyleyişe karşıdır. E) Çocukluk, özgürlük, deniz, İstanbul ve toplum sorunları konularında yoğunlaşmıştır.
na bağlı şa-
şairler için
bu şairlerde
ür.
da kalarak
şiir yazma
özlüğünde
S
A
A
186
10.
- adlı şairin şiirinde imge, bir benzetmeyle söylemek
gerekirse aynayı andırır; ne üzerindeki görüntüdür o ne
de arkasındaki sır. Görüntüyle sırrın birlikteliğini mümkün
kılan, kendi de bu birliktelikle varlık kazanan aynadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Rifat Ilgaz
C) Orhan Veli Kanık
D) Yavuz Bülent Bakiler
E) Orhan Şaik Gökyay
Gelir de
Günaşı
Öz şiircilerd
ünlü şiiri ise
nın kalabal
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
na bağlı şa- şairler için bu şairlerde ür. da kalarak şiir yazma özlüğünde S A A 186 10. - adlı şairin şiirinde imge, bir benzetmeyle söylemek gerekirse aynayı andırır; ne üzerindeki görüntüdür o ne de arkasındaki sır. Görüntüyle sırrın birlikteliğini mümkün kılan, kendi de bu birliktelikle varlık kazanan aynadır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Ahmet Muhip Dıranas B) Rifat Ilgaz C) Orhan Veli Kanık D) Yavuz Bülent Bakiler E) Orhan Şaik Gökyay Gelir de Günaşı Öz şiircilerd ünlü şiiri ise nın kalabal
i
6. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar
üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları
onları ölçü, ahenk ve söz sanatlarına karşı kayıtsız kalmaya
iter. Yerleşik bütün anlayışlara karşı çıkarlar. Toplumun alt
ve orta sınıfını önemserler. Bunun için halkın konuştuğu
günlük dili, şiir dili haline getirirler. Geneli kapsayan, basit,
herkesin anlayacağı bir şiir isterler.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
topluluğun temsilcilerinden biridir?
A) Ahmet Muhip Dıranas B) Melih Cevdet Anday
C) Ziya Osman Saba D) Orhan Seyfi Orhon E) Attila İlhan
7. Cumhuriyet döneminde Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve
tekke siirinin hicim olanaklarını kullanarak bireysel
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
i 6. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları onları ölçü, ahenk ve söz sanatlarına karşı kayıtsız kalmaya iter. Yerleşik bütün anlayışlara karşı çıkarlar. Toplumun alt ve orta sınıfını önemserler. Bunun için halkın konuştuğu günlük dili, şiir dili haline getirirler. Geneli kapsayan, basit, herkesin anlayacağı bir şiir isterler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluğun temsilcilerinden biridir? A) Ahmet Muhip Dıranas B) Melih Cevdet Anday C) Ziya Osman Saba D) Orhan Seyfi Orhon E) Attila İlhan 7. Cumhuriyet döneminde Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve tekke siirinin hicim olanaklarını kullanarak bireysel
1
oluşturmak
9. Ölçüye bağlanmanın yaratıcılığı engellediğini, şiirin
şairanelikten arındırılması ve sıradan insanın da dünyasına
açılması gerektiğini iddia etmişler ve bu anlayışla şiirler
yazmışlardır. Cumhuriyet döneminin en çok yankı
uyandıran şiir hareketi olan bu topluluğun şairleri,
anlatımlarındaki doğallıkla dikkat çekmişlerdir.
Yukarıda sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Beş Hececiler B) Garipçiler C) Maviciler
D) Toplumcu Gerçekçiler
E) İkinci Yeniciler
10. Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe
yönelmistir. Siirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
1 oluşturmak 9. Ölçüye bağlanmanın yaratıcılığı engellediğini, şiirin şairanelikten arındırılması ve sıradan insanın da dünyasına açılması gerektiğini iddia etmişler ve bu anlayışla şiirler yazmışlardır. Cumhuriyet döneminin en çok yankı uyandıran şiir hareketi olan bu topluluğun şairleri, anlatımlarındaki doğallıkla dikkat çekmişlerdir. Yukarıda sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Beş Hececiler B) Garipçiler C) Maviciler D) Toplumcu Gerçekçiler E) İkinci Yeniciler 10. Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmistir. Siirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen.
29. Aşkın tanımı kibir içerir çünkü bu tanım, áşığın duyduğu hisa
tarif etmek üzerinden yapılır. Oysa aşk, maşuktan yam aşık
olunandan doğru biçim alır. Aşkı aşk yapan şey özneden
çok bu yoğun hissiyatın nesnesi olan şeydir. Burada bir
hile saklıdır. Aşk, insanın aklı başındayken yaşayabileceği
kendiliksiz hálidir. Eline değdiği, başına konduğu herkesi
başka biri yapar aşk. Kendinden ya da çiçek gibi sürüp gingi
hayatından vazgeçmeyi göze alabilecek kadar kuvvetli olan bu
vurgunu, bir nehrin akışının tümden değişmesine benzetmek
yanlış olmaz. Bir nehri yatağından çıkarıp bambaşka
mecralara taşıyan ya da gürül gürül akarken sanki hiçbir şey
olmamış gibi tersine akıttıran, bunu yapabilen bir şeydir aşk
O yüzden insan, bu kendinden ümidi kesip iki dudağın arasına
mühürlenmiş olma halini aslına yakıştıramadığından midir
bilinmez, aşkı áşığın yaşadığı bir şeymiş gibi tamamlamayı
sever.
Bu parçaya göre aşk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İnsanı durumdan duruma savuran bir gücü vardır.
B) Aşkın tanımı aşığın hisleri üzerinden yapılmaktadır.
C) Aşk, insanın kendini bilmez hâlde olduğu bir ruh hålidir
D) Olmayacak birçok şeyin üstesinden gelebilecek bir
güçtedir.
E) Aşkı yaşayan herkes kendinden ümidi kesecek kadar
güçsüzdür.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
29. Aşkın tanımı kibir içerir çünkü bu tanım, áşığın duyduğu hisa tarif etmek üzerinden yapılır. Oysa aşk, maşuktan yam aşık olunandan doğru biçim alır. Aşkı aşk yapan şey özneden çok bu yoğun hissiyatın nesnesi olan şeydir. Burada bir hile saklıdır. Aşk, insanın aklı başındayken yaşayabileceği kendiliksiz hálidir. Eline değdiği, başına konduğu herkesi başka biri yapar aşk. Kendinden ya da çiçek gibi sürüp gingi hayatından vazgeçmeyi göze alabilecek kadar kuvvetli olan bu vurgunu, bir nehrin akışının tümden değişmesine benzetmek yanlış olmaz. Bir nehri yatağından çıkarıp bambaşka mecralara taşıyan ya da gürül gürül akarken sanki hiçbir şey olmamış gibi tersine akıttıran, bunu yapabilen bir şeydir aşk O yüzden insan, bu kendinden ümidi kesip iki dudağın arasına mühürlenmiş olma halini aslına yakıştıramadığından midir bilinmez, aşkı áşığın yaşadığı bir şeymiş gibi tamamlamayı sever. Bu parçaya göre aşk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanı durumdan duruma savuran bir gücü vardır. B) Aşkın tanımı aşığın hisleri üzerinden yapılmaktadır. C) Aşk, insanın kendini bilmez hâlde olduğu bir ruh hålidir D) Olmayacak birçok şeyin üstesinden gelebilecek bir güçtedir. E) Aşkı yaşayan herkes kendinden ümidi kesecek kadar güçsüzdür.
2) Şiirde ölçü, kafiye, redif, söz sanatları, şairane söyleyiş
gibi öğelere karşı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orhan Veli Kanık
b) Necip Fazıl Kısakürek
c) Ahmet Muhip Dranas
d) Fazıl Hüsnü Dağlarca
e) Arif Nihat Asya
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
2) Şiirde ölçü, kafiye, redif, söz sanatları, şairane söyleyiş gibi öğelere karşı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? a) Orhan Veli Kanık b) Necip Fazıl Kısakürek c) Ahmet Muhip Dranas d) Fazıl Hüsnü Dağlarca e) Arif Nihat Asya
D)Beş Hececiler E) viciler
16)Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin bir özelliği
değildir?
A)Ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır.
B) Şiire ideolojik yaklaşmışlardır.
C)Yergi ve mizahtan yararlanmışlardır.
D)Sürrealizm ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir.
E)Kendilerinden önceki şiir geleneklerini reddetmişlerdir
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
D)Beş Hececiler E) viciler 16)Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin bir özelliği değildir? A)Ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. B) Şiire ideolojik yaklaşmışlardır. C)Yergi ve mizahtan yararlanmışlardır. D)Sürrealizm ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir. E)Kendilerinden önceki şiir geleneklerini reddetmişlerdir
5-Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı'nın
temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) O. Veli Kanık - O.Rifat Horozcu - M. Cevdet
Anday
B) O.Veli Kanık - Cemal Süreya - Edip
Cansever
C) F. Nafiz Çamlıbel - N. Fazıl Kısakürek - Ece
Ayhan
D) Osman Saba-M. Cevdet Anday-Yahya
Kemal
E) A. Muhip Dıranas - A. Kutsi Tecer - Edip
Cansever
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5-Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı'nın temsilcileri bir arada verilmiştir? A) O. Veli Kanık - O.Rifat Horozcu - M. Cevdet Anday B) O.Veli Kanık - Cemal Süreya - Edip Cansever C) F. Nafiz Çamlıbel - N. Fazıl Kısakürek - Ece Ayhan D) Osman Saba-M. Cevdet Anday-Yahya Kemal E) A. Muhip Dıranas - A. Kutsi Tecer - Edip Cansever
5. Aşkın mizahi bir söylemle şiirde yer alması, Birinci Yeni şair-
leri ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Garip şairlerinin
şiirlerinde aşkı algılayış ve yaşayış, sevgili ve âşık figürleri
mizahın çerçevesinde ortak bir yenilik arayışı içinde ele alın-
maktadır. Daha sonraki dönemlerde bu anlayışı sürdüren
şairler olmuştur. Aşkı mizahi bir perspektifle ele alan şairler
arasında ---, -, - gibi isimleri sayabiliriz.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan
hangisi getirilemez?
A) Orhan Veli Kanık
B) Melih Cevdet Anday
C) Oktay Rifat
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Salah Birsel
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5. Aşkın mizahi bir söylemle şiirde yer alması, Birinci Yeni şair- leri ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Garip şairlerinin şiirlerinde aşkı algılayış ve yaşayış, sevgili ve âşık figürleri mizahın çerçevesinde ortak bir yenilik arayışı içinde ele alın- maktadır. Daha sonraki dönemlerde bu anlayışı sürdüren şairler olmuştur. Aşkı mizahi bir perspektifle ele alan şairler arasında ---, -, - gibi isimleri sayabiliriz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez? A) Orhan Veli Kanık B) Melih Cevdet Anday C) Oktay Rifat D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Salah Birsel
E) Cevdet Kudret Solok
19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Yeni şairlerinin
görüşlerinden değildir?
A) Vezin, kafiye ve edebî sanatlar şiirde
kullanılmamalıdır.
B) Küçük, yüzeysel şeyler şiire konu olabilir.
C) Şiir, günlük konuşma diliyle yazılmalıdır.
D) Birinci Yeniciler geleneği tamamen reddederler.
E) Birinci Yeni şiiri yüksek zümreye hitap eder.
20. Aşağıdakilerden hangisinde, Cumhuriyet
Jue
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
E) Cevdet Kudret Solok 19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Yeni şairlerinin görüşlerinden değildir? A) Vezin, kafiye ve edebî sanatlar şiirde kullanılmamalıdır. B) Küçük, yüzeysel şeyler şiire konu olabilir. C) Şiir, günlük konuşma diliyle yazılmalıdır. D) Birinci Yeniciler geleneği tamamen reddederler. E) Birinci Yeni şiiri yüksek zümreye hitap eder. 20. Aşağıdakilerden hangisinde, Cumhuriyet Jue