Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Garip Akımı Temsilcileri Soruları

ve
de-
Ama
üğü
22. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve temsil
ettiği sanat anlayışı ya da topluluk yanlış
eşleştirilmiştir?
A) Yaşar Nabi Nayır-Yedi Meşaleciler
B) Oktay Rifat Horozcu-Birinci Yeniciler
C) Yahya Kemal Beyatlı-Saf Şiir
D) Melih Cevdet Anday-İkinci Yeniciler
E) Nazım Hikmet Ran-Toplumcu Gerçekçiler
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
ve de- Ama üğü 22. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve temsil ettiği sanat anlayışı ya da topluluk yanlış eşleştirilmiştir? A) Yaşar Nabi Nayır-Yedi Meşaleciler B) Oktay Rifat Horozcu-Birinci Yeniciler C) Yahya Kemal Beyatlı-Saf Şiir D) Melih Cevdet Anday-İkinci Yeniciler E) Nazım Hikmet Ran-Toplumcu Gerçekçiler
korik
Orhan Veli ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi-
nin doğru (D) yanlış (Y) kodlamasında yanlışlık
yapılmıştır?
A) İmgelere, söz sanatlarına karşıdır. (D)
B) Argodan alınma sözler kullanmıştır. (Y)
La fon
+C) Doğu ve Batı edebiyatından çeviri yapmıştır. (D)
+ LDI. Yeni hareketinin öncüsü olmuştur. (Y)
E) Çobanıl Şiirler'de soyut şiire yönelmiştir. (Y)
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
korik Orhan Veli ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi- nin doğru (D) yanlış (Y) kodlamasında yanlışlık yapılmıştır? A) İmgelere, söz sanatlarına karşıdır. (D) B) Argodan alınma sözler kullanmıştır. (Y) La fon +C) Doğu ve Batı edebiyatından çeviri yapmıştır. (D) + LDI. Yeni hareketinin öncüsü olmuştur. (Y) E) Çobanıl Şiirler'de soyut şiire yönelmiştir. (Y)
Dönemi Edebiyatı Karma Sorular
şağıdaki
e belirti-
ez?
r güller
üller
et Haşim)
koyunum
boyunum
ansever)
yiğitleriz
gezeriz
Koryürek)
únezzeh
andim
5. Şiirlerinde duygudan çok düşünce ve sembol
vardır Bu yönüyle Garipçilerden ayrılır Şiirin
yanı sıra edebiyat dünyasına Edebiyatımızda
isimler Sözlüğü ve Edebiyatımızda Eserler
Sözlüğü gibi kaynak eserler de kazandırdı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Melih Cevdet Anday
Ziya Osman Saba
D) Behçet Necatigil
E) Cahit Zarifoğlu
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Dönemi Edebiyatı Karma Sorular şağıdaki e belirti- ez? r güller üller et Haşim) koyunum boyunum ansever) yiğitleriz gezeriz Koryürek) únezzeh andim 5. Şiirlerinde duygudan çok düşünce ve sembol vardır Bu yönüyle Garipçilerden ayrılır Şiirin yanı sıra edebiyat dünyasına Edebiyatımızda isimler Sözlüğü ve Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü gibi kaynak eserler de kazandırdı. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki- lerden hangisidir? Bedri Rahmi Eyüboğlu B) Melih Cevdet Anday Ziya Osman Saba D) Behçet Necatigil E) Cahit Zarifoğlu
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada.
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
o kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allahın adını,
Günahkar da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye
A
14- Bu dizeler Garip Akımı'na özgü aşağıdaki özelliklerin
hangisine örnek gösterilemez?
A) Şiirde ahengin ölçü ve uyak dışında aranmasına
B) Şairanelikten uzak bir anlatım tarzının benimsenme-
sine
C) Konuşma dilinin şiire yansımasına
D) Toplumun aksayan yönlerinin alaycı bir dille eleşti-
rilmesine
E) Sıradan bir konuya değinilmesine
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasırdan çektiği kadar; Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi; Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allahın adını, Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye A 14- Bu dizeler Garip Akımı'na özgü aşağıdaki özelliklerin hangisine örnek gösterilemez? A) Şiirde ahengin ölçü ve uyak dışında aranmasına B) Şairanelikten uzak bir anlatım tarzının benimsenme- sine C) Konuşma dilinin şiire yansımasına D) Toplumun aksayan yönlerinin alaycı bir dille eleşti- rilmesine E) Sıradan bir konuya değinilmesine
hangisi yanlıştır?
Yazar
A) Balzac
B)
C) Puşkin
D) Tolstoy
E) Baudelaire
Emile Zola
Eser
Goriot Baba
Nana
Yüzbaşının Kızı
Babalar ve Oğullar
Kötülük Çiçekleri
Akım
Realizm
Natüralizm
Romantizm
Romantizm
Sembolizm
5.
Feis
Yayınlan
Sana
sana
Bu c
gisi
A)
CDE
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
hangisi yanlıştır? Yazar A) Balzac B) C) Puşkin D) Tolstoy E) Baudelaire Emile Zola Eser Goriot Baba Nana Yüzbaşının Kızı Babalar ve Oğullar Kötülük Çiçekleri Akım Realizm Natüralizm Romantizm Romantizm Sembolizm 5. Feis Yayınlan Sana sana Bu c gisi A) CDE
D Varam ol dosta kuvia
Hem ötüp bülbülü olam turagum gülistân ola.
Gülmek ol goncaya münasibdir
Ağlamak bu dil-i hazîne gerek
10. cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
7
LL
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
38
hiç biriniz orada yoktunuz
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
liştir?
A) Serbest ölçü ile yazıldığı
morynia
B) Alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanıldığı
C) Aliterasyonlara yer verildiği
D) Toplumsal bir konunun ele alındığ
E) Anlatımın tezatlar üzerine kurulmuş olduğu
AYT EDEBİYAT SORU BANKAS
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
D Varam ol dosta kuvia Hem ötüp bülbülü olam turagum gülistân ola. Gülmek ol goncaya münasibdir Ağlamak bu dil-i hazîne gerek 10. cinayeti kör bir kayıkçı gördü ben gördüm kulaklarım gördü 7 LL vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü 38 hiç biriniz orada yoktunuz Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan- liştir? A) Serbest ölçü ile yazıldığı morynia B) Alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanıldığı C) Aliterasyonlara yer verildiği D) Toplumsal bir konunun ele alındığ E) Anlatımın tezatlar üzerine kurulmuş olduğu AYT EDEBİYAT SORU BANKAS
B
8
2.
ep olumlu yönleriyle tanıtır. Bu nedenle
Bir ulusun yüz akıdır,
her ulus, yetiştirdiği bilim ve sanat adamlarının
değerini bilmelidir.
A) Uluslar gerçek ilerlemeyi sanat ve bilimde ara-
malıdır.
B) Her ulus, uygarlık dünyasında yetiştirdiği sa-
natçılarla, bilim adamlarıyla tanınır.
C) Sanat ve bilim, ulusları çağdaş uygarlık seviye-
sine taşır.
D) Sanat ve bilim, toplumun refah seviyesini artırır.
Sanatçılar ile bilim adamları ülkelerini daha iyi
tanítırlar ve kalkındırırlar.
1111
Arşiv alışkanlığı zayıf bir toplum için bu
yöntemin yararlı olduğunu düşünüyorum. Böy-
lece gerek takip ettiğimiz köşe yazarlarının,
gerekse takip edemediklerimizin makalelerine
toplu olarak ulaşıp arşivimizde bulundurma
şansına sahip oluruz. Toplu makale okumanın
hem zevkli hem de gerekli bir uğraş olduğu
yönündeki düşüncem Emre Kongar'ın kitabını
okurken netleşti. Bu kitaplar sayesinde bir dö-
nemin olayları, ardı ardına çevrilen sayfalarda
hızlı gösterime alınmış film kareleri gibi önü-
müzden bir kez daha geçiyor. Belleğimiz taze-
leniyor, bugüne kadar kurduğumuz neden
sonuç köprülerinin bakımını yapmış oluyoruz.
A) Emre Kongar, medyada yaşanan yozlaşmanın
ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne seriyor.
B) Son yıllarda köşe yazarları, yazılarını kitaplar-
da toplamayı bir gelenek haline getirdiler.
-
C) Emre Kongar, dil ve kültür yozlaşmasını konu
edinen makalelerini arşiv haline getirmiştir.
D) Medyanın içinde yer alan bir kimlik olarak çem-
berin dışından bakmaya çalışıyor.
E) Emre Kongar ülkemizde özlediğimiz medyanın
oluşmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
olm
OPKIS
on
D) Bu
a
E) ik
4.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
B 8 2. ep olumlu yönleriyle tanıtır. Bu nedenle Bir ulusun yüz akıdır, her ulus, yetiştirdiği bilim ve sanat adamlarının değerini bilmelidir. A) Uluslar gerçek ilerlemeyi sanat ve bilimde ara- malıdır. B) Her ulus, uygarlık dünyasında yetiştirdiği sa- natçılarla, bilim adamlarıyla tanınır. C) Sanat ve bilim, ulusları çağdaş uygarlık seviye- sine taşır. D) Sanat ve bilim, toplumun refah seviyesini artırır. Sanatçılar ile bilim adamları ülkelerini daha iyi tanítırlar ve kalkındırırlar. 1111 Arşiv alışkanlığı zayıf bir toplum için bu yöntemin yararlı olduğunu düşünüyorum. Böy- lece gerek takip ettiğimiz köşe yazarlarının, gerekse takip edemediklerimizin makalelerine toplu olarak ulaşıp arşivimizde bulundurma şansına sahip oluruz. Toplu makale okumanın hem zevkli hem de gerekli bir uğraş olduğu yönündeki düşüncem Emre Kongar'ın kitabını okurken netleşti. Bu kitaplar sayesinde bir dö- nemin olayları, ardı ardına çevrilen sayfalarda hızlı gösterime alınmış film kareleri gibi önü- müzden bir kez daha geçiyor. Belleğimiz taze- leniyor, bugüne kadar kurduğumuz neden sonuç köprülerinin bakımını yapmış oluyoruz. A) Emre Kongar, medyada yaşanan yozlaşmanın ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne seriyor. B) Son yıllarda köşe yazarları, yazılarını kitaplar- da toplamayı bir gelenek haline getirdiler. - C) Emre Kongar, dil ve kültür yozlaşmasını konu edinen makalelerini arşiv haline getirmiştir. D) Medyanın içinde yer alan bir kimlik olarak çem- berin dışından bakmaya çalışıyor. E) Emre Kongar ülkemizde özlediğimiz medyanın oluşmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. olm OPKIS on D) Bu a E) ik 4.
19. Şairaneliği kovma adına edebî sanatlara, imgeye ve duy-
ely guya boş vererek sokaktaki insanı hayatıyla ve diliyle
şiire dâhil eden ----, daha önceki yenilik arayışlarında
da görülen kendine yer açma amaçlı aşırılıklarını giderek
törpülemişler; kamuoyunun ve sanat dünyasının ilgisini
yeterince çektikten sonra, zamanla ilkelerinde yumuşa-
maya gitmişlerdir. Hareketin öncü şairleri, 1945'ten itiba-
ren giderek bu anlayıştan uzaklaşmışlar ve şiir çalışma-
enlarına, farklı estetik anlayışlarla ayrı kanallardan devam
etmişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A ÖZ Şiirciler
Yo813 BXHisarcılar
JaD) Garipçiler
Cikinci Yeniler
E) Toplumcu Gerçekçiler
21.
notie
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
19. Şairaneliği kovma adına edebî sanatlara, imgeye ve duy- ely guya boş vererek sokaktaki insanı hayatıyla ve diliyle şiire dâhil eden ----, daha önceki yenilik arayışlarında da görülen kendine yer açma amaçlı aşırılıklarını giderek törpülemişler; kamuoyunun ve sanat dünyasının ilgisini yeterince çektikten sonra, zamanla ilkelerinde yumuşa- maya gitmişlerdir. Hareketin öncü şairleri, 1945'ten itiba- ren giderek bu anlayıştan uzaklaşmışlar ve şiir çalışma- enlarına, farklı estetik anlayışlarla ayrı kanallardan devam etmişlerdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A ÖZ Şiirciler Yo813 BXHisarcılar JaD) Garipçiler Cikinci Yeniler E) Toplumcu Gerçekçiler 21. notie
DO
13:04
"Garip" akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1941'de yayımladıkları "Garip" adlı kitabın ön sözünde
ilkelerini ortaya koydular.
(B) Gerçeküstücülük akımından etkilenmişlerdir.
C) "Şiir halka seslenmelidir." düşüncesiyle anlaşılır, basit
bir dille sıradan insanı anlatmışlardır.
D) Şiirde hiciv, mizah öğelerine, toplumsal eleştiriye yer
vermişlerdir.
E) Ahenge önem verdiklerinden sözcüğün dizeye kattığı
müzikaliteyi gözetmiş, sözcük seçimine dikkat etmişler-
dir.
77
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
DO 13:04 "Garip" akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1941'de yayımladıkları "Garip" adlı kitabın ön sözünde ilkelerini ortaya koydular. (B) Gerçeküstücülük akımından etkilenmişlerdir. C) "Şiir halka seslenmelidir." düşüncesiyle anlaşılır, basit bir dille sıradan insanı anlatmışlardır. D) Şiirde hiciv, mizah öğelerine, toplumsal eleştiriye yer vermişlerdir. E) Ahenge önem verdiklerinden sözcüğün dizeye kattığı müzikaliteyi gözetmiş, sözcük seçimine dikkat etmişler- dir. 77
IV. Ziya
V.Ahmet Kutsi Tecer - Koçyiğit Köroğlu - tiya
Yukarıda verilen yazar - yapıt - tür eşleştirmelerinden
hangisinde bir yanlışlık vardır?
E) V
B) II
C) III
D) IV
A) I
Your
3. "Garip" akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1941'de yayımladıkları "Garip" adlı kitabın ön sözünde
ilkelerini ortaya koydular.
(B) Gerçeküstücülük akımından etkilenmişlerdir.
C) "Şiir halka seslenmelidir." düşüncesiyle anlaşılır, basit
bir dille sıradan insanı anlatmışlardır.
D) Şiirde hiciv, mizah öğelerine, toplumsal eleştiriye yer
vermişlerdir.
E) Ahenge önem verdiklerinden sözcüğün dizeye kattığı
müzikaliteyi gözetmiş, sözcük seçimine dikkat etmişler-
dir.
Romantik bir Anadoluluk anlayışının göze çarptığı ilk öykü-
erinden sonra, eserlerinde sanayileşme ve modern yaşa-
in getirdiği para hırsı, zenginlik arzusu, tüketim çılgınlığı
b. sorunları irdeleyen ----; Ortadaki Adam, Yokuşa Akan Su-
r, Yoksulluk İçimizde adlı yapıtları ile Öyküüüü
26.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
IV. Ziya V.Ahmet Kutsi Tecer - Koçyiğit Köroğlu - tiya Yukarıda verilen yazar - yapıt - tür eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık vardır? E) V B) II C) III D) IV A) I Your 3. "Garip" akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1941'de yayımladıkları "Garip" adlı kitabın ön sözünde ilkelerini ortaya koydular. (B) Gerçeküstücülük akımından etkilenmişlerdir. C) "Şiir halka seslenmelidir." düşüncesiyle anlaşılır, basit bir dille sıradan insanı anlatmışlardır. D) Şiirde hiciv, mizah öğelerine, toplumsal eleştiriye yer vermişlerdir. E) Ahenge önem verdiklerinden sözcüğün dizeye kattığı müzikaliteyi gözetmiş, sözcük seçimine dikkat etmişler- dir. Romantik bir Anadoluluk anlayışının göze çarptığı ilk öykü- erinden sonra, eserlerinde sanayileşme ve modern yaşa- in getirdiği para hırsı, zenginlik arzusu, tüketim çılgınlığı b. sorunları irdeleyen ----; Ortadaki Adam, Yokuşa Akan Su- r, Yoksulluk İçimizde adlı yapıtları ile Öyküüüü 26.
5.
Bayılırım şu düzenli dünyaya
Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla
Ağaçların kökü içerde
Dalların başı yukarda
İnsanların aklı başında
Beş parmak yerli yerinde
Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğun-
da, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafın-
dan yazıldığı söylenebilir?
A) Mehmet Akif Ersoy
BI Ahmet Haşim
c) Ziya Gökalp
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Melih Cevdet Anday
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5. Bayılırım şu düzenli dünyaya Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla Ağaçların kökü içerde Dalların başı yukarda İnsanların aklı başında Beş parmak yerli yerinde Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğun- da, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafın- dan yazıldığı söylenebilir? A) Mehmet Akif Ersoy BI Ahmet Haşim c) Ziya Gökalp D) Faruk Nafiz Çamlıbel E) Melih Cevdet Anday
5. Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) ilk şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmış, Melih
Cevdat Anday'ın etkisiyle serbest ölçüye
geçmiştir.
B) “Küçük insan"ın yaşamını anlatmayı seçmiştir.
C) Insan ve tabiat sevgisi, yalnızlık, boşluk
duygusu gibi başlıca temalarda yazmıştır.
D) Vezin, uyak gibi unsurların şiiri
sinırlandıracağını düşünmektedir.
E) Edebî sanatlara yer vermemiştir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5. Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) ilk şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmış, Melih Cevdat Anday'ın etkisiyle serbest ölçüye geçmiştir. B) “Küçük insan"ın yaşamını anlatmayı seçmiştir. C) Insan ve tabiat sevgisi, yalnızlık, boşluk duygusu gibi başlıca temalarda yazmıştır. D) Vezin, uyak gibi unsurların şiiri sinırlandıracağını düşünmektedir. E) Edebî sanatlara yer vermemiştir.
VIDA
9.
1. Halk deyişlerinden yararlanma
II. Toplumsal yergiye yer verme
III. imgeye dayalı bir anlatım benimseme
IV. Günlük dili şiire uyarlama
V. Günlük hayatı, yaşama sevincini, sıradan insanın so-
runlarını yansıtma
VI. Anlatılmak isteneni açıkça vermeyip hissettirme
Yukarıdakilerden hangileri Garip (1. Yeni) şiiri için doğru
değildir?
B) Il ve III
C) Ill ve VI
A) I ve 1
E) V ve VI
D) IV ve v
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
VIDA 9. 1. Halk deyişlerinden yararlanma II. Toplumsal yergiye yer verme III. imgeye dayalı bir anlatım benimseme IV. Günlük dili şiire uyarlama V. Günlük hayatı, yaşama sevincini, sıradan insanın so- runlarını yansıtma VI. Anlatılmak isteneni açıkça vermeyip hissettirme Yukarıdakilerden hangileri Garip (1. Yeni) şiiri için doğru değildir? B) Il ve III C) Ill ve VI A) I ve 1 E) V ve VI D) IV ve v
SİİRİ
14
3. 1.
Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.
II.
Fayış içinde
ilik peşinde
tır. 1956'da
kitabın ön
görüntüsü,
bir şeyse
mi vardır.
özünün bir
me sanatı,
olabilecek
a da bağlı
ir şey, bir
olmasına
E" olarak
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
III. Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller miydi.
Arzu dolu, yaşamak dolu,
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.
Lakilerin
IV. Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
V. Dört kişi parkta çektirmişiz,
Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi...
Anlaşılan sonbahar
Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli
Yapraksız arkamızdaki ağaçlar...
Babası daha ölmemiş Oktay'ın,
Ben biyiksızım,
Orhan, Süleyman efendiyi tanımamış.
Yukarıda numaralanmış şiirlerin hangisi Garipçilerin
benimsediği("basitlik ilkesiyle yazılmamıstır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
HIZ VE RENK YAYINLARI
rin
4. Aşağıdakilerin hangisi Garip (1. Yeni) şiiri için söylene-
mez?
A) Serbest
tarzda uyaksız şiirler yazılmıştır.
B) İdeolojik ve politik söylemden kaçınılmıştır.
VERSITE HAZIRLIK
VIRTU-
OLDALIRLIN
arodon insanlar islenmistir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
SİİRİ 14 3. 1. Neler yapmadık şu vatan için! Kimimiz öldük; Kimimiz nutuk söyledik. II. Fayış içinde ilik peşinde tır. 1956'da kitabın ön görüntüsü, bir şeyse mi vardır. özünün bir me sanatı, olabilecek a da bağlı ir şey, bir olmasına E" olarak Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; III. Bu eller miydi masallar arasından Rüyalara uzattığım bu eller miydi. Arzu dolu, yaşamak dolu, Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan. Lakilerin IV. Nedir bu benim çilem Hesap bilmem Muhasebede memurum En sevdiğim yemek imambayıldı Dokunur Bir kız tanırım çilli Ben onu severim O beni sevmez V. Dört kişi parkta çektirmişiz, Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi... Anlaşılan sonbahar Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli Yapraksız arkamızdaki ağaçlar... Babası daha ölmemiş Oktay'ın, Ben biyiksızım, Orhan, Süleyman efendiyi tanımamış. Yukarıda numaralanmış şiirlerin hangisi Garipçilerin benimsediği("basitlik ilkesiyle yazılmamıstır? A) I B) II C) III D) IV E) V HIZ VE RENK YAYINLARI rin 4. Aşağıdakilerin hangisi Garip (1. Yeni) şiiri için söylene- mez? A) Serbest tarzda uyaksız şiirler yazılmıştır. B) İdeolojik ve politik söylemden kaçınılmıştır. VERSITE HAZIRLIK VIRTU- OLDALIRLIN arodon insanlar islenmistir.
12
)
Biçimsel açıdan şiirde kuralsızlık hâkimdir.
• Varoluşçuluk akımının etkisindedir.
• I. Yeni'ye tepki olarak doğmuştur.
İmgeyi şiirin en önemli ögesi saymıştır.
• Şiir
, yoruma açık olmalıdır.
Bazı özellikleri verilen edebî akım aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Mavi Akimi
B) Beş Hececiler
C) Yedi Meşaleciler
D) Garipçiler
E) II. Yeni
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
12 ) Biçimsel açıdan şiirde kuralsızlık hâkimdir. • Varoluşçuluk akımının etkisindedir. • I. Yeni'ye tepki olarak doğmuştur. İmgeyi şiirin en önemli ögesi saymıştır. • Şiir , yoruma açık olmalıdır. Bazı özellikleri verilen edebî akım aşağıdakiler- den hangisidir? A) Mavi Akimi B) Beş Hececiler C) Yedi Meşaleciler D) Garipçiler E) II. Yeni
CC
21. Aşağı Yukarı ve Karga ile Tilki kitaplarındaki şiirleriyle
1.
II.
toplumcu gerçekçi anlayışı dile getiren Oktay Rifat,
Kolları Bağlı Odysseus adlı şiiriyle araladığı II. Yeni
IV.
kapısına Aşk Merdiveni şiiriyle girer.
V.
Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden han-
gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
CC 21. Aşağı Yukarı ve Karga ile Tilki kitaplarındaki şiirleriyle 1. II. toplumcu gerçekçi anlayışı dile getiren Oktay Rifat, Kolları Bağlı Odysseus adlı şiiriyle araladığı II. Yeni IV. kapısına Aşk Merdiveni şiiriyle girer. V. Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.