Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımını Temsil Eden Şiir Soruları

"Anlatamıyorum" gibi lirik şiirleriyle büyük bir beğeni kazanmıştır. "Garip", "Vazgeçemediğim". "Destan Gibi". "Karşı' gibi eserlerin sahibidir.
37. Ilk şiirlerini 1936'da Varlık dergisinde yayımlamıştır. Şairane söyleyişten, basmakalıp benzetmelerden ve söz sanatlarından kaçınmiş: şiiri daha kısa ve
basit forma dönüştürmüştür. Yergi, nükte, mizah ve şaşırtmaya dayalı şiirler yazmış: 1947de Yaprak dergisini çıkarmıştır. "Istanbul'u Dinliyorum".
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oktay Rifat Horozcu
Orhan Veli Kanik
Faruk Nafiz Çamlibel
Attila lihan
E) Melih Cevdet Anday
38. Aşağıdaki eserlerden hangisi Garipçilerden birine ait değildir?
A) Teknenin Ölümü
B) Elleri Var Özgürlüğün
C) Destan Gibi
Yaşayıp Ölmek
Sonrası
-
39.
Rahali Kaçan Ağaç - Oktay Rifat Horozcu
II. Yenisi - Orhan Veli Kanık
II. Kolları Bağlı Odysseus - Melih Cevdet Anday
IV. Aşık Merdiveni - Melih Cevdet Anday
V. Bir Cigara Içimi - Oktay Rifat Horozcu
Yukarıda numaralanmış yazar-eser eşleştirmelerinden hangi ikisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I ve II.
B)ll ve V.
C) I ve IV. D) III ve V.
E) IV ve V.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
"Anlatamıyorum" gibi lirik şiirleriyle büyük bir beğeni kazanmıştır. "Garip", "Vazgeçemediğim". "Destan Gibi". "Karşı' gibi eserlerin sahibidir. 37. Ilk şiirlerini 1936'da Varlık dergisinde yayımlamıştır. Şairane söyleyişten, basmakalıp benzetmelerden ve söz sanatlarından kaçınmiş: şiiri daha kısa ve basit forma dönüştürmüştür. Yergi, nükte, mizah ve şaşırtmaya dayalı şiirler yazmış: 1947de Yaprak dergisini çıkarmıştır. "Istanbul'u Dinliyorum". Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Oktay Rifat Horozcu Orhan Veli Kanik Faruk Nafiz Çamlibel Attila lihan E) Melih Cevdet Anday 38. Aşağıdaki eserlerden hangisi Garipçilerden birine ait değildir? A) Teknenin Ölümü B) Elleri Var Özgürlüğün C) Destan Gibi Yaşayıp Ölmek Sonrası - 39. Rahali Kaçan Ağaç - Oktay Rifat Horozcu II. Yenisi - Orhan Veli Kanık II. Kolları Bağlı Odysseus - Melih Cevdet Anday IV. Aşık Merdiveni - Melih Cevdet Anday V. Bir Cigara Içimi - Oktay Rifat Horozcu Yukarıda numaralanmış yazar-eser eşleştirmelerinden hangi ikisinde yanlışlık yapılmıştır? A) I ve II. B)ll ve V. C) I ve IV. D) III ve V. E) IV ve V.
1
Orhan Veli Kanık önculugunde ortaya çıkan bu akım Oktay
1
Rifat ve Melih Cevdet'in de destek vermesiyle 1940 sonrası
şire damgasını vurmuştur. Ganpçiler, eskiye ait olan her şe-
yin karşısında olup ölcü ve kafiyeyi terk etmekten yana bir
Il
tavır takınmışlardır. Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya
çalışmışlar süsten, sanattan uzak bir şiir anlayışı geliştir-
IV.
mişlerdir. Yasama karamsar bir havayla bakmışlar, sıradan
V
insanı şiirin konusu yapmışlardır.
Bu parçada Garip akımı ile ilgili numaralanmış bilgilerin
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)
B) il
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
1 Orhan Veli Kanık önculugunde ortaya çıkan bu akım Oktay 1 Rifat ve Melih Cevdet'in de destek vermesiyle 1940 sonrası şire damgasını vurmuştur. Ganpçiler, eskiye ait olan her şe- yin karşısında olup ölcü ve kafiyeyi terk etmekten yana bir Il tavır takınmışlardır. Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlar süsten, sanattan uzak bir şiir anlayışı geliştir- IV. mişlerdir. Yasama karamsar bir havayla bakmışlar, sıradan V insanı şiirin konusu yapmışlardır. Bu parçada Garip akımı ile ilgili numaralanmış bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) B) il C) III D) IV E) V
tutsaklik eridi
bir akımdır geçen yüreğimden
en uzaktaki bir Müslüman'ın yüreğine
4.Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin
ortak özelliğidir?
A) Dini bir duyarlığın anlatılması
B) Milli değerlerin ön plana çıkarılması
C) Toplumsal problemlerin işlenmiş olması
D) Konudan çok, dil ve üsluba önem verilmesi
E) Batı kültür ve medeniyetinin etkilerinin görülmesi
1940'li yıllarda üç genç şair (Orhan Veli, Oktay Rifat,
Melih Cevdet Anday) bir seçki yayımladılar. Seçkinin
ön sözünde, şiirde ölçü ve uyağa, "Şairaneliğe" karşı
olduklarını belirten bu genç şairler, gerçekten de,
dizenin en yalın birimlerine indirgenmiş şiirleriyle,
çağdaş şiir dilimizin konuşma dili ve günlük yaşam
yalınlığıyla buluşmasında önemli bir görev üstlendiler.
Bu yıllarda yayımladıkları öteki şiir kitaplarında Türk
şiirinin lirik ana kaynağına yöneldiler. Yine, Orhan
Veli'nin sağlığında her üç şairin, onun ölümünden
sonra da Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'ın
şiirlerinde, 1940 toplumcu şairlerinin temaları da farkh
sanatsal biçim ve yaklaşımlarla da olsa (ironi ve humor
ögeleri vb.) çokça işlendi.
5.Bu parçada sözü edilen genç sanatçıların
oluşturduğu edebi topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Garip akımı B) Saf şiir (Öz şiir)
C) Toplumcu gerçekçi şiir D) Mavi hareketi
E) Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiir
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
tutsaklik eridi bir akımdır geçen yüreğimden en uzaktaki bir Müslüman'ın yüreğine 4.Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin ortak özelliğidir? A) Dini bir duyarlığın anlatılması B) Milli değerlerin ön plana çıkarılması C) Toplumsal problemlerin işlenmiş olması D) Konudan çok, dil ve üsluba önem verilmesi E) Batı kültür ve medeniyetinin etkilerinin görülmesi 1940'li yıllarda üç genç şair (Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday) bir seçki yayımladılar. Seçkinin ön sözünde, şiirde ölçü ve uyağa, "Şairaneliğe" karşı olduklarını belirten bu genç şairler, gerçekten de, dizenin en yalın birimlerine indirgenmiş şiirleriyle, çağdaş şiir dilimizin konuşma dili ve günlük yaşam yalınlığıyla buluşmasında önemli bir görev üstlendiler. Bu yıllarda yayımladıkları öteki şiir kitaplarında Türk şiirinin lirik ana kaynağına yöneldiler. Yine, Orhan Veli'nin sağlığında her üç şairin, onun ölümünden sonra da Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'ın şiirlerinde, 1940 toplumcu şairlerinin temaları da farkh sanatsal biçim ve yaklaşımlarla da olsa (ironi ve humor ögeleri vb.) çokça işlendi. 5.Bu parçada sözü edilen genç sanatçıların oluşturduğu edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Garip akımı B) Saf şiir (Öz şiir) C) Toplumcu gerçekçi şiir D) Mavi hareketi E) Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiir
Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi
Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi,
Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray.
.........akımının sanatçılarıdır.
Attila ilhan, Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan Duru
'in önemli temsilcileridir.
sta
.........geleneksel şiir anlayışına bir
tepki olarak doğan ve 1941'de yayımladıkları
GARIP adlı kitapla ortaya çıkan topluluktur.
Du til
lavab
sob 12
CA
Öz şiir anlayışını sürdüren şiir anlayışında şiirde
......; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, iç kafiye
vb. ile sağlanır a ortaya çıkan topluluktur.
.
Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
US
anlayışını benimseyen şairler şiirlerinde
.... ölçüsünü kullanmışlardır.
ricono
202 () sio hio nobre
Türk dilinin ilk sözlüğü Kaşgarh() in
Mahmut'un
lovi
is üle arveltet og
od
yazdığı...
.......tür.
ilegal
VITY
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray. .........akımının sanatçılarıdır. Attila ilhan, Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan Duru 'in önemli temsilcileridir. sta .........geleneksel şiir anlayışına bir tepki olarak doğan ve 1941'de yayımladıkları GARIP adlı kitapla ortaya çıkan topluluktur. Du til lavab sob 12 CA Öz şiir anlayışını sürdüren şiir anlayışında şiirde ......; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, iç kafiye vb. ile sağlanır a ortaya çıkan topluluktur. . Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir US anlayışını benimseyen şairler şiirlerinde .... ölçüsünü kullanmışlardır. ricono 202 () sio hio nobre Türk dilinin ilk sözlüğü Kaşgarh() in Mahmut'un lovi is üle arveltet og od yazdığı... .......tür. ilegal VITY