Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımını Temsil Eden Şiir Soruları

2.
1. Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur biz de gideriz
Kalir dudaklarda şarkımız bizim
II. Ağaca bir taş attım
Düşmedi taşım
Düşmedi taşım
Taşımı ağac yedi
Taşımı isterim
Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin
temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir?
At thinei Yeniciter-Garipçiler
B) Mistik Şiir - İkinci Yeniciler
6 Yedi teşaleciler Toplumcular.
D Mistik Şiir - Garipçiler
E) Beş Hececiter-Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
2. 1. Gideriz nur yolu izde gideriz Taş bağırda sular dizde gideriz Bir gün akşam olur biz de gideriz Kalir dudaklarda şarkımız bizim II. Ağaca bir taş attım Düşmedi taşım Düşmedi taşım Taşımı ağac yedi Taşımı isterim Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? At thinei Yeniciter-Garipçiler B) Mistik Şiir - İkinci Yeniciler 6 Yedi teşaleciler Toplumcular. D Mistik Şiir - Garipçiler E) Beş Hececiter-Yedi Meşaleciler
Giderayak
Handan, hamamdan geçtik
Gün işığındaki hissemize razıydık
Saadetinden geçtik
Ümidine razıydık
Hiçbirini bulamadık
Kendimize hüzünler icat ettik
Avunamadık
Yoksa biz...
HIZ VE RENK YAYINLARI
Biz bu dünyadan değil miydik?
Biçim, dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin
kime ait olduğu söylenebilir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Kutsi Tecer
Orhan Veli Kanık
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Kemalettin Kamu
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Giderayak Handan, hamamdan geçtik Gün işığındaki hissemize razıydık Saadetinden geçtik Ümidine razıydık Hiçbirini bulamadık Kendimize hüzünler icat ettik Avunamadık Yoksa biz... HIZ VE RENK YAYINLARI Biz bu dünyadan değil miydik? Biçim, dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin kime ait olduğu söylenebilir? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Kutsi Tecer Orhan Veli Kanık D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Kemalettin Kamu
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Garip akımı için söylene-
mez?
A) Şiirde musiki ve ahengin önemli olduğunu savunurlar.
B) Sir duyguya değilakla seslenmelidir." görüşünü benim-
serler
Şiirlerini siyasi, dinî ve öğretici hiçbir ideolojiye araç ola-
rak
görmemişlerdir.
D) Tekerleme tarzı şiirleri de görülmektedir.
E) Söylev havasından uzak bir dil kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Garip akımı için söylene- mez? A) Şiirde musiki ve ahengin önemli olduğunu savunurlar. B) Sir duyguya değilakla seslenmelidir." görüşünü benim- serler Şiirlerini siyasi, dinî ve öğretici hiçbir ideolojiye araç ola- rak görmemişlerdir. D) Tekerleme tarzı şiirleri de görülmektedir. E) Söylev havasından uzak bir dil kullanılmıştır.
8. Rüzgârda çürük yaprak kokusu
Benzi uçuk hastada içlenme, telaş
Teselli ufkunda kara perdeler
Ve kaybolan renklerde bir damla yaş
Gümüş dumanlar örttü güzellikleri
Yok ömrümüzde o eski lezzet
Melül akşamlar ağlatır bizi
Ürkek bakışlarda korku ve hasret
AYDIN YAYINLARI
Bu dizeler biçim ve içerik açısından incelendi-
ğinde aşağıdaki edebi topluluklardan hangisi-
ne ait olabilir?
A) I. Yeni
B) II. Yeni
C) Maviciler
D) Hisarcılar
El Toplumcu Gerçekçiler
9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Behçet Necati
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
8. Rüzgârda çürük yaprak kokusu Benzi uçuk hastada içlenme, telaş Teselli ufkunda kara perdeler Ve kaybolan renklerde bir damla yaş Gümüş dumanlar örttü güzellikleri Yok ömrümüzde o eski lezzet Melül akşamlar ağlatır bizi Ürkek bakışlarda korku ve hasret AYDIN YAYINLARI Bu dizeler biçim ve içerik açısından incelendi- ğinde aşağıdaki edebi topluluklardan hangisi- ne ait olabilir? A) I. Yeni B) II. Yeni C) Maviciler D) Hisarcılar El Toplumcu Gerçekçiler 9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Behçet Necati
B)
rip
C) Melih Cevdet Anday - Rahati Kaçan Ağaç
D) Orhan Veli Kanık - Destan Gibi
E) Oktay Rifat Horozcu - Yaşayıp Ölmek
-
2. Giderayak
Handan, hamamdan geçtik
Gün işığındaki hissemize razıydık
Saadetinden geçtik
Ümidine razıydık
Hiçbirini bulamadık
Kendimize hüzünler icat ettik
Avunamadik
Yoksa biz...
Biz bu dünyadan değil miydik?
Biçim, dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında
bu şiirin kime ait olduğu söylenebilir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Orhan Veli Kanık
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Kemalettin Kamu
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
B) rip C) Melih Cevdet Anday - Rahati Kaçan Ağaç D) Orhan Veli Kanık - Destan Gibi E) Oktay Rifat Horozcu - Yaşayıp Ölmek - 2. Giderayak Handan, hamamdan geçtik Gün işığındaki hissemize razıydık Saadetinden geçtik Ümidine razıydık Hiçbirini bulamadık Kendimize hüzünler icat ettik Avunamadik Yoksa biz... Biz bu dünyadan değil miydik? Biçim, dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin kime ait olduğu söylenebilir? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Kutsi Tecer C) Orhan Veli Kanık D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Kemalettin Kamu
16.
14. Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığın-
da aşağıdakilerden hangisinin Garip anlayışını
yansıtan bir şiirden alındığı söylenebilir?
A) Ne varsa otu ot çiçeği çiçek yapan
Tan yerinden söken umut ışığı
Sizin olsun çekik gözlü kardeşlerim
Aydınlıklar sizin olsun körüz biz
B) Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım
Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene
Ak düşünce saçların kumral rengine
Kollarında son âşıkın ben olacağım
C) Tep kralları gibiydim öyle yalnızdım
Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum
Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi
Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım
D) Çocukluğum, çocukluğum
Gözümde tüten memleket
Artik bana sonsuz hasret,
Sonsuz keder çocukluğum
E) Bedava yaşıyoruz, bedava
Hava bedava, bulut bedava
Dere tepe bedava
Yağmur çamur bedava
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
16. 14. Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığın- da aşağıdakilerden hangisinin Garip anlayışını yansıtan bir şiirden alındığı söylenebilir? A) Ne varsa otu ot çiçeği çiçek yapan Tan yerinden söken umut ışığı Sizin olsun çekik gözlü kardeşlerim Aydınlıklar sizin olsun körüz biz B) Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene Ak düşünce saçların kumral rengine Kollarında son âşıkın ben olacağım C) Tep kralları gibiydim öyle yalnızdım Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım D) Çocukluğum, çocukluğum Gözümde tüten memleket Artik bana sonsuz hasret, Sonsuz keder çocukluğum E) Bedava yaşıyoruz, bedava Hava bedava, bulut bedava Dere tepe bedava Yağmur çamur bedava
2. Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde
Oysaki seninle güzel olmak var
Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi
Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda
Midemdi,
aklımdi
şu
kadarcık kalıyor
Yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerine bakıldığında yu-
karıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından
yazılmış olabilir?
A) Ülkü Tamer
B) Edip Cansever
C) Oktay Rifat Horozcu D) Ece Ayhan
E) İlhan Berk
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
2. Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde Oysaki seninle güzel olmak var Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda Midemdi, aklımdi şu kadarcık kalıyor Yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerine bakıldığında yu- karıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazılmış olabilir? A) Ülkü Tamer B) Edip Cansever C) Oktay Rifat Horozcu D) Ece Ayhan E) İlhan Berk
D) Bitiş
ama
AYDIN YAYINL
11. Kim alursa bu kitâbi yâdına
İre cümle mâninün bünyâdına
Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
ille mâlum oldi mânî menzili
Türk diline kimsene bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi
Türk dahı bilmez idi bu dilleri
İnce yoli ulu menzilleri
Bu nâme ki anın çün geldi dile
Kim bu dik ehli dahi mânî bile
Bu dizeler aşağıdaki sanatçıların hangisine ait
olabilir?
A) Nef'i
B) Âşık Paşa
C) Gülşehri
D) Mevlana
E) Nabi
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
D) Bitiş ama AYDIN YAYINL 11. Kim alursa bu kitâbi yâdına İre cümle mâninün bünyâdına Gerçi kim söylendi bunda Türk dili ille mâlum oldi mânî menzili Türk diline kimsene bakmaz idi Türklere hergiz gönül akmaz idi Türk dahı bilmez idi bu dilleri İnce yoli ulu menzilleri Bu nâme ki anın çün geldi dile Kim bu dik ehli dahi mânî bile Bu dizeler aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir? A) Nef'i B) Âşık Paşa C) Gülşehri D) Mevlana E) Nabi Diğer sayfaya geçiniz
A
11. Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındı-
ğında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebi-
lir?
A) Nazım Hikmet Ran
B) Orhan Veli Kanık
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Edip Cansever
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
A 11. Mahallemizde Senden başka ağaç olsaydı Seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen Bizimle beraber Kaydırak oynamasını bilseydin Seni daha çok severdim. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındı- ğında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebi- lir? A) Nazım Hikmet Ran B) Orhan Veli Kanık C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Necip Fazıl Kısakürek E) Edip Cansever
13. “Hep dinliyorum ve her dinlediğimi doğru buluyorum. Nihayet,
meydana şöyle bir formül, düstûr çıktı: 'Sanat şahsî ve muh-
teremdir.' Bu cümleyi içimden, bir dua ezberler gibi, yüz defa
tekrar ederek evimize döndüm."
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki sözleri söyle-
yen sanatçı ile aynı topluluğa mensuptur?
A) Anmet Haşim
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Tevfik Fikret
El Recaizade Mahmut Ekrem
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
13. “Hep dinliyorum ve her dinlediğimi doğru buluyorum. Nihayet, meydana şöyle bir formül, düstûr çıktı: 'Sanat şahsî ve muh- teremdir.' Bu cümleyi içimden, bir dua ezberler gibi, yüz defa tekrar ederek evimize döndüm." Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki sözleri söyle- yen sanatçı ile aynı topluluğa mensuptur? A) Anmet Haşim B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Tevfik Fikret El Recaizade Mahmut Ekrem
Orhan Veli, şiirde eski değerleri yıkmış; biçimde, biçude,
uyakta serbestliğe yönelmiştir. Bu yolda kendine özgü
bir patikada yürüyen şair, tamamen yapmacıksız der
diyeceklerini. Bu yüzden de herkese açık bir şiirdir onunki
Halktan insanların günlük yaşamlarını, sevinçlerini,
üzüntülerini anlatan şair toplumsal yergileriyle de dikkat
çeker. İnsan sevgisi, yaşama sevinci, küçük mutluluklar
yetinme onun şiirlerinde öncelikli konular oldu.
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'nin bir özelliği
değildir?
Ar kimseye benzememeyi başarma
B Anlatında doğallığı yeğleme
C) Sini düşsel ögeler üzerinde temellendirme
D) Var olan biçimleri yeni arayışlarla geçersizleştirm
E) Anlagligi kolay blirler yazma
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Orhan Veli, şiirde eski değerleri yıkmış; biçimde, biçude, uyakta serbestliğe yönelmiştir. Bu yolda kendine özgü bir patikada yürüyen şair, tamamen yapmacıksız der diyeceklerini. Bu yüzden de herkese açık bir şiirdir onunki Halktan insanların günlük yaşamlarını, sevinçlerini, üzüntülerini anlatan şair toplumsal yergileriyle de dikkat çeker. İnsan sevgisi, yaşama sevinci, küçük mutluluklar yetinme onun şiirlerinde öncelikli konular oldu. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'nin bir özelliği değildir? Ar kimseye benzememeyi başarma B Anlatında doğallığı yeğleme C) Sini düşsel ögeler üzerinde temellendirme D) Var olan biçimleri yeni arayışlarla geçersizleştirm E) Anlagligi kolay blirler yazma
4.
Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada âşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
Bu dizeler, Orhan Veli Kanık'ın aşağıdakilerden hangi-
sine karşı olduğuna örnek gösterilemez?
A) Hece ve aruz ölçüsüne
B) Söz ve anlam sanatlarına
C) Divan şiirine
D) Sade ve anlaşılır dile
E) Sıradan konulara
Tebingt Soru Bankası
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
4. Beni bu güzel havalar mahvetti, Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım, Böyle havada âşık oldum; Eve ekmekle tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum; Şiir yazma hastalığım Hep böyle havalarda nüksetti; Beni bu güzel havalar mahvetti. Bu dizeler, Orhan Veli Kanık'ın aşağıdakilerden hangi- sine karşı olduğuna örnek gösterilemez? A) Hece ve aruz ölçüsüne B) Söz ve anlam sanatlarına C) Divan şiirine D) Sade ve anlaşılır dile E) Sıradan konulara Tebingt Soru Bankası
7. Bu şairler, şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş
kalıplara karşı çıkıp kuralsızlığı kural edindiler. Şiirlerde
toplumsal yergilere yer verip şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle
ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular
ve şiirin konularını genişlettiler. Onların şiirleri toplumcu
ve didaktik bir özellik taşımaz. Halk şiirinin anlatım ve de-
neyimlerinden yararlandılar. O güne kadar "seçkin" bir
tür sayılan şiirin her konuda yazılabileceğini savundular.
Konuşma dilini şiire dâhil ettiler.
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada tanıtılan şi-
ir anlayışıyla örtüşür?
A) Eksiklerim çoktur benim
Ben temiz bir dal değilim
Hep karanlık bir köşem var
Bilirim Tanrim bilirim
B) Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı
Bir elinde cimbız
Bir elinde ayna
Umurunda mi dünya
C) Sen benim hiçbir şeyimsin
Yazdıklarımdan çok daha az
Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Lüzumundan fazla beyaz
D) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
E) Dün, bir gölge gibi geçti yanımdan
Oydu, bir bakışta tanıdım onu
Rüyalarıma tayf hâlinde konan
Peşime bir korku gibi düşen o
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
7. Bu şairler, şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkıp kuralsızlığı kural edindiler. Şiirlerde toplumsal yergilere yer verip şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler. Onların şiirleri toplumcu ve didaktik bir özellik taşımaz. Halk şiirinin anlatım ve de- neyimlerinden yararlandılar. O güne kadar "seçkin" bir tür sayılan şiirin her konuda yazılabileceğini savundular. Konuşma dilini şiire dâhil ettiler. Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada tanıtılan şi- ir anlayışıyla örtüşür? A) Eksiklerim çoktur benim Ben temiz bir dal değilim Hep karanlık bir köşem var Bilirim Tanrim bilirim B) Ne atom bombası Ne Londra Konferansı Bir elinde cimbız Bir elinde ayna Umurunda mi dünya C) Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az Hiç kimse misin bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz D) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden E) Dün, bir gölge gibi geçti yanımdan Oydu, bir bakışta tanıdım onu Rüyalarıma tayf hâlinde konan Peşime bir korku gibi düşen o
26
24. 1. Şair:
- Benim için şiirde önemli olan, musikiyi yakalamaktır. Şiir bir
anlamı aktarmak için araç olarak kullanılamayacağı gibi sırf sa-
nat yapmak amacıyla bir araya getirilmiş söz yığınlarından da
oluşmaz.
II. Şair:
- Şiirde musiki ve sanatsallık gibi kavramlar şairi bağlayan bi-
rer zincir gibi. Şair biçimsel yüklerden kurtulursa ve günlük ya-
şama açılırsa özgürleşir. Kafiye, redif ya da ölçü bağımlılığı yüz-
yıllarca şiiri kof bir mimariye dönüştürmedi mi?
1. Şair:
- Sizin kof mimari dediğiniz, şiirin olmazsa olmaz koşuludur.
Şair, estetik bir bütünlük oluşturmayacaksa yazdığına şiir de-
-
nemez.
Bu diyalogda konuşan l. ve II. şairlerin bağlı olduğu edebî an-
layışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve-
rilmiştir?
A) Öz şiirciler - Garipçiler
B) Topluniau gerçekçiler -Öz şiirciler
C) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
D) Garipçiler - Toplumcu gerçekçiler
E) Öz şiirciler - İkinci Yeniciler
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
26 24. 1. Şair: - Benim için şiirde önemli olan, musikiyi yakalamaktır. Şiir bir anlamı aktarmak için araç olarak kullanılamayacağı gibi sırf sa- nat yapmak amacıyla bir araya getirilmiş söz yığınlarından da oluşmaz. II. Şair: - Şiirde musiki ve sanatsallık gibi kavramlar şairi bağlayan bi- rer zincir gibi. Şair biçimsel yüklerden kurtulursa ve günlük ya- şama açılırsa özgürleşir. Kafiye, redif ya da ölçü bağımlılığı yüz- yıllarca şiiri kof bir mimariye dönüştürmedi mi? 1. Şair: - Sizin kof mimari dediğiniz, şiirin olmazsa olmaz koşuludur. Şair, estetik bir bütünlük oluşturmayacaksa yazdığına şiir de- - nemez. Bu diyalogda konuşan l. ve II. şairlerin bağlı olduğu edebî an- layışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve- rilmiştir? A) Öz şiirciler - Garipçiler B) Topluniau gerçekçiler -Öz şiirciler C) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler D) Garipçiler - Toplumcu gerçekçiler E) Öz şiirciler - İkinci Yeniciler
7. Aşağıdaki sa natçılar
akımı yanlış verilmiştir?
At Ahmet Muhip Dıranas -Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
B/ Orhan Veli Kanık - Birinci Yeni Şiir
Et Enver Gökçe - Serbest Nazim ve Toplumcu Şiir
D2 Oktay Rifat Horozcu-İkinci Yeni Şiiri
E) Arif Nihat Asya- Millî Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
7. Aşağıdaki sa natçılar akımı yanlış verilmiştir? At Ahmet Muhip Dıranas -Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir B/ Orhan Veli Kanık - Birinci Yeni Şiir Et Enver Gökçe - Serbest Nazim ve Toplumcu Şiir D2 Oktay Rifat Horozcu-İkinci Yeni Şiiri E) Arif Nihat Asya- Millî Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir
2- Aşağıdaki dörtlük hangi edebiyat akımına aittir? Nedenlerini yazınız.
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar.
Hatta çirkin yaratıldığından bile.
O kadar müteessir değildi.
Kundurası vurmadığı zamanlarda. (Orhan Veli Kanık)
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
2- Aşağıdaki dörtlük hangi edebiyat akımına aittir? Nedenlerini yazınız. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile. O kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda. (Orhan Veli Kanık)