Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımını Temsil Eden Şiir Soruları

Aritmetik Yayınları
dir. Osmanlı
ğü her güzel
elliği övmek
onulara yer
ürünün en
e sadece
10. Garibim
Ne bir güzel var avutacak gönlümü
12. Tanzil
gazete
A Te
B) M
TE
D) H
SA
Bu şehirde
kilerden
Oğlan
Ne de tanıdık bir çehre
Bir tren sesi duymaya göreyim
İki gözüm
İki çeşme...
Orhan Veli'ye ait bu şiir için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Garip akımının şiir özelliklerini taşımaktadır.
B Dit, şiirsel işlevde kullanılmıştır.
Yalnızlık teması işlenmiştir.
D) Tüm sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır.
E) Uyak ve redif kullanılmamıştır.
121
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Aritmetik Yayınları dir. Osmanlı ğü her güzel elliği övmek onulara yer ürünün en e sadece 10. Garibim Ne bir güzel var avutacak gönlümü 12. Tanzil gazete A Te B) M TE D) H SA Bu şehirde kilerden Oğlan Ne de tanıdık bir çehre Bir tren sesi duymaya göreyim İki gözüm İki çeşme... Orhan Veli'ye ait bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Garip akımının şiir özelliklerini taşımaktadır. B Dit, şiirsel işlevde kullanılmıştır. Yalnızlık teması işlenmiştir. D) Tüm sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır. E) Uyak ve redif kullanılmamıştır. 121
.
Ne budala şeymişim meğer
Senelerden beri anlamamışım
Hardalın cemiyet hayatındaki yerini
"Hardalsız yaşanmaz"
Bunu Abidin de söylüyordu geçenlerde
Daha büyük hakikatlere ermiş olanlara
Bu dizelerden hareketle Garip akımıyla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenir?
A) Süitde söylev havası aâkimdir.
.
Sanatsal kaygı, anlamın özüne geçmiştir.
Ölçü ve uyağa önem verilmiştir
D) Toplumcu, idealist birtutum vardır.
E) Espri ve şaşırtmacaya yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
. Ne budala şeymişim meğer Senelerden beri anlamamışım Hardalın cemiyet hayatındaki yerini "Hardalsız yaşanmaz" Bunu Abidin de söylüyordu geçenlerde Daha büyük hakikatlere ermiş olanlara Bu dizelerden hareketle Garip akımıyla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenir? A) Süitde söylev havası aâkimdir. . Sanatsal kaygı, anlamın özüne geçmiştir. Ölçü ve uyağa önem verilmiştir D) Toplumcu, idealist birtutum vardır. E) Espri ve şaşırtmacaya yer verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) "Çile şairi" olarak da tanınan Necip Fazıl Kısakürek,
"Büyük Doğu" ve "Ağaç" dergilerini çıkarmıştır.
B) Ahmet Kutsi Tecer, Âşık Veysel'i Türk edebiyatına
tanıtmış, memleket edebiyatı etkisiyle şiirler yazmış.
tir.
C) "Sinif, Yarenlik, Üsküdar'da Sabah Oldu” gibi eser-
leri olan Rıfat Ilgaz, toplumcu şiirler yazmıştır.
D) Orhan Veli Kanik, I. Yeni anlayışıyla ölçüsüz, uyak-
siz şiirler yazmış, romanlarında psikolojik çözümle-
meler yapmıştır.
E) Mavi akımıyla ismi özdeşleştirilen Attila İlhan, film
ve dizi senaryoları da yazmıştır.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) "Çile şairi" olarak da tanınan Necip Fazıl Kısakürek, "Büyük Doğu" ve "Ağaç" dergilerini çıkarmıştır. B) Ahmet Kutsi Tecer, Âşık Veysel'i Türk edebiyatına tanıtmış, memleket edebiyatı etkisiyle şiirler yazmış. tir. C) "Sinif, Yarenlik, Üsküdar'da Sabah Oldu” gibi eser- leri olan Rıfat Ilgaz, toplumcu şiirler yazmıştır. D) Orhan Veli Kanik, I. Yeni anlayışıyla ölçüsüz, uyak- siz şiirler yazmış, romanlarında psikolojik çözümle- meler yapmıştır. E) Mavi akımıyla ismi özdeşleştirilen Attila İlhan, film ve dizi senaryoları da yazmıştır.
1. Yapıyı temelinden değiştirmek lazımdır. Biz, senelerden be-
ri zevkimize, seviyemize, irademize hükmetmiş; onları tayin
etmiş, onlara şekil vermiş olan edebiyatların sıkıcı, bunaltıcı
tesirinden kurtulabilmek için o edebiyatların bize öğretmiş
olduğu her şeyi atmak mecburiyetindeyiz. O ruhu atmak, o
seviyeyi kaybetmek, o zevki unutmak mecburiyetindeyiz.
Sade güzel telakkimizi değil, bütün telakkilerimizi değiştir-
meli; yeni unsurlar, yeni malzemeler, yeni söyleyiş tarzları
bulmalıyız.
Bu sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından
dile getirilmiş olabilir?
A) Arif Nihat
Asya
B) Necip Fazıl Kısakürek
kürek
C) Orhan Veli Kanık
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Yahya Kemal Beyatlı
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
1. Yapıyı temelinden değiştirmek lazımdır. Biz, senelerden be- ri zevkimize, seviyemize, irademize hükmetmiş; onları tayin etmiş, onlara şekil vermiş olan edebiyatların sıkıcı, bunaltıcı tesirinden kurtulabilmek için o edebiyatların bize öğretmiş olduğu her şeyi atmak mecburiyetindeyiz. O ruhu atmak, o seviyeyi kaybetmek, o zevki unutmak mecburiyetindeyiz. Sade güzel telakkimizi değil, bütün telakkilerimizi değiştir- meli; yeni unsurlar, yeni malzemeler, yeni söyleyiş tarzları bulmalıyız. Bu sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından dile getirilmiş olabilir? A) Arif Nihat Asya B) Necip Fazıl Kısakürek kürek C) Orhan Veli Kanık D) Orhan Seyfi Orhon E) Yahya Kemal Beyatlı
17.
"Garip şiiri” bir temizlik şiiriydi. Eskinin çok değer
verdiği “sanat"lara bir çizgi çekme, imgeyi düz
söyleyişte arama, her şeyin şiire girebileceğini
kanıtlama, şiiri halkın arasına indirme.... Bütün
bunlar yapılırken kimi değerler de yok oldu ama bu
temizlik İkinci Yeni'nin işine de yaradı. Onları,
Abdülhak Hamit'i taklit etmekten kurtardı.
Bu parçada Garip şiiriyle ilgili aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?
A) Konuşma dilinin doğallığı içinde şiirsel söyleyişe
ulaşılmıştır.
B) Eski şiir geleneğinden uzaklaşılmıştır.
C) Şiir; ölçü ve uyağın bağlayıcı etkilerinden
kurtarılmıştır.
D) Söz ve anlam sanatlarına başvurulmamıştır.
E) Gündelik yaşamın sorunları ve sıradan insanlar
işlenmiştir.
18.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
17. "Garip şiiri” bir temizlik şiiriydi. Eskinin çok değer verdiği “sanat"lara bir çizgi çekme, imgeyi düz söyleyişte arama, her şeyin şiire girebileceğini kanıtlama, şiiri halkın arasına indirme.... Bütün bunlar yapılırken kimi değerler de yok oldu ama bu temizlik İkinci Yeni'nin işine de yaradı. Onları, Abdülhak Hamit'i taklit etmekten kurtardı. Bu parçada Garip şiiriyle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Konuşma dilinin doğallığı içinde şiirsel söyleyişe ulaşılmıştır. B) Eski şiir geleneğinden uzaklaşılmıştır. C) Şiir; ölçü ve uyağın bağlayıcı etkilerinden kurtarılmıştır. D) Söz ve anlam sanatlarına başvurulmamıştır. E) Gündelik yaşamın sorunları ve sıradan insanlar işlenmiştir. 18.
21. İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
Deniz yırtılır kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker
Ben dikerim
Dalga geçerim kimi zaman da
O da benim vazifem
Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alın-
dığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu-
ğu söylenebilir?
A) Ziya Osman Saba
B) Nazım Hikmet
C) Edip Cansever
Orhan Veli Kanık
E) Arif Nihat Asya
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
21. İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim Dalga geçerim kimi zaman da O da benim vazifem Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alın- dığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu- ğu söylenebilir? A) Ziya Osman Saba B) Nazım Hikmet C) Edip Cansever Orhan Veli Kanık E) Arif Nihat Asya
enemez?
ktedir.
mektedir.
mektedir.
YAYINLARI
22. Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Aci su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alın-
dığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söy-
lenebilir?
AV Orhan Veli
c) Attilâ ilhan
B) Cahit Külebi
) ilhan Berk
E) Nazım Hikmet
8
Diğer sayfaya geciniz.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
enemez? ktedir. mektedir. mektedir. YAYINLARI 22. Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Aci su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alın- dığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söy- lenebilir? AV Orhan Veli c) Attilâ ilhan B) Cahit Külebi ) ilhan Berk E) Nazım Hikmet 8 Diğer sayfaya geciniz.
14. İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim
Yukarıdaki şiir,
I. Serbest ölçüyle kaleme alınmıştır.
II. İmge ve çağrışım kullanılmadığı bir nazımdır.
III. II. Yeni özellikleri göstermektedir.
IV. Mecazlı söyleyişin ve şairaneliğin olmadığı bir örnektir.
V. Toplumcu - gerçekçi çizgiden uzaktır.
Yukarıdaki şiirle ilgili cümle hangi öncüllerle tamamlana-
maz?
A) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Il ve IV
E) Il ve V
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
14. İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah, Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman, Bilmezsiniz kim diker; Ben dikerim Yukarıdaki şiir, I. Serbest ölçüyle kaleme alınmıştır. II. İmge ve çağrışım kullanılmadığı bir nazımdır. III. II. Yeni özellikleri göstermektedir. IV. Mecazlı söyleyişin ve şairaneliğin olmadığı bir örnektir. V. Toplumcu - gerçekçi çizgiden uzaktır. Yukarıdaki şiirle ilgili cümle hangi öncüllerle tamamlana- maz? A) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III D) Il ve IV E) Il ve V
TURK DI
SOSYAL BİLİMLER
A
21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyat tarihiyle ilgili yapıtlarıyla bilinen Cevdet
Kudret Solok, şiirlerinde bireysel duyguları
bir şekilde işlemiştir; onun şiir türündeki
orijinal
eseri,
Birinci Perde adını taşır.
B) Lirik ve epik konularda hece ölçüsüyle yazdı-
Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları adlı pasto-
ğı şiirlerle tanınan, "Gurbet Şairi" olarak anılan
ral şiiri oldukça meşhurdur.
C) II. Yeni'nin dil ve üslup özelliklerini kullanan ancak
tema bakımından İslami duyarlığa sahip olan
Sezai Karakoç'un Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk
Saat eserlerinden birkaçıdır.
D) Şiirin yanı sıra roman, hikâye, tiyatro türlerinde de
eserler veren Necip Fazıl Kısakürek; eserlerinde
sevgi, ayrılık, özlem, din, gelecek ideali ve felsefi
konulara geniş yer vermiştir.
E) I. Yeni şairlerinden olan Melih Cevdat Anday'ın
Anlatamıyorum, İstanbul Türküsü, Kitabe-i Seng i
Mezar, Delikli Şiir gibi şiirleri vardır.
A
Pino
AYT D
23.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
TURK DI SOSYAL BİLİMLER A 21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Edebiyat tarihiyle ilgili yapıtlarıyla bilinen Cevdet Kudret Solok, şiirlerinde bireysel duyguları bir şekilde işlemiştir; onun şiir türündeki orijinal eseri, Birinci Perde adını taşır. B) Lirik ve epik konularda hece ölçüsüyle yazdı- Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları adlı pasto- ğı şiirlerle tanınan, "Gurbet Şairi" olarak anılan ral şiiri oldukça meşhurdur. C) II. Yeni'nin dil ve üslup özelliklerini kullanan ancak tema bakımından İslami duyarlığa sahip olan Sezai Karakoç'un Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat eserlerinden birkaçıdır. D) Şiirin yanı sıra roman, hikâye, tiyatro türlerinde de eserler veren Necip Fazıl Kısakürek; eserlerinde sevgi, ayrılık, özlem, din, gelecek ideali ve felsefi konulara geniş yer vermiştir. E) I. Yeni şairlerinden olan Melih Cevdat Anday'ın Anlatamıyorum, İstanbul Türküsü, Kitabe-i Seng i Mezar, Delikli Şiir gibi şiirleri vardır. A Pino AYT D 23.
221 Beyaz mendiller vardı havada
Çalgılı gemiler balkonlarda açık saçık
Bir kız vardı yok gibi öyle güzel
Ne yerde ne gökte belki tuzda
Acısında ekmeğin dilim dilim buğusunda
Oktay Rifat'a ait bu dizelerde 1. Yeni şiirinin han-
gi özelliğine rastlanmaz?
A) Dil herkesin anlayabileceği sadeliktedir.
B) Uyak kullanılmamıştır.
C) Geleneksel şiir anlayışından farklı çizgidedir.
D) Şairane sözler yoktur.
E) Söz sanatlarına yer verilmemiştir.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
221 Beyaz mendiller vardı havada Çalgılı gemiler balkonlarda açık saçık Bir kız vardı yok gibi öyle güzel Ne yerde ne gökte belki tuzda Acısında ekmeğin dilim dilim buğusunda Oktay Rifat'a ait bu dizelerde 1. Yeni şiirinin han- gi özelliğine rastlanmaz? A) Dil herkesin anlayabileceği sadeliktedir. B) Uyak kullanılmamıştır. C) Geleneksel şiir anlayışından farklı çizgidedir. D) Şairane sözler yoktur. E) Söz sanatlarına yer verilmemiştir.
er-1
19. İyi giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin,
Sandık odalarında;
Senin de dükkânın öyle kokar işte.
Ablamı tanımazsın,
Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydi;
Bu teller onun telleri,
Bu duvak onun duvağı işte.
Ya bu camlardaki kadınlar?
Bu mavi mavi,
Bu yeşil yeşil fistanlım.
Geceleri de ayakta mi dururlar böyle?
Ya şu pembezar gömlek?
İçerik ve biçim özellikleri incelendiğinde yukarıdaki şiirin
aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı
söylenebilir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Ziya Osman Saba
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
er-1 19. İyi giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin, Sandık odalarında; Senin de dükkânın öyle kokar işte. Ablamı tanımazsın, Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydi; Bu teller onun telleri, Bu duvak onun duvağı işte. Ya bu camlardaki kadınlar? Bu mavi mavi, Bu yeşil yeşil fistanlım. Geceleri de ayakta mi dururlar böyle? Ya şu pembezar gömlek? İçerik ve biçim özellikleri incelendiğinde yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A) Orhan Veli Kanık B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Ziya Osman Saba E) Necip Fazıl Kısakürek
topwncu
er-1 A
A
A
A
12. I. Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak
GG rafiya
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
Ahmet Hamdi Tanpınar
II. İşime karım derim, karıma kavel diyeceğim
Ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz dünyada
Güneşe karışmadıkça etim
Kavel grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim
Hasan Hüseyin Korkmazgil
III. Saçındaki çiçeği yükleyip merhabalarına
Yoluma dikildiği ilk günden beri onun
Geceyi tutup getirmek birinci işi
Sonra belirtmek geceyi en yavuz laflarla
Meryem kadifeden bir çingenedir
(Cemal Süreya)
IV. Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
(Arif Nihat Asya)
BILFEN
V. Heeey
Ne duruyorsun be, at kendini denize:
Geride bekliyenin varmış, aldırma;
Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere
(Cahit Külebi)
in toplumcu
Biçim ve içerik değerlendirildiğinde verilen
şiirlerden hangisi altındaki şaire ait değildir?
A) II.
B) V.
C).
D) III.
E) IV.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
topwncu er-1 A A A A 12. I. Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak GG rafiya Serpilen aydınlıkta dalların arasından Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak Ahmet Hamdi Tanpınar II. İşime karım derim, karıma kavel diyeceğim Ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz dünyada Güneşe karışmadıkça etim Kavel grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim Hasan Hüseyin Korkmazgil III. Saçındaki çiçeği yükleyip merhabalarına Yoluma dikildiği ilk günden beri onun Geceyi tutup getirmek birinci işi Sonra belirtmek geceyi en yavuz laflarla Meryem kadifeden bir çingenedir (Cemal Süreya) IV. Şehitler tepesi boş değil, Biri var bekliyor. Ve bir göğüs, nefes almak için; Rüzgâr bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye; Yattığı toprak belli, Tuttuğu bayrak belli, (Arif Nihat Asya) BILFEN V. Heeey Ne duruyorsun be, at kendini denize: Geride bekliyenin varmış, aldırma; Görmüyor musun, her yanda hürriyet; Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; Git gidebildiğin yere (Cahit Külebi) in toplumcu Biçim ve içerik değerlendirildiğinde verilen şiirlerden hangisi altındaki şaire ait değildir? A) II. B) V. C). D) III. E) IV.
18. "Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;
Çiçekler gürültüyle açar;
Gürültüyle çıkar duman topraktan.
Hele martılar, hele martılar,
Her bir tüylerinde ayrı telaş!...
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi...'
95
Bu şiir biçim ve içerik özellikleri bakımından
değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan
hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) Orhan Veli Kanik -
B) Cemal Süreya
C) Ferit Edgü
D) Halit Fahri Ozansoy
E), Zeki Ömer Defne
143
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
18. "Gün olur, alır başımı giderim, Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; Çiçekler gürültüyle açar; Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar, hele martılar, Her bir tüylerinde ayrı telaş!... Gün olur, başıma kadar mavi; Gün olur başıma kadar güneş; Gün olur, deli gibi...' 95 Bu şiir biçim ve içerik özellikleri bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A) Orhan Veli Kanik - B) Cemal Süreya C) Ferit Edgü D) Halit Fahri Ozansoy E), Zeki Ömer Defne 143
RONDIT
28. Sanat ve sanatçılar, yerli veya yabancı olsun bütün
değişme, gelişme ve yeniliklerden olumlu veya olumsuz
bir şekilde etkilenirler. Türk şiirinde bu etkilenmelerin bir
ayağı da Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın kur-
duğu “l. Yeni" yani “Garip" akımıdır. İslamiyet öncesi ve
sonrası Türk şiirinden ve Batı edebiyatından etkilenen
"Garip" akımı şairlerinin başlıca amacı, Türk şiirinin yapı-
sında köklü değişiklikler yapmaktı. "Garip” kitabının ön
sözünde, Orhan Veli, akımın ortak görüşünü dile getirdi.
Bir manifesto niteliğindeki bu yazıda, üzerinde durulan
yenilikler şu maddelerle açıklanabilir:
Ölçü, kafiye gibi şiiri sınırlayan kalipları bırakma
Benzetme ve istiare gibi söz sanatlarını kaldırma
Şiiri, toplumdaki elit zümrenin tekelinden kurtarma
Şiirde geleneğe karşı çıkıp kendi kuralını belirleme
Şiirin resim ve müzikle iç içe geçmesine karşı çıkma
Bu parçaya göre "Garip /I.Yeni" akımının aşağıdakiler-
den hangisini amaçladığı söylenemez?
.
o
A) Toplumdaki olumluluğu ortaya koyma
B) Şiire çerçeve çizen unsurlardan şiiri kurtarma
c) Önceki şiir anlayışlarının düşüncelerine karşı çıkma
D) Sanat kaygısından uzak bir şiir dili yaratma
E) Şiirle başka sanatlar arasına sınır koyma
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
RONDIT 28. Sanat ve sanatçılar, yerli veya yabancı olsun bütün değişme, gelişme ve yeniliklerden olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenirler. Türk şiirinde bu etkilenmelerin bir ayağı da Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın kur- duğu “l. Yeni" yani “Garip" akımıdır. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk şiirinden ve Batı edebiyatından etkilenen "Garip" akımı şairlerinin başlıca amacı, Türk şiirinin yapı- sında köklü değişiklikler yapmaktı. "Garip” kitabının ön sözünde, Orhan Veli, akımın ortak görüşünü dile getirdi. Bir manifesto niteliğindeki bu yazıda, üzerinde durulan yenilikler şu maddelerle açıklanabilir: Ölçü, kafiye gibi şiiri sınırlayan kalipları bırakma Benzetme ve istiare gibi söz sanatlarını kaldırma Şiiri, toplumdaki elit zümrenin tekelinden kurtarma Şiirde geleneğe karşı çıkıp kendi kuralını belirleme Şiirin resim ve müzikle iç içe geçmesine karşı çıkma Bu parçaya göre "Garip /I.Yeni" akımının aşağıdakiler- den hangisini amaçladığı söylenemez? . o A) Toplumdaki olumluluğu ortaya koyma B) Şiire çerçeve çizen unsurlardan şiiri kurtarma c) Önceki şiir anlayışlarının düşüncelerine karşı çıkma D) Sanat kaygısından uzak bir şiir dili yaratma E) Şiirle başka sanatlar arasına sınır koyma
5. Sanıldığı gibi eski kural, biçim ve düzenlerin tamamen
yıkılması, “şiirde yapı meselesi'nde işlerini kolaylaştır-
mamış, aksine zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan şair,
yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Peki bu düzen nasıl
olmalıdır? Birçoklarına göre onların getirdiği yeni şiirsel
yapı ve serbestlik, işin kolayına kaçmaktan başka bir
şey değildir.
Bu parçada "onlar” olarak anılan topluluk, aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Servetifünuncular
B) Tanzimatçılar
C) Millî Edebiyatçılar
D) Garipçiler
E) Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
5. Sanıldığı gibi eski kural, biçim ve düzenlerin tamamen yıkılması, “şiirde yapı meselesi'nde işlerini kolaylaştır- mamış, aksine zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan şair, yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Peki bu düzen nasıl olmalıdır? Birçoklarına göre onların getirdiği yeni şiirsel yapı ve serbestlik, işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir. Bu parçada "onlar” olarak anılan topluluk, aşağıda- kilerden hangisidir? A) Servetifünuncular B) Tanzimatçılar C) Millî Edebiyatçılar D) Garipçiler E) Yedi Meşaleciler
1
16. Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.
<
;
21
-?
Güzel ağacım!
Sen kuruduğun zaman
Biz de inşallah
Başka mahalleye taşınmış oluruz.
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Cemal Süreya
B}
Cevdet Kudret
C) Orhan Veli
D) Attila ilhan
E) Özdemir Asaf
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
1 16. Mahallemizde Senden başka ağaç olsaydı Seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen Bizimle beraber Kaydırak oynamasını bilseydin Seni daha çok severdim. < ; 21 -? Güzel ağacım! Sen kuruduğun zaman Biz de inşallah Başka mahalleye taşınmış oluruz. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Cemal Süreya B} Cevdet Kudret C) Orhan Veli D) Attila ilhan E) Özdemir Asaf