Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gezi Yazısı Soruları

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı var-
dır?
A) Bu hafta sonu tam iki yüz adet çiçek sattığımız için
sevinçliyiz.
hatt 150G
B) O, çantasını eve bırakıp da gelene dek biz işimizi bi-
tiririz.
C) Boğaziçi'nde yan yana sıralanmış mahallelerde so-
kakların çoğu yokuşlarla uzanır tepelere.
D) Allem İstanbul'a 1974'de taşınmış, ben de 1976'da
doğmuşum.
te
E) Çalışma hayatımın 25'inci yılının sonunda, emekli
olup bu şehre yerleştim.
Jediney musey
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı var- dır? A) Bu hafta sonu tam iki yüz adet çiçek sattığımız için sevinçliyiz. hatt 150G B) O, çantasını eve bırakıp da gelene dek biz işimizi bi- tiririz. C) Boğaziçi'nde yan yana sıralanmış mahallelerde so- kakların çoğu yokuşlarla uzanır tepelere. D) Allem İstanbul'a 1974'de taşınmış, ben de 1976'da doğmuşum. te E) Çalışma hayatımın 25'inci yılının sonunda, emekli olup bu şehre yerleştim. Jediney musey
e so-
a tü-
cevk
deki
ası,
m-
ğı
my
5. Şurası da bir gerçek ki başında çok iyi yönetmen
olmadan hiçbir tiyatrocu sinema starı olamıyor bel-
ki çok iyi oynuyor oyunu ama star olamıyor.
Bu cümlede ile ilgili olarak asıl anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatroda tek başına bir oyuncu oyunu sürük-
Heyebilirken oyuncunun sinemada yönetmensiz
hiçbir şey yapamadığı.
B) iyi bir sinema oyuncusu olabilmenin ilk koşulu-
nun iyi bir yönetmenle çalışmadan geçtiği
C) Tiyatro oyuncularının sinema filmlerinde doğal
olamadığı
D) İyi oyuncuların her zaman ünlenemediği
E) Sinema oyunculuğunun tiyatro oyunculuğundan
daha zor olduğu
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
e so- a tü- cevk deki ası, m- ğı my 5. Şurası da bir gerçek ki başında çok iyi yönetmen olmadan hiçbir tiyatrocu sinema starı olamıyor bel- ki çok iyi oynuyor oyunu ama star olamıyor. Bu cümlede ile ilgili olarak asıl anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiyatroda tek başına bir oyuncu oyunu sürük- Heyebilirken oyuncunun sinemada yönetmensiz hiçbir şey yapamadığı. B) iyi bir sinema oyuncusu olabilmenin ilk koşulu- nun iyi bir yönetmenle çalışmadan geçtiği C) Tiyatro oyuncularının sinema filmlerinde doğal olamadığı D) İyi oyuncuların her zaman ünlenemediği E) Sinema oyunculuğunun tiyatro oyunculuğundan daha zor olduğu
5
12. Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber
Nerede akşam orada sabah, gezdim durdum der-
beder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
Yukardaki dizeler dil bilgisi açısından incelen-
diğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik isimlere yer verilmiştir.
B) Zamirden türemiş isim vardır.
e) Soru zamiri vardır.
D) Ilgi zamiri vardır.
Belgisiz sifat ve belgisiz zamire yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
5 12. Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber Nerede akşam orada sabah, gezdim durdum der- beder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden Yukardaki dizeler dil bilgisi açısından incelen- diğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birleşik isimlere yer verilmiştir. B) Zamirden türemiş isim vardır. e) Soru zamiri vardır. D) Ilgi zamiri vardır. Belgisiz sifat ve belgisiz zamire yer verilmiştir.
4.
Avrupa'da destan türünün geçirdiği evrimleş-
menin bir ürünü olarak ortaya çıkan roman türü-
nün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Ra-
belais vermiştir. (II) Bugünkü romanı hatırlatan ilk
eser 16. yüzyılda İtalyan yazar Boccacio tarafın-
dan yazılmış olan Dekameron'dur. (II) Ispanyol ya-
zar Cervantes'in Don Kişot'u 16. yüzyılın sonlarına
doğru yazılmıştir ve bu eser roman türünün ilk ba-
Məşşarılı örneği kabul edilmektedin (IV) Sonrasında
AHOG
ise Balzac, Flaubert, Tolstoy ve Dostoyevski gibi ya-
zarların romanları dünya edebiyatın en önemli
eserleri arasında yer almıştır. Türk edebiyatın-
da Cumhuriyet Dönemi'ne kadar romanın yerini
destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyele-
riyle masallar tutmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir bilgi yanlışı vardır?
A) Is B) II
C) III
D) IV E) V
ÖGRETEN
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
4. Avrupa'da destan türünün geçirdiği evrimleş- menin bir ürünü olarak ortaya çıkan roman türü- nün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Ra- belais vermiştir. (II) Bugünkü romanı hatırlatan ilk eser 16. yüzyılda İtalyan yazar Boccacio tarafın- dan yazılmış olan Dekameron'dur. (II) Ispanyol ya- zar Cervantes'in Don Kişot'u 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştir ve bu eser roman türünün ilk ba- Məşşarılı örneği kabul edilmektedin (IV) Sonrasında AHOG ise Balzac, Flaubert, Tolstoy ve Dostoyevski gibi ya- zarların romanları dünya edebiyatın en önemli eserleri arasında yer almıştır. Türk edebiyatın- da Cumhuriyet Dönemi'ne kadar romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyele- riyle masallar tutmuştur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de bir bilgi yanlışı vardır? A) Is B) II C) III D) IV E) V ÖGRETEN
DENEME-13
12. Bir tarihsel döneme ait ya da o tarihsel döneme niteliğini veren
tecrübenin bir geleneğe, başka bir kimliklenme biçimine ya da
Tabakalaşma ögesine değil de "kuşak" nosyonuna sıkıştırılması
tarihselin yalnızca içini boşaltmakla değil, tarihe belli bir yorum
tarzını dayatmakla da ilgili olabiliyor.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Dört bağlaç kullanılmıştır.
B) Niteleme sıfatına yer verilmiştir. V
C) Belgisiz sifat kullanılmıştır. V
D) Zamire yer verilmiştir.
E) Edat vardır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
DENEME-13 12. Bir tarihsel döneme ait ya da o tarihsel döneme niteliğini veren tecrübenin bir geleneğe, başka bir kimliklenme biçimine ya da Tabakalaşma ögesine değil de "kuşak" nosyonuna sıkıştırılması tarihselin yalnızca içini boşaltmakla değil, tarihe belli bir yorum tarzını dayatmakla da ilgili olabiliyor. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Dört bağlaç kullanılmıştır. B) Niteleme sıfatına yer verilmiştir. V C) Belgisiz sifat kullanılmıştır. V D) Zamire yer verilmiştir. E) Edat vardır.
rlüğü
3.
Osmanlı sanatkârları arasında yaşadığı dönem olan Lale
Devri ile ismi özdeşleşen bu şairin asıl adı Ahmed'dir. Ka-
sidede Netinin, gazelde hikemî tarzın büyük temsilcisi
Nâbi'nin etkisinin revaçta olduğu şiir ortamında yetişen
şair çok geçmeden kendi adıyla anılacak olan yeni bir
tarz geliştirmiştir ki bu tarzın başlıca özellikleri söyleyiş
mükemmelliği, yerlilik arzusu ve şuh eda oluşudur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Zati
B) Hayalî
(D) Nedim
C) Nabi
E) Enderunlu Vasif
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
rlüğü 3. Osmanlı sanatkârları arasında yaşadığı dönem olan Lale Devri ile ismi özdeşleşen bu şairin asıl adı Ahmed'dir. Ka- sidede Netinin, gazelde hikemî tarzın büyük temsilcisi Nâbi'nin etkisinin revaçta olduğu şiir ortamında yetişen şair çok geçmeden kendi adıyla anılacak olan yeni bir tarz geliştirmiştir ki bu tarzın başlıca özellikleri söyleyiş mükemmelliği, yerlilik arzusu ve şuh eda oluşudur. Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakiler- den hangisidir? A) Zati B) Hayalî (D) Nedim C) Nabi E) Enderunlu Vasif
5. Aşağıdakilerin hangisinde yazar, eser ve nazım şekli
eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Edip Ahmet - Divan-ı Hikmet - koşma
B) Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig - mesnevi
C) Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügâti't Türk - kaside
D) Mevlânâ - Mesnevi - kaside
E) Ali Şir Nevaî- Muhakemetü'l Lügâteyn - gazel
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
5. Aşağıdakilerin hangisinde yazar, eser ve nazım şekli eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmamıştır? A) Edip Ahmet - Divan-ı Hikmet - koşma B) Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig - mesnevi C) Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügâti't Türk - kaside D) Mevlânâ - Mesnevi - kaside E) Ali Şir Nevaî- Muhakemetü'l Lügâteyn - gazel
2.
T
"Türk ve Fars sözlüklerinin niceliğini ve gerçeğini anla-
tan bu kitabı toplayıp bitirdim, adını ----- koydum. İçime
öyle doğuyor ki Türk milletinin şairlerine büyük bir hak
kazandırdım. Artık kendi dillerinin gerçeğini ve kelime-
lerinin iç dünyasını öğrendiler ve Acemce söyleyenlerin
kötü sözlerinden kurtuldular."
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangi-
si getirilebilir?
A) Divanü Lügâti't Türk
B) Kutadgu Bilig
CMuhakemetü'l Lügâteyn
DY Tazarrunâme
E) Atabetü'l Hakayık
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
2. T "Türk ve Fars sözlüklerinin niceliğini ve gerçeğini anla- tan bu kitabı toplayıp bitirdim, adını ----- koydum. İçime öyle doğuyor ki Türk milletinin şairlerine büyük bir hak kazandırdım. Artık kendi dillerinin gerçeğini ve kelime- lerinin iç dünyasını öğrendiler ve Acemce söyleyenlerin kötü sözlerinden kurtuldular." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangi- si getirilebilir? A) Divanü Lügâti't Türk B) Kutadgu Bilig CMuhakemetü'l Lügâteyn DY Tazarrunâme E) Atabetü'l Hakayık
9. (1) Parkinson hastalığı, ilk defa Dr. James Parkinson
tarafından 1817'de belgelendikten sonra isimlendirilmiş-
tir. (II) Dünya genelinde en yaygın görülen ikinci nörode-
jeneratif hastalıktır. (III) Parkinson belirtileri genellikle 60
yaşından sonra açığa çıkar. (IV) Kökeni birden çok faktö-
re dayanan kompleks bir sinirsel hastalıktır. (V) Bu has-
talıkta, beyindeki belirli hücre tipleri ölür ve yenilenme
gerçekleşmez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede hem yapım hem çekim almış sözcükler
vardır. L
F-i
B) II. cümlede fiilden isim yapım eki almış sözcükler var-
dır.
C) III. cümlede yüklem türemiş fiildir.
D) IV. cümlede ek fiil kullanılmıştır.
E) V. cümlede iyelik eki almış bir sözcük vardır.
10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür
bakımından aynıdır?
A) Kahramanınız inandırıcı değilse okuyucunun gözün-
de canlanmıyorsa öykü çöker.
Forf
Öyle inandırıcı konuşuyordu ki ondan şüphe etmek
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
9. (1) Parkinson hastalığı, ilk defa Dr. James Parkinson tarafından 1817'de belgelendikten sonra isimlendirilmiş- tir. (II) Dünya genelinde en yaygın görülen ikinci nörode- jeneratif hastalıktır. (III) Parkinson belirtileri genellikle 60 yaşından sonra açığa çıkar. (IV) Kökeni birden çok faktö- re dayanan kompleks bir sinirsel hastalıktır. (V) Bu has- talıkta, beyindeki belirli hücre tipleri ölür ve yenilenme gerçekleşmez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede hem yapım hem çekim almış sözcükler vardır. L F-i B) II. cümlede fiilden isim yapım eki almış sözcükler var- dır. C) III. cümlede yüklem türemiş fiildir. D) IV. cümlede ek fiil kullanılmıştır. E) V. cümlede iyelik eki almış bir sözcük vardır. 10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? A) Kahramanınız inandırıcı değilse okuyucunun gözün- de canlanmıyorsa öykü çöker. Forf Öyle inandırıcı konuşuyordu ki ondan şüphe etmek
uş ve artık
ir biçimde
I eden bir
n zaman
en gelen
e Uygur
u dini
bütün
baştan
msal
enler
O'n-
at'ı,
asıl
hak
sonuç yayınları
Paragraf Oluşturma
7. 1. Siyaset yapma alanının çok kısıtlı olduğu bir ortamda
gazeteciler ya halkı aydınlatmak için bilimsel yazılar
yazıyor veya günlük olaylar başlığı altında hırsızlık
kavga haberleri yayımlıyorlardı.
Osmanlı Devleti'nde ilk gazeteciler resmi gazete tar-
zında ve devlet himayesi altında yayın hayatına başladı.
III. Ihtilal'in hararetli günlerinde sansürden kurtulmanın
2 verdiği heyecanla İstanbul gazeteleri on, on beş gün
kucaklar dolusu satılarak tiraj olarak otuz binlere ulaştı.
IV. Osmanlı hayatında gazete ilk defa II. Meşrutiyet
sonrasında fonksiyonel hâle geldi..
V. Işte o günden beri bizim gazetelerimiz var, gerçi
hâlâ yirmi kişiye bir gazete düşse de maya tutmuş
görünüyor.
C
11.
VI. Bu durumu görüp "Bu işte iyi para var!" düşüncesiyle
elinde avucundakini gazeteciliğe yatıran birçok
kişi başarılı olamayıp sermayeyi kediye yüklese de
gazetecilik iyi bir noktaya ulaşmıştı.
4
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur?
A) II B) J
C) IV D) V
E) VI
1. I. Mehr
sini b
serb
8. I. Özellikle XIII. yüzyılda başlayıp XIV. yüzyıl ortalarına
kadar süren Moğol istilası, Anadolu'daki Selçuklu
varlığı açısından yıkıcı ve yıpratıcı olmuş ve Osmanlı
Devleti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.
II. Abbasi halifesinin devlet yönetme gücünü kaybettiği,
göstermelik hâle geldiği X-XI. yüzyıl, Türk boylarının
Anadolu coğrafyasında yerlesme mücadels
II. Akif
=
zel
tisi
III. O
2 ya
IV. O
5°
V.
1
VI
2.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
uş ve artık ir biçimde I eden bir n zaman en gelen e Uygur u dini bütün baştan msal enler O'n- at'ı, asıl hak sonuç yayınları Paragraf Oluşturma 7. 1. Siyaset yapma alanının çok kısıtlı olduğu bir ortamda gazeteciler ya halkı aydınlatmak için bilimsel yazılar yazıyor veya günlük olaylar başlığı altında hırsızlık kavga haberleri yayımlıyorlardı. Osmanlı Devleti'nde ilk gazeteciler resmi gazete tar- zında ve devlet himayesi altında yayın hayatına başladı. III. Ihtilal'in hararetli günlerinde sansürden kurtulmanın 2 verdiği heyecanla İstanbul gazeteleri on, on beş gün kucaklar dolusu satılarak tiraj olarak otuz binlere ulaştı. IV. Osmanlı hayatında gazete ilk defa II. Meşrutiyet sonrasında fonksiyonel hâle geldi.. V. Işte o günden beri bizim gazetelerimiz var, gerçi hâlâ yirmi kişiye bir gazete düşse de maya tutmuş görünüyor. C 11. VI. Bu durumu görüp "Bu işte iyi para var!" düşüncesiyle elinde avucundakini gazeteciliğe yatıran birçok kişi başarılı olamayıp sermayeyi kediye yüklese de gazetecilik iyi bir noktaya ulaşmıştı. 4 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) II B) J C) IV D) V E) VI 1. I. Mehr sini b serb 8. I. Özellikle XIII. yüzyılda başlayıp XIV. yüzyıl ortalarına kadar süren Moğol istilası, Anadolu'daki Selçuklu varlığı açısından yıkıcı ve yıpratıcı olmuş ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır. II. Abbasi halifesinin devlet yönetme gücünü kaybettiği, göstermelik hâle geldiği X-XI. yüzyıl, Türk boylarının Anadolu coğrafyasında yerlesme mücadels II. Akif = zel tisi III. O 2 ya IV. O 5° V. 1 VI 2.
olan
do
aki
21 ve 22. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Deneme
24
Altı yaşımdayken tiyatro ve roman yazmaya karar
vermiştim. Bir defterin tümünü doldurursam roman
olur sanıyordum. Bu düşüncemi edebiyat
öğretmeni olan anneme açtığımda annem
Fuzuli'nin bir sözünü söyledi bana: "İlimsiz şiir,
temelsiz duvara benzer." dermiş Fuzuli. Annem bu
sözden yola çıkıp bana, "Sanatın temelinde bilim
olmalı; önce bir bilim öğren, sonra tiyatro, roman
yazarsın." dedi. Annemi dinledim. Aslında
kişiliğimle pek de örtüşmeyen psikolojide yüksek
lisans ve doktora yaptım, profesör oldum. Yani
Fuzuli'yi ve annemi dinlemiş oldum. Bu arada
kişisel gelişim alanında kitaplar kaleme aldım.
Sanırım artık yeterli. Bundan böyle yalnızca
romanla uğraşmak istiyorum. Belki biraz da
tiyatroyla...
22. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
AV Eksiltili cümleye yer verilmiştir.
B) Öyküleyici bir yol benimsenmiştir.
C Birinci kişili anlatım söz konusudur.
D) Dolaylı anlatıma başvurulmuştur.
E) Deyim kullanılmıştır.
1
1
1
I
1
1
1
1
1
X
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
olan do aki 21 ve 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Deneme 24 Altı yaşımdayken tiyatro ve roman yazmaya karar vermiştim. Bir defterin tümünü doldurursam roman olur sanıyordum. Bu düşüncemi edebiyat öğretmeni olan anneme açtığımda annem Fuzuli'nin bir sözünü söyledi bana: "İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer." dermiş Fuzuli. Annem bu sözden yola çıkıp bana, "Sanatın temelinde bilim olmalı; önce bir bilim öğren, sonra tiyatro, roman yazarsın." dedi. Annemi dinledim. Aslında kişiliğimle pek de örtüşmeyen psikolojide yüksek lisans ve doktora yaptım, profesör oldum. Yani Fuzuli'yi ve annemi dinlemiş oldum. Bu arada kişisel gelişim alanında kitaplar kaleme aldım. Sanırım artık yeterli. Bundan böyle yalnızca romanla uğraşmak istiyorum. Belki biraz da tiyatroyla... 22. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AV Eksiltili cümleye yer verilmiştir. B) Öyküleyici bir yol benimsenmiştir. C Birinci kişili anlatım söz konusudur. D) Dolaylı anlatıma başvurulmuştur. E) Deyim kullanılmıştır. 1 1 1 I 1 1 1 1 1 X
0
Belki
10. Divan şairleri, bazen aşk acısından duyduklanm
duyduklan mutluluğu ifade etmişler ve aşk aclar
yeti dile getirmişler hatta bazı divan şairleri aşk
Aşağıda verilen beyitlerden hangisi bu cümle
masini istemişlerdir.
lanan duruma örnek oluşturur?
Beni candan usandirdi cefadan yar usanmaz
Felekler yandi &himdan muradim gem'i yarmas
.B) Căn kim cảnhn cần sevue cầnâns serv
Can içün kim ki cânánın sever canin sever
C) Ya Rab bela-yi aşk ile kil åşina beni
Bir dem bela-yı aşktan kılma cüda beni
D) Mende Mecnün'dan füzün aşiklik istidad va
Aşık- sadik menem Mecnun'un ancak adı var
E) Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır
Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındad
2.
Doğru
As
A
E
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
0 Belki 10. Divan şairleri, bazen aşk acısından duyduklanm duyduklan mutluluğu ifade etmişler ve aşk aclar yeti dile getirmişler hatta bazı divan şairleri aşk Aşağıda verilen beyitlerden hangisi bu cümle masini istemişlerdir. lanan duruma örnek oluşturur? Beni candan usandirdi cefadan yar usanmaz Felekler yandi &himdan muradim gem'i yarmas .B) Căn kim cảnhn cần sevue cầnâns serv Can içün kim ki cânánın sever canin sever C) Ya Rab bela-yi aşk ile kil åşina beni Bir dem bela-yı aşktan kılma cüda beni D) Mende Mecnün'dan füzün aşiklik istidad va Aşık- sadik menem Mecnun'un ancak adı var E) Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındad 2. Doğru As A E
13. COVID-19 ile mücadelede aşı ve tedavi geliştirmek için
olağanüstü çabalar devam ediyor. Ancak bu çabaların
1
başarıya ulaşması için SARS-Cov2'nin hücrelere nasıl girdi-
11
diğini ve hücreleri nasıl enfekte ettiğini
anlamak
çok önemli. Bu konuda çalışan iki ekipten biri bağımsız
IV
olarak neuropilin-1 reseptörü adı verilen bir proteinin,
SARS-CoV2'nin insan hücrelerine girmesi ve hücreleri
enfekte etmesi için ACE2 dışında alternatif bir kapı işlevi
V
gördüğünü keşfetti.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
zamirdir?
My Kay
A)
B) II
C) III
TYT
D) V
EV
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
13. COVID-19 ile mücadelede aşı ve tedavi geliştirmek için olağanüstü çabalar devam ediyor. Ancak bu çabaların 1 başarıya ulaşması için SARS-Cov2'nin hücrelere nasıl girdi- 11 diğini ve hücreleri nasıl enfekte ettiğini anlamak çok önemli. Bu konuda çalışan iki ekipten biri bağımsız IV olarak neuropilin-1 reseptörü adı verilen bir proteinin, SARS-CoV2'nin insan hücrelerine girmesi ve hücreleri enfekte etmesi için ACE2 dışında alternatif bir kapı işlevi V gördüğünü keşfetti. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi zamirdir? My Kay A) B) II C) III TYT D) V EV
TÜRK EDEBİYATININ TARİHÎ GELİŞİMİ
(Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemi'ne
Divan Nesri
lysty OV nise iysty
17. yüzyılda yaşamış olan ----, divan nesrinin en önemli
yazarlarındandır. Tarih, coğrafya, folklor, bibliyografya
gibi birçok alanla ilgili eser vermiş bir yazardır. Ünü
Batı'daki bilim çevrelerine uzanan yazar, Doğu'nun bilgi
birikiminin yanına, Latince ve Fransızca öğrenerek
Batılı bilim insanlarının düşüncelerini eklemiştir.
DIBE
BVOD
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki
sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Kâtip Çelebi
C) Mercimek Ahmet
E) Nergisî
B) Evliya Çelebi
D) Sinan Paşa
BOTHE
4. I. Sanatkâr
II. Sefaretna
III. Tezkire
IV. Hikemî şi
5.
Aşağıda ver
kavramlarda
A) Veysî
Diabe
C) Sehi Bey
adlı
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
TÜRK EDEBİYATININ TARİHÎ GELİŞİMİ (Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemi'ne Divan Nesri lysty OV nise iysty 17. yüzyılda yaşamış olan ----, divan nesrinin en önemli yazarlarındandır. Tarih, coğrafya, folklor, bibliyografya gibi birçok alanla ilgili eser vermiş bir yazardır. Ünü Batı'daki bilim çevrelerine uzanan yazar, Doğu'nun bilgi birikiminin yanına, Latince ve Fransızca öğrenerek Batılı bilim insanlarının düşüncelerini eklemiştir. DIBE BVOD Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? A) Kâtip Çelebi C) Mercimek Ahmet E) Nergisî B) Evliya Çelebi D) Sinan Paşa BOTHE 4. I. Sanatkâr II. Sefaretna III. Tezkire IV. Hikemî şi 5. Aşağıda ver kavramlarda A) Veysî Diabe C) Sehi Bey adlı
11. Sifat tamlamasında sifatla ad yer değiştirilip ada iyelik eki
eklenerek bir birleşik sıfat elde edilebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek
vardır?
Tadamspainallux olivesög
A) İki aylık bebek gelen her misafire gülümsüyordu.
bray B) Kumar alışkanlığı yüzünden tanımadığı bu kentte beş
parasız kalmıştı.
(C) Okuldan eve dönerken kanadı kink bir kuş bulmuş,
onu koşarak eve getirmişti.
negr
MD) Solgun gözlerle yürümeye çalışan adamı gören Ali,
hemen yardıma koştu. ab impins
ubio
E) Hasar görmüş bu telefonu tamir etmesi biraz zaman
alacaktı.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
11. Sifat tamlamasında sifatla ad yer değiştirilip ada iyelik eki eklenerek bir birleşik sıfat elde edilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek vardır? Tadamspainallux olivesög A) İki aylık bebek gelen her misafire gülümsüyordu. bray B) Kumar alışkanlığı yüzünden tanımadığı bu kentte beş parasız kalmıştı. (C) Okuldan eve dönerken kanadı kink bir kuş bulmuş, onu koşarak eve getirmişti. negr MD) Solgun gözlerle yürümeye çalışan adamı gören Ali, hemen yardıma koştu. ab impins ubio E) Hasar görmüş bu telefonu tamir etmesi biraz zaman alacaktı.
12. Gül yüzünde göreli zülf-ü semen sây gönül
Kuru sevdada yiler bî-ser-ü bî pay gönül
Demedim mi sana dolaşma ana hay gönül
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül
Çîn-i zülfünden umar nâfe-i hoş bûy murâd
Bu hevâ yoluna yıllarla yiler nite ki båd
Of dahi sencileyin etmedi ben hastayı yâd
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül
Dokuz bentli bir şiirden alınan bu dizelerle il-
gili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğ-
ru değildir?
A) Söyleyiş güzelliğine ve ahenge önem veril-
memiştir.
B) Bentlerin son dizeleri nakarattır.
C) Kafiye örgüsü aaaA / bbbA biçimindedir.
D) Aşk konusu işlenmiştir.
E) Nazım biçimi murabbadır.
3. Asağıdaki açıklamalardan
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
12. Gül yüzünde göreli zülf-ü semen sây gönül Kuru sevdada yiler bî-ser-ü bî pay gönül Demedim mi sana dolaşma ana hay gönül Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül Çîn-i zülfünden umar nâfe-i hoş bûy murâd Bu hevâ yoluna yıllarla yiler nite ki båd Of dahi sencileyin etmedi ben hastayı yâd Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül Dokuz bentli bir şiirden alınan bu dizelerle il- gili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğ- ru değildir? A) Söyleyiş güzelliğine ve ahenge önem veril- memiştir. B) Bentlerin son dizeleri nakarattır. C) Kafiye örgüsü aaaA / bbbA biçimindedir. D) Aşk konusu işlenmiştir. E) Nazım biçimi murabbadır. 3. Asağıdaki açıklamalardan