Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gezi Yazısı Soruları

Bir safå bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda.
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâd'a
Işte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâd'a
Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
Ma-i tesnim içelim çeşme-i nev-peydâdan
Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a
Aşağıdakilerden hangisi, bu dizelerin şarkı
nazım biçiminde oluşturulduğunu gösteren
özelliklerden biri değildir?
A) Dört dizeli bentlerle yazılmasi
B) Bentlerin son dizelerinin nakarat olması
C) Kafiye örgüsünün aaaA/ bbbA biçiminde ol-
ması
D) Konusunun aşk ve eğlence olması
E) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer
verilmesi
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Bir safå bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda. Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâd'a Işte üç çifte kayık iskelede âmâde Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâd'a Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan Ma-i tesnim içelim çeşme-i nev-peydâdan Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a Aşağıdakilerden hangisi, bu dizelerin şarkı nazım biçiminde oluşturulduğunu gösteren özelliklerden biri değildir? A) Dört dizeli bentlerle yazılmasi B) Bentlerin son dizelerinin nakarat olması C) Kafiye örgüsünün aaaA/ bbbA biçiminde ol- ması D) Konusunun aşk ve eğlence olması E) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmesi
7.
Neden "Okuruma Mektuplar" dedim bu yazıların
adına, onu açıklayayım size () Bir kere, hoşuma
gitti de ondan () Beğenmesem seçer miydim bu
adı () Sonra, her yazı bir mektuptur () düşünen
ve duyan yazardan, yine düşünen ve duyan oku-
ra haber ileten bir mektup ()
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda-
ki noktalama işaretlerinden hangisi getirile-
mez?
A) Noktalı virgül
B) Soru işareti
C) Uzun çizgi
D) İki nokta
E) Nokta
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
7. Neden "Okuruma Mektuplar" dedim bu yazıların adına, onu açıklayayım size () Bir kere, hoşuma gitti de ondan () Beğenmesem seçer miydim bu adı () Sonra, her yazı bir mektuptur () düşünen ve duyan yazardan, yine düşünen ve duyan oku- ra haber ileten bir mektup () Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda- ki noktalama işaretlerinden hangisi getirile- mez? A) Noktalı virgül B) Soru işareti C) Uzun çizgi D) İki nokta E) Nokta
11. XIX. yy. kadınlar için roman çağıdır. Kadınlar bu çağda
1
roman yazmış ve bundan az da olsa para kazanmıştır.
Bunun öncüsü Aphra Behn olarak gösterilmektedir.
Kadınlar, onun mezarının üstünü çiçeklerle kaplamalıdır
çünkü kadınlara kendi akıllarından geçenleri söyleme
|||
özgürlüğünü veren odur. Kadın yazarların kitaplarına
göz gezdirilirse birkaçı dışında hepsinin roman olduğu
IV
görülmektedir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
zamir değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
11. XIX. yy. kadınlar için roman çağıdır. Kadınlar bu çağda 1 roman yazmış ve bundan az da olsa para kazanmıştır. Bunun öncüsü Aphra Behn olarak gösterilmektedir. Kadınlar, onun mezarının üstünü çiçeklerle kaplamalıdır çünkü kadınlara kendi akıllarından geçenleri söyleme ||| özgürlüğünü veren odur. Kadın yazarların kitaplarına göz gezdirilirse birkaçı dışında hepsinin roman olduğu IV görülmektedir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? A) I B) II C) III D) IV EV
e
CD
2.
Türk Edebiyatının Önemli Tezkire Yazarları ve Eserleri
----: Heşt Behişt
----: Meşâirü'ş-Şuârâ
Tezkiretü'ş-Şuârâ
----: Gülşen-i Şuârâ
ŞTİRİ
Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdaki sanatçılarla
tamamlandığında hangisi dışarıda kalır?
A) Sehî Bey
B) Âşık Çelebi
C)
D) Yenişehirli Avnî
E) Ahdî
Kinalizâde Hasan Çelebi
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
e CD 2. Türk Edebiyatının Önemli Tezkire Yazarları ve Eserleri ----: Heşt Behişt ----: Meşâirü'ş-Şuârâ Tezkiretü'ş-Şuârâ ----: Gülşen-i Şuârâ ŞTİRİ Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdaki sanatçılarla tamamlandığında hangisi dışarıda kalır? A) Sehî Bey B) Âşık Çelebi C) D) Yenişehirli Avnî E) Ahdî Kinalizâde Hasan Çelebi
ONEL YAYINLARI
11.
1. Televizyon çoğu zaman insan zihnini kirleten bir çöplük
gibidir.
II. Sokak lambaları perdesiz odanın içine loş bir aydınlık
yayıyordu.
III. Saatler boyu çalıştığı sınavdan ummadığı kadar düşük
bir not aldı.
IV. Aklındaki tozlú anıları silip yeni bir sayfayla başlamak
istiyordu hayata.
V. Tepeye çıktığında gördüğü manzaranın güzelliği başını
döndürmüştü.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 1. cümlede hem iyelik hem durum eki almış soyut bir ad
vardır.
B II. cümlede durum eki almış birden çok somut isim var-
dır.
C) III. cümlede çıkma hâl eki almış tekil bir isim vardır.
(D) IV. cümlede birden çok isim çekim eki almış soyut bir
ad vardır.
E) V. cümlede türemiş bir soyut isim aitlik eki almıştır.
2. Var
ZO
Bu
A)
B)
E
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
ONEL YAYINLARI 11. 1. Televizyon çoğu zaman insan zihnini kirleten bir çöplük gibidir. II. Sokak lambaları perdesiz odanın içine loş bir aydınlık yayıyordu. III. Saatler boyu çalıştığı sınavdan ummadığı kadar düşük bir not aldı. IV. Aklındaki tozlú anıları silip yeni bir sayfayla başlamak istiyordu hayata. V. Tepeye çıktığında gördüğü manzaranın güzelliği başını döndürmüştü. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede hem iyelik hem durum eki almış soyut bir ad vardır. B II. cümlede durum eki almış birden çok somut isim var- dır. C) III. cümlede çıkma hâl eki almış tekil bir isim vardır. (D) IV. cümlede birden çok isim çekim eki almış soyut bir ad vardır. E) V. cümlede türemiş bir soyut isim aitlik eki almıştır. 2. Var ZO Bu A) B) E
8.
Antik Mısırlılar, ölümlerinden çok uzun zaman önce mezar-
1
lar inşa ederek bu mezarları öte yaşamda işlerine yaraya-
||
III
cak ve onları koruyacak nesnelerle doldururlardı. Antik
Mısır mezarlarında bulunan değerli eşyalar arasında
IV
dünyanın en kıymetli nesneleri bulunuyor.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) 1. sözcük gövdeden türemiştir.
B) II. sözcükte ulaç eki bulunmaktadır.
C) M. sözcük bulunma durum eki almıştır.
?
DIV. sözcük iyelik eki almıştır.
EV. sözcük şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiştir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
8. Antik Mısırlılar, ölümlerinden çok uzun zaman önce mezar- 1 lar inşa ederek bu mezarları öte yaşamda işlerine yaraya- || III cak ve onları koruyacak nesnelerle doldururlardı. Antik Mısır mezarlarında bulunan değerli eşyalar arasında IV dünyanın en kıymetli nesneleri bulunuyor. V Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) 1. sözcük gövdeden türemiştir. B) II. sözcükte ulaç eki bulunmaktadır. C) M. sözcük bulunma durum eki almıştır. ? DIV. sözcük iyelik eki almıştır. EV. sözcük şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiştir.
9. XVII. yüzyılın ikinci yarısıyla XVIII. yüzyılın birinci yarısın-
da yaşamıştır. Eğitimli olduğu, gezgin şair olarak koş-
malar söylediği ve şiirlerinin çok yaygın olarak okun-
duğu bilinmektedir. Toplumsal olaylarla ve sorunlarla
fazla ilgilenmemiştir. Şiirlerinde bireysel duygular, aşk
ve ayrılık konularını işlemiştir. Yer yer divan şiirine öz-
gü kafiye, vezin ve ifadeleri de kullanmıştır. Şiirleri in-
celendiğinde hem halk şiiri geleneğini hem de divan
şiiri geleneğini eserlerinde etkili bir biçimde kullanacak
derecede bildiği görülmektedir.
Bu parçada sözü edilen ozanımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
D) Gevheri
C) Dadaloğlu
E) Pir Sultan Abdal
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
9. XVII. yüzyılın ikinci yarısıyla XVIII. yüzyılın birinci yarısın- da yaşamıştır. Eğitimli olduğu, gezgin şair olarak koş- malar söylediği ve şiirlerinin çok yaygın olarak okun- duğu bilinmektedir. Toplumsal olaylarla ve sorunlarla fazla ilgilenmemiştir. Şiirlerinde bireysel duygular, aşk ve ayrılık konularını işlemiştir. Yer yer divan şiirine öz- gü kafiye, vezin ve ifadeleri de kullanmıştır. Şiirleri in- celendiğinde hem halk şiiri geleneğini hem de divan şiiri geleneğini eserlerinde etkili bir biçimde kullanacak derecede bildiği görülmektedir. Bu parçada sözü edilen ozanımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Köroğlu B) Karacaoğlan D) Gevheri C) Dadaloğlu E) Pir Sultan Abdal
3. Ahmedî
Sivas'tandır. Murat Han Gazi devrinde boy beyi olan Mîr
Süleyman Şah'ın maiyetindeki şairlerden ve o dönemin
bilgili kişilerindendi. Rivayet edilir ki, meşhur eseri İsken-
dernâme, Ahmedî tarafından yazıldıktan sonra çağının
ileri gelenlerine sunulmuş ve hiç kabul görmemiştir.
Günümüz Türkçesiyle verilen yukarıdaki parçayı aşa-
ğıdaki şairlerden hangisi yazmış olabilir?
A Latifi
B) Sinan Paşa C) Veysi
E) Katip Çelebi
D) Şeyh Galip
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
3. Ahmedî Sivas'tandır. Murat Han Gazi devrinde boy beyi olan Mîr Süleyman Şah'ın maiyetindeki şairlerden ve o dönemin bilgili kişilerindendi. Rivayet edilir ki, meşhur eseri İsken- dernâme, Ahmedî tarafından yazıldıktan sonra çağının ileri gelenlerine sunulmuş ve hiç kabul görmemiştir. Günümüz Türkçesiyle verilen yukarıdaki parçayı aşa- ğıdaki şairlerden hangisi yazmış olabilir? A Latifi B) Sinan Paşa C) Veysi E) Katip Çelebi D) Şeyh Galip
7. Yaktı yandırdı beni når-ı firak
İşidenlerden ırak olsun ırak
Hey ne müşkil derd olur bu iştiyak
Söyle ey bâd-ı sabă cânânıma
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisl söylenemez?
A) Kafiye şeması aaab'dir.
B Zengin kafiyeye ve redife yer verilmiştir.
C)Bir murabbadan alınmıştır.
P) Ayrılığın kişiye yaşattığı acıyı konu edinmiştir.
E) Nida ve teşhis sanatlarından yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
7. Yaktı yandırdı beni når-ı firak İşidenlerden ırak olsun ırak Hey ne müşkil derd olur bu iştiyak Söyle ey bâd-ı sabă cânânıma Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisl söylenemez? A) Kafiye şeması aaab'dir. B Zengin kafiyeye ve redife yer verilmiştir. C)Bir murabbadan alınmıştır. P) Ayrılığın kişiye yaşattığı acıyı konu edinmiştir. E) Nida ve teşhis sanatlarından yararlanılmıştır.
3. I. Klasik Çağatay edebiyatının babası kabul edilen şair
Türkçenin de gelişmesinde önemli pay sahibidir.
II.
Tuyuğ nazım biçimiyle de şiirler yazan sanate bu
türde de çok başarılı örnekler vermiştir.
III. Şiirlerinde güçlü bir dilin yanında son derce âhenki
bir söyleyiş de görülür.
IV. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kannlamak
için Muhakemetü'l-Lûgateyn'i yazmıştır.
YAYIN DENİZİ
V. Türkçe divanının yanı sıra bir de Farsça divân kale-
me almıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi "Ali Şir
Nevaî her ne kadar Türkçenin Farsçadan geri bir dil ol-
madığını düşünmüş ve eserleriyle bu inancını ortaya koy-
maya çalışmışsa da döneminin geçerli edebiyat dili olan
Farsçaya da ilgisiz kalamamıştır." cümlesinden sonra
gelecek olursa tarihi bir gerçeklik dile getirilmiş olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
3. I. Klasik Çağatay edebiyatının babası kabul edilen şair Türkçenin de gelişmesinde önemli pay sahibidir. II. Tuyuğ nazım biçimiyle de şiirler yazan sanate bu türde de çok başarılı örnekler vermiştir. III. Şiirlerinde güçlü bir dilin yanında son derce âhenki bir söyleyiş de görülür. IV. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kannlamak için Muhakemetü'l-Lûgateyn'i yazmıştır. YAYIN DENİZİ V. Türkçe divanının yanı sıra bir de Farsça divân kale- me almıştır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi "Ali Şir Nevaî her ne kadar Türkçenin Farsçadan geri bir dil ol- madığını düşünmüş ve eserleriyle bu inancını ortaya koy- maya çalışmışsa da döneminin geçerli edebiyat dili olan Farsçaya da ilgisiz kalamamıştır." cümlesinden sonra gelecek olursa tarihi bir gerçeklik dile getirilmiş olur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edeb
7. Ey muhit-i keremin katresi ummån-ı kerem
Bağ-i cûd ebr-i kefinden dolu bârân-ı kerem
Ayağı toprağıdır cevher-i iksir-i hayat
Asitánı tozudur sürme-yi âyân-ı kerem
Açılır hulk-i nesimiyle gül-i gülşen-i cûd
Bezenir lütf-i zülâliyle gülistân-ı kerem
Gün gibi saltanatın topu göğe ağsa ne ta'n
Sana sunuldu bu meydanda çü çevgân-ı kerem
Kul hata etse nola aff-ı şehinşah kanı
Tutalım iki elim kandayımış hani kerem
Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesinden sonra, Fa-
tih'in büyük takdirini kazanmış, onun saltanatı dönemin-
de önce kazasker, daha sonra yakın arkadaşı ve hocası
olmuş, vezirlik payesini elde etmiştir. Ancak Fatih'in şaire
gösterdiği teveccüh, onun Fatih'in gözdelerinden birine
ilgi duyması sonucu öfkeye dönüşmüştür. Bir süre hap-
sedilen şair, padişahın öfkesini giderecek ve affedilmesini
sağlayacak kadar güzel olan, yukarıda bir bölümü alınan
şiirini yazmıştır.
Yukarıda sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Bağdatlı Rühi
CVAhmet Paşa
B) Fuzuli
D) Kadı Burhaneddin E) Necâtî
8. 1. Divan şiirinde nazire yazma geleneğinin önde gelen
saiderindendir
YAYIN DENİZi
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edeb 7. Ey muhit-i keremin katresi ummån-ı kerem Bağ-i cûd ebr-i kefinden dolu bârân-ı kerem Ayağı toprağıdır cevher-i iksir-i hayat Asitánı tozudur sürme-yi âyân-ı kerem Açılır hulk-i nesimiyle gül-i gülşen-i cûd Bezenir lütf-i zülâliyle gülistân-ı kerem Gün gibi saltanatın topu göğe ağsa ne ta'n Sana sunuldu bu meydanda çü çevgân-ı kerem Kul hata etse nola aff-ı şehinşah kanı Tutalım iki elim kandayımış hani kerem Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesinden sonra, Fa- tih'in büyük takdirini kazanmış, onun saltanatı dönemin- de önce kazasker, daha sonra yakın arkadaşı ve hocası olmuş, vezirlik payesini elde etmiştir. Ancak Fatih'in şaire gösterdiği teveccüh, onun Fatih'in gözdelerinden birine ilgi duyması sonucu öfkeye dönüşmüştür. Bir süre hap- sedilen şair, padişahın öfkesini giderecek ve affedilmesini sağlayacak kadar güzel olan, yukarıda bir bölümü alınan şiirini yazmıştır. Yukarıda sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden han- gisidir? A) Bağdatlı Rühi CVAhmet Paşa B) Fuzuli D) Kadı Burhaneddin E) Necâtî 8. 1. Divan şiirinde nazire yazma geleneğinin önde gelen saiderindendir YAYIN DENİZi
li katmanlar
işlem devam eder.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde il-
geç yoktur?
A) II ve IV
D) III ve IV
Test No
3733
B) I ve III
1
2
3
4
Ⓒ1
14. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla edat kullanılma-
mıştır?
5
6
7
8
9
10
A) Bu konu için seninle daha önce konuşmuştuk.
B) Sabaha kadar işimi bitirmek için çalıştım.
2
Senin için hayatla ölüm arasında fark yok sanırım.
D) Senin gibi birlyle bundan sonra işim olmaz.
Ölene dek seninle bir ömür diliyorum.
I ve II
ABCDE
C) IV ve V
11
12
13
14
15
ABCDE
16
17
18
0190
20
DO
OO
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
li katmanlar işlem devam eder. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde il- geç yoktur? A) II ve IV D) III ve IV Test No 3733 B) I ve III 1 2 3 4 Ⓒ1 14. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla edat kullanılma- mıştır? 5 6 7 8 9 10 A) Bu konu için seninle daha önce konuşmuştuk. B) Sabaha kadar işimi bitirmek için çalıştım. 2 Senin için hayatla ölüm arasında fark yok sanırım. D) Senin gibi birlyle bundan sonra işim olmaz. Ölene dek seninle bir ömür diliyorum. I ve II ABCDE C) IV ve V 11 12 13 14 15 ABCDE 16 17 18 0190 20 DO OO
2.
Esrarını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A)
Dört dizelik tek bentten oluşan bir nazım şeklidir.
B) Az sözle derin bir anlam ifade edilmek istenmiştir.
C)
Halk edebiyatındaki maniye benzer tarzda
uyaklanmıştır.
D) Kit'a nazım şeklinden alınmıştır.
E) Mahlas kullanılmamıştır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
2. Esrarını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Dört dizelik tek bentten oluşan bir nazım şeklidir. B) Az sözle derin bir anlam ifade edilmek istenmiştir. C) Halk edebiyatındaki maniye benzer tarzda uyaklanmıştır. D) Kit'a nazım şeklinden alınmıştır. E) Mahlas kullanılmamıştır.
5. Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10. yüzyılla,
divan edebiyatının başlangıcı kabul edilen 13. yüzyıl arasın
da Islamiyet'in etkisi altında verilmiş olan, bir anlamda geçiş
dönemi ürünlerimizin verildiği bir dönemdir. Bu dönemde
ortaya konulan eserlerin belli başlı özelliklerini şöyle sırala-
yabiliriz:
I. Bu eserler Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
II. Bu dönemde ortaya konulan eserler didaktik (öğretici)
niteliktedir.
III. Eserlerin temel amacı İslamiyet'e yeni girmiş ve İslamiyet'i
tam olarak tanıyamayan Türklere İslamiyet'in güzellikleri-
ni ve erdemlerini öğretmektir.
IV. Bu dönemde yazılan eserlerde Islamiyet'in etkisiyle yo-
ğun olarak Arapça ve Farsçanın hâkimiyeti görülmekte-
dir.
Geçiş dönemi eserleri oldukları için aruzla hece, beyitle
dörtlük iç içedir.
Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bir bil-
gi yanlışı söz konusudur?
A) I.
B) II.
C) III.
8.
IV.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
5. Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10. yüzyılla, divan edebiyatının başlangıcı kabul edilen 13. yüzyıl arasın da Islamiyet'in etkisi altında verilmiş olan, bir anlamda geçiş dönemi ürünlerimizin verildiği bir dönemdir. Bu dönemde ortaya konulan eserlerin belli başlı özelliklerini şöyle sırala- yabiliriz: I. Bu eserler Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır. II. Bu dönemde ortaya konulan eserler didaktik (öğretici) niteliktedir. III. Eserlerin temel amacı İslamiyet'e yeni girmiş ve İslamiyet'i tam olarak tanıyamayan Türklere İslamiyet'in güzellikleri- ni ve erdemlerini öğretmektir. IV. Bu dönemde yazılan eserlerde Islamiyet'in etkisiyle yo- ğun olarak Arapça ve Farsçanın hâkimiyeti görülmekte- dir. Geçiş dönemi eserleri oldukları için aruzla hece, beyitle dörtlük iç içedir. Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bir bil- gi yanlışı söz konusudur? A) I. B) II. C) III. 8. IV.
ve sanatkârla-
hlâk anlayışını
eserler kaleme
ârlığın ilkeleri,
mda uyulması
n hayatından
lu Yahya Bur-
Allah'ın emir
mek, cömert
eden herkesi
i görmek gibi
k metinlerin
C) Risale
ame
150
12. 1. Hakk'a âşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu
2. Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi
İlki Yunus Emre'ye ikincisi Hoca Dehhani'ye ait şir.
lerden alınan manzum ürünlerle ilgili olarak,
1. Farklı ölçülerle yazılmış şiirlerdir.
Aynı edebiyat anlayışına özgü temalar işlenmiştir.
III. Nazım biçimleri ve nazım birimleri farklıdır.
IV. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) I. ve III.
P₁
Yalnız II.
M. ve IV.
C) II. ve
E) III. ve IV.
son
miyet'i kitleler ha
11. yüzyılın sonlarında A
lere açılmasıyla birlikte b
sinde edebî ürünler veril
Aşağıdakilerden hangisi
ulaşılabilecek sonuçlarda
A) Edebiyat alanında kök
müştür.
B) Mücadelenin Allah ina
anlayışı ortaya çıkmış
C) Şiirde hece ölçüsünü
nılmıştır.
D) Arapça ve Farsça e
yapılmıştır.
E) Yabancı etkilerden uz
senmiştir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
ve sanatkârla- hlâk anlayışını eserler kaleme ârlığın ilkeleri, mda uyulması n hayatından lu Yahya Bur- Allah'ın emir mek, cömert eden herkesi i görmek gibi k metinlerin C) Risale ame 150 12. 1. Hakk'a âşık olan kişi Akar gözlerinin yaşı Pür nur olur içi dışı Söyler Allah deyu deyu 2. Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi İlki Yunus Emre'ye ikincisi Hoca Dehhani'ye ait şir. lerden alınan manzum ürünlerle ilgili olarak, 1. Farklı ölçülerle yazılmış şiirlerdir. Aynı edebiyat anlayışına özgü temalar işlenmiştir. III. Nazım biçimleri ve nazım birimleri farklıdır. IV. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. yargılarından hangileri yanlıştır? B) I. ve III. P₁ Yalnız II. M. ve IV. C) II. ve E) III. ve IV. son miyet'i kitleler ha 11. yüzyılın sonlarında A lere açılmasıyla birlikte b sinde edebî ürünler veril Aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilecek sonuçlarda A) Edebiyat alanında kök müştür. B) Mücadelenin Allah ina anlayışı ortaya çıkmış C) Şiirde hece ölçüsünü nılmıştır. D) Arapça ve Farsça e yapılmıştır. E) Yabancı etkilerden uz senmiştir.
1. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinin
uyak düzeni ve teması yanlış verilmiştir?
Nazım
Sekli
Uyak
Düzeni
Kit'a
SarkaAaA, bbbA Eğlence, aşk,
sevgili
Tasavvuf, din
B)
Tuyuğ
abab, cbcb
C) Meso aa, bb,le Aşk,
öğüt
Gazel
Teması
xa, xa, xa
3. TEST
H
kahramanlık,
sosyal olaylar
Felsefe, nükte,
toplumsal
olaylar
aa, ba, ca Aşk, şarap,
kadın
YOU
Ga
D
B
E
5
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
1. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinin uyak düzeni ve teması yanlış verilmiştir? Nazım Sekli Uyak Düzeni Kit'a SarkaAaA, bbbA Eğlence, aşk, sevgili Tasavvuf, din B) Tuyuğ abab, cbcb C) Meso aa, bb,le Aşk, öğüt Gazel Teması xa, xa, xa 3. TEST H kahramanlık, sosyal olaylar Felsefe, nükte, toplumsal olaylar aa, ba, ca Aşk, şarap, kadın YOU Ga D B E 5