Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Manzume ve Şiir Ayrımı Soruları

4. Hayatını sürekli belli bir tekdüzelikle yaşamakta olan bi-
risini düşün. O tekdüzeliğin içinde insanın algyla, yeni
algılarla kaybedeceği vaku olmaz. Bildiği şeyler vardir, o
bildiğini gündelik hayatın monotonluğu içinde sürdürür
işte o algıda sınırhlık da imgede genişliği getiriyor. O yüz
den ben hayatını kasten daraltılmış olmasının şiiri beste
yen çok önemli kaynaklardan birine gönderme yaptığını
düşünüyorum ve ben de hayatı bu anlamda kasten daral.
tanlardanım.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) kimsenin yardımı olmadan yaşamak
B) Bilerek zarar vermeyi istemek
C) Güzel yaşamayı amaç bellemek
D) Bilinçli olarak sınırlı bir yaşantı seçmek
E) Zorluklar karşısında direnmek
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
4. Hayatını sürekli belli bir tekdüzelikle yaşamakta olan bi- risini düşün. O tekdüzeliğin içinde insanın algyla, yeni algılarla kaybedeceği vaku olmaz. Bildiği şeyler vardir, o bildiğini gündelik hayatın monotonluğu içinde sürdürür işte o algıda sınırhlık da imgede genişliği getiriyor. O yüz den ben hayatını kasten daraltılmış olmasının şiiri beste yen çok önemli kaynaklardan birine gönderme yaptığını düşünüyorum ve ben de hayatı bu anlamda kasten daral. tanlardanım. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı- dakilerden hangisidir? A) kimsenin yardımı olmadan yaşamak B) Bilerek zarar vermeyi istemek C) Güzel yaşamayı amaç bellemek D) Bilinçli olarak sınırlı bir yaşantı seçmek E) Zorluklar karşısında direnmek
geldim. Dediler:
Geçen akşam eve
- Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
- Nesi varmış acaba?
9. F
han
A)
B) E
yen
Ede
Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
-Keski ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
Gecikirsem kalırım beklemeyin... Zira yol
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!
Hem uzun, hem de bataktır...
Daha âlâ, kalınız
Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;
Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.
(SEYFİ BABA/M.AKİF ERSOY)
3. Yukarıdaki metinde hangi edebi metin türü
örneklendirilmiştir.
A) Hikaye
B) Şiir
C) Manzum hikaye D) Roman E) Destan
Pa
de
şa
0
a
is
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
geldim. Dediler: Geçen akşam eve - Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş. - Nesi varmış acaba? 9. F han A) B) E yen Ede Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. -Keski ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah! Gecikirsem kalırım beklemeyin... Zira yol Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol! Hem uzun, hem de bataktır... Daha âlâ, kalınız Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız. Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde; Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde. (SEYFİ BABA/M.AKİF ERSOY) 3. Yukarıdaki metinde hangi edebi metin türü örneklendirilmiştir. A) Hikaye B) Şiir C) Manzum hikaye D) Roman E) Destan Pa de şa 0 a is
12. Aşağıdakilerden hangisi, Mehmet Akif'le Tevfik
Fikret'in ortak bir özelliğidir?
A) Şiirde sözcük seçimine ve iç ahenge önem vermeleri
B) Romantizm ve sembolizm akımlarını benimsemeleri
C) Manzum hikâye örnekleri vermeleri
D) Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları
E) Şiirlerinde oldukça ağır ve sanatlı bir dil kullanmalan
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
12. Aşağıdakilerden hangisi, Mehmet Akif'le Tevfik Fikret'in ortak bir özelliğidir? A) Şiirde sözcük seçimine ve iç ahenge önem vermeleri B) Romantizm ve sembolizm akımlarını benimsemeleri C) Manzum hikâye örnekleri vermeleri D) Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları E) Şiirlerinde oldukça ağır ve sanatlı bir dil kullanmalan
1
TYT
17. Islam dini aileye, sağlıklı nesillerin güvencesi olduğu ve
toplumun çekirdeğini oluşturduğu için oldukça fazla önem
vermiştir. Kur'an'da ve hadislerde ailenin kurulmasından
aile içi görev ve sorumluluklara, aile üyelerinin birbirleri ile
iletisim biçimlerinden miras hukukuna değin pek çok öğüt
19. Islam ahla
peygambe
zamanda
değerler
sikinti ile
konulard
kırpmad
mücade
"Onlar
yer almaktadır.
karşı or
söz on
vekildi
Bu pa
B)
C
II.
ll!
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu metindeki altı
çizili ifade ile doğrudan ilişkilendirilir?
A) "Bir kişi, sevabini Allah'tan umarak ailesine harcama
yaptığında, bu harcama onun için sadaka olur."
(Hadis-i şerif)
na, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından
erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların
biraktıklarından kadınlara da bir pay vardır..." (Nisa, 4:7)
C) "Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla
yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve
erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna
göre devam et." (Hadis-i şerif)
D) "Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve
akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan,
Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Insanlar) zengin
olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha
yakındır..." (Nisa, 4:135)
E) "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi,
ana
babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
Onlardan biri veya her ikisi senin yanında
yaşlanırsa,
kendilerine 'of!' bile deme, onları azarlama, ikisine de
güzel söz söyle." (Isra, 17:23)
deg
A) Y
20. In
SOOO
go
ç
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
1 TYT 17. Islam dini aileye, sağlıklı nesillerin güvencesi olduğu ve toplumun çekirdeğini oluşturduğu için oldukça fazla önem vermiştir. Kur'an'da ve hadislerde ailenin kurulmasından aile içi görev ve sorumluluklara, aile üyelerinin birbirleri ile iletisim biçimlerinden miras hukukuna değin pek çok öğüt 19. Islam ahla peygambe zamanda değerler sikinti ile konulard kırpmad mücade "Onlar yer almaktadır. karşı or söz on vekildi Bu pa B) C II. ll! Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu metindeki altı çizili ifade ile doğrudan ilişkilendirilir? A) "Bir kişi, sevabini Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında, bu harcama onun için sadaka olur." (Hadis-i şerif) na, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların biraktıklarından kadınlara da bir pay vardır..." (Nisa, 4:7) C) "Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et." (Hadis-i şerif) D) "Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Insanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır..." (Nisa, 4:135) E) "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'of!' bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle." (Isra, 17:23) deg A) Y 20. In SOOO go ç
Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. Maraş'ta Açı adlı bir de
dergi çıkardı. Ankara ve İstanbul'daki çeşitli dergilerde şiirler
yazdı. İlk şiirlerinde İkinci Yeni şiir anlayışının izleri vardır.
Anadolu insanlarının acılarını, sevgilerini; dinsel inançları
çerçevesinde ele aldı. Son şiirlerinde insan sevgisi, toplumsal
mutluluk, madde-ruh çatışması temalarını işlemesinde İslam
duyarlılığının etkisi vardır. Hikâye, roman, günlük, piyes gibi
birçok türde eser veren sanatçı şairlik yönüyle ön planda oldu.
İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve
Yakarış şiir; Ins hikâye; Yaşamak anı; Bir Değirmendir Bu
Dünya deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır.
9. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süreyya Berfe
b) Ece Ayhan
c) Sezai Karakoç
d) Cahit Zarifoğlu
e) Erdem Bayazıt
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. Maraş'ta Açı adlı bir de dergi çıkardı. Ankara ve İstanbul'daki çeşitli dergilerde şiirler yazdı. İlk şiirlerinde İkinci Yeni şiir anlayışının izleri vardır. Anadolu insanlarının acılarını, sevgilerini; dinsel inançları çerçevesinde ele aldı. Son şiirlerinde insan sevgisi, toplumsal mutluluk, madde-ruh çatışması temalarını işlemesinde İslam duyarlılığının etkisi vardır. Hikâye, roman, günlük, piyes gibi birçok türde eser veren sanatçı şairlik yönüyle ön planda oldu. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış şiir; Ins hikâye; Yaşamak anı; Bir Değirmendir Bu Dünya deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır. 9. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? a) Süreyya Berfe b) Ece Ayhan c) Sezai Karakoç d) Cahit Zarifoğlu e) Erdem Bayazıt
B) Şiirde anlam açıklığına önem vermişlerdir.
C) Şiirlerinde toplumsal aksaklıkları eleştirmiş
D) Şiirlerinde söz oyunlarına, gösterişli so:
vermişlerdir.
E) Şiirlerinde küçük sorunları işlemişlerdir.
17. 1940 sonrası şiirimizde kendine özgü bir
vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla
çeken, titiz bir şairdir. Kolay kavranan bir şiiri v
Çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği yörelerde
izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgis
getirmiş, halkın yaşamını yansıtmıştır. Halk şiiri
türkülerden de yararlanarak çağdaş bir şiir
oluşturmuştur. Şiirlerini "Adamın Biri", "Rüzgâr",
"Atatürk Kurtuluş Savası'nda" gibi kitaplarda
toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Cahit Külebi
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Melih Cevdet Anday
E) Ceyhun Atuf Kansu
18. Şiiri, üstün bir algılama sorunu ve mutlak gers
olan Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olara
gördü. Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere
dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın
yelpazesi.com) bunalımlarını işledi. Türk şiirinde
gizem rüzgân estirdi, görüşleri ve şiirleriyle birçok
etkiledi. Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyat
oyunlarında ise daha çok, korku ve kaygı psikoloji
işledi. Ani, makale, inceleme türü eserlerinde dins
siyasal konuları ele aldı. "Sonsuzluk Kervanı" gibi
kitabının yanı sıra "Reis Bey, Abdülhamit Han" gib
oyunları kaleme aldı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı asaõidalil
A) Ahmet Hamdi 1
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
B) Şiirde anlam açıklığına önem vermişlerdir. C) Şiirlerinde toplumsal aksaklıkları eleştirmiş D) Şiirlerinde söz oyunlarına, gösterişli so: vermişlerdir. E) Şiirlerinde küçük sorunları işlemişlerdir. 17. 1940 sonrası şiirimizde kendine özgü bir vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla çeken, titiz bir şairdir. Kolay kavranan bir şiiri v Çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği yörelerde izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgis getirmiş, halkın yaşamını yansıtmıştır. Halk şiiri türkülerden de yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur. Şiirlerini "Adamın Biri", "Rüzgâr", "Atatürk Kurtuluş Savası'nda" gibi kitaplarda toplamıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kemalettin Kamu B) Cahit Külebi C) Ahmet Kutsi Tecer D) Melih Cevdet Anday E) Ceyhun Atuf Kansu 18. Şiiri, üstün bir algılama sorunu ve mutlak gers olan Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olara gördü. Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın yelpazesi.com) bunalımlarını işledi. Türk şiirinde gizem rüzgân estirdi, görüşleri ve şiirleriyle birçok etkiledi. Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyat oyunlarında ise daha çok, korku ve kaygı psikoloji işledi. Ani, makale, inceleme türü eserlerinde dins siyasal konuları ele aldı. "Sonsuzluk Kervanı" gibi kitabının yanı sıra "Reis Bey, Abdülhamit Han" gib oyunları kaleme aldı. Bu parçada tanıtılan sanatçı asaõidalil A) Ahmet Hamdi 1
ÜRK DİLİ
arasındadeğildir?
A sir dilinin her şeyin üstünde görülmesi
B) Kendine ait bir imge düzeninin olması
C) Realizm akamı izlerinin görülmesi
D) şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi
E) Bireysellik, ruh, ölüm temalanrun yoğun olarak
işlenmesi
lidir.
Şiir çizgisini Baudelaire'den önce ve sonra olmak üzere
ikiye ayıran. büyük sorunların ya da sosyal
meselelerin-şairi olmamıştır. O, insanın günlük
yaşamını, acılarını, ümitlerini ve ölüm karşısındaki
çaresizliğini dile getirmiştir. Şiirlerini, Otuz Beş Yaş,
Sonrası, adlı eserlerinde toplamıştır.
Fr
stir.
7.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükut
B) Necip Fazıl Kısakürek, Çile
C) Yaşar: Nabi Nayir, Onar Misra
D) Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinler:
E) Vasti Mahir Kocatürk, Tunç Sesleri
-
8. Aşağıdakilerin hangisindeki yapit, birlikte
verildiği şaire ait değildir? (2011)
A) Faruk Nafiz Çamlibel – Gönülden Gönüle
B) Halit Fahri Ozansoy - Cenk Duyguları
C) Yusuf Ziya Ortaç - Akından Akina
D) Orhan Seyfi Orhon – Çobanil Şiirler
E): Enis
Behiç Koryürek - Güneşin Ölümü
..!!
Biraz Cenap Şahabettin'den, ama daha çok, Yahya Ker
Beyatlı'dan etkilenerek ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yaz
Sonra hece veznine döndü. Anadolu insanının duygula
işleyerek Milli Edebiyat akımının yurtçu duyarlılığını
zenginleştirdi. “Çamdeviren”, “Deli Ozan" gibi takma
adlarla mizahi şiirler yazdı. Fikra, manzum oyun, ron
türünde eserler verdi. Bunların yanında Anayurt adlı
dergi çıkardı.
9.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerde
hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B Halit Fabri
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
ÜRK DİLİ arasındadeğildir? A sir dilinin her şeyin üstünde görülmesi B) Kendine ait bir imge düzeninin olması C) Realizm akamı izlerinin görülmesi D) şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi E) Bireysellik, ruh, ölüm temalanrun yoğun olarak işlenmesi lidir. Şiir çizgisini Baudelaire'den önce ve sonra olmak üzere ikiye ayıran. büyük sorunların ya da sosyal meselelerin-şairi olmamıştır. O, insanın günlük yaşamını, acılarını, ümitlerini ve ölüm karşısındaki çaresizliğini dile getirmiştir. Şiirlerini, Otuz Beş Yaş, Sonrası, adlı eserlerinde toplamıştır. Fr stir. 7.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükut B) Necip Fazıl Kısakürek, Çile C) Yaşar: Nabi Nayir, Onar Misra D) Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinler: E) Vasti Mahir Kocatürk, Tunç Sesleri - 8. Aşağıdakilerin hangisindeki yapit, birlikte verildiği şaire ait değildir? (2011) A) Faruk Nafiz Çamlibel – Gönülden Gönüle B) Halit Fahri Ozansoy - Cenk Duyguları C) Yusuf Ziya Ortaç - Akından Akina D) Orhan Seyfi Orhon – Çobanil Şiirler E): Enis Behiç Koryürek - Güneşin Ölümü ..!! Biraz Cenap Şahabettin'den, ama daha çok, Yahya Ker Beyatlı'dan etkilenerek ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yaz Sonra hece veznine döndü. Anadolu insanının duygula işleyerek Milli Edebiyat akımının yurtçu duyarlılığını zenginleştirdi. “Çamdeviren”, “Deli Ozan" gibi takma adlarla mizahi şiirler yazdı. Fikra, manzum oyun, ron türünde eserler verdi. Bunların yanında Anayurt adlı dergi çıkardı. 9.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerde hangisidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B Halit Fabri
22. "Nasıl yazarsınız, olayları arar misiniz?" sorusunu şöyle
yanıtlamıştır: "Olay aramam. Hareket noktasını, çoğun-
lukla, başımdan geçmiş veya bizzat şahidi olduğum
vakalar teşkil eder yahut herhangi bir söz, bir jest, bir
hadise..." Bu sözler, onun, gözlemci gerçekçilik akımına
bağlı olduğunu gösterir. Bu tutumu, bir eleştirmen tara-
fından, karşımıza toplum düzenini ilgilendiren ana sorun-
larla çıkmadığı ve konularını belli bir amaç için seçmediği
yolundaki görüşlerle eleştirilmiştir. Ancak bir hikâyecinin
başarılı olması için bir dava adamı olması gerekmez.
Eğer başarısızsa onun nedenlerini başka yerlerde ara-
mak gerekir.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisi
olabilir?
A) Fakir Baykurt
B) Haldun Taner
C) Kemal Bilbaşar
D) Kemal Tahir
E) Rıfat Ilgaz
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
22. "Nasıl yazarsınız, olayları arar misiniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştır: "Olay aramam. Hareket noktasını, çoğun- lukla, başımdan geçmiş veya bizzat şahidi olduğum vakalar teşkil eder yahut herhangi bir söz, bir jest, bir hadise..." Bu sözler, onun, gözlemci gerçekçilik akımına bağlı olduğunu gösterir. Bu tutumu, bir eleştirmen tara- fından, karşımıza toplum düzenini ilgilendiren ana sorun- larla çıkmadığı ve konularını belli bir amaç için seçmediği yolundaki görüşlerle eleştirilmiştir. Ancak bir hikâyecinin başarılı olması için bir dava adamı olması gerekmez. Eğer başarısızsa onun nedenlerini başka yerlerde ara- mak gerekir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Fakir Baykurt B) Haldun Taner C) Kemal Bilbaşar D) Kemal Tahir E) Rıfat Ilgaz
12.SIIVAVI
1. Aşağıdaki şiirle ilgili istenilen özellikleri bulunuz. (3*5= 15 p.)
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk'olmasa
Nazım birimi:
Şiirin kafiyesi(uyak):
Şiirin ölçüsü (vezni):
Kafiye düzeni(şeması):
Şiirin redifi:
Kadinlar bilirim ülkeme ait
Incecikten bir kar yağar Hakan-i osmani neseb kim münderic zatında heb
Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika
Tozar Elif Elif diye İslam- faruk-i arab ikbal-i perviz-i acem
gibi sicak
Dağ gibi otururlar evlerinde
Deli gönül abdal olmuş
Limanlar gemileri nasıl beklerse Gezer Elif Elif diye Sultan Murad-kamuranefser-dih ü kişver-sitan
Öyle beklerler erkeklerini
KARACAOĞLAN
Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardin mi
Hem padişah hem kahraman sahib-kiran- cem-haşem
umut gibi.
NEFI
ERDEM BEYAZIT
(3*5=
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
12.SIIVAVI 1. Aşağıdaki şiirle ilgili istenilen özellikleri bulunuz. (3*5= 15 p.) Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başk'olmasa Nazım birimi: Şiirin kafiyesi(uyak): Şiirin ölçüsü (vezni): Kafiye düzeni(şeması): Şiirin redifi: Kadinlar bilirim ülkeme ait Incecikten bir kar yağar Hakan-i osmani neseb kim münderic zatında heb Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika Tozar Elif Elif diye İslam- faruk-i arab ikbal-i perviz-i acem gibi sicak Dağ gibi otururlar evlerinde Deli gönül abdal olmuş Limanlar gemileri nasıl beklerse Gezer Elif Elif diye Sultan Murad-kamuranefser-dih ü kişver-sitan Öyle beklerler erkeklerini KARACAOĞLAN Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardin mi Hem padişah hem kahraman sahib-kiran- cem-haşem umut gibi. NEFI ERDEM BEYAZIT (3*5=
26. Litvanya'da ölen kişinin ardından kehribar tütsüsü yakılarak şey-
tani ruhların bedenden uzaklaşmasına ve ty Tuhların çağrılması-
na çalışılırdı. Yeni doğan bebeklerin ise tütsülenerek hızlı büyü-
yüp yetişmesine, yeni evlilerin ise mutlu yaşayıp savaşa giden
erkeklerin zaferle dönmelerinin sağlanmasına çalışılırdı. I. Dünya
Savaşı'na kadar kehribarın bazı psikolojik rahatsızlıklara iyi geldi-
ği sanılmaktaydı. II. Dünya Savaşı'na kadar, özellikle Almanya'da
kehribar tesbihler bebeklerin üzerine konularak dişlerinin acisiz ve
güçlü çıkması sağlanmaya çalışılırdı. Bugün Polonya'da hâlâ bir-
çok kadın, parlatılmamış kehribardan yapılmış kolyelerle guatrdan
korunmaya çalışırlar.
Bu parçada kehribarın kullanımı ile ilgili aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılabilir?
Farklı dönemlerde ve ülkelerde bilimsel temeli olmayan amaç-
Yarda kullanılmıştır.
B) Litvanya'da geleneksel olarak tütsü malzemesi olarak kullanıl-
mıştır.
Birtakım rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaya günümüzde
de devam edilmektedir.
Yapılan araştırmalar, kehribarin guatr tedavisinde etkili oldu-
ğunu göstermiştir.
E) Kehribar, diğer değerli taşlardan kullanım alanı çeşitliliği ile
ayrılmaktadir.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
26. Litvanya'da ölen kişinin ardından kehribar tütsüsü yakılarak şey- tani ruhların bedenden uzaklaşmasına ve ty Tuhların çağrılması- na çalışılırdı. Yeni doğan bebeklerin ise tütsülenerek hızlı büyü- yüp yetişmesine, yeni evlilerin ise mutlu yaşayıp savaşa giden erkeklerin zaferle dönmelerinin sağlanmasına çalışılırdı. I. Dünya Savaşı'na kadar kehribarın bazı psikolojik rahatsızlıklara iyi geldi- ği sanılmaktaydı. II. Dünya Savaşı'na kadar, özellikle Almanya'da kehribar tesbihler bebeklerin üzerine konularak dişlerinin acisiz ve güçlü çıkması sağlanmaya çalışılırdı. Bugün Polonya'da hâlâ bir- çok kadın, parlatılmamış kehribardan yapılmış kolyelerle guatrdan korunmaya çalışırlar. Bu parçada kehribarın kullanımı ile ilgili aşağıdaki sonuçlar- dan hangisine ulaşılabilir? Farklı dönemlerde ve ülkelerde bilimsel temeli olmayan amaç- Yarda kullanılmıştır. B) Litvanya'da geleneksel olarak tütsü malzemesi olarak kullanıl- mıştır. Birtakım rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaya günümüzde de devam edilmektedir. Yapılan araştırmalar, kehribarin guatr tedavisinde etkili oldu- ğunu göstermiştir. E) Kehribar, diğer değerli taşlardan kullanım alanı çeşitliliği ile ayrılmaktadir.
ÇI
21. Bilim adamları, sorunları, bilimin şaşmaz ölçütleriyle ay-
dinlatmaya çalışır. Bir olayın ne olduğunu, geçmişteki
durumu, gelecekte alacağı biçimi bilim adamı sapta-
yabilir ancak. Çünkü bilim adamları, olayları zamandan
soyutlayarak yorumlamaz; onu tarihsel nesnellik içinde
değerlendirir. Bu bakış yöntemi bilim adamının yanılma
oranını düşürür. Bu nedenledir ki yönetici-bilim adamı
işbirliği tarih boyunca var olagelmiştir. Sağlıklı bir gele-
ceğin de bu dengeyle kuruldugu yadsınamaz bir ger-
çektir.
C
Bu parçadan, bilim insanlarıyla ilgili olarak
1. Doğru öngörü sahibi oldukları için yönetimde etkin
olmalarından
II. Geleceğe yönelik
tahminde bulunurken geçmiş tec-
rübelerden de yararlandıklarından
III. Sahip oldukları bilgi sayesinde oldukça iyi yönetici-
ler olduklarından
hangisinden ya da hangilerinden söz edilmemiştir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C Valiz TTI
)
DH ve III
E) X ve III
Show
Cita
E
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
ÇI 21. Bilim adamları, sorunları, bilimin şaşmaz ölçütleriyle ay- dinlatmaya çalışır. Bir olayın ne olduğunu, geçmişteki durumu, gelecekte alacağı biçimi bilim adamı sapta- yabilir ancak. Çünkü bilim adamları, olayları zamandan soyutlayarak yorumlamaz; onu tarihsel nesnellik içinde değerlendirir. Bu bakış yöntemi bilim adamının yanılma oranını düşürür. Bu nedenledir ki yönetici-bilim adamı işbirliği tarih boyunca var olagelmiştir. Sağlıklı bir gele- ceğin de bu dengeyle kuruldugu yadsınamaz bir ger- çektir. C Bu parçadan, bilim insanlarıyla ilgili olarak 1. Doğru öngörü sahibi oldukları için yönetimde etkin olmalarından II. Geleceğe yönelik tahminde bulunurken geçmiş tec- rübelerden de yararlandıklarından III. Sahip oldukları bilgi sayesinde oldukça iyi yönetici- ler olduklarından hangisinden ya da hangilerinden söz edilmemiştir? A) Yalnız! B) I ve II C Valiz TTI ) DH ve III E) X ve III Show Cita E
göre
22.
sis
Sarmış yine Alakını bir dod munannid, a
Bir zulmet beyza ki peyapey mütezayid,
min?
ocuk gelip öte
Ey sahn- mezalim...Evet, ey sahne-garra, b
Ey sahne i zi-s'saa ihaile piral b
ye.
Ey kanh mahabbetleri bi-lerzişi nefret
Perverde eden sine-i meshof- sefahet; c
sen hala
daha!
adın
Hep levs-iriya, dalgalanır zerrelerinde, d
Bir zerre-salvet bulamazsın içerinded
sakın!
Ortün, evet, ey haile... Ortün, evet, ey şehr;
Ortün ve müebbed uyu, ey facire-i dehrl.. C
SISTE SÖYLENİŞ
Birden kapandı birbiri ardınca perdeler... a
Kandilli, Göksu, Kanlıca, Istinye nerdeler? au
men yüksüz..."
Süz!
ini.
işini?
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlogo
Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden b
Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden? b
Benzetmek olmasın sana dünyâda bir yeri;
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. c
hangisine
Bir devri lânetiyle boğan şairin Sis'i.
Vicdan ve rüh elemlerinin en zehirlisi.
MEB 2020-2021
Hulyâma bir eza gibi aksetti bir daha;
- Örtün! Müebbeden uyu! Ey şehr! - Obed-
dua...
dakilerden
Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın,
Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki şiirin ortak yönle-
rinden değildir?
Klem
Klem
A) Kafiye düzeni B) Hitap edilen varlık
C) Nazım birimi
D) Tema
E) Aruz ölçüsü ile yazılma
Klem
klem
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
göre 22. sis Sarmış yine Alakını bir dod munannid, a Bir zulmet beyza ki peyapey mütezayid, min? ocuk gelip öte Ey sahn- mezalim...Evet, ey sahne-garra, b Ey sahne i zi-s'saa ihaile piral b ye. Ey kanh mahabbetleri bi-lerzişi nefret Perverde eden sine-i meshof- sefahet; c sen hala daha! adın Hep levs-iriya, dalgalanır zerrelerinde, d Bir zerre-salvet bulamazsın içerinded sakın! Ortün, evet, ey haile... Ortün, evet, ey şehr; Ortün ve müebbed uyu, ey facire-i dehrl.. C SISTE SÖYLENİŞ Birden kapandı birbiri ardınca perdeler... a Kandilli, Göksu, Kanlıca, Istinye nerdeler? au men yüksüz..." Süz! ini. işini? ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlogo Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden b Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden? b Benzetmek olmasın sana dünyâda bir yeri; Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. c hangisine Bir devri lânetiyle boğan şairin Sis'i. Vicdan ve rüh elemlerinin en zehirlisi. MEB 2020-2021 Hulyâma bir eza gibi aksetti bir daha; - Örtün! Müebbeden uyu! Ey şehr! - Obed- dua... dakilerden Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın, Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın. Aşağıdakilerden hangisi bu iki şiirin ortak yönle- rinden değildir? Klem Klem A) Kafiye düzeni B) Hitap edilen varlık C) Nazım birimi D) Tema E) Aruz ölçüsü ile yazılma Klem klem