Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mektup Soruları

6.
Aşağıdakilerden
hangisi hem özel hem de
edebi mektuplar için söylenebilir doğru bir
wwws
bilgidir?
ildre.
ilti
A) Aynı amaçla yazılırlar.
B) Dilleri açık ve sadedir.
C) Konu bakımından aynıdırlar.
D) Tarihselbelge niteliğinde olabilirler.
E) Samimi ve senli benli bir üslupla yazılırlar.
Lise Türkçe
Mektup
6. Aşağıdakilerden hangisi hem özel hem de edebi mektuplar için söylenebilir doğru bir wwws bilgidir? ildre. ilti A) Aynı amaçla yazılırlar. B) Dilleri açık ve sadedir. C) Konu bakımından aynıdırlar. D) Tarihselbelge niteliğinde olabilirler. E) Samimi ve senli benli bir üslupla yazılırlar.
2. Şiirlerine ve şiir üzerine yazdıklarına bakınca yaşamla
ve evrenle hesabını korakor sürdüren bir şair
karşısındayız. Rilke'nin "yazmak" üzerine söyledikleri
geliyor aklıma. "Yalnız bir tek yol vardır: İçinize dönün.
Size yaz diyen nedeni araştırın. Kökleri, yüreğinizin en
derinliklerinde dal budak salıyor mu buna bakın. İçinize
dönün, yaşamınızın kaynadığı derinlikleri yoklayın;
onun kaynağında siz, yaratmanız gerekiyor mu
sorusunun karşılığını bulacaksınız."
Bu parçada Rilke'nin, yazma nedenini
aşağıdakilerden hangisine bağladığı söylenebilir?
A) İçsel hesaplaşmaya
B) Özgür olmaya
C) Yenilik aramaya
D) Düşünsel zemine oturtmaya
E) Karakteristik özellikleri bulmaya
16
Lise Türkçe
Mektup
2. Şiirlerine ve şiir üzerine yazdıklarına bakınca yaşamla ve evrenle hesabını korakor sürdüren bir şair karşısındayız. Rilke'nin "yazmak" üzerine söyledikleri geliyor aklıma. "Yalnız bir tek yol vardır: İçinize dönün. Size yaz diyen nedeni araştırın. Kökleri, yüreğinizin en derinliklerinde dal budak salıyor mu buna bakın. İçinize dönün, yaşamınızın kaynadığı derinlikleri yoklayın; onun kaynağında siz, yaratmanız gerekiyor mu sorusunun karşılığını bulacaksınız." Bu parçada Rilke'nin, yazma nedenini aşağıdakilerden hangisine bağladığı söylenebilir? A) İçsel hesaplaşmaya B) Özgür olmaya C) Yenilik aramaya D) Düşünsel zemine oturtmaya E) Karakteristik özellikleri bulmaya 16
Soru 5
R
Nihayet seninle uzun uzun konuşabileceğim.
Ama her şeyden önce, bırak da sana, Tanrı
aşkına, neden bana bir satır bile yazmadığını
bunu
sorayım. Asla aklıma getiremezdim
yapacağını! Zindanda yalnızlık içinde, kaç kere
senin belki de artık yaşamadığını düşünürken en
gerçek umutsuzluğun içimi kapladığını hissettim
ve geceler boyu çocuklarının sonunu düşündüm
ve onların yardımına koşmama engel olan alın.
yazısına lanet ettim...
Bu parçadaki metin hangi edebiyat türüne
ait özellikler taşımaktadır?
I
Cevap
OA.
OB. Mektup
OC.
Haber yazısı
OE.
Makale
OD. Gezi yazısı
Otobiyografi
Lise Türkçe
Mektup
Soru 5 R Nihayet seninle uzun uzun konuşabileceğim. Ama her şeyden önce, bırak da sana, Tanrı aşkına, neden bana bir satır bile yazmadığını bunu sorayım. Asla aklıma getiremezdim yapacağını! Zindanda yalnızlık içinde, kaç kere senin belki de artık yaşamadığını düşünürken en gerçek umutsuzluğun içimi kapladığını hissettim ve geceler boyu çocuklarının sonunu düşündüm ve onların yardımına koşmama engel olan alın. yazısına lanet ettim... Bu parçadaki metin hangi edebiyat türüne ait özellikler taşımaktadır? I Cevap OA. OB. Mektup OC. Haber yazısı OE. Makale OD. Gezi yazısı Otobiyografi
A) Gezi yazıSI
3.
D) Mülakat
Bilgi, benim "Mavi Yolculuk"un ikinci baskısını yap-
ti, kitap elime yeni geçti, sana bir tane postalaya-
cağım. Kapağı hoş oldu, o da benim çektiğim bir
dia, içinde de bir Bedri Rahmi'nin sizin 1946 yol-
culuğunuzda Paluko'dan yaptığı bir desen bir de
benim o meşhur Çakır Ayşe fotoğrafım var ama o
kadar iyi değil, biraz silik. Göreceksin. Eh, başka bir
şey pek yok, iş bol bol, oraya buraya koşuşma...
İstanbul bildiğin gibi tatsız, daha yaz bile gelmedi
adamakıllı. Deniz ise sokaklar kadar pis.
E) Günlük
Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden han-
gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
B) Ani
A) Mektup
D) Söylev
E) Gezi yazısı
isabet
C) Fıkra
D
ve
dir
ac
ri
F
r
7
Lise Türkçe
Mektup
A) Gezi yazıSI 3. D) Mülakat Bilgi, benim "Mavi Yolculuk"un ikinci baskısını yap- ti, kitap elime yeni geçti, sana bir tane postalaya- cağım. Kapağı hoş oldu, o da benim çektiğim bir dia, içinde de bir Bedri Rahmi'nin sizin 1946 yol- culuğunuzda Paluko'dan yaptığı bir desen bir de benim o meşhur Çakır Ayşe fotoğrafım var ama o kadar iyi değil, biraz silik. Göreceksin. Eh, başka bir şey pek yok, iş bol bol, oraya buraya koşuşma... İstanbul bildiğin gibi tatsız, daha yaz bile gelmedi adamakıllı. Deniz ise sokaklar kadar pis. E) Günlük Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden han- gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? B) Ani A) Mektup D) Söylev E) Gezi yazısı isabet C) Fıkra D ve dir ac ri F r 7
el bir meseleyi, 9.
bilgisine göre
a kalırlığı yok-
tımı yoğundur.
rk edebiyatına
aşağıdakiler-
C) Eikra
yazısı
ra ve sohbet
Kardeşim Kemal Tahir, memleketini ve memleketinin
çalışan insanlarını sevmeyen insan, dünyayı ve
dünyanın çalışan insanlarını sevemez. Sevmeyen
insan da edebiyat, resim, mimarlık filan yapamaz.
Bizim yüksek mi, derin mi, bilmem fakat halis ede-
biyat yapabilmemiz bu sevgiyi yüreğimizin başında
duyabilmemizdendir. Mühim ve edilmemiş bir laf
etmedim ama doğru bir laf ettim ve doğru laf orijinal
laftan daha değerlidir. (...)
Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisin-
den alınmış olabilir?
A) Sohbet
B) Mektup
D) Eleştiri
E) Ekra
C) Deneme
Lise Türkçe
Mektup
el bir meseleyi, 9. bilgisine göre a kalırlığı yok- tımı yoğundur. rk edebiyatına aşağıdakiler- C) Eikra yazısı ra ve sohbet Kardeşim Kemal Tahir, memleketini ve memleketinin çalışan insanlarını sevmeyen insan, dünyayı ve dünyanın çalışan insanlarını sevemez. Sevmeyen insan da edebiyat, resim, mimarlık filan yapamaz. Bizim yüksek mi, derin mi, bilmem fakat halis ede- biyat yapabilmemiz bu sevgiyi yüreğimizin başında duyabilmemizdendir. Mühim ve edilmemiş bir laf etmedim ama doğru bir laf ettim ve doğru laf orijinal laftan daha değerlidir. (...) Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisin- den alınmış olabilir? A) Sohbet B) Mektup D) Eleştiri E) Ekra C) Deneme
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME
4. Peyami Safa Bey Oğlumuza,
Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu
ve Sebilü'r-Reşad dergileri hakkındaki de-
ğerlendirmelerin bende bazı fikirler uyandırdı.
Bunları yazıyorum. Senin gibi düşünenler de
benim gibi düşünenler de olacaktır. Evvela
senin söylediklerini toplayıp tekrar edeyim.
2
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi-
sinden alınmış olabilir?
A) Anlatmaya bağlı.
B) Gazete çevresinde gelişen
C) Göstermeye bağlı
(D) Kişisel hayatı konu alan
Lise Türkçe
Mektup
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME 4. Peyami Safa Bey Oğlumuza, Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu ve Sebilü'r-Reşad dergileri hakkındaki de- ğerlendirmelerin bende bazı fikirler uyandırdı. Bunları yazıyorum. Senin gibi düşünenler de benim gibi düşünenler de olacaktır. Evvela senin söylediklerini toplayıp tekrar edeyim. 2 Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi- sinden alınmış olabilir? A) Anlatmaya bağlı. B) Gazete çevresinde gelişen C) Göstermeye bağlı (D) Kişisel hayatı konu alan
8- "Öz geçmiş.. ve olmak üzere iki biçimde hazırlanabilir. Bu cümlede boşluklara gelmesi gereken kelimeler
aşağıdakilerden hangisidir?
a) düzyazı-form
b) genel-özel
c) basit-karmaşık
uzun-kisa
e) iş-özel
Boş bırak
Lise Türkçe
Mektup
8- "Öz geçmiş.. ve olmak üzere iki biçimde hazırlanabilir. Bu cümlede boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? a) düzyazı-form b) genel-özel c) basit-karmaşık uzun-kisa e) iş-özel Boş bırak
a
ki
2.
(1) Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunları-
na ve Hititlere aittir. (II) İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz.
Muhammed'in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarla-
rına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir.
(III) Türkler, Anadolu'ya gelmeden önce mektup türünü kul-
lanmışlardır. (IV) Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar bu tü-
rün Türk tarihindeki ilk örneklerindendir. (V) XVI. yüzyıl divan
şairi Fuzûlî'nin Hadîkatü's-Süedâ adlı eseri mektup türünün
tanınmış örneklerindendir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mek-
tup türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5.
C) Fr
D) S
E) A
Gaz
ayr
sö
rir
Pa
le
E
Lise Türkçe
Mektup
a ki 2. (1) Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunları- na ve Hititlere aittir. (II) İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz. Muhammed'in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarla- rına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir. (III) Türkler, Anadolu'ya gelmeden önce mektup türünü kul- lanmışlardır. (IV) Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar bu tü- rün Türk tarihindeki ilk örneklerindendir. (V) XVI. yüzyıl divan şairi Fuzûlî'nin Hadîkatü's-Süedâ adlı eseri mektup türünün tanınmış örneklerindendir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mek- tup türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 5. C) Fr D) S E) A Gaz ayr sö rir Pa le E
37
9.
Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü diğerlerinden
farklıdır?
A) Anadolu Notları
B) Frankfurt Seyahatnamesi
C) Avrupa'da Bir Cevelan
D) Bizim Akdeniz
E) Defter-i Âmâl
86
BITCOR
yazar
de ver
denem
Boğaz
göster
türe u
Bu pa
A) S:
C) S
Lise Türkçe
Mektup
37 9. Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A) Anadolu Notları B) Frankfurt Seyahatnamesi C) Avrupa'da Bir Cevelan D) Bizim Akdeniz E) Defter-i Âmâl 86 BITCOR yazar de ver denem Boğaz göster türe u Bu pa A) S: C) S
11. Kişilerin samimi bir üslupla eş, dost, akraba ve
arkadaşlarına yazdıkları mektuplara, genellikle
sanatçıların herhangi bir düşünceyi açıklamak,
tartışmak amacıyla yazdıkları mektuplara** denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
özel mektup edebi mektup
B) resmi mektup- açık mektup
C) resmi mektup edebî mektup
D) açık mektup - özel mektup
E) ozel mektup - açık mektup
Lise Türkçe
Mektup
11. Kişilerin samimi bir üslupla eş, dost, akraba ve arkadaşlarına yazdıkları mektuplara, genellikle sanatçıların herhangi bir düşünceyi açıklamak, tartışmak amacıyla yazdıkları mektuplara** denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? özel mektup edebi mektup B) resmi mektup- açık mektup C) resmi mektup edebî mektup D) açık mektup - özel mektup E) ozel mektup - açık mektup
9. Bir sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği, tav-
siye ya da bilgi isteme amacıyla yazılan mektuptur.
(iş mektubu)
11. Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek ya da
herhangi bir konuda soru sormak için resmî ve özel
kuruluşlara gönderilen mektuptur. (Dilekçe)
III. Herhangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi
savunmak için bir kişi ya da kurum tarafından gazete
veya dergi aracılığı ile yayımlanan mektuplardır.
(Resmî mektup)
IV. Kullanıcıların elektronik ortamda yazdıkları ve birbir-
lerine gönderdikleri iletilerdir. (e-posta)
V. Bir yazarın, sanatçının bir konudaki görüşlerini ve
duygularını açıklamak ve geniş kitlelere yaymak için
yazdıkları mektuplardır. (Açık mektup)
1
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi ayraç içindeki
açıklamayla uyuşmamaktadır?
A)
B) II
C) III
IN
2) V
76
Lise Türkçe
Mektup
9. Bir sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği, tav- siye ya da bilgi isteme amacıyla yazılan mektuptur. (iş mektubu) 11. Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek ya da herhangi bir konuda soru sormak için resmî ve özel kuruluşlara gönderilen mektuptur. (Dilekçe) III. Herhangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir kişi ya da kurum tarafından gazete veya dergi aracılığı ile yayımlanan mektuplardır. (Resmî mektup) IV. Kullanıcıların elektronik ortamda yazdıkları ve birbir- lerine gönderdikleri iletilerdir. (e-posta) V. Bir yazarın, sanatçının bir konudaki görüşlerini ve duygularını açıklamak ve geniş kitlelere yaymak için yazdıkları mektuplardır. (Açık mektup) 1 Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır? A) B) II C) III IN 2) V 76