Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paragrafta Yapı Soruları

A
35. Yazınımızda şiirde ölçü ve uyak, tartışma konusu
olmuştur her zaman. (1) Her şey uyak ve ölçüyle mi sınırlı,
uyaksız ve ölçüsüz şiir olmaz mı? (II) Kim ne derse desin,
elbette olur.(III) Bu yüzden şiiri şiir yapan ne ölçüdür ne
de uyaktır, diyebiliriz. (IV) Ölçüsüz ve uyaksız nitelikli
şiirler olabileceği gibi, ölçülü ve uyaklı çok güzel şiirler de
olur. (V)
Bu parçada düşüncenin akışına göre "Ancak ölçü ve
uyaktan ibaret olmayan şiir, uyaksızlık ve ölçüsüzlükten
de ibaret değildir." cümlesi numaralanmış cümlelerin
hangisinden sonra getirilmelidir?
B) II
C) II
ANI
D) IV
EXV
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
A 35. Yazınımızda şiirde ölçü ve uyak, tartışma konusu olmuştur her zaman. (1) Her şey uyak ve ölçüyle mi sınırlı, uyaksız ve ölçüsüz şiir olmaz mı? (II) Kim ne derse desin, elbette olur.(III) Bu yüzden şiiri şiir yapan ne ölçüdür ne de uyaktır, diyebiliriz. (IV) Ölçüsüz ve uyaksız nitelikli şiirler olabileceği gibi, ölçülü ve uyaklı çok güzel şiirler de olur. (V) Bu parçada düşüncenin akışına göre "Ancak ölçü ve uyaktan ibaret olmayan şiir, uyaksızlık ve ölçüsüzlükten de ibaret değildir." cümlesi numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir? B) II C) II ANI D) IV EXV
10
36. Benim için bu durum biraz farklılık gösteriyor. Genellikle
demlenmeye bırakıyorum. Genellikle beş yılda bir
günlüğüme yazıyorum. Sonra defteri kapatıp
günlüklerdeki şiirleri toplayıp bilgisayara atıyorum. İkinci
geçiyorum. Çıkarma, ekleme... Okurken kafamda bir
bir demlenme başlıyor. Sonra temizleme aşamasına
konsept oluşuyor. Rüzgârlar kitabında öyle oldu. Baktım
ki rüzgârla ilgili çok imge kullanmışım. Şiirleri o yöne
yontmaya başladım. Son bir sene boyunca bütün
hayatım Amerika'da, parklarda geçtiği için ağaç imgesi
içeren çok şiir birikti. Şimdi ağaç kitabını hazırlıyorum.
Herhâlde otuz kırk kadar ağaç olacak. Henüz sadece iki
tanesini yazabildim. Kim bilir ne zaman bitecek? Yazmaya
çalıştığım üç kitap var şu anda. Her birine yavaş yavaş
mürekkep damlatıyorum.
Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?
A) Yapıtlarınızı bir plan çerçevesinde mil
oluşturuyorsunuz?
B) Şiirlerinizdeki imgelem dünyanız diğer sanatçılarla bir
benzerlik gösteriyor mu?
C) Şiir kitaplarınızı nasıl yazıyorsunuz?
D) Sanat anlayışınızı nasıl değerlendirirsiniz?
E) Yapıtlarınızı uzun bir süreçte yazmanızın nedeni
dağınık bir yazma serüveninizin olması mıdır?
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
10 36. Benim için bu durum biraz farklılık gösteriyor. Genellikle demlenmeye bırakıyorum. Genellikle beş yılda bir günlüğüme yazıyorum. Sonra defteri kapatıp günlüklerdeki şiirleri toplayıp bilgisayara atıyorum. İkinci geçiyorum. Çıkarma, ekleme... Okurken kafamda bir bir demlenme başlıyor. Sonra temizleme aşamasına konsept oluşuyor. Rüzgârlar kitabında öyle oldu. Baktım ki rüzgârla ilgili çok imge kullanmışım. Şiirleri o yöne yontmaya başladım. Son bir sene boyunca bütün hayatım Amerika'da, parklarda geçtiği için ağaç imgesi içeren çok şiir birikti. Şimdi ağaç kitabını hazırlıyorum. Herhâlde otuz kırk kadar ağaç olacak. Henüz sadece iki tanesini yazabildim. Kim bilir ne zaman bitecek? Yazmaya çalıştığım üç kitap var şu anda. Her birine yavaş yavaş mürekkep damlatıyorum. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Yapıtlarınızı bir plan çerçevesinde mil oluşturuyorsunuz? B) Şiirlerinizdeki imgelem dünyanız diğer sanatçılarla bir benzerlik gösteriyor mu? C) Şiir kitaplarınızı nasıl yazıyorsunuz? D) Sanat anlayışınızı nasıl değerlendirirsiniz? E) Yapıtlarınızı uzun bir süreçte yazmanızın nedeni dağınık bir yazma serüveninizin olması mıdır? Diğer sayfaya geçiniz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangilerinin yerleri değiştirildiğinde parçanın anlam
bütünlüğü sağlanır?
A) I ve II
D) IV ve V
B) II ve III
C) III ve VI
E) V ve VI
21. Türk edebiyatında biyografi; siyer, tezkire, tercümeihâl
gibi birbirinden az çok farklı kollarda köklü bir geleneğe
sahip olmuştur ancak bu tür eserlerin bugün anladığımız
biyografilerle fazla benzerliği olmadığını da kabul etmek
lazımdır. Batı dünyasında bireyin keşfiyle ortaya çıkan
biyografinin Türk edebiyatındaki serüveni de bireyin
az çok fark edildiği Tanzimat yıllarında başlayacaktır.
Özellikle İngiliz edebiyatında biyografi türünün çok
gelişmiş olduğunu; tanınmış birçok sanatçının, devlet
adamının biyografisinin yazılmış olduğunu hatta
bazı şahısların kendilerine resmî biyograf tutarak
biyografilerini yazdırdıklarını biliyoruz. Batılı anlamda
biyografinin Türk edebiyatındaki ilk örnekleri için Beşir
Fuat'ı beklemek gerekecektir. Beşir Fuat'ın Victor Hugo
ve Voltaire adlı biyografileri, Türk edebiyatında bir şahıs
için yazılmış ilk müstakil biyografilerdir. Ahmet Mithat'ın
Beşir Fuat'ı ise Türk kökenli sanat, edebiyat ve devlet
adamları için kaleme alınan ilk biyografilerdendir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) İngilizler arasında yaşamlarının kâğıda dökülmesini
isteyenlerden biyografi yazarı tutanlar dahi olmuştur.
B) Siyer, tezkire, tercümeihâl aracılığı ile biyografi türü
uzun yıllar Türk edebiyatında temsil edilmiştir.
OP00-SS.24TYTO1
C) Biyografi ile siyer, tezkire, tercümeihâl gibi türler
arasında kayda değer bir farklılık vardır.
D) Beşir Fuat, biyografi türünün Türk edebiyatındaki ilk
temsilcisidir.
E) Ahmet Mithat, Beşir Fuat'ın hayatını kaleme alarak bir
ilke de imza atmıştır.
8
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yerleri değiştirildiğinde parçanın anlam bütünlüğü sağlanır? A) I ve II D) IV ve V B) II ve III C) III ve VI E) V ve VI 21. Türk edebiyatında biyografi; siyer, tezkire, tercümeihâl gibi birbirinden az çok farklı kollarda köklü bir geleneğe sahip olmuştur ancak bu tür eserlerin bugün anladığımız biyografilerle fazla benzerliği olmadığını da kabul etmek lazımdır. Batı dünyasında bireyin keşfiyle ortaya çıkan biyografinin Türk edebiyatındaki serüveni de bireyin az çok fark edildiği Tanzimat yıllarında başlayacaktır. Özellikle İngiliz edebiyatında biyografi türünün çok gelişmiş olduğunu; tanınmış birçok sanatçının, devlet adamının biyografisinin yazılmış olduğunu hatta bazı şahısların kendilerine resmî biyograf tutarak biyografilerini yazdırdıklarını biliyoruz. Batılı anlamda biyografinin Türk edebiyatındaki ilk örnekleri için Beşir Fuat'ı beklemek gerekecektir. Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire adlı biyografileri, Türk edebiyatında bir şahıs için yazılmış ilk müstakil biyografilerdir. Ahmet Mithat'ın Beşir Fuat'ı ise Türk kökenli sanat, edebiyat ve devlet adamları için kaleme alınan ilk biyografilerdendir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İngilizler arasında yaşamlarının kâğıda dökülmesini isteyenlerden biyografi yazarı tutanlar dahi olmuştur. B) Siyer, tezkire, tercümeihâl aracılığı ile biyografi türü uzun yıllar Türk edebiyatında temsil edilmiştir. OP00-SS.24TYTO1 C) Biyografi ile siyer, tezkire, tercümeihâl gibi türler arasında kayda değer bir farklılık vardır. D) Beşir Fuat, biyografi türünün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisidir. E) Ahmet Mithat, Beşir Fuat'ın hayatını kaleme alarak bir ilke de imza atmıştır. 8
rası
2
20 Efsaneler denizindeydiler ve gittikleri yerlere kendi efsa-
nelerini de götüreceklerini henüz bilmiyorlardı. Midilli'den
görülebilen ufuklar dört kardeşin en büyüğüne göz kırpıp
duruyor, köpüklü bağrını göstererek ötelere, daha ötelere
çağırıyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ünsüz değişimi
C) Ünsüz benzeşmesi
E) Hece düşmesi
B) Ünlü daralması
D) Sessiz türemesi
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
rası 2 20 Efsaneler denizindeydiler ve gittikleri yerlere kendi efsa- nelerini de götüreceklerini henüz bilmiyorlardı. Midilli'den görülebilen ufuklar dört kardeşin en büyüğüne göz kırpıp duruyor, köpüklü bağrını göstererek ötelere, daha ötelere çağırıyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) Ünsüz değişimi C) Ünsüz benzeşmesi E) Hece düşmesi B) Ünlü daralması D) Sessiz türemesi
3. "-tir" eki farklı anlam ve görevlerde kullanılabilir: "Tele-
vizyonu tamir ettirdi." cümlesinde eylemi başkasına
|
yaptırma anlamı katan bir ettirgenlik ekidir. "Beni bek-
||
liyordur." cümlesinde eyleme olasılık anlamı katan bir
|||
ek fiildir; "Bardağı doldurdu." cümlesinde ise birleşik
IV
zamanlı fiil yapmışur.
V
Bu parçadaki bilgi yanlışı altı çizili bölümlerin
hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) I.
C) III.
el
B) II.
E) V.
6
285
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
3. "-tir" eki farklı anlam ve görevlerde kullanılabilir: "Tele- vizyonu tamir ettirdi." cümlesinde eylemi başkasına | yaptırma anlamı katan bir ettirgenlik ekidir. "Beni bek- || liyordur." cümlesinde eyleme olasılık anlamı katan bir ||| ek fiildir; "Bardağı doldurdu." cümlesinde ise birleşik IV zamanlı fiil yapmışur. V Bu parçadaki bilgi yanlışı altı çizili bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) I. C) III. el B) II. E) V. 6 285
II.
III.
IV.
Bu nedenle de sanat eserleri hem yaratıcısı için
hem de yorumlayıcısı için hakikatle karşılaşma
aracıdır.
Yani kendi ruhumuzu tanımadan yüksek sanat
eserlerini yorumlayamayız.
Yorum, önyargılarımız ve kişisel birikimlerimiz-
den sıyrılmış olamaz.
Bir sanat eserini yorumlarken sadece anlatmak
istediğimiz bir fikrin göstereni olarak o eseri kul-
lanmayız, aynı zamanda o yorumlama esnasın-
da kendimizi de yorumlarız.
V. Bu bağlarnda aslında sanat eseri yaratmak kadar
sanat eseri yorumlamak da bir tür arınma gerek-
tirir.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan üçüncü olur?
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V
11
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
II. III. IV. Bu nedenle de sanat eserleri hem yaratıcısı için hem de yorumlayıcısı için hakikatle karşılaşma aracıdır. Yani kendi ruhumuzu tanımadan yüksek sanat eserlerini yorumlayamayız. Yorum, önyargılarımız ve kişisel birikimlerimiz- den sıyrılmış olamaz. Bir sanat eserini yorumlarken sadece anlatmak istediğimiz bir fikrin göstereni olarak o eseri kul- lanmayız, aynı zamanda o yorumlama esnasın- da kendimizi de yorumlarız. V. Bu bağlarnda aslında sanat eseri yaratmak kadar sanat eseri yorumlamak da bir tür arınma gerek- tirir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü- tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 11
MATEMATİK
AYT
10
7.
9. Deneme
I. bakıvermek yerine
II. gördüklerimizi içimize sindirerek
III. hayattan bir defa geçerken
IV. yolumuza devam etmeliyiz
V. durup hayatı izlemeli
VI. dışarıya şöyle bir
Numaralanmış bu sözlerle anlamlı ve kurallı bir cüm-
le oluşturulduğunda baştan dördüncü hangisi olur?
A) V
C) IV D) I
E) VI
B) II
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
MATEMATİK AYT 10 7. 9. Deneme I. bakıvermek yerine II. gördüklerimizi içimize sindirerek III. hayattan bir defa geçerken IV. yolumuza devam etmeliyiz V. durup hayatı izlemeli VI. dışarıya şöyle bir Numaralanmış bu sözlerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda baştan dördüncü hangisi olur? A) V C) IV D) I E) VI B) II
Bm ov
C
30 1. Bu yanlış bir his değildir ve İstanbullular ne kadar
üzülseler haklıydılar.
1
II. İstanbullular, bir sabah, gözlerini açınca onun bu
dünyadan göçüşüne şahit olmuştu. unob avh
4
III. Yahya Kemal'in ölümü, her şeyden çok, bir abidenin
yıkılışını andırmıştı.
IV. Süleymaniye ortadan kalkmış gibi bir hisse kapılıp
5 için için üzülmüşlerdi.
V. Sinan, İstanbul'un dış manzarasında neyi tamamla-
2 dıysa Yahya Kemal de onun iç manzarasında öyle bir
şeyi tamamlıyordu onlar için.
Inamuiga (
Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluştura-
cak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü
olur?
A) I
1ed naligay anibs)
B) II
C) III
inley (3
D) IV E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Bm ov C 30 1. Bu yanlış bir his değildir ve İstanbullular ne kadar üzülseler haklıydılar. 1 II. İstanbullular, bir sabah, gözlerini açınca onun bu dünyadan göçüşüne şahit olmuştu. unob avh 4 III. Yahya Kemal'in ölümü, her şeyden çok, bir abidenin yıkılışını andırmıştı. IV. Süleymaniye ortadan kalkmış gibi bir hisse kapılıp 5 için için üzülmüşlerdi. V. Sinan, İstanbul'un dış manzarasında neyi tamamla- 2 dıysa Yahya Kemal de onun iç manzarasında öyle bir şeyi tamamlıyordu onlar için. Inamuiga ( Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluştura- cak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) I 1ed naligay anibs) B) II C) III inley (3 D) IV E) V
14.
1. Ahşap bir kayıktan yapılan ve suyu dışarıda
tutmak için yağlı deri ile kaplanan araç, Thames
Nehri'nin altında birçok seyahat yaptı.
II. Denizaltı tasarımını uygulamaya dönüştürerek
gerçek anlamda ilk denizaltıyı üreten kişi ise
Cornelius Drebbel oldu.
III. Suya dalmak için bu tankın dolması, su yüzeyine
çıkabilmek içinse boşalması öngörülmüştü ancak
bu tasarımı çizim olarak kaldı.
IV. Bu seyahatler sırasında denizaltında görevli 12
kürekli mürettebat için gerekli oksijen ise
potasyum nitratın ısıtılması ile sağlandı.
V. William Bourne tarafından yapılan, deri ile
kaplanmış ahşap çerçeveli denizaltı tasarımı
günümüzdeki denizaltılarda da kullanılan safra
tanklarına dayanıyordu.
FHEME
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir
paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan dördüncü
olur?
A) I
A
B) II
D) IV
C) III
V-1-IV-
E) V
16
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
14. 1. Ahşap bir kayıktan yapılan ve suyu dışarıda tutmak için yağlı deri ile kaplanan araç, Thames Nehri'nin altında birçok seyahat yaptı. II. Denizaltı tasarımını uygulamaya dönüştürerek gerçek anlamda ilk denizaltıyı üreten kişi ise Cornelius Drebbel oldu. III. Suya dalmak için bu tankın dolması, su yüzeyine çıkabilmek içinse boşalması öngörülmüştü ancak bu tasarımı çizim olarak kaldı. IV. Bu seyahatler sırasında denizaltında görevli 12 kürekli mürettebat için gerekli oksijen ise potasyum nitratın ısıtılması ile sağlandı. V. William Bourne tarafından yapılan, deri ile kaplanmış ahşap çerçeveli denizaltı tasarımı günümüzdeki denizaltılarda da kullanılan safra tanklarına dayanıyordu. FHEME Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan dördüncü olur? A) I A B) II D) IV C) III V-1-IV- E) V 16
SINAVI
25) (1) Beyin kabuğu her iki beyin yarım küresini dıştan saran 2-3 mm
E kalınlığında bir örtü gibidir. (II) Farklı tip sinir hücresi ve glia hücre-
lerinden oluşur. (III) Beyin kabuğundaki sinir hücresi sayısının 25
milyar, sinaps sayısının ise yaklaşık olarak 300 trilyon olduğu düşü-
nülmektedir. (IV) Beyin kabuğu, insanda oldukça kıvrımlı bir yapıya
sahiptir; kıvrımlar sayesinde beyin kabuğunun yüzey alanı genişler.
(V) Omuriliğin merkezî alanı gibi beyin kabuğunda da sinir hücreleri
bulunduğundan özel boyalarla boyandıklarında gri görünürler.
Beyin kabuğundan söz eden bu parçada numaralanmış cüm-
lelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A 1. cümlede görünüşüyle ilgili bir bilgi verilmiştir.
B) II. cümlede yapısını oluşturan unsurlara değinilmiştir.
III. cümlede kesinlik taşımayan bir bilgi aktarılmıştır.
(D) IV. cümlede yapısının bir işlevinden söz edilmiştir.
EV. cümlede yapısında bulunan sinir hücrelerinin görevinden söz
edilmiştir.
simney sho
snelsesin
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
SINAVI 25) (1) Beyin kabuğu her iki beyin yarım küresini dıştan saran 2-3 mm E kalınlığında bir örtü gibidir. (II) Farklı tip sinir hücresi ve glia hücre- lerinden oluşur. (III) Beyin kabuğundaki sinir hücresi sayısının 25 milyar, sinaps sayısının ise yaklaşık olarak 300 trilyon olduğu düşü- nülmektedir. (IV) Beyin kabuğu, insanda oldukça kıvrımlı bir yapıya sahiptir; kıvrımlar sayesinde beyin kabuğunun yüzey alanı genişler. (V) Omuriliğin merkezî alanı gibi beyin kabuğunda da sinir hücreleri bulunduğundan özel boyalarla boyandıklarında gri görünürler. Beyin kabuğundan söz eden bu parçada numaralanmış cüm- lelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez A 1. cümlede görünüşüyle ilgili bir bilgi verilmiştir. B) II. cümlede yapısını oluşturan unsurlara değinilmiştir. III. cümlede kesinlik taşımayan bir bilgi aktarılmıştır. (D) IV. cümlede yapısının bir işlevinden söz edilmiştir. EV. cümlede yapısında bulunan sinir hücrelerinin görevinden söz edilmiştir. simney sho snelsesin
1.
Aşağıdaki altı çizili ad tamlamalarından hangisi di-
ğerlerinden farklıdır?
A) Bizim dürüst ve çalışkan ruh bilimcilerimizi okuyor-
dum.
B) Burada olup biten olaylardan öbür bölümlerin de
haberi olur.
C) Günümüzün bilgileri ise bu konuda yetersizdir. belirtil
D) Bazı metinlerin altından birer metin daha çıkıyor.
E) Çocuğun hiçbir şeyi yoktur, kendi kendine yeter.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1. Aşağıdaki altı çizili ad tamlamalarından hangisi di- ğerlerinden farklıdır? A) Bizim dürüst ve çalışkan ruh bilimcilerimizi okuyor- dum. B) Burada olup biten olaylardan öbür bölümlerin de haberi olur. C) Günümüzün bilgileri ise bu konuda yetersizdir. belirtil D) Bazı metinlerin altından birer metin daha çıkıyor. E) Çocuğun hiçbir şeyi yoktur, kendi kendine yeter.
Ça
6. Bu sanatçı, içinde yaşadığımız çevreyi, günlük olayları
yansıtıyor; bunları da ancak okurken görebileceğimiz, incelikli
ayrıntılarla ustaca anlatıyor.
Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Kişi zamiri
B Niteleme sıfatı
Sifat - fiil
Durum zarfı
EX Birleşik sözcük
B
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Ça 6. Bu sanatçı, içinde yaşadığımız çevreyi, günlük olayları yansıtıyor; bunları da ancak okurken görebileceğimiz, incelikli ayrıntılarla ustaca anlatıyor. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Kişi zamiri B Niteleme sıfatı Sifat - fiil Durum zarfı EX Birleşik sözcük B
1. Dil barajını aşamamış iyi bir öykü yoktur. Başarılı öykücüler, söz-
cüklerin anlam zenginliklerini keşfederek, ses değerine önem verip
dilin artık kaybolmaya yüz tutmuş anlam derinliklerini gün yüzüne
çıkarır; sözcüklerin anlam çeşitliliğinden, çağrışımlarından yararlanır.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Başarılı öykülerde dilin öğreticilik işlevinin öne çıktığı
B) İyi öykülerin en önemli özelliğinin dil başarısı olduğu
C) Bir öyküde dilin, yazarın biçim tercihine göre şekil aldığı
D) İyi öykülerin aynı zamanda dilin iyi kullanıldığı öyküler olduğu
E İyi bir öyküde sözcüklerin çağrışım gücünün zayıf kaldığı
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1. Dil barajını aşamamış iyi bir öykü yoktur. Başarılı öykücüler, söz- cüklerin anlam zenginliklerini keşfederek, ses değerine önem verip dilin artık kaybolmaya yüz tutmuş anlam derinliklerini gün yüzüne çıkarır; sözcüklerin anlam çeşitliliğinden, çağrışımlarından yararlanır. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Başarılı öykülerde dilin öğreticilik işlevinin öne çıktığı B) İyi öykülerin en önemli özelliğinin dil başarısı olduğu C) Bir öyküde dilin, yazarın biçim tercihine göre şekil aldığı D) İyi öykülerin aynı zamanda dilin iyi kullanıldığı öyküler olduğu E İyi bir öyküde sözcüklerin çağrışım gücünün zayıf kaldığı
1. (1) On iki yıldır Almanya'da sürgün olan şair Ka, Türkiye'ye
dönüşünden dört gün sonra bir röportaj için Kars şehrin-
de bulur kendini. (II) Ağır ağır ve hiç durmadan yağan
karın altında sokak sokak, dükkân dükkân şehri gezer.
(III) Bu hüzünlü, güzel şehri ve insanlarını tanımaya çalışır.
(IV) Kars'ta ağzına kadar işsizlerle dolu çayhaneler, dışa-
ridan gelmiş ve kardan dolayı geri dönemeyen gezgin bir
tiyatro kumpanyası, çeşitli siyasal gruplar ve Karpalas
Oteli vardır. (V) Otelin sahibi Turgut Bey ile kızları; tuhaf
olaylar, şehir dedikoduları ve söylentiler arasında Ka için
belirsiz bir mutluluk vaadi taşımaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede sayı öbeği ve isim-fiil vardır.
B) II. cümlede birden çok ikileme, durum zarfı görevinde
kullanılmıştır.
C) III. cümlede niteleme ve belirtme sıfatı vardır.
D) IV. cümlede zincirleme isim tamlaması yer almıştır.
E) V. cümlede unvan öbeği ve birleşik isim kullanılmıştır.
NLARI
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1. (1) On iki yıldır Almanya'da sürgün olan şair Ka, Türkiye'ye dönüşünden dört gün sonra bir röportaj için Kars şehrin- de bulur kendini. (II) Ağır ağır ve hiç durmadan yağan karın altında sokak sokak, dükkân dükkân şehri gezer. (III) Bu hüzünlü, güzel şehri ve insanlarını tanımaya çalışır. (IV) Kars'ta ağzına kadar işsizlerle dolu çayhaneler, dışa- ridan gelmiş ve kardan dolayı geri dönemeyen gezgin bir tiyatro kumpanyası, çeşitli siyasal gruplar ve Karpalas Oteli vardır. (V) Otelin sahibi Turgut Bey ile kızları; tuhaf olaylar, şehir dedikoduları ve söylentiler arasında Ka için belirsiz bir mutluluk vaadi taşımaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede sayı öbeği ve isim-fiil vardır. B) II. cümlede birden çok ikileme, durum zarfı görevinde kullanılmıştır. C) III. cümlede niteleme ve belirtme sıfatı vardır. D) IV. cümlede zincirleme isim tamlaması yer almıştır. E) V. cümlede unvan öbeği ve birleşik isim kullanılmıştır. NLARI
AKAINLKR
y
mibigo air
y 25. Övgü, erdemin görüntüsüdür ama bu görüntü kendisini
yansıtan ayna ya da cama göre değişir. Halk çoğun-
luğundan gelen övgü; genellikle yalancıktan, değersiz
bir övgüdür. Üstelik gerçek erdemli kişilerden daha çok
görünüşü ile göz boyayan kişilere yönelmiştir çünkü
yığınlar, birçok yüce değerden anlamaz. En sıradan
üstünlükler, onların övgüsünü görür; şöyle böyle değerler
hayranlıklarını uyarır, en yüce değerleri ise kavrayacak
yetiden yoksundurlar.
L
ve d
6
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söy-
lemesi beklenemez?
A) Bir insanın övülmesi, onun bazı faziletlere sahip oldu-
ğunu gösterir.
B) İnsanlar tarafından övüldüğümüzde kim tarafından
övüldüğümüze bakmalıyız.
C) Geniş halk kitlelerinden gelen övgü, genellikle samimi
değildir.
D) İnsanlar, yapıp ettikleriyle kamuoyunun övgüsünü ka-
zanmaya çalışmalıdır.
E) Gösterişli ama boş tavırlar, hakiki olgunluklardan daha
fazla değer görmektedir.
Digar sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
AKAINLKR y mibigo air y 25. Övgü, erdemin görüntüsüdür ama bu görüntü kendisini yansıtan ayna ya da cama göre değişir. Halk çoğun- luğundan gelen övgü; genellikle yalancıktan, değersiz bir övgüdür. Üstelik gerçek erdemli kişilerden daha çok görünüşü ile göz boyayan kişilere yönelmiştir çünkü yığınlar, birçok yüce değerden anlamaz. En sıradan üstünlükler, onların övgüsünü görür; şöyle böyle değerler hayranlıklarını uyarır, en yüce değerleri ise kavrayacak yetiden yoksundurlar. L ve d 6 Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söy- lemesi beklenemez? A) Bir insanın övülmesi, onun bazı faziletlere sahip oldu- ğunu gösterir. B) İnsanlar tarafından övüldüğümüzde kim tarafından övüldüğümüze bakmalıyız. C) Geniş halk kitlelerinden gelen övgü, genellikle samimi değildir. D) İnsanlar, yapıp ettikleriyle kamuoyunun övgüsünü ka- zanmaya çalışmalıdır. E) Gösterişli ama boş tavırlar, hakiki olgunluklardan daha fazla değer görmektedir. Digar sayfaya geçiniz
2
AB KİTAPÇIĞI
kçe
24. Fiziğin çok çeşitli alanlarına önemli katkılar yapmış olan
parçacık fiziği ve süper yapışkanlık üzerine yaptığı çalış-
Richard Feynman, özellikle kuantum elektrodinamiği,
Imalar ile biliniyor. 1961-1963 yılları arasında üniversite
birinci sınıf öğrencilerine verdiği dersler, daha sonra üç
cilt hâlinde kitaplaştırılmıştı. "Feynman Fizik Dersleri" baş-
lıklı bu kitaplar, tüm zamanların en popüler fizik kitapları
olarak biliniyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından
kısa bir süre önce internete yüklenen derslerde fizik
konuları, matematiksel ayrıntılara çok girmeden, basit bir
mydille ve yaratıcı bir üslupla açıklanıyor.
STKT
DER
Bu parçada bahsedilen bilim adamıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Fiziğin çeşitli alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır.
B) Üniversitede verdiği dersler kitap hâline getirilmiştir.
C) İnternete yüklenen derslerde özgün bir biçem göze
çarpar.
die D) Fizik konularının anlatımında sayısal ifadeleri çok kul-
lanmamıştır.
E) Üç cilt halinde yayımlanan dersleri ile satış rekorları
kırmıştır.
Rmbisy
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
2 AB KİTAPÇIĞI kçe 24. Fiziğin çok çeşitli alanlarına önemli katkılar yapmış olan parçacık fiziği ve süper yapışkanlık üzerine yaptığı çalış- Richard Feynman, özellikle kuantum elektrodinamiği, Imalar ile biliniyor. 1961-1963 yılları arasında üniversite birinci sınıf öğrencilerine verdiği dersler, daha sonra üç cilt hâlinde kitaplaştırılmıştı. "Feynman Fizik Dersleri" baş- lıklı bu kitaplar, tüm zamanların en popüler fizik kitapları olarak biliniyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından kısa bir süre önce internete yüklenen derslerde fizik konuları, matematiksel ayrıntılara çok girmeden, basit bir mydille ve yaratıcı bir üslupla açıklanıyor. STKT DER Bu parçada bahsedilen bilim adamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Fiziğin çeşitli alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. B) Üniversitede verdiği dersler kitap hâline getirilmiştir. C) İnternete yüklenen derslerde özgün bir biçem göze çarpar. die D) Fizik konularının anlatımında sayısal ifadeleri çok kul- lanmamıştır. E) Üç cilt halinde yayımlanan dersleri ile satış rekorları kırmıştır. Rmbisy