Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paragrafta Yapı Soruları

9 İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hızlı
bir toplumsal değişim yaşanmaya başlamıştır. (1)
Bu değişimden toplumun en küçük yapı taşı olan
ailenin de etkilendiğini söylemek mümkündür. (1)
Özellikle internet teknolojisinin gelişim gösterme-
si toplumsal ilişkilerin daha çok sanal bir boyut ka-
zanmasına neden olmuştur. (1) En basit tanımıyla
internet, bilgisayarlar arası dosya aktarımını ger-
çekleştiren sisteme verilen addır. (IV) Daha kap-
samlı bir tanımla internet, iki veya daha çok sa-
yıda bilgisayarın birbirleriyle bağlantısı anlamına
gelen bir iletişim sistemidir.(V) World Wide Web
(www)'in ortaya çıkışı, interneti daha popüler bir
duruma getirmiş ve sanal dünyada etkileşim olgu-
sunun meydana gelmesini sağlamıştır.
Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf
hangi cümleyle başlar?
AX
BIT
cy'III
DMV
E), V
Açık Uç Yayınları*
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
9 İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hızlı bir toplumsal değişim yaşanmaya başlamıştır. (1) Bu değişimden toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin de etkilendiğini söylemek mümkündür. (1) Özellikle internet teknolojisinin gelişim gösterme- si toplumsal ilişkilerin daha çok sanal bir boyut ka- zanmasına neden olmuştur. (1) En basit tanımıyla internet, bilgisayarlar arası dosya aktarımını ger- çekleştiren sisteme verilen addır. (IV) Daha kap- samlı bir tanımla internet, iki veya daha çok sa- yıda bilgisayarın birbirleriyle bağlantısı anlamına gelen bir iletişim sistemidir.(V) World Wide Web (www)'in ortaya çıkışı, interneti daha popüler bir duruma getirmiş ve sanal dünyada etkileşim olgu- sunun meydana gelmesini sağlamıştır. Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? AX BIT cy'III DMV E), V Açık Uç Yayınları*
40. Bu parçada yazar, düşüncesini dile getirirken aşağı-
daki yöntemlerin hangisinden yararlanmıştır?
A) Somutlama - İlişki kurma
B) Tartışma - Sorularla düşündürme
e) Kişileştirme - Benzetme
D) Örneklendirme - Tanımlama ✓
E Tanık gösterme - Karşıtlıklardan yararlanma
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
40. Bu parçada yazar, düşüncesini dile getirirken aşağı- daki yöntemlerin hangisinden yararlanmıştır? A) Somutlama - İlişki kurma B) Tartışma - Sorularla düşündürme e) Kişileştirme - Benzetme D) Örneklendirme - Tanımlama ✓ E Tanık gösterme - Karşıtlıklardan yararlanma
nin akışı-
melidir?
natçıların
örmüyor
aha ge-
rlerimiz
sıkın-
anda
?
e, en
zor
10
S
D) Kişl
rur.
ranışları oluştu-
E) Bilim, bireysel davranışları değil, toplumsal tepki-
leri incelemeye yönelmelidir.
31. (1) Arkasında duramayacağım söylemlerde bulunma
yı, iddialı konuşmayı hiçbir zaman sevmem. (II) "Tür-
kiye'de ilk fantastik romanın yazarı benim." demedim,
"Belki ya da sanırım... " diye başlayan cümleler kur-
dum. (III) Bir yazarın kalkıp da "Bu muhteşem bir ya
pit oldu, harikulade bir edebiyat yapıtım." gibi beylik
cümleler kurmasını da doğru bulmuyorum. (IV) Bir ki-
tabı yazıp yayımlamak zaten kendini beğenmişliktir.
(V) Bir de bunun üstüne ortaya çıkardığı ürünü övmek,
tahammül edebilir gibi gelmiyor bana.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgi-
li aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A 1. cümlede, yazar karakteristik özelliğiyle ilgili bilgi
vermiştir.
B) II. cümlede yazar, bir yanlış anlamayı düzeltmeye
yönelik açıklama yapmıştır.
III. cümlede yazar, benimsemediği bir tutumdan
söz etmiştir.
DV. cümlede, yazarın yorumu söz konusudur.
E) V. cümlede yazar, genel bir kanıdan bahsetmiştir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
nin akışı- melidir? natçıların örmüyor aha ge- rlerimiz sıkın- anda ? e, en zor 10 S D) Kişl rur. ranışları oluştu- E) Bilim, bireysel davranışları değil, toplumsal tepki- leri incelemeye yönelmelidir. 31. (1) Arkasında duramayacağım söylemlerde bulunma yı, iddialı konuşmayı hiçbir zaman sevmem. (II) "Tür- kiye'de ilk fantastik romanın yazarı benim." demedim, "Belki ya da sanırım... " diye başlayan cümleler kur- dum. (III) Bir yazarın kalkıp da "Bu muhteşem bir ya pit oldu, harikulade bir edebiyat yapıtım." gibi beylik cümleler kurmasını da doğru bulmuyorum. (IV) Bir ki- tabı yazıp yayımlamak zaten kendini beğenmişliktir. (V) Bir de bunun üstüne ortaya çıkardığı ürünü övmek, tahammül edebilir gibi gelmiyor bana. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgi- li aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A 1. cümlede, yazar karakteristik özelliğiyle ilgili bilgi vermiştir. B) II. cümlede yazar, bir yanlış anlamayı düzeltmeye yönelik açıklama yapmıştır. III. cümlede yazar, benimsemediği bir tutumdan söz etmiştir. DV. cümlede, yazarın yorumu söz konusudur. E) V. cümlede yazar, genel bir kanıdan bahsetmiştir. Diğer sayfaya geçiniz.
21. (1) Cahit Külebi'nin yeni çıkan o şiir kitabında Bâki için yaz-
diği övgü, son zamanlarda sağlam ve içten bir şiirle karşı-
laşamaz oluşumuzun verdiği sıkıntıları bir anda eritiverdi.
(II) Ben geçen sene Oktay Rifat'ın Kervan şiirini de aynı
ateşle okumuştum. (III) Bizde bu derece güçlü şiirler artık
az yazılıyor. (IV) Şairlerin çoğu sanata aykırı birtakım düşün-
celerin peşinde koşmaya başladı. (V) Oktay Rifat'ın Yaprak
dergisinde yayımladığı düşüncelerini ben sanata yararlı ol-
maktan hayli uzak görüyorum. (VI) Sanatı siyasallaştıran bu
görüşler sanata yarar sağlamıyor, bilakis zarar veriyor.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II
B) III
C) IV
DV
VI
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
21. (1) Cahit Külebi'nin yeni çıkan o şiir kitabında Bâki için yaz- diği övgü, son zamanlarda sağlam ve içten bir şiirle karşı- laşamaz oluşumuzun verdiği sıkıntıları bir anda eritiverdi. (II) Ben geçen sene Oktay Rifat'ın Kervan şiirini de aynı ateşle okumuştum. (III) Bizde bu derece güçlü şiirler artık az yazılıyor. (IV) Şairlerin çoğu sanata aykırı birtakım düşün- celerin peşinde koşmaya başladı. (V) Oktay Rifat'ın Yaprak dergisinde yayımladığı düşüncelerini ben sanata yararlı ol- maktan hayli uzak görüyorum. (VI) Sanatı siyasallaştıran bu görüşler sanata yarar sağlamıyor, bilakis zarar veriyor. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) III C) IV DV VI
B
11. Öteden beri şairler, yazarlar birbirlerini tanır ve bir-
birlerinin reklamını yaparlar. Meyhanede bir araya
gelip karşılıklı şiirlerini okur ya da aralarında para
toplayıp bir dergi çıkarırlar. Böyle etkinliklere katıl-
mayıp da ünlü bir kişi olan az sayıda sanatçı vardır.
Mehmet Âkif Ersoy ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı o
az sayıdaki ismin arasına alabiliriz.
us
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zarf-fiil
B) İsim-fiil
C) isim cümlesi
D) Bağlı cümle
OUDY
E) Yeterlilik
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
B 11. Öteden beri şairler, yazarlar birbirlerini tanır ve bir- birlerinin reklamını yaparlar. Meyhanede bir araya gelip karşılıklı şiirlerini okur ya da aralarında para toplayıp bir dergi çıkarırlar. Böyle etkinliklere katıl- mayıp da ünlü bir kişi olan az sayıda sanatçı vardır. Mehmet Âkif Ersoy ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı o az sayıdaki ismin arasına alabiliriz. us Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zarf-fiil B) İsim-fiil C) isim cümlesi D) Bağlı cümle OUDY E) Yeterlilik
2 Istasyonda genç bir hamal eşyanı alacak. Sana birkaç
defa, bir sözü tekrarlatacak. Sen ona parayı vermeyi
unutacaksın. Kocaman sırtlı arabacı döndüğü zaman,
on üç yaşında bir köylü çocuğu yüzüyle
karşılaşacaksın.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) lyelik eki
B) Ilgi eki
C) Belirtme durumu eki
D) Yönelme durumu eki
E) Bulunma durumu eki
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
2 Istasyonda genç bir hamal eşyanı alacak. Sana birkaç defa, bir sözü tekrarlatacak. Sen ona parayı vermeyi unutacaksın. Kocaman sırtlı arabacı döndüğü zaman, on üç yaşında bir köylü çocuğu yüzüyle karşılaşacaksın. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) lyelik eki B) Ilgi eki C) Belirtme durumu eki D) Yönelme durumu eki E) Bulunma durumu eki
lanı, insa-
okak, her
pencere,
eden in-
ra her-
ğumu-
oldu-
Bir
de.
esi
19. (1) Ağrı kesici üretmek için dev endüstriler kuran bir sistemin,
insanın 'ağrı'larına asla gözden çıkarılamayacak büyüklükte
yatırım yapmış olduğunu görmemiz lazım. (II) Çarkların dön-
mesi için insanın hem içinin, hem dışının sürekli arızalanma-
sı, hiç durmaksızın ağrıması, ağrının hayatımızın ayrılmaz bir
parçası hâline gelmesi gerekiyor bu kara düzende. (III) Ağrı,
bu düzende ticaretin ham maddesi, vazgeçilmezi. (IV) Me-
safe alabilmek, arızalarımızı giderebilmek, iyileşebilmek için
sistemin farkında olmamız ve onların kurgusunu bozmamız
gerekiyor. (V) Ağrıların hissedilmez hâle gelmesi değil, sonu-
na kadar hissedilip anlaşılması; dönüp 'insan'da neyin yan-
lış gittiğine canımızı acıtma pahasına çok yakından bakma-
mız gerekiyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden son-
ra "Sistemin ağrılara para harcamayı gereksiz kılacak bir in-
saniliğe evrilme ihtimali yok tabiatıyla, bunu beklemek abes."
cümlesi getirilebilir?
(A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
lanı, insa- okak, her pencere, eden in- ra her- ğumu- oldu- Bir de. esi 19. (1) Ağrı kesici üretmek için dev endüstriler kuran bir sistemin, insanın 'ağrı'larına asla gözden çıkarılamayacak büyüklükte yatırım yapmış olduğunu görmemiz lazım. (II) Çarkların dön- mesi için insanın hem içinin, hem dışının sürekli arızalanma- sı, hiç durmaksızın ağrıması, ağrının hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi gerekiyor bu kara düzende. (III) Ağrı, bu düzende ticaretin ham maddesi, vazgeçilmezi. (IV) Me- safe alabilmek, arızalarımızı giderebilmek, iyileşebilmek için sistemin farkında olmamız ve onların kurgusunu bozmamız gerekiyor. (V) Ağrıların hissedilmez hâle gelmesi değil, sonu- na kadar hissedilip anlaşılması; dönüp 'insan'da neyin yan- lış gittiğine canımızı acıtma pahasına çok yakından bakma- mız gerekiyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden son- ra "Sistemin ağrılara para harcamayı gereksiz kılacak bir in- saniliğe evrilme ihtimali yok tabiatıyla, bunu beklemek abes." cümlesi getirilebilir? (A) I B) II C) III D) IV E) V
seni
şef-
min
hat
ce
ül-
D-
j-
7.
Bir dönemde zihniyet, kültür, dil, inanış gibi unsurlar vesilesi
ile yazar ve şairler arasında oluşan ortak sanat algısına gele-
nek denir. Şiirde gelenek ile sosyal hayatı düzene koyan ge-
lenek farklı anlamlara gelmektedir. Şairlerin şiir yazarken bi-
linçli ya da bilinçsiz olarak takındıkları ortak tutum edebiyat-
ta, şiirde gelenek olarak bilinir. Her edebî gelenek kendinden
önceki edebî gelenekten etkilenir ve kendinden sonraki ede-
bî geleneği etkiler.
Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakile-
rin hangisidir?
A) Şiir ve Gelenek İlişkisi
B) Toplumunda Geleneğin Rolü
C) Gelenekçi Şairler
D) Geleneğin Şiire Yansımaları
E) Şiirimizde Gelenek Oluşumu
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
seni şef- min hat ce ül- D- j- 7. Bir dönemde zihniyet, kültür, dil, inanış gibi unsurlar vesilesi ile yazar ve şairler arasında oluşan ortak sanat algısına gele- nek denir. Şiirde gelenek ile sosyal hayatı düzene koyan ge- lenek farklı anlamlara gelmektedir. Şairlerin şiir yazarken bi- linçli ya da bilinçsiz olarak takındıkları ortak tutum edebiyat- ta, şiirde gelenek olarak bilinir. Her edebî gelenek kendinden önceki edebî gelenekten etkilenir ve kendinden sonraki ede- bî geleneği etkiler. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakile- rin hangisidir? A) Şiir ve Gelenek İlişkisi B) Toplumunda Geleneğin Rolü C) Gelenekçi Şairler D) Geleneğin Şiire Yansımaları E) Şiirimizde Gelenek Oluşumu
18. Sezar şifrelemesi, tarihte kullanılan ilk şifreleme tekniklerinden biridir. Bu şifreleme yöntemi, bir metindeki her harfin
alfabede kendisinden sonra gelen üçüncü harf ile değiştirilmesine dayanıyordu. Örneğin " YAZ" kelimesi "BCC" şek
linde yazılıyordu.
A B CC DE F
Buna göre
GHII J
MUTSUZ
KUMSAL
KUNDAK n
MEYDAN
uy
0
CDE F GGHII J K L M N OÖPRS ST
PG
Temmuz Şehitler Köprüsü
C
K LMN
Golden Gate Ropros0
P R SS TUOV
U
V
aşağıdakilerden hangisi verilen kelimelerden herhangi birinin şifrelenmiş hâli değildir?
A) ÖĞBGÇP
B) NYPGÇN
C) NYOUÇO
Y Z
Z
A B
D) ÖYUOYN
A) Kar
C) M
2.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
18. Sezar şifrelemesi, tarihte kullanılan ilk şifreleme tekniklerinden biridir. Bu şifreleme yöntemi, bir metindeki her harfin alfabede kendisinden sonra gelen üçüncü harf ile değiştirilmesine dayanıyordu. Örneğin " YAZ" kelimesi "BCC" şek linde yazılıyordu. A B CC DE F Buna göre GHII J MUTSUZ KUMSAL KUNDAK n MEYDAN uy 0 CDE F GGHII J K L M N OÖPRS ST PG Temmuz Şehitler Köprüsü C K LMN Golden Gate Ropros0 P R SS TUOV U V aşağıdakilerden hangisi verilen kelimelerden herhangi birinin şifrelenmiş hâli değildir? A) ÖĞBGÇP B) NYPGÇN C) NYOUÇO Y Z Z A B D) ÖYUOYN A) Kar C) M 2.
B
●
17. Köprü, herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akışının, başka bir trafik akışını kesmeden
üstten geçmesini sağlayan ahşap, beton veya demir yapıdır. Tüm dünyada bulunduğu ülkenin simgesi haline gelen
önemli köprüler vardır. Dünyanın dört meşhur köprüsünün yapım sıralamasıyla ilgili bilgiler şu şekildedir:
İstanbul'un gözbebeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ABD'de bulunan Golden Gate Köprüsü'nden sonra yapılmış
●
Türkçe
tır.
Bosna Hersek'te bulunan Mostar Köprüsü, Avustralya'da bulunan Harbour Köprüsü'nden daha önce yapılmıştır.
Bu dört köprü yapım yılları bakımından karşılaştırıldığında Avustralya'da bulunan Harbour Köprüsü'nden dah
eski yalnızca bir köprü vardır.
Bu bilgilere göre verilen ünlü köprülerin inşa edilme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
1973
1566
A) Mostar Köprüsü
B) Golden Gate Köprüsü
C) Golden Gate Köprüsü
D) Mostar Köprüsü
1933
Harbour Köprüsü Golden Gate Köprüsü
Mostar Köprüsü
Harbour Köprüsü
Harbour Köprüsü
Harbour Köprüsü
8. Sınıf Deneme Sınavı
1932
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüs
Mostar Köprüsü
Golden Gate Köprüsü
ilk sifreleme tekniklerinden biridir. Bu şifreleme yöntemi, bir metindeki H
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
B ● 17. Köprü, herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akışının, başka bir trafik akışını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, beton veya demir yapıdır. Tüm dünyada bulunduğu ülkenin simgesi haline gelen önemli köprüler vardır. Dünyanın dört meşhur köprüsünün yapım sıralamasıyla ilgili bilgiler şu şekildedir: İstanbul'un gözbebeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ABD'de bulunan Golden Gate Köprüsü'nden sonra yapılmış ● Türkçe tır. Bosna Hersek'te bulunan Mostar Köprüsü, Avustralya'da bulunan Harbour Köprüsü'nden daha önce yapılmıştır. Bu dört köprü yapım yılları bakımından karşılaştırıldığında Avustralya'da bulunan Harbour Köprüsü'nden dah eski yalnızca bir köprü vardır. Bu bilgilere göre verilen ünlü köprülerin inşa edilme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1973 1566 A) Mostar Köprüsü B) Golden Gate Köprüsü C) Golden Gate Köprüsü D) Mostar Köprüsü 1933 Harbour Köprüsü Golden Gate Köprüsü Mostar Köprüsü Harbour Köprüsü Harbour Köprüsü Harbour Köprüsü 8. Sınıf Deneme Sınavı 1932 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüs Mostar Köprüsü Golden Gate Köprüsü ilk sifreleme tekniklerinden biridir. Bu şifreleme yöntemi, bir metindeki H
B
Türkçe
TÜRKÇE TEST
. Bu testte Türkçe kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru van
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısm
B
1. Her insan moda olan kıyafetleri tercih eder, tabii bu
kıyafetlere kendi yorumunu da katar. Önemlidir çün-
kü zamanın gereğine uygun olan giysiler, kişinin top-
lumun genelinden kopmamasını sağlar. Aynı durum
kitaplar için de geçerlidir aslında. Bazı yazarlar, moda
tabirleri kullanarak kitlesini yakalamak isterken bazı-
ları da modası geçmiş tabirlerle giydirdiği kitabını yal-
nızlığa mahkûm eder.
Bu parçada altı çizili ifade ile anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çağın gerisinde bir üslup kullanarak eserin tercih
edilirliğini azaltmak
B) Kimsenin işlemeye cesaret edemediği konulara
yer vererek alanında fark yaratmak
C) Unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri kullanarak tari-
he kaynaklık etmek
D) Yeni konular bulamadığı için başka kitap yazama-
mak
3.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
B Türkçe TÜRKÇE TEST . Bu testte Türkçe kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru van Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısm B 1. Her insan moda olan kıyafetleri tercih eder, tabii bu kıyafetlere kendi yorumunu da katar. Önemlidir çün- kü zamanın gereğine uygun olan giysiler, kişinin top- lumun genelinden kopmamasını sağlar. Aynı durum kitaplar için de geçerlidir aslında. Bazı yazarlar, moda tabirleri kullanarak kitlesini yakalamak isterken bazı- ları da modası geçmiş tabirlerle giydirdiği kitabını yal- nızlığa mahkûm eder. Bu parçada altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Çağın gerisinde bir üslup kullanarak eserin tercih edilirliğini azaltmak B) Kimsenin işlemeye cesaret edemediği konulara yer vererek alanında fark yaratmak C) Unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri kullanarak tari- he kaynaklık etmek D) Yeni konular bulamadığı için başka kitap yazama- mak 3.
20. (1) Yazarın eserleri geniş bir okuyucu kitlesine sa-
hipti, açık anlaşılır bir anlatımı vardı. (II) Zor yollara
sapmaz okuyucuya zihin jimnastiği yaptırmazdı. (
Olaylara farklı açılardan bakar bir olayın birçok ne-
deni olabileceği üzerinde düşündürürdü. (IV) Eserle-
rinde kalıplaşmış konuları ele alırdı. (V) Okuyuculan
daha çok hazır fikirlerin peşinden giden bir yığındı,
doğrunun arayışında olan beyinler değil.
Numaralandırılmış bu cümlelerden hangisi par-
çayı tutarsız kılmaktadır?
A) I
C) III D) IV E) V
B) II
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
20. (1) Yazarın eserleri geniş bir okuyucu kitlesine sa- hipti, açık anlaşılır bir anlatımı vardı. (II) Zor yollara sapmaz okuyucuya zihin jimnastiği yaptırmazdı. ( Olaylara farklı açılardan bakar bir olayın birçok ne- deni olabileceği üzerinde düşündürürdü. (IV) Eserle- rinde kalıplaşmış konuları ele alırdı. (V) Okuyuculan daha çok hazır fikirlerin peşinden giden bir yığındı, doğrunun arayışında olan beyinler değil. Numaralandırılmış bu cümlelerden hangisi par- çayı tutarsız kılmaktadır? A) I C) III D) IV E) V B) II
eviz
n
8.
1. Peki, bu dönemde nelerden faydalanır insan diye
sorsak elbetti ki "en başta yaşanmışlıklardan" cevabını
veririm.
II. Genç bir şair olarak bana ilham veren, yazmamı
sağlayan, beni besleyen şeyler işte bunlardır.
H. Şiir yazmak öyle kolay şey değildi, her şeyden önce
belli bir kuluçka dönemi gereklidir yazmak için.
IV. Sokakta kana kana oynadığımız çocuk oyunları, sonra
gençliğim, ilk kez tattığım duygular...
V. Tabi ki yaşanmışlık denilince de ilkin çocukluğum gelir
aklıma.
Amosllux libid wiesina
BMX
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün
oluşturulursa hangisi bastan ikinci olur?
heisy nebnistesgo uacrisyit onu
B) II C) III
Ams Autono snupile
A) I
D) IV
|||- \V-11-1-
abrinq
E) V
leignert
ONLY
Titipab hid nebringuideso nolibe ühe
Be
JES
10. Bu par
1. V
II.
III.
duyg
A)
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
eviz n 8. 1. Peki, bu dönemde nelerden faydalanır insan diye sorsak elbetti ki "en başta yaşanmışlıklardan" cevabını veririm. II. Genç bir şair olarak bana ilham veren, yazmamı sağlayan, beni besleyen şeyler işte bunlardır. H. Şiir yazmak öyle kolay şey değildi, her şeyden önce belli bir kuluçka dönemi gereklidir yazmak için. IV. Sokakta kana kana oynadığımız çocuk oyunları, sonra gençliğim, ilk kez tattığım duygular... V. Tabi ki yaşanmışlık denilince de ilkin çocukluğum gelir aklıma. Amosllux libid wiesina BMX Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulursa hangisi bastan ikinci olur? heisy nebnistesgo uacrisyit onu B) II C) III Ams Autono snupile A) I D) IV |||- \V-11-1- abrinq E) V leignert ONLY Titipab hid nebringuideso nolibe ühe Be JES 10. Bu par 1. V II. III. duyg A)
e cevaplayınız.
ortaya çıkmış çok
sanat kabul edilen
abın kaleme
kitap bedenine
dan ciftçilik,
sını sağlayan iş
yfalara yapılan
ir. Eserin kağıda
r. Hat sanatının
ligrafik stillerden
yith hale
zde uzun
e çok sayıda
ski mesleklerin
makineden çıkan
kitap gibi
ne demek
i olarak
atbaalar
li kabul
ini
a imkânı
örüntülerden
şılabilir?
kmıştır.
atlan olumsuz
BRIN
39.-40, sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Felsefenin kavramsal olarak doğuşu bilinse de aslinda insanlar,
çok daha önceden merakları sayesinde felsefe yapmaya
başlamıştır. Yani felsefenin doğuşu, insanın bilme isteğine
koşut olarak gerçekleşmiştir. "Neden, nasil, ne zaman, niçin
vanm?" gibi sorular, önceki zamanlarda merak göstergesi
sayılsa da sonraki asırlarda bunların felsefenin başlangıcı
olduğu anlaşılmıştır. Bilimin doğuşu ise daha sonradan
olmuştur. Felsefenin sorularına verilen cevaplar, bilimi ortaya
çıkarmıştır da denilebilir. ---
39. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bu nedenle felsefe ve bilim arasında ortak noktalar
bulmak güçtür
B) Delayisiyla bilimin temelinde felsefe vardır
CLAçıkçası bilimin felsefeye yön verdiği düşüncesi
yadsınamaz
D) Yine de bilimin felsefeyle benzeşen yönleri söz
konusudur
E) Çünkü bilimin diğer alanlarla ilişkisi başka şekilde
açıklanamaz
40. Bu parçaya göre, insanın
V. Sorgulama gücü
II. Erdemli olanı bulma isteği
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
e cevaplayınız. ortaya çıkmış çok sanat kabul edilen abın kaleme kitap bedenine dan ciftçilik, sını sağlayan iş yfalara yapılan ir. Eserin kağıda r. Hat sanatının ligrafik stillerden yith hale zde uzun e çok sayıda ski mesleklerin makineden çıkan kitap gibi ne demek i olarak atbaalar li kabul ini a imkânı örüntülerden şılabilir? kmıştır. atlan olumsuz BRIN 39.-40, sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Felsefenin kavramsal olarak doğuşu bilinse de aslinda insanlar, çok daha önceden merakları sayesinde felsefe yapmaya başlamıştır. Yani felsefenin doğuşu, insanın bilme isteğine koşut olarak gerçekleşmiştir. "Neden, nasil, ne zaman, niçin vanm?" gibi sorular, önceki zamanlarda merak göstergesi sayılsa da sonraki asırlarda bunların felsefenin başlangıcı olduğu anlaşılmıştır. Bilimin doğuşu ise daha sonradan olmuştur. Felsefenin sorularına verilen cevaplar, bilimi ortaya çıkarmıştır da denilebilir. --- 39. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Bu nedenle felsefe ve bilim arasında ortak noktalar bulmak güçtür B) Delayisiyla bilimin temelinde felsefe vardır CLAçıkçası bilimin felsefeye yön verdiği düşüncesi yadsınamaz D) Yine de bilimin felsefeyle benzeşen yönleri söz konusudur E) Çünkü bilimin diğer alanlarla ilişkisi başka şekilde açıklanamaz 40. Bu parçaya göre, insanın V. Sorgulama gücü II. Erdemli olanı bulma isteği
2
4.
"Bu sorun çözülemez." diyorum; karşımdaki, "Ke-
sinlikle." diyor. "Bu sorun çözülebilir." diyorum,
karşımdaki gene "Kesinlikle." diyor. Neyi kestirip
atmak istiyor, hiçbir zaman anlamıyorum ki! Olum-
suz yargıma katılıyor mu, karşı mı çıkıyor; bunu da
hicbir zaman anlayamıyorum. "Kesin kesin" konu-
şuyoruz işte ama sonunda hiçbir şey denmiş ola-
miyor "kesinlikle!"
Bu parçada karşısındaki kişinin verdiği cevapla
ilgili yazarın yakındığı durum, anlatımın hangi
ilkesine uyulmamasından kaynaklanmaktadır?
A) Duruluk
B) Yalınlık
C) Açıklık
D) İçtenlik
EXOzluluk
Konu Tarama Testi | Türkçe
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
2 4. "Bu sorun çözülemez." diyorum; karşımdaki, "Ke- sinlikle." diyor. "Bu sorun çözülebilir." diyorum, karşımdaki gene "Kesinlikle." diyor. Neyi kestirip atmak istiyor, hiçbir zaman anlamıyorum ki! Olum- suz yargıma katılıyor mu, karşı mı çıkıyor; bunu da hicbir zaman anlayamıyorum. "Kesin kesin" konu- şuyoruz işte ama sonunda hiçbir şey denmiş ola- miyor "kesinlikle!" Bu parçada karşısındaki kişinin verdiği cevapla ilgili yazarın yakındığı durum, anlatımın hangi ilkesine uyulmamasından kaynaklanmaktadır? A) Duruluk B) Yalınlık C) Açıklık D) İçtenlik EXOzluluk Konu Tarama Testi | Türkçe
TYT
17. Yenilenebilir enerji kaynağı enerji kaynağından alınan
enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından
daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile ta
nimlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalı-
şan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji
toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır En
genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı
formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar Ye-
nilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tara-
fından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir Fosil
yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alın-
dığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek
kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerji......
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan kay-
nakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede
kendini yenileyebilmesidir
B) ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en
aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynak-
larına yönelmektir.
19. Atmic
sind
artm
C)enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı
karşılamak için üretilen enerjidir.
D) enerjinin devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda
en önemli rolü oynar.
E) sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji
akışından elde edilen enerjidir.
Fix vayron
ITUM
kur
ori
1
yo
S
a
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
TYT 17. Yenilenebilir enerji kaynağı enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile ta nimlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalı- şan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar Ye- nilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tara- fından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alın- dığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerji...... Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan kay- nakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilmesidir B) ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynak- larına yönelmektir. 19. Atmic sind artm C)enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı karşılamak için üretilen enerjidir. D) enerjinin devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda en önemli rolü oynar. E) sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Fix vayron ITUM kur ori 1 yo S a