Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paragrafta Yapı Soruları

Türkçe
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
10. I. Kanser, insan vücudundaki sağlıklı hücrelerin genetik
yapılarının bozulması sonucu hücrelerin istem dışı ve
kontrolsüzce çoğalması nedeniyle ortaya çıkan ciddi
bir hastalıktır.
II. Kanser, dünyadaki ölüm nedenleri arasında ikinci sıra-
da yer alır; 6 kişiden birinin ölüm sebebi kanserdir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçim-
de birleştirilmiş şekli aşağıdakilerin hangisidir?
A) Dünyadaki ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer
alan kanser, son yıllarda ortaya çıkan ölümcül bir has-
talıktır.
B) Dünya üzerinde 6 kişiden birinin ölümüne neden ol-
masıyla en ölümcül ikinci hastalık olma özelliği taşıyan
kanser, vücuttaki sağlıklı hücrelerin genetik yapılarının
bozulması ile kontrolsüz bir şekilde çoğalmasından
kaynaklanır.
C) Dünyadaki en ölümcül hastalık olan kanser; sağlık-S
T
li hücrelerin bozulup istenmeden çoğalması sonucu
ortaya çıkan, 6 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan
tehlikeli bir hastalıktır.
D) 6 kişiden birinin ölümüyle en ölümcül ikinci hastalık
olan kanser, hasta hücrelerin hızla çoğaldığı genetik
bir hastalıktır.
E) İnsan vücudundaki sağlıklı hücrelerin genetik yapıları-
nın bozulmasıyla hücrelerin istem dışı ve kontrolsüzce
çoğalması sonucu oluşan ciddi bir hastalık olan kan- K
ser, tedavi edilemediği için hastalığa yakalanan 6 kişi-
den birinin ölümüne neden olmaktadır.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Türkçe TEMEL YETERLİLİK TESTİ 10. I. Kanser, insan vücudundaki sağlıklı hücrelerin genetik yapılarının bozulması sonucu hücrelerin istem dışı ve kontrolsüzce çoğalması nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. II. Kanser, dünyadaki ölüm nedenleri arasında ikinci sıra- da yer alır; 6 kişiden birinin ölüm sebebi kanserdir. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçim- de birleştirilmiş şekli aşağıdakilerin hangisidir? A) Dünyadaki ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser, son yıllarda ortaya çıkan ölümcül bir has- talıktır. B) Dünya üzerinde 6 kişiden birinin ölümüne neden ol- masıyla en ölümcül ikinci hastalık olma özelliği taşıyan kanser, vücuttaki sağlıklı hücrelerin genetik yapılarının bozulması ile kontrolsüz bir şekilde çoğalmasından kaynaklanır. C) Dünyadaki en ölümcül hastalık olan kanser; sağlık-S T li hücrelerin bozulup istenmeden çoğalması sonucu ortaya çıkan, 6 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan tehlikeli bir hastalıktır. D) 6 kişiden birinin ölümüyle en ölümcül ikinci hastalık olan kanser, hasta hücrelerin hızla çoğaldığı genetik bir hastalıktır. E) İnsan vücudundaki sağlıklı hücrelerin genetik yapıları- nın bozulmasıyla hücrelerin istem dışı ve kontrolsüzce çoğalması sonucu oluşan ciddi bir hastalık olan kan- K ser, tedavi edilemediği için hastalığa yakalanan 6 kişi- den birinin ölümüne neden olmaktadır.
17. 1.
ve insanoğlunun ömrünün ciddi
II. modern tibbin temelini oluşturuyor
III. enfeksiyonlarla mücadelede kullanılan
IV. antibiyotikler, kaza eseri
V. bulunmuş olsa da günümüzde
VI. oranda uzamasını sağlıyor
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cüm-
le oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan dördüncü olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
17. 1. ve insanoğlunun ömrünün ciddi II. modern tibbin temelini oluşturuyor III. enfeksiyonlarla mücadelede kullanılan IV. antibiyotikler, kaza eseri V. bulunmuş olsa da günümüzde VI. oranda uzamasını sağlıyor Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cüm- le oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) I B) II C) III D) IV E) V
7.
(1) Tarih boyunca görülen o ki sanat ancak hür
iklimlerde çiçekleniyor. (II) Sanatçılar da sporcu-
lar gibi ömürleri boyunca kan ter içinde bir aferin
için koşan çılgın ruhlardır. (III) Dikte ettirilen dü-
şünceden ve ismarlama sanattan şaheser doğmu-
yor. (IV) Bu tür eserlerin ömürleri ancak yazarla-
rin ve kitabın adandığı kişinin ömrü kadar oluyor.
(V) Baskıcı rejimlerin kalıcı sanattan mahrum oluş-
ları bundandır. (VI) Akıllı yönetici, ilme ve sanata
müdahale etmez. (VII) Bunun yerine sanatın önün-
deki engelleri kaldırır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
si anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
7. (1) Tarih boyunca görülen o ki sanat ancak hür iklimlerde çiçekleniyor. (II) Sanatçılar da sporcu- lar gibi ömürleri boyunca kan ter içinde bir aferin için koşan çılgın ruhlardır. (III) Dikte ettirilen dü- şünceden ve ismarlama sanattan şaheser doğmu- yor. (IV) Bu tür eserlerin ömürleri ancak yazarla- rin ve kitabın adandığı kişinin ömrü kadar oluyor. (V) Baskıcı rejimlerin kalıcı sanattan mahrum oluş- ları bundandır. (VI) Akıllı yönetici, ilme ve sanata müdahale etmez. (VII) Bunun yerine sanatın önün- deki engelleri kaldırır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- si anlatımın akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V
16. Her şeyden bihaber olan bir adamım ben. Şapkamın
altında yaşarım. Kimsenin etlisine ve sütlüsüne
karışmayan, yapayalnız biriyim. Bunu başkaları
söylemiyor, ben kendim dile getiriyorum. İnanabilirsiniz
siz de.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Bir adı niteleme görevinde kullanılan ad takımı
bulunmaktadır.
BÖzneyi pekiştirme görevinde kullanılan dönüşlülük
zamiri vardır.
kend m
kinenin
Fellis
C) Tamlayanı belgisiz adi olan ad takımına yer verilmiştir.
Türkçer
Türkçenin sondan eklemeli dil olma özelliğine aykırı
sözcük kullanılmıştır.
EKurallı birleşik eylem bulunmaktadır.
HcDöd
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
16. Her şeyden bihaber olan bir adamım ben. Şapkamın altında yaşarım. Kimsenin etlisine ve sütlüsüne karışmayan, yapayalnız biriyim. Bunu başkaları söylemiyor, ben kendim dile getiriyorum. İnanabilirsiniz siz de. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Bir adı niteleme görevinde kullanılan ad takımı bulunmaktadır. BÖzneyi pekiştirme görevinde kullanılan dönüşlülük zamiri vardır. kend m kinenin Fellis C) Tamlayanı belgisiz adi olan ad takımına yer verilmiştir. Türkçer Türkçenin sondan eklemeli dil olma özelliğine aykırı sözcük kullanılmıştır. EKurallı birleşik eylem bulunmaktadır. HcDöd
DENEME - 8
35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre ce-
vaplayınız.
35. Anne babanın çocuklarına verebileceği en önemli iki
şey: kökler ve kanatlar. (1) Kökler için koşulsuz ilgi, sev-
gi ve bakım vermek, zaman ayırmak, orada, onun için
hazır olmak gerekirken kanatlar için çocuğun bağımsız-
lığını, anne babadan uzaklaşabilmesini desteklemek,
kendi ayakları üzerinde durmasına yardım etmek ge-
rekir. (II) Yetişkinlik dönemine gelmiş olduğu hâlde bu
yardımı alamayan bireyler ergenlik hatta çocukluk dö-
nemine ilişkin davranış kalıplarını devam ettirmektedir.
(III) Burada kastedilen çocuksu coşku, yaratıcılık, hayal
gücü, merak gibi aslında yetişkinlikte de sürmesini dile-
diğimiz özellikler değil elbette. (IV) Pek çok yaşam reh-
beri kitabında bahsedilen "İçimizdeki çocuğu saklı tuta-
lim." şeklindeki mottolar hayat enerjisine işaret eder. (V)
Bu içsel enerji sayesinde hayattan keyif alma, yaratıcı
bir coşku ile çalışma, üretme ve eğlenme yetilerini de
devreye sokabilir insan.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf hangi cümleyle başlar?
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
DENEME - 8 35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre ce- vaplayınız. 35. Anne babanın çocuklarına verebileceği en önemli iki şey: kökler ve kanatlar. (1) Kökler için koşulsuz ilgi, sev- gi ve bakım vermek, zaman ayırmak, orada, onun için hazır olmak gerekirken kanatlar için çocuğun bağımsız- lığını, anne babadan uzaklaşabilmesini desteklemek, kendi ayakları üzerinde durmasına yardım etmek ge- rekir. (II) Yetişkinlik dönemine gelmiş olduğu hâlde bu yardımı alamayan bireyler ergenlik hatta çocukluk dö- nemine ilişkin davranış kalıplarını devam ettirmektedir. (III) Burada kastedilen çocuksu coşku, yaratıcılık, hayal gücü, merak gibi aslında yetişkinlikte de sürmesini dile- diğimiz özellikler değil elbette. (IV) Pek çok yaşam reh- beri kitabında bahsedilen "İçimizdeki çocuğu saklı tuta- lim." şeklindeki mottolar hayat enerjisine işaret eder. (V) Bu içsel enerji sayesinde hayattan keyif alma, yaratıcı bir coşku ile çalışma, üretme ve eğlenme yetilerini de devreye sokabilir insan. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf hangi cümleyle başlar? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Kalıplaşmış beklentilerle yola çıkan çoğu okur, kurgusunu
çözmekte zorlandığı bir roman karşısında bocalar. Romani
sonuna kadar okuma sabrını bir türlü gösteremez ve "Za-
ten, pek de bir şeye benzemiyordu!" diye bırakır. İlgisini
uyanık tutacak romanlara olgun bir üzüm salkımı kadar
önem veren bu okurların çözmekte zorlandıkları roman
karşısındaki tepkilerine "korukçu tilki sendromu" adını ver-
meyi uygun buldum. Söz konusu korukçu tilki okur, elin-
deki kitabı kafasındaki yerleşik hiçbir kategoriye koyama-
dığı için tembellik limanına sığınır. Hiç kuşkusuz okurun,
estetik haz alma hakkı vardır ama bu hak; onun kendini
aşıp yeniden yaratmasının önündeki en büyük engeldir de.
Korukçu tilki okur, yarıda bıraktığı romanı bir kez daha dik-
katle okusa belki de romanı daha iyi anlayacaktır.
39. Bu parçada söz edilen korukçu tilki okur aşağıdakiler-
den hangisi ile nitelendirilemez?
AT Kitaba karşı ön yargılı olan
B) Estetik beklentiyi önceleyen
Kolaycılığı tercih eden
Alışmış olduğunu bekleyen
E) Kitaba faydacı yaklaşan
40. Bu parçada söz edilen korukçu tilki okurun eleştirilen
yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorgulayıcı bakışı
B) Yenilik arayışı
C) Değerlendirme ölçütü
D) Sanat anlayışı
E) Mükemmeliyetçi tavrı
TÜRKCE TESTİ BİTTİ.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Kalıplaşmış beklentilerle yola çıkan çoğu okur, kurgusunu çözmekte zorlandığı bir roman karşısında bocalar. Romani sonuna kadar okuma sabrını bir türlü gösteremez ve "Za- ten, pek de bir şeye benzemiyordu!" diye bırakır. İlgisini uyanık tutacak romanlara olgun bir üzüm salkımı kadar önem veren bu okurların çözmekte zorlandıkları roman karşısındaki tepkilerine "korukçu tilki sendromu" adını ver- meyi uygun buldum. Söz konusu korukçu tilki okur, elin- deki kitabı kafasındaki yerleşik hiçbir kategoriye koyama- dığı için tembellik limanına sığınır. Hiç kuşkusuz okurun, estetik haz alma hakkı vardır ama bu hak; onun kendini aşıp yeniden yaratmasının önündeki en büyük engeldir de. Korukçu tilki okur, yarıda bıraktığı romanı bir kez daha dik- katle okusa belki de romanı daha iyi anlayacaktır. 39. Bu parçada söz edilen korukçu tilki okur aşağıdakiler- den hangisi ile nitelendirilemez? AT Kitaba karşı ön yargılı olan B) Estetik beklentiyi önceleyen Kolaycılığı tercih eden Alışmış olduğunu bekleyen E) Kitaba faydacı yaklaşan 40. Bu parçada söz edilen korukçu tilki okurun eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorgulayıcı bakışı B) Yenilik arayışı C) Değerlendirme ölçütü D) Sanat anlayışı E) Mükemmeliyetçi tavrı TÜRKCE TESTİ BİTTİ.
Bunlar, gerek sanatçının kendini ortaya koyması
gerekse toplumun ondan yararlanması bakımından en
önemli dönemlerdir. Okuyucu, sanatçının sanat zevki-
nin doruğa ulaştığı bu anlarda yazdığı eserlere özel bir
önem vermeli, bu eserleri okuma keyfinden geri kalma-
malıdır. Bugün "klasik" diye nitelendirdiğimiz kitapların
büyük bir çoğunluğu işte bu dönemlerin ürünleridir.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İyi bir sanatçı, olgun eserler vermek için çaba göste-
rir her zaman.
B) Her sanatçının çok üretken olduğu özel zamanlar
vardır.
C) Bir edebî ürünün değerini belirlemek, sanılandan
daha çok zaman gerektirir.
D) Sanatçılar, yazdıklarıyla topluma yol gösteren kişi-
lerdir.
E) Alışılmış anlatım yapılarının dışına çıkar sanatçı za-
man zaman.
45
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Bunlar, gerek sanatçının kendini ortaya koyması gerekse toplumun ondan yararlanması bakımından en önemli dönemlerdir. Okuyucu, sanatçının sanat zevki- nin doruğa ulaştığı bu anlarda yazdığı eserlere özel bir önem vermeli, bu eserleri okuma keyfinden geri kalma- malıdır. Bugün "klasik" diye nitelendirdiğimiz kitapların büyük bir çoğunluğu işte bu dönemlerin ürünleridir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmelidir? A) İyi bir sanatçı, olgun eserler vermek için çaba göste- rir her zaman. B) Her sanatçının çok üretken olduğu özel zamanlar vardır. C) Bir edebî ürünün değerini belirlemek, sanılandan daha çok zaman gerektirir. D) Sanatçılar, yazdıklarıyla topluma yol gösteren kişi- lerdir. E) Alışılmış anlatım yapılarının dışına çıkar sanatçı za- man zaman. 45
26. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bugüne kadar
koleksiyonculuk veya hobi olarak tanımlanan
davranışın istifleme bağımlılığı olarak adlandırılan
bir tür hastalık olabileceğini gösteriyor. Yıllardır
biriktirilen bir yığın eşyanın içinden hangilerinin
kalıp hangilerinin gideceğine karar verme anında
kişiler, büyük ihtimalle hastalıklarıyla ilk kez
yüzleşiyorlar. Küçücük ve işine hiç yaramayan/
yaramayacak bir şeyi bile gözden çıkarmak,
istifçilerde derin travmatik üzüntüler yaratabiliyor.
Bu parçada istifleme bağımlılığıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
Yakın bir geçmişte yapılan araştırmalarla
tedavisi bulunmuş bir hastalık olduğuna
B) Kişinin, yakın çevresinin uyarılarını dikkate
alarak bu bağımlılıktan kurtulabileceğine
(c) Hastaların, eşyalara duydukları bağlılığı
psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ettiklerine
D) Tedavi sürecinde, depresyona neden
olabilecek müdahalelerden kaçınmak
gerektiğine
E) Eşyalarından ayrılma durumuyla karşı karşıya
kaldıklarında bağımlı kişilerin verdiği tepkiye
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
26. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bugüne kadar koleksiyonculuk veya hobi olarak tanımlanan davranışın istifleme bağımlılığı olarak adlandırılan bir tür hastalık olabileceğini gösteriyor. Yıllardır biriktirilen bir yığın eşyanın içinden hangilerinin kalıp hangilerinin gideceğine karar verme anında kişiler, büyük ihtimalle hastalıklarıyla ilk kez yüzleşiyorlar. Küçücük ve işine hiç yaramayan/ yaramayacak bir şeyi bile gözden çıkarmak, istifçilerde derin travmatik üzüntüler yaratabiliyor. Bu parçada istifleme bağımlılığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Yakın bir geçmişte yapılan araştırmalarla tedavisi bulunmuş bir hastalık olduğuna B) Kişinin, yakın çevresinin uyarılarını dikkate alarak bu bağımlılıktan kurtulabileceğine (c) Hastaların, eşyalara duydukları bağlılığı psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ettiklerine D) Tedavi sürecinde, depresyona neden olabilecek müdahalelerden kaçınmak gerektiğine E) Eşyalarından ayrılma durumuyla karşı karşıya kaldıklarında bağımlı kişilerin verdiği tepkiye
34. Gazeteci:
- Bütün enerji kaynaklarını hesaba kattığımızda
enerji tüketiminin XIX. yüzyılın başından beri on
kat arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun
ilerlemelerin de payı var. Ülkelerin farklı enerji
kaynaklarını bir arada kullanmaya başladığını da
artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik
söylemek lazım.
Gazeteci:
Uzman:
(11)
Uzman:
- Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol
dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta II.
Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre
yıllık tüketiminin dört katına çıktığını biliyoruz.
Petrol tüm dünyada kullanılan enerjinin üçte birini
sağlamayı sürdürüyor. Onu sırasıyla kömür, gaz,
yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer e
enerji
izliyor.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla
getirilmelidir?
A) (1) Nüfus hareketliliğinin enerji gereksinimi ile
ilişkisi nedir?
(II) Yenilenebilir enerji kullanımı hakkında ne
söyleyebilirsiniz?
B) (1) Dünyadaki enerji kaynaklarının azalmasını
nelere bağlıyorsunuz?
(II) Siz de petrolün birincil enerji kaynağı
olduğunu mu düşünüyorsunuz?
C) (1) Dünyada enerji tüketiminin nasıl bir seyir
izlediğini düşünüyorsunuz?
(II) Gelecekte başlıca enerji kaynaklarının
hangileri olacağını öngörüyorsunuz?
D) (1) Teknolojinin yanı sıra enerji tüketiminde
sizce neler etkili?
(II) Gelecekte petrole bağımlı olmaktan
kurtulacak mıyız?
E) (1) Günümüzde üretilen enerji, tüketim
ihtiyacını karşılayabiliyor mu?
2018
35.-3
cevap
(II) Günümüz insanı hangi enerji kaynaklarını
kullanmayı tercih ediyor?
G
d
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
34. Gazeteci: - Bütün enerji kaynaklarını hesaba kattığımızda enerji tüketiminin XIX. yüzyılın başından beri on kat arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun ilerlemelerin de payı var. Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya başladığını da artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik söylemek lazım. Gazeteci: Uzman: (11) Uzman: - Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta II. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketiminin dört katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada kullanılan enerjinin üçte birini sağlamayı sürdürüyor. Onu sırasıyla kömür, gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer e enerji izliyor. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (1) Nüfus hareketliliğinin enerji gereksinimi ile ilişkisi nedir? (II) Yenilenebilir enerji kullanımı hakkında ne söyleyebilirsiniz? B) (1) Dünyadaki enerji kaynaklarının azalmasını nelere bağlıyorsunuz? (II) Siz de petrolün birincil enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? C) (1) Dünyada enerji tüketiminin nasıl bir seyir izlediğini düşünüyorsunuz? (II) Gelecekte başlıca enerji kaynaklarının hangileri olacağını öngörüyorsunuz? D) (1) Teknolojinin yanı sıra enerji tüketiminde sizce neler etkili? (II) Gelecekte petrole bağımlı olmaktan kurtulacak mıyız? E) (1) Günümüzde üretilen enerji, tüketim ihtiyacını karşılayabiliyor mu? 2018 35.-3 cevap (II) Günümüz insanı hangi enerji kaynaklarını kullanmayı tercih ediyor? G d
023 TYT
için özel olarak hazırlanmıştır.
3. 1. ChatGPT'nin bu özelliği, yazılımı kullananların yabancı dil ge-
lişimine de destek olabilir.
II. Hatta şiir yazabilir ya da yazdığınız bir şiiri devam ettirebilir-
siniz.
III. ChatGPT; sözcükler, cümleler ve paragraf düzeyinde özgün
ve anlamlı cevaplar üretebilen şimdilik en ileri yapay zeka ya-
zılımı.
IV. Onunla günlük metinler, akademik makaleler, edebi yazılar
gibi birçok türde metinler oluşturabilirsiniz.
V. Şaşırdınız mı bilemem ama bence şaşırmayın, yazılım bunla-
ri tek dilde yapmakla kalmaz, sorularınız karşılığında size çok-
lu dilde cevaplar da verebilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluştu-
racak biçimde şıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
A) 1
B) II
C) HI
D) IV
E) V
4. (1) Gerçeğe uygun olmayan beyanları yalan kategorisine alma-
mız, bu yalanları da kötü niyetli girişimler olarak ele almamız an-
lamına gelmez. (II) Gerçeğin tipatıp aynı iki görünüşü olmadığı
için kendi gerçeğini tarif eden herkes, karşısındakine istemeden
de olsa bir çeşit yalan söylemiş olur. (III) Dünya üzerinde gelmiş
geçmiş tüm tartışmalar, insanların gerçeklerinin böyle bireysel
olması ve diğerinin göreli gerçeği ile çatışması sonunda ortaya
çıkar. (IV) Gerçeği bilerek çarpıtanların dışında çatışma yaşayan
insanların doğrularının her biri gerçek hayatla bir şekilde uyum
lu olduğu için bunlara tam anlamıyla yalan
her (V) Adli bir
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
023 TYT için özel olarak hazırlanmıştır. 3. 1. ChatGPT'nin bu özelliği, yazılımı kullananların yabancı dil ge- lişimine de destek olabilir. II. Hatta şiir yazabilir ya da yazdığınız bir şiiri devam ettirebilir- siniz. III. ChatGPT; sözcükler, cümleler ve paragraf düzeyinde özgün ve anlamlı cevaplar üretebilen şimdilik en ileri yapay zeka ya- zılımı. IV. Onunla günlük metinler, akademik makaleler, edebi yazılar gibi birçok türde metinler oluşturabilirsiniz. V. Şaşırdınız mı bilemem ama bence şaşırmayın, yazılım bunla- ri tek dilde yapmakla kalmaz, sorularınız karşılığında size çok- lu dilde cevaplar da verebilir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluştu- racak biçimde şıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) 1 B) II C) HI D) IV E) V 4. (1) Gerçeğe uygun olmayan beyanları yalan kategorisine alma- mız, bu yalanları da kötü niyetli girişimler olarak ele almamız an- lamına gelmez. (II) Gerçeğin tipatıp aynı iki görünüşü olmadığı için kendi gerçeğini tarif eden herkes, karşısındakine istemeden de olsa bir çeşit yalan söylemiş olur. (III) Dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm tartışmalar, insanların gerçeklerinin böyle bireysel olması ve diğerinin göreli gerçeği ile çatışması sonunda ortaya çıkar. (IV) Gerçeği bilerek çarpıtanların dışında çatışma yaşayan insanların doğrularının her biri gerçek hayatla bir şekilde uyum lu olduğu için bunlara tam anlamıyla yalan her (V) Adli bir
meler
küldü-
den.
an.
4. Her şeyi söylemiş, konuşacak hiçbir şeyi kalmamış olan-
ların suskunluğu ne kadar acı ve korkunçtur.
7.T
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Tamlayanı adlaşmış sifat olan bir isim tamlaması
kullanılmıştır.
BY Öznesi bir söz öbeğinden oluşmuştur./
C) Belgisiz sıfatlara yer verilmiştir.
D) Olumsuz isim cümlesidir.
Bir sözcükte birden fazla ses olayı vardır.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
meler küldü- den. an. 4. Her şeyi söylemiş, konuşacak hiçbir şeyi kalmamış olan- ların suskunluğu ne kadar acı ve korkunçtur. 7.T Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tamlayanı adlaşmış sifat olan bir isim tamlaması kullanılmıştır. BY Öznesi bir söz öbeğinden oluşmuştur./ C) Belgisiz sıfatlara yer verilmiştir. D) Olumsuz isim cümlesidir. Bir sözcükte birden fazla ses olayı vardır.
Tre
8. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demek-
tir.
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Birleşik çekimli bir eylem kullanılmıştır.
B) Birden fazla belgisiz zamir vardır.
C) Olumlu bir isim cümlesidir.
D) İşaret zamiri kullanılmıştır.
E) Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir.
2-g
10. Aşağıdaki cüm
A) Türk Dili der
detaylı bir y
B) Tanzimat e-
re farklı şek
C) Kanada'da
kilo almala
gösterdi.
D) Cilalı Taş
toplayıcılı
ğe geçme
E) 2017 yılı
üreticinir
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Tre 8. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demek- tir. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Birleşik çekimli bir eylem kullanılmıştır. B) Birden fazla belgisiz zamir vardır. C) Olumlu bir isim cümlesidir. D) İşaret zamiri kullanılmıştır. E) Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. 2-g 10. Aşağıdaki cüm A) Türk Dili der detaylı bir y B) Tanzimat e- re farklı şek C) Kanada'da kilo almala gösterdi. D) Cilalı Taş toplayıcılı ğe geçme E) 2017 yılı üreticinir
S
A 12.
R
M
A
L
(1) Anlatıcı aslında köye nasıl geldiğini asla bilemez.
(II) Kafka'nın romanlarında olduğu gibidir. (III) Akılla,
mantıkla, dünyevi gerçekliklerin diliyle açıklanamayan bir
durum söz konusudur. (IV) Anlatıcı da buraya nasıl gel-
diğini tam kestirememekte ya da kendinin uydurduğu bir
yalana inanmak istemektedir. (V) Belki de bu yüzden geç-
mişine dair başlangıçta hiçbir şey hatırlamaz.
Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) I. cümlede soru sözcüğü zarf görevindedir.
B) II. cümlede edat, ek eylem alarak yüklem olmuştur.
C) III. cümlede zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.
D) IV. cümlede farklı türden fiilimsiler kullanılmıştır.
E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
S A 12. R M A L (1) Anlatıcı aslında köye nasıl geldiğini asla bilemez. (II) Kafka'nın romanlarında olduğu gibidir. (III) Akılla, mantıkla, dünyevi gerçekliklerin diliyle açıklanamayan bir durum söz konusudur. (IV) Anlatıcı da buraya nasıl gel- diğini tam kestirememekte ya da kendinin uydurduğu bir yalana inanmak istemektedir. (V) Belki de bu yüzden geç- mişine dair başlangıçta hiçbir şey hatırlamaz. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede soru sözcüğü zarf görevindedir. B) II. cümlede edat, ek eylem alarak yüklem olmuştur. C) III. cümlede zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. D) IV. cümlede farklı türden fiilimsiler kullanılmıştır. E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.
9. İsimleri; fiillere, edatlara veya isim görevindeki sözcükle-
re bağlayan; diğer sözcüklerle ilişki kurarak onların
cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere, isim hâl
(durum) ekleri denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl(durum)eki
almış bir sözcük yoktur?
A) Araba, tekeri patladığı için bir türlü ilerlemiyor.
B) Önümüzdeki yıllarda sınav sistemi oturur.
C) Yeni yazdığım kitabı yayınevine bölümler halinde
gönderdim.
D) Arkadaşlarım, hediyelerini verip yemeğe katıldılar.
E) Yarınki edebiyat sınavına defterinden çalışarak ha-
zırlanıyor.
DİL BİLGİSİ
12.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
9. İsimleri; fiillere, edatlara veya isim görevindeki sözcükle- re bağlayan; diğer sözcüklerle ilişki kurarak onların cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere, isim hâl (durum) ekleri denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl(durum)eki almış bir sözcük yoktur? A) Araba, tekeri patladığı için bir türlü ilerlemiyor. B) Önümüzdeki yıllarda sınav sistemi oturur. C) Yeni yazdığım kitabı yayınevine bölümler halinde gönderdim. D) Arkadaşlarım, hediyelerini verip yemeğe katıldılar. E) Yarınki edebiyat sınavına defterinden çalışarak ha- zırlanıyor. DİL BİLGİSİ 12.
k hayal
sel dün-
eserleri,
olabilir
ler. Bu
aha et-
n Muh-
an'daki
en aynı
çeker.
ancak
nya ile
biyatın
tin kur-
okuyu-
söyle-
nırlarını
âyeler,
ulunsa
de ya-
ma yo-
E
39. Yazar, "Bir Yazar Gibi Okumak" kitabında yazarların me-
tinlerine bir çocuk şaşkınlığıyla yaklaşıyor ve nasıl ki bir
çocuk sadece bir oyundan değil; pek çok oyundan haz alı-
yorsa ve nasıl ki bir çocuk pek çok meyveyi aynı iştahla yi-
yebiliyorsa yazar da kitaplara, elbette iyi yazılmış kitaplara
öyle yaklaşıyor. Elbette bir çocuk bazı meyveleri diğerlerin-
den daha fazla seviyor olabilir. Okurlar olarak bizim için de
bazı yazarlar diğerlerinden daha kıymetlidir. Ama onlara
biçtiğimiz kıymet diğerlerini küçültmez. Tolstoy'u sevmek
Dostoyevski'yi sevmeye engel değildir; örneğin ya da Gab-
riel Garcia Márquez'e hayran olmak, John Cheever'in me-
tinlerini sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yazar da böyle
yaklaşıyor kitaplara. Aynı türde yazılan kitapları meyveler-
den ayıran bazı önemli noktalar vardır yine de. Napolyon
kirazının tadı pek çok yerde aynıdır muhtemelen. Ama ki-
tapların eşi benzeri yoktur. Sadece benzeyenleri, andıran-
ları, onlara bir yönüyle yaklaşanları vardır. Böylesine de-
ğerli sanat eserleri hiç kuşkusuz onlara doğru bir yöntemle
yaklaşılmasını da hak ediyor. Yazarın inandığı ve yaptığı
da bu. Metinleri yakın okumaya tabi tutuyor. Kitapların
hak ettiği değeri görmesi için parçalara, daha küçük par-
çalara, en minik parçalara ayrılması gerektiğini söylüyor.
Sözcükten cümleye, oradan paragrafa ve sonunda bütüne
ulaşıyor. Her yazar kadar her metnin de biricik olduğunu,
iyi yazılmış metinlerin ancak onları parçalara ayırarak ama
bunu yaparken de anlamı kaybetmemek için bütünün göz
ardı edilmemesi gerektiğini bilerek değerlendirilebileceğini
savunuyor ve kendi eşsiz deneyimini bizlerle paylaşıyor.
Bu parçadan hareketle parçada sözü edilen yazar ve
kitabıyla ilgili
AYDIN YAYINLARI
I. Yazar, metinleri parçalara ayırarak sözcüklerden bü-
tüne doğru okumayı önermekte ve bunun sayesinde
metinlerin değerinin artacağını savunmaktadır.
II. Kitapta, her yazarın ve metnin biricik olduğu ve bu ne-
denle değerlendirilirken bütüne ve ayrıntılara aynı öl-
çüde dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
III. Yazar, okur olarak farklı yazarlara farklı değerler atfet-
menin normal olduğuna ve her kitabın kendine özgü
olduğuna inanmaktadır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
k hayal sel dün- eserleri, olabilir ler. Bu aha et- n Muh- an'daki en aynı çeker. ancak nya ile biyatın tin kur- okuyu- söyle- nırlarını âyeler, ulunsa de ya- ma yo- E 39. Yazar, "Bir Yazar Gibi Okumak" kitabında yazarların me- tinlerine bir çocuk şaşkınlığıyla yaklaşıyor ve nasıl ki bir çocuk sadece bir oyundan değil; pek çok oyundan haz alı- yorsa ve nasıl ki bir çocuk pek çok meyveyi aynı iştahla yi- yebiliyorsa yazar da kitaplara, elbette iyi yazılmış kitaplara öyle yaklaşıyor. Elbette bir çocuk bazı meyveleri diğerlerin- den daha fazla seviyor olabilir. Okurlar olarak bizim için de bazı yazarlar diğerlerinden daha kıymetlidir. Ama onlara biçtiğimiz kıymet diğerlerini küçültmez. Tolstoy'u sevmek Dostoyevski'yi sevmeye engel değildir; örneğin ya da Gab- riel Garcia Márquez'e hayran olmak, John Cheever'in me- tinlerini sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yazar da böyle yaklaşıyor kitaplara. Aynı türde yazılan kitapları meyveler- den ayıran bazı önemli noktalar vardır yine de. Napolyon kirazının tadı pek çok yerde aynıdır muhtemelen. Ama ki- tapların eşi benzeri yoktur. Sadece benzeyenleri, andıran- ları, onlara bir yönüyle yaklaşanları vardır. Böylesine de- ğerli sanat eserleri hiç kuşkusuz onlara doğru bir yöntemle yaklaşılmasını da hak ediyor. Yazarın inandığı ve yaptığı da bu. Metinleri yakın okumaya tabi tutuyor. Kitapların hak ettiği değeri görmesi için parçalara, daha küçük par- çalara, en minik parçalara ayrılması gerektiğini söylüyor. Sözcükten cümleye, oradan paragrafa ve sonunda bütüne ulaşıyor. Her yazar kadar her metnin de biricik olduğunu, iyi yazılmış metinlerin ancak onları parçalara ayırarak ama bunu yaparken de anlamı kaybetmemek için bütünün göz ardı edilmemesi gerektiğini bilerek değerlendirilebileceğini savunuyor ve kendi eşsiz deneyimini bizlerle paylaşıyor. Bu parçadan hareketle parçada sözü edilen yazar ve kitabıyla ilgili AYDIN YAYINLARI I. Yazar, metinleri parçalara ayırarak sözcüklerden bü- tüne doğru okumayı önermekte ve bunun sayesinde metinlerin değerinin artacağını savunmaktadır. II. Kitapta, her yazarın ve metnin biricik olduğu ve bu ne- denle değerlendirilirken bütüne ve ayrıntılara aynı öl- çüde dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. III. Yazar, okur olarak farklı yazarlara farklı değerler atfet- menin normal olduğuna ve her kitabın kendine özgü olduğuna inanmaktadır. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
24. (1) Yürüyüş yapmak, doğanın güzelliklerini keşfetmek ve
zihninizi boşaltmak için iyi bir fırsattır. (II) Yürürken doğa-
nın ve çevrenin keyfini çıkararak ruh hâlinizi olumlu yönde
etkileyebilirsiniz. (III) Yürüyüş, yaratıcılığı ve sanatsal dü-
şünmeyi destekleyen bir aktivitedir. (IV) Sanatçılar, yürü-
yüş yaparak ve doğayla etkileşimde bulunarak yeni fikirler
ve ilhamlar bulabilirler. (V) Özellikle resim ve fotoğraf sa-
natçıları, yürüyüş yaparak doğanın güzelliklerini ve deği-
şen ışıkları yakalama fırsatı bulurlar. (VI) Ayrıca yürüyüş
yapmak, sanatçıların zihinlerini rahatlatarak daha verimli
bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
C) IV
A) II
B) III
E) VI
3
D) V
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
24. (1) Yürüyüş yapmak, doğanın güzelliklerini keşfetmek ve zihninizi boşaltmak için iyi bir fırsattır. (II) Yürürken doğa- nın ve çevrenin keyfini çıkararak ruh hâlinizi olumlu yönde etkileyebilirsiniz. (III) Yürüyüş, yaratıcılığı ve sanatsal dü- şünmeyi destekleyen bir aktivitedir. (IV) Sanatçılar, yürü- yüş yaparak ve doğayla etkileşimde bulunarak yeni fikirler ve ilhamlar bulabilirler. (V) Özellikle resim ve fotoğraf sa- natçıları, yürüyüş yaparak doğanın güzelliklerini ve deği- şen ışıkları yakalama fırsatı bulurlar. (VI) Ayrıca yürüyüş yapmak, sanatçıların zihinlerini rahatlatarak daha verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? C) IV A) II B) III E) VI 3 D) V