Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ses Bilgisine Giriş Soruları

4. İçimde bir şeyler kımıldıyor
Gözlerim kan çanağı; yorgunum, uykusuzum
Bir baksana ne hâldeyim, deli divane
Bana bir şarkı söyle
Bir gül açtır, zamanların ötesinden
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi-
nin örneği yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünlü türemesi
E) Ünsüz değişimi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
4. İçimde bir şeyler kımıldıyor Gözlerim kan çanağı; yorgunum, uykusuzum Bir baksana ne hâldeyim, deli divane Bana bir şarkı söyle Bir gül açtır, zamanların ötesinden Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi- nin örneği yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü düşmesi C) Ünlü daralması D) Ünlü türemesi E) Ünsüz değişimi
7.
Bilinen en eski Osmanlıca el yazması yemek kitabı XV.
yüzyılda eserler veren ve Osmanlı'nın en önemli hekim-
lerinden biri kabul edilen Şirvani'ye aittir. II. Murad dev-
rinin bu ünlü hekiminin Şirvan'da doğduğu zannediliyor.
Göz hastalıklarından bağırsak anatomisine, değerli ma-
den ve minerallerden eczacılık ve bitki bilimine uzanan
geniş bir yelpazede eserler veren Şirvani'yi günümüzde
en çok yemek kitabı ile tanıyoruz.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi
luty
+
p-b
F→ d
d-> T
k-g
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
7. Bilinen en eski Osmanlıca el yazması yemek kitabı XV. yüzyılda eserler veren ve Osmanlı'nın en önemli hekim- lerinden biri kabul edilen Şirvani'ye aittir. II. Murad dev- rinin bu ünlü hekiminin Şirvan'da doğduğu zannediliyor. Göz hastalıklarından bağırsak anatomisine, değerli ma- den ve minerallerden eczacılık ve bitki bilimine uzanan geniş bir yelpazede eserler veren Şirvani'yi günümüzde en çok yemek kitabı ile tanıyoruz. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz türemesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz düşmesi luty + p-b F→ d d-> T k-g
3. Kavşaktan geçerken adımlarınıza dikkat edin.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerde görülen
ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
A) Ünsüz sertleşmesi - ünsüz değişimi - ünlü
daralması
B) Ünlü düşmesi - ünsüz sertleşmesi - ünsüz
değişimi
C) Ünlü düşmesi - ünsüz sertleşmesi - ünlü
daralması
D) Ünsüz sertleşmesi - ünlü değişimi - ünsüz
değişimi
OÜnsüz türemesi - ünsüz düşmesi - ünlü
değişimi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
3. Kavşaktan geçerken adımlarınıza dikkat edin. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Ünsüz sertleşmesi - ünsüz değişimi - ünlü daralması B) Ünlü düşmesi - ünsüz sertleşmesi - ünsüz değişimi C) Ünlü düşmesi - ünsüz sertleşmesi - ünlü daralması D) Ünsüz sertleşmesi - ünlü değişimi - ünsüz değişimi OÜnsüz türemesi - ünsüz düşmesi - ünlü değişimi
12. İki gündür uçaklar kalkıp inemiyor
Ama trenler gelip gidiyor bebekleri akmış gözlerin içinden
||
|||
Berlin'de bir kompartimanda bir başımayım.
Karlı ovaların güneşiyle uyandım ertesi sabah
IV
Yemekli vagonda kefir denen bir çeşit ayran içtim
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) I. sözcükte ünlü daralması vardır.
B) 11. sözcükte ünsüz değişimi vardır.
C) III. sözcükte ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır.
D) IV. sözcükte kaynaştırma ünsüzü vardır.
E) V. sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır.
14.
r
15.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
12. İki gündür uçaklar kalkıp inemiyor Ama trenler gelip gidiyor bebekleri akmış gözlerin içinden || ||| Berlin'de bir kompartimanda bir başımayım. Karlı ovaların güneşiyle uyandım ertesi sabah IV Yemekli vagonda kefir denen bir çeşit ayran içtim V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) I. sözcükte ünlü daralması vardır. B) 11. sözcükte ünsüz değişimi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır. D) IV. sözcükte kaynaştırma ünsüzü vardır. E) V. sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. 14. r 15.
terli
muştu
8. Bir idamlık Ali vardı, aşıldı
Kaydını düştüler, mühür basıldı.
Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı
Ondan kalan, boynu bükük ve sefil;
Bahçeye diktiği üç beş karanfil...
$
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin birden fazla
örneği yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Koruyucu ünsüz
C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz
E) Ünsüz yumuşaması
benzeşmesi✓✓
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
terli muştu 8. Bir idamlık Ali vardı, aşıldı Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı Ondan kalan, boynu bükük ve sefil; Bahçeye diktiği üç beş karanfil... $ Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Koruyucu ünsüz C) Ünsüz türemesi D) Ünsüz E) Ünsüz yumuşaması benzeşmesi✓✓
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken
ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanıl-
mıştır?
A) Kin beslemek insani özellikleri yitirmekti onun
için.
B) Boynunda açılan derin yara sıcakta kabuk
bağlıyordu.
C) Farkına varmadan çoraplarını dizlerine doğru
çekti.
D) Çıplak, tombul dizlerine dikenler batıyordu
çünkü.
E) Gözlüğün camlarını, kirli ceketine sürerek sil-
meye çalıştı.
12.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanıl- mıştır? A) Kin beslemek insani özellikleri yitirmekti onun için. B) Boynunda açılan derin yara sıcakta kabuk bağlıyordu. C) Farkına varmadan çoraplarını dizlerine doğru çekti. D) Çıplak, tombul dizlerine dikenler batıyordu çünkü. E) Gözlüğün camlarını, kirli ceketine sürerek sil- meye çalıştı. 12.
hisset
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma
ünsüzü yoktur?
A) Artık sevgini yaşatamam yüreğimde senin.
B) Sanat dünyasının zenginlikleri bir bir ele alındı.
C) Yaşamın girdabında savruluyor sevginin tüm
halleri.
D) Kırmızının anlamını bilmek için aşkı yürekten
yaşamak lazım.
E) Karadeniz'in dağları yeşilin binbir rengifi içinde
barındırıyor.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
hisset 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? A) Artık sevgini yaşatamam yüreğimde senin. B) Sanat dünyasının zenginlikleri bir bir ele alındı. C) Yaşamın girdabında savruluyor sevginin tüm halleri. D) Kırmızının anlamını bilmek için aşkı yürekten yaşamak lazım. E) Karadeniz'in dağları yeşilin binbir rengifi içinde barındırıyor.
aktan uyu
ni daha da
daki du
a
na
SE
Waz
yness
Bu insanlar, bu yıldızlar, bu gök, bu yer
Birer birer kaybolmaya mahkûm
Biz ki çoktan kaybolmuşuz
Nasıl ağlıyor musun Marya?
Biliyorum hissiz yaşayacaksın artık.
Bu misralarda aşağıdakilerden hangisinin örne-
ği yoktur?
A Line düşmesi
BY
Unsüz türemesi.
Ünlü daralması
D) Ine benzeşmesi
Üneüz yumuşaması
E)
pi
Frösun bendisinte
s okia
Missiz
2. İşte geldim gidiyorum > Sie daralmas
Kemiğimi sızlatmayın mezarımda, derdin
Nur içinde yat babacığım
"Sabırla koruk helva, dut yaprağı atlas" ama
Minicik ellerim bomboş şimdi
4.
ser
kundry
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses
olayları, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
desone
(1) Yaz
"dil"de
A) İçimden geçenleri ufkumdan bakan bir çift gö-
zün içine gömdüm.
B) Çevreledim etrafımda duran uçsuz bucaksız or-
manların içini
C) İncecik dalların ucuna takılmış sıcacık kaplar-
dan kopan boncuklar.
D) Onların yalnız ama asil, hüzünlü ama ümit dağı-
tan duruşlarına vurgunum.
E) Seni küçücük odamda sabahlara kadar düşünü-
yorum.
rening
tenha
verec
maki
dil"
Volt
da
kaynastimaiN 2 Lomen
öğr
de
1.
11.
da cilin
5.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
aktan uyu ni daha da daki du a na SE Waz yness Bu insanlar, bu yıldızlar, bu gök, bu yer Birer birer kaybolmaya mahkûm Biz ki çoktan kaybolmuşuz Nasıl ağlıyor musun Marya? Biliyorum hissiz yaşayacaksın artık. Bu misralarda aşağıdakilerden hangisinin örne- ği yoktur? A Line düşmesi BY Unsüz türemesi. Ünlü daralması D) Ine benzeşmesi Üneüz yumuşaması E) pi Frösun bendisinte s okia Missiz 2. İşte geldim gidiyorum > Sie daralmas Kemiğimi sızlatmayın mezarımda, derdin Nur içinde yat babacığım "Sabırla koruk helva, dut yaprağı atlas" ama Minicik ellerim bomboş şimdi 4. ser kundry Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? desone (1) Yaz "dil"de A) İçimden geçenleri ufkumdan bakan bir çift gö- zün içine gömdüm. B) Çevreledim etrafımda duran uçsuz bucaksız or- manların içini C) İncecik dalların ucuna takılmış sıcacık kaplar- dan kopan boncuklar. D) Onların yalnız ama asil, hüzünlü ama ümit dağı- tan duruşlarına vurgunum. E) Seni küçücük odamda sabahlara kadar düşünü- yorum. rening tenha verec maki dil" Volt da kaynastimaiN 2 Lomen öğr de 1. 11. da cilin 5.
7. Yanında yürüdüğün adaşın olsun
Attığın adımlar sağlam olsun
Kurak mevsimler umudun olsun
Sözlerim nasihat diye düşünme
Sana söylediklerim yoldaşın olsun
Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olay-
larından hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
C) Ünlü daralması
E) Ünlü değişimi
B) Ünsüz türemesi
D) Ünlü düşmesi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
7. Yanında yürüdüğün adaşın olsun Attığın adımlar sağlam olsun Kurak mevsimler umudun olsun Sözlerim nasihat diye düşünme Sana söylediklerim yoldaşın olsun Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olay- larından hangisi yoktur? A) Ünsüz düşmesi C) Ünlü daralması E) Ünlü değişimi B) Ünsüz türemesi D) Ünlü düşmesi
16. Acıları, yaşama zevki edindiğinden beri, hayat
denen o müthiş depremle barışıklık sağlamış-
ti. Her yer, her şey çatırdarken o, sapasağlam,
bir kale gibi ayakta duruyordu; yenilmemişti,
yenilmeye de niyeti yoktu. Çocuksu bir ifadeyle
gülümsedi. Yoo, bu bambaşka barışıklığı, haya-
tin, depremin sarsıntılarına, onmaz yaralarına
alayla dudak bükmeyi nice zamanlardan sonra
öğrenişi kimselere anlatamazdı; anlatmasına
imkân yoktu. Bunu yaşayan, duyan bilir ancak,
diye geçirdi içinden. Hayatın büyük gizini çöz-
müştü.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü türemesi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz değişimi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
16. Acıları, yaşama zevki edindiğinden beri, hayat denen o müthiş depremle barışıklık sağlamış- ti. Her yer, her şey çatırdarken o, sapasağlam, bir kale gibi ayakta duruyordu; yenilmemişti, yenilmeye de niyeti yoktu. Çocuksu bir ifadeyle gülümsedi. Yoo, bu bambaşka barışıklığı, haya- tin, depremin sarsıntılarına, onmaz yaralarına alayla dudak bükmeyi nice zamanlardan sonra öğrenişi kimselere anlatamazdı; anlatmasına imkân yoktu. Bunu yaşayan, duyan bilir ancak, diye geçirdi içinden. Hayatın büyük gizini çöz- müştü. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlü türemesi B) Ünsüz türemesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz değişimi
SINAV ÇALIŞMA KAĞIDIDIR.
SES OLAYLARINI BUL
Yurdunu korumak senin görevindir
Dünden beri adını sayıklıyor.
Yurt> yurdu
Sayıklıyor 071
Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir.
inly dimeri
Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim.
insüz yumuşamas
Esra ile mezuniyet gecesinde tanışmıştık.
koynofarma
Jetheimer
Vakte şehadet edercesine yükselmiş.
inli dimen
Lütfen bu bahsi kapatalım.
inli dimen
Minicik elleriyle elimi tuttu.
ünsüz d.
Hilmi Bey'e hitaben yazdığınız şiiri çok beğendim.
Sevdiğine kavuşamadı, yazık.
yumuşono
Ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetmemelisin.
Yumuona
Odasına televizyon koyunca ders notları düştü.
indorolmas
ünlü düşmesi
tyd insiz yumsomosi
benzeşme
Yumu sona
Hissettiğim istirabı insanlardan gizlemek için mutluymuş taklidi yaptım.
insiz direnes, beszeime
yumuiona
Defterin son yaprağını koparıp arkadaşıma verdim.
yumusona
Son günlerde gücümün tükendiğini hissediyorum.
yumurone yumusone.
Son sınavdan yetmiş almış.
ulona
iniz direnes, y unulam.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
SINAV ÇALIŞMA KAĞIDIDIR. SES OLAYLARINI BUL Yurdunu korumak senin görevindir Dünden beri adını sayıklıyor. Yurt> yurdu Sayıklıyor 071 Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir. inly dimeri Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim. insüz yumuşamas Esra ile mezuniyet gecesinde tanışmıştık. koynofarma Jetheimer Vakte şehadet edercesine yükselmiş. inli dimen Lütfen bu bahsi kapatalım. inli dimen Minicik elleriyle elimi tuttu. ünsüz d. Hilmi Bey'e hitaben yazdığınız şiiri çok beğendim. Sevdiğine kavuşamadı, yazık. yumuşono Ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetmemelisin. Yumuona Odasına televizyon koyunca ders notları düştü. indorolmas ünlü düşmesi tyd insiz yumsomosi benzeşme Yumu sona Hissettiğim istirabı insanlardan gizlemek için mutluymuş taklidi yaptım. insiz direnes, beszeime yumuiona Defterin son yaprağını koparıp arkadaşıma verdim. yumusona Son günlerde gücümün tükendiğini hissediyorum. yumurone yumusone. Son sınavdan yetmiş almış. ulona iniz direnes, y unulam.
14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kay-
naştırma ünsüzü yoktur?
A) Yemeğin suyu azaldı.
B) Arabanın anahtarını versene.
C) Salonun penceresi açık kalmış.
D) Elmayı altışar altışar paylaştır. X
E) Bunun sırası değil şimdi.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kay- naştırma ünsüzü yoktur? A) Yemeğin suyu azaldı. B) Arabanın anahtarını versene. C) Salonun penceresi açık kalmış. D) Elmayı altışar altışar paylaştır. X E) Bunun sırası değil şimdi.
SINAV ÇALIŞMA KAĞIDIDIR.
SES OLAYLARINI BUL
Yurdunu korumak senin görevindir
Dünden beri adını sayıklıyor.
Sayıklıyor 271
Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir.
ünlü düşmesi
Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim.
Yurta yurdu
ünsüz yumuşamas
Esra ile mezuniyet gecesinde tanışmıştık.
kaynaştırma
tyd insiz yumu somasi
ünlü dorolmas
Vakte şehadet edercesine yükselmiş.
inli düşmesi
Lütfen bu bahsi kapatalım.
in dimest
Minicik elleriyle elimi tuttu.
Hilmi Bey'e hitaben yazdığınız şiiri çok beğendim.
Ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetmemelisin.
Odasına televizyon koyunca ders notları düştü.
Sevdiğine kavuşamadı, yazık.
Hissettiğim istirabı insanlardan gizlemek için mutluymuş taklidi yaptım.
Defterin son yaprağını koparıp arkadaşıma verdim.
Son günlerde gücümün tükendiğini hissediyorum.
Son sınavdan yetmiş almış.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
SINAV ÇALIŞMA KAĞIDIDIR. SES OLAYLARINI BUL Yurdunu korumak senin görevindir Dünden beri adını sayıklıyor. Sayıklıyor 271 Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir. ünlü düşmesi Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim. Yurta yurdu ünsüz yumuşamas Esra ile mezuniyet gecesinde tanışmıştık. kaynaştırma tyd insiz yumu somasi ünlü dorolmas Vakte şehadet edercesine yükselmiş. inli düşmesi Lütfen bu bahsi kapatalım. in dimest Minicik elleriyle elimi tuttu. Hilmi Bey'e hitaben yazdığınız şiiri çok beğendim. Ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetmemelisin. Odasına televizyon koyunca ders notları düştü. Sevdiğine kavuşamadı, yazık. Hissettiğim istirabı insanlardan gizlemek için mutluymuş taklidi yaptım. Defterin son yaprağını koparıp arkadaşıma verdim. Son günlerde gücümün tükendiğini hissediyorum. Son sınavdan yetmiş almış.
SES OLAYLARINI BUL
Yurdunu korumak senin görevindir
Dünden beri adını sayıklıyor.
Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir.
Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim.
Esra ile mezuniyet gecesinde tanışmıştık.
Vakte şehadet edercesine yükselmiş.
Lütfen bu bahsi kapatalım.
Minicik elleriyle elimi tuttu.
Hilmi Bey'e hitaben yazdığınız şiiri çok beğendim.
Ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetmemelisin.
Odasına televizyon koyunca ders notları düştü.
Sevdiğine kavuşamadı, yazık.
Hissettiğim istirabi insanlardan gizlemek için mutluymuş taklidi yaptım.
Defterin son yaprağını koparıp arkadaşıma verdim.
Son günlerde gücümün tükendiğini hissediyorum.
Son sınavdan yetmiş almış.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
SES OLAYLARINI BUL Yurdunu korumak senin görevindir Dünden beri adını sayıklıyor. Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir. Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim. Esra ile mezuniyet gecesinde tanışmıştık. Vakte şehadet edercesine yükselmiş. Lütfen bu bahsi kapatalım. Minicik elleriyle elimi tuttu. Hilmi Bey'e hitaben yazdığınız şiiri çok beğendim. Ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetmemelisin. Odasına televizyon koyunca ders notları düştü. Sevdiğine kavuşamadı, yazık. Hissettiğim istirabi insanlardan gizlemek için mutluymuş taklidi yaptım. Defterin son yaprağını koparıp arkadaşıma verdim. Son günlerde gücümün tükendiğini hissediyorum. Son sınavdan yetmiş almış.
9.
"Dilimize Arapçadan giren kimi sözcüklere ünlü ile başla-
yan bir ek veya yardımcı eylem getirilirse ikinci hecedeki
dar ünlü düşer."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamanın ör-
neği yoktur?
A) Bunu zihninde kutlamalısın.
B) Bu konudaki fikrim değişmiş değil.
C) Seni de nakledecekler yakında.
D) Seni bundan menediyorum.
E) Bizim suçlu olmadığımıza hükmetti.
per
YA
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
9. "Dilimize Arapçadan giren kimi sözcüklere ünlü ile başla- yan bir ek veya yardımcı eylem getirilirse ikinci hecedeki dar ünlü düşer." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamanın ör- neği yoktur? A) Bunu zihninde kutlamalısın. B) Bu konudaki fikrim değişmiş değil. C) Seni de nakledecekler yakında. D) Seni bundan menediyorum. E) Bizim suçlu olmadığımıza hükmetti. per YA
1.
?
Mesleğine tutkuyla bağlı bir ormancı, bir gün ormanda yaklaşı
400 yıllık bir çalı kökünün hâlâ canlı olduğunu görünce ağaçla-
rın gizli yaşamını fark eder. 400 yıl önce kesilmiş bu ağacın, ci-
vardaki ağaçların köklerinin besin göndermeleri sayesinde ya-
şadığını anlar. Ağaçların yalnızca bizlere oksijen ve kereste
sağlayan organik robotlar olmadığını söyleyen ormancı hem bi-
limsel araştırmalar hem de kendi gözlemlerinden yararlanarak
ağaçların bu gizli yaşamını kitap olarak okuyucuya sunar.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
1. ? Mesleğine tutkuyla bağlı bir ormancı, bir gün ormanda yaklaşı 400 yıllık bir çalı kökünün hâlâ canlı olduğunu görünce ağaçla- rın gizli yaşamını fark eder. 400 yıl önce kesilmiş bu ağacın, ci- vardaki ağaçların köklerinin besin göndermeleri sayesinde ya- şadığını anlar. Ağaçların yalnızca bizlere oksijen ve kereste sağlayan organik robotlar olmadığını söyleyen ormancı hem bi- limsel araştırmalar hem de kendi gözlemlerinden yararlanarak ağaçların bu gizli yaşamını kitap olarak okuyucuya sunar. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz yumuşamasına aykırılık