Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ses Bilgisine Giriş Soruları

tid
omisp por anlaibrex stewed Missou, wo
3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük ünlü
kullanılmamıştır?
uyumuna aykırı bir ek
A) Sporcular, yarınki maçın heyecanından bir türlü uyuya-
mamıştı.
id Xenobla
B) Adamın son cümlesinden onunla meslektaş olduğumuzu
po imeamis ter
clead oranlamıştım.
C) Yağmur kesilir kesilmez herkes işinin başına dönüyor.
D) Ortam o kadar güzeldi ki vaktin nasıl geçtiğini anlayama-
Dilemiştik.
E) Pencereden bakarken yolun ortasında birinin ağladığını
fark etti.
V3
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
tid omisp por anlaibrex stewed Missou, wo 3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük ünlü kullanılmamıştır? uyumuna aykırı bir ek A) Sporcular, yarınki maçın heyecanından bir türlü uyuya- mamıştı. id Xenobla B) Adamın son cümlesinden onunla meslektaş olduğumuzu po imeamis ter clead oranlamıştım. C) Yağmur kesilir kesilmez herkes işinin başına dönüyor. D) Ortam o kadar güzeldi ki vaktin nasıl geçtiğini anlayama- Dilemiştik. E) Pencereden bakarken yolun ortasında birinin ağladığını fark etti. V3
3.
Bir korku yığılmış çevremizde
Birbirine benzeyen karanlıklar
||
Küçülse de dünyamız
IV
UGBY
Sen ayrılıkların en güzeli
V
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi
yoktur?
A) L
B) II.
eveernil sonplisA ST
ibinighed
C) III.
D) IV. EX.
100
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
3. Bir korku yığılmış çevremizde Birbirine benzeyen karanlıklar || Küçülse de dünyamız IV UGBY Sen ayrılıkların en güzeli V Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? A) L B) II. eveernil sonplisA ST ibinighed C) III. D) IV. EX. 100
Ses Bilg
12. Aşağıdaki misraların hangisinde ayraç içinde
verilen ses olayı yoktur?
A) Kıymeti kalmaz, söyleyemem ismini
Bir kez edilecek yemin gibidir
(ünsüz yumuşaması)
B) Gölgeme anlattım tüm sırlarımı
Bir güne sığdırdım asırlarımı
(ünsüz sertleşmesi)
C) Hayat tersine yaşanmalıydı bence
Önce ölümü savuşturuyorduk başımızdan
(ünlü daralması)
D) İçinde aşk dokumuzun olduğu
Düşünce sırrım ol uputma beni
Vünsüz türemesi)
kes
E) Keskin satırlarla dilimleyerek
Uykunu bölmek mi, bir gun mutlaka
(mlü düşmesi)
WI
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Ses Bilg 12. Aşağıdaki misraların hangisinde ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? A) Kıymeti kalmaz, söyleyemem ismini Bir kez edilecek yemin gibidir (ünsüz yumuşaması) B) Gölgeme anlattım tüm sırlarımı Bir güne sığdırdım asırlarımı (ünsüz sertleşmesi) C) Hayat tersine yaşanmalıydı bence Önce ölümü savuşturuyorduk başımızdan (ünlü daralması) D) İçinde aşk dokumuzun olduğu Düşünce sırrım ol uputma beni Vünsüz türemesi) kes E) Keskin satırlarla dilimleyerek Uykunu bölmek mi, bir gun mutlaka (mlü düşmesi) WI
S
14. Aşağıdaki misraların hangisinde herhangi bir
ses olayı yoktur?
A) Yâr aşkı içerek orucu bozar
Davul uykusunu bölene kadar
B) Buseni kondurduğun donuk bir resmim bile
Cansız duygularımın dirilme noktasıdır
2
En güzel sözlerden farklı ol
Bir ömür bestesiz şarkı ol
D) Yapacak hiçbir şey kalmasın isterim ben
Nazları bu gece bana bırakır mısın
E) Yaprak nasıl düşer akıp kaybolan suyla
Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya
si çe
A)1
3. I
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
S 14. Aşağıdaki misraların hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? A) Yâr aşkı içerek orucu bozar Davul uykusunu bölene kadar B) Buseni kondurduğun donuk bir resmim bile Cansız duygularımın dirilme noktasıdır 2 En güzel sözlerden farklı ol Bir ömür bestesiz şarkı ol D) Yapacak hiçbir şey kalmasın isterim ben Nazları bu gece bana bırakır mısın E) Yaprak nasıl düşer akıp kaybolan suyla Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya si çe A)1 3. I
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleş-
mesi görülen bir sözcük vardır?
A) Kadınların, geçmişe oranla daha fazla sıkıntı
yaşadığını söylemek mümkündür.
Siir, sevgiyi mümkün kılan bir etki zincirinin baş-
latıcısı olabilir.
C) Uzun yaşayan insanların hayat tecrübesi genel-
likle daha fazladır.
D) Varlıklı ve köklü ailelerin Zenginliği her zaman
kalıcı olmayabilir.
E) İngilizcenin bilim dili olamayacağını söyleyen
çok sayıda bilim adam vardır.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleş- mesi görülen bir sözcük vardır? A) Kadınların, geçmişe oranla daha fazla sıkıntı yaşadığını söylemek mümkündür. Siir, sevgiyi mümkün kılan bir etki zincirinin baş- latıcısı olabilir. C) Uzun yaşayan insanların hayat tecrübesi genel- likle daha fazladır. D) Varlıklı ve köklü ailelerin Zenginliği her zaman kalıcı olmayabilir. E) İngilizcenin bilim dili olamayacağını söyleyen çok sayıda bilim adam vardır.
Sanat eleştirileri ve teorileriyle 1920'lerden itibaren Avru
pa'da tanınmaya başlayan fakat eser ve fikirleri ölümünden
sonra geniş kitlelere yayılan Walter Benjamin'in kurmacaya
dair çokça ve önemli düşüncelerinin yanında, kaleme aldığ
hikâyeler de epey sonra keşfedildi.
Deneme - 2
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör.
neği yoktur?
A) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz düşmesi
B) Ünsüz değişmesi
D) Yardımcı ses
E) Ünsüz benzeşmesi
Z
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Sanat eleştirileri ve teorileriyle 1920'lerden itibaren Avru pa'da tanınmaya başlayan fakat eser ve fikirleri ölümünden sonra geniş kitlelere yayılan Walter Benjamin'in kurmacaya dair çokça ve önemli düşüncelerinin yanında, kaleme aldığ hikâyeler de epey sonra keşfedildi. Deneme - 2 Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör. neği yoktur? A) Ünlü düşmesi C) Ünsüz düşmesi B) Ünsüz değişmesi D) Yardımcı ses E) Ünsüz benzeşmesi Z
Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kolla-
rıyla bizi sarar. Sorgulamadan onların peşlerinden
gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) "tutkular" sözcüğünde ünsüz sertleşmesi vardır.
B) "kollarıyla" sözcüğünde "y" kaynaştırma ünsüzü
kullanılmıştır.
"sorgulamadan" sözcüğünde hiçbir ses olayı yoktur.
D) "gideriz" sözcüğünde ünsüz değişimi görülür.
E) "olmayacağımızı" sözcüğünde "y" ünlü daralması
yapmıştır.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kolla- rıyla bizi sarar. Sorgulamadan onların peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) "tutkular" sözcüğünde ünsüz sertleşmesi vardır. B) "kollarıyla" sözcüğünde "y" kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. "sorgulamadan" sözcüğünde hiçbir ses olayı yoktur. D) "gideriz" sözcüğünde ünsüz değişimi görülür. E) "olmayacağımızı" sözcüğünde "y" ünlü daralması yapmıştır.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine uğra-
mış bir sözcük vardır?
A) Ufaklığın kırdığı bardak ve tabaklara artık annesi de ses
çıkarmaz oldu.
B) Mesleğinde çabuk yükselebilmek için yabancı dil öğren-
meye karar verdi.
C) Çocuk, yeni boyanan odasını havalandırmak için pence-
reyi açmış.
D) Yağmur sularının oluşturduğu gölcükte kağıttan gemiler
yüzdürüyorlar.
E) Küçük kız, aklına gelen her şeyi herkesin içinde bağırarak
söylüyordu.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine uğra- mış bir sözcük vardır? A) Ufaklığın kırdığı bardak ve tabaklara artık annesi de ses çıkarmaz oldu. B) Mesleğinde çabuk yükselebilmek için yabancı dil öğren- meye karar verdi. C) Çocuk, yeni boyanan odasını havalandırmak için pence- reyi açmış. D) Yağmur sularının oluşturduğu gölcükte kağıttan gemiler yüzdürüyorlar. E) Küçük kız, aklına gelen her şeyi herkesin içinde bağırarak söylüyordu.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir
sözcük yoktur?
A) Hiçbir sevinci tam olarak yaşatmamaya kararlıydı.
B) Onun huzuru ve mutluluğu için her zaman dua ediyordu.
C) Hayatına ve geleceğine güven duyarak tedirginlikten kurtuldu.
D) Düşman bizi yok etmenin hesabını yapıyormuş.
E) Meyve kokulu bahçede daha korkunç olaylar yaşanacaktı.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur? A) Hiçbir sevinci tam olarak yaşatmamaya kararlıydı. B) Onun huzuru ve mutluluğu için her zaman dua ediyordu. C) Hayatına ve geleceğine güven duyarak tedirginlikten kurtuldu. D) Düşman bizi yok etmenin hesabını yapıyormuş. E) Meyve kokulu bahçede daha korkunç olaylar yaşanacaktı.
E) Ulama
9. Bu acı öyle ki insanı olgunlaştırıyor. Sabir gücünü artırıyor. Şükretmeyi sağlıyor, gönlü
genişletiyor. Öyle genişliyor ki gönül, aşkın gücü acıyı yeniyor.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi (sertleşme)
C) Ulama
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz değişimi (yumuşama)
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
E) Ulama 9. Bu acı öyle ki insanı olgunlaştırıyor. Sabir gücünü artırıyor. Şükretmeyi sağlıyor, gönlü genişletiyor. Öyle genişliyor ki gönül, aşkın gücü acıyı yeniyor. Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmesi (sertleşme) C) Ulama D) Ünlü daralması E) Ünsüz değişimi (yumuşama)
S
onun
İspanyol edebiyatının altın kalemi Cervantes, Dor.
Kişot adlı ölümsüz eserinde, onuru için savaşan ve
ölen, parası ölçüsünde değil, ahlaki erdemleri ölçü-
sünde saygı gören insan tipini ortaya koyarken aynı
zamanda karmaşık bir çağı da özetliyordu. siz
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
ől-"-m-güz
A) İsim tamlaması
B) Sayı sıfatı
C) III. tekil iyelik ekiyle çekimlenmiş sözcük
D) Birden fazla yapım eki almış sözcük
E) Ünlü uyumuna uymayan ek
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
S onun İspanyol edebiyatının altın kalemi Cervantes, Dor. Kişot adlı ölümsüz eserinde, onuru için savaşan ve ölen, parası ölçüsünde değil, ahlaki erdemleri ölçü- sünde saygı gören insan tipini ortaya koyarken aynı zamanda karmaşık bir çağı da özetliyordu. siz Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? ől-"-m-güz A) İsim tamlaması B) Sayı sıfatı C) III. tekil iyelik ekiyle çekimlenmiş sözcük D) Birden fazla yapım eki almış sözcük E) Ünlü uyumuna uymayan ek
15. Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerine
örnek vardır?
AY Ünsüz değişmesi - Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü değişmesi - Ünlü düşmesi
C) Ünsüz değişmesi - Ünlü düşmesi
D) Ünlü düşmesi - Ünsüz benzeşmesi
EX
fi dočismesi
süz değismesi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
15. Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı Bütün yakınlarınız Sizi yanlış tanıdı Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerine örnek vardır? AY Ünsüz değişmesi - Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü değişmesi - Ünlü düşmesi C) Ünsüz değişmesi - Ünlü düşmesi D) Ünlü düşmesi - Ünsüz benzeşmesi EX fi dočismesi süz değismesi
18. Yükselmiş, ilerlemiş yeni bir millet olarak medeniyet
düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim
ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
AÜnsüz düşmesi
B) Ünlü düşmesi
SÜnsüz benzeşmesi
Dünsüz değişimi
E) Ünlü daralması
20. E
k
E
C
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
18. Yükselmiş, ilerlemiş yeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? AÜnsüz düşmesi B) Ünlü düşmesi SÜnsüz benzeşmesi Dünsüz değişimi E) Ünlü daralması 20. E k E C
A
5.
A
TYT
Mahallenin tek veya iki katlı cumbali veya balkonlu ev-
leri, evlerin ahşap detayları ve labirenti andıran dara-
||
cık sokakları ilgi çekici. Konutların iç bahçeleri yüksek
IV
kerpiç duvarlarla çevrili. Evlerin cephesindeki küçük
B) I
A
kapı ile pencereler, yüksek yapılmış pencereler ve cum-
V
balı cepheler, evin içini gizleyecek şekilde düzenlen-
miş durumda.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde
bir ses olayı vardır?
A) V
Cill
D) IV
E) V
7.
LİMİT YAYINLARI
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
A 5. A TYT Mahallenin tek veya iki katlı cumbali veya balkonlu ev- leri, evlerin ahşap detayları ve labirenti andıran dara- || cık sokakları ilgi çekici. Konutların iç bahçeleri yüksek IV kerpiç duvarlarla çevrili. Evlerin cephesindeki küçük B) I A kapı ile pencereler, yüksek yapılmış pencereler ve cum- V balı cepheler, evin içini gizleyecek şekilde düzenlen- miş durumda. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir ses olayı vardır? A) V Cill D) IV E) V 7. LİMİT YAYINLARI
8. Hangi güzelliği özlesem suskunum sana
Yürek boşluğunda bir of kadar suskun
Özlüyorum seni masmavi
Senta - song
Koşuyorum sana bembeyaz
Ve kahroluyorum bir anda kapkara Sle+y
yo
Ah oluyorum
Of oluyorum
Ve susuyorum
kahirtol-kahnd
Oysa haykırabilsem
Işık yumağı bir pınar olur soluğum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Üsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü değişmesi
t
E) Ünsüz düşmesi
271
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
8. Hangi güzelliği özlesem suskunum sana Yürek boşluğunda bir of kadar suskun Özlüyorum seni masmavi Senta - song Koşuyorum sana bembeyaz Ve kahroluyorum bir anda kapkara Sle+y yo Ah oluyorum Of oluyorum Ve susuyorum kahirtol-kahnd Oysa haykırabilsem Işık yumağı bir pınar olur soluğum Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Üsüz benzeşmesi C) Ünlü daralması B) Ünsüz yumuşaması D) Ünlü değişmesi t E) Ünsüz düşmesi 271
30-Sonu sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan
ek aldığında, ünsüz değişimine (yumuşama) uğrarlar.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala aykırı bir
sözcük kullanılmıştır?
A) Sevecen olacaksın yaşarken bu hayatı
B) Yağmur bulutları gitmiyor başımdan bir türlü
C) Sevin bütün insanları, bir dünya kurun
D) Şu gizemli yaşamda hep seninle varım
E) Olsun sığınacağın yer, bir gönülhanesi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
30-Sonu sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan ek aldığında, ünsüz değişimine (yumuşama) uğrarlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır? A) Sevecen olacaksın yaşarken bu hayatı B) Yağmur bulutları gitmiyor başımdan bir türlü C) Sevin bütün insanları, bir dünya kurun D) Şu gizemli yaşamda hep seninle varım E) Olsun sığınacağın yer, bir gönülhanesi