Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Şiir Soruları

LİMİT YAYINLARI
6.
Ekmek dizimde
Yıldızlar uzakta, ta uzakta
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak
Öyle dalmışım ki sormayın
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum
Bu dizeler Garipçilerin şiirine özgü aşağıdaki özellik-
lerden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Toplumsal sorunlara değinilmesine
B) Ölçü ve uyağa önem verilmemesine
C) Söz ve anlam sanatlarına yer verilmemesine
Gündelik yaşama yer verilmesine
Sıradan kişilerin konu edinmesine
Lise Türkçe
Şiir
LİMİT YAYINLARI 6. Ekmek dizimde Yıldızlar uzakta, ta uzakta Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak Öyle dalmışım ki sormayın Bazen şaşırıp ekmek yerine Yıldız yiyorum Bu dizeler Garipçilerin şiirine özgü aşağıdaki özellik- lerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Toplumsal sorunlara değinilmesine B) Ölçü ve uyağa önem verilmemesine C) Söz ve anlam sanatlarına yer verilmemesine Gündelik yaşama yer verilmesine Sıradan kişilerin konu edinmesine
A
19-20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Biz, şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık alış-
kanlığını dile getirmek istiyoruz. Korkusuzluk, gözü peklik,
başkaldırı, şiirimizin başlıca ögeleri olacaktır. Edebiyat
şimdiye dek dalgın hareketsizliği, kendinden geçişi ve uy-
kuyu övdü. Biz saldırgan devingenliği, hummalı uykusuz-
luğu, koşuyu, şamarı ve yumruğu yücelteceğiz.
19. Bu parçada şiirle ilgili olarak belirtilen düşünceler
aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Gemal Süreya
C) Ziya Osman Saba
D) Nazım Hikmet
E) Sezai Karakoç
MA
20. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî
akımlardan hangisiyle örtüşmektedir?
A) Empresyonizm 2
BY Fütürizm
Naturalizm
D) Realizm?
Sürrealizm
Lise Türkçe
Şiir
A 19-20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Biz, şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık alış- kanlığını dile getirmek istiyoruz. Korkusuzluk, gözü peklik, başkaldırı, şiirimizin başlıca ögeleri olacaktır. Edebiyat şimdiye dek dalgın hareketsizliği, kendinden geçişi ve uy- kuyu övdü. Biz saldırgan devingenliği, hummalı uykusuz- luğu, koşuyu, şamarı ve yumruğu yücelteceğiz. 19. Bu parçada şiirle ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Gemal Süreya C) Ziya Osman Saba D) Nazım Hikmet E) Sezai Karakoç MA 20. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir? A) Empresyonizm 2 BY Fütürizm Naturalizm D) Realizm? Sürrealizm
2021-AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
19. Aşağıdaki dizelerden hangisi parantez içinde verilen
topluluk veya şiir anlayışına örnek gösterilemez?
A) Kargalar, sakın anneme söylemeyin
Bugün toplar atılırken evden kaçıp
Harbiye nezaretine gideceğim
Söylemezseniz size macun alırım
(Garip şiiri)
ono
B) Sesin perde perde genişledikçe
Solan gözlerinden yağarken gece
Sürür eteğini silik ve ince
Bir gölge bahçenin uzaklarında
(Saf şiir)
Durduk, süngü takmış kâfir ayakta
Bizde süngü yok
Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden
Dehşetten daha çok
(II. Yeni)
Bitirdim nice dert okulunu
Yalnız, şununla öğünebilirim
Bir gün işçime ihanet etmedim
Bir gün ihanet etmedim insana
(Toplumcu şiir)
Bir bakış ki açıyor gönül
muammasını
İki sevdalı kalbin en gizli yarasını
Bir bakış ki kudreti hiçbir lisanda yoktur
Bir bakış ki bazen şifa, bazen zehirli oktur
(Beş Hececiler)
C
Or
20. KL
kis
üz
ol
S
Is
V
k
t
C
a
Yeni Nesi
Lise Türkçe
Şiir
2021-AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 19. Aşağıdaki dizelerden hangisi parantez içinde verilen topluluk veya şiir anlayışına örnek gösterilemez? A) Kargalar, sakın anneme söylemeyin Bugün toplar atılırken evden kaçıp Harbiye nezaretine gideceğim Söylemezseniz size macun alırım (Garip şiiri) ono B) Sesin perde perde genişledikçe Solan gözlerinden yağarken gece Sürür eteğini silik ve ince Bir gölge bahçenin uzaklarında (Saf şiir) Durduk, süngü takmış kâfir ayakta Bizde süngü yok Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden Dehşetten daha çok (II. Yeni) Bitirdim nice dert okulunu Yalnız, şununla öğünebilirim Bir gün işçime ihanet etmedim Bir gün ihanet etmedim insana (Toplumcu şiir) Bir bakış ki açıyor gönül muammasını İki sevdalı kalbin en gizli yarasını Bir bakış ki kudreti hiçbir lisanda yoktur Bir bakış ki bazen şifa, bazen zehirli oktur (Beş Hececiler) C Or 20. KL kis üz ol S Is V k t C a Yeni Nesi
Akımlar
Tevfik Fikret
Servetifünun
Ziya Gökalp
Türkçülük
Encümen-i Şuarâ
Osmanlıcılık
Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savun-
dukları düşünce akımları verilmiştir.
Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
|
||
A İslamcılık
Beş Hececiler
Cenap Şahabettin
Şinasi
B) Türkçülük
Millî Edebiyat
Batıcılık
Milli Edebiyat
Namık Kemal
D) Batıcılık
Yedi Meşaleciler
Namık Kemal
Ömer Seyfettin
E) Osmanlıcılık
Beş Hececiler
Topluluklar
11. Şairler
13. Aş
kis
0.10
X6
Lise Türkçe
Şiir
Akımlar Tevfik Fikret Servetifünun Ziya Gökalp Türkçülük Encümen-i Şuarâ Osmanlıcılık Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savun- dukları düşünce akımları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? | || A İslamcılık Beş Hececiler Cenap Şahabettin Şinasi B) Türkçülük Millî Edebiyat Batıcılık Milli Edebiyat Namık Kemal D) Batıcılık Yedi Meşaleciler Namık Kemal Ömer Seyfettin E) Osmanlıcılık Beş Hececiler Topluluklar 11. Şairler 13. Aş kis 0.10 X6
YEŞİL
SOSYAL BİLİN
14. Kasideler, genellikle övgü şiirleridir. Devrin ileri gelen kişile-
1
BOS
rini övmek için yazılan kasidelere methiye denir. En çok
||
99 beyit olarak yazılan kasidelerde şairin kendini övdüğü
|||
bölüme nesib, aynı ölçü ve uyakla araya sıkıştırılmış
IV
gazele de tegazzül adı verilir.
V
Kasidenin anlatıldığı bu parçada numaralanmış yerlerden
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Şiir
YEŞİL SOSYAL BİLİN 14. Kasideler, genellikle övgü şiirleridir. Devrin ileri gelen kişile- 1 BOS rini övmek için yazılan kasidelere methiye denir. En çok || 99 beyit olarak yazılan kasidelerde şairin kendini övdüğü ||| bölüme nesib, aynı ölçü ve uyakla araya sıkıştırılmış IV gazele de tegazzül adı verilir. V Kasidenin anlatıldığı bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
13
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmina işaretle
1. Yazdıklarıyla ülkemizin toplumunu yansıtmış, yaşadığı
tarihsel ve toplumsal süreçlerin analizini yapmış olan Ta-
rik Buğra, romanda gerçeklik anlayışına farklı bir yorum
getirmiş, Anadolu romancılığının bir başka kıyıdan uç
vermesini sağlamış yazarlardandır.
Bu cümlede geçen "romancılığın bir başka kıyıdan uç
vermesini sağlamak" sözüyle Tarık Buğra'yla ilgili ola-
rak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olayları daha geniş bir bakış açısıyla yansıttığı
B) Gerçekçi Türk romancılığında çığır açtığı
C) Romanda yeni bir anlayış biçimine öncülük ettiği
Roman geleneğini yadsıyarak ürün verdiği
Romanlarında daha çok, gerçek olayları anlattığı
ayınları
Lise Türkçe
Şiir
TYT (Temel Yeterlilik Testi) 13 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmina işaretle 1. Yazdıklarıyla ülkemizin toplumunu yansıtmış, yaşadığı tarihsel ve toplumsal süreçlerin analizini yapmış olan Ta- rik Buğra, romanda gerçeklik anlayışına farklı bir yorum getirmiş, Anadolu romancılığının bir başka kıyıdan uç vermesini sağlamış yazarlardandır. Bu cümlede geçen "romancılığın bir başka kıyıdan uç vermesini sağlamak" sözüyle Tarık Buğra'yla ilgili ola- rak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Olayları daha geniş bir bakış açısıyla yansıttığı B) Gerçekçi Türk romancılığında çığır açtığı C) Romanda yeni bir anlayış biçimine öncülük ettiği Roman geleneğini yadsıyarak ürün verdiği Romanlarında daha çok, gerçek olayları anlattığı ayınları
AYT/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
17. Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;
Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir.
Bu zavallı sürü için ne merhamet ne hukuk;
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!...
Mehmet Emin Yurdakul'un Bırak Beni Haykırayım şii-
rinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Şiirin toplum için çok değerli olduğu savunulmuştur.
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtmaktadır.
C) Türkü nazım şekline uygun olarak yazılmıştır.
D) Hece vezninin klasik kalıplarının dışına çıkılmıştır.
E) Epik bir üslup söz konusudur.
18. İlk şiirlerinde daha çok romantik aşkları, ölüm, yalnız-
lık, hüzün gibi bireysel temaları işledi: daha
Lise Türkçe
Şiir
AYT/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 17. Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et; Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir; Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir. Bu zavallı sürü için ne merhamet ne hukuk; Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!... Mehmet Emin Yurdakul'un Bırak Beni Haykırayım şii- rinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şiirin toplum için çok değerli olduğu savunulmuştur. B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtmaktadır. C) Türkü nazım şekline uygun olarak yazılmıştır. D) Hece vezninin klasik kalıplarının dışına çıkılmıştır. E) Epik bir üslup söz konusudur. 18. İlk şiirlerinde daha çok romantik aşkları, ölüm, yalnız- lık, hüzün gibi bireysel temaları işledi: daha
bir şairdir.
de girdiği
halinde anla
asında sö
tır.
den hangis
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
====
20.
en meşhur şiirlerinden biri olan "Yakacık'ta Ak-
şamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi"nde bu duygu
değişmesini açıkça görürüz. "Ağlamak", onun çok
sevdiği kelimelerden biridir. Cezmi'si yıldırımlara
karşı gülen Namık Kemal için ağlamak kadınlara
mahsus bir hâldir. Sevdiği bir teşbih ile söylemek
lazım gelirse o, arslanlar gibi kükrer. Hâmid, fırtına-
lidir. Makber bir feryattır. Çiçek, kelebek hassasiye-
tinde olan şair ise için için durmadan ağlar. Devri,
çocuklarının ölümü ve mizacı, onu bir teessür ede-
biyatı yapmaya mahkûm etmiş gibidir. "Yakacık'ta
Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi" şiirinin on altı
beyitlik her beş parçasının sonunda tekrarlanan:
Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım
Geldi hayali dîde-i giryâne ağladım
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilebilir?
A) R. Mahmut Ekrem'in
B) Şinasi'nin
C) Cenap Şahabettin'in
D) Tevfik Fikret'in
E) Muallim Naci'nin
Yayıncılık
Nitelik
21. Bir de
Nârac
Galey
Vardı
Kims
Kafal
Kör g
Hep
Saçıy
Kalm
Dalka
Üdeb
Türlü
Ayrılı
it yet
Bula
M. F
söyl
A) D
t
BY C
5 66
Lise Türkçe
Şiir
bir şairdir. de girdiği halinde anla asında sö tır. den hangis AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ==== 20. en meşhur şiirlerinden biri olan "Yakacık'ta Ak- şamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi"nde bu duygu değişmesini açıkça görürüz. "Ağlamak", onun çok sevdiği kelimelerden biridir. Cezmi'si yıldırımlara karşı gülen Namık Kemal için ağlamak kadınlara mahsus bir hâldir. Sevdiği bir teşbih ile söylemek lazım gelirse o, arslanlar gibi kükrer. Hâmid, fırtına- lidir. Makber bir feryattır. Çiçek, kelebek hassasiye- tinde olan şair ise için için durmadan ağlar. Devri, çocuklarının ölümü ve mizacı, onu bir teessür ede- biyatı yapmaya mahkûm etmiş gibidir. "Yakacık'ta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi" şiirinin on altı beyitlik her beş parçasının sonunda tekrarlanan: Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım Geldi hayali dîde-i giryâne ağladım Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) R. Mahmut Ekrem'in B) Şinasi'nin C) Cenap Şahabettin'in D) Tevfik Fikret'in E) Muallim Naci'nin Yayıncılık Nitelik 21. Bir de Nârac Galey Vardı Kims Kafal Kör g Hep Saçıy Kalm Dalka Üdeb Türlü Ayrılı it yet Bula M. F söyl A) D t BY C 5 66
1
Yar ile ettiğin kavle ver karar
Kâr etmezsen bari eyleme zarar
Aza kanaat et olma tamahkar)
Ucuz satan tezcek satar demişler
Levni nasihati pirlerin böyle
a
Durub- emsalden hazm ile söyle
Meydan-ı hünerde ağırlık şöyle
Ağır bassa beğni ağar demişler
dp
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İrsalimesel sanatına başvurulduğu
B) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği
C11'li hece ölçüsüyle kaleme alındığı
DX Tapşırma dörtlüğüne yer verildiği
E) Çapraz kafiye düzeniyle yazıldığı
7.
Lise Türkçe
Şiir
1 Yar ile ettiğin kavle ver karar Kâr etmezsen bari eyleme zarar Aza kanaat et olma tamahkar) Ucuz satan tezcek satar demişler Levni nasihati pirlerin böyle a Durub- emsalden hazm ile söyle Meydan-ı hünerde ağırlık şöyle Ağır bassa beğni ağar demişler dp Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İrsalimesel sanatına başvurulduğu B) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği C11'li hece ölçüsüyle kaleme alındığı DX Tapşırma dörtlüğüne yer verildiği E) Çapraz kafiye düzeniyle yazıldığı 7.
T 5
Edebi Akımlar
80
4. Aşağıdakilerden hangisi, parnasizmin özellik-
lerinden biri değildir?
A) Romantik şiire tepki olarak doğmuştur.
B) Dilin açık ve yalın olmasına, ustalıkla kullanıl-
masına çok önem verilmiştir.
C) Şiirde nesnellik görüşü benimsenir.
D) Insanın rüyalarında ortaya çıkan yönü gerçek
yönüdür görüşü savunulur.
E) Eski Yunan ve Latin mitolojisine yeniden dönül-
müş, bu değerlerin yok olup gitmesinden duyu-
lan kaygılar dile getirilmiştir.
Lise Türkçe
Şiir
T 5 Edebi Akımlar 80 4. Aşağıdakilerden hangisi, parnasizmin özellik- lerinden biri değildir? A) Romantik şiire tepki olarak doğmuştur. B) Dilin açık ve yalın olmasına, ustalıkla kullanıl- masına çok önem verilmiştir. C) Şiirde nesnellik görüşü benimsenir. D) Insanın rüyalarında ortaya çıkan yönü gerçek yönüdür görüşü savunulur. E) Eski Yunan ve Latin mitolojisine yeniden dönül- müş, bu değerlerin yok olup gitmesinden duyu- lan kaygılar dile getirilmiştir.
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
20.... simsiyah
damların
devasiz
korkusu,
havada bu odun ateşiyle pişen bulgur kokusu,
bu kerpiç duvar,
bu şimdi bir kertenkelenin girdiği delik,
bu perişan
dut, akasya, erik,
bu insan
kapatılan cephanelik,
bu "yasak",
bu örtüleri ve peştamalları yırtılarak
devrilen
kadınlar,
bu ortaçağ dünyası...
Cumhuriyet'in ilk yıllarında şairin Anadolu'ya bakışını yan-
sıtan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Basamaklı anlatım, yineleme ve ses uyumuyla şiire hitabet
havası kazandırılmıştır.
B) Bir düşünceye ve ideolojiye bağlı kalarak halkın çektiği sıkın-
tılara vurgu yapılmaktadır.
C) Gördüklerini toplumcu bir anlayışla yansıtma söz konusudur.
D) Söyleyişten çok söylenenlere odaklanan, şairanelikten uzak
bir dili vardır.
E) Taşradaki hayatı yansıtan izlenimlere yer verilmiştir.
21. Yo
R
C
Lise Türkçe
Şiir
A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 20.... simsiyah damların devasiz korkusu, havada bu odun ateşiyle pişen bulgur kokusu, bu kerpiç duvar, bu şimdi bir kertenkelenin girdiği delik, bu perişan dut, akasya, erik, bu insan kapatılan cephanelik, bu "yasak", bu örtüleri ve peştamalları yırtılarak devrilen kadınlar, bu ortaçağ dünyası... Cumhuriyet'in ilk yıllarında şairin Anadolu'ya bakışını yan- sıtan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Basamaklı anlatım, yineleme ve ses uyumuyla şiire hitabet havası kazandırılmıştır. B) Bir düşünceye ve ideolojiye bağlı kalarak halkın çektiği sıkın- tılara vurgu yapılmaktadır. C) Gördüklerini toplumcu bir anlayışla yansıtma söz konusudur. D) Söyleyişten çok söylenenlere odaklanan, şairanelikten uzak bir dili vardır. E) Taşradaki hayatı yansıtan izlenimlere yer verilmiştir. 21. Yo R C
NLARI
AYT
Sevilen bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı
7.
denir. Bu
şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiire
gelenek Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir.
----
de
Ayrıca Ziya Paşa'nın en tanınmış şiirlerinden olan
bu gelenekle yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla gelmelidir?
A) tehzil - Zafernâme
B) nazire - Terkibibent
C) dibâce - Eş'ar-ı Ziya
D) nazire - Rüya
E) hatime - Tartüffe
9.
Lise Türkçe
Şiir
NLARI AYT Sevilen bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı 7. denir. Bu şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiire gelenek Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. ---- de Ayrıca Ziya Paşa'nın en tanınmış şiirlerinden olan bu gelenekle yazılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir? A) tehzil - Zafernâme B) nazire - Terkibibent C) dibâce - Eş'ar-ı Ziya D) nazire - Rüya E) hatime - Tartüffe 9.
6.
Açar,
Kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ
Savrulur Zozan
Bak, bıyığım buz tuttu
C
Üşüyorum da
Zemheri de uzadıkça uzadı
Seni baharmışsın gibi düşünüyorum
↳pastoral mi?
Lirik mi?
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Ahenk, ölçü ve kafiyenin dışındaki ögelerle
sağlanmıştır.
C) Sanatsız bir anlatım vardır.
D) Pastoral ögeler ağır basmaktadır.
E) Tekrir sanatı vardir.
Lise Türkçe
Şiir
6. Açar, Kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ Savrulur Zozan Bak, bıyığım buz tuttu C Üşüyorum da Zemheri de uzadıkça uzadı Seni baharmışsın gibi düşünüyorum ↳pastoral mi? Lirik mi? Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Serbest ölçüyle yazılmıştır. B) Ahenk, ölçü ve kafiyenin dışındaki ögelerle sağlanmıştır. C) Sanatsız bir anlatım vardır. D) Pastoral ögeler ağır basmaktadır. E) Tekrir sanatı vardir.
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
14.
akımının kurucusu olan ---- "Garip" ve "İkinci Yeni"
siirine karşı çıkmış, kendine özgü bir toplumsal gerçekçi
siir akımı başlatmıştır. Şiire imge zenginliği, yeni bir ses
düzeni, coşkulu bir anlatım ve kendine özgü bir duyarlık
getiren sanatçının ---- ve---- önemli şiir kitapları arasında
yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
Maviciler-Attila İlhan - Bela Çiçeği - Yağmur Kaçağı
BHisarcılar - Mehmet Çınarlı Ben Sana Mecburum
Elde Var Hüzün
C Yedi Meşale Ziya Osman Saba-Sebil ve Güvercinler
-Geçen-Zaman
D) Mavieiler-Attila İlhan - Doğu Şiirleri - Ayna Şiirleri
E) Hisarcılar - Ahmet Oktay - Gölgeleri Kullanmak - Söz
Acıda Sınandı
Lise Türkçe
Şiir
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 14. akımının kurucusu olan ---- "Garip" ve "İkinci Yeni" siirine karşı çıkmış, kendine özgü bir toplumsal gerçekçi siir akımı başlatmıştır. Şiire imge zenginliği, yeni bir ses düzeni, coşkulu bir anlatım ve kendine özgü bir duyarlık getiren sanatçının ---- ve---- önemli şiir kitapları arasında yer alır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Maviciler-Attila İlhan - Bela Çiçeği - Yağmur Kaçağı BHisarcılar - Mehmet Çınarlı Ben Sana Mecburum Elde Var Hüzün C Yedi Meşale Ziya Osman Saba-Sebil ve Güvercinler -Geçen-Zaman D) Mavieiler-Attila İlhan - Doğu Şiirleri - Ayna Şiirleri E) Hisarcılar - Ahmet Oktay - Gölgeleri Kullanmak - Söz Acıda Sınandı
23 "imgeci Şairler arasında yer alan ----, 1980'li yıl-
larda verdiği eserlerle, yazdığı şiirlerle şiirin o gün-
kü sorunlarına değinmiş; konuyla ilgili birçok tartış-
manın içinde yer almış, diğer yönüyle de toplumsal
çalkantıların hız kazandığı yıllarda, şiiriyle hayat fel-
sefesi arasında paralellik kurmayı başarmıştır. İlk şi-
ir ödülünü Unutulmaz Bir Yaz İçin adlı şiiriyle almıştır.
Ödül aldığı bu şiir, 1982 yılında yayımlanan Karşılığı-
ni Bulamamış Sorular adlı kitapta yer almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmeldir?
A) Salih Bolat
B) Metin Altıok
D) Gültekin Emre
C) Tuğrul Tanyol
E) Haydar Ergülen
Lise Türkçe
Şiir
23 "imgeci Şairler arasında yer alan ----, 1980'li yıl- larda verdiği eserlerle, yazdığı şiirlerle şiirin o gün- kü sorunlarına değinmiş; konuyla ilgili birçok tartış- manın içinde yer almış, diğer yönüyle de toplumsal çalkantıların hız kazandığı yıllarda, şiiriyle hayat fel- sefesi arasında paralellik kurmayı başarmıştır. İlk şi- ir ödülünü Unutulmaz Bir Yaz İçin adlı şiiriyle almıştır. Ödül aldığı bu şiir, 1982 yılında yayımlanan Karşılığı- ni Bulamamış Sorular adlı kitapta yer almıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeldir? A) Salih Bolat B) Metin Altıok D) Gültekin Emre C) Tuğrul Tanyol E) Haydar Ergülen
18. Ter kokuyordu Çukurova tarlaları
Irgat türküleri duyuluyordu uzaktan
Ekin biçiyordu yalın ayaklı köy kızları
Elleri kabarıyordu oraktan
Gökbelen Dağları'na yağmur yağıyordu
Yetimler mahallesinde bir çocuk ağlıyordu
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü bir nitelik vardır?
A) Dramatik
opisalvizsleve Ibnox
B
B) Pastoral
SUT Varim pogús
C) Epik
D) Didaktik
E) Satirikmalmlöd ampsiesmun abspieq ua
Tubiev ja Inay ipfid
DENEME-5
6
VİP Yayınları
Lise Türkçe
Şiir
18. Ter kokuyordu Çukurova tarlaları Irgat türküleri duyuluyordu uzaktan Ekin biçiyordu yalın ayaklı köy kızları Elleri kabarıyordu oraktan Gökbelen Dağları'na yağmur yağıyordu Yetimler mahallesinde bir çocuk ağlıyordu Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır? A) Dramatik opisalvizsleve Ibnox B B) Pastoral SUT Varim pogús C) Epik D) Didaktik E) Satirikmalmlöd ampsiesmun abspieq ua Tubiev ja Inay ipfid DENEME-5 6 VİP Yayınları