Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sözcük Türleri Soruları

1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirteç (zarf) göre-
vinde bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Eski okul önlüklerimi kapalı bir kutuda saklıyorum.
B) Verilen görevi hâlâ yapmadı.
C) Bu kitabı asla kimseye vermem.
D) Daha birçok işimiz var yapılacak.
E) Ne güzel bir şarkı bu böyle!
?
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirteç (zarf) göre- vinde bir sözcük kullanılmamıştır? A) Eski okul önlüklerimi kapalı bir kutuda saklıyorum. B) Verilen görevi hâlâ yapmadı. C) Bu kitabı asla kimseye vermem. D) Daha birçok işimiz var yapılacak. E) Ne güzel bir şarkı bu böyle! ?
12. Bazı tamlamalarda tamlayan, tamlananın neye benzed
ğini veya neden yapıldığını belirtir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek bir tamla-
ma yoktur?
A) Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin
Yolumda bir tak olsun Zulmetten taş kemerler
B) Ensemin kökünde demir balyoz
Kapandım yatağa son çare diye
C) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
D) Zeytin karası gözlerin, gözlerini özledim
Taşa geçerdi amma sana geçmez sözlerim
E) Neden sonra sarsıldı demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
12. Bazı tamlamalarda tamlayan, tamlananın neye benzed ğini veya neden yapıldığını belirtir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek bir tamla- ma yoktur? A) Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin Yolumda bir tak olsun Zulmetten taş kemerler B) Ensemin kökünde demir balyoz Kapandım yatağa son çare diye C) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı D) Zeytin karası gözlerin, gözlerini özledim Taşa geçerdi amma sana geçmez sözlerim E) Neden sonra sarsıldı demir yaylar Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
endemik-
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, kökünün
türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Ankara uçağı biraz önce yükseldi.
7
B) Ece, yaptığı yanlışlar yüzüne vurulunca kızardı.
C) Yaşlı bahçivan henüz çiçekleri sulamamıştı. →
D) Bu son davranışlar onu iyice küçülttü çevresinde.
E) Barış, hâlâ kaldırımları ölçüyor Ankara'da.
7)
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
endemik- 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır? A) Ankara uçağı biraz önce yükseldi. 7 B) Ece, yaptığı yanlışlar yüzüne vurulunca kızardı. C) Yaşlı bahçivan henüz çiçekleri sulamamıştı. → D) Bu son davranışlar onu iyice küçülttü çevresinde. E) Barış, hâlâ kaldırımları ölçüyor Ankara'da. 7)
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz zamir
cümlenin öznesi durumundadır?
A) Hiçbir roman, gerçeğin aynısı olamaz.
B) Bütün sorunlan çözmek için ben uğraşıyorum.
C) Her eser, tarihe vurulmuş bir damgadir adeta.
D) Herkes, başarısını ortaya koymak ister.
E) Hepsini toplayıp bir kenara bıraktı.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz zamir cümlenin öznesi durumundadır? A) Hiçbir roman, gerçeğin aynısı olamaz. B) Bütün sorunlan çözmek için ben uğraşıyorum. C) Her eser, tarihe vurulmuş bir damgadir adeta. D) Herkes, başarısını ortaya koymak ister. E) Hepsini toplayıp bir kenara bıraktı.
E) Hem iyelik hem hâl eki almış ad
Soru 6
Yine sensiz gezdim sahillerini, yaylalarını
Akdeniz'in.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) Ögeleri yer değişmiş ad tamlaması
B) Tamlayanı ortak ad tamlaması
Belirtme durumunda adlar
Damlananı niteleyen sözcük
E) Tamlayan eki almış ad
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
E) Hem iyelik hem hâl eki almış ad Soru 6 Yine sensiz gezdim sahillerini, yaylalarını Akdeniz'in. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) Ögeleri yer değişmiş ad tamlaması B) Tamlayanı ortak ad tamlaması Belirtme durumunda adlar Damlananı niteleyen sözcük E) Tamlayan eki almış ad
10. Kimi birleşik sıfatlar, bir sifat tamlamasındaki adla
sıfatın yer değiştirip ada iyelik ekinin getirilmesiyle
oluşur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralla
oluşturulmuş bir birleşik sıfat vardır?
A) Şu üç günlük dünyanın yalan dolan işleri için
birbirinizi üzmeyin.
B) Bu takımda şu uzun boylu basketbolcu olmasaydı
galip gelen taraf, kesinlikle biz olurduk.
C) Beş parasız bir adama bu zamanda kim kız verir de
onu damat olarak görmek ister?
D) Salonu geniş bir ev kiralayacağız diye,
gezmediğimiz yer kalmadı.
E)
Dar dar koridorlardan geçerek geldiğimiz bu
bölüm, esrarlı bir yere benziyordu.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
10. Kimi birleşik sıfatlar, bir sifat tamlamasındaki adla sıfatın yer değiştirip ada iyelik ekinin getirilmesiyle oluşur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralla oluşturulmuş bir birleşik sıfat vardır? A) Şu üç günlük dünyanın yalan dolan işleri için birbirinizi üzmeyin. B) Bu takımda şu uzun boylu basketbolcu olmasaydı galip gelen taraf, kesinlikle biz olurduk. C) Beş parasız bir adama bu zamanda kim kız verir de onu damat olarak görmek ister? D) Salonu geniş bir ev kiralayacağız diye, gezmediğimiz yer kalmadı. E) Dar dar koridorlardan geçerek geldiğimiz bu bölüm, esrarlı bir yere benziyordu.
1.D 2. D 3. B 4. E 5. C 6. A 7.A 8. C 9.D 10.A 11.0
1 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, tür bakımından
ötekilerden farklıdır?
A) Yüklemi çekimli fiil olan cümle fiil cümlesidir.
BY Yargının yapılmadığını, yapılmayacağını anlatan cümle
olumsuz cümledir.
C) Yüklemi sonda olmayan cümle devrik cümledir.
D) İçinde ikinci bir yargı taşımayan cümle basit cümledir.
E) Yüklemleri bağlaçla bağlanmış olan cümle bağlı cümledir.
Isimler (
1 Duy
"SO
As
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
1.D 2. D 3. B 4. E 5. C 6. A 7.A 8. C 9.D 10.A 11.0 1 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır? A) Yüklemi çekimli fiil olan cümle fiil cümlesidir. BY Yargının yapılmadığını, yapılmayacağını anlatan cümle olumsuz cümledir. C) Yüklemi sonda olmayan cümle devrik cümledir. D) İçinde ikinci bir yargı taşımayan cümle basit cümledir. E) Yüklemleri bağlaçla bağlanmış olan cümle bağlı cümledir. Isimler ( 1 Duy "SO As
e "bir
dedi.
kadar
z için-
12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edata yer verilme-
miştir?
A) Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir
B) Taş oluktan dökülen bir su başında durdu
Her geçen yolcu için başka bir söz bulurdu
C) Yalnız kendi başın mı dertli sanırsın
Gölgesi yeryüzünde avare insan
D) Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum
Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün
E) Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm
Gittim ne kadar bilmezsiniz ne türlü karanlık
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
e "bir dedi. kadar z için- 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edata yer verilme- miştir? A) Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir B) Taş oluktan dökülen bir su başında durdu Her geçen yolcu için başka bir söz bulurdu C) Yalnız kendi başın mı dertli sanırsın Gölgesi yeryüzünde avare insan D) Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün E) Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm Gittim ne kadar bilmezsiniz ne türlü karanlık
11. Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zamir
kullanılmıştır?
mot ba sid
A) Aman Kerem, beni rüsva eyleme!
B) Alıp götürsen bizi oraya.
C) Düştüm dillere yâr senin elinden.
D) Git güvercin, ona selam söyleyiver.
E) Sizin bahçenizde güller açmaz mı?
vlasn nimi (O
ad naino (0
sisu (@
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
11. Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zamir kullanılmıştır? mot ba sid A) Aman Kerem, beni rüsva eyleme! B) Alıp götürsen bizi oraya. C) Düştüm dillere yâr senin elinden. D) Git güvercin, ona selam söyleyiver. E) Sizin bahçenizde güller açmaz mı? vlasn nimi (O ad naino (0 sisu (@
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad görevin-
de
kullanılmıştır?
A) Kırık dökük bir aşk hikâyesiydi onlarınki. Spot
B) Bu derme çatma evde ne anılarımız var. tat
C) Hayat çok kısa, onu dolu dolu yaşamalıyız. f
Kılık kıyafetine her zaman önem verirdi.
(E) Böyle ağır aksak gidersek vaktinde varamayız.
ayınları
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad görevin- de kullanılmıştır? A) Kırık dökük bir aşk hikâyesiydi onlarınki. Spot B) Bu derme çatma evde ne anılarımız var. tat C) Hayat çok kısa, onu dolu dolu yaşamalıyız. f Kılık kıyafetine her zaman önem verirdi. (E) Böyle ağır aksak gidersek vaktinde varamayız. ayınları
2.
Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk ünlü har-
fine kadar olan kısmı “m, p, r, s" harflerinden uygun olanı
ile kapatılır ve bir ön ek olarak sifatın başına getirilir.
pry
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan
bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
AYO gün yepyeni bir vücutla dirileceğim.
B) Bomboş bir camide uyumak istiyorum.
C) apaşağlam ayakkabıları eski diye atmış.
D Masmavi göğün altında güçlükle ilerliyorduk.
E) Ona tertemiz bir ev bıraktık.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
2. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk ünlü har- fine kadar olan kısmı “m, p, r, s" harflerinden uygun olanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sifatın başına getirilir. pry Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır? AYO gün yepyeni bir vücutla dirileceğim. B) Bomboş bir camide uyumak istiyorum. C) apaşağlam ayakkabıları eski diye atmış. D Masmavi göğün altında güçlükle ilerliyorduk. E) Ona tertemiz bir ev bıraktık.
yalnız
11
ein ilgi
den
7.
Kimi zamirler, yapım ekleri alırlar ve oluşan sözcük zamirden
türemiş olur. Bu sözcükler zamir özelliğini kaybeder.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden han-
gisi bu açıklamaya uymaktadır?
A Bizde okuma eğiliminin azlığı, kişilerin önce kendi düzey-
lerine uygun kitapları okuma zevklerini geliştirmemelerin-
dendir.
BY Okumuş görünmek için okumaya zorlanmak kadar kişiyi
okumaktan soğutan bir yöntem olamaz.
Okuyan insan kendi kendine bir
güzellikleri kendi yarattıklarıyla birleştirir.
kurar, yaratılan
D) İnsanın yeniliğe ulaşma uğraşı ve yeni kimlik isteği onu
her zaman arayışlar içine sokacaktır.
Her ödül alan eser başarılı sayılamayacağı gibi başarılı
eserlerin hepsi de ödül alacak diye bir kural yoktur.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
yalnız 11 ein ilgi den 7. Kimi zamirler, yapım ekleri alırlar ve oluşan sözcük zamirden türemiş olur. Bu sözcükler zamir özelliğini kaybeder. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden han- gisi bu açıklamaya uymaktadır? A Bizde okuma eğiliminin azlığı, kişilerin önce kendi düzey- lerine uygun kitapları okuma zevklerini geliştirmemelerin- dendir. BY Okumuş görünmek için okumaya zorlanmak kadar kişiyi okumaktan soğutan bir yöntem olamaz. Okuyan insan kendi kendine bir güzellikleri kendi yarattıklarıyla birleştirir. kurar, yaratılan D) İnsanın yeniliğe ulaşma uğraşı ve yeni kimlik isteği onu her zaman arayışlar içine sokacaktır. Her ödül alan eser başarılı sayılamayacağı gibi başarılı eserlerin hepsi de ödül alacak diye bir kural yoktur.
-
bağlaçlar
BANKAS
Edat alan sözcük grupları, genellikle sıfat veya zarf öbeği
oluşturur.
Aşağıdakilerin hangisinde edat, zarf öbeği oluştur-
muştur?
A) Kutu gibi bir evin olsun istemez misin?
B) Suçlu kendisi değilmiş gibi davranıyor.
C) Sınıfta yirmi kadar öğrenci var.
D) Sonunda pencereye göre bir perde bulduk.
E) Oldum olası resme karşı ilgim vardır.
TÜRKÇE SORU BANKASI
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
- bağlaçlar BANKAS Edat alan sözcük grupları, genellikle sıfat veya zarf öbeği oluşturur. Aşağıdakilerin hangisinde edat, zarf öbeği oluştur- muştur? A) Kutu gibi bir evin olsun istemez misin? B) Suçlu kendisi değilmiş gibi davranıyor. C) Sınıfta yirmi kadar öğrenci var. D) Sonunda pencereye göre bir perde bulduk. E) Oldum olası resme karşı ilgim vardır. TÜRKÇE SORU BANKASI
ardır?
inda
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanıl-
mıştır?
A) Sağ elinde bir kaşınma hissediyordu.
B) Kuşlar ötüşürken insan yaşama sevinci hissediyor.
C) Odadan çocukların sesi duyuluyordu.
Dy Bir çocuk ağlaya ağlaya odaya ilerledi.
E) Yanımdaki kadın durmaksızın hıçkırıyordu.
A
k
a
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
ardır? inda Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanıl- mıştır? A) Sağ elinde bir kaşınma hissediyordu. B) Kuşlar ötüşürken insan yaşama sevinci hissediyor. C) Odadan çocukların sesi duyuluyordu. Dy Bir çocuk ağlaya ağlaya odaya ilerledi. E) Yanımdaki kadın durmaksızın hıçkırıyordu. A k a
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler,
sözcük türü yönüyle özdeştir?
A) Bütün kitabı okudum, dediklerinizin hiçbirini göreme-
dim.
B) Bazı geceler uykum kaçar, arkadaşlarımdan birini ara-
1
rim.
C) Neyin doğru olduğunu, kimin doğruyu söylediğini bir
türlü anlayamadım.
D) Kimi programlar kültür ağırlıklı, kimileri ise spora önem
veriyor.
E) Hiçbir soruyu cevapsız bırakmadım, hepsine iyi kötü
bir şeyler yazdım.
(0)
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler, sözcük türü yönüyle özdeştir? A) Bütün kitabı okudum, dediklerinizin hiçbirini göreme- dim. B) Bazı geceler uykum kaçar, arkadaşlarımdan birini ara- 1 rim. C) Neyin doğru olduğunu, kimin doğruyu söylediğini bir türlü anlayamadım. D) Kimi programlar kültür ağırlıklı, kimileri ise spora önem veriyor. E) Hiçbir soruyu cevapsız bırakmadım, hepsine iyi kötü bir şeyler yazdım. (0)
- 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri (-ki) kulla-
nılmıştır?
4.
A) Resimde altı körün her biri önündeki adama kendini
adamış yürüyor.
B) En öndeki bir çukura düşmüş, ardından gelen de ona
takılıp düşmüştü.
C) Özellikle robotların ellerine, parmaklarına dikkat ettiği-
mizde insanlarınkinden farklı olduğunu hemen anlarız.
D) Bizdik onaran aramızdaki yıkık köprüleri o kış uykusun-
da.
che to
E) Şimdi daha iyi anlıyorum Cevat Çapa'nın gözlerindeki
Girit'i.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
- 2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri (-ki) kulla- nılmıştır? 4. A) Resimde altı körün her biri önündeki adama kendini adamış yürüyor. B) En öndeki bir çukura düşmüş, ardından gelen de ona takılıp düşmüştü. C) Özellikle robotların ellerine, parmaklarına dikkat ettiği- mizde insanlarınkinden farklı olduğunu hemen anlarız. D) Bizdik onaran aramızdaki yıkık köprüleri o kış uykusun- da. che to E) Şimdi daha iyi anlıyorum Cevat Çapa'nın gözlerindeki Girit'i.